Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Kahamuot sang Dios Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan

Ang Kahamuot sang Dios Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan

 Ang Kahamuot sang Dios Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan

“Pakamaayuhon mo ang matarong, O Jehova; kaangay sang daku nga taming, ang imo kahamuot magaamlig sa ila.”—SAL. 5:12, NW.

1, 2. Ano ang ginpangabay ni Elias sa balo sa Sarepta, kag ano ang iya ginpasalig?

ANG babayi kag ang iya bata nga lalaki gutom na kag amo man ang manalagna sang Dios. Samtang nagahanda sa pagdigamo ining balo sa Sarepta, ang manalagna nga si Elias nangayo sa iya sing tubig kag tinapay. Handa sia nga manghatag sing tubig, apang ang iya pagkaon “isa [na lang] ka tapnay nga harina sa banga, kag diotay nga lana sa tibud.” Gani, nagbatyag sia nga wala sia sing ikasarang sa paghatag sing pagkaon sa manalagna, kag ginsugid niya ini sa iya.—1 Hari 17:8-12.

2 “Himoi ako anay sa iya sing isa ka diotay nga kalan-onon kag dalha ini sa akon,” pamilit ni Elias, “kag ugaling himo ka nga sa imo kag sa imo anak nga lalaki. Kay amo ini ang ginasiling sang GINOONG Dios sang Israel, ‘Ang tadyaw sang harina dili maubusan, kag ang tibud sang lana dili mawad-an.’”—1 Hari 17:13, 14.

3. Anong importante nga isyu ang aton ginaatubang?

3 Ang isyu nga gin-atubang sang balo indi lamang basta pagdesisyon kon bala ihatag niya ang iya katapusan nga kalan-on ukon indi. Magasalig bala sia nga luwason sia ni Jehova kag ang iya anak, ukon unahon niya ang iya materyal nga mga kinahanglanon sangsa kahamuot kag pagpakig-abyan sang Dios? Amo man sini nga pamangkot ang ginaatubang naton tanan. Unahon bala naton ang kahamuot ni Jehova sangsa materyal nga kalig-unan? Madamo gid kita sing rason nga saligan kag alagaron ang Dios. Kag may mga butang nga dapat naton himuon agod matigayon ang iya kahamuot.

‘Takus Ka nga Magbaton sing Pagsimba’

4. Ngaa si Jehova takus gid nga simbahon?

4 Si Jehova may kinamatarong nga magpaabot nga alagaron sia sang mga tawo sa paagi nga nahamut-an niya. Ginpamatud-an ina sang iya mga alagad sa langit sang may paghiusa sila nga nagsiling: “Takus ka, Jehova, nga amon Dios, nga magbaton sang himaya kag dungog  kag gahom, bangod gintuga mo ang tanan nga butang, kag bangod sang imo kabubut-on nagluntad sila kag natuga.” (Bug. 4:11) Takus gid si Jehova nga simbahon naton bangod sia ang nagtuga sang tanan nga butang.

5. Ngaa ang gugma sang Dios dapat magpahulag sa aton nga alagaron sia?

5 Ang isa pa ka rason kon ngaa dapat naton alagaron si Jehova amo ang iya wala tupong nga gugma para sa aton. “Ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway,” siling sang Biblia, “sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.” (Gen. 1:27) Ang tawo ginhatagan sang Dios sing kahilwayan sa pagbuot kag sa paghimo sang desisyon. Bangod si Jehova ang naghatag sa aton sang kabuhi, sia ang Amay sang katawhan. (Luc. 3:38) Kaangay sang isa ka responsable nga amay, ginaaman niya ang tanan nga kinahanglanon sang iya mga anak agod mangin malipayon sila. “Ginapabutlak niya ang iya adlaw” kag “nagapaulan,” agod ang Duta magpatubas sang bugana nga pagkaon kag magpabilin nga matahom ang aton palibot.—Mat. 5:45.

6, 7. (a) Ano nga halit ang gindala ni Adan sa iya mga kaliwatan? (b) Ano ang mahimo sang halad ni Cristo sa mga nagapangita sang kahamuot sang Dios?

