Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamatan-on—Ipakita ang Inyo Pag-uswag

Mga Pamatan-on—Ipakita ang Inyo Pag-uswag

 Mga Pamatan-on—Ipakita ang Inyo Pag-uswag

“Pamalandungi ini nga mga butang; mag-ukod sa sini, agod ang imo pag-uswag madayag sa tanan nga tawo.”—1 TIM. 4:15.

1. Ano ang luyag sang Dios para sa mga pamatan-on?

“MGA pamatan-on, magkalipay kamo sa inyo pagkapamatan-on. Magkalipay kamo samtang pamatan-on pa kamo. Himoa ninyo ang luyag ninyo himuon kag tumana ang handom sang inyo tagipusoon.” (Man. 11:9, Maayong Balita nga Biblia) Amo ini ang ginsulat sang maalam nga si Hari Solomon sang Israel sadto. Luyag gid sang Ginhalinan sini nga mensahe, si Jehova nga Dios, nga magmalipayon kamo nga mga pamatan-on indi lamang subong kundi asta magtigulang kamo. Apang kon kaisa, ang isa ka pamatan-on nagahimo sing sayop nga desisyon nga mahimo may indi maayo nga epekto sa iya palaabuton. Bisan ang matutom nga si Job nagkasubo bangod sa resulta “sang mga kalautan sang [iya] pagkapamatan-on.” (Job 13:26) Sa mga tinuig sang pagkatin-edyer, ang isa ka Cristiano pirme nagahimo sing mabug-at nga mga desisyon. Kon indi maayo ang iya desisyon, magaresulta ini sa mga problema kag mahimo  maapektuhan sini ang iya bug-os nga kabuhi.—Man. 11:10.

2. Ano nga laygay sa Biblia ang dapat sundon sang mga pamatan-on para malikawan ang mabug-at nga mga sayop?

2 Ang mga pamatan-on kinahanglan nga maghimo sing maayo nga desisyon. Binagbinaga ang laygay ni apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Sia nagsulat: “Indi kamo mangin bata sa inyo ikasarang sa paghangop . . . Mangin hamtong kamo sa inyo ikasarang sa paghangop.” (1 Cor. 14:20) Ang pagsunod sa laygay nga maghunahuna kag mangatarungan subong isa ka hamtong makabulig sa mga pamatan-on nga malikawan ang mabug-at nga mga sayop.

3. Ano ang imo himuon agod mangin hamtong?

3 Kon ikaw isa ka pamatan-on, dumduma nga kinahanglan ang panikasog agod mangin hamtong. Ginsilingan ni Pablo si Timoteo: “Wala sing tawo nga magpakanubo sang imo pagkapamatan-on. Sa baylo, sa mga matutom mangin halimbawa ka sa paghambal, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. . . . Mag-ukod ka sa pagbasa sing dayag, sa paglaygay, sa pagpanudlo. . . . Pamalandungi ini nga mga butang; mag-ukod sa sini, agod ang imo pag-uswag madayag sa tanan nga tawo.” (1 Tim. 4:12-15) Ang Cristianong mga pamatan-on kinahanglan nga mag-uswag kag ipakita ini nga pag-uswag sa iban.

Ano ang Pag-uswag?

4. Ano ang nalakip sa pag-uswag subong isa ka Cristiano?

4 Ang pag-uswag nagakahulugan sing “pagpadayon kag pagbag-o para sa kaayuhan.” Ginpalig-on ni Pablo si Timoteo nga mag-ukod sa paghambal, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo kag kaputli, subong man sa iya pagtuman sang iya ministeryo. Dapat sia magtinguha nga mangin maayo nga halimbawa para sa iban. Gani, kinahanglan nga magpadayon sa pag-uswag si Timoteo.

5, 6. (a) San-o nakita ang pag-uswag ni Timoteo? (b) Kon parte sa pag-uswag, paano mailog sang mga pamatan-on subong si Timoteo?

