Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Ka Nagalaygay?

Paano Ka Nagalaygay?

 Paano Ka Nagalaygay?

May nagpalaygay na bala sa imo? Halimbawa, may namangkot na bala sa imo subong sang: ‘Ano ang himuon ko? Matambong bala ako sa sini nga pagtilipon? Padayunon ko bala ini nga karera? Makigdeyt bala ako sa sini nga tawo?’

Mahimo mangayo sing laygay ang sinsero nga mga tawo agod makadesisyon, mga desisyon nga mahimo makaimpluwensia sang ila kaangtanan sa ila mga abyan, pamilya, ukon kay Jehova. Sa diin mo ibase ang imo sabat? Ano ang imo pamaagi sa paglaygay sa iban? Mahapos man ukon mabudlay ang kahimtangan, “ang tagiposoon sang matarung nagatoon sa pagsabat,” siling sang Hulubaton 15:28. Binagbinaga kon paano ka mabuligan sang masunod nga lima ka prinsipio sa Biblia sa paglaygay.

1 Hantupa ang Matuod nga Sitwasyon.

“Ang nagasabat sa wala pa sia makabati, kabuangan ini kag kahuluy-an sa iya.”HULU. 18:13.

Agod makahatag sang maayo nga laygay, dapat hibaluon anay naton ang sitwasyon kag pagtamod sang nagapangayo sing laygay. Sa pag-ilustrar: Kon may magtawag sa imo nga nagapatudlo sang alagyan pakadto sa inyo balay, ano ang dapat mo himuon? Matudluan mo bala sia sang alagyan kon wala mo mahibaluan kon diin ang iya lokasyon sa sina nga tion? Indi! Sing kaanggid, para makahatag sing nagakaigo nga panuytoy dapat nahibaluan mo ang “lokasyon”—ang sitwasyon kag pagtamod—sang nagapangayo sing direksion. May mga sitwasyon bala nga makaapektar sa imo sabat? Kon wala ka makahibalo sang sitwasyon, mahimo nga ang imo laygay labi pa nga magapalibog sa isa.—Luc. 6:39.

Hibalua Kon Asta Diin Na ang Iya Na-research. Maayo gid nga pamangkuton anay ang nagapalaygay sing mga pamangkot subong sang: “Sa banta mo, ano nga mga prinsipio sa Biblia ang makabulig sa imo?” “Ano ang bentaha kag disbentaha sang imo ginaplano nga himuon?” “Ano na ang na-research mo?” “Ano na ang nabulig sang iban sa imo, halimbawa sang mga gulang, sang imo mga ginikanan, ukon sang naga-Bible study sa imo?”

Ang iya sabat makabulig sa aton nga mahantop ang iya panikasog nga masolbar ang iya problema. Isa pa, dapat binagbinagon man naton ang ginlaygay sang iban. Makita man naton kon bala nagapangita lang sia sing manuglaygay nga magahambal sang gusto niya mabatian agod ‘pakalamon ang iya mga dulunggan.’—2 Tim. 4:3.

  2 Likawi ang Padasudaso nga Sabat.

“Ang tagsa ka tawo dapat mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal.”SANT. 1:19.

Gusto naton makabulig, gani mahimo nga malaygay kita dayon. Apang maalamon bala ini, ilabi na kon ang ginabinagbinag parte sa topiko nga wala pa naton ma-research sing maayo? Ang Hulubaton 29:20 nagasiling: “Nakakita ka bala sing tawo nga madalas sa iya mga polong? May labi pa nga paglaum sa buangbuang sang sa iya.”

Pat-ura anay nga ang imo laygay nahisuno sa kaalam sang Dios. Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Naimpluwensiahan na bala ang akon panghunahuna sang panghunahuna kag “espiritu sang kalibutan”?’ (1 Cor. 2:12, 13) Dumduma nga indi bastante ang pag-ulikid lang. Sang mahibaluan ni Pedro ang mabudlay nga asaynment ni Jesus, ginlaygayan niya sia: “Maluoy ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ini matabo sa imo.” Ano ang matun-an naton sa reaksion ni Pedro? Ginapakita sini nga kon indi maghalong ang isa, bisan pa maayo ang iya intension, mahimo niya mapasanyog ‘indi ang panghunahuna sang Dios, kundi ang iya sang mga tawo.’ (Mat. 16:21-23) Gani, importante gid nga maghunahuna antes maghambal! Indi bala nga limitado katama ang aton eksperiensia kon ikumparar sa kaalam sang Dios?—Job 38:1-4; Hulu. 11:2.

3 Mangin Mapainubuson kag Iaplikar ang Pulong sang Dios.

“Wala ako nagahimo sang bisan ano sa akon lamang kaugalingon; kundi ginahambal ko ini nga mga butang suno gid sa gintudlo sa akon sang Amay.”—JUAN 8:28.

Masiling ka bala, “Kon ako sa imo, . . . ”? Bisan pa daw kahapos lang sang sabat sa pamangkot, maayo gid kon ilugon mo ang pagkamapainubuson kag kaugdang ni Jesus. Mas maalam kag eksperiensiado sia sangsa kay bisan sin-o nga tawo, pero nagsiling sia: “Wala ako naghambal gikan sa akon lamang kaugalingon, kundi ang Amay . . . nagsugo sa akon kon ano ang isiling kag kon ano ang ihambal.” (Juan 12:49, 50) Ang mga panudlo kag laygay ni Jesus nahisuno gid sa kabubut-on sang iya Amay.

