Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

‘Ihambal ang Pulong sang Dios nga May Kaisog’

‘Ihambal ang Pulong sang Dios nga May Kaisog’

 ‘Ihambal ang Pulong sang Dios nga May Kaisog’

“Napuno sila . . . sing balaan nga espiritu kag naghambal sila sang pulong sang Dios nga may kaisog.”—BINU. 4:31.

1, 2. Ngaa dapat naton tinguhaan nga mangin epektibo sa aton ministeryo?

TATLO ka adlaw antes sang iya kamatayon, nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.” Antes magkayab sa langit ang ginbanhaw nga si Jesus, naghatag sia sing sugo sa iya mga sumulunod nga ‘maghimo sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, nga nagapanudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo niya sa ila.’ Nagsaad sia sa ila nga mangin kaupod nila sia “sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.”—Mat. 24:14; 26:1, 2; 28:19, 20.

2 Subong mga Saksi ni Jehova, aktibo kita nga nagapakigbahin sa hilikuton nga nagsugod pa sang una nga siglo. Wala na sing hilikuton nga mas importante pa sa nagaluwas-kabuhi nga pagbantala sing Ginharian kag paghimo sing disipulo. Gani, importante gid nga mangin epektibo kita sa aton ministeryo! Sa sini nga artikulo, hibaluon naton kon paano ang pagtuytoy sang balaan nga espiritu makabulig sa aton nga maghambal nga may kaisog sa aton pagministeryo. Ang masunod nga duha ka artikulo magabinagbinag kon paano ang espiritu ni Jehova makabulig sa aton nga magtudlo nga may kalantip kag magbantala sing tayuyon.

Kinahanglan Naton ang Kaisog

3. Ngaa ang pagpakigbahin sa pagbantala sang Ginharian nga hilikuton nagakinahanglan sing kaisog?

3 Ang pagbantala sang Ginharian nga hilikuton nga gintugyan sang Dios sa aton isa ka wala sing  tupong nga pribilehiyo. Apang, may mga tion nga indi ini mahapos. Bisan pa ang pila nagabaton sang maayong balita sang Ginharian sang Dios, madamo ang kaangay sa mga tawo nga nagkabuhi sang adlaw ni Noe. “Wala sila magsapak tubtob nga nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila tanan,” siling ni Jesus. (Mat. 24:38, 39) May yara man nagayaguta ukon nagapamatok sa aton. (2 Ped. 3:3) Mahimo kita pamatukan sang mga tawo nga yara sa awtoridad, sang aton mga kaeskwela ukon mga katrabaho, ukon bisan pa gani sang aton suod nga mga kapamilya. Dugang pa sa sini amo ang aton mga kaluyahon, subong sang pagkamahuluy-on kag kahadlok nga indi kita pagbatunon sang mga tawo. Madamo sing rason kon ngaa mabudlay para sa aton ang pagsugid sang mensahe sang Dios. Gani, kinahanglan naton ang kaisog para makapadayon kita sa pagbantala. (Efe. 6:19, 20) Ano ang makabulig sa aton nga makatigayon sing kaisog?

4. (a) Ano ang kaisog? (b) Paano si apostol Pablo nagtipon sing kaisog agod makapanaksi sa mga taga-Tesalonica?

4 Ang Griego nga tinaga nga ginbadbad “kaisog” nagakahulugan sing “kasidla.” Apang ang kasidla wala nagapahangop sing pagkawalay pagtahod. (Col. 4:6) Luyag naton nga mangin mahidaiton sa tanan. (Roma 12:18) Dugang pa, kon nagabantala kita sing maayong balita sang Ginharian sang Dios, dapat ang aton kaisog may upod nga pagtahod agod indi kita makasaklaw sa iban. Huo, ang nagakaigo nga kaisog nagakinahanglan sing mga kinaiya nga mabudlay palambuon. Apang ini nga sahi sang kaisog indi naton sarang mapalambo sa aton lang kaugalingon nga kusog. Sa tapos ‘ginmaltrato sa Filipos’ sanday Pablo kag ang iya mga kaupod, paano sila ‘nagtipon sang kaisog’ agod makapanaksi sa mga taga-Tesalonica? “Paagi sa aton Dios,” sulat ni Pablo. (Basaha ang 1 Tesalonica 2:2.) Mahimo dulaon ni Jehova nga Dios ang aton kahadlok kag hatagan kita sing amo man nga sahi sang kaisog.

