Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magpanikasog Padulong sa Pagkahamtong—“Malapit na ang Dakung Adlaw Sang Ginoo”

Magpanikasog Padulong sa Pagkahamtong—“Malapit na ang Dakung Adlaw Sang Ginoo”

 Magpanikasog Padulong sa Pagkahamtong—“Malapit Na ang Dakung Adlaw sang GINOO

“Magpanikasog kita padulong sa pagkahamtong.”—HEB. 6:1.

1, 2. Ngaa ang mga Cristiano sang unang siglo sa Jerusalem kag Judea may kahigayunan nga “magpalagyo sa mga bukid”?

SANG si Jesus yari sa duta, nagpalapit sa iya ang iya mga disipulo kag namangkot: “Ano ang mangin tanda sang imo presensia kag sang katapusan sang sistema sang mga butang?” Ang una nga katumanan sang tagna nga ginhatag ni Jesus sa ila bilang sabat sa ila pamangkot natabo sang unang siglo. Naghambal si Jesus tuhoy sa di-kinaandan nga hitabo nga amo ang magatanda nga malapit na lang ang katapusan. Kon makita na ini, “ang mga yara sa Judea [dapat] magpalagyo sa mga bukid.” (Mat. 24:1-3, 15-22) Makilala bala sang mga disipulo ni Jesus ang tanda kag magtuman sa iya ginsugo?

2 Mga tatlo ka dekada sang ulihi, sang 61 C.E., nagsulat si apostol Pablo sing mabaskog kag makapahunahuna nga mensahe sa mga Hebreo nga Cristiano nga nagaistar sa Jerusalem kag sa palibot sini. Wala makahibalo si Pablo kag ang iya mga masigkatumuluo sadto nga mga lima ka tuig na lang kag magaabot na ang tanda sang pagsugod sang “dakung kapipit-an.” (Mat. 24:21) Sang 66 C.E., ginpangunahan ni Cestius Gallus ang Romano nga mga soldado sa pagsalakay sa Jerusalem. Daw nagmadinalag-on na kuntani sila, apang gulpi lang sila nag-isol. Gani, ang mga Cristiano nga yara sa katalagman may kahigayunan nga makapalagyo.

3. Ano ang ginlaygay ni Pablo sa Hebreo nga mga Cristiano, kag ngaa?

3 Dapat nahantop sang mga Cristiano sadto nga ang mga hitabo, katumanan na sang tagna ni Jesus kag gani kinahanglan sila malagyo. Apang, may iban nga nangin ‘mahinay sa ila pagpamati.’ Nangin kaangay sila sang mga lapsag sa espirituwal nga nagakinahanglan sing “gatas.” (Basaha ang Hebreo 5:11-13.) Bisan ang madugay na nga mga matutom sa kamatuoran nagpakita man sing tanda nga ‘nagapalayo sila sa buhi nga Dios.’ (Heb. 3:12) Ang iban may “kinabatasan” nga indi magtambong sa Cristianong mga miting sang tion nga “malapit na ang adlaw” sang kalaglagan. (Heb. 10:24, 25) Ginhatagan sila ni Pablo sing kinahanglanon nga laygay: “Karon nga ginbiyaan na naton ang panguna nga doktrina tuhoy kay Cristo, magpanikasog kita padulong sa pagkahamtong.”—Heb. 6:1.

4. Ngaa importante nga mangin alisto subong mga Cristiano, kag ano ang makabulig sa aton nga himuon ini?

4 Nagakabuhi na kita sa tion sang katapusan nga katumanan sang tagna ni Jesus. “Malapit na ang dakung adlaw sang GINOO.” (Sof. 1:14) Amo ini ang adlaw nga laglagon ang bug-os nga kalibutan ni Satanas. Gani, dapat gid kita mangin alisto sa katumanan sang mga tagna sang Biblia kag pabakuron pa gid ang aton kaangtanan kay Jehova. (1 Ped. 5:8) Ginahimo gid bala naton ini? Ang aton pagkahamtong subong mga Cristiano makabulig sa aton agod mahibaluan naton kon sa diin na kita sa lakat sang panahon.