5 Sang ginsulat ni Pablo ini nga laygay sang mga 61 asta 64 C.E., si Timoteo wala pa lang nagasugod sa pag-uswag kundi isa na ka eksperiensiado nga gulang. Sang 49 ukon 50 C.E., sang si Timoteo mga beintehon pa lang, “maayo ang ginasugid tuhoy sa iya sang mga kauturan sa Listra kag Iconio,” nga nakakita sang iya pag-uswag subong Cristiano. (Binu. 16:1-5) Sadto nga tion, gin-upod ni Pablo si Timoteo sa iya paglakbay subong misyonero. Sang makita niya ang padayon nga pag-uswag ni Timoteo sa sulod sang pila ka bulan, ginpadala sia ni Pablo sa Tesalonica agod lugpayan kag palig-unon ang mga Cristiano sa amo nga siudad. (Basaha ang 1 Tesalonica 3:1-3, 6.) Maathag nga ginpakita ni Timoteo ang iya pag-uswag bisan pamatan-on pa sia.

6 Kamo nga mga pamatan-on sa kongregasyon, tinguhai nga ipakita subong ang kinahanglanon nga mga kinaiya agod makita ang inyo pag-uswag bilang mga Cristiano kag ang inyo ikasarang sa pagtudlo sing mga kamatuoran sa Biblia. Sugod sa edad nga 12, si Jesus “labi nga nag-alam.” (Luc. 2:52) Kon amo, usisaon naton kon paano mo mapakita ang imo pag-uswag sa tatlo ka bahin sang imo kabuhi: (1) kon nagaatubang sing mga kabudlayan, (2) samtang nagahanda sa pagminyo, kag (3) samtang ginatinguhaan mo nga mangin ‘maayo nga ministro.’—1 Tim. 4:6.

Atubanga ang mga Kabudlayan nga May “Maligdong nga Hunahuna”

7. Ano ang epekto sang mga kabudlayan sa mga pamatan-on?

7 Ang 17 anyos nga Cristiano nga si Carol nagsiling: “Kon kaisa ginaluyahan gid ako sing buot, ginakapoy, kag ginatamaran na mamensar, amo nga daw indi ko na gusto nga magbugtaw kon aga.” * Ngaa amo gid sini ang iya pamatyag? Sang dies anyos pa lang si Carol, nagbulagay ang iya mga ginikanan. Nagpuyo sia upod sa iya nanay nga wala nagasunod sa moral nga mga talaksan sang Biblia. Pareho kay Carol, mahimo nga nagaatubang ka man sing mabudlay nga mga kahimtangan nga daw wala na gid sing solusyon.

8. Ano nga mga kabudlayan ang gin-atubang ni Timoteo?

8 Samtang nagauswag subong Cristiano, nag-atubang man si Timoteo sing mga kabudlayan. Halimbawa, ‘masunson sia nga nagabalatian’ bangod sang iya sakit sa tiyan. (1 Tim. 5:23) Sang ginpadala sia ni Pablo sa Corinto agod tadlungon  ang mga problema parte sa mga tawo nga nagabato sa awtoridad ni Pablo, ginpalig-on ni Pablo ang kongregasyon nga magkooperar, agod nga “wala [si Timoteo] sing kahadlukan” sa ila. (1 Cor. 4:17; 16:10, 11) Ginapakita sini nga mahuluy-on si Timoteo.

