Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Umalagi nga mga Pumuluyo” sa Isa ka Malaut nga Kalibutan

“Umalagi nga mga Pumuluyo” sa Isa ka Malaut nga Kalibutan

 “Umalagi nga mga Pumuluyo” sa Isa ka Malaut nga Kalibutan

“Sila tanan . . . dayag nga nagpahayag nga sila mga estranghero kag umalagi nga mga pumuluyo sa duta.”—HEB. 11:13.

1. Ano ang ginsiling ni Jesus parte sa tindog sang iya mga sumulunod sa kalibutan?

“SILA yara sa kalibutan,” siling ni Jesus parte sa iya mga disipulo. Apang ginpaathag niya: “Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan.” (Juan 17:11, 14) Ginpakita ni Jesus kon ano ang tindog sang iya matuod nga mga sumulunod sa “sining sistema sang mga butang,” nga ang dios amo si Satanas. (2 Cor. 4:4) Bisan pa nagakabuhi sila sa sining malaut nga kalibutan, indi sila bahin sini. “Mga estranghero kag umalagi nga mga pumuluyo” sila sa sining sistema.—1 Ped. 2:1.

Nagakabuhi Sila Subong “Umalagi nga mga Pumuluyo”

2, 3. Ngaa makasiling kita nga sanday Enoc, Noe, Abraham kag Sara nagkabuhi subong “mga estranghero kag umalagi nga mga pumuluyo”?

2 Halin pa sang una, ang matutom nga mga alagad ni Jehova tuhay na sa mga tawo sa di-diosnon nga kalibutan. Antes sang Anaw, sanday Enoc kag Noe “naglakat upud sa Dios.” (Gen. 5:22-24; 6:9) Maisog sila nga mga manugbantala sang mga paghukom ni Jehova batok sa malaut nga kalibutan ni Satanas. (Basaha ang 2 Pedro 2:5; Judas 14, 15.) Bangod naglakat sila  upod sa Dios sa di-diosnon nga kalibutan, “ginpahamut-an gid [ni Enoc] ang Dios” kag si Noe “himpit sa iya mga kadungan.”—Heb. 11:5; Gen. 6:9.

3 Sa pangagda sang Dios, ginbayaan nanday Abraham kag Sara ang ila komportable nga pagkabuhi sa siudad sang Ur sang mga Caldeanhon kag ginbaton ang hangkat sang pagkabuhi subong dumuluong sa iban nga duog. (Gen. 11:27, 28; 12:1) Si apostol Pablo nagsulat: “Bangod sa pagtuo si Abraham nagtuman sang gintawag sia sa pagkadto sa duog nga gintalana nga batunon niya subong palanublion; kag naglakat sia, bisan pa wala niya mahibaluan kon diin sia makadto. Bangod sa pagtuo nagpuyo sia subong dumuluong sa duta nga ginsaad subong nga sa iban nga duta, kag nagpuyo sia sa mga tolda upod kay Isaac kag kay Jacob, ang kaupod niya nga mga manunubli sang amo man nga saad.” (Heb. 11:8, 9) Parte sa sining matutom nga mga alagad ni Jehova, si Pablo nagsiling: “Sila tanan napatay nga may pagtuo, bisan pa wala nila matigayon ang katumanan sang mga saad, apang nakita nila ini gikan sa malayo kag malipayon nga ginbaton ini kag dayag nga nagpahayag nga sila mga estranghero kag umalagi nga mga pumuluyo sa duta.”—Heb. 11:13.