Kon Ano ang Cristianong Pagkahamtong

5, 6. (a) Ano ang nalakip sa Cristianong pagkahamtong? (b) Ang pagkahamtong nagakinahanglan sang pagpanikasog sa anong duha ka bahin sang aton kabuhi?

5 Wala lamang ginpalig-on ni Pablo ang Hebreo nga mga Cristiano nga magpanikasog sa pagkahamtong kundi ginsugiran niya sila kon ano ang nalakip sa sini. (Basaha ang Hebreo 5:14.) Ang “hamtong nga mga tawo” indi kontento sa “gatas” lamang. Nagakaon sila sing “matig-a nga kalan-on.” Gani, nahibaluan nila ang “nahauna nga  mga butang” kag ang “madalom nga mga butang” sang kamatuoran. (1 Cor. 2:10) Dugang pa, paagi sa paggamit ukon pag-aplikar sang ila natun-an, ang ila ikasarang sa paghantop nahanas nga makilala ang maayo kag malain. Kon kinahanglan sila nga magdesisyon, ini nga paghanas makabulig sa ila nga mahantop kon ano nga mga prinsipio sa Biblia ang nadalahig kag kon paano ini iaplikar.

6 “Kinahanglan hatagan naton sang labaw pa sa kinaandan nga igtalupangod ang mga butang nga aton nabatian,” sulat ni Pablo, “agod indi gid kita maanod palayo.” (Heb. 2:1) Mahimo nga antes kita makamulalong, naanod na gali kita palayo sa pagtuo. Malikawan naton ini kon hatagan naton sang “labaw pa sa kinaandan nga igtalupangod” ang aton pagtuon sa Biblia, sa balay man ukon sa mga miting. Gani, ang kada isa sa aton dapat mamangkot: ‘Nahauna nga mga butang lang bala gihapon ang akon ginatun-an? Nangin rutina na lang bala ang akon mga ginahimo, kag wala na nagahalin sa akon tagipusuon? Paano gid ako mag-uswag sa kamatuoran?’ Ang pagkahamtong nagakinahanglan sing pagpanikasog sa duha ka bahin sang aton kabuhi. Dapat nahibaluan gid naton sing maayo ang Pulong sang Dios kag dapat kita mangin matinumanon.

Paghibalo sing Maayo sa Pulong

7. Ano ang mga benepisyo kon nahibaluan naton sing maayo ang Pulong sang Dios?

7 “Ang tagsatagsa nga nagainom sang gatas wala makahibalo sa pulong sang pagkamatarong,” siling ni Pablo, “kay lapsag sia.” (Heb. 5:13) Agod maghamtong, dapat nahibaluan naton sing maayo ang pulong sang Dios nga amo ang iya mensahe sa aton. Ini nga mensahe yara sa iya Pulong, ang Biblia, gani dapat tun-an naton sing maayo ang Kasulatan kag ang mga publikasyon sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mat. 24:45-47) Kon himuon naton ini, matun-an naton ang pagtamod sang Dios kag makabulig ini sa aton nga mahanas ang aton ikasarang sa paghantop. Binagbinaga ang halimbawa sang isa ka Cristiano nga si Orchid. * Nagsiling sia: “Ang pahanumdom nga may daku gid nga epekto sa akon amo ang parte sa regular nga pagbasa sang Biblia. Duha ka tuig antes ko natapos ang bug-os nga Biblia. Pero, pamatyag ko amo ini ang una nga tion nga nakilala ko ang akon Manunuga. Natun-an ko ang tuhoy sa iya mga dalanon, ang iya mga naluyagan kag mga ginakangil-aran, kag kon daw ano sia ka gamhanan kag kaalam. Ang pagbasa sang Biblia adlaw-adlaw nakabulig sa akon nga malampuwasan ang pinakamabudlay nga mga tion sa akon kabuhi.”

8. Ano ang epekto sa aton sang Pulong sang Dios?

8 Paagi sa regular nga pagbasa sang Pulong sang Dios, ginatugutan naton ang mensahe sini nga magtudok sa aton tagipusuon. (Basaha ang Hebreo 4:12.) Ang pagbasa sang Biblia makadihon sang aton pagkatawo kag magahimo sa aton nga mangin mas kahalamut-an kay Jehova. Kinahanglan mo bala nga mag-iskedyul sing dugang nga tion sa pagbasa sang Biblia kag pagpamalandong sini?

