Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Harianon nga mga Saserdote Para sa Kaayuhan sang Katawhan

Harianon nga mga Saserdote Para sa Kaayuhan sang Katawhan

“Kamo ‘pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi.’”—1 PED. 2:9.

1. Ngaa “ang panihapon sang Ginuo” ginatawag man nga Memoryal, kag ano ang katuyuan sini?

SANG Nisan 14, 33 C.E., ginsaulog ni Jesucristo kag sang iya 12 ka apostoles ang Judiyong Paskua sa katapusan nga tion. Pagkatapos mapagua ang traidor nga si Judas Iscariote, ginsugdan ni Jesus ang isa pa ka selebrasyon nga gintawag sang ulihi nga “ang panihapon sang Ginuo.” (1 Cor. 11:20) Duha ka beses nga nagsiling si Jesus: “Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.” Ini nga okasyon ginatawag man nga Memoryal bilang pagdumdom sang kamatayon ni Cristo. (1 Cor. 11:24, 25) Sa bug-os nga kalibutan, ginasaulog sang mga Saksi ni Jehova ang Memoryal kada tuig bilang pagtuman sa iya sugo. Sa 2012, ang Nisan 14 sa kalendaryo sang Biblia matupa sa Huebes, Abril 5, pagtunod sang adlaw.

2. Ano ang ginsiling ni Jesus parte sa mga emblema nga iya gingamit?

2 Ang ginhimo kag ginsiling ni Jesus sa sini nga okasyon ginsumaryo ni Lucas sa duha ka bersikulo: “Nagkuha man sia sang tinapay, nagpasalamat, kag gintipiktipik ini kag ginhatag sa ila, nga nagasiling: ‘Ini nagakahulugan sang akon lawas nga ihatag para sa inyo. Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.’ Subong man, sa tapos sila nakapanihapon, nagkuha sia sang kopa kag nagsiling: ‘Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo, nga ibubo para sa inyo.’” (Luc. 22:19, 20) Ano ang paghangop sang mga apostoles sa iya ginsiling?

3. Ano ang paghangop sang mga apostoles sa kahulugan sang mga emblema?

3 Subong mga Judiyo, pamilyar ang mga apostoles sa mga halad nga sapat nga ginadulot sang mga saserdote sa Dios sa templo sa Jerusalem. Ang halad ginahimo para kahamut-an ni Jehova kag para mapatawad ang sala. (Lev. 1:4; 22:17-29) Gani, sang nagsiling si Jesus nga ang iya lawas kag dugo ‘ihatag kag ibubo para sa ila,’ nahangpan sang mga apostoles nga ihatag niya ang iya himpit nga kabuhi subong halad. Mas daku ang balor sini nga halad sangsa ginahalad nga mga sapat.

4. Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo”?

 4 Ano naman ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo”? Nahibaluan sang mga apostoles ang tagna parte sa bag-o nga katipan sa Jeremias 31:31-33. (Basaha.) Ang ginsiling ni Jesus nagapakilala sining bag-o nga katipan nga magabulos sa Kasuguan nga katipan nga ginhatag ni Jehova sa Israel paagi kay Moises. Ano ang kaangtanan sining duha ka katipan?

5. Ano nga pribilehiyo ang mahatag sang Kasuguan nga katipan sa Israel?

5 May kaangtanan gid ang katuyuan sining mga katipan. Sang ginhatag ni Jehova ang Kasuguan nga katipan, ginsilingan niya ang pungsod: “Kon magtuman kamo sang akon tingug kag magbantay sang akon katipan, manginkaugalingon kamo nakon sa tunga sang tanan nga mga katawohan; kay ang bug-os nga duta akon, kag kamo manginginharian nga mga sacerdote sa akon kag pungsud nga balaan.” (Ex. 19:5, 6) Ano ang paghangop sang mga Israelinhon sa sini?

ANG SAAD NGA HARIANON NGA MGA SASERDOTE

6. Sa katumanan sang ano nga saad nakabulig ang Kasuguan nga katipan?

6 Nahangpan sang mga Israelinhon ang termino nga “katipan,” bangod si Jehova nakahimo na sing mga kasugtanan sa ila katigulangan nga sanday Noe kag Abraham. (Gen. 6:18; 9:8-17; 15:18; 17:1-9) Subong bahin sang iya katipan kay Abraham, si Jehova nagsaad: “Sa imo mga kaliwatan pakamaayohon ang tanan nga pungsud sang duta.” (Gen. 22:18) Ang Kasuguan nga katipan nakabulig sa katumanan sang iya saad. Pasad sa sini, ang Israel ‘manginkaugalingon niya sa tunga sang tanan nga mga katawohan.’ Ano ang katuyuan sini? Agod nga ‘manginginharian nga mga sacerdote sila ni Jehova.’

