Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Natan—Mainunungon sa Putli nga Pagsimba

Si Natan—Mainunungon sa Putli nga Pagsimba

 Si NatanMainunungon sa Putli nga Pagsimba

Indi mahapos kumbinsihon ang tawo nga may daku nga awtoridad nga malaut ang iya ginahimo kag dapat sia magbag-o. Suknaan mo bala sia bisan pa nahibaluan mo nga may ginpatay sia agod indi lang mahuy-an?

Si Hari David sang Israel nakapanghilahi kay Bat-seba kag nagbusong ini. Agod matago ang ila sala, ginpapatay ni David ang iya bana kag ginpangasawa sia. Pila ka bulan nga gintago ini ni David samtang ginatungdan niya ang iya palangakuan. Apang wala ginpalampas ni Jehova ang sala sang hari. Ginpadala niya ang iya manalagna nga si Natan agod suknaan si David.

Mabudlay gid ini nga misyon. Ibutang ang imo kaugalingon sa lugar ni Natan. Pat-od gid nga napahulag si Natan sang iya katutom kay Jehova kag malig-on nga pagsakdag sa mga talaksan sang Dios nga pahanumdumon si David sang iya mga sala. Paano niya makumbinsi si Hari David nga maghinulsol?

MATAKTIKANHON NGA MANUNUDLO

Palihug basaha ang 2 Samuel 12:1-25. Handurawa nga ikaw si Natan nga nagasugid kay David sini nga sugilanon: “May duha ka tawo sa isa ka banwa, ang isa manggaranon kag ang isa imol. Ang manggaranon nga tawo may lakas kadamu nga mga panong kag kabakahan; apang ang imol wala luwas sang diotay nga cordera, nga iya ginbakal. Kag ginbatiti ini, kag nagdaku ini upud sa iya kag upud sa iya mga anak; ini nagkaon sang iya kaugalingon nga hungit, kag nag-inum sa iya ilimnan, kag nagluko sa iya sabak, kag nanginsubong sa iya sang isa ka anak nga babayi. Karon may  nag-abut nga manlalagaw sa tawo nga manggaranon, kag nahilak sia magkuha sa iya kaugalingon nga panong kag sa iya kaugalingon nga kabakahan nga ihawon tungud sa manlalakat nga tawo nga nag-abut sa iya, kondi ginkuha niya ang cordera sang tawo nga imol, kag gin-ihaw ini tungud sa tawo nga nag-abut sa iya.”—2 Sam. 12:1-4.

Si David, nga nangin manugbantay man sang karnero, mahimo nagpati gid nga matuod ini. “Ayhan,” siling sang isa ka komentarista sang Biblia, “naanad na si David nga pirme nagakadto si Natan agod magpabulig para sa mga ginapigos, kag abi ni David amo lang gihapon ang tuyo niya.” Bisan amo pa sini ang kahimtangan, kinahanglan ang katutom sa Dios kag kaisog agod makapakighambal sa hari sing subong sini. Naakig gid si David sa ginsugid ni Natan. “Sa nakagakabuhi ang GINOO, ang tawo nga nakahimo sini takus sa kamatayon!” singgit niya. Nian may kaisog nga nagsiling si Natan, “Ikaw amo ang tawo!”—2 Sam. 12:5-7.

Binagbinaga kon ngaa amo sini ang paagi ni Natan sa paglubad sang problema. Mabudlay para sa isa nga nagasalimuang nga makapamensar sing maayo. Tanan kita may huyog nga pakamatarungon ang aton sayop. Apang ang ilustrasyon ni Natan nagpahulag kay David nga hukman ang iya kaugalingon nga wala niya marealisar. Nahangpan sang hari nga sayop gid ang paggawi nga ginlaragway ni Natan. Apang ginpahibalo ni Natan nga si David mismo ang ginapatuhuyan sang ilustrasyon pagkatapos lamang nga ginpakamalaut sang hari ini nga buhat. Bangod sini nahangpan niya kon daw ano kabug-at ang iya sala. Nakabulig ini sa iya nga matigayon ang husto nga panimuot sa pagbaton sing disiplina. Gin-aku niya nga bangod sang iya ginhimo parte kay Bat-seba “gintamay” niya si Jehova, kag ginbaton niya ang nagakaigo nga disiplina.—2 Sam. 12:9-14; Sal. 51, superskripsion.

Ano ang matun-an naton sa sini? Ang tulumuron sang isa ka manunudlo sang Biblia amo nga buligan ang iya mga estudyante nga makahimo sing husto nga konklusion. Ginatahod ni Natan si David gani mataktikanhon sia sa pagpalapit sa iya. Nahibaluan ni Natan nga ginahigugma gid ni David ang katarungan kag hustisya. Gani naggamit sia sang ilustrasyon nga makapahulag sa tawo nga may amo sini nga mga kinaiya. Mabuligan man naton ang mga tawo nga mahangpan ang pagtamod ni Jehova. Paano? Paagi sa mataktikanhon nga pagtudlo sa ila pero wala sila ginapabatyag nga mas maalam kita ukon may kinamatarong nga diktahan sila. Ang Biblia amo ang aton ginabasihan sa kon ano ang husto kag sayop.

Labaw sa tanan, ang pagkamainunungon sa Dios ang nagpahulag kay Natan nga sabdungon ang isa ka gamhanan nga hari. (2 Sam. 12:1) Kon mainunungon kita, makapanindugan man kita sa matarong nga mga prinsipio ni Jehova.