9, 10. Ano ang nalakip sa paghibalo sa Pulong sang Dios? Iilustrar.

9 Mahimo nga pamilyar kita sa ginasiling sang Biblia, apang indi lamang amo sini ang nalakip sa paghibalo sa Pulong sang Dios. Ang mga lapsag sa  espirituwal sang tion ni Pablo mahimo nakahibalo kon ano ang ginasiling sang inspirado nga Pulong sang Dios. Pero wala nila gin-aplikar ang ila nahibaluan kag gintilawan kon bala may maayo ini nga resulta. Wala nila ini gintugutan nga magbulig sa ila nga makahimo sing husto nga mga desisyon sa ila kabuhi.

10 Ang paghibalo sa Pulong sang Dios nagakahulugan nga tun-an ini kag iaplikar. Ang eksperiensia sang isa ka Cristiano nga si Kyle nagapakita kon paano ini himuon. Isa ka bes, sia kag ang iya kaupod sa trabaho nagbaisay. Ano ang iya ginhimo para masolbar ang problema? Si Kyle nagpaathag: “Nadumduman ko dayon ang Roma 12:18 nga nagasiling: ‘Tubtob sa masarangan ninyo, magpakighidait sa tanan nga tawo.’ Gani, ginsilingan ko sia kon puede kami kaistoryahanay pagkatapos sang trabaho.” Maayo gid ang ila paghambalanay, kag nagdayaw gid ang kaupod sa trabaho ni Kyle sa iya ginhimo nga pagpalapit. “Natun-an ko nga ang pag-aplikar sang mga prinsipio sang Biblia amo gid pirme ang husto nga himuon,” siling ni Kyle.

Tun-i ang Pagkamatinumanon

11. Ano ang nagapakita nga indi mahapos ang pagkamatinumanon sa mabudlay nga mga kahimtangan?

11 Ang pag-aplikar sa aton mga natun-an sa Kasulatan mahimo indi mahapos, ilabi na sa mabudlay nga mga kahimtangan. Halimbawa, bag-o pa lang ginhilway ni Jehova ang mga anak sang Israel gikan sa pagkaulipon sa Egipto, apang ang katawhan ‘nagpakasayup na kay Moises’ kag padayon nila nga ‘ginasulay ang GINOO.’ Ngaa? Bangod wala sila sing tubig nga ilimnon. (Ex. 17:1-4) Wala pa duha ka bulan nga nakigkatipan sila sa Dios kag nagpasugot nga himuon “ang tanan nga polong nga napamolong sang GINOO,” ginsupak na nila ang iya kasuguan parte sa idolatriya. (Ex. 24:3, 12-18; 32:1, 2, 7-9) Ginhimo bala ini sang mga Israelinhon bangod hinadlukan sila kay madugay nga wala nakabalik si Moises sang ginhatag sa iya ang kasuguan sa Bukid Horeb? Naghunahuna bala sila nga basi salakayon sila liwat sang mga Amaleknon kag wala sila sing mahimo bangod wala si Moises, nga amo ang gingamit anay ni Jehova para mapierde ang mga Amaleknon? (Ex. 17:8-16) Posible, pero ano man ang rason “wala nagtuman” ang mga Israelinhon. (Binu. 7:39-41) Ginpalig-on ni Pablo ang mga Cristiano nga ‘himuon ang ila bug-os nga masarangan’ para malikawan nila “nga mapukan sa amo man nga sahi sang pagkadimatinumanon” nga ginpakita sang mga Israelinhon sang nahadlok sila magsulod sa Ginsaad nga Duta.—Heb. 4:3, 11.

