Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Gamita sing Maayo “ang Espada sang Espiritu”

Gamita sing Maayo “ang Espada sang Espiritu”

 Gamita sing Maayo “ang Espada sang Espiritu”

“Batuna . . . ang espada sang espiritu, nga amo, ang pulong sang Dios.”—EFE. 6:17.

1, 2. Ano ang mabulig naton bangod kinahanglanon ang dugang pa nga mga manugbantala sang Ginharian?

SANG nakita ni Jesus ang espirituwal nga kahimtangan sang mga tawo, nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mamumugon. Busa, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mamumugon sa iya alanyon.” Wala lamang ini ginhambal ni Jesus kundi sa tapos niya ini masiling, “gintawag niya ang iya napulog-duha ka disipulo” kag ginpadala sila agod magbantala, ukon ‘mangani.’ (Mat. 9:35-38; 10:1, 5) Sang ulihi, si Jesus “nagtangdo sang kapituan pa kag ginpadala sila sing tagduhaduha” sa paghimo sang amo man nga hilikuton.—Luc. 10:1, 2.

2 Sa karon daku man ang kinahanglanon nga mga manugbantala sang Ginharian. Ang tumalambong sa Memoryal sa bug-os nga kalibutan sang 2009 nga tuig sang pag-alagad naglab-ot sa 18,168,323. Kapin sa 10 milyones sa sini ang indi pa mga Saksi ni Jehova. Huo, ang kaumhan maputi na agod anihon. (Juan 4:34, 35) Gani, dapat kita mangamuyo kag mangabay sang dugang nga mga mamumugon. Apang, paano kita makapanghikot nahisuno sa sina nga pangabay? Mahimo naton ina kon pauswagon naton ang aton ikasarang sa pagbantala sang Ginharian kag sa paghimo sing disipulo nga hilikuton.—Mat. 28:19, 20; Mar. 13:10.

3. Paano ang espiritu sang Dios may importante nga papel sa pagbulig sa aton nga mangin mas epektibo nga mga ministro?

3 Ginbinagbinag sa nahauna nga artikulo kon paano ang pagtuytoy sang espiritu sang Dios makabulig sa aton sa ‘paghambal sang pulong sang Dios nga may kaisog.’ (Binu. 4:31) Ina nga espiritu makabulig man sa aton nga mangin epektibo nga mga ministro. Ang isa ka paagi nga mapauswag naton ang aton pagkaepektibo sa ministeryo amo ang paggamit sang pinakamaayo nga galamiton nga gin-aman ni Jehova—ang iya nasulat nga Pulong, ang Biblia. Nahuman ini paagi sa pagtuytoy sang balaan nga espiritu. (2 Tim. 3:16) Ang mensahe sini gin-inspirar sang Dios. Gani, kon ginagamit naton sing epektibo ang Biblia sa pagtudlo, ang balaan nga espiritu magatuytoy sa aton. Antes naton binagbinagon kon paano naton ini himuon, hibaluon anay naton kon daw ano ka gamhanan ina nga Pulong.

‘Ang Pulong sang Dios Gamhanan’

4. Ano nga pagbag-o ang mahimo sang mensahe sang Biblia sa isa ka tawo?

4 Daw ano ka gamhanan ang pulong sang Dios! (Heb. 4:12) Ang mensahe sini mas matalom pa sa bisan ano nga espada nga ginhimo sang tawo kay nagadulot ini tubtob sa paghamulag sang mga lutalutahan kag utok sa tul-an. Ang kamatuoran sa Kasulatan nagalab-ot gid sa nasulod nga pagkatawo sang isa kag nagapanalupsop ini sa iya hunahuna kag balatyagon, kag ginapadayag sini ang iya matuod nga pagkatawo. Ang kamatuoran may yara gahom nga makapahulag sa isa ka tawo nga maghimo sing matuod nga mga pagbag-o. (Basaha ang Colosas 3:10.) Huo, ang Pulong sang Dios makapabag-o gid sa kabuhi sang mga tawo!

