Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Tion sa Paghipos”

“Tion sa Paghipos”

 “Tion sa Paghipos”

“ANG paghambal pilak, ang paghipos bulawan.” Amo ini ang ginasiling sang isa ka madugay na nga hulubaton halin sa Sidlangan. Suno sa Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, ang katumbas sini sa Hebreo nagasiling: “Kon ang bili sang isa ka tinaga isa ka siklo, ang paghipos naman nagabili sing duha.” Kag ang maalam nga si Hari Solomon sang Israel sadto nagsulat: “May tagsa ka tion ang tanan nga buluhaton diri sa kalibutan . . . may tion sa paghipos kag may tion man sa paghambal.”—Man. 3:1, 7, Ang Pulong sang Dios.

Kon amo, san-o dapat maghipos sa baylo nga maghambal? Ang mga tinaga nga “mahipos” kag “paghipos” mabasa sing sobra sa isa ka gatos ka beses sa Biblia. Ang konteksto sa sini nga mga tinaga nagapakita nga maalamon ang paghipos bisan sa tatlo lang ka bahin sang aton kabuhi. Binagbinagon naton kon paano ang paghipos pagpakita sing pagtahod, pagpakita sing kaalam kag paghantop, kag makabulig sa pagpamalandong.

Pagpakita sing Pagtahod

Ang paghipos pagpakita sing pagtahod kag pagpadungog. Ang manalagna nga si Habacuc nagsiling: “Ang GINOO yara sa iya balaan nga templo; maghipus ang bug-os nga duta sa atubangan niya.” (Hab. 2:20) Ang matuod nga mga sumilimba “maghulat sing hipus sang kaluwasan sang GINOO.” (Pan. 3:26) Ang salmista nag-amba: “Magpakalinong ka sa presensya sang GINOO kag maghulat nga mapailubon sa iya nga himuon. Indi ka magpanginit sa mga tawo nga mainuswagon.”—Sal. 37:7, APD.

Madayaw bala naton si Jehova bisan indi kita maghambal? Ti, indi bala nga kon kaisa nahayanghag gid kita kon makita naton ang matahom nga mga tinuga sang Dios, amo nga daw indi kita makahambal? Indi bala ang paghunahuna sining makatilingala nga mga tinuga isa ka paagi sang pagdayaw sa Manunuga sa aton tagipusuon? Ang salmista nga si David nagsiling tuhoy sa mga tinuga sang Dios: “Dayawa ninyo sia, adlaw kag bulan, dayawa sia, kamo tanan nga bitoon sang kapawa! Dayawa sia, kamo kalangitan sang kalangitan, kag kamo nga mga tubig nga yara sa ibabaw sang kalangitan! Magdayaw sila sang ngalan sang GINOO! Kay nagsogo sia kag natuga sila.”—Sal. 148:3-5.

Subong nga si Jehova nagakaigo gid nga  tahuron, amo man ang iya mga pinamulong. Halimbawa, sang mamulongpulong ang manalagna sang Dios nga si Moises sa pungsod sang Israel antes sia mapatay, ginpalig-on niya kag sang mga saserdote ang tanan nga nagtilipon nga nagasiling: “Maghipus . . . tumanon mo ang tingug sang GINOO nga imo Dios.” Bisan ang mga kabataan nga mga Israelinhon dapat magpamati sing maayo kon ang mga anak sang Israel magtilipon para sa pagbasa sang Kasuguan sang Dios. “Tipona ang katawohan,” siling ni Moises, ‘ang mga lalaki, ang mga babayi, kag ang mga magamay agud nga magtoon sila.’—Deut. 27:9, 10; 31:11, 12.

Sa karon, nagakaigo man nga ang mga sumilimba ni Jehova matinahuron nga magpamati sa mga instruksion nga mabatian nila sa Cristiano nga mga pagtilipon, lakip sa dalagku nga mga kombension! Samtang ginahambal sa plataporma ang importante nga mga kamatuoran halin sa Biblia, indi bala nga wala kita sing pagtahod sa Pulong sang Dios kag sa iya organisasyon kon nagaistoryahanay kita? Dapat kita maghipos kag mamati kon may sesyon.

Bisan sa aton pagpakighambal sa iban, pagpakita man sing pagtahod kon mamati kita sing maayo. Halimbawa, ang patriarka nga si Job nagsiling sa iya mga manugsumbong: “Tudloi ako, kag magahipus ako.” Namati sing maayo si Job sang nagahambal sila. Kag sang iya na turno, nangabay sia: “Hipus kamo, pabay-i ako agud nga makapamolong ako.”—Job 6:24; 13:13.

Pagpakita sing Kaalam kag Paghantop

Ang Biblia nagasiling: “Ang nagapugung sang iya mga bibig nagahimo sing maalamon.” “Ang tawo nga mahangponon nagahipus.” (Hulu. 10:19; 11:12) Binagbinaga kon paano ginpakita ni Jesus ang kaalam kag paghantop paagi sa paghipos. Sang makita niya nga wala na sing pulos ang pagpakighambal sa iya mga kaaway nga nagapamatok gid sa iya, “si Jesus naghipos lang.” (Mat. 26:63) Sang ulihi, sang nag-atubang sia kay Pilato, “wala [si Jesus] magsabat.” Ginpabay-an niya ang iya mga binuhatan nga maghambal para sa iya.—Mat. 27:11-14.

