Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magkasadya sa Aton Paglaum

Magkasadya sa Aton Paglaum

 Magkasadya sa Aton Paglaum

“[May] paglaum nga kabuhi nga walay katapusan nga ginsaad sang Dios nga indi makabutig, sa wala pa ang malawig gid nga mga tion.”—TITO 1:2.

BILANG REPASO

Ngaa masiling naton nga may kalipay sa langit kon mapatay nga matutom ang isa ka hinaplas?

Paano ang katumanan sang paglaum sang iban nga mga karnero may kaangtanan sa iya sang mga hinaplas?

Agod matigayon naton ang aton ginalauman, ano nga “balaan nga paggawi” kag “mga buhat sang diosnon nga debosyon” ang dapat naton ipakita?

1. Paano kita makabatas sa bulig sang paglaum nga ginhatag ni Jehova?

SI Jehova amo “ang Dios nga nagahatag sang paglaum,” siling ni apostol Pablo. Nagdugang pa sia nga si Jehova ‘makapuno sa aton sang bug-os nga kalipay kag paghidait bangod sa aton pagpati, agod magbugana kita sa paglaum paagi sa gahom sang balaan nga espiritu.’ (Roma 15:13) Kon bugana ang aton paglaum, mabatas naton ang bisan ano nga kahimtangan, nga may kalipay kag paghidait. Hinaplas man kita ukon iban nga mga karnero, ini nga paglaum amo ang “angkla para sa kalag, pat-od kag malig-on” kon may mga bagyo sa aton kabuhi. (Heb. 6:18, 19) Makabulig man ini sa aton nga indi maanod pakadto sa pagduhaduha ukon kakulang sang pagtuo.—Basaha ang Hebreo 2:1; 6:11.

2. Ano ang duha ka paglaum para sa mga Cristiano subong, kag ngaa interesado ang “iban nga mga karnero” sa paglaum sang mga hinaplas?

2 Ginalauman sang mga Cristiano nga nagakabuhi sa sining tion sang katapusan ang isa sa duha ka paglaum. Ang nabilin nga mga miembro sang “diutay nga panong” sang mga hinaplas nagalaum sang imortal nga kabuhi sa langit, subong mga hari kag mga saserdote upod ni Cristo sa iya Ginharian. (Luc. 12:32; Bug. 5:9, 10) Ang mas madamo naman nga “dakung kadam-an” sang “iban nga mga karnero” nagalaum nga mabuhi sing dayon sa paraiso nga duta subong mga sakop sang Mesianikong Ginharian. (Bug. 7:9, 10; Juan 10:16) Indi dapat pagkalipatan sang iban nga mga karnero nga ang ila kaluwasan nagadepende sa ila pagsuporta sa hinaplas nga “mga utod” ni Cristo nga ari pa sa duta. (Mat. 25:34-40) Ang mga hinaplas magabaton sang ila padya, apang ang paglaum sang iban nga mga karnero pat-od man nga matuman. (Basaha ang Hebreo 11:39, 40.) Gani una naton nga binagbinagon ang paglaum sang mga hinaplas.

 ANG “BUHI NGA PAGLAUM” SANG HINAPLAS NGA MGA CRISTIANO

3, 4. Paano nakatigayon ang mga hinaplas sing “bag-o nga pagkabun-ag pakadto sa isa ka buhi nga paglaum,” kag ano ini nga paglaum?

3 Si apostol Pedro naghimo sang duha ka sulat para sa hinaplas nga mga Cristiano, nga gintawag niya “mga pinili.” (1 Ped. 1:1) Naghatag sia sang mga detalye parte sa maayo nga paglaum sang diutay nga panong. Sa iya una nga sulat, si Pedro nagsiling: “Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo, kay suno sa iya daku nga kaluoy ginhatagan niya kita sang bag-o nga pagkabun-ag pakadto sa isa ka buhi nga paglaum paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga patay, pakadto sa isa ka di-madinulunton kag wala sing dagta kag di-maalimunaw nga palanublion. Ginatigana ini sa langit para sa inyo, nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga handa ipahayag sa katapusan nga hut-ong sang tion. Sa sining katunayan nagakasadya kamo sing daku.”—1 Ped. 1:3-6.