6 Ginluwas man kita ni Jehova sa makamamatay nga epekto sang sala. Sang nagpakasala si Adan, nangin kaangay sia sang isa ka sugarol nga nagapangawat sa iya pamilya agod may magamit sia sa pagsugal. Paagi sa pagrebelde kay Jehova, ginguba ni Adan ang paglaum sang iya mga anak nga matigayon ang dayon nga kalipay. Bangod sang iya kakagod, ang iya kaliwatan nangin ulipon sang isa ka mapintas nga agalon—ang pagkadihimpit. Amo sini kon ngaa ang tanan nga tawo nagabalatian, nagabatyag sing kasubo, kag sa ulihi nagakapatay. Agod mahilway ang isa ka ulipon kinahanglan ang bayad, kag gin-aman ni Jehova ina nga bayad agod mahilway kita sa sining makamamatay nga mga resulta. (Basaha ang Roma 5:21.) Agod matuman ang kabubut-on sang iya Amay, ginhatag ni Jesucristo “ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Mat. 20:28) Sa indi madugay matigayon na sang mga ginakahamut-an sang Dios ang bug-os nga benepisyo sina nga halad.

7 Subong aton Manunuga, ginhimo ni Jehova ang tanan agod matigayon naton ang malipayon kag may katuyuan nga kabuhi. Bangod ginakahamut-an niya kita, nahangpan naton kon paano sia nagapanghikot agod dulaon ang tanan nga halit nga nahimo sa katawhan. Padayon nga ipakita ni Jehova sa aton subong indibiduwal nga “ginapadyaan niya ang mga nagapangita sa iya sing hanuot.”—Heb. 11:6.

“Ang Imo Katawhan Magahalad sing Kinabubut-on sang Ila Kaugalingon”

8. Ano ang matun-an naton sa eksperiensia ni Isaias tuhoy sa pag-alagad sa Dios?

8 Agod matigayon naton ang kahamuot sang Dios, dapat naton gamiton sing nagakaigo ang aton kahilwayan sa pagbuot. Wala ginapilit ni Jehova ang bisan sin-o nga mag-alagad sa iya. Sang panahon ni Isaias, namangkot Sia: “Sin-o bala ang akon ipadala, kag sin-o ang magakadto tungud sa amon?” Ginapakita sini nga ginatahod ni Jehova ang kinamatarong ni Isaias sa pagdesisyon. Handurawa ang kalipay ni Isaias sang nagsabat sia: “Yari ako! Ipadala ako.”—Isa. 6:8.

9, 10. (a) Ano dapat ang aton panimuot sa pag-alagad sa Dios? (b) Ngaa nagakaigo nga alagaron naton si Jehova sing bug-os kalag?

9 Ang mga tawo hilway nga makapili kon bala alagdon nila ang Dios ukon indi. Luyag ni Jehova nga alagaron naton sia sing kinabubut-on. (Basaha ang Josue 24:15.) Wala sia nahamuot sa mga napilitan lamang sa pag-alagad sa iya; ukon sa mga nagaalagad sa iya agod pahamut-an lamang ang iban nga tawo. (Col. 3:22) Kon “magpangalag-ag” kita sa pag-alagad bangod sa pag-una sa kalibutanon nga mga interes, indi naton matigayon ang kahamuot sang Dios. (Ex. 22:29, NW) Nahibaluan ni Jehova nga para gid sa aton kaayuhan ang pag-alagad sa iya sing bug-os kalag. Ginpalig-on ni Moises ang mga Israelinhon nga pilion ang kabuhi ‘paagi sa paghigugma kay Jehova nga ila Dios, sa pagpamati sa iya tingog kag sa pag-unong sa iya.’—Deut. 30:19, 20.

