Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Mesias! Ang Paagi sang Dios sa Pagluwas

Ang Mesias! Ang Paagi sang Dios sa Pagluwas

 Ang Mesias! Ang Paagi sang Dios sa Pagluwas

“Kay subong nga kay Adan ang tanan nagakapatay, amo man kay Cristo ang tanan buhion.”—1 COR. 15:22.

1, 2. (a) Ano ang nangin reaksion ni Andres kag ni Felipe sang nakita nila si Jesus? (b) Ngaa makasiling kita nga mas madamo kita sing pamatuod nga si Jesus amo ang Mesias sangsa mga Cristiano sang unang siglo?

“NAKITA namon ang Mesias,” siling ni Andres sa iya utod nga si Pedro, kay nakumbinsi sia nga si Jesus nga taga-Nazaret amo ang Hinaplas sang Dios. Nakumbinsi man si Felipe amo nga ginpangita niya ang iya abyan nga si Natanael kag ginsugiran sia: “Nakita namon ang isa nga tuhoy sa iya nagsulat si Moises sa Kasuguan kag subong man ang mga Manalagna, si Jesus, nga anak ni Jose, nga taga-Nazaret.”—Juan 1:40, 41, 45.

2 Kumbinsido ka man bala nga si Jesus amo ang ginsaad ni Jehova nga Mesias, ‘ang Pangulo nga Ahente sang kaluwasan’? (Heb. 2:10) Mas madamo kita karon sing pamatuod nga si Jesus amo ang Mesias sangsa iya mga sumulunod sang unang-siglo. Halin sa iya pagkabun-ag tubtob sa iya pagkabanhaw, ang Pulong sang Dios nagahatag sing indi masuay nga pamatuod nga si Jesus amo ang Cristo. (Basaha ang Juan 20:30, 31.) Ginapakita man sang Biblia nga padayon nga tumanon ni Jesus sa langit ang iya papel subong Mesias. (Juan 6:40; basaha ang 1 Corinto 15:22.) Gani, mahimo mo man isiling karon nga ‘nakita mo ang Mesias’ sa espirituwal nga paagi. Apang, binagbinagon anay naton kon paano nakahinakop ang una nga mga disipulo nga nakit-an nila ang Mesias.

Ang “Sagrado nga Likom” sang Mesias Amat-amat nga Ginpahayag

3, 4. (a) Paano nakit-an sang unang siglo nga mga disipulo ang Mesias? (b) Ngaa makasiling ka nga si Jesus lamang ang makatuman sang tanan nga tagna tuhoy sa Mesias?

3 Paano napat-od sang mga sumulunod ni Jesus sang unang siglo nga sia ang Mesias? Amat-amat nga ginpahayag ni Jehova ang mga tanda sang manug-abot nga Mesias paagi sa mga manalagna. Ginpaanggid ini sang isa ka iskolar sang Biblia sa pag-asembol sang isa ka estatwa nga human sa marmol. Hunahunaa nga madamo nga lalaki nga wala nag-istoryahanay ang nag-abot nga ang kada isa may dala nga isa ka bahin sang marmol. Kon ang tagsa ka bahin nga gindala nila nagsigo kag nahuman nga isa ka matahom nga estatwa, mahimo maghinakop ka nga may isa gid sa likod sini nga naghatag sing desinyo sang bahin sang estatwa kag ginpadala sa sining mga lalaki. Kaangay sang kada bahin sang estatwa, ang tagsa ka tagna tuhoy sa Mesias nagahatag sing importante nga impormasyon tuhoy sa Mesias.

4 Posible ayhan nga matabuan lang nga ang tanan nga tagna tuhoy sa Mesias matuman sa isa ka tawo? Ang isa ka manugpanalawsaw nagsiling nga ang tanan nga tagna tuhoy sa Mesias imposible nga matabuan lang nga matuman sa isa ka tawo. Amo nga naghinakop sia nga “si Jesus—kag si Jesus lamang sa bug-os nga maragtas—ang nakatuman sini.”

5, 6. (a) Paano ipadapat ang paghukom kay Satanas? (b) Paano amat-amat nga ginpahayag ni Jehova kon kay sin-o kaliwatan magagikan ang ginsaad nga “binhi”?

