Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Dapat Mo Idedikar ang Imo Kaugalingon kay Jehova?

Ngaa Dapat Mo Idedikar ang Imo Kaugalingon kay Jehova?

 Ngaa Dapat Mo Idedikar ang Imo Kaugalingon kay Jehova?

“Kagab-i ang Dios nga nagapanag-iya sa akon kag akon ginaalagad nagpasugo sang anghel diri sa akon.”—BINU. 27:23, ANG PULONG SANG DIOS.

1. Ano nga mga tikang ang nahimo na sang mga kandidato sa bawtismo, kag ano nga mga pamangkot ang nagautwas?

“PASAD sa halad ni Jesucristo, ginhinulsulan mo na bala ang imo mga sala kag gindedikar ang imo kaugalingon kay Jehova nga himuon ang iya kabubut-on?” Isa ini sa duha ka pamangkot nga ginasabat sang mga kandidato sa bawtismo sa hingapusan nga bahin sang pamulongpulong sa bawtismo. Ngaa kinahanglan idedikar sang mga Cristiano ang ila kaugalingon kay Jehova? Paano kita makabenepisyo kon idedikar naton ang aton kaugalingon sa Dios? Ngaa indi masimba sang isa ang Dios sa nagakaigo nga paagi kon indi niya pag-idedikar ang iya kaugalingon sa Iya? Agod mahangpan naton ang mga sabat, binagbinagon anay naton kon ano ang buot silingon sang dedikasyon.

2. Ano ang buot silingon sang pagdedikar sang isa sang iya kaugalingon kay Jehova?

2 Ano ang buot silingon sang pagdedikar sang isa sang iya kaugalingon sa Dios? Talupangda kon paano ginlaragway ni apostol Pablo ang iya kaangtanan sa Dios. Sa atubangan sang mga tawo nga kaupod niya sa daw malunod na nga barko, gintawag niya si Jehova subong ang ‘Dios nga nagapanag-iya sa iya.’ (Binu. 27:22-24) Ang tanan nga matuod nga Cristiano ginapanag-iyahan ni Jehova. Apang, ang bug-os nga kalibutan “yara sa gahom sang isa nga malauton.” (1 Juan 5:19) Ang mga Cristiano mangin iya ni Jehova sa tion nga maghimo sila sang nagakaigo nga dedikasyon sa iya paagi sa pangamuyo. Ina nga dedikasyon isa ka personal nga panaad nga ginasundan sang pagpabawtismo sa tubig.

3. Ano ang ginasimbulo sang bawtismo ni Jesus, kag paano ginailog sang iya mga sumulunod ang iya halimbawa?

3 Si Jesus nagpahamtang sa aton sing halimbawa sang nagdesisyon sia nga himuon ang kabubut-on sang Dios. Bangod natawo sia sa Israel, isa ka pungsod nga dedikado sa Dios, masiling naton nga dedikado na sia. Gani, ang dedikasyon kay Jehova indi amo ang rason sang pagpabawtismo ni Jesus. Ginapakita sang Pulong sang Dios nga nagsiling sia: “Yari karon! Nag-abot ako . . . sa paghimo sang imo kabubut-on, O Dios.” (Heb. 10:7; Luc. 3:21) Gani ang bawtismo ni Jesus nagasimbulo sa pagpresentar niya sang iya kaugalingon sa paghimo sang kabubut-on sang iya Amay. Ginailog sia  sang iya mga sumulunod sa tion nga ginapresentar man nila ang ila kaugalingon sa pagpabawtismo. Apang, sa ila bahin, ang ila pagpabawtismo sa tubig isa ka publiko nga pagpahayag nga nadedikar na nila ang ila kaugalingon sa Dios paagi sa pangamuyo.

