Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magalakat Kita sa Aton Integridad!

Magalakat Kita sa Aton Integridad!

 Magalakat Kita sa Aton Integridad!

“Nahanungod sa akon, magalakat ako sa akon integridad.” —SAL. 26:11, NW.

1, 2. Ano ang ginsiling ni Job tuhoy sa iya integridad, kag ano ang ginapakita sang Job kapitulo 31?

SANG dumaan nga tion, ang mga tawo nagagamit sang isa ka simple nga timbangan nga may duha ka yahongyahong nga nagakabit sa magtimbang nga bahin sang nagabalabag nga salsalon nga naangot sa nagatindog nga salsalon. Ang butang nga ginatimbang ginatungtong sa isa ka yahongyahong kag ang pabug-at naman sa pihak nga yahongyahong. Halin pa sang una, ang katawhan sang Dios ginsugo nga maggamit sing wala sing daya nga timbangan kag pabug-at.—Hulu. 11:1.

2 Sang ang diosnon nga tawo nga si Job nag-antos bangod sa pagtilaw ni Satanas, nagsiling sia: “Timbangon [ako ni Jehova] sa husto nga timbangan, kag mahibaluan sang Dios ang akon integridad.” (Job 31:6, NW) Ginsambit ni Job ang pila ka kahimtangan nga mahimo magtilaw sa integridad sang isa ka tawo. Apang subong sang ginapakita sang iya ginsiling sa Job kapitulo 31, madinalag-on nga naatubang ni Job ang pagtilaw. Mapahulag kita sang iya maayo nga halimbawa nga ilugon sia. Kaangay ni salmista David, makasiling kita nga may bug-os nga pagsalig: “Nahanungod sa akon, magalakat ako sa akon integridad.”—Sal. 26:11, NW.

3. Ngaa importante nga mangin matutom kita sa Dios sa dalagku man ukon gagmay nga mga butang?

 3 Bisan pa tuman nga pagtilaw ang naagihan ni Job, nagpabilin sia nga matutom sa Dios. Ang iban mahimo pa gani magsiling nga tumalagsahon gid ang integridad ni Job. Ayhan ang aton ginaantos indi pareho sang kay Job. Apang, dapat kita mangin matutom sa Dios sa dalagku man ukon gagmay nga mga butang agod mapakita naton nga nagalakat kita sa aton integridad kag ginasakdag ang iya pagkasoberano.—Basaha ang Lucas 16:10.

Importante ang Integridad sa Moral

4, 5. Subong isa nga nagahupot sang integridad, ano nga paggawi ang ginlikawan ni Job?

4 Agod mahuptan naton ang aton integridad kay Jehova, dapat naton sundon ang iya moral nga mga talaksan subong sang ginhimo ni Job. Nagsiling sia: “Nagapakigkatipan ako sa akon mga mata; paano bala niyan ang pagtolok ko sa ulay? . . . Kon ang akon tagiposoon nahaylo sa babayi, kag nakapuut ako sa ganhaan sang akon isigkatawo; niyan pagalinga ang akon asawa sa iban, kag ang iban paludha sa iya.”—Job 31:1, 9, 10.

5 Bangod determinado si Job nga huptan ang iya integridad sa Dios, ginlikawan niya ang pagtulok sa babayi nga may malisya. Subong isa nga may asawa, wala sia nagpakita sang motibo sa isa ka dalaga ukon sang kaibog sa asawa sang iban. Sa iya Sermon sa Bukid, naghatag si Jesus sing mapuersa nga mensahe tuhoy sa seksuwal nga moralidad—isa ka punto nga dapat gid dumdumon sang mga nagahupot sang ila integridad.—Basaha ang Mateo 5:27, 28.

Indi Maggamit sing Paglimbong

6, 7. (a) Pareho sa natabo kay Job, ano ang ginagamit sang Dios agod hibaluon ang aton integridad? (b) Ngaa indi kita dapat mangin malimbungon ukon madaya?

