Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Maayo Bala Sia nga Halimbawa Ukon Paandam sa Imo?

Maayo Bala Sia nga Halimbawa Ukon Paandam sa Imo?

 Maayo Bala Sia nga Halimbawa Ukon Paandam sa Imo?

“Magataklad kita sa bukid sang GINOO, sa balay sang Dios ni Jacob; kag tudloan niya kita sang iya mga dalanon kag magalakat kita sa iya mga banas.”—ISA. 2:3.

1, 2. Sa anong mga paagi nga makabenepisyo ka sa mga halimbawa sa Biblia?

NAGAPATI ka bala nga makabenepisyo ka sa mga nasulat sa Biblia? Mabasa mo diri ang parte sa pagkabuhi kag kinaiya sang matutom nga mga tawo nga ayhan luyag mo ilugon. (Heb. 11:32-34) Pero, mabasa mo man diri ang nagapaandam nga mga halimbawa sang mga tawo nga ang mga binuhatan kag panimuot dapat mo likawan.

2 Ang matuod, may mga tawo nga ginsambit sa Biblia nga nangin maayo nga halimbawa nga dapat ilugon, pero may nahimo man sila nga nangin paandam sa aton. Dumduma si David, isa ka mapainubuson nga manugbantay kag nangin gamhanan nga hari. Maayo sia nga halimbawa sang mga nagahigugma sa kamatuoran kag nagasalig kay Jehova. Apang may malubha man sia nga mga sala, kaangay sang iya pagpasensus kag sang hitabo may kaangtanan kanday Batseba kag Urias. Pero ang binagbinagon naton sa sini nga artikulo amo ang iya anak nga si Solomon, isa ka hari kag manunulat sang Biblia. Talupangdon naton anay ang duha ka butang nga nangin maayo sia nga halimbawa.

“Ang Kaalam ni Solomon”

3. Ngaa makasiling kita nga maayo nga halimbawa si Solomon para sa aton?

3 Ang Daku nga Solomon, si Jesucristo, nagsambit kay Hari Solomon subong maayo nga halimbawa para sa aton. Si Jesus nagsiling sa nagapangduhaduha nga mga Judiyo: “Ang reyna sang bagatnan banhawon sa tion sang paghukom upod sini nga kaliwatan kag magapakamalaut sini; bangod nagkari sia gikan sa mga ukbong sang duta agod pamatian ang kaalam ni Solomon, apang, yari karon! ang isa nga daku pa kay Solomon yari diri.” (Mat. 12:42) Huo, bantog si Solomon sa iya kaalam kag ginapalig-on niya kita nga tigayunon man ini.

4, 5. Paano natigayon ni Solomon ang iya kaalam, kag ngaa indi pareho sa iya ang pagtigayon naton sing kaalam?

4 Sa panugod sang paghari ni Solomon, nagpakita ang Dios sa iya damgo kag ginsilingan sia nga maghimo sing pangabay. Bangod kulang sia sang eksperiensia, nangabay sia sing kaalam. (Basaha ang 1 Hari 3:5-9.) Nahamuot ang Dios kay nangayo ang hari sing kaalam sa baylo sang kamanggaran kag himaya, gani ginhatagan niya si Solomon sing “tagiposoon nga maalam kag mahangponon.” (1 Hari 3:10-14) Subong sang ginsambit ni Jesus, ang kaalam ni Solomon tumalagsahon gid amo nga nabatian ini sang rayna sang Seba kag naglakbay sia sing tuman kalayo agod mapamatian ini mismo.—1 Hari 10:1, 4-9.

5 Wala kita nagapaabot nga makatigayon man sing kaalam paagi sa milagro. Si Solomon nagsiling nga “ang GINOO nagahatag sing kaalam,” pero nagsulat sia nga dapat naton ini pangabudlayan. Nagsiling sia: ‘Ilingig ang imo idulungug sa kaalam kag ipahamtang ang imo tagiposoon sa paghangup.’ Gingamit man niya ang mga ekspresyon subong sang “magtuaw,” ‘magpangita,’ kag “mag-usisa” sang kaalam. (Hulu. 2:1-6) Maathag nga sarang naton matigayon ang kaalam.