5 Ang mga tagna tuhoy sa Mesias nasentro sa “sagrado nga likom” nga madamo sing bahin nga nagadalahig sa bug-os nga uniberso. (Col. 1:26, 27; Gen. 3:15) Nalakip sa sina nga likom ang paghukom batok kay Satanas nga Yawa, “ang orihinal nga man-ug,” nga amo ang nagdul-ong sa katawhan sa sala kag kamatayon. (Bug. 12:9) Paano ipadapat inang paghukom? Gintagna ni Jehova nga may isa ka “binhi” nga magahalin sa isa ka “babayi” nga magadugmok sa ulo ni Satanas. Inang gintagna nga “binhi” magadugmok sa ulo sang man-ug, nga amo ang gintunaan sang pagrebelde, balatian, kag kamatayon. Apang, sa pahanugot  sang Dios, malaragwayon nga dugmukon anay ni Satanas ang tikod sang “binhi” sang babayi.

6 Amat-amat nga ginpahayag ni Jehova kon sin-o ang ginsaad nga “binhi.” Ang Dios nanumpa kay Abraham: “Sa imo mga kaliwatan pakamaayohon ang tanan nga pungsud sang duta.” (Gen. 22:18) Gintagna ni Moises nga ining Isa mangin “isa ka manalagna” nga daku pa sa iya. (Deut. 18:18, 19) Si David ginpasalig man sang Dios nga ang Mesias magagikan sa iya kaliwatan kag magapanubli sang iya trono sing walay katapusan, kag ini nga saad ginpamatud-an man sang mga manalagna sang ulihi.—2 Sam. 7:12, 16; Jer. 23:5, 6.

Mga Pamatuod nga si Jesus Amo ang Mesias

7. Sa anong paagi magagikan si Jesus sa “babayi” sang Dios?

7 Ginpadala sang Dios ang iya Anak, ang iya una nga tinuga, gikan sa Iya tulad-asawa nga organisasyon sang espiritu nga mga tinuga sa langit agod mangin ang ginsaad nga “binhi.” Kinahanglan biyaan sang bugtong nga Anak sang Dios ang iya kabuhi sa langit kag mabun-ag subong isa ka himpit nga tawo. (Fil. 2:5-7; Juan 1:14) Ang balaan nga espiritu ‘naglikop’ kay Maria, kag naggarantiya nga ang bata nga iya ibun-ag “tawgon nga balaan, Anak sang Dios.”—Luc. 1:35.

8. Paano gintuman ni Jesus ang tagna sang ginpresentar niya ang iya kaugalingon sa pagpabawtismo?

8 Ang mga tagna nagapakita kon sa diin kag kon san-o magaabot ang Mesias. Si Jesus natawo sa Betlehem subong sang gintagna. (Miq. 5:2) Sang unang siglo malangkagon gid nga ginapaabot sang mga Judiyo ang Mesias. Ang pila sa ila namangkot tuhoy kay Juan Bautista: “Sia ayhan ang Cristo?” Apang si Juan nagsabat: “Magakari ang isa nga mas gamhanan sangsa akon.” (Luc. 3:15, 16) Sang tigragas sang 29 C.E., nagkadto si Jesus kay Juan Bautista agod magpabawtismo sa edad nga 30, sa amo ginpresentar ni Jesus ang iya kaugalingon subong ang Mesias. (Dan. 9:25) Dayon ginsugdan niya ang iya masako nga ministeryo, nga nagasiling: “Nag-abot na ang gintalana nga tion, kag malapit na ang ginharian sang Dios.”—Mar. 1:14, 15.

9. Bisan wala sila nakahibalo sang bug-os nga detalye, ano ang malig-on nga ginpatihan sang mga disipulo ni Jesus?

9 Apang tuhay ang ginalauman sang mga tawo. Bisan pa ginkilala nila si Jesus subong hari, wala pa nila nahangpan nga sa palaabuton pa sia magahari kag magagahom sia gikan sa langit. (Juan 12:12-16; 16:12, 13; Binu. 2:32-36) Apang, sang si Jesus namangkot, “Kamo naman, sin-o ako suno sa inyo?” Wala sing pangduhaduha nga nagsabat si Pedro: “Ikaw ang Cristo, ang Anak sang buhi nga Dios.” (Mat. 16:13-16) Amo man sini ang ginsabat ni Pedro sang madamo ang nasandad kag nagbiya kay Jesus sang wala nila nahangpan ang isa niya ka panudlo.—Basaha ang Juan 6:68, 69.

