Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Isa Lamang ang Inyo Lider, ang Cristo”

“Isa Lamang ang Inyo Lider, ang Cristo”

 “Isa Lamang ang Inyo Lider, ang Cristo”

“Indi . . . kamo magpatawag nga ‘mga lider,’ kay isa lamang ang inyo Lider, ang Cristo.”—MAT. 23:9, 10.

1. Sin-o ang ginakilala sang mga Saksi ni Jehova subong Lider, kag ngaa?

ANG mga relihion sang Cristiandad may mga lider nga tawo, subong sang papa sang Roma, mga pari, kag mga pastor sang iban nga relihion. Ang mga Saksi ni Jehova wala sing ginakilala nga lider nga tawo. Indi sila mga disipulo ukon sumulunod sang bisan sin-o nga tawo. Nahisanto ini sa tagna ni Jehova tuhoy sa iya Anak: “Yari karon, ginhatag ko sia nga saksi sa mga katawohan, pangolo [“lider,” NW] kag manugmando sa mga katawohan.” (Isa. 55:4) Ang internasyonal nga kongregasyon sang hinaplas nga mga Cristiano kag ang ila kaupod nga “iban nga mga karnero” wala sing ginakilala nga lider luwas sa isa nga ginhatag ni Jehova sa ila. (Juan 10:16) Nagaugyon sila sa ginsiling ni Jesus: “Isa lamang ang inyo Lider, ang Cristo.”—Mat. 23:10.

Ang Anghel nga Prinsipe sang Israel

2, 3. Ano ang aktibo nga papel sang Anak sang Dios sa Israel?

2 Mga siniglo antes gintukod ang Cristianong kongregasyon, si Jehova may anghel nga nagpanguna sa Israel. Pagkatapos niya ginpagua ang mga Israelinhon sa Egipto, ginsilingan sila ni Jehova: “Yari karon, ginapadala ko ang manugtunda sa una nimo, sa pagbantay sa imo sa dalanon kag sa pagdala sa imo sa duug nga gin-aman ko. Talupangdon mo sia kag pamatii ang iya tingug, dili ka magbatok sa iya, kay indi sia magpatawad sang inyo paglapas; kay ang akon ngalan yara sa iya.” (Ex. 23:20, 21) Makatarunganon nga maghinakop kita nga ining anghel, nga ‘may ngalan ni Jehova,’ amo ang Bugtong nga Anak sang Dios.

3 Antes sia nangin tawo, ang Anak sang Dios may ngalan nga Miguel. Sa tulun-an sang Daniel, si Miguel gintawag nga “principe” sang Israel. (Dan. 10:21) Ginapakita ni disipulo Judas nga si Miguel nagabulig na sa Israel antes pa sang panahon ni Daniel. Sang napatay si Moises, luyag kuntani gamiton ni Satanas ang bangkay sini para sa iya katuyuan, ayhan agod sulayon ang Israel sa paghimo sang idolatriya. Apang, ginpunggan sia ni Miguel. Si Judas nagsaysay: “Sang si Miguel nga arkanghel nakigsuay sa Yawa tuhoy sa lawas ni Moises,  wala sia nangahas nga hukman kag pasipalahan sia, kundi nagsiling sia: ‘Kabay nga sabdungon ka ni Jehova.’” (Jud. 9) Sang ulihi, antes nila malikupan ang Jerico, walay duhaduha nga si Miguel amo “ang principe sang kasoldadosan sang GINOO,” nga nagpakita kay Josue kag nagpasalig sa iya sang pagsakdag sang Dios. (Basaha ang Josue 5:13-15.) Sang gintinguhaan sang isa ka prinsipe nga demonyo nga punggan ang isa ka anghel sa pagdala sang importante nga mensahe kay manalagna Daniel, ang anghel ginbuligan ni Miguel.—Dan. 10:5-7, 12-14.

Nag-abot ang Gintagna nga Lider

4. Ano ang gintagna tuhoy sa pagkari sang Mesias?

4 Antes sining hitabo, ginpadala ni Jehova ang iya anghel nga si Gabriel kay manalagna Daniel agod ipaalinton sa iya ang tagna tuhoy sa pag-abot sang “Mesias nga Lider.” (Dan. 9:21-25, NW) * Sang tigragas sang 29 C.E., suno gid sa gintagna nga tion, ginbawtismuhan ni Juan si Jesus. Ang balaan nga espiritu ginbubo kay Jesus, kag sia nangin Isa nga Hinaplas, ang Cristo ukon Mesias. (Mat. 3:13-17; Juan 1:29-34; Gal. 4:4) Bangod sini, isa gid sia ka wala tupong nga Lider.