Kon Paano Kita Makabenepisyo sa Aton Dedikasyon

4. Ano ang matun-an naton sa pag-abyanay ni David kag ni Jonatan?

4 Ang aton dedikasyon sa Dios isa ka serioso nga butang. Indi lamang ini isa ka pangako ukon kasugtanan. Kon amo, paano kita makabenepisyo sa aton dedikasyon? Subong pagpaanggid, binagbinagon naton kon paano ang paghimo sang mga pangako ukon kasugtanan nagahatag sing benepisyo sa mga tawo. Isa ka halimbawa sini amo ang pag-abyanay. Mangin makalilipay lamang ang pag-abyanay kon batunon mo ang imo responsibilidad subong isa ka abyan. Daw kaangay ini nga nagbaton ka sing kasugtanan ukon nangako nga palanggaon mo ang imo abyan. Ang isa sa talalupangdon nga pag-abyanay nga ginlaragway sa Biblia amo ang pag-abyanay ni David kag ni Jonatan. Naghimo pa gani sila sang katipan sa ila pag-abyanay. (Basaha ang 1 Samuel 17:57; 18:1, 3.) Malaka ka lang makakita sini nga sahi sang pag-abyanay, apang madamo nga pag-abyanay ang nagadugay kon ang mga mag-abyan nagabatyag sing obligasyon sa isa kag isa.—Hulu. 17:17; 18:24.

5. Paano ang isa ka ulipon makapabilin sing permanente sa isa ka maayo nga agalon?

5 Ang Kasuguan nga ginhatag sang Dios sa Israel nagalaragway sang isa pa ka kaangtanan sa diin ang mga tawo nagabenepisyo sa paghimo sang isa ka kasugtanan. Kon ang isa ka ulipon luyag magpabilin sing permanente sa iya maayo nga agalon, dapat may yara sila kasugtanan. Ang Kasuguan nagasiling: “Kon ang ulipon magsiling sing maathag, ‘Ginahigugma ko ang akon agalon, ang akon asawa kag ang akon mga anak; indi ako maghalin nga hilway,’ niyan ang iya agalon magadala sa iya sa Dios, kag magadala sa iya gawang ukon sa bakalan; kag ang iya agalon magaboho sa iya dulunggan sang dulat; kag sia magaalagad sa iya sing dayon.”—Ex. 21:5, 6.

6, 7. (a) Paano ang mga tawo makabenepisyo sa paghimo sang mga kasugtanan? (b) Ano ang ginpakita sini tuhoy sa aton kaangtanan kay Jehova?

6 Ang pag-asawahay amo ang isa ka kaangtanan nga nagakinahanglan sing mas mabakod nga kasugtanan. Pangako ini, indi sa isa ka kontrata, kundi sa isa ka tawo. Kon ang lalaki kag babayi mag-upod nga wala makasal indi gid sila makabatyag sing kalig-unan kag pati na ang ila kabataan. Apang kon ang mag-asawa may sinumpaan sa kasal, may yara sila mabug-at nga Makasulatanhon nga rason nga panikasugan gid nga solbaron ang ila mga problema sa mahigugmaon nga paagi.—Mat. 19:5, 6; 1 Cor. 13:7, 8; Heb. 13:4.

7 Sang panahon sang Biblia, ang mga tawo nakabenepisyo paagi sa paghimo sing mga kasugtanan sa negosyo kag sa trabaho. (Mat. 20:1, 2, 8) Amo man sa karon. Halimbawa, antes kita magsugod sang isa ka negosyo, ukon magtrabaho sa isa ka kompanya, makabenepisyo kita kon may yara nasulat nga kasugtanan ukon kontrata. Gani, kon ang mga pangako ukon kasugtanan nagahatag sing benepisyo sa pag-abyanay, sa pag-asawahay, ukon sa trabaho, daw ano pa gid nga mga benepisyo ang maagom mo kon magdedikar ka sing bug-os tagipusuon kay Jehova! Binagbinagon naton karon kon paano ang mga tawo sang una nakabenepisyo sang gindedikar nila ang ila kabuhi kay Jehova nga Dios kag hibaluon naton kon paano ang dedikasyon indi lamang isa ka kasugtanan ukon kontrata.