Isa ka Paandam sa mga Israelinhon

4. Ano ang paandam sa mga Israelinhon antes sila magpuyo sa ila duta?

4 Ang mga Israelinhon, nga mga kaliwat ni Abraham, nagbuad kag nangin organisado nga pungsod nga may kasuguan kag duta. (Gen. 48:4; Deut. 6:1) Indi dapat pagkalimtan sang katawhan sang Israel nga ang matuod nga Tag-iya sang ila duta amo si Jehova. (Lev. 25:23) Kaangay sila sang mga agsador nga obligado sa pagtahod sa luyag sang Tag-iya. Dugang pa, dapat nila dumdumon nga “indi lamang paagi sa kalan-on nagakabuhi ang tawo,” gani indi nila pagtugutan ang materyal nga kabuganaan nga amo ang tunaan nga malimtan nila si Jehova. (Deut. 8:1-3) Antes magpuyo sa ila duta, ginpaandaman ang mga Israelinhon: “Kon mapasulud ka na sang GINOO nga imo Dios sa duta nga ginsumpa niya sa imo mga ginikanan, kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob, sa paghatag sa imo, sing kabanwaanan nga dalagku kag maayo, nga wala mo pagpatinduga, kag mga balay nga puno sang tanan nga maayo nga butang, nga wala mo pagpun-a, kag mga suluptan sing tubig nga pinakutkut, nga wala mo pagkutkuta, kag mga katamnan sang uvas kag kakahoyan nga olivo, nga wala mo pag-itanum, kag kon magkaon ka kag mabusug, niyan mag-andam ka basi nga malipat ka sa GINOO.”—Deut. 6:10-12.

5. Ngaa ginsikway ni Jehova ang Israel, kag anong bag-o nga pungsod ang iya ginkahamut-an?

5 May basihan gid ini nga paandam. Sang tion ni Nehemias, may kahuya nga ginhinumdom sang isa ka grupo sang mga Levinhon ang natabo sang nagpuyo na ang mga Israelinhon sa Ginsaad nga Duta. Sang may komportable na nga mga balay, bugana nga pagkaon kag alak ang katawhan, “nagkaon sila, kag nabusug kag nagtambok.” Nagrebelde sila sa Dios, kag ginpatay pa gani ang mga manalagna nga ginpadala para paandaman sila. Gani gintugyan sila ni Jehova sa ila mga kaaway. (Basaha ang Nehemias 9:25-27; Os. 13:6-9) Sang ulihi, sa paggahom sang mga Romano, ginpatay pa gani sang wala sing pagtuo nga mga Judiyo ang ginsaad nga Mesias! Ginsikway sila ni Jehova kag ginsaylo ang iya kahamuot sa isa ka bag-o nga pungsod, ang espirituwal nga Israel.—Mat. 21:43; Binu. 7:51, 52; Gal. 6:16.

“Indi Bahin sang Kalibutan”

6, 7. (a) Paano mo ipaathag ang ginsiling ni Jesus parte sa tindog sang iya mga sumulunod sa kalibutan? (b) Ngaa indi dapat mangin bahin sang sistema ni Satanas ang matuod nga mga Cristiano?

6 Sa umpisa sini nga artikulo, ginpaathag ni Jesucristo nga amo ang Ulo sang Cristianong kongregasyon, nga ang iya mga sumulunod dapat napain sa kalibutan, ang malaut nga sistema sang mga butang ni Satanas. Antes sia mapatay, si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Kon kamo bahin sang kalibutan, higugmaon sang kalibutan ang iya. Apang bangod kamo indi bahin sang kalibutan, kundi ginpili ko kamo  gikan sa kalibutan, bangod sini ang kalibutan nagadumot sa inyo.”—Juan 15:19.

7 Samtang nagalapnag ang Cristianismo, magaugyon bala ang mga Cristiano sa mga paggawi sang kalibutan kag mangin bahin sini? Indi. Bisan diin man sila, dapat mangin tuhay sila sa sistema ni Satanas. Mga 30 ka tuig pagkatapos mapatay si Cristo, si apostol Pedro nagsulat sa mga Cristiano nga nagapuyo sa nanuhaytuhay nga mga lugar nga sakop sang Roma: “Mga hinigugma, ginalaygayan ko kamo subong mga dumuluong kag umalagi nga mga pumuluyo nga padayon kamo nga maglikaw sa undanon nga mga kailigbon, nga amo gid ang nagapakigsumpong sa kalag. Hupti nga maayo ang inyo paggawi sa tunga sang mga pungsod.”—1 Ped. 1:1; 2:11, 12.

