Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Iluga si Jesus—Magtudlo nga May Gugma

Iluga si Jesus—Magtudlo nga May Gugma

 Iluga si Jesus—Magtudlo nga May Gugma

“Wala pa gid sing tawo nga nakahambal kaangay sini.”—JUAN 7:46.

1. Ano ang reaksion sang mga tawo sa paagi ni Jesus sa pagpanudlo?

HANDURAWA kon daw ano ka makakulunyag nga mamati kay Jesus samtang nagatudlo sia! Mabasa naton sa Biblia ang reaksion sang mga tawo nga nakakita kag nakabati sa iya. Halimbawa, ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas nagasugid nga ang mga kasimanwa ni Jesus sa Nazaret, “natingala sa maayo nga mga pulong nga naggua sa iya baba.” Si Mateo nagsulat man nga ang mga nakabati kay Jesus sa iya Sermon sa Bukid, “nahayanghag sa iya paagi sang pagpanudlo.” Kag suno pa kay Juan, ang mga opisyal nga ginsugo sa pagdakop kay Jesus nagbalik nga wala sia madakop kag nagsiling: “Wala pa gid sing tawo nga nakahambal kaangay sini.”—Luc. 4:22; Mat. 7:28; Juan 7:46.

2. Anong mga paagi sa pagtudlo ang gingamit ni Jesus?

2 Wala gid magsalá ang mga opisyal. Wala duhaduha nga si Jesus amo ang pinakamaayo nga Manunudlo nga nagkabuhi sa duta. Ang iya pagpanudlo maathag, simple, kag indi mabais ang iya pangatarungan. Lantip sia sa paggamit sang mga pamangkot kag mga ilustrasyon. Ginpasibu niya ang iya ginatudlo sa iya mga tagpalamati, mataas man sila sing tinun-an ukon ordinaryo lamang nga mga tawo. Bisan pa madalom nga mga kamatuoran ang iya ginatudlo, mahapos ini hangpon. Apang, ini nga mga butang indi lamang ang rason kon ngaa nangin pinakamaayo nga Manunudlo si Jesus.

Ang Labing Importante nga Kinaiya—Gugma

3. Subong manunudlo, paano nangin tuhay si Jesus sa relihiosong mga lider sadto?

3 Wala sing duhaduha nga may mga escriba kag mga Fariseo sadto nga mga maalam kag may ihibalo kag ikasarang nga puede nila mapaambit sa iban. Apang, ngaa ang paagi sa pagtudlo ni Jesus tuhay gid sangsa ila? Ang relihioso nga mga lider sadto wala sing gugma sa ordinaryo nga mga tawo. Sa baylo, ginapakanubo nila sila kag ginakabig subong “ginpakamalaut nga mga tawo.” (Juan 7:49) Apang tuhay gid si Jesus, nagbatyag sia sing kaluoy sa mga tawo bangod “ginpanitan sila kag nag-alaplaag kaangay sa mga karnero nga wala sing manugbantay.” (Mat. 9:36) Si Jesus mainabyanon, mahinangpanon, kag maluluy-on. Subong man, ang relihioso nga mga lider wala sing matuod nga gugma sa Dios. (Juan 5:42) Apang ginhigugma gid ni Jesus ang iya Amay kag malipayon niya nga ginhimo ang Iya kabubut-on. Dugang pa, ginpatiko sang relihioso nga mga lider ang pulong sang Dios para lamang sa ila kaayuhan. Apang ginhigugma gid ni Jesus ang “pulong sang Dios,” amo nga gintudlo niya ini sa mga tawo, ginpaathag, ginpangapinan, kag ginkabuhi. (Luc. 11:28) Huo, ang gugma  nadayag gid kay Jesus, makita ini sa iya mga panudlo, sa iya pagpakig-angot sa mga tawo, kag sa iya pamaagi sang paghatag sing instruksion.

4, 5. (a) Ngaa importante gid ang gugma sa aton pagpanudlo? (b) Ngaa ang ihibalo kag ikasarang importante man sa aton pagpanudlo?