Kon Paano ang Israel Nakabenepisyo sa Ila Dedikasyon sa Dios

8. Ano ang kahulugan sang dedikasyon sang mga Israelinhon sa Dios?

8 Ang bug-os nga pungsod sang Israel nangin dedikado kay Jehova sang naghimo sila sing panaad sa iya. Gintipon sila ni Jehova malapit sa Bukid Sinai, kag nagsiling sia sa ila: “Kon magtuman kamo sing bug-os sa akon kag magsunod sa akon kasugtanan, pilion ko kamo sa tanan nga nasyon nga mangin akon espesyal nga katawhan.” Ang bug-os nga katawhan nagsabat sing dungan: “Tumanon namon ang tanan nga ginsugo sang GINOO.” (Ex. 19:4-8, APD) Ang dedikasyon sang mga Israelinhon indi lamang pangako sa paghimo sang isa ka butang. Nagakahulugan ini nga ginapanag-iyahan  na sila ni Jehova, kag ginatamod niya sila subong iya “espesyal nga katawhan.”

9. Paano ang Israel nakabenepisyo sa ila dedikasyon sa Dios?

9 Ang mga Israelinhon nakabenepisyo gid sa pagpanag-iya ni Jehova sa ila. Si Jehova mainunungon sa ila kag gin-atipan niya sila kaangay sang pag-atipan sang isa ka mahigugmaon nga ginikanan sa iya anak. Ang Dios nagsiling sa Israel: “‘Magakalipat bala ang babayi sa iya bata nga nagasoso, nga indi sia magkalooy sa anak sang iya tiyan?’ Bisan ini sila malipat, apang ako indi malipat sa imo.” (Isa. 49:15) Gintuytuyan sila ni Jehova paagi sa Kasuguan, ginpalig-on sila paagi sa mga manalagna kag gin-amligan sila paagi sa mga anghel. Ang salmista nagsulat: “Ginasugid niya ang iya pulong kay Jacob, ang iya mga pagsulundan kag ang iya mga sugo sa Israel. Wala niya ini ginhimo sa iban nga mga pungsod.” (Sal. 147:19, 20, NW; basaha ang Salmo 34:7, 19; 48:14.) Subong nga gin-atipan ni Jehova ang pungsod nga ginapanag-iyahan niya sadto, atipanon man niya karon ang mga tawo nga nagadedikar sang ila kaugalingon sa iya.

Kon Ngaa Dapat Naton Idedikar ang Aton Kaugalingon sa Dios

10, 11. Natawo bala kita nga bahin sang bug-os uniberso nga pamilya sang Dios? Ipaathag.

10 Ang iban nga wala pa makadedikar mahimo mamangkot, ‘Indi ko bala masimba ang Dios kon indi ako magdedikar sa iya?’ Mahangpan naton ang sabat kon binagbinagon naton ang aton matuod nga kahimtangan sa atubangan sang Dios. Dumduma nga bangod sa sala ni Adan, natawo kita nga indi bahin sang pamilya sang Dios. (Roma 3:23; 5:12) Gani importante gid nga idedikar naton ang aton kaugalingon sa Dios agod batunon niya kita sa iya bug-os uniberso nga pamilya. Hibaluon naton kon ngaa.

11 Wala sang bisan isa sa aton ang may tawhanon nga amay nga makahatag sa aton sing himpit nga kabuhi. (1 Tim. 6:19) Bangod nagpakasala ang unang mag-asawa, ang katawhan nahamulag sa ila mahigugmaon nga Amay kag Manunuga. Gani, indi kita matawag nga mga anak sang Dios. (Ipaanggid ang Deuteronomio 32:5.) Sugod sadto, ang tanan nga katawhan indi na bahin sang bug-os uniberso nga pamilya ni Jehova.

12. (a) Paano ang di-himpit nga mga tawo mangin bahin sang pamilya sang Dios? (b) Ano nga mga tikang ang dapat naton himuon antes kita magpabawtismo?

