Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginpasilak ni Jehova ang Iya Nawong sa Ila

Ginpasilak ni Jehova ang Iya Nawong sa Ila

 Ginpasilak ni Jehova ang Iya Nawong sa Ila

SOBRA 30 ka maskulo ang yara sa aton guya. Kinahanglan ang 14 ka maskulo agod makakadlaw kita! Hunahunaa lamang kon paano ka mag-istorya nga wala ini nga mga maskulo. Manamian ka ayhan? Indi gid. Apang para sa mga apa, ang mga maskulo sa guya wala lamang nagapanami sang pag-istoryahanay. Kon updan pa gid ini sang mga senyas, mapabutyag nila sing maayo ang ila mga panghunahuna kag mga ideya. Madamo nga tawo ang natingala kon paano mapabutyag sa sign language ang pinakamadalom nga mga ideya pati na ang mga detalye sini.

Sining nagligad lang nga tinuig, ang mga apa sa bug-os nga kalibutan nakakita sing nawong nga mas makawiwili sangsa kay bisan sin-o nga tawo. Nakita nila sing malaragwayon ang “nawung sang GINOO.” (Pan. 2:19) Wala lamang ini natabuan. Madugay na nga ginpakita ni Jehova ang iya daku nga gugma sa mga apa. Ginpakita na niya ini sa pungsod sang Israel sadto. (Lev. 19:14) Kag bisan karon, ginapakita niya gihapon ang iya gugma sa mga apa. “Ang kabubut-on [sang Dios] amo nga ang tanan nga sahi sang mga tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:4) Paagi sa pagtuon sang kamatuoran tuhoy sa Dios, madamo nga apa ang daw kaangay lang nga nakakita sang iya nawong. Paano ini nangin posible bisan pa indi sila makabati kag makahambal? Antes sabton ina nga pamangkot, binagbinagon naton kon ngaa importante gid ang sign language sa mga apa.

Nagatuon Paagi sa Ila Makita

Madamo nga butang ang wala nahangpan tuhoy sa mga apa kag sa sign language. Ipaathag naton ang pila sini. Ang mga apa mahimo mangin drayber sang salakyan. Ang lipreading (pagbasa sang tikab sang baba) mabudlay gid para sa ila. Ang sign language tuhay gid sangsa Braille, kag indi lamang ini pag-arte-arte. May lainlain nga sign language sa bug-os nga kalibutan. May gamay man nga kinatuhayan ang pagsenyas sa kada lugar sa isa ka pungsod.

Makabasa bala ang apa? May pila nga maayo gid magbasa, pero ang kalabanan sa ila nabudlayan sa sini. Ngaa? Bangod ang ginabasa naghalin sa ginahambal nga lenguahe. Binagbinaga kon paano nagatuon sing lenguahe ang bata nga makabati. Sugod sa iya pagkabun-ag, mabatian niya ang lenguahe nga ginahambal sang mga tawo sa iya palibot. Sa indi madugay, masugpon-sugpon na niya ang mga tinaga kag makahambal na sia sing mga ideya. Mahimo niya ini paagi sa pagpamati lamang sa ginahambal nga lenguahe. Gani, kon ang bata magsugod na sa pagbasa, ang mga tinaga nga iya makita ginaangot niya sa iya nabatian na nga mga tinaga.

Hunahunaa nga ara ka sa iban nga pungsod. Ginsulod ka sa isa ka kuarto nga kristal kag wala ka sing may mabatian halin sa gua. Wala mo pa gid mabatii ang lenguahe sa sina nga pungsod. Kada adlaw, ginakadtuan ka sang mga tawo kag ginaistorya. Indi mo mabatian ang ila ginahambal. Makita mo lang nga nagakutibkutib  ang ila bibig. Natalupangdan nila nga indi mo sila mahangpan, gani ginsulat nila sa papel ang ila ginahambal nga mga tinaga kag ginapabasa ini sa imo. Abi nila maintiendihan mo na ini. Apang ang matuod, sa sini nga kahimtangan indi gid kamo mag-intiendihanay. Ngaa? Bangod ang ila ginsulat nga lenguahe wala mo pa gid anay mabatian. Amo man sini ang kahimtangan sang kalabanan nga apa.