12. Paano nakatuon sing pagkamatinumanon si Jesus, kag ano ang maayo nga resulta sini?

12 Ang pagpanikasog padulong sa pagkahamtong nagakinahanglan nga himuon naton ang aton bug-os nga masarangan nga tumanon si Jehova. Subong sang ginpakita ni Jesucristo, ang pagkamatinumanon pirme matun-an gikan sa mga butang nga ginaantos. (Basaha ang Hebreo 5:8, 9.) Antes magkari sa duta, nangin matinumanon si Jesus sa iya Amay. Apang, ang paghimo sang kabubut-on sang iya Amay diri sa duta nagalakip sang kasakit sa pisikal kag sa hunahuna. Paagi sa pagtuman bisan sa pinakamabudlay nga kahimtangan, si Jesus “nahimpit” para sa bag-o nga posisyon nga gintigana sang Dios sa iya, ang mangin Hari kag Mataas Saserdote.

13. Paano mahibaluan kon bala nakatuon kita nga mangin matinumanon?

13 Kamusta naman kita? Determinado bala kita nga tumanon si Jehova bisan sa mabudlay nga mga kahimtangan? (Basaha ang 1 Pedro 1:6, 7.) Maathag ang mga laygay sang Dios tuhoy sa moral, pagkabunayag, husto nga panghambal, personal nga pagbasa kag pagtuon  sang Kasulatan, pagtambong sa Cristianong mga miting, kag pagbantala. (Jos. 1:8; Mat. 28:19, 20; Efe. 4:25, 28, 29; 5:3-5; Heb. 10:24, 25) Matinumanon bala kita kay Jehova bisan sa mabudlay nga kahimtangan? Ang aton pagkamatinumanon nagapakita nga nag-uswag kita padulong sa pagkahamtong.

Cristianong Pagkahamtong —Ngaa Mapuslanon?

14. Iilustrar kon paano ang pagpanikasog sa pagkahamtong mangin pangamlig.

14 Pangamlig gid kon ang isa ka Cristiano may ikasarang sa paghantop nga nahanas sa pagkilala kon ano ang maayo kag malain sa sining kalibutan nga “wala na sang tanan nga igbalatyag sa maayo kag malain.” (Efe. 4:19) Halimbawa, ang isa ka utod nga si James nga pirme gid nagabasa sang mga publikasyon tuhoy sa Biblia, nagbaton sing trabaho nga puro babayi ang iya mga upod. “Kalabanan sa ila wala sing husto nga pagtamod sa moral,” siling ni James, “pero may isa sa ila nga daw talahaon kag nagpakita sing interes sa kamatuoran sa Biblia. Apang sang kamihanon na lang sa isa ka kuarto sa amon ginaobrahan, ginhakos niya ako kag ginhalukan. Sang primero, abi ko nagalahog lang sia, pero binudlayan ako sa pagpanginpadlos. Nadumduman ko dayon ang isa ka eksperiensia sang isa ka utod sa Ang Lalantawan nga nakaagi man sini nga pagsulay sa iya trabaho. Gingamit sadto nga artikulo ang halimbawa ni Jose kag sang asawa ni Potipar. * Gintikwang ko sia dayon, kag nagdalagan sia pagua.” (Gen. 39:7-12) Nagpasalamat gid si James nga nakalikaw sia kag nahuptan niya ang matinlo nga konsiensia.—1 Tim. 1:5.

15. Paano ang pagpanikasog padulong sa pagkahamtong nagapabakod sang aton tagipusuon?

15 Ang pagkahamtong mapuslanon man kay ginapabakod sini ang aton tagipusuon agod indi kita ‘madala sang nagkalainlain kag tuhay nga mga panudlo.’ (Basaha ang Hebreo 13:9.) Kon ginatinguhaan naton nga mag-uswag sa espirituwal, ginasentro naton ang aton hunahuna sa “mas importante nga mga butang.” (Fil. 1:9, 10) Gani, nagadugang ang aton apresasyon sa Dios kag sa tanan niya nga mga aman para sa aton kaayuhan. (Roma 3:24) Ina nga apresasyon ginapakita gid sang isa ka Cristiano nga ‘hamtong sa ikasarang sa paghangop’ kag may yara suod nga kaangtanan kay Jehova.—1 Cor. 14:20.