6 Indi kita maggamit sing paglimbong kon luyag naton kabigon subong isa nga nagahupot sing integridad. (Basaha ang Salmo 5:6.) Si Job nagsiling: “Kon mag-upod ako sa mga butigon, kag magdalidali sa pagpangdaya, timbangon [ako ni Jehova] sa husto nga timbangan, kag mahibaluan sang Dios ang akon integridad.” (Job 31:5, 6, NW) Ginatimbang ni Jehova ang tanan nga katawhan sa “husto nga timbangan.” Pareho sa natabo kay Job, ginagamit sang Dios ang iya himpit nga talaksan sang katarungan agod hibaluon kon bala ginahuptan naton ang aton integridad subong iya dedikado nga mga alagad.

7 Kon mangin malimbungon kita ukon madaya, indi naton mahuptan ang aton integridad sa Dios. Ang mga nagahupot sang ila integridad ‘nagatalikod sa natago nga mga butang nga dapat ikahuya’ kag wala “nagalakat nga may limbong.” (2 Cor. 4:1, 2) Apang ano abi kon malimbungon kita sa hambal ukon buhat, kag bangod sini nangayo sing bulig sa Dios ang aton masigkatumuluo? Indi gid mangin maayo ang resulta sini sa aton! “Sa akon kasakitan nagtuaw ako sa GINOO, agud nga sia magsabat sa akon,” amba sang salmista. “Luwasa ang akon kalag, O GINOO, sa mga bibig nga butigon, sa dila nga malimbongon.” (Sal. 120:1, 2) Dumdumon naton nga sarang mausisa sang Dios ang aton nasulod nga pagkatawo, nga “nagatungkad sang mga painoino kag mga tagiposoon” agod mahibaluan kon bala matuod kita nga nagahupot sang aton integridad.—Sal. 7:8, 9.

Mangin Maayo nga Halimbawa sa Pagpakig-angot sa Iban

8. Paano ginpakig-angutan ni Job ang iban?

8 Agod mahuptan naton ang  aton integridad, dapat naton ilugon si Job nga matarong, mapainubuson, kag may konsiderasyon sa iban. Nagsiling sia: “Kon gintamay ko ang katarungan sang akon ulipon nga lalaki ukon ulipon ko nga babayi, sang nagsuay sila sa akon; ano bala niyan ang akon himoon kon ang Dios magtindug? Kon magduaw sia, ano bala ang akon isabat sa iya? Indi bala sia nga naghimo sa akon sa tiyan naghimo sa iya? Kag wala bala ang isa naghimo sa aton sa tiyan?”—Job 31:13-15.

9. Ano nga mga kinaiya ang ginpakita ni Job sa pagpakig-angot sa iya mga ulipon, kag paano naton sia mailog?

9 Maathag nga indi komplikado ang proseso sa pag-uyat sang legal nga mga kaso sang panahon ni Job. Ang mga kaso ginahusay sa mahim-ong nga paagi, kag bisan ang mga ulipon ginapamatian sa korte. Si Job makatarunganon kag maluluy-on sa pagpakig-angot sa iya mga ulipon. Agod makalakat kita sa aton integridad, dapat naton ilugon ang iya mga kinaiya, ilabi na kon nagaalagad kita subong gulang sa kongregasyon.

Mangin Maalwan, Indi Mangin Mahamkunon

10, 11. (a) Paano naton nahibaluan nga si Job maalwan kag mabinuligon? (b) Ang Job 31:16-25 mahimo magpahanumdom sa aton sang ano nga laygay sa Kasulatan?

10 Si Job maalwan kag mabinuligon, indi maiyaiyahon kag mahamkunon. Nagsiling sia: “Kon . . . ginpadulum [ko] ang mga mata sang balong babayi, ukon nakakaon sang akon hungit nga ako lamang, kag wala makakaon sini ang ilo . . . Kon nakakita ako sing bisan sin-ong nawala tungud sa kakulang sing panapton . . . Kon ginbayaw ko batok sa ilo ang akon kamut, bangud nga makita ko ang akon bulig sa gawang; niyan ang akon abaga mapopo sa akon luwagluwag, kag ang akon butkon mabali gikan sa tul-an.” Kag wala kuntani nahuptan ni Job ang iya integridad kon nagsiling sia sa bulawan: “[Ikaw ang] akon salaligan.”—Job 31:16-25.