Ang sign language amo ang lenguahe sang mga apa. Ginasenyas sang isa sa iya atubang ang mga ideya nga luyag niya ipabutyag. Ang paghulag sang iya kamot kag lawas upod ang mga ekspresyon sang iya nawong nabase sa gramatika sang sign language. Amo ini ang lenguahe nga indi mabatian kundi makita lamang.

Ang matuod, may kahulugan ang kada hulag sang kamot, lawas, kag nawong sang isa ka apa. Ang mga ekspresyon sa ila nawong wala lamang nagalingaw sa ila ginaistorya, kundi importante gid ini sa gramatika sang sign language. Sa pag-ilustrar: Ang pagtaas sang kilay kon nagapamangkot nagapahangop nga nagakinahanglan ini sing huo ukon indi nga sabat, ukon ini nga pamangkot indi na kinahanglan pa nga sabton. Kon nagasampok ang kilay, nagapahangop naman ini sing mga pamangkot nga sin-o, ano, diin, san-o, ngaa, ukon paano. Ang pila ka pagbuka sang baba nagapahangop sa kadakuon sang isa ka butang ukon sa importansia sang isa ka sitwasyon. Ang pagliso sang ulo, pag-alsa sang abaga, paghulag sang guya, kag pagpisok sang mata sang apa nagapaathag pa gid sang mga ideya kag panghunahuna nga gusto niya ipabutyag.

Ini tanan nagabulig agod mahangpan sang nagatan-aw ang ideya sa makawiwili nga paagi. Nagabulig man ini sa mga apa nga hanas na sa pagsenyas nga ipabutyag ang bisan ano nga ideya subong sang mga binalaybay, mga istorya nga kaladlawan ukon mga istorya parte sa paghigugma, kag iban pa.

Daku Gid ang Mabulig sang mga Publikasyon sa Sign-Language

Kon ang ihibalo ni Jehova mapabutyag sa sign language, daw kaangay lang nga makabati man ang isa ka apa kag “magatuo” sa Iya subong ang ginhalinan sang mensahe. Gani, ginatinguhaan gid sang mga Saksi ni Jehova nga mabantalaan ang mga apa sa bug-os nga kalibutan kag maamanan sila sing publikasyon nga makabulig sa ila. (Roma 10:14) Sa karon, may 58 ka sign-language translation team sa bug-os nga kalibutan, kag ang publikasyon nga sign-language sa DVD gin-translate sa 40 ka sign language. May maayo gid bala nga resulta ang paghanda sini nga mga publikasyon?

Si Jeremy, nga may mga ginikanan nga apa, nagsiling: “Madumduman ko pa nga pila ka oras si Tatay nga nagatuon sa kuarto para lang maintiendihan ang pila ka parapo sa Ang Lalantawan. Dayon, hinali lang sia nga naggua kag nalangkag nga nagsenyas: ‘Naintiendihan ko na kon ano ang buot silingon sini!’  Ginpaathag niya dayon sa akon ang kahulugan sang iya ginbasa. Dose anyos pa lang ako sadto. Ginbasa ko sing makadali ang mga parapo, kag ginsenyasan ko sia: ‘Tay, indi amo sina ang buot silingon. Amo ni ay . . .’ Ginsenyasan niya ako nga indi na lang magpadayon, kag nagbalik sia sa iya kuarto para usisaon liwat kon ano gid ang buot silingon. Samtang ginatan-aw ko sia nga nagbalik sa iya kuarto, indi ko gid malipatan ang kasubo sa iya nawong kag ang akon pagdayaw sa iya panikasog. Apang, bangod sa sign-language nga mga publikasyon sa DVD maintiendihan na niya subong ini nga mga impormasyon. Nalipay gid ako kon makita sia nga nagapabutyag sang iya nabatyagan parte kay Jehova.”