4 Ang limitado nga kadamuon sang mga Cristiano nga ginpili ni Jehova nga mangin kaupod ni Cristo sa langitnon nga Ginharian hatagan sang “bag-o nga pagkabun-ag” subong hinaplas nga mga anak sang Dios. Ginhaplasan sila sang balaan nga espiritu agod mangin mga hari kag saserdote kaupod ni Cristo. (Bug. 20:6) Suno kay Pedro ining “bag-o nga pagkabun-ag” naghatag sa ila sang “buhi nga paglaum,” nga gintawag niya “di-madinulunton kag wala sing dagta kag di-maalimunaw nga palanublion” nga natigana sa ila “sa langit.” Indi katingalahan nga ang mga hinaplas ‘nagakasadya sing daku’ sa ila buhi nga paglaum! Apang matigayon lamang nila ini kon magpabilin sila nga matutom.

5, 6. Ngaa dapat himuon sang mga hinaplas ang ila bug-os nga masarangan agod mapat-od nila ang ila langitnon nga paglaum?

5 Sa iya ikaduha nga sulat, ginpalig-on ni Pedro ang mga hinaplas nga ‘himuon ang ila bug-os nga masarangan agod mapat-od nila ang pagtawag kag pagpili sa ila.’ (2 Ped. 1:10) Dapat panikasugan nila nga mapalambo ang mga kinaiya sang isa ka Cristiano subong sang pagtuo, diosnon nga debosyon, utudnon nga pagpalangga, kag gugma. Sia nagsiling: “Kon ini nga mga butang yara sa inyo kag nagaawas, magapugong ini sa inyo nga mangin di-aktibo ukon di-mabungahon.”—Basaha ang 2 Pedro 1:5-8.

6 Ang ginbanhaw nga Cristo may mensahe sa hinaplas nga mga gulang sang unang siglo nga kongregasyon sang Filadelfia sa Asia Minor. Sia nagsiling: “Bangod gintuman mo ang pulong nahanungod sa akon pagbatas, amligan ko man ikaw sa oras sang pagtilaw, nga magaabot sa bug-os napuy-an nga duta, agod tilawan ang mga nagapuyo sa duta. Magaabot ako sing madali. Padayon nga hupti sing malig-on ang yara sa imo, agod wala sing isa nga magkuha sang imo korona.” (Bug. 3:10, 11) Kon indi magmatutom ang isa ka hinaplas, indi niya mabaton ang “wala nagakalaya nga purongpurong sang himaya” nga ginsaad sa mga pinili nga nagpabilin nga matutom tubtob kamatayon.—1 Ped. 5:4; Bug. 2:10.

PAGSULOD SA GINHARIAN

7. Anong makalilipay nga paglaum ang ginsambit ni Judas sa iya sulat?

7 Mga 65 C.E. sang ginsulatan sang utod sa iloy ni Jesus nga si Judas ang iya mga masigkahinaplas nga ginpatuhuyan niya subong “mga tinawag.” (Jud. 1; ipaanggid ang Hebreo 3:1.) Sang primero, luyag niya nga sulatan sila parte sa kaluwasan nga ‘ginalauman sang tanan’ nga hinaplas. (Jud. 3) Ugaling dapat niya unahon sa iya sulat ang mas importante nga mga hulusayon. Pero sa konklusion sang iya malip-ot nga sulat, ginpatuhuyan niya gihapon ang makalilipay nga paglaum sang mga hinaplas. “Karon ang Dios makabantay sa inyo gikan sa pagkasandad kag makapaatubang sa inyo nga wala  sing depekto sa iya himaya nga may daku nga kalipay. Ang himaya, pagkahalangdon, gahom kag awtoridad sa tanan nga nagligad nga tion kag karon kag tubtob sa wala katubtuban, mangin sa lamang nga Dios nga aton Manluluwas paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo.”—Jud. 24, 25.

8. Suno sa Judas 24, ano ang nagapakita nga may kalipay sa langit kon mapatay nga matutom ang isa ka hinaplas?

8 Pat-od gid nga gusto sang matutom nga mga hinaplas nga maamligan ang kada isa sa ila nga indi makasandad kag malaglag. Suno sa Biblia, ang ila paglaum amo nga banhawon sila ni Jesucristo, agod makaatubang sa presensia sang Dios nga himpit sa espirituwal kag may daku nga kalipay. Kon mapatay nga matutom ang isa ka hinaplas, pat-od nga “ginabanhaw ini subong espirituwal nga lawas,” sa “pagkadimadinulunton . . . , sa himaya.” (1 Cor. 15:42-44) Kon “may daku pa nga kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol,” handurawa ang kalipay sa langit kon mapatay nga matutom ang isa sa mga hinaplas sang espiritu nga utod ni Cristo. (Luc. 15:7) Si Jehova kag ang matutom nga mga espiritu nga tinuga magalipay upod sa hinaplas nga nagabaton sang iya padya nga “may daku nga kalipay.”—Basaha ang 1 Juan 3:2.