11 Inang mabinalaybayon nga pinamulong ni Job mahimo magpahanumdom sa aton sang ginsiling ni disipulo Santiago: “Ang porma sang pagsimba nga matinlo kag wala sing dagta sa pagtamod sang aton Dios kag Amay amo ini: ang pag-atipan sa mga ilo kag sa mga balo nga babayi sa ila kapipit-an, kag ang pagtipig sa kaugalingon nga wala sing higko gikan sa kalibutan.” (Sant. 1:27) Mahimo man naton madumduman ang paandam ni Jesus: “Magbantay kamo kag mag-andam batok sa tanan nga sahi sang pagkamahamkunon, bangod bisan pa may kabuganaan ang isa ka tawo ang iya kabuhi indi nagagikan sa mga butang nga ginapanag-iyahan niya.” Dayon naghatag si Jesus sang ilustrasyon tuhoy sa isa ka manggaranon nga tawo nga mahamkunon. Ini nga tawo napatay nga “indi manggaranon sa Dios.” (Luc. 12:15-21) Agod mahuptan naton ang aton integridad, indi kita dapat magpadala sa pagkamahamkunon ukon sa kakagod. Ang pagkamahamkunon isa ka idolatriya bangod ang butang nga ginahandum sang makagod nga tawo nagaagaw sang iya atension para Jehova kag gani nangin isa ka idolo. (Col. 3:5) Ang isa nga makagod indi makahupot sang iya integridad!

Magpabilin nga Malig-on sa Matuod nga Pagsimba

12, 13. Ano nga halimbawa ang ginpahamtang ni Job tuhoy sa paglikaw sa idolatriya?

12 Ang mga nagahupot sang ila integridad wala nagasipak sa matuod nga pagsimba. Wala ina ginhimo ni Job kay nagsiling sia: “Kon nagtolok ako sang adlaw sang nagsidlak ini, ukon sang bulan nga nagalakat sa kasilaw, kag ang akon tagiposoon ginhaylo sa tago, kag ang akon baba naghaluk sang akon kamut; ini man kalautan nga silotan sang mga hukom, kay ginpanghiwala ko kuntani ang Dios nga yara sa ibabaw.”—Job 31:26-28.

13 Si Job wala nagsimba sa mga butang nga wala sing kabuhi. Kon sekreto nga naganyat ang iya tagipusuon sa pagtan-aw sa mga butang sa kalangitan, subong sang bulan, kag kon ang iya ‘baba naghaluk sang iya kamut’ nga nagapahangop sang pagsimba sa sini, mahimo sia mangin sumilimba sang idolo nga nagapanghiwala sa Dios. (Deut. 4:15, 19) Gani, agod mahuptan naton ang aton integridad sa Dios, dapat naton likawan ang tanan nga porma sang idolatriya.—Basaha ang 1 Juan 5:21.

 Indi Mangin Matimaluson Ukon Salimpapaw

14. Ngaa makasiling kita nga si Job indi malain sing motibo?

14 Si Job indi malain sing motibo ukon mapintas. Nahibaluan niya nga ina nga mga kinaiya mahimo magpakita nga wala sia sing integridad, kay nagsiling sia: “Kon nagkalipay ako sa kalaglagan sang nagdumut sa akon, ukon nagpataas sang akon kaugalingon sang nasapwan sia sang malaut wala ko pagtuguti ang akon baba sa pagpakasala sa pagpangayo sang iya kabuhi nga may pagpakamalaut.”—Job 31:29, 30.

15. Ngaa indi kita dapat magkalipay kon may malain nga matabo sa mga nagadumot sa aton?

15 Ang matarong nga si Job wala nagakalipay kon may malain nga matabo sa nagadumot sa iya. Ang isa ka hulubaton nagapaandam: “Dili ka magkalipay kon mapukan ang imo kaaway, kag dili magkasadya ang imo tagiposoon kon malandas sia; basi nga makita ini sang GINOO, kag indi magpahamuut sa iya, kag ipalayo niya ang iya kasingkal sa iya.” (Hulu. 24:17, 18) Bangod sarang mabasa ni Jehova ang tagipusuon, mahibaluan niya kon sekreto kita nga nalipay sa malain nga natabo sa iban kag pat-od nga wala sia nahamuot sa sina. (Hulu. 17:5) Ang Dios magapakig-angot sa aton suno sa aton paggawi, kay nagsiling sia: “Akon ang pagtimalus, kag ang pagtumbas.”—Deut. 32:35.

