Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Ginasugid sang Imo mga Pangamuyo Tuhoy sa Imo?

Ano ang Ginasugid sang Imo mga Pangamuyo Tuhoy sa Imo?

 Ano ang Ginasugid sang Imo mga Pangamuyo Tuhoy sa Imo?

“O ikaw nga nagapamati sang pangamuyo! Sa imo magakari ang tanan nga unud.”—SAL. 65:2.

1, 2. Ngaa makasalig gid ang mga alagad ni Jehova nga pamatian niya ang ila mga pangamuyo?

SI Jehova nagapamati gid sa mga pangamuyo sang iya matutom nga mga alagad. Gani, makasalig man kita nga ginapamatian niya ang aton mga pangamuyo. Bisan pa mangamuyo sing dulungan ang minilyon ka Saksi ni Jehova, wala sang bisan isa sa ila nga indi niya mabatian.

2 Ang salmista nga si David nagasalig gid nga ginapamatian sang Dios ang iya hanuot nga mga pangabay, amo nga nag-amba sia: “O ikaw nga nagapamati sang pangamuyo! Sa imo magakari ang tanan nga unud.” (Sal. 65:2) Ang mga pangamuyo ni David ginpamatian bangod isa sia ka mainunungon nga sumilimba ni Jehova. Gani maayo nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon: ‘Ginapakita bala sang akon mga pangamuyo nga nagasalig ako kay Jehova kag panguna gid sa akon kabuhi ang putli nga pagsimba? Ano ang ginasugid sang akon mga pangamuyo tuhoy sa akon?’

Mangamuyo kay Jehova sing Mapainubuson

3, 4. (a) Ano dapat ang aton panimuot kon nagapangamuyo kita sa Dios? (b) Ano ang himuon naton kon ‘ginatublag ang aton panghunahuna’ bangod sang mabug-at nga sala?

3 Agod sabton sang Dios ang aton mga pangamuyo, dapat kita mangamuyo sing mapainubuson. (Sal. 138:6) Dapat naton pangabayon si Jehova nga usisaon kita, subong sang ginhimo ni David sang nagsiling sia: “O Dios ko, usisaa ako kag hibalua ang akon tagipusuon. Usisaa ako, kag hibalua ang mga panghunahuna nga nagatublag sa akon, kag tan-awa kon bala may yara ako malaut nga panimuot, kag tuytuyi ako sa dalan nga wala sing katapusan.” (Sal. 139:23, 24, NW) Dapat nga indi lamang kita mangamuyo kundi magpausisa man kita sa Dios kag batunon ang laygay sang iya Pulong. Sa amo, matuytuyan kita ni Jehova sa “dalan nga wala sing katapusan,” ang dalanon padulong sa kabuhi nga dayon.

4 Apang, ano abi kon ‘ginatublag ang aton panghunahuna’ bangod sang mabug-at nga sala? (Basaha ang Salmo 32:1-5.) Kon ginatublag kita sang aton konsiensia, madulaan kita sing kapagsik kaangay sang kahoy nga nadulaan sing kahun-og bangod sa init sang tingadlaw. Si David nadulaan sing kalipay kag nagmasakit bangod sang iya sala. Apang maayo lang kay gintu-ad niya ang iya sala sa Dios! Handurawa kon daw ano ang kalipay ni David sang nabatyagan niya nga “ang iya paglalis ginpatawad” ni Jehova. Kon ang isa nakasala, ang pagtu-ad sa Dios makapaumpaw, apang agod mabalik ang iya maayo nga kaangtanan kay Jehova, dapat sia magpabulig sa Cristianong mga gulang.—Hulu. 28:13; Sant. 5:13-16.

Mag-ampo kag Magpasalamat sa Dios

5. Ano ang buot silingon sang pag-ampo kay Jehova?

5 Kon nagabatyag kita sing kabalaka, dapat naton iaplikar ang laygay ni Pablo: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay.” (Fil. 4:6) Ang “pag-ampo” nagakahulugan sing “mapainubuson kag hanuot nga pangabay.” Dapat kita mangayo sing bulig kag panuytoy sa Dios ilabi na kon nagaatubang kita sa katalagman ukon paghingabot.