4 Kamusta kita? Subong mga sumulunod ni Cristo, gusto gid naton nga ilugon sia sa aton pagministeryo kag pagkabuhi. (1 Ped. 2:21) Gani, ang katuyuan naton indi lamang ang pagsugid sa iban sang aton nahibaluan tuhoy sa Biblia, kundi ang pagpabanaag man sa aton kabuhi sang mga kinaiya ni Jehova, ilabi na gid ang iya gugma. Ang paglab-ot sa tagipusuon sang mga tawo nga aton ginabantalaan wala nagadepende sa aton ihibalo ukon ikasarang sa pagtudlo, kundi sa aton gugma nga ginapakita sa ila. Gani, agod mangin epektibo kita sa aton paghimo sing disipulo, dapat naton ilugon si Jesus paagi sa pagtudlo nga may gugma.

5 Siempre, agod mangin maayo kita nga mga manunudlo, importante nga may ihibalo kita sa topiko nga aton ginatudlo kag may ikasarang sa pagtudlo sini sa iban. Ginbuligan ni Jesus ang iya mga disipulo nga matigayon ini. Sa karon, ginagamit ni Jehova ang iya organisasyon agod matigayon naton ang ihibalo kag ikasarang sa pagtudlo. (Basaha ang Isaias 54:13; Lucas 12:42.) Apang, dapat nga indi lamang ang aton hunahuna ang nadalahig sa aton pagtudlo kundi dapat nadalahig man ang aton tagipusuon. Kon ang aton ihibalo kag ikasarang updan naton sing gugma, matigayon naton ang pinakamaayo gid nga resulta sa aton pagpanudlo. Apang, sa ano nga mga paagi mapakita naton ang gugma sa aton pagpanudlo? Paano ini ginpakita ni Jesus kag sang iya mga disipulo? Tan-awon naton.

Dapat Naton Higugmaon si Jehova

6. Paano naton ginaistorya sa iban ang tawo nga aton ginahigugma?

6 Nanamian kita nga istoryahan ang mga butang nga aton naluyagan, kag kon ginaistorya naton ini sa iban makita nila ang aton kalipay kag kalangkag. Matuod gid ini ilabi na kon ang ginaistoryahan amo ang tawo nga aton ginahigugma. Sa masami, luyag naton isugid sa iban ang aton nahibaluan parte sa sini nga tawo. Mahimo nga ginadayaw naton sia, ginapabugal ukon ginaapinan. Ginahimo naton ini bangod gusto naton nga tahuron sia sang iban pareho sang pagtahod naton sa iya.

7. Paano ginpahulag si Jesus sang iya gugma sa Dios?

7 Agod mabuligan naton ang iban nga higugmaon si Jehova, dapat nga kilala kag ginahigugma gid naton Sia. Sa pagkamatuod, ang matuod nga pagsimba napasad sa gugma sa Dios. (Mat. 22:36-38) Si Jesus nagpahamtang sing himpit nga halimbawa sa sini. Ginhigugma niya si Jehova sing bug-os tagipusuon, hunahuna, kalag, kag kusog. Bangod binilyon ka tuig na sila nga nag-updanay sa langit, kilala gid ni Jesus ang iya Amay amo nga nakasiling sia: “Ginahigugma ko ang Amay.” (Juan 14:31) Ini nga gugma nakita gid sa tanan nga ginhambal ukon ginhimo ni Jesus. Nagpahulag ini kay Jesus nga himuon pirme ang mga butang nga kalahamut-an sa Dios. (Juan 8:29) Nagpahulag man ini sa iya nga pakamalauton ang relihioso nga mga lider, nga nagapangangkon nga mga tiglawas sang Dios. Ini man nga gugma ang nagpahulag sa iya nga ipahayag ang tuhoy kay Jehova kag buligan ang mga tawo nga makilala kag higugmaon ang Dios.

8. Paano ginpahulag ang mga disipulo ni Jesus sang ila gugma sa Dios?

8 Kaangay ni Jesus, ang iya mga disipulo sang unang siglo nagahigugma man kay Jehova. Bangod sini, napahulag sila nga ibantala ang maayong balita nga may kaisog kag kakugi. Bisan pa mabaskog ang pagpamatok sang relihioso nga mga lider, napuno nila ang Jerusalem sang ila mga panudlo. Wala sing may makapugong sa ila sa pagsugid sa mga tawo sang mga butang nga ila nakita kag nasaksihan. (Binu. 4:20; 5:28) Nahibaluan nila nga buligan sila kag pakamaayuhon ni Jehova, kag amo gid sina ang natabo! Ang matuod, wala pa 30 ka tuig sa tapos napatay si Jesus, si apostol Pablo nagsulat nga ang maayong balita nabantala na “sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit.”—Col. 1:23.