16. Bisan pa indi kita manggaranon, paano kita mangin maabiabihon?

16 Si Job maabiabihon. (Job 31:31, 32) Bisan pa indi kita manggaranon, sarang naton masunod “ang dalanon sang pagkamaabiabihon.” (Roma 12:13) Sarang kita makapaambit sang simple nga mga butang sa iban, nga ginadumdom nga “maayo pa ang pagkaon nga mga utan diin may gugma sang sa pinatambok nga baka kag may dumut sa sini.” (Hulu. 15:17) Bisan simple lang ang pagkaon mangin makalilipay ini kag makapalig-on sa espirituwal, kon ang imo mga kaupod sa pagkaon mga tawo nga nagahupot sang integridad.

17. Ngaa indi naton dapat pagtaguon ang mabug-at nga sala?

17 Makapalig-on gid sa espirituwal ang pagkamaabiabihon ni Job bangod indi sia salimpapaw. Indi sia pareho sa di-diosnon nga mga tawo nga nagsulod sing tago sa unang-siglo nga kongregasyon kag ‘nagapanginto sa iban agod makabentaha sila.’ (Jud. 3, 4, 16) Wala man gintabunan ni Job ang iya sala ukon ‘gintago ini sa bulsa sang iya panapton,’ bangod sa kahadlok nga tamayon sia sang iban kon mahibaluan ini. Handa sia nga usisaon sang Dios, nga matuaran niya sang iya kasaypanan. (Job 31:33-37, NW) Kon nakahimo kita sang mabug-at nga sala, indi naton pagtaguon ini sa tuyo nga malikawan ang kahuy-anan. Paano naton mapakita nga ginatinguhaan naton nga mahuptan ang aton integridad? Paagi sa pagbaton sang aton kasaypanan, paghinulsol, pagpangayo sing bulig sa mga gulang, kag paghimo sang aton bug-os nga masarangan nga tadlungon ang sayop.—Hulu. 28:13; Sant. 5:13-15.

Ang Isa nga Nagahupot sing Integridad Gintilawan

18, 19. (a) Ngaa makasiling kita nga wala sing ginhingalitan si Job? (b) Kon nakasala gid man sia, ano ang handa nga himuon ni Job?

18 Si Job bunayag kag makatarunganon. Gani, nakasiling sia: “Kon ang akon duta nagsinggit batok sa akon, kag ang mga idas sini nagahibi sing tingub; kon nakakaon ako sang mga bunga sini sa walay cuarta, ukon ginpadulaan sang ila kabuhi ang iya mga tag-iya; magtubo ang mga talongon sa baylo sang trigo, kag bahobaho sa baylo sang cebada.” (Job 31:38-40) Wala si Job nang-agaw sang duta sang iban, kag wala niya ginhingalitan ang mga trabahador. Kaangay niya, dapat naton huptan ang aton integridad kay Jehova sa dalagku ukon gagmay nga mga butang.

 19 Sa atubangan sang iya tatlo ka abyan kag sang pamatan-on nga si Elihu, ginsaysay ni Job ang iya pagkabuhi. Ginhangkat ni Job ang bisan sin-o nga may kaso batok sa iya nga magpasaka sing panumbungon sa rekord sang iya kabuhi nga may pamatuod sang iya “pirma.” Kon mapamatud-an nga nakasala si Job, handa sia nga batunon ang silot. Gani ginsugid niya ang iya kahimtangan kag naghulat nga hukman sia sang Dios. Nian, “natapos si Job sa paghambal.”—Job 31:35, 40, NW.

Sarang Mo Mahuptan ang Imo Integridad

20, 21. (a) Ngaa nahuptan ni Job ang iya integridad? (b) Paano naton mapalambo ang aton gugma sa Dios?