7. Ano ang kahulugan sang ekspresyon nga “manginginharian nga mga sacerdote”?

7 Pamilyar ang mga Israelinhon sa mga hari kag mga saserdote, apang si Melquisedec lang ang gintugutan sadto ni Jehova nga mag-alagad subong hari kag saserdote sa pareho nga tion. (Gen. 14:18) Ginhatagan ni Jehova sing kahigayunan ang pungsod nga “manginginharian nga mga sacerdote.” Ginpakita sang ulihi sang Kasulatan nga sila mangin harianon nga mga saserdote, mga hari nga mangin mga saserdote pa gid.—1 Ped. 2:9.

8. Ano ang papel sang mga saserdote nga gintangdo sang Dios?

8 Kon ang papel sang hari amo ang paggahom, ano naman ang papel sang saserdote? Ang Hebreo 5:1 nagapaathag: “Ang tagsa ka mataas nga saserdote nga ginakuha gikan sa mga tawo ginatangdo tungod sa mga tawo sa mga butang may kaangtanan sa Dios, agod maghalad sia sang mga dulot kag mga halad tungod sa mga sala.” Gani, ginarepresentar sang saserdote nga gintangdo ni Jehova ang makasasala nga katawhan sa atubangan sang Dios. Paagi sa paghalad, nagapakiluoy sia kay Jehova nga patawaron ang katawhan. Sa pihak nga bahin, ginarepresentar man niya si Jehova sa katawhan paagi sa pagtudlo sa ila sang kasuguan sang Dios. (Lev. 10:8-11; Mal. 2:7) Sa sining mga paagi, ginabuligan niya ang katawhan nga makapasag-uli sa Dios.

9. (a) Ano ang dapat himuon sang mga Israelinhon para “manginginharian nga mga sacerdote” sila? (b) Ngaa nagtangdo si Jehova sang mga saserdote sa tunga sang Israel? (c) Ngaa wala “manginginharian nga mga sacerdote” ang Israel sa idalom sang Kasuguan nga katipan?

9 Ang Kasuguan naghatag sa mga Israelinhon sing kahigayunan nga makapatubas sang harianon nga mga saserdote para sa kaayuhan sang “tanan nga katawohan.” Pero may kondisyon ini: “Kon magtuman kamo sang akon tingug kag magbantay  sang akon katipan.” ‘Matuman gid bala sang mga Israelinhon ang tingog ni Jehova?’ Huo, pero indi sing bug-os. (Roma 3:19, 20) Amo nga nagtangdo si Jehova sang mga saserdote sa tunga sang Israel nga magahalad para sa mga sala sang katawhan, pero indi sila puede mangin mga hari. (Lev. 4:1–6:7) Nalakip sa sini ang mga sala sang mga saserdote mismo. (Heb. 5:1-3; 8:3) Ginbaton ni Jehova ini nga mga halad, pero indi sini matumbasan sing bug-os ang mga sala sang mga nagahalad. Ang pagkasaserdote sa idalom sang Kasuguan nga katipan wala sing ikasarang nga ipasag-uli sing bug-os sa Dios bisan ang sinsero nga mga Israelinhon. Si Pablo nagsiling: “Ang dugo sang mga toro nga baka kag sang mga kanding indi makakuha sang mga sala.” (Heb. 10:1-4) Bangod sa paglapas sang Israel sa Kasuguan napaidalom sila sa pagpakamalaut. (Gal. 3:10) Sa sini nga sitwasyon, indi sila makaalagad subong harianon nga mga saserdote para sa katawhan.

10. Ano ang katuyuan sang Kasuguan nga katipan?

10 Buot bala silingon nga indi na gid “manginginharian nga mga sacerdote” ang mga Israelinhon subong sang ginsaad ni Jehova? Indi. Kon mangin matinumanon sila matigayon gihapon nila ini, pero indi sa idalom sang Kasuguan. Ngaa? (Basaha ang Galacia 3:19-25.) Ang Kasuguan nagaamlig sa mga matinumanon batok sa butig nga pagsimba. Nagapahanumdom ini sa ila nga makasasala sila kag nagakinahanglan sang halad nga mas daku sangsa ginahalad sang mataas nga saserdote. Ang Kasuguan nangin manunudlo nga magadul-ong sa ila sa Cristo, ukon sa Mesias, nga nagakahulugan sing “Hinaplas.” Pero kon mag-abot na ang Mesias, ipakilala niya ang bag-o nga katipan nga gintagna paagi kay Jeremias. Ang mga magabaton kay Cristo mangin bahin sang bag-o nga katipan kag “manginginharian nga mga sacerdote.” Paano?