5. Paano nagpanghikot subong Lider si Cristo sang nagministeryo sia sa duta?

5 Sa umpisa sang ministeryo ni Jesus sa duta, ginpamatud-an gid niya nga sia ang “Mesias nga Lider.” Sa una nga mga adlaw sang iya ministeryo, nagsugod sia sa pagtipon sang mga disipulo, kag naghimo sang iya una nga milagro. (Juan 1:35–2:11) Nag-upod sila sa iya sa paglatas sa bug-os nga pungsod, nga nagabantala sing maayong balita sang Ginharian. (Luc. 8:1) Ginhanas niya sila sa pagbantala nga hilikuton kag nagpahamtang sia sing maayo nga halimbawa sa ila paagi sa pagpanguna sa pagbantala kag sa pagpanudlo. (Luc. 9:1-6) Ang Cristianong mga gulang karon dapat man mag-ilog sa iya.

6. Paano ginpamatud-an ni Cristo nga isa sia ka Manugbantay kag Lider?

6 Ginpakita ni Jesus ang isa pa ka aspekto sang iya pagkalider paagi sa pagpaanggid sa iya kaugalingon sa isa ka mahigugmaon nga manugbantay. Ang mga manugbantay sang karnero sa sidlangan nagapanguna gid sing literal sa ila mga panong. Sa libro nga The Land and the Book, si W. M. Thompson nagsulat: “Ang manugbantay nagauna sa iya panong, indi lamang para magtuytoy sang dalan, kundi para man masigurado nga hilway sa katalagman ang ila agyan. . . . Ginagamit niya ang iya baston sa pagmando kag pagtuytoy sa panong sa mga berde nga halalban, kag sa pag-amlig sa ila batok sa ila mga kaaway.” Subong matuod nga Manugbantay kag Lider, si Jesus nagsiling: “Ako ang maayo nga manugbantay; ginahatag sang maayo nga manugbantay ang iya kalag para sa mga karnero. Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog, kag kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon.” (Juan 10:11, 27) Suno sa iya ginsiling, ginhalad ni Jesus ang iya kabuhi para sa iya mga karnero, apang “ginbayaw [sia ni Jehova] subong lider kag Manluluwas.”—Binu. 5:31, New Jerusalem Bible; Heb. 13:20.

Manugtatap sang Cristianong Kongregasyon

7. Sa ano nga paagi ginadumalahan ni Jesus ang Cristianong kongregasyon?

7 Wala magdugay antes sia nagkayab sa langit, ginsilingan sang ginbanhaw nga si Jesus ang iya mga disipulo: “Ginhatag sa akon ang bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta.” (Mat. 28:18) Gintugyan ni Jehova ang balaan nga espiritu kay Jesus para palig-unon niya ang iya mga disipulo sa kamatuoran. (Juan 15:26) Ginbubo ni Jesus ining espiritu sa una nga mga Cristiano sang Pentecostes 33.C.E. (Binu. 2:33) Inang pagbubo sang balaan nga espiritu amo ang tanda sang pagtukod sang Cristianong kongregasyon. Gintangdo ni Jehova ang iya Anak subong langitnon nga lider sina nga kongregasyon. (Basaha ang Efeso 1:22; Colosas 1:13, 18.) Ginatuytuyan ni Jesus ang Cristianong kongregasyon paagi sa balaan nga espiritu ni Jehova, kag may mga anghel man nga “ginpasakop sa iya.”—1 Ped. 3:22.

8. Anong dutan-on nga instrumento ang gingamit ni Cristo sang unang siglo para pangunahan ang iya mga disipulo, kag ano ang ginagamit niya karon?

8 Paagi sa balaan nga espiritu, naghatag man si  Cristo sing “mga dulot nga mga lalaki,” nga ang pila “subong mga manugbantay kag mga manunudlo” sa kongregasyon. (Efe. 4:8, 11) Ginlaygayan ni apostol Pablo ang Cristianong mga manugtatap: “Hatagi sang igtalupangod ang inyo kaugalingon kag ang bug-os nga panong, nga sa ila gintangdo kamo sang balaan nga espiritu subong mga manugtatap, agod bantayan ang kongregasyon sang Dios.” (Binu. 20:28) Sang nagsugod ang Cristianong kongregasyon, ang tanan nga manugtatap hinaplas sang espiritu. Ang mga apostol kag mga gulang sa kongregasyon sa Jerusalem amo ang nagpanghikot subong nagadumala nga hubon. Gingamit ni Cristo ining instrumento sa pagpanguna sa bug-os nga grupo sang iya hinaplas nga “kauturan” sa duta. (Heb. 2:11; Binu. 16:4, 5) Sa sining tion sang katapusan, gintugyan ni Cristo ang “tanan niya nga pagkabutang”—ang tanan nga intereses sang Ginharian sa duta—sa iya “matutom kag mainandamon nga ulipon” kag sa tiglawas sini nga Nagadumala nga Hubon, ang grupo sang hinaplas nga mga Cristianong lalaki. (Mat. 24:45-47) Ginakilala sang mga hinaplas kag sang ila kaupod nga iban nga mga karnero nga ang pagsunod nila sa pagpanguna sang Nagadumala nga Hubon karon, nagapakita nga ginasunod nila ang ila Lider, si Cristo.