12 Apang, subong indibiduwal mahimo kita makapangabay sa Dios nga batunon niya kita sa iya pamilya sang nahamut-an nga mga alagad. * Paano ina mangin posible kay makasasala kita? Si apostol Pablo nagsulat: “Sang una mga kaaway kita sang Dios, pero paagi sa pagkapatay sang iya Anak napabalik na ang aton maayo nga relasyon sa iya.” (Roma 5:10, APD) Sa tion sang aton bawtismo nagapangabay kita sa Dios nga hatagan kita sing maayo nga konsiensia agod kahamut-an niya kita. (1 Ped. 3:21) Apang antes kita magpabawtismo, may mga tikang nga dapat naton himuon. Dapat naton makilala ang Dios, magsalig sa iya, maghinulsol, kag magbag-o sang aton mga dalanon. (Juan 17:3; Binu. 3:19; Heb. 11:6) Kag may yara pa kita dapat himuon antes kita mangin bahin sang pamilya sang Dios. Ano ina?

13. Ngaa nagakaigo lamang nga idedikar sang isa ang iya kaugalingon sa Dios agod mangin bahin sia sang Iya pamilya?

13 Antes ang isa mangin bahin sang pamilya sang Dios, dapat sia anay maghimo sing serioso nga panaad kay Jehova. Ngaa? Hunahunaa ang isa ka responsable nga amay nga gusto mag-adoptar sang isa ka ilo nga bata. Ini nga amay kilala gid nga isa ka maayo nga tawo. Apang luyag niya nga mangako anay ang bata antes niya ini batunon sa iya pamilya. Nagsiling sia sa bata, “Agod kabigon ko ikaw subong akon anak, luyag ko mahibaluan kon bala higugmaon mo ako kag respetuhon subong imo amay.” Batunon lamang niya ining bata sa iya pamilya kon maghimo ini sing serioso nga pangako. Indi bala nga makatarunganon lang ina? Sing kaanggid, ang ginabaton lamang ni Jehova sa iya pamilya amo yadtong mga tawo nga handa magdedikar sa iya. Ang Biblia nagasiling: “Ipresentar ninyo ang inyo lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios.”—Roma 12:1.

 Pamatuod sang Gugma kag Pagtuo

14. Sa ano nga paagi ang dedikasyon isa ka pagpabutyag sang gugma?

14 Ang aton dedikasyon sa Dios nagapamatuod sang aton tinagipusuon nga gugma kay Jehova. May pagkaanggid ini sa panumpa sa kasal. Ang Cristianong nobyo nagapabutyag sang iya gugma paagi sa pagpanumpa nga mangin mainunungon sia sa iya nobya bisan ano man ang matabo. Wala lamang sia nanumpa sa isa ka kontrata kundi nanumpa sia sa isa ka tawo. Nahangpan sang isa ka Cristianong nobyo nga indi sia puede magpuyo upod sa iya nobya kon wala pa sila makasal kag nakapanumpa sa isa kag isa. Sing kaanggid, kon indi kita magdedikar kay Jehova indi man naton matigayon ang mga benepisyo nga ginaagom sang mga katapo sang iya pamilya. Gani bisan di-himpit kita, ginadedikar naton ang aton kaugalingon sa Dios bangod luyag naton nga sia ang magpanag-iya sa aton kag mangin mainunungon kita sa iya bisan ano man ang matabo.—Mat. 22:37.

15. Paano ang dedikasyon isa ka pamatuod nga may pagtuo kita?

15 Ang pagdedikar naton sang aton kaugalingon sa Dios nagapakita nga may pagtuo kita sa iya. Paano? Ang aton pagtuo kay Jehova nagapasalig sa aton nga ang pagpakigsuod sa Dios may daku nga benepisyo. (Sal. 73:28) Nahibaluan naton nga indi pirme mahapos maglakat upod sa Dios samtang nagapuyo kita sa “tiko kag balingag nga kaliwatan,” apang nagasalig kita sa saad sang Dios nga sakdagon niya ang aton mga panikasog. (Fil. 2:15; 4:13) Nahibaluan naton nga di-himpit kita, apang nagasalig kita nga mangin maluluy-on si Jehova sa aton bisan makasayop kita. (Basaha ang Salmo 103:13, 14; Roma 7:21-25.) Nagatuo kita nga padyaan ni Jehova ang aton determinasyon nga huptan ang aton integridad.—Job 27:5.