SUMALAKDAG SANG PUTLI NGA PAGSIMBA

Mahimo nga suod nga mag-abyan sanday Natan kag David kay ginhingadlan ni David ang isa niya ka anak sing Natan. (1 Cron. 3:1, 5) Magkaupod sila ni David sang una nga ginsambit ang iya ngalan sa Biblia. Ginahigugma nila nga duha si Jehova. Mahimo nga ginasaligan sang hari si Natan, kay ginsugiran sia sang hari sang plano sini nga magpatindog sang templo ni Jehova. Si David nagsiling: “‘Tan-awa karon, ako nagapuyo sa balay nga cedro, apang ang kaban sang Dios nagapuyo sa sulud sang mga kumbung.’ Kag si Natan nagsiling sa hari, ‘Lakat, himoa ang tanan nga yara sa imo tagiposoon; kay ang GINOO nagaupud sa imo.’”—2 Sam. 7:2, 3.

Subong matutom nga sumilimba ni Jehova, nalipay gid si Natan sa plano ni David nga magtukod sing permanente nga duog para sa putli nga pagsimba. Apang sa sini nga kahigayunan, ginpabutyag ni Natan ang iya pagtamod sa baylo sang pagtamod ni Jehova. Sina nga gab-i, ginsugo sang Dios ang manalagna nga maghatag sing tuhay nga mensahe sa hari: Indi si David ang magatukod sang templo ni Jehova kundi ang isa sa iya mga anak. Apang ginsilingan sia ni Natan nga ang Dios magahimo sing katipan upod sa iya, kag ang iya trono ‘palig-onon sing dayon.’—2 Sam. 7:4-16.

Tuhay ang katuyuan sang Dios sa pagtamod ni Natan parte sa pagtukod sang templo. Apang, wala magreklamo ining mapainubuson nga manalagna sa katuyuan ni Jehova kag nagkooperar sia sa sini. Maayo gid sia nga halimbawa nga dapat naton sundon kon ginatadlong kita sang Dios! Maathag  nga nahamut-an gihapon ni Jehova si Natan kay padayon sia nga nangin manalagna. Gin-inspirar pa gani sia sang Dios, upod sa manugpanan-aw nga si Gad, nga tuytuyan si David sa pag-organisar sang 4,000 ka musikero sa pag-alagad sa templo.—1 Cron. 23:1-5; 2 Cron. 29:25.

MANUGPANGAPIN SANG PAGKAHARI

Nahibaluan ni Natan nga si Solomon amo ang mabulos kay David subong hari. Nanghikot si Natan sang gintinguhaan ni Adonias nga agawon ang trono sang tigulang na si David. Sa liwat, nangin mataktikanhon kag mainunungon sia. Ginsugo niya anay si Bat-seba nga pahanumdumon si David sang ginsumpa sini nga si Solomon ang paharion. Dayon nagkadto sia sa hari kag ginpamangkot ini kon bala gintangdo niya nga mangin hari si Adonias. Sang mahibaluan sang hari ang sitwasyon, ginsugo niya si Natan kag ang matutom nga mga alagad sini nga haplasan si Solomon kag iproklamar nga hari. Napaslawan gid ang plano ni Adonias nga agawon ang trono.—1 Hari 1:5-53.

MAPAINUBUSON NGA ISTORYADOR

Sanday Natan kag Gad amo ang ginkilala nga nagsulat sang 1 Samuel kapitulo 25 asta 31 kag sang bug-os nga 2 Samuel. Parte sa inspirado nga maragtas sa sining mga tulun-an, ini nagasiling: “Karon ang mga binuhatan ni Hari David, ang nahauna kag ang katapusan, nasulat sila sa Maragtas ni Samuel nga manugpanan-aw, kag sa Maragtas ni Natan nga manalagna, kag sa Maragtas ni Gad nga manugpanan-aw.” (1 Cron. 29:29) Ginkilala man si Natan nga amo ang nagsulat sang “mga binuhatan ni [Solomon].” (2 Cron. 9:29) Posible nga si Natan padayon nga nag-alagad sa palasyo bisan napatay na si David.

Ang kalabanan sang aton nahibaluan parte kay Natan, sia mismo ang nagsulat. Apang madamo man kita sing matun-an sa wala niya ginsugid sa aton. Ginapakita sini nga mapainubuson sia nga istoryador nga wala sing ambisyon nga mangin bantog. Suno sa isa ka diksionaryo sang Biblia, ginlakip sia sa inspirado nga kasulatan nga “wala ginpakilala kag wala sing impormasyon parte sa iya pamilya.” Wala kita sing mabasa parte sa kaliwatan ni Natan ukon sa iya personal nga kabuhi.

GINPAHULAG SANG PAGKAMAINUNUNGON KAY JEHOVA

Base sa pila ka detalye nga mabasa naton sa Kasulatan parte kay Natan, maathag nga isa sia ka mapainubuson kag makugi nga sumalakdag sang mga kahimusan sang Dios. Ginhatagan sia ni Jehova sing mabug-at nga mga responsibilidad. Pamalandungi ang mga kinaiya ni Natan, subong sang pagkamainunungon sa Dios kag tudok nga apresasyon sa Iya mga kahimusan. Tinguhai nga ilugon ini nga mga kinaiya.

Mahimo nga indi ka pagsuguon nga magsabdong sa makihilahion nga mga hari ukon magpugong sa mga pag-agaw sang trono. Pero paagi sa bulig sang Dios, mahimo ka mangin mainunungon sa Iya kag masakdag mo ang iya matarong nga mga talaksan. Mahimo ka man mangin maisog, apang mataktikanhon nga manunudlo sang kamatuoran kag sumalakdag sang putli nga pagsimba.

[Retrato sa pahina 25]

Subong manugpangapin sang pagkahari, mataktikanhon nga nakighambal si Natan kay Bat-seba