6. Sa anong mga paagi mapakita naton nga nakabenepisyo kita sa maayo nga halimbawa ni Solomon parte sa kaalam?

6 Maayo nga mamangkot, ‘Ginailog ko bala ang halimbawa ni Solomon sa pagtigayon sing  kaalam sang Dios?’ Ang mga problema sa ekonomiya amo ang rason nga ginauna sang madamo ang ila trabaho kag palangabuhian. May epekto man ini sa ila desisyon parte sa sahi kag kalawigon sang edukasyon nga ila kuhaon. Kamusta ikaw kag ang imo pamilya? Ginapakita bala sang imo mga desisyon nga ginapakabahandi mo kag ginapangita ang kaalam sang Dios? May dapat ka bala bag-uhon sa imo pagtamod kag tulumuron agod makatigayon sang dugang nga kaalam? Ang matuod, ang pagtigayon sini para gid sa imo dayon nga kaayuhan. Si Solomon nagsulat: “Niyan mahangpan mo ang pagkamatarung kag katarungan kag ang pag-alangay, ang tagsa ka maayo nga banas.”—Hulu. 2:9.

Ang Pag-una sang Matuod nga Pagsimba Nagadala sing Paghidait

7. Paano napatindog ang daku nga templo sang Dios?

7 Sa umpisa sang iya paggahom, ginsugdan ni Solomon ang pagpatindog sang matahom nga templo nga magabulos sa tabernakulo nga ginagamit halin pa sang adlaw ni Moises. (1 Hari 6:1) Ginatawag naton ini nga templo ni Solomon, apang wala niya ini ginpatindog agod kilalahon sia nga isa ka bantog nga arkitekto. Ang matuod, kay David ideya nga magtukod sang templo kag ang Dios ang naghatag sing detalyado nga mga plano para sa templo kag sa mga kagamitan sa sini. Daku man ang gin-amot ni David para sa sini nga proyekto. (2 Sam. 7:2, 12, 13; 1 Cron. 22:14-16) Apang si Solomon ang nagpatindog sini sa sulod sang pito ka tuig kag tunga.—1 Hari 6:37, 38; 7:51.

8, 9. (a) Anong maayong halimbawa ang aton matun-an sa pagpadayon ni Solomon sang maayong mga buhat? (b) Ano ang resulta sang pag-una ni Solomon sang matuod nga pagsimba?

8 Nagpahamtang si Solomon sing maayong halimbawa parte sa pagpadayon sang maayong mga buhat kag pagsentro sang iya igtalupangod sa sini. Sang natapos ang templo kag nabutang na ang kaban sang katipan sa sini, si Solomon nangamuyo para sa publiko. Ang bahin sang iya pangamuyo kay Jehova nagasiling: “[Kabay] nga magmuklat ang imo mga mata sa adlaw kag gab-i nayon sa sining balay, nayon sa duug nga imo ginsiling, ‘Ang akon ngalan mangindidto,’ sa pagpamati sa pangamuyo nga ipangamuyo sang imo alagad nayon sa sining duug.” (1 Hari 8:6, 29) Ang mga Israelinhon kag ang mga dumuluong makapangamuyo sa sini nga tinukod nga gintawag sa ngalan sang Dios.—1 Hari 8:30, 41-43, 60.

9 Ano ang resulta sang pag-una ni Solomon sang matuod nga pagsimba? Pagkatapos sang  inagurasyon sang templo, ang mga tawo “malipayon kag masinadyahon sa tagiposoon tungud sang tanan nga pagkaayo nga ginpakita sang GINOO kay David nga iya alagad kag sa Israel.” (1 Hari 8:65, 66) Tumalagsahon gid ang paghidait kag kabuganaan sa 40 ka tuig nga paggahom ni Solomon. (Basaha ang 1 Hari 4:20, 21, 25.) Ang Salmo 72 nagalaragway sang kahimtangan sang iya paggahom kag sang mga pagpakamaayo nga matigayon naton sa idalom sang paggahom sang Daku nga Solomon, si Jesucristo.—Sal. 72:6-8, 16.