16. Paano natigayon sang isa ka utod nga babayi ang ‘malig-on nga tagipusuon’?

16 Ang isa ka utod nga babayi nga si Louise nagbaton nga sa tapos sia nga mabawtismuhan may tion nga nagapadayon lamang sia sa pag-alagad kay nahadlok sia sa isiling sang iban kon mag-untat sia. “Wala man ako sing malain nga ginhimo,” siling niya, “pero indi gid malig-on ang akon handum nga alagaron si Jehova. Narealisar ko nga kinahanglan ko maghimo sing mga pagbag-o para mabatyagan ko nga ang tanan ko nga ginahimo para kay Jehova. Ang pinakadaku nga pagbag-o nga nahimo ko amo ang bug-os tagipusuon nga pag-alagad sa iya.” Paagi sa iya pagpanikasog, natigayon ni Louise ang ‘malig-on nga tagipusuon,’ kag nakabulig gid ini sa iya sang nagmasakit sia. (Sant. 5:8) Si Louise nagsiling, “Binudlayan ako, pero nagsuod gid ako kay Jehova.”

 ‘Mangin Matinumanon Gikan sa Tagipusuon’

17. Ngaa importante gid ang pagkamatinumanon sang unang siglo?

17 Ang laygay ni Pablo nga ‘magpanikasog sa pagkahamtong’ nagluwas sang kabuhi sang mga Cristiano nga nagaistar sa Jerusalem kag Judea sang unang siglo. Ang mga nagtuman sini may espirituwal nga paghantop nga kinahanglanon agod makilala nila ang tanda nga ginhambal ni Jesus kon san-o “magpalagyo sa mga bukid.” Kon makita nila “ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang pagkahapay . . . nga nagatindog sa duog nga balaan,” nga amo ang mga soldado sang Roma nga nagalibot sa sulod kag sa gua sang Jerusalem, nahibaluan nila nga tion na para malagyo. (Mat. 24:15, 16) Gintuman sang mga Cristiano ang paandam sa tagna ni Jesus. Gani, nagpalagyo sila pagua sa siudad sang Jerusalem antes ini ginlaglag, kag suno sa istoryador nga si Eusebius nag-istar sila sa siudad sang Pella sa kabukiran sang Gilead. Sa amo, nalikawan nila ang pinakamakasiligni nga kalaglagan sa kasaysayan sang Jerusalem.

18, 19. (a) Ngaa importante ang pagkamatinumanon sa karon? (b) Ano ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

18 Ang pagkamatinumanon nga resulta sang pagkahamtong magaluwas man sa aton kon mag-abot na ang bug-os nga katumanan sang tagna ni Jesus nga “may dakung kapipit-an” nga wala pa gid mahanabo. (Mat. 24:21) Padayon bala kita nga magmatinumanon bisan ano man ang isiling sang “matutom nga tulugyanan” sa ulihi? (Luc. 12:42) Daw ano gid ka importante nga tun-an naton nga ‘mangin matinumanon gikan sa tagipusuon’!—Roma 6:17.

19 Agod mangin hamtong dapat hanason naton ang aton ikasarang sa paghantop. Mahimo naton ini paagi sa paghibalo sing maayo sa Pulong sang Dios kag pagkamatinumanon. Pero, ang pagpanikasog sa pagkahamtong indi mahapos sa mga pamatan-on. Binagbinagon sang masunod nga artikulo kon paano atubangon ini nga mga kabudlayan sing madinalag-on.

[Mga Nota]

^ par. 7 Gin-islan ang iban nga ngalan.

^ par. 14 Tan-awa ang artikulo nga “Ginpabakod sa Pagpangindi sa Sayop nga Buhat,” sa Oktubre 1, 1999 nga gua sang Ang Lalantawan.

Ano ang Imo Natun-an?

• Ano ang espirituwal nga pagkahamtong, kag paano naton ini matigayon?

• Paano makabulig ang paghibalo sa Pulong sang Dios sa aton pagpanikasog sa pagkahamtong?

• Paano kita mangin matinumanon?

• Ano ang mga kapuslanan sang pagkahamtong?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 10]

Ang pag-aplikar sang laygay sang Biblia makabulig sa aton nga mangin hamtong sa pag-atubang sing mga problema

[Retrato sa pahina 12, 13]

Ang pagtuman sa laygay ni Jesus nagluwas sa kabuhi sang mga Cristiano sadto