Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan ni Jehova Kon Paano Luwason ang Iya Katawhan

Nahibaluan ni Jehova Kon Paano Luwason ang Iya Katawhan

 Nahibaluan ni Jehova Kon Paano Luwason ang Iya Katawhan

“Nahibaluan ni Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw.”—2 PED. 2:9.

NGAA MAKASALIG KITA NGA SI JEHOVA:

May kontrol sa mga hitabo sa pagtuman sang iya katuyuan?

Magagamit sang iya gahom sa pagpasilabot para sa iya katawhan?

Nakahibalo gid sang eksakto nga matabo sa dakung kapipit-an?

1. Ano ang kahimtangan kon mag-abot ang “dakung kapipit-an”?

ANG paglaglag sang Dios sa kalibutan ni Satanas magaabot sing hinali. (1 Tes. 5:2, 3) Sa tion sang “dakung adlaw sang GINOO,” ang kalibutan magakinagamo. (Sof. 1:14-17) Sobra gid ang pag-antos kag kabudlayan sini nga panahon amo nga ginlaragway ini subong “dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon.”—Basaha ang Mateo 24:21, 22.

2, 3. (a) Ano ang atubangon sang katawhan sang Dios sa “dakung kapipit-an”? (b) Ano ang makapabakod sang aton pagsalig sa ikasarang ni Jehova sa pagluwas sa iya katawhan?

2 Samtang nagahilapit ang talipuspusan sang “dakung kapipit-an,” himuon gid sang “Gog sa duta sang Magog” ang iya bug-os nga masarangan agod salakayon ang katawhan sang Dios. Ang “isa ka gamhanan nga hangaway” magasalakay sa katawhan sang Dios “subong sang gal-um sa pagtabon sang duta.” (Eze. 38:2, 14-16) Wala sang organisasyon sang tawo nga makabulig sa katawhan sang Dios. Ang Dios lamang ang makaluwas sa ila. Ano ang ila reaksion kon mag-abot na ang ila mga kaaway sa paglaglag sa ila?

3 Kon alagad ka ni Jehova, nagatuo ka bala nga makasarang sia magluwas kag luwason gid niya ang iya katawhan sa dakung kapipit-an? Si apostol Pedro nagsulat: “Nahibaluan ni Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw, kag itigana ang di-matarong nga mga tawo agod laglagon sa adlaw sang paghukom.” (2 Ped. 2:9) Magabakod pa gid ang aton pagsalig sa ikasarang ni Jehova sa pagluwas kon dumdumon naton kon paano niya ginluwas ang iya katawhan sang una. Binagbinagon naton ang tatlo ka halimbawa.

 NALUWAS SIA SA ANAW

4. Ano ang dapat himuon antes mag-abot ang Anaw?

4 Una, binagbinagon naton ang parte sa Anaw sang adlaw ni Noe. May mga butang nga dapat himuon antes sang Anaw. Dapat patindugon anay ang daku nga arka, kag pasudlon sa sini ang mga sapat antes mag-anaw. Suno sa rekord sang Genesis, wala ginhulat ni Jehova nga mahuman anay ang arka antes magdesisyon kon san-o maanaw, nga daw pareho bala nga puede niya ini mabag-o engkaso nga indi pa mahuman ang arka sa iya gintalana nga tion. Sa baylo, gintalana na sang Dios kon san-o ang Anaw antes pa niya ginsugo si Noe nga magtukod sing arka. Ngaa nasiling naton ini?

5. Ano ang ginpahayag ni Jehova sa Genesis 6:3, kag san-o ginhambal sang Dios ini nga desisyon?

5 Ginasugiran kita sang Biblia nga nagdesisyon na si Jehova kag ginpahayag ini sa langit. Suno sa Genesis 6:3, sia nagsiling: “Ang akon Espiritu indi magsumpung sing dayon sa tawo, kay sia man unud, apang ang iya mga adlaw mangin-isa ka gatus kag duha ka pulo ka tuig.” Wala ini nagapatuhoy sa kalawigon sang kabuhi sang tawo. Kundi ginapahayag ni Jehova kon san-o niya tapuson ang pagkamalinapason sa duta. * Ang Anaw nagsugod sang 2370 B.C.E, gani masiling naton nga ginhambal sang Dios ini nga desisyon sang 2490 B.C.E. Sina nga tion, si Noe nagaedad sing 480. (Gen. 7:6) Pagligad sang 20 ka tuig, sang 2470 B.C.E., natawo ang mga anak ni Noe. (Gen. 5:32) Mga 100 na lang ka tuig antes ang Anaw, pero wala gihapon ginsugid sang Dios kay Noe ang iya pinasahi nga papel sa pagluwas sa katawhan. Daw ano pa kadugay antes niya ini isugid?