Ang Nagapaandam nga Halimbawa ni Solomon

10. Ano nga sayop ni Solomon ang una naton nga madumduman?

10 Apang ngaa makasiling kita nga ang pagkabuhi ni Solomon isa man ka paandam? Mahimo una naton nga madumduman ang iya dumuluong nga mga asawa kag mga babayi. Aton mabasa: “Sang si Salomon [Solomon] tigulang na ang iya mga asawa nagpatalang sang iya tagiposoon sa pagsonod sa iban nga mga dios; kag ang iya tagiposoon indi bug-os sa GINOO.” (1 Hari 11:1-6) Pat-od gid nga determinado ka nga indi pag-ilugon ang iya sayop nga dalanon. Apang ini lang bala ang paandam nga aton matun-an sa kabuhi ni Solomon? Binagbinagon naton ang pila ka detalye sa iya kabuhi nga daw wala matalupangdan, kag tan-awon kon paano ini mangin paandam sa aton.

11. Ano ang matun-an naton parte sa una nga pagpangasawa ni Solomon?

11 Naghari si Solomon sa sulod sang 40 ka tuig. (2 Cron. 9:30) Gani, ano ang matun-an naton sa 1 Hari 14:21? (Basaha.) Suno diri, sang mapatay si Solomon, si Rehoboam nga anak niya kay “Naama nga Amonhon,” nangin hari sa edad nga 41. Ginapakita sini nga antes pa nangin hari si Solomon, may asawa na sia nga isa ka dumuluong halin sa kaaway nga pungsod nga nagasimba sa mga idolo. (Huk. 10:6; 2 Sam. 10:6) Wala kita makahibalo kon bala ang iya asawa padayon nga nagsimba sa mga idolo ukon nangin sumilimba sang matuod nga Dios pareho nanday Rahab kag Rut. (Rut 1:16; 4:13-17; Mat. 1:5, 6) Pero bangod sa sini nga pag-asawahay, mahimo nga may Amonhon nga ugangan kag mga paryente si Solomon nga wala nagasimba kay Jehova.

12, 13. Anong sayop nga desisyon ang ginhimo ni Solomon sang bag-o pa lang sia maghari, kag ano ang mahimo nga ginrason niya?

12 Naglain pa gid ang kahimtangan sang naghari na si Solomon. ‘Nakigtapik sia kay Faraon nga hari sang Egipto; ginpangasawa niya ang anak ni Faraon, kag gindala sia sa banwa [ukon “Siudad,” NW] ni David.’ (1 Hari 3:1) Gin-ilog bala sining Egiptohanon nga prinsesa si Rut paagi sa pagbaton sa matuod nga pagsimba? Wala kita sing mabasa nga ginhimo niya ini. Sa baylo, si Solomon nagpatindog sing balay para sa iya (kag ayhan sa iya mga suluguon nga Egiptohanon) sa gua sang Siudad ni David. Ngaa? Bangod suno sa Kasulatan indi puede magpuyo malapit sa kaban sang katipan ang isa ka butig nga sumilimba.—2 Cron. 8:11.

13 Mahimo naghunahuna si Solomon nga mangin mabakod ang pag-abyanay sang Israel kag Egipto kon mangasawa sia sang prinsesa, apang puede bala niya ini irason? Madugay na nga ginadumilian sang Dios ang pagminyo sa pagano nga mga Canaanhon, kag ginpalista pa gani ang mga pungsod nga dapat likawan. (Ex. 34:11-16) Nagrason bala si Solomon nga wala malakip sa listahan ang Egipto? Bisan amo pa sini ang iya rason, makatarunganon bala ini? Ang matuod, wala niya ginsapak ang paandam ni Jehova nga ang isa ka Israelinhon mapahilayo sa matuod nga pagsimba kon mangasawa sia sang indi sumilimba ni Jehova.—Basaha ang Deuteronomio 7:1-4.