5. Sa ano nga mga paagi ang Biblia makatuytoy sa aton, kag ano ang resulta sini?

5 Ang Biblia isa ka libro nga nagaunod sang wala tupong nga kaalam. Ang mga impormasyon sini makabulig sa mga tawo kon paano magkabuhi sa sining kalibutan nga puno sing problema. Ang Pulong sang Dios indi lamang suga sa aton mga tiil kundi kapawa man sa banas nga aton ginalaktan. (Sal. 119:105) Daku ang mabulig sini kon nagaatubang kita sang mga problema ukon  nagahimo sang mga desisyon tuhoy sa pagpili sang mga abyan, kalingawan, trabaho, pamayo kag iban pa. (Sal. 37:25; Hulu. 13:20; Juan 15:14; 1 Tim. 2:9) Ang pag-aplikar sang mga prinsipio sa Pulong sang Dios makabulig man sa aton kon paano pakig-angutan sing maayo ang iban. (Mat. 7:12; Fil. 2:3, 4) Kon masanag ang banas nga aton ginalaktan, makita naton ang nagakatabo sa unhan. Sing kaanggid, ang kasanag nga ginahatag sang pulong sang Dios makabulig sa aton nga makita ang epekto sang aton mga desisyon sa ulihi. (1 Tim. 6:9) Ginasugid man sini sa aton ang katuyuan sang Dios sa palaabuton kag ginabuligan kita nga magkabuhi nahisuno sa sina nga katuyuan. (Mat. 6:33; 1 Juan 2:17, 18) Daw ano ka makalilipay ang kabuhi sang isa ka tawo kon tugutan niya ang mga prinsipio sang Dios nga magtuytoy sa iya kabuhi!

6. Daw ano ka gamhanan nga armas ang Biblia sa aton espirituwal nga pagpakig-away?

6 Hunahunaa man kon daw ano ka gamhanan nga armas ang Biblia sa aton pagpakig-away kay Satanas. Ginpatuhuyan ni Pablo ang pulong sang Dios subong “ang espada sang espiritu.” (Basaha ang Efeso 6:12, 17.) Kon ipresentar sing epektibo, ang mensahe sang Biblia makabulig sa mga tawo nga mahilway sa kontrol ni Satanas. Ini nga espada nagaluwas sang kabuhi kag wala nagalaglag. Gani, indi bala nga dapat lang naton gamiton ini sing maayo?

Gamita Ini sing Husto

7. Ngaa importante nga tun-an naton kon paano gamiton sing maayo “ang espada sang espiritu”?

7 Ang isa ka soldado mangin epektibo lamang sa paggamit sang iya armas sa tion sang inaway kon nakatuon sia sa paggamit sini kag pirme nagaensayo. Kaanggid man sa sina ang paggamit naton sang “espada sang espiritu” sa aton espirituwal nga pagpakig-away. “Himua ang imo bug-os nga masarangan nga ipresentar ang imo kaugalingon nga kalahamut-an sa Dios,” sulat ni Pablo, “isa ka manugpangabudlay nga wala sing ginakahuya, kag ginagamit sing husto ang pulong sang kamatuoran.”—2 Tim. 2:15.

8, 9. Ano ang makabulig sa aton nga mahangpan ang ginatudlo sang Biblia? Maghatag sang halimbawa.

8 Ano ang makabulig sa aton nga ‘gamiton sing husto ang pulong sang kamatuoran’ sa aton ministeryo? Importante gid nga mahangpan naton ang ginatudlo sang Biblia agod mapaathag naton ini sing maayo sa iban. Nagalakip ini sang pagbinagbinag sang konteksto sang isa ka bersikulo ukon dinalan. Suno sa isa ka diksionaryo, “ang konteksto sang isa ka tinaga, dinalan, ukon teksto, amo ang mga tinaga, mga dinalan, ukon mga teksto nga makita antes kag pagkatapos sini nga nagabulig agod mahangpan sing maayo ang kahulugan sini.”