ANG BAG-O NGA KATIPAN NAGAPATUBAS SANG HARIANON NGA MGA SASERDOTE

11. Paano nangin sadsaran si Jesus sang harianon nga mga saserdote?

11 Sang 29 C.E., si Jesus nga taga-Nazaret nangin Mesias. Sang 30 anyos sia, ginpresentar niya ang iya kaugalingon agod himuon ang espesyal nga kabubut-on ni Jehova para sa iya kag ginsimbuluhan ini paagi sa pagpabawtismo sa tubig. Ginkilala sia ni Jehova subong “akon Anak, ang hinigugma,” kag ginhaplasan sia, indi sang lana, kundi sang balaan nga espiritu. (Mat. 3:13-17; Binu. 10:38) Ining paghaplas nagtangdo sa iya subong Mataas nga Saserdote kag palaabuton nga Hari sang tanan nga tawo nga magatuo. (Heb. 1:8, 9; 5:5, 6) Sia ang mangin sadsaran sang matuod nga harianon nga mga saserdote.

12. Ano ang nahimo sang halad ni Jesus?

12 Subong Mataas nga Saserdote, ano nga halad ang himuon ni Jesus agod matabunan sing bug-os ang napanubli nga sala sang mga nagatuo? Ang ginsiling ni Jesus sang ginsugdan niya ang Memoryal sang iya kamatayon nagapakita nga ang halad amo ang iya himpit nga kabuhi. (Basaha ang Hebreo 9:11, 12.) Sugod sang ginhaplasan si Jesus bilang Mataas nga Saserdote, madamo sia sing pagtilaw kag paghanas nga naagihan tubtob sa iya kamatayon. (Heb. 4:15; 5:7-10) Sang nabanhaw sia kag nagkayab, ginpresentar niya ang balor sang iya halad kay Jehova mismo. (Heb. 9:24) Sugod sadto, makapakiluoy sia kay Jehova para sa mga nagatuo sa iya halad. Mabuligan niya sila nga maalagad ang Dios samtang nagalaum nga mabuhi sing dayon. (Heb. 7:25) Ginpabakod man sang iya halad ang bag-o nga katipan.—Heb. 8:6; 9:15.

13. Ano ang paglaum sang mga gin-agda nga mangin bahin sang bag-o nga katipan?

13 Ang mga gin-agda nga mangin bahin sang bag-o nga katipan dapat mahaplasan man sang balaan nga espiritu. (2 Cor. 1:21)  Nalakip sa ila ang matutom nga mga Judiyo kag mga Gentil. (Efe. 3:5, 6) Ano ang paglaum sang mga mangin bahin sang bag-o nga katipan? Matigayon nila ang kapatawaran sang ila mga sala. Si Jehova nagsaad: “Patawaron ko ang kalautan nila, kag indi na pagdumdumon ang ila sala.” (Jer. 31:34) Bangod napatawad na, puede na sila “manginginharian nga mga sacerdote.” Parte sa mga hinaplas nga Cristiano, si Pedro nagsulat: “Kamo ‘pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi, agod mapahayag ninyo sing lapnag ang pagkahalangdon’ sang isa nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa.” (1 Ped. 2:9) Ginsambit diri ni Pedro ang ginsiling ni Jehova sa Israel sang ginhatag Niya ang Kasuguan kag gin-aplikar ini sa mga Cristiano nga bahin sang bag-o nga katipan.—Ex. 19:5, 6.

HARIANON NGA MGA SASERDOTE PARA SA KAAYUHAN SANG KATAWHAN

14. Diin magaalagad ang harianon nga mga saserdote?

14 Diin magaalagad ang mga bahin sang bag-o nga katipan? Subong grupo, magaalagad sila sa duta subong saserdote, nga nagarepresentar kay Jehova sa katawhan paagi sa ‘pagpahayag sing lapnag sang iya pagkahalangdon’ kag pag-aman sang espirituwal nga pagkaon. (Mat. 24:45; 1 Ped. 2:4, 5) Pagkatapos sang ila kamatayon kag pagkabanhaw, magaalagad sila subong mga hari kag mga saserdote kaupod ni Cristo sa langit. (Luc. 22:29; 1 Ped. 1:3-5; Bug. 1:6) Sa iya palanan-awon, nakita ni Juan ang madamo nga espiritu nga tinuga malapit sa trono sa langit. Sa isa ka “bag-o nga ambahanon” para sa “Kordero,” sila nag-amba: “Takus ka sa pagkuha sa linukot kag sa paghukas sa mga pat-in sini, bangod ginpatay ka kag paagi sa imo dugo ginbakal mo ang mga tawo para sa Dios gikan sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod, kag ginhimo mo sila nga isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila sa duta subong mga hari.” (Bug. 5:8-10) Sa isa naman ka palanan-awon, nagsiling si Juan parte sa ila: “Mangin mga saserdote sila sang Dios kag ni Cristo, kag magagahom subong mga hari upod sa iya sa sulod sang isa ka libo ka tuig.” (Bug. 20:6) Ini nga mga hari, kaupod ni Cristo mangin  harianon nga mga saserdote nga magadala sang pagpakamaayo sa tanan nga katawhan.