14. Paano kita makabenepisyo sa nagapaandam nga halimbawa ni Solomon?

14 Mangin paandam bala sa aton ang ginhimo ni Solomon? Ang isa ka sister mahimo mangita sing rason kon ngaa ginbalewala niya ang sugo sang Dios nga magminyo “lamang sa Ginuo.” (1 Cor. 7:39) Ukon mahimo mangita  man sing mga balibad ang isa para makaentra sa mga sport ukon mga club sa eskwelahan, mabuhinan ang ginabayaran nga buhis, ukon magbutig para malikawan ang kahuy-anan. Ang punto amo nga nangita sing balibad si Solomon nga masupak ang mga sugo sang Dios, kag mahimo man ini matabo sa aton.

15. Paano ginkaluuyan ni Jehova si Solomon, kag ano ang dapat naton dumdumon sa sini?

15 Talalupangdon nga bisan ginpangasawa na ni Solomon ining dumuluong nga prinsesa, ginsambit sang Biblia nga ginhatag gihapon sang Dios ang iya pangabay nga kaalam, kag gindugangan pa Niya ini sing kamanggaran. (1 Hari 3:10-13) Wala niya gintuman ang mga sugo sang Dios, apang wala sia dayon ginsikway ni Jehova subong hari ukon ginsilutan. Ginapakita sini nga nahibaluan sang Dios nga di-himpit kita kag gikan sa yab-ok. (Sal. 103:10, 13, 14) Apang dumduma: Bisan ano man ang aton ginahimo, makaapektar sa aton sa karon ukon ayhan sa ulihi.

Tuman Kadamo nga Asawa!

16. Ano ang wala ginsapak ni Solomon sang nangasawa sia sing tuman kadamo?

16 Sa Ambahanon ni Solomon, gindayaw sang hari ang isa ka dalaga paagi sa pagsiling nga mas matahom ini sangsa 60 ka hara kag 80 ka babayi. (Amb. ni Sol. 6:1, 8-10) Kon nagapatuhoy ini kay Solomon, madamo na sia sing babayi sa sini nga tion sang iya paggahom. Bisan pa ang kalabanan ukon ang tanan sa ila matuod nga sumilimba, may sugo ang Dios kay Moises nga ang hari sang Israel ‘dili magpadamu nga sa iya sing mga asawa, agud nga indi magpahilayo ang iya tagiposoon.’ (Deut. 17:17) Pero wala gihapon ginsikway ni Jehova si Solomon. Ang matuod ginpakamaayo pa sia sang Dios kay gingamit sia sa pagsulat sang tulun-an sang Biblia nga Ambahanon ni Solomon.

17. Ano nga kamatuoran ang indi naton dapat pagkalimtan?

17 Ginapakita bala sini nga bisan lapason ni Solomon ang mga sugo sang Dios, indi sia pagsilutan kag amo man kita? Indi. Sa baylo, ginapakita sini nga malawig ang pasensia sang Dios. Apang indi buot silingon nga kon wala dayon sing epekto ang paglapas sa sugo sang Dios, wala na ini sing masubo nga resulta sa ulihi. Dumduma ang ginsulat ni Solomon: “Bangud nga ang paghukom batok sa malaut nga buhat wala ginahikot sing madali, busa ang tagiposoon sang mga anak sang mga tawo natuhoy sing bug-os sa ila sa paghimo sing malaut.” Nagdugang sia: “Nakahibalo ako nga manginmaayo sa mga nagakahadluk sa Dios, bangud nga nagakahadluk sila sa atubangan niya.”—Man. 8:11, 12.