9 Agod mahangpan ang husto nga kahulugan sang isa ka teksto dapat nga binagbinagon naton ang iban nga mga teksto nga yara sa palibot sini. Ang isa ka halimbawa sini amo ang pinamulong ni Pablo sa Galacia 5:13. Sia nagsulat: “Sa pagkamatuod, gintawag kamo sa kahilwayan, mga kauturan; apang indi ninyo paggamita ini nga kahilwayan nga magpahulag sa unod, kundi paagi sa gugma, magpaulipon kamo sa isa kag isa.” Ano nga kahilwayan ang ginapatuhuyan diri ni Pablo? Ginapatuhuyan bala niya ang kahilwayan sa sala  kag kamatayon, kahilwayan sa butig nga panudlo, ukon may iban pa sia nga ginapatuhuyan? Ginapakita sang konteksto nga ang kahilwayan nga ginapatuhuyan ni Pablo amo ang ‘kahilwayan gikan sa pagpakamalaut sang Kasuguan’—ang Cristianong kahilwayan. (Gal. 3:13, 19-24; 4:1-5) Ang mga nagpabalor sa sini nga kahilwayan nagpaulipon sa isa kag isa bangod sa gugma. Apang ang mga di-mahigugmaon nagaatakihay kag nagasakitanay.—Gal. 5:15.

10. Agod mahangpan naton sing husto ang Kasulatan, anong dugang pa nga mga impormasyon ang dapat naton binagbinagon, kag paano naton ini matigayon?

10 Agod mahangpan naton sing husto ang kasulatan dapat nga binagbinagon naton ang dugang pa nga mga impormasyon subong sang kon sin-o ang nagsulat sang tulun-an sang Biblia kag kon san-o kag sa ano nga kahimtangan ini ginsulat. Makabulig man kon mahibaluan naton kon ngaa ginsulat ini nga tulun-an kag, kon posible, ang tradisyon, paggawi kag porma sang pagsimba sang mga tawo sang tion nga ginsulat ini. *

11. Ano nga paghalong ang dapat naton himuon kon nagapaathag sang kasulatan?

11 Ang ‘husto nga paggamit sang pulong sang kamatuoran’ indi lamang basta pagpaathag sing sibu sang mga kamatuoran gikan sa Kasulatan. Dapat kita maghalong nga indi naton paggamiton ang Biblia agod piliton ukon pahugon ang mga tawo. Bisan pa ginagamit naton ang Kasulatan agod depensahan ang kamatuoran kaangay sang ginhimo ni Jesus sang ginsulay sia sang Yawa, wala naton ini ginagamit agod sakiton ang balatyagon sang mga tawo. (Deut. 6:16; 8:3; 10:20; Mat. 4:4, 7, 10) Dapat nga sundon naton ang laygay ni apostol Pedro: “Pakabalaana si Cristo subong Ginuo sa inyo tagipusuon, nga handa pirme nga magpangapin sa atubangan sang tanan nga nagapangayo sa inyo sang pangatarungan tuhoy sa paglaum nga yara sa inyo, apang ginahimo ini nga may kalulo kag tudok nga pagtahod.”—1 Ped. 3:15.

12, 13. Ano nga “mga butang nga natukod sing malig-on” ang sarang mapukan sang kamatuoran sang Pulong sang Dios? Maghatag sang halimbawa.

12 Ano ang mahimo sang kamatuoran sang Pulong sang Dios kon gamiton naton ini sing maayo? (Basaha ang 2 Corinto 10:4, 5.) Ang kamatuoran sa Kasulatan makapukan sang “mga butang nga natukod sing malig-on.” Mabuyagyag sini ang butig nga mga doktrina, makahalalit nga mga buhat, kag mga pilosopiya nga nagapabanaag sang di-himpit tawhanon nga kaalam. Magamit naton ang Biblia agod dulaon ang mga ideya nga “supak sa ihibalo sang Dios.” Mahimo naton gamiton ang mga panudlo sa Biblia agod buligan ang iban nga bag-uhon ang ila panghunahuna kag ipahisuno ini sa kamatuoran.