6, 7. Ngaa dapat naton ilakip ang pagpasalamat sa aton mga pangamuyo?

6 Apang, kon nagapangamuyo lang kita sa tion nga may kinahanglan kita, ano ang ginasugid sini tuhoy sa aton motibo? Si Pablo nagsiling nga dapat naton ipahibalo sa Dios ang aton mga pangabay “nga may pagpasalamat.” Pat-od gid nga madamo kita sing rason nga magpasalamat kaangay ni David, nga nagsiling: “Imo, O GINOO, ang  pagkadaku, kag ang gahum, kag ang himaya, kag ang pagdaug, kag ang pagkahalangdon; kay ang tanan nga yara sa mga langit kag sa duta imo; imo, O GINOO, ang ginharian kag ikaw ginbayaw subong nga pangolo labaw sa tanan. . . . Dios namon, nagapasalamat kami sa imo kag nagadayaw sang imo mahimayaon nga ngalan.”—1 Cron. 29:11-13.

7 Si Jesus nagpasalamat sa Dios para sa pagkaon, kag para man sa tinapay kag alak nga gingamit sa Panihapon sang Ginuo. (Mat. 15:36; Mar. 14:22, 23) Gani luwas nga nagapasalamat kita para sa pagkaon, ‘nagapasalamat man kita kay Jehova’ tungod sa “iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo,” bangod sa iya “matarong nga mga sugo,” kag bangod sa iya pulong, ukon mensahe, nga yara sa Biblia.—Sal. 107:15; 119:62, 105, NW.

Mangamuyo Para sa Iban

8, 9. Ngaa dapat kita mangamuyo para sa aton mga masigka-Cristiano?

8 Huo, nagapangamuyo kita para sa aton kaugalingon, apang dapat man naton ilakip ang iban sa aton mga pangamuyo, lakip yadtong mga indi naton personal nga kilala. Bisan pa indi kilala ni apostol Pablo ang tanan nga tumuluo sa Colosas, nagsulat sia: “Nagapasalamat kami pirme sa Dios nga Amay sang aton Ginuong Jesucristo kon nagapangamuyo kami tungod sa inyo, bangod nabatian namon ang inyo pagtuo may kaangtanan kay Cristo Jesus kag ang inyo gugma para sa tanan nga balaan.” (Col. 1:3, 4) Si Pablo nangamuyo man para sa mga Cristiano sa Tesalonica. (2 Tes. 1:11, 12) Ina nga sahi sang mga pangamuyo nagasugid kon ano gid kita kag kon paano naton ginatamod ang aton Cristianong mga kauturan.

9 Ang aton mga pangamuyo para sa hinaplas nga mga Cristiano kag sa ila kaupod nga “iban nga mga karnero” nagapakita sang aton kabalaka sa organisasyon sang Dios. (Juan 10:16) Ginpangabay ni Pablo ang iya mga masigkatumuluo nga mangamuyo ‘agod ang ikasarang sa paghambal ihatag sa iya sa pagpahibalo sang sagrado nga likom sang maayong balita.’ (Efe. 6:17-20) Amo man bala sini ang aton mga pangamuyo para sa iban nga mga Cristiano?

10. Ano ang epekto sa aton kon nagapangamuyo kita para sa iban?

10 Ang pagpangamuyo para sa iban mahimo makapabag-o sang aton pagtamod sa ila. Kon wala kita nanamian sa isa ka tawo apang ginapangamuyo naton sia, paano nga indi naton sia mahigugma? (1 Juan 4:20, 21) Ini nga sahi sang mga pangamuyo makapalig-on kag nagapahiusa sa aton. Dugang pa, ini nga mga pangamuyo nagapakita nga may yara kita tulad-Cristo nga gugma. (Juan 13:34, 35) Ini nga kinaiya isa ka bunga sang espiritu sang Dios. Nagapangamuyo bala kita para sa balaan nga espiritu, nga nagapangabay kay Jehova nga buligan kita nga mapakita ang mga bunga sini subong sang gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon, kaayo, pagkamaayo, pagtuo, kalulo, kag pagpugong sa kaugalingon? (Luc. 11:13; Gal. 5:22, 23) Kon amo sini ang aton ginapangamuyo, makita sa aton mga pulong kag buhat nga nagalakat kita kag nagakabuhi suno sa espiritu.—Basaha ang Galacia 5:16, 25.