5. Paano ginhatagan ni Jehova sing kaisog sanday Pedro, Juan, kag ang iban pa nga mga disipulo?

5 Sang gindumilian sila sang “mga manugdumala [sang katawhan] kag mga tigulang nga lalaki kag mga escriba,” sanday apostol Pedro kag Juan nagsiling: “Kon matarong sa itululok sang Dios ang magpamati sa inyo sa baylo nga sa Dios, kamo ang maghukom. Apang para sa amon, indi kami mahimo mag-untat sa paghambal tuhoy sa mga butang nga amon nakita kag nabatian.” Sa baylo nga mangamuyo sa Dios nga pauntaton ang paghingabot, sila kag ang ila mga masigkatumuluo nangamuyo: “Jehova, talupangda ang ila mga pamahog, kag tuguti ang imo mga ulipon nga padayon nga maghambal sang imo pulong nga may bug-os nga kaisog.” (Binu. 4:5, 19, 20, 29) Paano ginsabat ni Jehova ang ila pangamuyo? (Basaha ang Binuhatan 4:31.) Paagi sa iya espiritu, ginbuligan sila ni Jehova nga magtipon sing kaisog. Mahimo man ini sang espiritu sang Dios sa aton. Kon amo, paano naton mabaton ang espiritu sang Dios kag matuytuyan kita sini sa aton ministeryo?

Magtigayon sing Kaisog

6, 7. Ano ang direkta nga paagi nga mabaton naton ang balaan nga espiritu sang Dios? Maghatag sing mga halimbawa.

6 Ang direkta nga paagi nga mabaton naton ang balaan nga espiritu sang Dios amo ang pagpangabay sini. Si Jesus nagsiling sa iya mga tagpalamati: “Kon kamo bisan malaut makahibalo maghatag sang maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa gid nga ang Amay sa langit magahatag sang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!” (Luc. 11:13) Huo, dapat kita padayon nga mangayo sang balaan nga espiritu. Kon nabudlayan kita sa pila ka aspekto sang aton ministeryo, subong sang pagpanaksi sa dalan, pagpanaksi sing di-pormal, ukon pagpanaksi sa duog sang negosyo, mahimo kita mangamuyo kay Jehova nga hatagan kita sang iya balaan nga espiritu kag mangabay nga buligan nga makatipon sing kaisog nga kinahanglanon naton.—1 Tes. 5:17.

7 Amo sina ang ginhimo sang isa ka Cristiano nga babayi nga si Rosa. * Isa ka adlaw sa iya ginatrabahuan, ang iya kaupod nga manunudlo nagabasa sang report halin sa isa ka eskwelahan parte sa pagmaltrato sa mga kabataan. Nabalaka gid ining manunudlo sa iya nabasa amo nga nakasiling sia, “Ngaa amo sini ang nagakatabo sa kalibutan?” Indi mapalampas ni Rosa ang kahigayunan nga makapanaksi. Paano sia nakatigayon sing kaisog?  “Nangamuyo ako kay Jehova kag nangabay sang iya espiritu para buligan ako,” siling ni Rosa. Gani, nakapanaksi sia sing maayo kag nakahimo sing kahimusan nga makaistoryahanay sila sing dugang pa. Binagbinaga man ang halimbawa sang lima ka tuig nga bata nga babayi nga si Milane nga nagapuyo sa New York City. Nagsiling sia: “Antes ako magkadto sa eskwelahan, nagapangamuyo kami ni Nanay kay Jehova.” Ano ang ginapangamuyo nila? Nangamuyo sila sing kaisog para makapanindugan si Milane kag makapanaksi parte sa iya Dios! “Nakabulig ini kay Milane nga mapaathag ang iya panindugan tuhoy sa birthday kag sa iban pa nga mga selebrasyon sa kalibutan kag indi mag-entra kon ginasaulog ini,” siling sang iya iloy. Indi bala nga ginapakita sini nga mga halimbawa nga kon kinahanglan naton ang kaisog, importante gid nga mangamuyo kita?