9. Ano ang maligdong nga hunahuna, kag ano ang kinatuhayan sini sa katalaw?

9 Agod buligan si Timoteo, ginpalig-on sia sang ulihi ni Pablo: “Ginhatagan kita sang Dios indi sing espiritu sang katalaw, kundi sang gahom kag sang gugma kag sang maligdong nga hunahuna.” (2 Tim. 1:7) Ang “maligdong nga hunahuna” amo ang ikasarang nga maghunahuna kag mangatarungan sing husto. Nalakip sa sini ang pag-atubang sa realidad bisan pa nga indi mo ini luyag. Ang pila ka pamatan-on nga wala mag-uswag subong mga Cristiano nangin matalaw kag ginpalagyuhan nila ang mga kabudlayan paagi sa sobra nga pagtulog ukon paglantaw sing TV, pag-drugs ukon pagpahubog, pagkadto pirme sa mga party, ukon paghimo sing seksuwal nga imoralidad. Ginapalig-on ang mga Cristiano nga “sikwayon ang pagkadidiosnon kag kalibutanon nga mga kailigbon kag magkabuhi nga may maligdong nga hunahuna kag pagkamatarong kag diosnon nga debosyon sa tunga sining karon nga sistema sang mga butang.”—Tito 2:12.

10, 11. Paano kita mabuligan sang maligdong nga hunahuna nga magsalig sa Dios?

10 Ginapalig-on sang Biblia ang “lamharon nga mga lalaki nga mangin maligdong sing hunahuna.” (Tito 2:6) Ang pagsunod sa sini nga laygay nagakahulugan sing pagpangamuyo kag pagsalig sa kusog nga halin sa Dios kon nagaatubang ikaw sing mga problema. (Basaha ang 1 Pedro 4:7.) Kon himuon mo ini, magadugang ang imo pagsalig sa “kusog nga ginahatag sang Dios.”—1 Ped. 4:11.

11 Ang maligdong nga hunahuna kag pangamuyo amo ang nakabulig kay Carol. “Ang paglikaw sa imoral nga pagkabuhi sang akon iloy amo ang isa sa pinakamabudlay nga butang nga akon himuon,” siling niya. “Pero nakabulig gid ang pangamuyo. Nahibaluan ko nga kaupod ko si Jehova, gani wala na ako nahadlok.” Dumduma nga ang mga kabudlayan makapabakod sa imo kag magahimo sa imo nga mangin mas maayo nga tawo. (Sal. 105:17-19; Pan. 3:27) Bisan ano man nga kabudlayan ang imo ginaatubang, indi ka gid pagbiyaan sang Dios. ‘Buligan ka gid niya.’—Isa. 41:10.

Paghanda Para sa Madinalag-on nga Pag-asawahay

12. Ngaa dapat iaplikar sang isa ka Cristiano nga luyag magminyo ang mga prinsipio sa Hulubaton 20:25?

12 Ang pila ka lamharon nagdalidali sa pagminyo bangod abi nila amo ini ang solusyon sa ila kasubo, pag-isahanon, kataka, kag mga problema sa puluy-an. Pero, ang pagsumpaanay sa kasal isa ka serioso nga butang. Sang panahon sang Biblia, may iban nga padasudaso nga naghimo sing sagrado, ukon balaan nga sumpa, nga wala anay ginpensar sing maayo kon ano ang nadalahig sa sini. (Basaha ang Hulubaton 20:25.) Kon kaisa, wala ginahunahuna sing maayo sang mga lamharon kon ano gid ang kinahanglanon para magmadinalag-on ang pag-asawahay. Sa ulihi,  marealisar nila nga indi pa gali nila ini masarangan.

13. Ano nga mga pamangkot ang dapat binagbinagon sang mga luyag magnobyo kag magnobya, kag ano nga laygay ang makabulig sa ila?

13 Gani, antes magnobyo ukon magnobya, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ngaa gusto ko gid magminyo? Ano ang ginapaabot ko nga matabo kon minyo na ako? Bagay bala sia sa akon? Handa na bala ako sa akon mga responsibilidad kon minyo na?’ Agod mabuligan ka nga mausisa sing maayo ang imo kaugalingon, ang “matutom kag mainandamon nga ulipon” nagbalhag sing detalyado nga mga artikulo parte sa sini nga topiko. * (Mat. 24:45-47) Kabiga nga naghalin ini nga mga laygay kay Jehova. Binagbinaga ini sing maayo kag iaplikar. Indi ka mangin kaangay sa “kabayo ukon sa mula, nga walay sing paghangup.” (Sal. 32:8, 9) Dapat nahangpan mo sing maayo ang imo mga responsibilidad sa pag-asawahay. Kon sa banta mo handa ka na magnobyo ukon magnobya, dumduma pirme nga “mangin halimbawa . . . sa kaputli.”—1 Tim. 4:12.