11. Ngaa nagakaigo nga pangabayon naton ang iban nga mangamuyo para sa aton?

11 Kon nahibaluan naton nga ang aton kabataan ginasulay nga magkodigo sa ila test sa eskwelahan, dapat naton sila ipangamuyo kag hatagan sing Makasulatanhon  nga laygay agod nga mangin bunayag sila kag indi maghimo sing sayop. Ginsilingan ni Pablo ang mga Cristiano sa Corinto: “Nagapangamuyo kami sa Dios nga indi kamo makahimo sang sayop.” (2 Cor. 13:7) Inang mapainubuson nga mga pangamuyo nagapahamuot kay Jehova kag nagasugid sing maayo tuhoy sa aton. (Basaha ang Hulubaton 15:8.) Mahimo man naton pangabayon ang iban nga mangamuyo para sa aton, subong sang ginhimo ni apostol Pablo. “Padayon kamo nga magpangamuyo para sa amon,” sulat niya, “kay nagasalig kami nga may bunayag kami nga konsiensia, bangod luyag namon maggawi sing bunayag sa tanan nga butang.”—Heb. 13:18.

Ang Iban Pa nga Ginasugid sang Aton mga Pangamuyo Tuhoy sa Aton

12. Ano dapat ang panguna nga mga bahin sang aton pangamuyo?

12 Ginapakita bala sang aton mga pangamuyo nga malipayon kita kag matutom nga mga Saksi ni Jehova? Ang aton bala mga pangamuyo nasentro sa paghimo sang kabubut-on sang Dios, sa pagbantala sang mensahe sang Ginharian, sa pagbindikar sa soberanya ni Jehova, kag sa pagpakabalaan sa iya ngalan? Ini nga mga butang amo dapat ang panguna nga bahin sang aton mga pangamuyo, subong sang ginpakita sa modelo nga pangamuyo ni Jesus nga nagaumpisa sa sini nga mga tinaga: “Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.”—Mat. 6:9, 10.

13, 14. Ano ang ginapadayag sang aton mga pangamuyo tuhoy sa aton?

13 Ang aton mga pangamuyo sa Dios nagapadayag kon ano ang aton mga motibo, interes, kag mga handum. Kilala gid ni Jehova ang aton pagkatawo. Ang Hulubaton 17:3 (NW) nagasiling: “Ang tulunawan nga kulon para sa pilak kag ang hurno para sa bulawan, apang si Jehova amo ang nagausisa sang mga tagipusuon.” Makita sang Dios kon ano ang yara sa aton tagipusuon. (1 Sam. 16:7) Nahibaluan niya kon ano ang aton ginabatyag sa aton mga miting, sa aton ministeryo, kag sa aton mga utod sa espirituwal. Nahibaluan man ni Jehova kon ano ang aton pagtamod sa “mga utod” ni Cristo. (Mat. 25:40) Nahibaluan man niya kon bala hanuot gid ang aton pangamuyo ukon ginasulitsulit na lang naton ang mga tinaga nga aton ginagamit. “Kon ikaw nagapangamuyo,” siling ni Jesus, “indi pagsulitsulita ang amo gihapon nga mga butang, subong sang ginahimo sang mga tawo sang mga pungsod, kay abi nila pamatian sila tungod sang ila madamo nga ginahambal.”—Mat. 6:7.