8. Ano ang matun-an naton kay manalagna Jeremias tuhoy sa pagtigayon sing kaisog?

8 Binagbinaga man kon ano ang nakabulig kay manalagna Jeremias nga makatigayon sing kaisog. Sang gintangdo sia ni Jehova subong manalagna sa mga pungsod, si Jeremias nagsiling: “Yari karon, indi ako makahibalo maghambal, kay bata ako.” (Jer. 1:4-6) Apang sang ulihi nangin makugi sia kag mapuersa sa iya pagbantala nga hilikuton amo nga gintamod sia sang madamo subong manug-anunsio sang kalamidad. (Jer. 38:4) Kapin sa 65 ka tuig sia nga nagpahayag sang paghukom ni Jehova nga may kaisog. Ang iya kaisog sa pagbantala nakilal-an gid sa Israel amo nga mga 600 ka tuig sang ulihi, sang nagbantala si Jesus nga may kaisog, nagpati ang iban nga sia si Jeremias nga nabuhi liwat. (Mat. 16:13, 14) Paano nalandas ni manalagna Jeremias ang iya anay pagkamahuluy-on? Nagsiling sia: “Sa akon tagiposoon [ang pulong sang Dios] subong sang kalayo nga nagadabdab nga natakpan sa akon mga tul-an, kag ginalapyo ako sa pagbatas.” (Jer. 20:9) Huo, ang pulong ni Jehova may gahom kag amo ini ang nagpahulag kay Jeremias nga maghambal.

9. Ngaa ang pulong sang Dios mahimo man makaapektar sa aton kaangay sang natabo kay Jeremias?

9 Si apostol Pablo nagsulat sa mga Hebreo: “Ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag matalom pa sa bisan ano nga espada nga duha sing sulab kag nagadulot tubtob sa paghamulag sang kalag kag espiritu, kag sang mga lutalutahan kag utok sa tul-an sini, kag sarang makahantop sang mga panghunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon.” (Heb. 4:12) Ang mensahe ukon pulong sang Dios makaapektar man sa aton kaangay sang natabo kay Jeremias. Dumduma nga bisan mga tawo ang nagsulat sang Biblia, indi lamang ini koleksion sang mga libro nga nagaunod sang tawhanon nga kaalam. Gin-inspirar ini sang Dios. Ang 2 Pedro 1:21 nagasiling: “Ang tagna wala mag-abot paagi sa kabubut-on sang tawo, kundi ang mga tawo nagpamulong gikan sa Dios samtang ginatuytuyan sila sang balaan nga espiritu.” Kon maghatag kita sing tion nga tun-an sing maayo ang Biblia, ang aton hunahuna mapuno sang mensahe nga gin-inspirar sang balaan nga espiritu. (Basaha ang 1 Corinto 2:10.) Ina nga mensahe mangin “subong sang kalayo nga nagadabdab” sa sulod naton nga indi naton matago.

10, 11. (a) Paano naton dapat tun-an ang Biblia kon luyag naton matigayon ang kaisog sa paghambal? (b) Isugid ang isa ka tikang nga ginaplano mo nga himuon para mapauswag ang kalidad sang imo personal nga pagtuon.

 10 Agod makabenepisyo kita sing maayo sa aton personal nga pagtuon sa Biblia, dapat naton ini himuon sa paagi nga magatudok gid sa aton tagipusuon ang mensahe sini. Halimbawa, si manalagna Ezequiel ginhatagan sang isa ka palanan-awon sa diin ginsugo sia nga kaunon ang isa ka linukot nga tulun-an nga nagaunod sang mabaskog nga mensahe para sa indi mabinatunon nga katawhan. Ini nga mensahe dapat mahangpan gid ni Ezequiel kag magaapektar sa iya emosyon. Sa paghimo sini mangin makalilipay para sa iya ang pagpahayag sang mensahe—kaangay sa katam-is sang dugos.—Basaha ang Ezequiel 2:8–3:4, 7-9.