 10 Si Hari David sang dumaan nga Israel nag-amba kay Jehova: “Ang imo katawhan magahalad sing kinabubut-on sang ila kaugalingon sa adlaw nga tipunon mo ang imo mga kasuldadusan. Sa halangdon nga pagkabalaan, kaupod mo ang pamatan-on nga mga lalaki nga kaangay sang mga tun-og sang pamanagbanag.” (Sal. 110:3, NW) Ginauna sang madamo nga tawo sa karon ang materyal nga mga butang kag paglingawlingaw. Apang ginauna sang mga nagahigugma kay Jehova ang pag-alagad sa iya. Ang ila kakugi sa pagbantala sang maayong balita nagapakita kon ano gid ang ila prioridad. Nagasalig sila sing bug-os nga amanan sila ni Jehova sang ila mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw.—Mat. 6:33, 34.

Mga Halad nga Ginakahamut-an sang Dios

11. Ano nga benepisyo ang ginalauman sang mga Israelinhon nga mabaton paagi sa paghalad kay Jehova?

11 Sa idalom sang Kasuguan nga katipan, ang katawhan sang Dios dapat magdulot sang kalahamut-an nga halad agod matigayon ang iya kahamuot. “Kon magdolot kamo sing halad sang mga halad-sa-paghidait sa GINOO,” siling sang Levitico 19:5, “idolot ninyo ini agud nga mahamut-an kamo.” Sa amo man nga tulun-an, mabasa naton: “Kon maghalad kamo sa pagpasalamat sa GINOO, ihalad ninyo ini sa bagay nga mabaton kamo.” (Lev. 22:29) Kon ang mga Israelinhon maghalad sang nagakaigo nga sapat sa altar ni Jehova, ang aso sini nagatimbuok kaangay sang “makapahamuot nga kaamyon” sa matuod nga Dios. (Lev. 1:9, 13, NW) Nahamuot sia kag nalipay sa ginapabutyag nga gugma sang iya katawhan. (Gen. 8:21) May prinsipio sa sini nga bahin sang Kasuguan nga maaplikar man sa karon. Ginakahamut-an ni Jehova ang mga nagahatag sa iya sang kalahamut-an nga mga halad. Ano nga mga halad ang ginabaton niya? Binagbinaga ining duha ka aspekto sa kabuhi: ang aton paggawi kag paghambal.

12. Ano nga mga paggawi ang magadagta sang ‘aton lawas nga ginapresentar subong halad’ sa Dios?

12 Sa iya sulat sa mga taga-Roma, si apostol Pablo nagsiling: “Ipresentar ninyo ang inyo lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios, isa ka sagrado nga pag-alagad lakip ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan.” (Roma 12:1) Agod matigayon sang isa ang kahamuot sang Dios, dapat niya huptan nga kalahamut-an sa Dios ang iya lawas. Mangin wala sing pulos ang iya pag-alagad kon ginahigkuan niya ang iya lawas paagi sa pagpanigarilyo, pagmama, pagdroga, ukon pagpahubog. (2 Cor. 7:1) Dugang pa, bangod sia nga “padayon nga nagapakighilawas nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas,” ang bisan ano nga sahi sang imoral nga paggawi magadagta sang halad sang isa kay Jehova. (1 Cor. 6:18) Kon luyag sang isa nga kahamut-an sang Dios, dapat sia ‘mangin balaan sa tanan niya nga paggawi.’—1 Ped. 1:14-16.

13. Ngaa nagakaigo gid nga dayawon naton si Jehova?

13 Ang isa pa ka halad nga ginakahamut-an ni Jehova amo ang aton ikasarang sa paghambal. Ang mga nagahigugma kay Jehova pirme  nagadayaw sa iya sa publiko kag sa ila puluy-an. (Basaha ang Salmo 34:1-3.) Basaha ang Salmo 148-150, kag talupangda kon daw ano kasunson nga ginapalig-on kita sining tatlo ka salmo nga dayawon si Jehova. Huo, si Jehova “nagakaigo nga dayawon . . . sang mga nagakabuhi sing bunayag.” (Sal. 33:1, NW) Ginpadaku sang aton Huwaran nga si Jesucristo nga importante gid nga dayawon ang Dios paagi sa pagbantala sang maayong balita.—Luc. 4:18, 43, 44.

14, 15. Ano nga paghalad ang ginsugo ni Oseas nga himuon sang mga Israelinhon, kag paano gintamod ni Jehova ang mga naghimo sini?