13 Binagbinaga ang halimbawa sang 93 anyos nga babayi nga taga-India. Halin sang bata pa sia gintudluan sia nga magpati sa reinkarnasyon. Sugod sang gintun-an sia sa Biblia paagi sa sulat sang iya bata nga nagaistar sa iban nga pungsod, ginbaton niya gilayon ang iya natun-an tuhoy kay Jehova kag sa iya mga saad. Apang, sang nagsulat  ang iya bata tuhoy sa kahimtangan sang mga patay indi niya ini mabaton bangod malig-on gid ang iya pagpati sa reinkarnasyon. Nagsiling sia: “Indi ko mahangpan ang kamatuoran sa inyo Kasulatan. Ang tanan nga relihion nagatudlo nga may isa ka butang nga wala nagakapatay sa sulod naton. Nagapati gid ako nga kon ang lawas mapatay inang indi makita nga bahin sini nagasaylo sa iban nga lawas kag sulitsulit nga nagakabuhi sing mga 8,400,000 ka beses. Paano mo masiling nga indi ini matuod? Buot mo bala silingon nga ang kalabanan nga relihion sala?” Masarangan bala pukanon sang “espada sang espiritu” ining pagpati nga natukod sing malig-on? Pagkatapos sang dugang pa nga paghinun-anon sa Kasulatan parte sa sini nga topiko, ining babayi nagsulat pagligad sang pila ka semana: “Nahangpan ko na ang kamatuoran tuhoy sa matuod nga kahimtangan sang mga patay. Daku gid ang akon kalipay bangod nahibaluan ko nga sa pagkabanhaw makita naton liwat ang aton napatay nga mga hinigugma. Nagalaum gid ako nga malapit na mag-abot ang Ginharian sang Dios.”

Gamita Ini nga May Pagbuyok

14. Ano ang buot silingon sang pagbuyok sa aton tagpalamati?

14 Ang epektibo nga paggamit sang Biblia sa ministeryo indi lamang basta pagsambit sang mga teksto. Dapat naton ilugon si Pablo nga naggamit sang ‘pagbuyok.’ (Basaha ang Binuhatan 19:8, 9; 28:23.) Ang isa nga nabuyok “nakumbinsi gid amo nga ginahatag [niya] ang [iya] bug-os nga pagsalig sa isa ka butang.” Kon ginabuyok naton ang isa ka tawo nga batunon ang panudlo sang Biblia, ginakumbinsi naton sia nga magsalig sa panudlo sini. Agod mahimo ini, dapat nga makumbinsi naton ang aton tagpalamati nga matuod ang aton ginasiling. Ang masunod amo ang pila ka paagi kon paano naton ini mahimo.

15. Paano naton magamit ang Pulong sang Dios sa paagi nga pagatahuron ini sang mga tawo?

15 Ipakilala ang Pulong sang Dios sa paagi nga pagatahuron ini sang mga tawo. Kon luyag mo basahon ang isa ka teksto sa tagbalay, buligi sia nga makita nga importante gid nga hibaluon ang pagtamod sang Dios tuhoy sa topiko nga inyo ginaistoryahan. Una, magbangon ka sang pamangkot kag pasabta ang tagbalay. Dayon, mahimo ka magsiling, ‘Hibaluon naton kon ano ang pagtamod sang Dios tuhoy sa sini.’ Ukon mahimo ka mamangkot, ‘Ano ayhan ang ginasiling sang Dios tuhoy sa sini?’ Kon amo sini ang paagi sang pagpakilala naton sang teksto, mapadaku naton nga ang Biblia gikan sa Dios kag mabuligan naton ang aton tagpalamati nga tahuron ini. Importante gid nga himuon naton ini ilabi na kon nagapanaksi kita sa isa nga nagapati sa Dios pero indi pamilyar sa ginatudlo sang Biblia.—Sal. 19:7-10.

16. Ano ang makabulig sa imo nga mapaathag sing maayo ang mga teksto?

16 Indi lamang pagbasaha ang mga teksto; ipaathag ini. Si Pablo pirme “nagapaathag kag nagapamatuod paagi sa mga reperensia” sa mga butang nga iya ginatudlo. (Binu. 17:3) Ang isa ka teksto masami nagaunod sang kapin sa isa ka punto, kag mahimo nga ang kinahanglan mo lang ipadaku amo ang mga punto nga may labot sa inyo ginaistoryahan. Mahimo mo ini paagi sa pagsulit sang mga tinaga nga nagaunod sang panguna nga punto ukon paagi sa pagpamangkot sa tagbalay agod mapatalupangod ini sa iya. Dayon, ipaathag ang kahulugan sina nga punto. Pagkatapos sina, buligi sia kon paano niya ini maaplikar sa iya kabuhi.