Ang Dedikasyon sa Dios Nagadul-ong sa Kalipay

16, 17. Ngaa ang dedikasyon kay Jehova nagadul-ong sa kalipay?

16 Ang dedikasyon kay Jehova nagadul-ong sa kalipay bangod nalakip sa sini ang paghatag naton sang aton kaugalingon. Si Jesus nagsiling: “May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.” (Binu. 20:35) Naeksperiensiahan ni Jesus ini nga kalipay sa tion sang iya pagministeryo diri sa duta. Kon kaisa ginasakripisyo niya ang iya pagpahuway, pagkaon, kag kasulhayan agod mabuligan ang iban nga masapwan ang dalanon sang kabuhi. (Juan 4:34) Nalipay gid si Jesus sa paghimo sang mga butang nga makapahalipay sa iya Amay. Si Jesus nagsiling: “Pirme ko ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya.”—Juan 8:29; Hulu. 27:11.

17 Gani gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod sang malipayon nga dalanon sang kabuhi sang nagsiling sia: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon.” (Mat. 16:24) Ang paghimo sini magapasuod sa aton kay Jehova. May yara pa bala kita matugyanan sang aton kaugalingon nga makaatipan sa aton sing mas mahigugmaon sangsa iya?

18. Ngaa ang pagkabuhi nahisuno sa aton dedikasyon kay Jehova makahatag sing kapin nga kalipay sangsa dedikasyon naton sa isa ka butang ukon sa isa ka tawo?

18 Ang pagdedikar naton sang aton kaugalingon  kay Jehova kag ang pagkabuhi nahisuno sa sini paagi sa paghimo sang iya kabubut-on makahatag sa aton sing kapin nga kalipay sangsa pagdedikar sang aton kaugalingon sa isa ka butang ukon sa isa ka tawo. Halimbawa, madamo nga tawo ang nagahingamo sang materyal nga kamanggaran pero wala nila mabatyagan ang matuod nga kalipay kag kaayawan sa kabuhi. Apang, ang mga tawo nga nagdedikar sang ila kaugalingon kay Jehova nakasapo sing matuod nga kalipay. (Mat. 6:24) Ang pribilehiyo nga mangin “masigkamanugpangabudlay sang Dios” nagapahalipay sa ila, pero nakahibalo sila nga nagdedikar sila indi lamang sa isa ka hilikuton kundi sa isa ka mainapresyahon nga Dios. (1 Cor. 3:9) Ginaapresyar gid ni Jehova ang ila mga sakripisyo sing labaw pa sangsa kay bisan sin-o. Ipasag-uli pa gani niya sa pagkapamatan-on ang mga mainunungon sa iya agod makabenepisyo sila sa iya padayon nga pag-atipan.—Job 33:25; basaha ang Hebreo 6:10.

19. Ano nga pribilehiyo ang natigayon sang mga tawo nga nagdedikar kay Jehova?

19 Ang pagdedikar mo sang imo kabuhi kay Jehova magapasuod sang imo kaangtanan sa iya. Ang Biblia nagasiling: “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.” (Sant. 4:8; Sal. 25:14) Sa masunod nga artikulo, binagbinagon naton kon ngaa maayo nga pilion naton nga mangin iya kita ni Jehova.

[Nota]

^ par. 12 Ang “iban nga mga karnero” ni Jesus mangin mga anak sang Dios pagkatapos sang isa ka libo ka tuig. Apang bangod gindedikar nila ang ila kaugalingon sa Dios mahimo nila sia tawgon nga “Amay” kag mahimo sila kabigon nga bahin sang pamilya sang mga sumilimba ni Jehova.—Juan 10:16; Isa. 64:8; Mat. 6:9; Bug. 20:5.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang buot silingon sang pagdedikar sang kaugalingon sa Dios?

• Paano kita makabenepisyo sa aton dedikasyon sa Dios?

• Ngaa ang mga Cristiano dapat magdedikar kay Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 6]

Ang pagkabuhi nahisuno sa aton dedikasyon nagahatag sing matuod nga kalipay