14. Paano makabulig ang Cristianong pagkahamtong kon magminyo ka?

14 Ang Cristianong pagkahamtong nagaamot man sing kadalag-an sa tapos sang kasal. Ang isa ka hamtong nga Cristiano nagatinguha nga malab-ot ang “talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Cristo.” (Efe. 4:11-14) Ginatinguhaan gid niya nga mapakita ang mga personalidad nga kaangay ni Cristo. Subong aton halimbawa, si “Cristo wala magpahamuot sa iya kaugalingon.” (Roma 15:3) Kon ang mag-asawa wala nagapangita sang ila kaugalingon nga kaayuhan, kundi ang kaayuhan sang ila tiayon, ang ila pag-asawahay mangin malinong kag malig-on. (1 Cor. 10:24) Ang bana magapakita sing masinakripisyuhon nga gugma, kag ang asawa magapasakop gid sa iya bana subong nga si Jesus nagpasakop sa iya Ulo.—1 Cor. 11:3; Efe. 5:25.

“Tumana sing Bug-os ang Imo Ministeryo”

15, 16. Paano mo mapakita ang imo pag-uswag sa ministeryo?

15 Nagapatalupangod sang importante nga asaynment ni Timoteo, si Pablo nagsulat: “Hanuot ako nga nagasugo sa imo sa atubangan sang Dios kag ni Cristo Jesus, . . . ibantala ang pulong, mangin masako sa sini.” Nagdugang pa sia: “Himua ang hilikuton sang isa ka ebanghelisador, tumana sing bug-os ang imo ministeryo.” (2 Tim. 4:1, 2, 5) Agod mahimo ini, dapat “ginasagod sang mga pulong sang pagtuo” si Timoteo.—Basaha ang 1 Timoteo 4:6.

16 Paano ka ‘masagod sang mga pulong sang pagtuo’? Si Pablo nagsulat: “Mag-ukod ka sa pagbasa sing dayag, sa paglaygay, sa pagpanudlo. Pamalandungi ini nga mga butang; mag-ukod sa  sini.” (1 Tim. 4:13, 15) Kinahanglan ang maukod nga personal nga pagtuon para mag-uswag. Ang ekspresyon nga “mag-ukod” nagapakita sing katutom sa isa ka hilikuton. Kamusta ang imo batasan sa pagtuon? Maukod ka bala sa pagtuon sa “madalom nga mga butang sang Dios”? (1 Cor. 2:10) Ukon pakulahaw lang bala ang imo pagtuon? Kon pamalandungan mo sing maayo ang imo ginatun-an, mapahulag ka nga pauswagon ang imo ministeryo.—Basaha ang Hulubaton 2:1-5.

17, 18. (a) Ano nga mga ikasarang ang dapat mo pauswagon? (b) Paano ang pagpakita sang panimuot nga pareho kay Timoteo makabulig sa imo ministeryo?

17 Ang isa ka lamharon nga payunir nga si Michelle, nagsiling: “Agod mangin epektibo sa ministeryo, may maayo ako nga iskedyul para sa personal nga pagtuon kag regular nga nagatambong sa mga miting. Gani, padayon ako nga nag-uswag subong Cristiano.” Ang pagpayunir makabulig gid sa imo agod mapauswag ang imo ikasarang sa paggamit sing Biblia sa ministeryo kag mag-uswag subong Cristiano. Tinguhai nga mangin maayo ang imo pagbasa kag pagkomento sa Cristiano nga mga miting. Para mapakita ang imo pag-uswag sa kamatuoran, dapat handaan mo sing maayo ang imo mga asaynment sa Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo nga ginagamit sing maayo ang gin-asayn nga materyal.