Magpamati sa Mesias

10. Ngaa nagsiling si Jehova nga dapat gid pamatian ang iya Anak?

10 Sang didto pa sia sa langit, ang bugtong nga Anak sang Dios isa ka gamhanan nga espiritu nga tinuga. Sa duta, si Jesus amo ang “tiglawas” sang iya Amay. (Juan 16:27, 28) Nagsiling sia: “Ang akon  ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon.” (Juan 7:16) Sa tion sang pagbaylo dagway, ginpamatud-an ni Jehova nga si Jesus amo ang Mesias paagi sa pagsiling: “Magpamati kamo sa iya.” (Luc. 9:35) Huo, dapat kita mamati, ukon magsunod sa sining Isa nga Pinili. Nagakinahanglan ina sang pagtuo kag maayong mga buhat nga importante gid para mapahamut-an ang Dios kag matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan.—Juan 3:16, 35, 36.

11, 12. (a) Ngaa ginsikway sang unang siglo nga mga Judiyo si Jesus subong Mesias? (b) Sin-o ang nagtuo kay Jesus?

11 Bisan pa tuman kadamo ang pamatuod nga si Jesus amo ang Mesias, ginsikway sia sang kalabanan nga mga Judiyo sang unang siglo. Ngaa? Bangod nagalaum sila nga ang Mesias nga magaabot isa ka lider nga magahilway sa ila gikan sa pagpigos sang mga Romano. (Basaha ang Juan 12:34.) Gani, indi nila mabaton nga ang Mesias pagatamayon, pagasikwayon sang mga tawo, kag magaagom sang mga kasakit kag kalisod, kag sa ulihi pagapatyon. (Isa. 53:3, 5) Bisan gani ang pila sa mainunungon nga mga disipulo ni Jesus nalugaw-an bangod wala sila ginhilway ni Jesus gikan sa mga Romano. Apang nagpabilin sila nga mainunungon sa iya, kag sang ulihi natigayon nila ang husto nga paghangop.—Luc. 24:21.

12 Ang isa pa ka rason kon ngaa ginsikway sang mga tawo si Jesus subong ang ginsaad nga Mesias amo nga madamo sa ila ang nabudlayan sa pagbaton sang iya mga panudlo. Halimbawa, agod makasulod ang isa sa Ginharian dapat “ipanghiwala niya ang iya kaugalingon,” ‘magkaon sang unod kag dugo’ ni Jesus, “mabun-ag liwat,” kag mangin “indi bahin sang kalibutan.” (Mar. 8:34; Juan 3:3; 6:53; 17:14, 16) Para sa mga bugalon, manggaranon, kag mga salimpapaw, ining mga panudlo tuman kabudlay nga sundon. Apang, ginbaton sang mapainubuson nga mga Judiyo si Jesus subong ang Mesias, kaangay sa ginhimo sang pila ka Samaritano nga nagsiling: “Ini nga tawo amo gid ang manluluwas sang kalibutan.”—Juan 4:25, 26, 41, 42; 7:31.

13. Paano malaragwayon nga gindugmok ang tikod ni Jesus?

13 Gintagna ni Jesus nga pamatbatan sia sang puno nga mga saserdote kag ilansang sa usok sang mga Gentil, apang sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon sia. (Mat. 20:17-19) Sang gin-ako niya sa atubangan sang Sanhedrin nga sia “ang Cristo nga Anak sang Dios,” ginhukman sia nga nagapasipala sa Dios. (Mat. 26:63-66) Nakita ni Pilato nga “wala sia sing nahimo nga takus sa kamatayon,” apang bangod ginsumbong sia sang mga Judiyo nga nakasala sing sedisyon, gintugyan ni Pilato “si Jesus suno sa luyag nila.” (Luc. 23:13-15, 25) Sa amo “ginpanghiwala” nila kag ginplanuhan nga patyon “ang Pangulo nga Ahente sang kabuhi,” wala sapayan sang madamo nga pamatuod nga ginpadala sia sang Dios. (Binu. 3:13-15) Subong sang gintagna, ang Mesias ‘gin-utod’, sang ginlansang sia sa usok, sang Paskua sang 33 C.E. (Dan. 9:26, 27; Binu. 2:22, 23) Paagi sa sining masakit nga kamatayon, gindugmok ang iya “tikod” subong sang gintagna sa Genesis 3:15.