6. San-o ginsugo ni Jehova si Noe nga magtukod sing arka?

6 Mahimo nga tinuig pa ang nagligad antes ginpahayag sang Dios kay Noe kon ano ang Iya himuon. Ngaa nakasiling kita sini? Suno sa Biblia, ang mga anak ni Noe minyo na sang ginsugo sia sang Dios nga magtukod sing arka. Si Jehova nagsiling: “Magapakigkatipan ako sa imo; kag magsulud ka sa arca, ikaw, kag ang imo mga anak nga lalaki, kag ang imo asawa, kag ang mga asawa sang imo mga anak upud sa imo.” (Gen. 6:9-18) Gani posible nga ginsugo si Noe nga patindugon ang arka mga 40 ukon 50 ka tuig na lang antes sang Anaw.

7. (a) Paano ginpakita ni Noe kag sang iya pamilya ang pagtuo? (b) San-o ginsugiran sang Dios si Noe sang eksakto nga tion sang pag-abot sang Anaw?

7 Samtang ginapatindog ni Noe kag sang iya pamilya ang arka, mahimo ginapaligban nila kon paano kag san-o pahanabuon sang Dios ang Anaw. Pero bisan pa wala sila makahibalo sini nga mga detalye, nagpadayon gihapon sila sa pagtukod. Ang Biblia nagsiling: “Ginhimo ini ni Noe, sono sa tanan nga ginsogo sang Dios sa iya, amo ang ginhimo niya.” (Gen. 6:22) Pito ka adlaw antes mag-Anaw—bastante lang nga tion para mapasulod nanday Noe ang mga sapat sa arka—ginsugiran ni Jehova si Noe sang eksakto nga tion sang pag-abot sang Anaw. Gani, sang nabuksan ang tanan nga talambuan sang langit sa “ikan-um ka gatus nga tuig sang kabuhi ni Noe, sa ikaduhang bulan, sa ikapulog pito nga adlaw sang bulan,” handa na ang tanan.—Gen. 7:1-5, 11.

8. Paano kita ginapasalig sang rekord parte sa Anaw nga nahibaluan gid ni Jehova kon san-o luwason ang iya katawhan?

8 Ang rekord parte sa Anaw nagapamatuod nga nahibaluan gid ni Jehova ang pinakamaayo nga tion kag pinakamaayo nga paagi sa pagluwas sa iya katawhan. Samtang nagahilapit kita sa katapusan sining sistema sang mga butang, makasalig kita  nga tumanon ni Jehova ang tanan niya nga kabubut-on suno sa iya gintalana nga tion, sa eksakto gid nga “adlaw kag oras.”—Mat. 24:36; basaha ang Habacuc 2:3.

GINLUWAS SILA SA PULA NGA DAGAT

9, 10. Paano gingamit ni Jehova ang iya katawhan agod kibunon ang hangaway sang Egipto?

9 Natun-an na naton nga makontrol ni Jehova ang mga hitabo para matuman ang iya katuyuan. Sa ikaduha nga halimbawa nga aton binagbinagon, makita naton nga makasalig kita nga gamiton ni Jehova ang iya wala sing tupong nga gahom agod luwason ang iya katawhan kag pat-uron nga matuman gid ang iya kabubut-on. Sigurado gid si Jehova nga maluwas niya ang iya katawhan amo nga kon kaisa ginatugutan niya nga mabutang sila sa katalagman agod makibon ang iya mga kaaway. Natabo ini sang ginhilway niya ang mga Israelinhon sa pagkaulipon sa Egipto.

10 Mahimo nga mga tatlo ka milyon ang mga Israelinhon nga naggua sa Egipto. Suno sa sugo ni Jehova, ginpangunahan sila ni Moises sa paagi nga kon tan-awon ni Paraon daw nagatalangtalang sila. (Basaha ang Exodo 14:1-4.) Nagkagat si Paraon sa paon, amo nga sia mismo ang nanguna sa iya hangaway sa paglagas sang iya anay mga ulipon kag ginkibon sila sa Pula nga Dagat. Daw wala na gid sila sing mapalagyuhan. (Ex. 14:5-10) Pero ang matuod, wala sa katalagman ang mga Israelinhon. Ngaa? Kay apinan sila ni Jehova.