18 Ang paghimo sing hilikuton sang isa ka ebanghelisador nagakahulugan nga mangin epektibo sa imo ministeryo kag buligan ang iban nga maluwas. Nalakip sa sini ang pagpauswag sang imo “kalantip sa pagpanudlo.” (2 Tim. 4:2) Paagi sa pagpakig-upod sa mga eksperiensiado nga manugbantala, makatuon ka sa ila mga paagi sa pagtudlo, pareho kay Timoteo nga nakatuon kay Pablo. (1 Cor. 4:17) Sang ginsambit ni Pablo ang iya mga nabuligan, nagsiling sia nga wala lamang niya ginpaambit sa ila ang maayong balita, kundi ginhatag niya pati ang iya “kaugalingon nga kalag,” ukon gingamit ang iya bug-os nga kabuhi sa pagbulig sa ila, bangod ginahigugma niya sila. (1 Tes. 2:8) Para mailog mo ang halimbawa ni Pablo sa ministeryo, dapat may panimuot ka pareho kay Timoteo nga may kabalaka gid sa iban kag ‘nagpaulipon para sa pagpauswag sing maayong balita.’ (Basaha ang Filipos 2:19-23.) Ginapakita mo bala ini nga sahi sang pagsakripisyo sa imo ministeryo?

Ang Pag-uswag Nagahatag sing Matuod nga Kalipay

19, 20. Ngaa ang pag-uswag subong Cristiano makalilipay?

19 Ang pag-uswag subong Cristiano nagakinahanglan sing panikasog. Pero, paagi sa mapailubon nga pagpauswag sang imo ikasarang sa pagtudlo, may pribilehiyo ka sa ulihi nga ‘magpamanggad sa madamo’ paagi sa pagtudlo sa ila sing kamatuoran, kag sila imo “mangin kalipay ukon purongpurong sang paghugyaw.” (2 Cor. 6:10; 1 Tes. 2:19) “Mas madamo nga tion ang ginagamit ko subong sa pagbulig sa iban,” siling ni Fred, nga isa ka bug-os tion nga ministro. “Matuod gid nga may kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.”

20 Si Daphne nga isa ka lamharon nga payunir nagsugid parte sa kalipay nga iya nabatyagan sa iya pag-uswag subong Cristiano. Sia nagsiling: “Nagsuod pa gid ako kay Jehova samtang nagadugang ang akon natun-an parte sa iya. Kon napahalipay mo si Jehova sa imo bug-os gid nga masarangan, kanami sang imo pamatyag. Makalilipay gid ini!” Nakita kag ginapabaloran ni Jehova ang imo pag-uswag subong Cristiano, bisan pa indi ini pirme matalupangdan sang tawo. (Heb. 4:13) Pat-od gid nga kamo nga mga pamatan-on makahimaya kag makadayaw sa aton langitnon nga Amay. Padayon nga pahalipaya ang iya tagipusuon samtang ginapakita mo ang imo pag-uswag.—Hulu. 27:11.

[Mga Nota]

^ par. 7 Gin-islan ang iban nga ngalan.

^ par. 13 “Is This Person Right for Me?” sa libro nga Questions Young People Ask—Answers That Work, Tomo 2; “Ang Panuytoy sang Dios sa Pagpili sing Tiayon,” sa Mayo 15, 2001 nga Ang Lalantawan; kag “How Wise Is a Teenage Marriage?” sa Septiembre 22, 1983 nga Awake!

Ano ang Imo Natun-an?

• Ano ang nalakip sa pag-uswag subong Cristiano?

• Paano mo mapakita ang imo pag-uswag . . .

kon nagaatubang sing mga kabudlayan?

samtang nagahanda sa pagminyo?

sa ministeryo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Ang pangamuyo makabulig sa imo nga maatubang ang mga kabudlayan

[Retrato sa pahina 16]

Paano mangin epektibo nga mga manunudlo ang lamharon nga mga manugbantala?