9. Paano ‘iaman sing mahimayaon’ ang pagsulod sang mga hinaplas sa Ginharian, kag paano nagaapektar sa mga hinaplas nga ari pa diri sa duta ini nga paglaum?

9 May kaangtanan sa sini, si Pedro nagsulat sa mga hinaplas nga kon magpabilin sila nga matutom, “iaman sa [ila] ang mahimayaon nga pagsulod sa wala katapusan nga ginharian sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo.” (2 Ped. 1:10, 11) Sang nagsiling sia nga ang pagsulod sa Ginharian iaman sa ila sing “mahimayaon,” mahimo nga ginapatuhuyan niya ang pagsulod nila sa langit nga may daku nga himaya. Posible man nga nagapatuhoy ini sa madamo nga pagpakamaayo nga mabaton nila sa langit. Magakalipay kag magapasalamat ang mga hinaplas kon dumdumon nila ang ila katutom. Ini nga paglaum amo ang nagapabakod sa mga hinaplas diri sa duta agod ‘ihanda ang ila hunahuna para sa padayon nga hilikuton.’—1 Ped. 1:13.

 ANG SADSARAN SANG PAGLAUM SANG IBAN NGA MGA KARNERO

10, 11. (a) Ano ang paglaum sang iban nga mga karnero? (b) Paano naangot ang katumanan sang paglaum diri sa duta kay Cristo kag sa “pagpahayag sa mga anak sang Dios”?

10 Si apostol Pablo nagsulat parte sa mahimayaon nga paglaum sang hinaplas nga “mga anak sang Dios,” bilang “kaupod nga mga manunubli” ni Cristo. Dayon ginsambit niya ang makalilipay nga paglaum nga iaman ni Jehova sa di-maisip nga iban nga mga karnero: “Paagi sa malangkagon nga pagpaabot ang tinuga [mga tawo] nagahulat sa pagpahayag sa mga anak sang Dios [mga hinaplas]. Kay ang tinuga ginpasakop sa pagkawala-pulos, indi sa kaugalingon nga kabubut-on sini kundi paagi sa iya nga nagpasakop sini, pasad sa paglaum nga ang tinuga mismo pagahilwayon man gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag maagom ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.”—Roma 8:14-21.

11 Ang sadsaran “sang paglaum” sang katawhan ginhatag ni Jehova sang nagsaad sia sang kaluwasan gikan sa “orihinal nga man-ug,” si Satanas nga Yawa, paagi sa ginsaad nga “binhi.” (Bug. 12:9; Gen. 3:15) Ang panguna nga “binhi” amo si Jesucristo. (Gal. 3:16) Paagi sa iya kamatayon kag pagkabanhaw, nag-aman si Jesus sang mabakod nga sadsaran para sa paglaum nga ang katawhan mahilway sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon. Ang katumanan sini nga paglaum naangot sa “pagpahayag sa mga anak sang Dios.” Ang ginhimaya nga mga hinaplas amo ang ikaduha nga bahin sang “binhi.” ‘Ipahayag” sila kon mag-upod na sila kay Cristo sa paglaglag sa malaut nga sistema ni Satanas. (Bug. 2:26, 27) Luwason sini ang iban nga mga karnero nga magagua sa dakung kapipit-an.—Bug. 7:9, 10, 14.

12. Anong makalilipay nga benepisyo ang matigayon sang katawhan sa pagpahayag sang mga hinaplas?

12 Daku gid nga paumpaw sa tawhanon nga “tinuga” ang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo! Sini nga tion, ang ginhimaya nga “mga anak sang Dios” ‘ipahayag’ pa gid kon mangin mga saserdote na sila kaupod ni Cristo nga magapadapat sang mga benepisyo sang halad-gawad ni Jesus sa katawhan. Subong mga sakop sang langitnon nga Ginharian, ang tawhanon nga “tinuga” mahilway na sa epekto sang sala kag kamatayon. Ang matinumanon nga katawhan amat-amat nga “pagahilwayon man gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton.” Kon magpabilin sila nga matutom kay Jehova sa sulod sang isa ka libo ka tuig kag sa katapusan nga pagtilaw sa hingapusan nga bahin sini, ang ila ngalan isulat sing permanente sa “linukot sang kabuhi.” Maagom nila ang “mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.” (Bug. 20:7, 8, 11, 12) Makalilipay gid ini nga paglaum!