9. Paano naton mapabakod ang aton gugma sa Dios?

9 Agod mangin epektibo kita nga mga manunudlo, dapat nga padayon naton nga pabakuron ang aton gugma sa Dios. Paano? Paagi sa pagpakig-istorya pirme sa Dios sa pangamuyo. Mapabakod man naton ang gugma sa Dios paagi sa pagtuon sa iya Pulong, pagbasa sang pasad-sa-Biblia nga mga publikasyon, kag pagtambong sa Cristianong mga miting. Samtang nagadamo ang aton nahibaluan tuhoy sa Dios, labi man nga nagadalom ang aton gugma sa iya. Kag samtang ginapakita naton ang aton gugma sa Dios sa aton paghambal kag paggawi,  maobserbahan ini sang iban kag mahimo man ini magbuyok sa ila kay Jehova.—Basaha ang Salmo 104:33, 34.

Dapat Naton Higugmaon ang Aton Ginatudlo

10. Ano ang mga kinaiya sang maayo nga manunudlo?

10 Ang isa ka maayo nga manunudlo amo ang isa nga nagahigugma sa iya ginatudlo. Dapat nagapati sia nga ang iya ginatudlo matuod gid, importante kag mapuslanon. Kon ang manunudlo interesado sa iya ginatudlo, ang iya kalangkag makita gid samtang nagatudlo sia, kag may daku gid ini nga epekto sa iya mga estudyante. Sa pihak nga bahin, kon wala ginaapresyar sang manunudlo ang iya ginatudlo, makalaum ayhan sia nga apresyahon ini sang iya estudyante? Dumduma nga ang imo halimbawa may daku gid nga epekto sa imo mga ginatudluan. Si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga nahanas na sing husto mangin kaangay sa iya manunodlo.”—Luc. 6:40, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

11. Ngaa ginhigugma gid ni Jesus ang iya gintudlo?

11 Ginhigugma gid ni Jesus ang iya gintudlo. Nakahibalo sia nga importante ini katama nga dapat mahibaluan sang iban. Ini amo ang kamatuoran tuhoy sa iya langitnon nga Amay, kamatuoran tuhoy sa “pinamulong sang Dios,” kag kamatuoran tuhoy sa “pinamulong sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:34; 6:68) Kaangay sang kasanag nga nagasilak sa kadulom, ang kamatuoran nga gintudlo ni Jesus nagbuyagyag sang kalautan apang nagpahayag man sang maayong mga buhat. Naghatag ini sing paglaum kag lugpay sa mga mapainubuson nga ginpatalang sang butig nga mga lider sang relihion kag ginpabudlayan sang Yawa. (Binu. 10:38) Ang gugma ni Jesus sa kamatuoran makita indi lamang sa iya pagpanudlo kundi sa tanan man niya nga ginhimo.

12. Ano ang ginbatyag ni apostol Pablo tuhoy sa maayong balita?

12 Kaangay ni Jesus, ginhigugma kag ginapabaloran gid sang iya mga disipulo ang kamatuoran tuhoy kay Jehova kag kay Cristo, nga bisan ang mga manugpamatok indi makapauntat sa ila sa pagsugid sa iban sang ila nahibaluan. Si Pablo nagsulat sa iya mga masigkatumuluo sa Roma: “Nalangkag gid ako nga ibantala man ang maayong balita . . . Kay wala ko ginakahuya ang maayong balita; sa katunayan, amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tagsatagsa nga may pagtuo.” (Roma 1:15, 16) Para kay Pablo, isa gid ka kadungganan nga ipahayag ang kamatuoran sa mga tawo. Nagsulat sia: “Sa akon, . . . ginhatag ining wala tupong nga kaayo, agod mapahayag ko sa mga pungsod ang maayong balita tuhoy sa di-matungkad nga kamanggaran ni Cristo.” (Efe. 3:8) Wala duhaduha nga nalangkag gid si Pablo sa pagtudlo sa mga tawo tuhoy kay Jehova kag sa Iya katuyuan.