Binagbinaga man ang eksperiensia sang isa ka mag-asawa nga Saksi nga nag-istorya sa isa ka pamatan-on nga apa halin sa Chile nga si Jessenia. Sang ginpasugtan si Jessenia sang iya iloy nga tan-awon ang My Book of Bible Stories—On DVD sa Chilean Sign Language, nagsiling ang mag-asawa: “Sang ginpatan-aw kay Jessenia ang isa ka istorya, nagkadlaw sia kag dayon naghibi. Sang ginpamangkot sia sang iya iloy kon ngaa, nagsiling sia nga nanamian gid sia sang iya gintan-aw. Narealisar sang iya iloy nga naintiendihan ni Jessenia ang tanan nga gintan-aw niya sa DVD.”

Sa kaumhan sang Venezuela, may nagapuyo nga apa nga may isa na ka bata kag nagabusong naman. Para sa ila sang iya bana, indi na sila makasagod pa sang isa ka bata, gani nagplano sila nga ipahulog ini. Wala ini nahibaluan sang mga Saksi ni Jehova nga nagduaw kag nagpakita sa ila sang leksion 12 sang video nga What Does God Require of Us? sa Venezuelan Sign Language. Ini nga leksion nagapaathag sang pagtamod sang Dios tuhoy sa aborsion kag pagpatay. Sang ulihi, nagpasalamat gid ang asawa sa mga Saksi sa leksion nga iya natun-an. Nagsiling sia nga bangod sini wala niya gindayon ang pagpahulog. Naluwas ang kabuhi sang bata sa bulig sang sign-language nga publikasyon sa DVD!

Si Lorraine nga isa ka Saksi nga apa nagsiling: “Ang pagtuon sa Biblia kaangay sang pagkompleto sang isa ka daku nga puzzle. Indi ko maintiendihan ang bug-os nga puzzle bangod may mga kulang ini. Apang, bangod ang mga kamatuoran sa Biblia matigayon na karon sa sign language, daw kaangay lang nga nakompleto na ang puzzle.” Si George nga isa ka apa kag Saksi na sa sulod sang 38 ka tuig nagsiling: “Pat-od gid nga kon nahangpan mo ang mga butang, nagahatag ini sa imo sing pagtahod kag kompiansa sa kaugalingon. Daku gid ang epekto sang sign-language nga mga DVD sa akon pag-uswag sa espirituwal.”

“May Pagtinuon Na sa Akon Mismo Lenguahe!”

Magluwas sa sign-language nga mga publikasyon, ang mga Saksi ni Jehova nag-organisar sang mga kongregasyon diin ang mga pagtinuon ginahiwat tanan sa sign language. Sa karon, may kapin sa 1,100 ka sign-language nga kongregasyon  sa bug-os nga kalibutan. Ang mga apa nga nagatambong ginatudluan sa Biblia sa ila mismo lenguahe. Ginahimo ini sa paagi nga nagahatag sing pagtahod sa ila kultura kag sa ila kabuhi.

Ano ang nangin resulta sang pagtukod sang sign-language nga mga kongregasyon? Binagbinaga ang eksperiensia ni Cyril nga ginbawtismuhan sang 1955. Pila ka tuig na niya nga ginatinguhaan nga tun-an ang naimprinta nga mga publikasyon kag regular man sia nga nagatambong sa mga miting sang Cristianong kongregasyon. Kon kaisa may ara interpreter, kag kon kaisa wala. Kon wala gid, nagapabulig na lang sia sa mahigugmaon nga mga Saksi nga isulat kon ano ang ginasiling sa plataporma. Treinta’y kuatro ka tuig na sia nga Saksi sang gintukod ang una nga kongregasyon sang sign-language sa New York City sang 1989. Subong miembro sina nga kongregasyon, si Cyril nagpabutyag: “Daw kaangay lang nga nakaguwa ako sa madulom nga tanel pakadto sa kasanag. Daw sa ano bala nga may pagtinuon na sa akon mismo lenguahe!”