18. Paano ginailustrar sang kabuhi ni Solomon ang kamatuoran nga masapwan naton sa Galacia 6:7?

18 Kon padayon lang kuntani nga ginsunod ni Solomon ini nga kamatuoran! Huo, madamo sia sing maayo nga nahimo kag ginpakamaayo gid sia sang Dios. Apang sang ulihi, nakahimo sia sang sunodsunod nga sayop kag pirme na niya ginasupak ang mga sugo sang Dios. Matuod gid ang ginsulat sang ulihi ni apostol Pablo: “Indi pagtuguti nga mapatalang kamo: Ang Dios indi tiliawtiawan. Kay kon ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon.” (Gal. 6:7) Sang ulihi, gin-ani gid ni Solomon ang masubo nga resulta sang iya mga paglapas. Mabasa naton: “Si Hari Salomon naghigugma sing madamu nga babayi nga dumuloong: luwas sa anak ni Faraon, mga babayi sa mga Moabnon, sa mga Amonhon, sa mga Edomnon, sa mga Sidonhon, kag sa mga Hethanon.” (1 Hari 11:1) Madamo sa ila ang mahimo nagasimba gihapon sa butig nga mga dios, kag nalatnan si Solomon. Nagtalang sia kag nadula niya ang kahamuot sang aton mapinasensiahon nga Dios.—Basaha ang 1 Hari 11:4-8.

Magtuon sa Iya Halimbawa —Maayo kag Malain

19. Ngaa makasiling ka nga madamo sing maayo nga halimbawa sa Biblia?

19 Gin-inspirar ni Jehova si Pablo nga magsulat: “Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod paagi sa aton  pagbatas kag paagi sa lugpay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sang paglaum.” (Roma 15:4) Lakip sa ginsulat amo ang maayong mga halimbawa sang mga tawo nga may talalupangdon nga pagtuo. Si Pablo nagsulat: “Ano pa ang isiling ko? Kay kulangon ako sing tion kon isaysay ko pa ang tuhoy kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, kay David kag kay Samuel kag sa iban pa nga mga manalagna, nga paagi sa pagtuo naglutos sang mga ginharian sa inaway, naghimo sang pagkamatarong, nag-agom sang mga saad, . . . nangin mabakod halin sa maluya nga kahimtangan.” (Heb. 11:32-34) Makabenepisyo gid kita kon ilugon naton ang maayong mga halimbawa sa Biblia.

20, 21. Ngaa determinado ka nga makatuon sa nagapaandam nga mga halimbawa sa Biblia?

20 Apang ang pila ka kasaysayan sa Biblia mga paandam para sa aton. Matun-an naton ini sa kabuhi sang mga tawo nga ginkahamut-an kag gingamit anay ni Jehova subong iya mga alagad. Samtang ginabasa naton ang Biblia, makita naton kon paano nagtalang ang pila ka alagad sang Dios, kag nangin nagapaandam nga mga halimbawa. Ang iban sa ila amat-amat nga nagpalambo sing sayop nga mga panimuot ukon mga huyog nga nagdul-ong sa masubo nga mga resulta. Paano kita makakuha sing mga leksion sa ila kasaysayan? Mahimo pamangkuton naton ang aton kaugalingon: ‘Paano ini naglambo? Posible bala nga matabo man ini sa akon? Paano ko magamit ang ila halimbawa agod malikawan ang natabo sa ila?’

21 Dapat binagbinagon gid naton sing maayo ini nga mga halimbawa, kay gin-inspirar si Pablo sa pagsulat: “Ini nga mga butang nahanabo sa ila subong mga halimbawa, kag ginsulat ini subong paandam sa aton nga naabtan sang katapusan sang mga sistema sang mga butang.”—1 Cor. 10:11.

Ano ang Imo Natun-an?

• Ngaa may maayo kag may nagapaandam nga mga halimbawa sa Biblia?

• Paano gintugutan ni Solomon nga maglambo ang malain nga huyog sa iya kabuhi?

• Paano ka makabenepisyo sa nagapaandam nga halimbawa ni Solomon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 9]

Gin-aplikar ni Solomon ang kaalam sang Dios

[Mga Retrato sa pahina 12]

Nakabenepisyo ka bala sa nagapaandam nga halimbawa ni Solomon?