Halimbawa, mabasa naton sa Lucas 22:49 nga ginpamangkot si Jesus sang iya mga disipulo kon bala mabato sila sang buot na sia dakpon. Ang isa ka disipulo naggamit sing espada. Ginapakita sang Mateo 26:52-54 nga bisan sa sini nga sitwasyon, ginpaathag ni Jesus sa iya mga disipulo ang kabubut-on ni Jehova. Nahibaluan ni Jesus ang prinsipio sa Genesis 9:6 kag ang mga tagna sa Salmo 22 kag Isaias 53, gani nakahatag sia sing maalamon nga laygay nga nagluwas sang kabuhi kag nagpahamuot kay Jehova.

  4 Gamita ang mga Publikasyon.

“Sin-o gid ang matutom kag mainandamon nga ulipon nga gintangdo sang iya agalon sa pagdumala sa iya panimalay, sa paghatag sa ila sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion?”—MAT. 24:45.

May gintangdo si Jesus nga masaligan nga ulipon nga klase agod maghatag sang kinahanglanon nga espirituwal nga pagkaon. Kon nagahatag ka sang laygay kag direksion parte sa importante nga mga butang, naga-research ka bala sing maayo sa pasad sa Biblia nga mga publikasyon?

Ang Watch Tower Publications Index kag ang Watchtower Library * may bastante kag maathag nga mga impormasyon nga mahapos naton matigayon. Indi gid naton ini pagbalewalaon! Puno ini sang linibo ka topiko kag madamo nga artikulo nga makabulig sa mga nagapangita sang laygay. Maayo ka bala sa pagbulig sa iban nga pangitaon ang mga prinsipio sa Biblia kag mangatarungan suno sa Pulong sang Dios? Pareho sa GPS nga makabulig sa isa nga mahibaluan kon diin sia nayon kag matultulan ang iya kaladtuan, ang mga kagamitan sa pag-research makabulig sa iya nga mahibaluan kon diin sia nagaagi kag kon paano sia makapabilin sa dalanon sang kabuhi.

Madamo nga gulang ang naghanas sang mga kauturan sa paggamit sang Index ukon sang Watchtower Library, para mabuligan sila nga mangatarungan suno sa Kasulatan. Makabulig ini sa ila indi lamang agod masabat ang ila mga pamangkot kundi agod mangin batasan nila nga mag-research kag magsalig sa espirituwal nga aman ni Jehova. Sa sini nga paagi, ang ila ‘mga ikasarang sa paghantop nahanas nga makilala ang maayo kag malain.’—Heb. 5:14.

5 Likawi ang Pagdesisyon Para sa Iban.

“Ang kada isa magadala sang iya kaugalingon nga lulan.”—GAL. 6:5.

Ang kada isa dapat magpili kon ano nga laygay ang iya sundon. Ginahatagan kita ni Jehova sing kahilwayan sa pagdesisyon kon bala mapatuytoy kita sa iya mga prinsipio ukon indi. (Deut. 30:19, 20) Ang pila ka sitwasyon nagadalahig sang pila ka prinsipio sa Biblia, kag ang isa nga nagapangayo sing laygay amo ang dapat magdesisyon. Suno sa sitwasyon ukon sa edad sang nagapalaygay, ayhan dapat naton pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Ako bala ang may awtoridad sa paglaygay?’ May pila ka butang nga mas maayo nga ipalapit sa mga gulang ukon, kon menor-de-edad ang nagapamangkot, sa iya mga ginikanan.

[Nota]

^ par. 20 Ang Watchtower Library sa CD-ROM matigayon na sa 39 ka lenguahe. Ang Watch Tower Publications Index matigayon man sa sobra 45 ka lenguahe.

[Kahon/Retrato sa pahina 8]

Ilakip sa Pangpamilya nga Pagsimba

Subong proyekto sa pagtuon, mas maayo kon imo i-research ang mga ginpamangkot sa imo sining karon lang. Ano nga mga artikulo kag prinsipio sa Biblia ang mapangita mo nga mahimo makabulig sa nagpamangkot sa imo? Halimbawa, ibutang ta nga ginpamangkot ka sang isa ka utod parte sa pagdeyt kag pagminyo. Kon gamiton mo ang Index ukon ang Watchtower Library, pangitaa anay ang mga topiko nga direkta nga nagabinagbinag sini. Halimbawa, sa Index mapangita mo ang “Dating” ukon “Marriage.” Dayon pangitaa ang nagasuporta nga mga topiko kag mga artikulo. Kon ginatan-aw mo ang panguna nga punto, usisaa kon bala may “See also” ini nga mga topiko, nga mahimo magtudlo sa iban pa nga topiko nga may kaangtanan sa imo gina-research.

[Kahon sa pahina 9]

Sa bulig sang mga aman ni Jehova paagi sa iya organisasyon, makahatag kita kag makabaton sang labing maayo nga laygay. Ang Manugwali 12:11 nagasiling: “Ang mga polong sang maalam subong sang mga suntok, kag subong sang mga lansang nga nalansang sing maayo amo ang mga polong sang mga pangolo sang mga katilingban nga ginahatag gikan sa isa ka Manugpahalab.” Kaangay sang “suntok”—ang taliwis nga baston nga ginagamit sa pagtuytoy sa sapat—ang mahigugmaon kag maayo nga laygay nagatuytoy sa mga sinsero sa husto nga direksion. Ang “lansang nga nalansang” nagapabakod sang tinukod. Sing kaanggid, ang maayo nga laygay makapabakod man. Ang mga maalam nagakalipay sa “mga polong” nga nagapakita sang kaalam sang “isa ka Manugpahalab,” si Jehova.

Iluga ang Manugpahalab kon nagalaygay ka. Pribilehiyo gid naton nga mamati kag maghatag sing maayo nga laygay kon posible. Kon napasad ini sa mga prinsipio sang Biblia, ang aton laygay mangin maayo kag makabulig gid sa nagapamati.