14 Paagi sa makugi nga pagbantala, ginapamatud-an naton nga ginahigugma naton si Jehova kag luyag gid naton nga pahamut-an sia. Halimbawa, binagbinaga kon paano ginlaygayan ni manalagna Oseas ang mga Israelinhon sang naghimo sila sang butig nga pagsimba kag nadula nila ang kahamuot sang Dios. (Os. 13:1-3) Ginsugo sila ni Oseas nga magpakitluoy: “Kuhaa [Jehova] ang bug-os nga kalautan; batona ang maayo kag ihatag namon subong sang mga tinday nga baka nga lalaki ang dolot sang amon mga bibig.”—Os. 14:1, 2.

15 Ang toro nga baka amo ang pinakamahal nga sapat nga mahimo ihalad sang isa ka Israelinhon kay Jehova. Gani, ang ‘tinday nga baka nga dolot sang aton mga bibig’ nagapatuhoy sa sinsero kag ginhunahuna sing maayo nga pagdayaw sa matuod nga Dios. Paano ginatamod ni Jehova ang nagahimo sina nga mga halad? Nagsiling sia: “Higugmaon ko sila sing bugana.” (Os. 14:4) Ang mga nagahimo sini nga halad sang pagdayaw, makatigayon sing kapatawaran, kahamuot, kag pagpakig-abyan ni Jehova.

16, 17. Kon ang pagtuo sa Dios magpahulag sa isa nga magbantala sang maayong balita, paano ini ginabaton ni Jehova?

16 Ang pagdayaw kay Jehova sing dayag isa ka importante nga bahin sang matuod nga pagsimba. Amo sina ang ginbatyag sang salmista amo nga nagpakitluoy sia: “Batona ang mga halad nga kinabubut-on sang akon baba, O GINOO.” (Sal. 119:108) Kamusta naman sa karon? Si Isaias nagtagna tuhoy sa dakung kadam-an sa aton panahon: ‘Magabantala sila sang mga pagdayaw sa GINOO. Magasaka ang ila mga dolot nga may kahamuut sa halaran sang Dios.’ (Isa. 60:6, 7) Subong katumanan sini, minilyon na sa karon ang nagahatag sa Dios “sing halad sang pagdayaw, nga amo, ang bunga sang mga bibig nga nagatu-ad sang iya ngalan.”—Heb. 13:15.

17 Kamusta ikaw? Nagahatag ka bala sing kalahamut-an nga halad sa Dios? Kon wala pa, handa ka bala nga maghimo sing mga pagbag-o para madayaw si Jehova sing dayag? Kon ang imo pagtuo magpahulag sa imo nga magsugod na sa pagbantala sang maayong balita, ang imo halad “magapahamuut . . . sa GINOO labi pa sa baka.” (Basaha ang Salmo 69:30, 31.) Makasalig ka nga ang “makapahamuot nga kaamyon” sang imo halad sang pagdayaw makalambot gid kay Jehova kag kahamut-an ka niya. (Ezeq. 20:41, NW) Ang kalipay nga imo mabatyagan indi gid matupungan.

‘Pakamaayuhon ni Jehova ang Matarong’

18, 19. (a) Ano ang pagtamod sang madamo sa karon tuhoy sa pag-alagad sa Dios? (b) Ano ang resulta sang pagkadula sang kahamuot sang Dios?

18 Sa karon, madamo ang nakahinakop kaangay sang pila ka tawo sang panahon ni Malaquias: “Walay pulus ang pag-alagad sa Dios. Ano bala ang kapuslanan nga ginbantayan namon ang iya tinulin?” (Mal. 3:14) Bangod ang ila kabuhi nasentro sa materyal nga mga butang, wala na sila nagapati nga matuman pa ang katuyuan  sang Dios kag para sa ila indi na praktikal ang iya mga kasuguan. Ginakabig nila nga ang pagbantala uyang lamang sang tion kag isa ka tublag.

