Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Aguma ang mga Pagpakamaayo Paagi sa Hari nga Ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios!

Aguma ang mga Pagpakamaayo Paagi sa Hari nga Ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios!

 Aguma ang mga Pagpakamaayo Paagi sa Hari nga Ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios!

“Magakunsad sa iya ang espiritu ni Jehova.”—ISA. 11:2, NW.

1. Ano nga mga kabalaka ang ginpabutyag sang pila tuhoy sa mga problema sa kalibutan?

“SA KALIBUTAN nga puno sing problema sa pulitika, sa katilingban kag sa palibot, paano makalampuwas ang tawo sa masunod nga 100 ka tuig?” Amo sini ang ginpamangkot sang sientipiko nga si Stephen Hawking sang 2006. Ang isa ka artikulo sa New Statesman nagsiling: “Wala naton nadula ang kaimulon ukon napaluntad ang bug-os kalibutan nga paghidait. Sa pagkamatuod, kabaliskaran pa gani ang nangin resulta. Indi man sini buot silingon nga wala kita nagtinguha. Gintilawan na naton ang tanan halin sa komunismo tubtob sa kapitalismo. Gintinguhaan naton nga pauntaton ang inaway paagi sa pagtukod sang Liga de Nasyones tubtob sa pagtipon sing madamo nga nuklear nga mga hinganiban. Nag-entra kita sa madamo nga ‘inaway agod pauntaton ang inaway’ kay abi naton masarangan naton pauntaton ang inaway.”

2. Paano ipakita ni Jehova sa indi madugay ang iya kinamatarong subong soberano sa bug-os nga duta?

2 Ang mga alagad ni Jehova wala na nagakakibot sa sini. Ginasugiran kita sang Biblia nga ang mga tawo wala gintuga nga may ikasarang sa paggahom sang ila kaugalingon. (Jer. 10:23) Si Jehova lamang ang may kinamatarong nga maggahom subong Soberano. Bangod sini, sia lamang ang dapat magpahamtang sang mga talaksan para sa aton, magpat-od sang katuyuan sang aton kabuhi, kag maggiya sa aton nga maagom ina nga katuyuan. Dugang pa, sa indi madugay gamiton niya ang iya awtoridad agod tapuson ang napaslawan nga mga panikasog sang mga tawo nga gamhan ang ila kaugalingon. Sa amo man nga tion, laglagon niya ang tanan nga nagasikway sa iya pagkasoberano kag nagpaulipon sa sala, sa pagkadihimpit, kag sa “dios sining sistema sang mga butang” nga si Satanas nga Yawa.—2 Cor. 4:4.

3. Ano ang gintagna ni Isaias tuhoy sa Mesias?

3 Sa Paraiso, gamhan ni Jehova sing mahigugmaon ang katawhan paagi sa Mesianikong Ginharian. (Dan. 7:13, 14) Tuhoy sa Hari sini, si Isaias nagtagna: “May magatubo nga gamay nga sanga sa tuod ni Jesse; kag gikan sa iya mga gamot may salingsing nga mangin mabungahon. Magakunsad sa iya ang espiritu ni Jehova, ang espiritu sang kaalam kag paghangop, ang espiritu sa paglaygay kag pagkagamhanan, ang espiritu sang ihibalo kag ang kahadlok kay Jehova.” (Isa. 11:1, 2, NW) Sa anong mga paagi gingamit sang Dios ang iya balaan nga espiritu agod mangin kalipikado ang “sanga sa tuod ni Jesse”—si Jesucristo—sa paggahom sa katawhan? Ano nga mga pagpakamaayo ang matigayon sa idalom sang iya paggahom? Kag ano ang dapat naton himuon para maagom ina nga mga pagpakamaayo?

Kalipikado sa Paggahom

4-6. Ano nga importante nga ihibalo ang makabulig kay Jesus nga makaalagad subong maalam kag maluluy-on nga Hari, Mataas nga Saserdote, kag Hukom?