Ang mga apa nagatipon sing regular sa sign-language nga mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova agod magtuon tuhoy sa Dios kag magsimba sa iya. Amo ini ang lugar diin mapalig-on sila kag makapakig-abyan. Mabudlay gid para sa mga apa nga makig-angot sa kalabanan nga tawo subong, apang sa sini nga mga kongregasyon makapakig-upod sila kag makapabutyag sang ila ginabatyag. Mabuligan man sila diri nga magtuon, maghamtong, kag mag-uswag sa ila pag-alagad kay Jehova. Madamo sang apa nga Saksi ang nagaalagad subong bug-os tion nga mga manugbantala. May pila nga nagsaylo sa iban nga pungsod agod buligan ang mga apa nga magtuon parte kay Jehova. Ang Cristianong mga lalaki nga apa nangin epektibo nga mga manunudlo, manug-organisar, kag manugtatap sa kongregasyon.

Sa Estados Unidos, may kapin sa 100 ka sign-language nga kongregasyon kag mga 80 ka grupo. Sa Brazil, may mga 300 ka sign-language nga kongregasyon kag may kapin sa 400 ka grupo. Mga 300 naman ang sign-language nga kongregasyon sa Mexico. May kapin sa 30 ka sign-language nga kongregasyon kag 113 ka grupo sa Rusya. Pila lang ini ka halimbawa sang pag-uswag nga nagakatabo sa bug-os nga kalibutan. *

Nagahiwat man ang mga Saksi ni Jehova sang mga asembleya kag mga kombension sa sign language. Sang nagligad nga tuig, kapin sa 120 ka kombension sa nagkalainlain nga sign language ang ginhiwat sa bug-os nga kalibutan. Paagi sini, nahangpan sang mga Saksi nga apa nga bahin sila sang bug-os kalibutan nga paghiliutod nga nagapanginpulos sa espirituwal nga pagkaon sa nagakaigo nga tion.

Si Leonard nga isa ka apa kag kapin sa 25 ka tuig na nga Saksi nagsiling: “Nahibaluan ko nga si Jehova amo gid ang matuod nga Dios. Apang, wala ko nahangpan kon ngaa gintugutan niya ang pag-antos. Amo nga kon kaisa naakig ako sa iya. Pero sa isa ka pamulongpulong sa distrito nga kombension sa sign-language, nahangpan ko sing bug-os ang mga hulusayon. Sang natapos na ang pamulongpulong, ginsikol ako sang akon asawa kag ginpamangkot, ‘Ti, pati ka na?’ Nagapati na gid ako! Nagapasalamat ako kay wala ko ginsikway si Jehova sa sulod sang 25 ka tuig. Ginahigugma ko gid sia apang wala ko sia anay nahangpan. Pero subong nahangpan ko na sia!”

Mapinasalamaton Gid

Ano nga “mga ekspresyon” ang makita sang mga apa sa nawong ni Jehova sang nakatuon sila parte sa iya? Makita nila sa iya ang gugma, kaluoy, hustisya, katutom, kaayo, kag iban pa.

Nakit-an sang Saksi nga mga apa sa bug-os nga kalibutan ang nawong ni Jehova kag labi pa gid ini nga magaathag sa ila. Bangod sang iya tudok nga gugma sa mga apa, ‘ginpasilak sang GINOO ang iya nawung sa ila.’ (Num. 6:25) Mapinasalamaton gid ang mga apa nga nakilala nila si Jehova!

[Nota]

^ par. 21 Sa Pilipinas, may napulo ka sign-language nga kongregasyon kag 60 ka grupo.

[Mga Retrato sa pahina 24, 25]

May kapin sa 1,100 ka sign-language nga kongregasyon sa bug-os nga kalibutan

[Mga Retrato sa pahina 26]

Ang nawong ni Jehova nagsilak sa mga apa