Ginsugdan ni Cristo ang Pagbantala nga Hilikuton

9, 10. Paano gintuytuyan ni Cristo ang pagbantala sing maayong balita sang Ginharian?

9 Halin sa panugod sini, personal nga ginpangunahan ni Jesus ang bug-os kalibutan nga pagbantala kag pagpanudlo nga hilikuton. Naghimo sia sing kahimusan sa pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sa tanan nga pumuluyo sang duta. Sa tion sang iya pagministeryo, ginsugo ni Jesus ang iya mga apostoles: “Indi kamo magkadto sa dalan sang mga pungsod, kag indi kamo magsulod sa siudad sang mga Samaritano; kundi, sa baylo, padayon kamo nga magkadto sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel. Samtang nagalakat kamo, magbantala, nga nagasiling, ‘Ang ginharian sang langit malapit na.’” (Mat. 10:5-7) Gintuman nila ini nga sugo sing makugi paagi sa pagbantala sa mga Judiyo kag mga proselita, ilabi na pagkatapos sang Pentecostes 33.C.E.—Binu. 2:4, 5, 10, 11; 5:42; 6:7.

10 Sang ulihi, paagi sa balaan nga espiritu, ginpalab-ot man ni Jesus ang pagbantala sang Ginharian sa mga Samariahanon kag nian sa mga di-Judiyo. (Binu. 8:5, 6, 14-17; 10:19-22, 44, 45) Para mapalapnag ang maayong balita sa mga pungsod, si Jesus mismo ang nagpahulag kay Saulo sang Tarso para mangin Cristiano. Gin-instruksionan ni Jesus ang iya disipulo nga si Ananias: “Magtindog ka kag magkadto sa dalan nga ginatawag Matadlong, kag sa balay ni Judas pangitaa ang tawo nga si Saulo, nga taga-Tarso. . . . Lakat ka, bangod ini nga tawo isa ka pinili nga suludlan para sa akon agod dalhon ang akon ngalan sa mga pungsod subong man sa mga hari kag sa mga anak ni Israel.” (Binu. 9:3-6, 10, 11, 15) “Ini nga tawo” nangin si apostol Pablo.—1 Tim. 2:7.

11. Paano ginpasangkad ni Cristo ang pagbantala nga hilikuton paagi sa balaan nga espiritu?

11 Sang nag-abot ang tion nga dapat na bantalaan ang di-Judiyo nga mga pungsod,  gintuytuyan ni Jesus si Pablo paagi sa balaan nga espiritu nga maglakbay subong misyonero sa Asia Minor kag sa Europa. Ang rekord ni Lucas sa Binuhatan nagsiling: “Samtang nagaalagad sila [ang Cristianong mga manalagna kag mga manunudlo sa kongregasyon sang Antioquia sa Siria] sing dayag kay Jehova kag nagapuasa, ang balaan nga espiritu nagsiling: ‘Sa tanan nga tawo, paina para sa akon si Bernabe kag si Saulo para sa buluhaton nga tungod sini gintawag ko sila.’ Nian nagpuasa sila kag nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila kag nagpalakat sa ila.” (Binu. 13:2, 3) Si Jesus mismo ang nagtawag kay Saulo sang Tarso para mangin Iya “pinili nga suludlan” sa pagdala sang Iya ngalan sa mga pungsod; gani, ang pagpalig-on sang pagpanaksi nga hilikuton naghalin kay Cristo, ang Lider sang kongregasyon. Ang paggamit ni Jesus sang balaan nga espiritu sa pagtuytoy sa hilikuton nangin hayag katama sa ikaduha nga paglakbay ni Pablo subong misyonero. Ang rekord nagasiling nga ang “espiritu ni Jesus,” ukon, si Jesus paagi sa balaan nga espiritu, amo ang nagtuytoy kay Pablo kag sa iya mga kaupod kon sa diin makadto, kag gintuytuyan sila nga magsaylo sa Europa paagi sa isa ka palanan-awon.—Basaha ang Binuhatan 16:6-10.

Ang Pagpanguna ni Jesus sa Iya Kongregasyon

12, 13. Paano ginapakita sang tulun-an sang Bugna nga ginabantayan sing maayo ni Cristo ang kada kongregasyon?