4 Luyag ni Jehova nga maagom sang iya tawhanon nga mga sakop ang kahimpitan sa idalom sang panuytoy sang isa ka maalam kag maluluy-on nga Hari, Mataas nga Saserdote, kag Hukom. Amo sina ang rason kon ngaa ginpili sang Dios si Jesucristo, nga paagi sa balaan nga espiritu nangin kalipikado sa sining labing importante nga mga responsibilidad. Binagbinaga ang pila ka rason kon ngaa matuman sing himpit ni Jesus ang mga katungdanan nga ginhatag sang Dios sa iya.

5 Si Jesus ang may pinakamadalom nga ihibalo  tuhoy sa Dios. Ang bugtong nga Anak ang nakakilala sa Amay sa pinakamalawig nga tion, ayhan sa sulod na sang binilyon ka tuig. Sa sina nga tion, natigayon ni Jesus ang tul-id nga ihibalo tuhoy kay Jehova amo nga ginpatuhuyan sia subong “ang larawan sang di-makita nga Dios.” (Col. 1:15) Si Jesus mismo ang nagsiling: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.”—Juan 14:9.

6 Ikaduha kay Jehova, si Jesus amo ang may bug-os nga ihibalo sa tanan nga tinuga, lakip na sa katawhan. Sa Colosas 1:16, 17 mabasa naton: “Paagi sa iya [sa Anak sang Dios] gintuga ang tanan iban pa nga butang sa langit kag sa duta, ang mga butang nga makita kag ang mga butang nga di-makita . . . Subong man, nauna sia sa tanan iban pa nga butang kag paagi sa iya ang tanan iban pa nga butang ginpaluntad.” Pamalandungi ina! Subong “pangolo nga manugpangabudlay,” nakigbahin si Jesus sa tanan nga aspekto sang pagpanuga. Gani, nahangpan niya ang tanan nga detalye sa bug-os nga uniberso, pati na ang aton makatilingala nga utok. Huo, matuod gid nga si Cristo ang personipikasyon sang kaalam!—Hulu. 8:12, 22, 30, 31.

7, 8. Paano ginbuligan sang espiritu sang Dios si Jesus sa iya ministeryo?

7 Si Jesus amo ang ginhaplas sang balaan nga espiritu sang Dios. “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon,” siling ni Jesus, “bangod ginhaplas niya ako sa pagpahayag sing maayong balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihag kag pagpasag-uli sing panan-aw sa mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos, sa pagbantala sing tuig nga nahamut-an ni Jehova.” (Luc. 4:18, 19) Sang ginbawtismuhan si Jesus, maathag nga ginpahanumdom sa iya sang balaan nga espiritu ang mga butang nga natun-an niya antes sia nangin tawo, lakip na ang ministeryo nga luyag ipahimo sang Dios sa iya sa duta subong Mesias.—Basaha ang Isaias 42:1; Lucas 3:21, 22; Juan 12:50.

8 Bangod ginabuligan si Jesus sang balaan nga espiritu kag may himpit sia nga lawas kag hunahuna, indi lamang sia ang pinakabantog nga tawo nga nagkabuhi sa duta kundi sia man ang pinakadaku nga Manunudlo. Sa pagkamatuod, ang mga tawo “nahayanghag sa iya paagi sang pagpanudlo.” (Mat. 7:28) Ang isa ka rason sini bangod nahibaluan ni Jesus kon ano ang gamot sang mga problema sang katawhan, subong sang sala, pagkadihimpit, kag kakulang sing ihibalo sa Dios. Dugang pa, sarang mabasa ni Jesus ang tagipusuon sang tawo amo nga nakahibalo sia kon paano sila dapat pakig-angutan.—Mat. 9:4; Juan 1:47.