Maalamon man nga maghipos kita ilabi na gid kon ginapaakig kita. Ang isa ka hulubaton nagasiling: “Ang mapinasensyahon nga tawo maalamon gid, pero ang tawo nga dali maakig nagapakita sang iya pagkabuang-buang.” (Hulu. 14:29, APD) Kon dasudaso kita nga magsabat kon akig kita, makahambal kita sing masakit nga mga tinaga nga hinulsulan naton sa ulihi. Sa sini nga mga kahimtangan, ang aton mga ginahambal nagapakita sing pagkabuangbuang, kag bangod sini matublag kita.

Maalamon kita kon nagahalong kita sa aton mga ginasiling sa mga malaut nga mga tawo. Kon ginainsulto kita samtang nagabantala, mas maayo man nga maghipos. Dugang pa, kon ang aton mga kaeskwela ukon mga kaupod sa trabaho magdinupak ukon mag-istorya sing binastos nga mga lahog, indi bala nga mas maayo nga maghipos kita para ipakita nga wala kita sini nanamian? (Efe. 5:3) Nagsulat ang salmista: “Agud nga indi ako makasala sa akon dila; busalan ko ang akon baba samtang ang malauton yari sa akon atubangan.”—Sal. 39:1.

Ang tawo nga “mahangponon” masaligan.  (Hulu. 11:12) Ang matuod nga Cristiano wala nagasugid sang kompidensiyal nga mga butang. Ang Cristiano nga mga gulang dapat maghalong gid agod indi madula ang pagsalig sa ila sang mga kauturan sa kongregasyon.

Bisan pa wala sing tinaga nga mabatian, ang paghipos may maayo nga epekto. Ang Ingles nga manunulat nga si Sydney Smith sang ika-19 nga siglo nagsiling tuhoy sa iya kadungandungan: “Nagahipos sia kon kaisa, amo nga manami sia istoryahon.” Sa pagkamatuod, ang adlaw-adlaw nga paghambalanay sang duha ka mag-abyan nagakinahanglan nga pareho sila kahibalo mamati kag maghambal. Ang isa ka tawo nga maayo sa pagpakigsugilanon dapat nagapamati man sing maayo.

Nagpaandam si Solomon: “Sa kadam-an sang mga polong wala ginakulangi sing paglapas, apang ang nagapugung sang iya mga bibig nagahimo sing maalamon.” (Hulu. 10:19) Gani, kon diutay lang ang imo ginahambal, diutay man ang kahigayunan nga makahambal ka sing indi maayo. Ang matuod, “bisan ang buangbuang kon maghipus sia ginaisip nga maalam; kon magkium sia sang iya mga bibig, ginakabig sia nga mahalongon.” (Hulu. 17:28) Gani, mahimo kita magpangabay kay Jehova sa pangamuyo nga ‘bantayan ang ganhaan sang aton mga bibig.’—Sal. 141:3.

Bulig sa Pagpamalandong

Tuhoy sa tawo nga nagalakat sa dalanon sang pagkamatarong, ang Kasulatan nagasugid sa aton nga “sa iya [Dios] kasogoan nagapamalandong sia sa adlaw kag gab-i.” (Sal. 1:2) Sa ano nga mga kahimtangan nga makapamalandong kita sing maayo?

Si Isaac nga anak sang patriarka nga si Abraham, ‘naggua agod magpamalandong sa latagon’ “sang nagasirum na.” (Gen. 24:63, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano) Nangita sia sing malinong nga tion kag lugar para makapamalandong. Si Hari David nagapamalandong man sa malinong nga kagab-ihon. (Sal. 63:6) Ang himpit nga si Jesus nangita man sing higayon nga mag-isahanon kag magpamalandong. Agod makapalayo sa magahod nga kadam-an, nagkadto sia sa mga bukid, mga kahanayakan, kag sa iban pa malinong nga mga duog.—Mat. 14:23; Luc. 4:42; 5:16.

Ang kalinong may maayo nga epekto sa aton. Kon malinong, mausisa naton sing maayo ang aton kaugalingon. Importante ini para mahibaluan naton ang aton mga palauswagon. Ang kalinong makapatawhay man sang aton hunahuna. Ang pagpamalandong sa malinong nga mga tion makabulig nga mangin maugdang kita kag mangin mapainubuson, kag maapresyar pa gid ang mas importante nga mga butang sa kabuhi.

Bisan pa maayo nga maghipos, may “tion man sa paghambal.” (Man. 3:7, APD) Ang matuod nga mga sumilimba karon masako sa pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios “sa bug-os napuy-an nga duta.” (Mat. 24:14) Ang makalilipay nga gahod nagalanog pa gid samtang nagadamo ang mga sumilimba. (Miq. 2:12) Gani, kabay pa nga nalakip kita sa mapisan nga mga manugbantala sang maayong balita sang Ginharian kag nagahambal tuhoy sa matahom nga mga binuhatan sang Dios. Samtang nagapakigbahin kita sa sining importante nga hilikuton, ipakita naton sa aton pagkabuhi nga ginapabaloran naton ang nagakaigo nga paghipos.

[Retrato sa pahina 3]

Sa Cristianong mga miting, dapat kita mamati kag magtuon

[Retrato sa pahina 4]

Mas maayo nga maghipos na lang kon ginapakalain kita sa aton pagbantala

[Retrato sa pahina 5]

Kon malinong, makapamalandong kita sing maayo