DUMDUMA PIRME ANG IMO PAGLAUM

13. Sa ano nabase ang aton paglaum, kag san-o ipahayag ang Cristo?

13 Ang duha ka sulat ni Pedro nakabulig gid sa mga hinaplas kag sa iban nga mga karnero nga pirme dumdumon ang tagsa nila ka paglaum. Ginpatalupangod niya nga ang ila paglaum wala nabase sa ila binuhatan, kundi sa wala tupong nga kaayo ni Jehova. Sia nagsulat: “Hupti nga bug-os ang inyo kaligdong; ipahamtang ang inyo paglaum sa wala tupong nga kaayo nga dalhon sa inyo sa tion sang pagpahayag kay Jesucristo.” (1 Ped. 1:13) Ipahayag ang Cristo kon magakari na sia para padyaan ang iya matutom nga mga sumulunod kag ipadapat ang paghukom ni Jehova sa mga di-diosnon.—Basaha ang 2 Tesalonica 1:6-10.

14, 15. (a) Agod magpabilin ang aton paglaum, ano ang aton dumdumon pirme? (b) Ano ang laygay ni Pedro?

14 Agod mag-athag ang aton paglaum, dapat naton dumdumon pirme nga ang “adlaw ni Jehova” malapit na. Laglagon sini ang “mga langit” subong, ukon ang tawhanon nga paggahom, kag “ang duta,” ang malaut nga katilingban sang mga tawo kag ang  “mga elemento” sini. Si Pedro nagsulat: “Ano kamo nga sahi sang mga tawo . . . , nga ginahulat kag pirme ginadumdom ang presensia sang adlaw ni Jehova, nga paagi sini ang langit nga nagakasunog matunaw kag ang mga elemento matunaw bangod sa sobra nga kainit!”—2 Ped. 3:10-12.

15 Ang “mga langit” kag “ang duta” subong buslan sang “bag-ong langit [paggahom sang Ginharian sang Cristo] kag bag-ong duta [bag-ong katilingban sa duta].” (2 Ped. 3:13) Naghatag dayon si Pedro sing prangka nga laygay, parte sa “paghulat” naton ukon pagdumdom naton sang aton paglaum nga bag-ong kalibutan: “Gani, mga hinigugma, sanglit ginahulat ninyo ining mga butang, himua ninyo ang inyo bug-os nga masarangan agod sa katapusan masapwan niya kamo nga wala sing higko kag wala sing depekto kag sa paghidait.”—2 Ped. 3:14.

PAGKABUHI SUNO SA ATON PAGLAUM

16, 17. (a) Ano nga “balaan nga paggawi” kag “mga buhat sang diosnon nga debosyon” ang dapat naton ipakita? (b) Paano matuman ang aton paglaum?

16 Indi lamang nga dumdumon naton ang aton paglaum kundi dapat ipahisuno man naton ang aton kabuhi sa sini. Dapat talupangdon naton kon ano kita nga sahi sang tawo sa espirituwal. Ang “balaan nga paggawi” nagalakip sa ‘paghupot naton sang maayong paggawi sa tunga sang mga pungsod,’ paagi sa maayong moral. (2 Ped. 3:11; 1 Ped. 2:12) Dapat may ‘gugma kita sa isa kag isa.’ Isa sa sini ang paghimo sang aton masarangan agod mahuptan ang paghiusa sang aton bug-os kalibutan nga paghiliutod bisan sa aton mismo kongregasyon. (Juan 13:35) Ang “mga buhat sang diosnon nga debosyon” amo ang mga buhat nga nagapamatuod sang aton suod nga kaangtanan kay Jehova. Lakip sa sini ang aton mga pangamuyo subong man ang adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia, maukod nga pagtuon sing personal, pangpamilya nga pagsimba, kag aktibo nga pagbantala sang “maayong balita sang ginharian.”—Mat. 24:14.

17 Luyag naton tanan nga kahamut-an kag luwason ni Jehova kon “tunawon” ining malaut nga sistema. Sa amo, matuman na ang aton paglaum, ang “paglaum nga kabuhi nga walay katapusan nga ginsaad sang Dios nga indi makabutig, sa wala pa ang malawig gid nga mga tion.”—Tito 1:2.

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 22]

Ang mga hinaplas nakatigayon sing “bag-o nga pagkabun-ag pakadto sa isa ka buhi nga paglaum”

[Retrato sa pahina 24]

Panikasugi nga mangin maathag ang paglaum sang imo pamilya