11, 12. (a) Paano gin-apinan ni Jehova ang iya katawhan? (b) Ano ang resulta sang pagpasilabot sang Dios, kag ano ang matun-an naton sa sini parte kay Jehova?

11 Ang “haligi nga panganod” nga nagapanguna sa mga Israelinhon nagsaylo sa ila likuran, nga nagabalabag sa mga hangaway ni Paraon kag nagpadulom sa ila. Apang, para sa mga Israelinhon, ini nga haligi amo ang milagruso nga nagaiwag sa ila kon gab-i. (Basaha ang Exodo 14:19, 20.) Dayon ginpahawa ni Jehova ang dagat paagi sa mabaskog nga salatan, amo nga ang “dagat nahubsan.” Mahimo nga medyo madugay ini kay ang rekord nagsiling nga ang  salatan naghuyop “sa bug-os nga gab-i” kag dayon “ang katawohan sang Israel nagsulud sa tunga sang dagat sa mamalang duta.” Kon ikumparar sa mga hangaway ni Paraon nga nagasakay sa mga kangga, ang mga Israelinhon daw nagaigod lang. Apang indi gid sila malab-ot sang mga Egiptohanon kay si Jehova ang nagapakig-away para sa ila. Kag si Jehova “nagpalisang sang kasoldadosan sang mga Egiptohanon, ginpalus niya ang mga rueda sang ila mga kangga agud nga gin-iwatan sila sa pagpalakat.”—Ex. 14:21-25.

12 Sang makatabok na ang tanan nga Israelinhon, ginsugo ni Jehova si Moises: “Untaya ang imo kamut sa ibabaw sang dagat, agud nga ang mga tubig mag-uli sa ibabaw sang mga Egiptohanon, sa ibabaw sang ila mga kangga, kag sa ibabaw sang ila mga manugkabayo.” Samtang nagatinguha ang mga soldado nga makapalagyo, “gintaktak sang GINOO ang mga Egiptohanon sa tunga sang dagat.” Wala gid sila sing palagyuhan. “Wala sing nabilin sa ila bisan isa.” (Ex. 14:26-28) Gani ginpakita ni Jehova nga may gahom sia sa pagluwas sang iya katawhan sa bisan ano man nga sitwasyon.

ANG PILA NALUWAS SA KALAGLAGAN SANG JERUSALEM

13. Ano ang instruksion ni Jesus, kag ano ang mahimo nga ginpaligban sang iya mga sumulunod?

13 Nahibaluan gid ni Jehova kon ano ang matabo para sa katumanan sang iya katuyuan. Matun-an naton ini sa ikatlo nga halimbawa nga aton binagbinagon: ang paglaglag sa Jerusalem sang unang siglo. Paagi sa iya Anak, naghatag si Jehova sing instruksion agod maluwas ang mga Cristiano nga nagaistar sa Jerusalem kag Judea antes malaglag ang siudad sang 70 C.E. Si Jesus nagsiling: “Kon makita ninyo ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang pagkahapay, nga ginsiling paagi kay Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa duog nga balaan, . . . nian ang mga yara sa Judea magpalagyo sa mga bukid.” (Mat. 24:15, 16) Apang, paano mahibaluan sang mga sumulunod ni Jesus kon san-o matuman ini nga tagna?

14. Ano ang natabo nga nagpaathag sang kahulugan sang instruksion ni Jesus?

14 Nangin maathag ang mga pinamulong ni Jesus pagligad sang pila ka tuig. Sang 66 C.E., ang Romanong mga hangaway nga ginpangunahan ni Cestius Gallus nag-abot sa Jerusalem agod sumpuon ang pagrebelde sang mga Judiyo. Sang nagpanago sa templo ang Judiyong mga rebelde, nga ginatawag Zealot, ginsugdan sang Romanong mga soldado ang pagguba sang pader sini. Nahibaluan dayon sang alisto nga mga Cristiano ang kahulugan sini. Nahangpan nila nga ang paganong mga soldado sang Roma nga nagadala sang idolatroso nga mga bandera amo ang “makangilil-ad nga butang” nga nagatindog sa “duog nga balaan.” Tion na nga ang mga sumulunod ni Jesus “magpalagyo sa mga bukid.” Pero paano sila makapalagyo kay ang siudad ginasalakay? May matabo nga wala ginapaabot.

15, 16. (a) Ano ang maathag nga instruksion ni Jesus, kag ngaa dapat gid ini tumanon sang iya mga sumulunod? (b) Ano ang aton dapat himuon agod maluwas?