14 Ang aton mga pangamuyo nagapadayag man kon daw ano kalig-on ang aton pagsalig sa Dios. “Ikaw [Jehova] nangin-akon dalangpan,” siling ni David, “ang torre nga mabakud sa kaaway. Ako magapuyo sa imo kayangkayang sa gihapon! Magadangup ako sa sakup sang imo mga pakpak!” (Sal. 61:3, 4) Kon ang Dios malaragwayon nga ‘magahumlad sang iya tolda sa ibabaw naton,’ matigayon naton ang kalig-unan kag ang iya pangamlig. (Bug. 7:15) Daw ano ka makapaumpaw nga mangin suod kita kay Jehova paagi sa pangamuyo kag nagasalig nga yara sia ‘sa aton luyo’ sa tion nga magaatubang kita sang mga pagtilaw!—Basaha ang Salmo 118:5-9.

15, 16. Paano ang pangamuyo makabulig sa aton nga mahibaluan kon ano ang aton matuod nga motibo sa paglab-ot sang dugang pa nga mga pribilehiyo?

15 Ang bunayag nga pangamuyo kay Jehova makabulig sa aton nga mausisa sing maayo ang aton mga motibo. Halimbawa, ang imo bala motibo sa paglab-ot sing mga pribilehiyo sa sulod sang kongregasyon amo ang mapainubuson nga handum sa pagbulig sa iban kag sa paghimo sang imo bug-os nga masarangan sa pagpauswag sang mga intereses sang Ginharian? Ukon luyag mo lang “magpulupangulo” ukon ‘magpakaginuo’ sa iban? Ina nga panimuot indi nagakaigo para sa mga alagad ni Jehova. (Basaha ang 3 Juan 9, 10; Luc. 22:24-27.) Gani, kon may sayop kita nga mga motibo, ang bunayag nga pagpangamuyo kay Jehova nga Dios  makabulig sa aton nga bag-uhon ini antes ini manggamot sa aton hunahuna.

16 Ang Cristianong mga asawa mahimo man maghandum nga ang ila bana mangin ministeryal nga alagad kag ayhan sa ulihi mangin manugtatap, ukon gulang. Gani dapat tinguhaan sining mga utod nga babayi nga manghikot nahisuno sa ila ginapangamuyo kag ipakita ini paagi sa ila huwaran nga paggawi. Importante ini bangod ang paghambal kag pagginawi sang pamilya sang isa ka utod nga lalaki may daku nga epekto kon paano sia tamdon sang mga kauturan sa kongregasyon.

Pangpubliko nga Pangamuyo

17. Ngaa mas maayo nga mangamuyo sing pribado sa isa ka malinong nga lugar?

17 Masami nga nagapalayo si Jesus sa kadam-an agod mangamuyo sa iya Amay sing isahanon. (Mat. 14:13; Luc. 5:16; 6:12) May mga tion nga kinahanglan man naton nga mag-isahanon. Kon nagapangamuyo kita sa malinong nga lugar, mas mahapos para sa aton ang paghimo sang mga desisyon nga makapahamuot kay Jehova kag makapabakod sang aton espirituwalidad. Apang, nangamuyo man si Jesus upod sa kadam-an kag maayo nga binagbinagon naton kon paano ini himuon sing nagakaigo.

18. Ano ang dapat tandaan sang mga utod nga lalaki kon nagapanguna sila sa pagpangamuyo sa pagtilipon sang kongregasyon?

18 Sa mga miting sang kongregasyon, ang matutom nga mga lalaki amo ang nagapanguna sa pangpubliko nga pangamuyo. (1 Tim. 2:8) Dapat nga ang aton mga masigkatumuluo makasiling sing “amen,” nga nagakahulugan sing “kabay pa,” sa katapusan sang pangamuyo. Apang antes sila mag-amen, dapat nga nagaugyon sila sa ginasiling sang nagapangamuyo. Sa iya modelo nga pangamuyo, wala naggamit si Jesus sing malaw-ay ukon makasalaklaw nga mga tinaga. (Luc. 11:2-4) Dugang pa, wala niya ginsambit sing isaisa ang tanan nga kinahanglanon ukon mga problema sang kada indibiduwal nga nagpamati sa iya. Ang personal nga mga butang nagakaigo lamang ilakip sa pribado nga mga pangamuyo, kag indi dapat ilakip kon nagapangamuyo sa publiko. Isa pa, kon nagapanguna kita sa pagpangamuyo sa isa ka grupo, dapat gid naton likawan nga sambiton ang kompidensial nga mga butang.