9. Paano ang pagpamalandong sa mga inagihan ni Jesus sa duta magadugang sang imo pagsalig sa iya subong Manuggahom?

9 Si Jesus nagkabuhi subong tawo. Ang iya eksperiensia subong tawo kag suod nga pagpakig-upod sa di-himpit nga mga tawo, nakabulig gid sing daku agod mangin kalipikado si Jesus subong Hari. Si apostol Pablo nagsulat: “Kinahanglan [si Jesus] mangin kaangay sa iya ‘mga kauturan’ sa tanan nga paagi, agod sia mangin isa ka maluluy-on kag matutom nga mataas nga saserdote sa mga butang may kaangtanan sa Dios, agod magdulot sang nagapasag-uli nga halad para sa mga sala sang katawhan. Kay bangod sia mismo nag-antos sang gintilawan sia, makasarang sia sa pagbulig sa mga ginatilawan.” (Heb. 2:17, 18) Bangod si Jesus “gintilawan,” makasimpatiya sia sa mga ginatilawan. Ang pagkamaluluy-on makita gid kay Jesus sa tion sang iya  pagministeryo sa duta. Ang mga masakiton, dis-ebol, ukon naluyahan, kag bisan gani ang mga kabataan, wala natahap sa pagpalapit sa iya. (Mar. 5:22-24, 38-42; 10:14-16) Ang mga mahagop kag ang mga gutom sa espirituwal naganyat man sa iya. Apang, ginsikway sia, gindumtan, kag ginpamatukan sang mga bugalon, arogante, kag mga ‘wala sing gugma sa Dios.’—Juan 5:40-42; 11:47-53.

10. Sa anong daku nga paagi ginpamatud-an ni Jesus ang iya gugma sa aton?

10 Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton. Ayhan ang pinakadaku nga pamatuod nga si Jesus amo ang labing kalipikado nga Manuggahom amo ang iya kahanda nga mapatay para sa aton. (Basaha ang Salmo 40:6-10.) “Wala sing isa nga may gugma nga daku pa sa sini,” siling ni Cristo, “nga ihatag sang isa ang iya kalag para sa iya mga abyan.” (Juan 15:13) Huo, indi kaangay sang mga gumalahom nga tawo, nga masami nagakabuhi sing maluho gikan sa kuarta sang ila mga sakop, ginhatag ni Jesus ang iya mismo kabuhi para sa katawhan.—Mat. 20:28.

May Gahom sa Pagpadapat sang mga Benepisyo sang Gawad

11. Ngaa makasalig kita sing bug-os kay Jesus subong aton Manuggawad?

11 Subong Mataas nga Saserdote, nagakaigo lamang nga si Jesus amo ang magapanguna sa pagpadapat sang mga benepisyo sang halad-gawad para sa aton! Sa katunayan, sang yari sia sa duta, ginpakita ni Jesus kon ano ang pagahimuon niya subong aton Manuggawad sa iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom, nga maagom naton kon mangin matutom kita. Gin-ayo niya ang mga masakiton kag mga dis-ebol, ginbanhaw ang mga patay, ginpakaon ang kadam-an, kag ginkontrol pa gani niya ang kinaugali nga mga puersa. (Mat. 8:26; 14:14-21; Luc. 7:14, 15) Dugang pa, ginhimo niya ini, indi para ipabugal ang iya awtoridad kag gahom, kundi agod ipakita ang iya kaluoy kag gugma. Sang ang isa ka aruon nagpangabay sa iya nga ayuhon, nagsiling sia: “Luyag ko.” (Mar. 1:40, 41) Amo man sina nga kaluoy ang ipakita ni Jesus sa iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom—apang sa bug-os na nga kalibutan.

12. Paano matuman ang Isaias 11:9?

12 Padayunon man ni Cristo kag sang iya kaupod nga mga manuggahom ang espirituwal nga edukasyon nga iya ginsugdan mga 2,000 ka tuig na ang nagligad. Sa amo, matuman na ang ginasiling sang Isaias 11:9: “Ang duta matugub sang pagkilala sa GINOO subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.” Mahimo nga nalakip sa sinang edukasyon ang instruksion kon paano tatapon ang duta kag ang indi maisip nga mga tinuga sa sini, subong sang ginpahimo anay kay Adan. Sa katapusan sang 1,000 ka tuig, matuman na ang orihinal nga katuyuan sang Dios nga ginsambit sa Genesis 1:28. Nian, mapadapat na sing bug-os ang mga benepisyo sang halad-gawad.