13. Ngaa dapat naton higugmaon ang maayong balita?

13 Ang maayong balita nga nabasa naton sa Pulong sang Dios nagabulig sa aton nga makilala ang aton Manunuga kag mangin suod sa iya. Nagahatag ini sa aton sing makaalayaw nga mga sabat sa aton importante nga mga pamangkot kag may gahom ini sa pagpabag-o sang aton kabuhi. Nagahatag man ini sing paglaum kag nagapabakod sa aton sa tion sang kabudlayan. Dugang pa, ginatudlo sini ang dalan padulong sa makalilipay kag wala sing katapusan nga kabuhi. Wala na sing ihibalo nga mas bilidhon ukon mas importante pa sa maayong balita. Isa ini ka regalo nga indi mabakal sang kuarta kag nagahatag sa aton sing daku nga kalipay. Kag nagadugang pa gid ang aton kalipay kon ginasugid naton ini sa iban.—Binu. 20:35.

14. Paano naton mapabakod ang aton gugma sa aton ginatudlo?

14 Paano mo pa gid mapabakod ang imo gugma sa maayong balita? Kon nagabasa ka sing Biblia, pamalandungi ang imo ginabasa. Halimbawa, handurawa nga kaupod mo si Jesus sa iya pagministeryo diri sa duta, ukon kaupod mo si apostol Pablo samtang nagaduaw sia sa mga kongregasyon. Handurawa man nga yara ka na sa bag-ong kalibutan, kag hunahunaa kon daw ano katahom ang kabuhi didto. Pamalandungi ang mga pagpakamaayo nga imo nabaton paagi sa pagtuman sa maayong balita. Kon huptan mo nga mabakod ang imo gugma sa maayong balita, matalupangdan ina sang imo mga ginatudluan. Gani, importante gid nga pamalandungan naton sing maayo ang aton natun-an kag hatagan sing igtalupangod ang aton ginatudlo.—Basaha ang 1 Timoteo 4:15, 16.

Dapat Naton Higugmaon ang mga Tawo

15. Ngaa dapat higugmaon sang manunudlo ang iya mga estudyante?

15 Kon ang isa maayo nga manunudlo, ang  iya mga estudyante indi matahap sa iya, sa amo malipay sila sa pagpabutyag sang ila mga opinyon tuhoy sa ila ginatun-an. Ang isa ka mahigugmaon nga manunudlo nagatudlo sa iya mga estudyante bangod nagaulikid sia sa ila. Ginapasibu niya ang iya ginatudlo sa ila mga kinahanglanon kag sa ila ikasarang sa paghangop. Ginakonsiderar niya ang mga ikasarang kag kahimtangan sang mga estudyante. Kon may amo sini nga gugma ang mga manunudlo, mahantop ini sang mga estudyante, sa amo mangin makalilipay gid ang ila pagtuon.

16. Paano ginpakita ni Jesus ang iya gugma sa mga tawo?

16 Amo sina nga gugma ang ginpakita ni Jesus. Ang iya pinakadaku nga gugma napamatud-an gid sang ginhalad niya ang iya himpit tawhanon nga kabuhi para sa kaluwasan sang mga tawo. (Juan 15:13) Sa tion sang pagministeryo ni Jesus sa duta, ginbuligan niya ang mga tawo sa pisikal kag ilabi na sa espirituwal. Wala naghulat si Jesus nga kadtuan sia sang mga tawo, kundi naglakbay sia sing ginatos ka kilometro agod ibantala ang maayong balita sa ila. (Mat. 4:23-25; Luc. 8:1) Mapinasensiahon gid sia kag mahinangpanon. Sa tion nga kinahanglan niya tadlungon ang iya mga disipulo, ginhimo niya ini sing mahigugmaon. (Mar. 9:33-37) Ginpalig-on niya sila paagi sa pagpabutyag sang iya pagsalig nga mangin epektibo sila nga manugbantala sang maayong balita. Wala sing tawo nga makatupong sa gugma nga ginpakita ni Jesus subong manunudlo. Ang gugma nga ginpakita ni Jesus sa iya mga disipulo amo ang nagpahulag sa ila nga higugmaon man sia kag tumanon ang iya mga sugo.—Basaha ang Juan 14:15.