11 Ang aton kahimtangan kaanggid man sang kay Ezequiel. Sa karon, madamo ang indi luyag mamati sa mensahe sang Biblia. Agod makabatas kita sa pagbantala sang pulong sang Dios, importante gid nga tun-an naton ang Kasulatan sa paagi nga makapanalupsop sa aton tagipusuon ang mensahe sini. Dapat mangin regular kita sa aton pagtuon kag indi kon san-o lang. Ang aton handum dapat pareho sa salmista nga nag-amba: “Kabay nga ang mga polong sang akon baba kag ang pagpamalandong sang akon tagiposoon mahamut-an sa imo itololok. O GINOO, igang nakon kag manunubus nakon.” (Sal. 19:14) Daw ano gid ka importante nga pamalandungan naton ang aton nabasahan agod ang kamatuoran sang Biblia magtudok sa aton tagipusuon! Huo, dapat gid naton panikasugan nga mapauswag ang kalidad sang aton personal nga pagtuon. *

12. Ngaa ang Cristianong mga miting nagabulig sa aton nga matuytuyan kita sang balaan nga espiritu?

12 Ang isa pa ka paagi nga makabenepisyo kita sa balaan nga espiritu ni Jehova amo ang ‘paghunahuna naton sa isa kag isa agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat, nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon.’ (Heb. 10:24, 25) Ang pagtambong sing regular sa aton Cristianong mga miting, pagpamati sing maayo, kag pag-aplikar sang aton mga natun-an amo ang mga paagi nga matuytuyan kita sang espiritu. Dumduma nga ang espiritu ni Jehova nagatuytoy sa aton paagi sa kongregasyon.—Basaha ang Bugna 3:6.

Mga Benepisyo sa Pagtigayon sing Kaisog

13. Ano ang matun-an naton sa pagbantala nga ginhimo sang unang siglo nga mga Cristiano?

13 Ang balaan nga espiritu amo ang labing gamhanan nga puersa sa bug-os nga uniberso, kag amo ini ang nagapahulag sa mga tawo nga mahimo ang kabubut-on ni Jehova. Paagi sa bulig sini, nahimo sang unang siglo nga mga Cristiano ang pagbantala sa daku nga kasangkaron. Nabantala nila ang maayong balita “sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit.” (Col. 1:23) Kon hunahunaon naton nga ang kalabanan sa ila “wala sing tinun-an kag  kinaandan lamang,” makasiling gid kita nga may yara mabaskog nga puersa nga nagpahulag sa ila.—Binu. 4:13.

14. Ano ang makabulig sa aton nga “magmainit sa espiritu”?

14 Ang pagkabuhi nahisuno sa panuytoy sang balaan nga espiritu magapapagsik sa aton kag amo ini ang magapahulag sa aton nga tumanon ang aton ministeryo nga may kaisog. Ang dalayon nga pagpangamuyo para sa espiritu, maukod nga personal nga pagtuon, pagpamalandong sa aton nabasahan, kag regular nga pagtambong sa Cristianong mga miting makabulig sa aton nga “magmainit sa espiritu.” (Roma 12:11) Sang “nag-abot sa Efeso ang isa ka Judiyo nga si Apolos, nga isa ka tumandok sang Alejandria kag sampaton maghambal nga tawo,” ang Biblia nagsiling: “Sanglit nagasilabo sa espiritu, padayon sia nga naghambal kag nagpanudlo sing sibu sang mga butang tuhoy kay Jesus.” (Binu. 18:24, 25) Kon ‘mainit kita sa espiritu,’ mangin mas maisog kita sa pagpamalaybalay kag sa pagpanaksi sing di-pormal.—Roma 12:11.