 May Gahom sa Paghukom

13. Paano ginpakita ni Jesus ang iya gugma sa pagkamatarong?

13 Si Cristo amo “ang Isa nga gintangdo sang Dios nga mangin hukom sang mga buhi kag sang mga patay.” (Binu. 10:42) Gani, daw ano ka makalulugpay mahibaluan nga si Jesus wala sing kagarukan, kag ang pagkamatarong kag katutom nawagkus sa iya sing hugot kaangay sang paha sa iya mga balikawang! (Isa. 11:5) Naakig sia sa mga makagod, salimpapaw, kag nagahimo sang iban pa nga kalautan, kag ginpakamalaut niya ang mga wala sing pasunaid sa pag-antos sang iban. (Mat. 23:1-8, 25-28; Mar. 3:5) Dugang pa, ginpakita ni Jesus nga indi sia malimbungan sang nagua nga panagway, “kay sia mismo nakahibalo kon ano ang yara sa tawo.”—Juan 2:25.

14. Sa ano nga paagi ginapakita ni Jesus ang iya gugma sa pagkamatarong kag katarungan sa karon, kag ano ang dapat naton ipamangkot sa aton kaugalingon?

14 Padayon nga ginapakita ni Jesus ang iya gugma sa pagkamatarong kag katarungan paagi sa pagdumala sa pinakadaku nga kampanya sang pagbantala kag pagpanudlo nga hilikuton sa maragtas sang kalibutan. Wala sing tawo, gobierno, ukon malaut nga espiritu nga sarang makaupang sang kadalag-an sining hilikuton tubtob matuman ini suno sa luyag sang Dios. Gani, makasalig kita sing bug-os nga pagkatapos sang Armagedon, magaluntad na ang katarungan. (Basaha ang Isaias 11:4; Mateo 16:27.) Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ginailog ko bala ang panimuot ni Jesus sa mga tawo sa akon ministeryo? Ginahatag ko bala kay Jehova ang akon pinakamaayo bisan pa ginalimitehan ako sang indi maayo nga panglawas ukon sirkunstansia?’

15. Ano ang dapat naton dumdumon agod mahatag naton ang aton pinakamaayo sa Dios?

15 Maalagad naton sing bug-os kalag ang Dios kon dumdumon naton nga ang pagbantala nga hilikuton iya hilikuton. Sia ang nagsugo sini; ginatuytuyan niya ini paagi sa iya Anak; kag ginapabaskog niya paagi sa balaan nga espiritu ang mga nagapakigbahin sa sini. Ginapabaloran mo bala ang pribilehiyo subong masigkamanugpangabudlay sang Dios upod sa iya Anak nga ginatuytuyan sang espiritu? May iban pa bala luwas kay Jehova nga sarang makapahulag sa kapin sa pito ka milyon ka tawo, nga ang kalabanan “wala sing tinun-an kag kinaandan lamang,” nga ipaambit ang mensahe sang Ginharian sa mga tawo sa 236 ka kadutaan?—Binu. 4:13.

Aguma ang Pagpakamaayo Paagi kay Cristo!

16. Ano ang ginapahangop sang Genesis 22:18 tuhoy sa pagpakamaayo sang Dios?

16 Ginsilingan ni Jehova si Abraham: “Sa imo mga kaliwatan pakamaayohon ang tanan nga pungsud sang duta, bangud nagtuman ka sa akon tingug.” (Gen. 22:18) Ginapahangop sini nga ang mga nagapabalor sa pag-alagad sa Dios kag sa iya Anak makapaabot sang mga pagpakamaayo nga pagadalhon sang Mesianikong Binhi. Kag sa karon, aktibo sila nga nagaalagad nga ginadumdom ini nga mga pagpakamaayo.

17, 18. Ano nga saad ni Jehova ang mabasa naton sa Deuteronomio 28:2, kag ano ang kahulugan sini sa aton?