12 Ginbantayan sing maayo ni Jesus ang nagakatabo sa mga kongregasyon sang iya hinaplas nga mga sumulunod sang unang siglo C.E. Nahibaluan niya ang espirituwal nga kahimtangan sang kada kongregasyon. Mabasa naton ini sa Bugna kapitulo 2 kag 3. Ginsambit niya ang pito ka kongregasyon nga nahamtang sa Asia Minor. (Bug. 1:11) Makasalig gid kita nga nahibaluan man ni Jesus ang espirituwal nga kahimtangan sang iban nga kongregasyon sa duta sadto.—Basaha ang Bugna 2:23.

13 Ginhatagan ni Jesus sing komendasyon ang mga kongregasyon bangod sang ila pagbatas, katutom sa idalom sang pagtilaw, pagkamainunungon sa iya pulong, kag sa pagsikway nila sa apostasya. (Bug. 2:2, 9, 13, 19; 3:8) Sa pihak nga bahin, ginhatagan man niya sing malig-on nga laygay ang madamo nga kongregasyon bangod nagbugnaw ang ila gugma sa iya, ginpahanugutan nila ang idolatriya kag pagpakighilawas, kag gintolerar nila ang pagbinahinbahin. (Bug. 2:4, 14, 15, 20; 3:15, 16) Subong isa ka mahigugmaon nga espirituwal nga manugtatap—bisan sa iya ginhatagan sing mabug-at nga laygay—si Jesus nagsiling: “Ginasabdong ko kag ginadisiplina ang tanan nga ginahigugma ko. Gani mangin makugi ka kag maghinulsol.” (Bug. 3:19) Bisan didto sia sa langit, gintuytuyan ni Jesus ang mga kongregasyon sang iya mga disipulo sa duta paagi sa balaan nga espiritu. Sa katapusan nga bahin sang iya mensahe sa mga kongregasyon, nagsiling sia: “Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon.”—Bug. 3:22.

14-16. (a) Paano ginpakita ni Jesus nga isa sia ka maisog nga Lider sang katawhan ni Jehova sa duta? (b) Ano ang nangin resulta bangod “kaupod” ni Jesus ang iya mga disipulo “sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang”? (c) Ano ang pagabinagbinagon naton sa masunod nga artikulo?

14 Nahibaluan naton nga si Miguel (Jesus) amo anay ang isganan nga anghel nga Lider sang  Israel. Sang ulihi, si Jesus amo ang nangin maisog nga Lider kag mahigugmaon nga Manugbantay sang iya una nga mga disipulo. Sa tion sang iya pagministeryo sa duta, nagpanguna sia sa pagbantala. Kag pagkatapos sang iya pagkabanhaw, gindumalahan niya sing maayo ang pagpalapnag sang maayong balita sang Ginharian.

15 Paagi sa iya balaan nga espiritu, ginpalab-ot ni Jesus ang pagpanaksi nga hilikuton tubtob sa mga ukbong sang duta. Antes sia nagkayab sa langit, ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Magabaton kamo sang gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo, kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.” (Binu. 1:8; basaha ang 1 Pedro 1:12.) Sa idalom sang panuytoy ni Cristo, isa ka daku nga panaksi ang nahatag sang unang siglo.—Col. 1:23.

16 Apang nagsiling si Jesus nga ining hilikuton magapadayon tubtob sa tion sang katapusan. Pagkatapos niya ginsugo ang iya mga sumulunod nga magbantala kag maghimo sing mga disipulo sa mga pungsod, ginsaaran sila ni Jesus: “Ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mat. 28:19, 20) Sugod sang naggahom sia subong hari sang 1914, si Cristo labi pa gid nga nangin “kaupod” sang iya mga disipulo kag nangin ila aktibo nga Lider. Ang iya aktibo nga pagpanghikot sugod sang 1914 pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo.

[Nota]

^ par. 4 Para sa pagbinagbinag sini nga tagna, tan-awa ang kapitulo 11 sang Binagbinaga ang Tagna ni Daniel!

Repaso

• Paano ginpakita sang Anak sang Dios nga isa sia ka aktibo nga Lider sa Israel?

• Sa ano nga paagi ginatuytuyan ni Cristo ang iya kongregasyon sa duta?

• Paano gintuytuyan ni Cristo ang pagpalapnag sang maayong balita?

• Ano ang nagapakita nga ginabantayan sing maayo ni Cristo ang espirituwal nga kahimtangan sang kada kongregasyon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 21]

“Yari karon, ginapadala ko ang manugtunda sa una nimo”

[Retrato sa pahina 23]

Kaangay sang una, ginagamit man ni Jesus ang “mga dulot nga mga lalaki” sa pagbantay sa iya panong sa karon