17. Paano nagpakita sang gugma sa iban ang mga disipulo ni Jesus?

17 Kaangay ni Jesus, ang iya mga disipulo nagpakita man sing tudok nga gugma sa mga tawo nga ila ginbantalaan. Nagbatas sila sang mga pagtilaw kag nagrisgo sang ila kabuhi sa pag-alagad sa iban kag sa pagbantala sang maayong balita. Daku gid ang ila gugma sa mga tawo nga ila gintudluan! Si apostol Pablo naggamit sing makatalandog nga tinaga sang nagsulat sia: “Nangin malulo kami sa tunga ninyo, subong sang nagabatiti nga iloy nga nagapalangga sang iya kaugalingon nga mga anak. Gani, bangod may mapinalanggaon nga balatyagon kami sa inyo, nahamuot gid kami nga ipaambit sa inyo, indi lamang ang maayong balita sang Dios, kundi ang amon man kaugalingon nga kalag, bangod nangin hinigugma namon kamo.”—1 Tes. 2:7, 8.

18, 19. (a) Ngaa handa kita magsakripisyo sa aton pagbantala nga hilikuton? (b) Maghatag sing isa ka halimbawa kon paano ang gugma nga aton ginapakita natalupangdan sang iban.

18 Sing kaanggid, ang mga Saksi ni Jehova sa karon nagabantala sa bug-os nga duta para pangitaon ang mga tawo nga luyag magkilala kag mag-alagad kay Jehova. Ang matuod, 17 na ka tuig nga sobra isa ka bilyon ka oras ang ginagamit naton kada tuig sa pagbantala kag sa paghimo sing disipulo nga hilikuton, kag padayon gihapon naton ina nga ginahimo. Ginahimo naton ini sing kinabubut-on bisan pa ang pagbantala nga hilikuton nagakinahanglan sang pagsakripisyo sang aton  tion, kusog kag materyal nga pagkabutang. Kaangay ni Jesus, nahangpan naton nga luyag sang aton mahigugmaon nga Amay nga matigayon sang mga tawo ang sibu nga ihibalo nga nagadul-ong sa kabuhi nga wala sing katapusan. (Juan 17:3; 1 Tim. 2:3, 4) Ang gugma nagapahulag sa aton nga buligan ang mga tawo nga bunayag sing tagipusuon nga kilalahon kag higugmaon si Jehova pareho sang aton pagkilala kag paghigugma sa iya.

19 Ang gugma nga aton ginapakita matalupangdan sang iban. Halimbawa, ang isa ka payunir sa Estados Unidos naghimo sing mga sulat kag ginpadala ini sa mga namatyan sang ila hinigugma. May isa ka tawo nga nagbalos sa iya sulat, nga nagasiling: “Sang primero, nakibot gid ako nga may isa ka tawo nga nagtinguha nga magsulat sa indi niya kilala agod maghatag sing lugpay sa tion sang kalisod. Masiling ko gid nga ginahigugma mo ang imo isigkatawo kag ang Dios nga nagagiya sa mga tawo sa dalanon sang kabuhi.”

20. Daw ano ka importante ang pagtudlo nga may gugma?

20 May isa ka awtor nga nagsiling nga kon ang ikasarang sa pagpanudlo updan sang gugma, tuman gid kaayo ang mangin resulta. Gani sa aton pagpanudlo, ginatinguhaan naton nga buligan ang aton mga estudyante nga makilala si Jehova kag higugmaon sia. Huo, agod mangin epektibo kita nga mga manunudlo, kinahanglan naton nga higugmaon ang Dios, ang kamatuoran, kag ang mga tawo. Samtang ginapalambo naton ina nga sahi sang gugma kag ginapakita ini sa aton ministeryo, mabatyagan naton indi lang ang kalipay sa paghatag kundi ang kalipay man nga nailog naton si Jesus kag napahamut-an si Jehova.

Paano Mo Ini Sabton?

• Kon nagatudlo kita sing maayong balita sa mga tawo, ngaa importante gid nga may yara kita . . .

gugma sa Dios?

gugma sa aton ginatudlo?

gugma sa aton ginatudluan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Ano ang kinatuhayan sang paagi sang pagtudlo ni Jesus sa paagi sang pagtudlo sang mga escriba kag mga Fariseo?

[Retrato sa pahina 18]

Ang maayo nga pagtudlo nagakinahanglan sing ihibalo, ikasarang kag, labaw sa tanan, gugma