8. Paano ginlaragway sang isa ka istoryador ang tindog sang mga Cristiano sadto?

8 Ang istoryador nga si Kenneth Scott Latourette nagaugyon nga ang mga Cristiano sang una nagagawi subong “mga dumuluong kag umalagi nga mga pumuluyo” sa ginsakpan sang Roma. Sia nagsulat: “Ang mga Cristiano sang nahauna asta ikatlo nga siglo pirme ginahingabot . . . Lainlain ang mga panumbungon. Gintawag nga mga ateista ang mga Cristiano kay wala sila nakigbahin sa pagano nga mga seremonya. Bangod wala sila nakigbahin sa hilikuton sang komunidad—pagano nga kapiestahan, publiko nga mga kalingawan nga sa pagtamod sang mga Cristiano puno sang pagano nga mga pagpati, mga buhat, kag imoralidad—ginyaguta sila kag ginsingganan nga ginadumtan nila ang kaliwatan sang tawo.”

Wala Ginagamit sing Bug-os ang Kalibutan

9. Bilang matuod nga mga Cristiano, ano ang aton pamatuod nga ‘wala naton ginadumtan ang kaliwatan sang tawo’?

9 Kamusta naman subong? Kon parte sa “malaut nga sistema sang mga butang karon,” ang aton tindog pareho gihapon sa mga Cristiano sadto. (Gal. 1:4) Bangod sini, madamo ang indi makahangop kag nagadumot sa aton. Indi matuod nga ‘ginadumtan naton ang kaliwatan sang tawo.’ Ginahigugma naton ang aton isigkatawo, gani nagapamalaybalay kita kag nagatinguha nga masugiran sila sang “maayong balita sang ginharian” sang Dios. (Mat. 22:39; 24:14) Ginahimo naton ini bangod kumbinsido kita nga madali na lang tapuson sang Ginharian ni Jehova sa idalom sang paggahom ni Cristo, ang di-himpit nga paggahom sang tawo kag pagabuslan ini sang matarong nga bag-ong sistema sang mga butang.—Dan. 2:44; 2 Ped. 3:13.

10, 11. (a) Paano naton mapakita nga wala naton ginagamit sing bug-os ang kalibutan? (b) Sa ano nga mga paagi ginalikawan sang alisto nga mga Cristiano nga gamiton sing bug-os ang kalibutan?

 10 Madali na lang tapuson ining sistema sang mga butang, gani ang mga alagad ni Jehova nakahibalo nga indi ini tion para magpulupatawhay sa sining nagatagumatayon nga kalibutan. Ginatuman naton ang ginsiling ni Pablo: “Ginasiling ko ini, mga kauturan, malip-ot na lang ang nabilin nga tion. Sugod karon . . . ang mga nagabakal [mangin] subong sang mga wala nagapanag-iya, kag ang mga nagagamit sang kalibutan subong sang mga wala nagagamit sini sing bug-os; kay ang danyag sini nga kalibutan nagabag-o.” (1 Cor. 7:29-31) Paano ginagamit sang mga Cristiano subong ang kalibutan? Ginagamit naton ang moderno nga teknolohiya kag komunikasyon para tudluan ang mga tawo parte sa Biblia sa ginatos ka lenguahe sa bug-os nga kalibutan. Nagatrabaho man kita para mabuhi kag nagabakal sang aton mga kinahanglanon sa matag-adlaw. Pero, wala naton ginagamit sing bug-os ang kalibutan. Buot silingon, ang kuarta, pagkabutang, kag trabaho indi amo ang labing importante para sa aton.—Basaha ang 1 Timoteo 6:9, 10.