Kon Ngaa Kinahanglan Mapatay ang Mesias

14, 15. (a) Ano ang duha ka rason ngaa gintugutan ni Jehova si Jesus nga mapatay? (b) Ano ang ginhimo ni Jesus sa tapos sia mabanhaw?

14 Ginpahanugutan ni Jehova nga mapatay si Jesus sa duha ka importante nga rason. Una, ang katutom ni Jesus tubtob sa kamatayon naghatag sing sabat sa importante nga bahin sang “sagrado nga likom.” Naghatag sia sang pinakamabakod nga pamatuod nga ang isa ka himpit nga tawo sarang makahupot sang “diosnon nga debosyon” kag makasakdag sa soberanya ni Jehova bisan pa sa idalom sang pinakamabudlay nga pagtilaw ni Satanas. (1 Tim. 3:16) Ikaduha, subong sang ginsiling ni Jesus, “ang Anak sang tawo nagkari . . . agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Mat. 20:28) Ining “katumbas nga gawad” amo ang bayad sa sala nga napanubli sang mga kaliwat ni Adan kag magapaposible ini sang kabuhi nga wala sing katapusan sa tanan nga magabaton kay Jesus subong ang paagi sang Dios sa pagluwas.—1 Tim. 2:5, 6.

15 Pagligad sang tatlo ka adlaw sa lulubngan, ginbanhaw si Jesus, kag nagpakita sia sa iya mga disipulo sa sulod sang 40 ka adlaw agod pamatud-an nga buhi sia kag agod hatagan sila sing dugang pa nga mga instruksion. (Binu. 1:3-5) Nian, nagkayab sia sa langit agod ipresentar kay Jehova ang balor sang iya hamili nga halad kag naghulat sa pagsugod  sang gintalana nga tion sang iya presensia subong ang Mesianikong Hari. Apang antes sini, madamo pa sia sing dapat himuon.

Ang Dugang Pa nga Pagahimuon sang Mesias

16, 17. Ano ang pagahimuon ni Jesus subong Mesias pagkatapos sang iya pagkayab sa langit?

16 Sa sulod sang mga siglo pagkatapos mabanhaw si Jesus, padayon niya nga gindumalahan ang mga hilikuton sang Cristianong kongregasyon nga ginagamhan niya subong Hari. (Col. 1:13) Pag-abot sang gintalana nga tion, magasugod sia sa paggamit sang iya gahom subong Hari sa Ginharian sang Dios. Ginapamatud-an sang tagna sang Biblia kag sang mga hitabo sa kalibutan nga ang iya presensia subong Hari nagsugod sang 1914, kag amo man sini ang panugod sang “katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mat. 24:3; Bug. 11:15) Wala madugay pagkatapos sini, ginpangunahan niya ang balaan nga mga anghel sa pagtabog kay Satanas kag sa iya mga demonyo sa langit.—Bug. 12:7-10.

17 Ang pagbantala kag pagpanudlo nga hilikuton nga ginsugdan ni Jesus sang 29 C.E. malapit na matapos. Sa dili madugay hukman niya ang mga buhi. Pagkatapos sini, magasiling sia sa mga tulad-karnero nga nagbaton sa iya subong paagi ni Jehova sa pagluwas nga ila panublion “ang ginharian nga gin-aman sa [ila] kutob sa pagtukod sa kalibutan.” (Mat. 25:31-34, 41) Ang tanan nga magasikway kay Jesus subong Hari pagalaglagon sa tion nga pangunahan na niya ang langitnon nga mga hangaway sa paglaglag sa mga malauton. Nian gapuson ni Jesus si Satanas kag itagbong sia kag ang iya mga demonyo sa “kadadalman.”—Bug. 19:11-14; 20:1-3.