19. Paano kita maggawi sing nagakaigo sa pangpubliko nga pangamuyo?

19 Sa isa ka pagtilipon, kon may isa nga nagapangamuyo para sa grupo, dapat kita magpakita sing matinahuron nga ‘kahadlok sa Dios.’ (1 Ped. 2:17) May tion kag lugar sa paghimo sang pila ka butang nga indi nagakaigo himuon sa tion sang Cristianong mga miting. (Man. 3:1) Halimbawa, ano abi kon may isa nga magpanugda nga ang tanan sa grupo mag-uyatay sing kamot sa tion sang pangamuyo. Ang iban mahimo masaklaw ukon matublag sa sini, lakip na ang mga bisita nga indi pa tumuluo. Ang pila ka mag-asawa mahimo mag-uyatay sing kamot sing sekreto lang, apang mahimo makapasandad sila sa iban kon masiplatan sila nga nagahaksanay sa tion sang pangamuyo. Basi  maghunahuna ang iban nga mas importante pa sa sining mag-asawa ang ila romantiko nga kaangtanan sangsa magpakita sing pagtahod kay Jehova. Gani, bangod ginatahod naton si Jehova, dapat naton ‘himuon ang tanan nga butang para sa kahimayaan sang Dios’ kag likawan ang paggawi nga makapatublag, makapakibot, ukon makapasandad sa iban.—1 Cor. 10:31, 32; 2 Cor. 6:3.

Ano ang Aton Ipangamuyo?

20. Paano mo ipaathag ang Roma 8:26, 27?

20 Kon kaisa, daw indi kita makahibalo kon ano ang aton ihambal sa aton personal nga pangamuyo. “Ang palaligban amo nga wala kita makahibalo kon ano ang aton ipangamuyo,” sulat ni Pablo, “apang ang [balaan nga] espiritu mismo nagapangabay para sa aton kon nagaugayong kita apang indi makabungat. Apang sia [ang Dios] nga nagausisa sa mga tagipusuon nakahibalo kon ano ang katuyuan sang espiritu.” (Roma 8:26, 27) Ginpasulat ni Jehova sa Biblia ang madamo nga pangamuyo. Ining mga pangamuyo ginbaton ni Jehova, kag kon mangamuyo kita kaangay sini, pamatian man niya kita. Kilala kita sang Dios kag nahibaluan niya ang kahulugan sang mga butang nga ginpasulat niya sa mga manunulat sang Biblia paagi sa bulig sang iya espiritu. Ginasabat ni Jehova ang aton mga pangamuyo kon ang espiritu ‘magpangabay’ ukon magpatunga para sa aton. Apang samtang labi nga nagadamo ang aton nahibaluan sa Pulong sang Dios, mas madali naton mahunahuna kon ano ang aton ipangamuyo.

21. Ano ang usisaon naton sa masunod nga artikulo?

21 Subong sang aton natun-an, madamo ang ginasugid sang aton mga pangamuyo tuhoy sa aton. Halimbawa, ginasugid sini kon daw ano kita ka suod kay Jehova kag kon daw ano kadamo ang aton nahibaluan tuhoy sa iya Pulong. (Sant. 4:8) Sa masunod nga artikulo, usisaon naton ang pila ka pangamuyo nga narekord sa Biblia kag kon ano ang mahimo mangin epekto sini sa aton pagpangamuyo sa Dios.

Paano Mo Sabton?

• Ano dapat ang aton panimuot kon nagapangamuyo kita kay Jehova?

• Ngaa dapat naton ipangamuyo ang aton mga masigkatumuluo?

• Ano ang ginasugid sang aton mga pangamuyo tuhoy sa aton kag sa aton mga motibo?

• Paano kita dapat maggawi sa pangpubliko nga pangamuyo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 4]

Ginadayaw kag ginapasalamatan mo bala si Jehova sing regular?

[Retrato sa pahina 6]

Ang aton paggawi sa pangpubliko nga pangamuyo dapat nagapadungog pirme kay Jehova