11 Wala man ginagamit sing bug-os sang alisto nga mga Cristiano ang kalibutan kon parte sa mataas nga edukasyon. Para sa kalibutan, ang mataas nga edukasyon kinahanglan gid agod makilala kag magmanggaranon. Apang bilang mga Cristiano nga nagakabuhi subong umalagi nga mga pumuluyo tuhay ang aton tulumuron. Ginalikawan naton nga “maghunahuna sang matinaastaason nga mga butang.” (Roma 12:16; Jer. 45:5) Subong mga sumulunod ni Jesus, ginapamatian naton ang iya paandam: “Magbantay kamo kag mag-andam batok sa tanan nga sahi sang pagkamahamkunon, bangod bisan pa may kabuganaan ang isa ka tawo ang iya kabuhi indi nagagikan sa mga butang nga ginapanag-iyahan niya.” (Luc. 12:15) Gani, dapat dumdumon sang Cristianong mga pamatan-on nga ang pinakaimportante nga butang amo ang pag-alagad kay Jehova. Ginapalig-on sila nga magkuha lang sing edukasyon nga makabulig sa ila nga makakita sing palangitan-an samtang ginasentro ang ila igtalupangod sa pag-alagad kay Jehova ‘sing bug-os tagipusuon, kalag, kusog, kag hunahuna.’ (Luc. 10:27) Sa paghimo sini, mangin ‘manggaranon sila sa Dios.’—Luc. 12:21; basaha ang Mateo 6:19-21.

Likawi nga Mabug-atan sang mga Kabalaka sa Kabuhi

12, 13. Paano kita nangin tuhay sa kalibutan bangod sa aton pagtuman sa ginsiling ni Jesus sa Mateo 6:31-33?

12 Ang isa pa ka kinatuhayan sang mga alagad ni Jehova sa mga tawo sa kalibutan amo ang ila pagtamod sa materyal nga mga butang. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga sumulunod: “Indi gid kamo magkabalaka kag magsiling, ‘Ano ang aton kaunon?’ ukon, ‘Ano ang aton imnon?’ ukon, ‘Ano ang aton ipanapot?’ Kay ini tanan amo ang mga butang nga maukod nga ginatinguhaan nga maagom sang mga pungsod. Bangod nahibaluan sang inyo langitnon nga Amay nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang. Gani, padayon nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ini tanan iban pa nga butang idugang sa inyo.” (Mat. 6:31-33) Naeksperiensiahan sang madamo naton nga kauturan nga ginaaman gid sang aton Amay sa langit ang aton mga kinahanglanon.

13 “Kon ang tawo diosnon kag kontento sa iya pagkabutang, labaw pa siya sa manggaranon.” (1 Tim. 6:6, Ang Pulong sang Dios, APD) Baliskad gid ini sa pagtamod sang mga tawo subong. Halimbawa, kon ang mga tawo magminyo, gusto nila nga insigida matigayon nila ang tanan nga butang—balay ukon apartment nga kompleto sa kagamitan, matahom nga salakyan, kag pinakabag-o nga mga gadyet. Pero subong umalagi nga mga pumuluyo, ang mga Cristiano wala nagahandum sang mga butang nga indi makatarunganon ukon indi nila masarangan. Dalayawon gid nga madamo ang nagbiya sang ila masulhay nga pangabuhi, kag gingamit ang ila tion kag kusog sa pag-alagad kay Jehova subong makugi nga mga manugbantala. Ang iban nag-alagad subong mga payunir, Bethelite, nagalakbay nga manugtatap, ukon mga misyonero. Ginaapresyar gid naton ang tinagipusuon  nga pag-alagad sining aton mga masigkasumilimba kay Jehova!

14. Ano ang matun-an naton sa ilustrasyon ni Jesus parte sa manugsab-ug?

14 Sa ilustrasyon ni Jesus parte sa manugsab-ug, nagsiling sia nga “ang kabalaka sining sistema sang mga butang kag ang madaya nga gahom sang manggad” makalumos sa Pulong sang Dios sa aton tagipusuon kag magahimo sa aton nga di-mabungahon. (Mat. 13:22) Mabuligan kita nga malikawan ini nga siod kon mangin kontento kita bilang umalagi nga mga pumuluyo sa sining sistema sang mga butang. Makabulig man ini sa aton nga mangin “simple” ang mata ukon nakapokus sa Ginharian sang Dios kag ginauna ang mga interes sini sa aton kabuhi.—Mat. 6:22.