 15 Ginpaatras ni Cestius Gallus ang iya mga hangaway halin sa Jerusalem nga wala sing kabangdanan. Ginlagas sila sang mga Zealot. Bangod wala na sing nagainaway, makapalagyo na ang mga sumulunod ni Jesus. Gin-instruksionan sila sing maathag ni Jesus nga bayaan ang ila mga pagkabutang kag malagyo dayon. (Basaha ang Mateo 24:17, 18.) Kinahanglan gid nga maghulag sila gilayon. Ngaa? Kay pagligad lang sang pila ka adlaw, ang mga Zealot nagbalik kag ginpilit nila ang mga pumuluyo sang Jerusalem kag Judea nga magbuylog sa ila pagrebelde. May pila ka Judiyong mga grupo nga nagbato, gani naglala gid ang sitwasyon. Tuman kabudlay ang pagpalagyo. Sang nagbalik ang mga Romano sang 70 C.E., wala na gid sing nakapalagyo. (Luc. 19:43) Ang nagpabilin sa siudad indi na makagua! Apang ang mga Cristiano nga namati sa paandam kag nalagyo sa kabukiran naluwas. Nakita gid nila kon paano ginaluwas ni Jehova ang iya katawhan. Ano ang matun-an naton sa sini?

16 Sa tion sang dakung kapipit-an, ang mga Cristiano dapat man magtuman sa mga instruksion sang Pulong sang Dios kag sang organisasyon. Halimbawa, ang sugo ni Jesus nga “magpalagyo sa mga bukid” may kaanggid man sa aton tion. Paano naton ini himuon? Wala pa kita makahibalo. * Apang makapat-od kita nga ipaathag ni Jehova sa aton ang kahulugan sini nga mga instruksion sa nagakaigo nga tion. Maluwas lang kita kon magtuman kita, gani dapat naton pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Ginasunod ko bala ang mga instruksion ni Jehova sa iya katawhan subong? Nagatuman bala ako dayon, ukon nagapabuyanbuyan?’—Sant. 3:17.

GINAPABAKOD KITA PARA SA PALAABUTON

17. Ano ang ginpakita sang tagna ni Habacuc parte sa nagapakari nga pagsalakay sa katawhan sang Dios?

17 Hambalan naton liwat ang parte sa pagsalakay ni Gog. Sa kaanggid nga tagna, si Habacuc nagsiling: “Sang mabatian ko . . . nagkurog ang akon bug-os nga lawas pati ang akon bibig tungod sa kahadlok. Nagpalangluya ako kag nagkurog ang akon mga tiil. Kag tungod sa sining ginpahayag sang GINOO, hulaton ko nga may pagbatas ang panahon nga silutan niya ang mga nagsalakay [ang makahaladlok nga mga soldado] sa amon.” (Hab. 3:16, Ang Pulong sang Dios) Sang mabalitaan ni Habacuc nga salakayon sang mga kaaway ang katawhan sang Dios, nagsakit ang iya tiyan, nagkurog ang iya mga bibig, kag nagpalangluya sia. Ginapakita sang reaksion ni Habacuc kon daw ano nga kahadlok ang mahimo nga mabatyagan naton kon magsalakay si Gog kag ang iya mga sakop. Apang handa ang manalagna nga ‘maghulat’ sa dakung adlaw ni Jehova kag nagasalig nga luwason Niya ang iya katawhan. Makasalig man kita pareho sa iya.—Hab. 3:18, 19.

18. (a) Ngaa indi kita dapat mahadlok kon salakayon kita sang aton mga kaaway? (b) Ano ang masunod naton nga binagbinagon?

18 Ginapakita sang tatlo ka halimbawa nga aton ginbinagbinag nga nahibaluan gid ni Jehova kon paano luwason ang iya katawhan. Ang iya katuyuan indi gid mapaslawan, pat-od ang kadalag-an. Apang agod makaambit sa sining daku nga kadalag-an, dapat magpabilin kita nga matutom tubtob sa katapusan. Paano kita ginabuligan ni Jehova nga mahuptan ang aton integridad subong? Amo sini ang binagbinagon sa masunod nga artikulo.

[Mga Nota]

^ par. 16 Tan-awa ang Mayo 1, 1999 nga Ang Lalantawan, pahina 19.

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 24]

Yara gid bala sa katalagman ang mga Israelinhon sang ginlagas sila sang mga soldado ni Paraon?