15. Paano kita makabenepisyo kon dugangan naton ang aton kaisog sa pagpanaksi?

15 May positibo nga epekto kon dugangan naton ang aton kaisog sa pagpanaksi. Mapauswag sini ang aton panimuot bangod mas nahangpan naton kon daw ano ka importante kag mapuslanon ang aton hilikuton. Samtang nagadugang ang aton pagkaepektibo sa ministeryo labi man nga nagadugang ang aton kalipay kag kapagsik. Mangin mas makugi kita bangod mas nabatyagan naton ang pagkahilingagawon sang pagbantala nga hilikuton.

16. Ano ang dapat naton himuon kon nadula na ang aton kakugi sa ministeryo?

16 Kamusta kon nadula na naton ang aton kakugi sa ministeryo ukon indi na kita mainit pareho sang una? Kinahanglan nga usisaon naton ang aton kaugalingon. Si Pablo nagsulat: “Padayon nga tilawi kon yara kamo sa pagtuo, padayon nga pamatud-i kon ano kamo.” (2 Cor. 13:5) Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Mainit pa bala ako sa espiritu? Nagapangamuyo bala ako kay Jehova nga hatagan ako sang iya espiritu? Ang akon bala mga pangamuyo nagapakita nga nagasandig ako sa iya sa paghimo sang iya kabubut-on? Ginapasalamatan ko bala ang ministeryo nga gintugyan niya sa aton? Kamusta ang akon personal nga pagtuon? Daw ano ka lawig ang akon pagpamalandong sa akon nabasa kag nabatian? Kamusta ang akon pagpakigbahin sa mga miting sa kongregasyon?’ Ang pagpamalandong sa sini nga mga pamangkot makabulig sa imo nga mahibaluan ang imo mga kaluyahon kag makahimo sang kinahanglanon nga mga pagbag-o.

Tuguti ang Espiritu sang Dios nga Magbulig sa Imo nga Mangin Maisog

17, 18. (a) Sa ano nga kasangkaron ginahimo ang pagbantala nga hilikuton sa karon? (b) Paano kita makapasundayag sang “daku gid nga kahilwayan sa paghambal” sa aton pagbantala sang maayong balita sang Ginharian sang Dios?

17 Ang ginbanhaw nga si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Magabaton kamo sang gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo, kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.” (Binu. 1:8) Ang hilikuton nga ginsugdan sadto ginahimo na karon sa tuman kadaku nga kasangkaron. Mga pito ka milyon ka Saksi ni Jehova ang nagabantala sang mensahe sang Ginharian sa kapin sa 230 ka kadutaan, kag nagahinguyang sila sing mga 1.5 ka bilyon ka oras sa pag-alagad kada tuig. Daw ano ka makakulunyag nga makapakigbahin kita sing makugi sa sining hilikuton nga indi na masulit!

18 Kaangay sang unang siglo, ang bug-os kalibutan nga hilikuton karon ginatuytuyan man sang espiritu sang Dios. Kon nagasunod kita sa panuytoy sang espiritu, mapasundayag naton ang “daku gid nga kahilwayan sa paghambal” sa aton ministeryo. (Binu. 28:31) Gani, dapat kita magpatuytoy sa espiritu samtang ginabantala naton ang maayong balita sang Ginharian sang Dios!

[Mga Nota]

^ par. 7 Gin-islan ang mga ngalan.

^ par. 11 Para makapanginpulos ka sing maayo sa imo pagbasa sang Biblia kag personal nga pagtuon, tan-awa ang libro nga Magbenepisyo sa Pagpanudlo Sang Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo, sa kapitulo nga natig-uluhan “Mag-ukod sa Pagbasa” kag “Ang Pagtuon Makapaladya,” sa pahina 21-32.

Ano ang Natun-an Mo?

• Ngaa kinahanglan kita mangin maisog sa paghambal sang pulong sang Dios?

• Ano ang nakabulig sa mga disipulo sang una nga maghambal nga may kaisog?

• Paano kita makatigayon sing kaisog?

• Ano ang mga benepisyo kon magtigayon kita sing kaisog?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 7]

Paano mabuligan sang mga ginikanan ang ila kabataan nga makatigayon sing kaisog?

[Mga Retrato sa pahina 8]

Ang malip-ot nga pangamuyo makabulig sa imo nga makatipon sing kaisog sa ministeryo