“Ang Kalibutan Nagataliwan”

15. Ano nga laygay ni apostol Juan ang ginabasihan sang matuod nga mga Cristiano sang ila pagtamod kag paggawi sa kalibutan subong?

15 Subong matuod nga mga Cristiano, ang panguna nga rason kon ngaa ginakabig naton nga “mga dumuluong kag umalagi nga mga pumuluyo” kita sa sini nga kalibutan amo ang aton pagpati nga ilisipon na lang ang inadlaw sini. (1 Ped. 2:11; 2 Ped. 3:7) Ini ang ginabasihan naton sang aton mga desisyon, handum, kag tulumuron. Si apostol Juan naglaygay sa iya mga masigkatumuluo nga indi paghigugmaon ang kalibutan ukon ang mga butang sa sini bangod “ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.”—1 Juan 2:15-17.

16. Paano naton mapakita nga napain kita sa iban?

16 Ginsilingan ang mga Israelinhon nga kon tumanon nila si Jehova, sila ‘manginkaugalingon niya sa tunga sang tanan nga katawohan.’ (Ex. 19:5) Kon matutom sila, ang Israel mangin tuhay sa iban nga pungsod sa ila pagsimba kag pagkabuhi. Sing kaanggid, nagpain si Jehova sing katawhan para sa iya nga tuhay man sa kalibutan ni Satanas. Ginasugo kita nga “sikwayon ang pagkadidiosnon kag kalibutanon nga mga kailigbon kag magkabuhi nga may maligdong nga hunahuna kag pagkamatarong kag diosnon nga debosyon sa tunga sining karon nga sistema sang mga butang, samtang ginahulat naton ang makalilipay nga paglaum kag mahimayaon nga pagpadayag sang daku nga Dios kag sang aton Manluluwas, si Cristo Jesus, nga naghatag sang iya kaugalingon para sa aton agod maluwas niya kita gikan sa tanan nga sahi sang pagkamalinapason kag tinluan para sa iya kaugalingon ang katawhan nga iya lang gid, nga makugi sa maayong mga buhat.” (Tito 2:11-14) Ini nga “katawhan” ginahuman sang hinaplas nga mga Cristiano kag sang minilyon ka “iban nga mga karnero” ni Jesus, nga nagabulig kag nagasakdag sa iya.—Juan 10:16.

17. Ngaa indi gid maghinulsol ang mga hinaplas kag ang ila mga kaupod nga nagpuyo sila subong umalagi nga mga pumuluyo sa sining malaut nga kalibutan?

17 “Ang makalilipay nga paglaum” sang hinaplas amo ang paggahom upod ni Cristo sa langit. (Bug. 5:10) Kon ang paglaum nga kabuhi nga dayon sa duta matuman sa iban nga karnero, indi na sila mangin umalagi nga pumuluyo sa sining malaut nga kalibutan. May matahom sila nga mga puluy-an kag bugana nga pagkaon kag ilimnon. (Sal. 37:10, 11; Isa. 25:6; 65:21, 22) Tuhay sa mga Israelinhon, indi nila malipatan nga ini tanan naghalin kay Jehova, “ang Dios sang bug-os nga duta.” (Isa. 54:5) Indi gid maghinulsol ang hinaplas ukon ang iban nga mga karnero nga nagpuyo sila subong umalagi nga mga pumuluyo sa sining malaut nga kalibutan.

Ano ang Imo Sabat?

• Sa ano nga paagi nga nagpuyo subong umalagi nga mga pumuluyo ang matutom nga mga alagad sadto?

• Ano nga paggawi ang ginhimo sang mga Cristiano sadto kon parte sa kalibutan?

• Paano ginlimitehan sang matuod nga mga Cristiano ang paggamit nila sang kalibutan?

• Ngaa indi gid naton paghinulsulan ang aton pagkabuhi subong umalagi nga mga pumuluyo sa sining malaut nga kalibutan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 18]

Naglikaw sa kasingki kag imoral nga kalingawan ang mga Cristiano sadto