19 Ini nga panimuot nagsugod pa sa hardin sang Eden. Si Satanas amo ang naghaylo kay Eva nga isikway ang makalilipay nga kabuhi nga ginhatag ni Jehova kag ibalewala ang Iya kahamuot. Sa karon, padayon nga ginahaylo ni Satanas ang mga tawo nga magpati nga wala sing pulos ang paghimo sang kabubut-on sang Dios. Apang, natukiban nanday Adan kag Eva nga ang pagkadula sang kahamuot sang Dios nagakahulugan man sang pagkadula sang ila kabuhi. Amo sina ang madangatan sang tanan nga nagailog karon sang ila malain nga halimbawa.—Gen. 3:1-7, 17-19.

20, 21. (a) Ano ang ginhimo sang balo sa Sarepta, kag ano ang nangin resulta? (b) Paano kag ngaa dapat naton ilugon ang balo sa Sarepta?

20 Ipaanggid ang magkatuhay nga resulta sang ginhimo nanday Adan kag Eva kag sa ginsambit kaina nga hitabo tuhoy kay Elias kag sa balo sa Sarepta. Sang nabatian sang babayi ang makapalig-on nga pinamulong ni Elias, naghimo sia sang tinapay kag ginhatagan niya una ang manalagna. Nian, gintuman ni Jehova ang iya saad paagi kay Elias. Ang rekord nagasiling: “Nagkaon sia, kag ang babayi kag ang iya panimalay sa madamu nga adlaw. Ang tadyaw sang harina wala maubusi, kag ang tibud sang lana wala mawad-i, sono sa polong sang GINOO nga ginpamolong niya paagi kay Elias.”—1 Hari 17:15, 16.

21 Sa binilyon ka tawo nga nagakabuhi sa karon, pila lamang ang handa mag-ilog sang ginhimo sang balo sa Sarepta. Nagsalig sia sing bug-os sa Dios, kag wala Niya sia ginpabay-an. Isa lamang ini sa madamo nga kasaysayan sa Biblia nga nagapamatuod nga si Jehova takus gid sang aton pagsalig. (Basaha ang Josue 21:43-45; 23:14.) Madamo sa moderno nga mga alagad ni Jehova sa karon ang makapamatuod nga wala gid ginapabay-an ni Jehova ang iya mga ginakahamut-an.—Sal. 34:6, 7, 17-19. *

22. Ngaa hilingagawon gid nga tinguhaan naton nga matigayon ang kahamuot sang Dios?

22 Ang adlaw sang paghukom sang Dios nga “magaabot . . . sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sang bug-os nga duta” malapit na. (Luc. 21:34, 35) Wala sang makapalagyo sa sini. Wala sing manggad ukon materyal nga butang ang makatupong sa balor sang padya nga ihatag sang gintangdo sang Dios nga Hukom nga nagasiling: “Kari, kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay, panublia ninyo ang ginharian nga gin-aman sa inyo.” (Mat. 25:34) Huo, ‘pakamaayuhon ni Jehova ang matarong; kaangay sang daku nga taming, ang iya kahamuot magaamlig sa ila.’ (Sal. 5:12, NW) Indi bala nga dapat gid naton tinguhaan nga matigayon ang kahamuot sang Dios?

[Nota]

^ par. 21 Tan-awa ang Lalantawan, Marso 15, 2005, pahina 13, parapo 15; Agosto 1, 1997, pahina 20-25.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa si Jehova takus gid sang aton tinagipusuon nga pagsimba?

• Ano nga mga halad ang ginabaton ni Jehova sa karon?

• Sa ano nagapatuhoy ang ekspresyon nga ‘tinday nga baka nga dolot sang aton mga bibig,’ kag ngaa dapat naton ini ihalad kay Jehova?

• Ngaa dapat naton tinguhaan nga matigayon ang kahamuot sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 13]

Anong importante nga desisyon ang ginpahimo sang manalagna sang Dios sa isa ka balo?

[Retrato sa pahina 15]

Ano nga mga benepisyo ang aton ginaagom sa paghalad sang pagdayaw kay Jehova?

[Retrato sa pahina 17]

Ang mga nagasalig sing bug-os kay Jehova indi gid mapaslawan