17 Ang Dios nagsiling anay sa mga kaliwat ni Abraham, ang pungsod sang Israel: “Magaabut sa imo ini tanan nga pagpakamaayo [nga ginsambit sa Kasuguan nga katipan] kag magalambut sa imo, kon magpamati ka sa tingug sang GINOO nga imo Dios.” (Deut. 28:2) Naaplikar man ini sa mga alagad sang Dios sa karon. Kon luyag mo mabaton ang pagpakamaayo ni Jehova, dapat nga padayon ka nga “magpamati” sa iya tingog. Sa amo, ang iya mga pagpakamaayo “magalambut sa imo.” Apang, ano ang nadalahig sa ‘pagpamati’?

18 Ang pagpamati nagalakip sa serioso nga pagbinagbinag sang ginasiling sang Pulong sang Dios kag sa espirituwal nga pagkaon nga iya ginaaman. (Mat. 24:45) Nagakahulugan man ini sa pagtuman sa Dios kag sa iya Anak. Si Jesus nagsiling: “Indi ang tagsatagsa nga nagasiling sa akon, ‘Ginuo, Ginuo,’ makasulod sa ginharian sang  langit, kundi ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang akon Amay nga yara sa langit.” (Mat. 7:21) Ang pagpamati sa Dios nagakahulugan man sa kinabubut-on nga pagpasakop sa Cristianong kongregasyon nga gintukod sang Dios, pati na sa gintangdo nga mga gulang ukon “mga dulot nga mga lalaki.”—Efe. 4:8.

19. Paano naton matigayon ang pagpakamaayo?

19 Nalakip sa sining “mga dulot nga mga lalaki” ang mga katapo sang Nagadumala nga Hubon, nga amo ang nagatiglawas sa tanan nga Cristianong kongregasyon. (Binu. 15:2, 6) Sa katunayan, ang aton panimuot sa espirituwal nga mga utod ni Cristo amo ang panguna nga basihan sang paghukom sa aton sa magaabot nga dakung kapipit-an. (Mat. 25:34-40) Gani, ang isa ka paagi nga mabaton naton ang pagpakamaayo amo ang mainunungon nga pagsakdag sa mga hinaplas sang Dios.

20. (a) Ano ang importante nga salabton sang “mga dulot nga mga lalaki”? (b) Paano naton mapakita nga ginapabaloran naton ining mga utod?

20 Nalakip man sa “mga dulot nga mga lalaki” ang mga katapo sang Komite sang Sanga, mga nagalakbay nga manugtatap, kag mga gulang sa kongregasyon—nga ang tanan gintangdo sang balaan nga espiritu. (Binu. 20:28) Ang panguna nga salabton sining mga utod amo ang pagpabakod sa katawhan sang Dios ‘tubtob ang tanan makadangat sa pag-isa sa pagtuo kag sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Anak sang Dios, sa isa ka hamtong nga tawo, sa talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Cristo.’ (Efe. 4:13) Huo, kaangay sa aton, di-himpit man sila. Apang, pakamaayuhon kita kon ginapabaloran naton ang ila mahigugmaon nga pagbantay.—Heb. 13:7, 17.

21. Ngaa dapat gid naton tumanon ang Anak sang Dios sa karon?

21 Sa indi madugay, laglagon ni Cristo ang malaut nga sistema ni Satanas. Kon matabo na ina, ang aton kabuhi nasandig sa paghukom ni Jesus, kay sia ang ginhatagan sang Dios sing awtoridad nga magtuytoy sa “dakung kadam-an” padulong “sa mga tuburan sang tubig sang kabuhi.” (Bug. 7:9, 16, 17) Gani, kabay nga himuon naton ang aton bug-os nga masarangan nga magpasakop sing kinabubut-on kag sing mainapresyahon sa Hari nga ginatuytuyan sang espiritu ni Jehova.

Ano ang Natun-an Mo sa . . .

Isaias 11:1-5?

Marcos 1:40, 41?

Binuhatan 10:42?

Genesis 22:18?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 17]

Ang pagkamaluluy-on ni Jesus nakita sang ginbanhaw niya ang anak nga babayi ni Jairo

[Retrato sa pahina 18]

Ginadumalahan ni Jesucristo ang pinakadaku nga kampanya sang pagbantala sa maragtas