18, 19. Ano ang pagahimuon ni Jesus sa pagtuman sang iya papel subong ang Mesias, kag ano ang mga resulta sini sa matinumanon nga katawhan?

18 Sa Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Jesus, matuman na niya sing bug-os ang iya mga titulo, subong sang “Makatilingala nga Manuglaygay, Dios nga Gamhanan, Amay nga Nagapadayon, Principe sang Paghidait.” (Isa. 9:6, 7) Ang paggahom sang iya Ginharian magaresulta sa kahimpitan sang mga tawo, lakip na sang mga ginbanhaw. (Juan 5:26-29) Pagatuytuyan sang Mesias ang mga tawo “sa mga tuburan sang tubig sang kabuhi,” sa amo matigayon sang matinumanon nga katawhan ang mahidaiton nga kaangtanan kay Jehova. (Basaha ang Bugna 7:16, 17.) Pagkatapos sang katapusan nga pagtilaw, ang mga rebelde, lakip na si Satanas kag ang iya mga demonyo, itagbong sa “linaw nga kalayo.” Amo ini ang makamamatay nga pagdugmok sa ulo sang “man-ug.”—Bug. 20:10.

19 Himpit gid nga ginatuman ni Jesus ang iya papel subong Mesias. Ang paraiso nga duta mapuno sang gingawad nga mga tawo nga magakabuhi sing walay katapusan nga may himpit nga panglawas kag kalipay. Ang sagrado nga ngalan ni Jehova  mahilway na sa tanan nga kahuy-anan, kag mabindikar na sing bug-os ang iya pagkasoberano sa uniberso. Daw ano gid ka dalayawon nga palanublion ang nagahulat sa tanan nga nagatuman sa Hinaplas sang Dios!

Nakit-an Mo Na Bala ang Mesias?

20, 21. Ano ang mga rason ngaa isugid mo sa iban ang tuhoy sa Mesias?

20 Nagakabuhi na kita sa tion sang presensia (pa·rou·siʹa) ni Cristo sugod pa sang 1914. Bisan pa ang iya presensia subong Hari sa Ginharian sang Dios di-makita, maathag ini bangod sang nagakatuman nga mga tagna. (Bug. 6:2-8) Apang, kaangay sa mga tawo sang unang siglo, ang kalabanan sa mga tawo karon wala man nagasapak sa mga pamatuod sang presensia sang Mesias. Luyag man nila ang isa ka lider ukon pulitikal nga manuggahom. Apang, nahibaluan mo nga si Jesus nagagahom na karon subong Hari sa Ginharian sang Dios. Wala ka bala nakunyag sa sini? Kaangay sa unang siglo nga mga disipulo, napahulag ka man sa pagsiling: “Nakita namon ang Mesias.”

21 Sa karon, kon nagapakighambal ka tuhoy sa kamatuoran, ginapadaku mo bala ang papel ni Jesus subong Mesias? Kon himuon mo ini magadugang ang imo apresasyon sa iya ginhimo sa imo, sa iya ginahimo karon, kag sa pagahimuon niya sa palaabuton. Kaangay ni Andres kag ni Felipe, mahimo nga nasugiran mo na ang imo mga paryente kag mga abyan tuhoy sa Mesias. Ngaa indi mo sila pagsugiran liwat upod ang dugang nga kapagsik nga si Jesucristo amo gid ang ginsaad nga Mesias, ang paagi sang Dios sa pagluwas?

Mapaathag Mo Bala?

• Paano nakilal-an sang unang siglo nga mga disipulo ang Mesias?

• Ano ang duha ka importante nga rason ngaa napatay si Jesus?

• Ano pa ang pagahimuon ni Jesus sa pagtuman sang iya papel subong Mesias?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga Retrato sa pahina 21]

Paano nakilal-an sang mga tawo sang unang siglo nga si Jesus amo ang ginsaad nga Mesias?

[Retrato sa pahina 23]

Kon nagapakighambal ka sa iban, ginapadaku mo bala ang papel ni Jesus subong ang Mesias?