20 Nahuptan ni Job ang iya integridad bangod ginhigugma niya ang Dios, kag ginhigugma sia kag ginbuligan ni Jehova. Si Job nagsiling: “Gintugutan mo [Jehova] ako sing kabuhi kag malig-on nga paghigugma; kag ang imo pagduaw nagtipig sang akon espiritu.” (Job 10:12) Dugang pa, ginhigugma ni Job ang iban, bangod nahangpan niya nga ang wala nagahigugma sa iya isigkatawo wala nagakahadlok sa Labing Gamhanan nga Dios. (Job 6:14) Ang mga nagahupot sang ila integridad nagahigugma sa Dios kag sa ila isigkatawo.—Mat. 22:37-40.

21 Sarang naton mapalambo ang aton gugma sa Dios paagi sa pagbasa sang iya Pulong adlaw-adlaw kag pagpamalandong kon ano ang ginasugid sini tuhoy sa iya. Sa aton tinagipusuon nga pangamuyo, madayaw naton si Jehova kag mapasalamatan sia sa iya kaayo sa aton. (Fil. 4:6, 7) Makaamba kita kay Jehova kag makabenepisyo sa regular nga pagpakig-upod sa iya katawhan. (Heb. 10:23-25) Magalambo man ang aton gugma sa Dios kon makigbahin kita sa ministeryo kag ibantala “ang maayong balita tuhoy sa iya pagluwas.” (Sal. 96:1-3, NW) Paagi sa sina, sarang naton mahuptan ang aton integridad kaangay sang salmista nga nag-amba: “Maayo para sa akon nga magpalapit sa Dios. Ginhimo ko ang Soberanong Ginuong Jehova nga akon dalangpan.”—Sal. 73:28, NW.

22, 23. Subong mga sumalakdag sang pagkasoberano ni Jehova, paano naton mapaanggid ang aton hilikuton sa mga naghupot sang ila integridad sang una?

22 Sa sulod sang mga siglo, ginhatagan ni Jehova sang nanuhaytuhay nga asaynment ang mga nagahupot sang ila integridad. Si Noe nagtukod sing arka kag nangin “isa ka manugbantala sang pagkamatarong.” (2 Ped. 2:5) Si Josue ang nanguna sa mga Israelinhon pakadto sa Ginsaad nga Duta, apang nagmadinalag-on lamang sia bangod ginbasa niya ang “tolon-an sang kasogoan . . . sa adlaw kag gab-i” kag nanghikot nahisuno sa sini. (Jos. 1:7, 8) Ang unang siglo nga mga Cristiano naghimo sang mga disipulo kag regular nga nagatipon agod magtuon sa Kasulatan.—Mat. 28:19, 20.

23 Ginabindikar naton ang pagkasoberano ni Jehova kag ginahuptan ang aton integridad paagi sa pagbantala sang pagkamatarong, paghimo sang mga disipulo, pag-aplikar sang mga laygay sa Kasulatan, kag pagpakig-upod sa aton mga masigkatumuluo sa tion sang mga miting, asembleya, kag mga kombension. Ina nga mga hilikuton magabulig sa aton nga mangin maisog, malig-on sa espirituwal, kag mangin madinalag-on sa paghimo sang kabubut-on sang Dios. Indi ini tuman kabudlay para sa aton bangod ginasakdag kita sang aton langitnon nga Amay kag sang iya Anak. (Deut. 30:11-14; 1 Hari 8:57) Dugang pa, ginasakdag kita sang “bug-os nga paghiliutod,” nga nagalakat man sa ila integridad kag nagapadungog kay Jehova subong ang ila Soberanong Ginuo.—1 Ped. 2:17.

Ano ang Imo Sabat?

• Paano naton dapat tamdon ang mga talaksan ni Jehova sa moral?

• Ano nga mga kinaiya ni Job ang labi nga makagalanyat sa imo?

• Subong sang ginpakita sang Job 31:29-37, paano si Job naggawi?

• Ngaa sarang naton mahuptan ang aton integridad sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 29]

Nahuptan ni Job ang iya integridad kay Jehova. Amo man kita!

[Retrato sa pahina 32]

Sarang naton mahuptan ang aton integridad!