17. Paano ka makapangatarungan pasad sa Kasulatan sa makapakumbinsi nga paagi?

17 Mangatarungan sa Kasulatan sa makapakumbinsi nga paagi. Paagi sa iya hanuot nga pagpangabay kag maayo nga argumento,  makapakumbinsi nga ‘nagpangatarungan si Pablo pasad sa Kasulatan.’ (Binu. 17:2, 4) Kaangay ni Pablo, dapat man naton tinguhaan nga lab-uton ang tagipusuon sang aton tagpalamati. ‘Tungkara’ kon ano ang yara sa ila tagipusuon paagi sa paggamit sang mga pamangkot nga nagapakita sang imo personal nga interes sa ila. (Hulu. 20:5, NW) Likawi nga mangin sobra ka prangka. Ipresentar sa maathag kag makatarunganon nga paagi ang imo mensahe. Dapat makita nila nga ang imo mensahe napasad sing malig-on sa Pulong sang Dios. Mas maayo nga maggamit sang isa lamang ka teksto nga ginapaathag kag ginailustrar sing maayo sangsa maggamit sang duha ukon tatlo ka sagunson nga mga teksto. Ang paggamit sing mabakod nga mga pamatuod makabulig man agod mabuyok naton ang tagbalay. May mga tion nga kinahanglan naton magpanalawsaw agod makahatag kita sing dugang pa nga impormasyon. Ang 93 anyos nga babayi nga ginsambit kaina nagakinahanglan pa sing dugang nga paathag kon ngaa lapnag gid ang panudlo tuhoy sa di-mamalatyon nga kalag (ukon espiritu). Agod mabuyok sia nga batunon ang ginatudlo sang Biblia importante gid nga mahangpan niya kon sa diin naghalin ini nga doktrina kag kon paano ini nagsulod sa kalabanan nga mga relihion sa kalibutan. *

Padayon nga Gamita Ini sing Maayo

18, 19. Ngaa dapat naton padayon nga gamiton sing maayo “ang espada sang espiritu”?

18 “Ang danyag sini nga kalibutan nagabag-o,” siling sang Biblia. Ang malaut nga mga tawo nagalain kag nagalain pa gid. (1 Cor. 7:31; 2 Tim. 3:13) Gani, importante gid nga padayon naton nga pukanon “ang mga butang nga natukod sing malig-on” paagi sa paggamit sang “espada sang espiritu, nga amo, ang pulong sang Dios.”

19 Daw ano ka makalilipay nga yara sa aton ang Pulong sang Dios, ang Biblia, kag magamit naton ang gamhanan nga mensahe sini sa pagpukan sa butig nga mga panudlo kag sa pagbulig sa mga tawo nga bunayag sing tagipusuon! Wala sing butang nga malig-on nga natukod ang makadaug sa mensahe sini. Gani dapat gid kita manikasog nga gamiton sing maayo “ang espada sang espiritu” sa aton hatag-Dios nga hilikuton nga pagbantala sang Ginharian.

[Mga Nota]

^ par. 10 Para sa dugang nga impormasyon tuhoy sa mga tulun-an sang Biblia, tan-awa ang mga publikasyon subong sang “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial,” Insight on the Scriptures kag ang mga artikulo nga “Ang Pulong ni Jehova Buhi,” sa Ang Lalantawan.

^ par. 17 Tan-awa ang brosyur nga Ano ang Nagakatabo sa Aton Kon Mapatay Kita? sa pahina 5-16.

Ano ang Natun-an Mo?

• Daw ano ka gamhanan ang Pulong sang Dios?

• Paano naton ‘magamit ang pulong sang kamatuoran sing husto’?

• Ano ang sarang mahimo sang mensahe sang Biblia sa “mga butang nga natukod sing malig-on”?

• Paano mo mapauswag ang pagbuyok sa imo ministeryo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Retrato sa pahina 12]

Kon Paano Gamiton ang Pulong sang Dios nga May Pagbuyok

▪ Buligi ang imo tagpalamati nga tahuron ang Biblia

▪ Ipaathag ang mga teksto

▪ Mangatarungan sing makapakumbinsi agod malab-ot ang tagipusuon

[Retrato sa pahina 11]

Dapat mo tun-an kon paano gamiton sing maayo “ang espada sang espiritu”