15, 16. Ano nga mga pagpakamaayo ang dal-on sang harianon nga mga saserdote sa katawhan?

15 Ano nga mga pagpakamaayo ang dal-on sang 144,000 sa duta? Ang Bugna kapitulo 21 nagalaragway sa ila subong langitnon nga siudad, Bag-o nga Jerusalem, “ang asawa sang Kordero.” (Bug. 21:9) Ang bersikulo 2 tubtob 4 nagasiling: “Nakita ko man ang balaan nga siudad, ang Bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaug halin sa langit gikan sa Dios kag nahanda subong isa ka nobya nga napunihan para sa iya bana. Nian nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling: ‘Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.’” Daw ano katahom nga pagpakamaayo! Wala na sing pagluha, paglalaw, paghibi, kag kasakit bangod ang kamatayon madula na. Ang katawhan mangin himpit kag mapasag-uli na sa Dios sing bug-os.

16 May dugang pa nga pagpakamaayo nga dal-on ang harianon nga mga saserdote. Ang Bugna 22:1, 2 nagasiling: “Ginpakita niya sa akon ang suba sang tubig sang kabuhi, nga matin-aw subong sang kristal, nga nagailig gikan sa trono sang Dios kag sang Kordero sa tunga sang malapad nga dalan [sang Bag-o nga Jerusalem]. Kag sa sini nga pangpang sang suba kag sa sina nga pangpang may mga kahoy sang kabuhi nga nagapamunga sing napulog-duha ka beses kada tuig, nga nagapamunga kada bulan. Kag ang mga dahon sang mga kahoy bulong sa mga pungsod.” Ginapakita sini nga ang “mga pungsod” ukon ang mga pamilya sang mga tawo, mahilway na sing bug-os sa pagkadihimpit nga napanubli kay Adan. Huo, “ang mga butang sang una nagtaliwan na.”

TAPUSON SANG HARIANON NGA MGA SASERDOTE ANG ILA HILIKUTON

17. Pagkatapos sang 1,000 ka tuig, ano na ang nahimo sang harianon nga mga saserdote?

17 Sa tapos sang 1,000 ka tuig nga pag-alagad sang harianon nga mga saserdote mangin himpit na ang katawhan. Subong Mataas nga Saserdote kag Hari, ipresentar ni Cristo ang himpit nga katawhan kay Jehova. (Basaha ang 1 Corinto 15:22-26.) Natapos na sang harianon nga mga saserdote ang ila hilikuton.

18. Kon matapos na sang harianon nga mga saserdote ang ila hilikuton, ano na ang himuon ni Jehova sa ila?

18 Pagkatapos sini, ano na ang himuon ni Jehova sa harianon nga mga saserdote? Suno sa Bugna 22:5, “magagahom sila subong mga hari tubtob sa wala katubtuban.” Sin-o ang ila pagagamhan? Wala ini ginsugid sang Biblia. Apang bangod imortal sila, di-madinulunton, kag may eksperiensia na sa pagbulig sa indi himpit nga mga tawo, magapadayon sila sa paghari kag gamiton gihapon ni Jehova sa pagtuman sang iya katuyuan sing dayon.

19. Ano ang madumduman sang mga magatambong sa Memoryal?

19 Amo ini nga mga panudlo sa Biblia ang aton mahunahuna kon magtipon kita sa pagsaulog sang Memoryal sang kamatayon ni Jesus sa Huebes, Abril 5, 2012. Ang nagkalabilin sang hinaplas nga mga Cristiano diri sa duta magapakig-ambit sa emblema sang tinapay nga wala sing lebadura kag mapula nga alak nga nagapakita nga bahin sila sang bag-o nga katipan. Magapahanumdom ini sa ila sang ila matahom nga mga pribilehiyo kag katungdanan sa dayon nga katuyuan sang Dios. Kabay nga tanan kita magatambong para mapakita ang aton daku nga pagpasalamat sa pag-aman ni Jehova sing harianon nga mga saserdote nga magadala sang pagpakamaayo sa katawhan.

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 29]

Ang harianon nga mga saserdote magadala sing dayon nga mga pagpakamaayo sa katawhan