Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Iluga ang Katutom ni Ittai

Iluga ang Katutom ni Ittai

 Iluga ang Katutom ni Ittai

“DAKU kag makatilingala ang imo mga binuhatan, Jehova nga Dios, ang Labing Gamhanan. Matarong kag matuod ang imo mga dalanon, Hari nga dayon. Sin-o gid ang indi magkahadlok sa imo, Jehova, kag indi maghimaya sa imo ngalan, bangod ikaw lamang ang mainunungon?” Ini nga ambahanon nga gin-amba sa langit sang “mga nagadaug sa mabangis nga sapat kag sa larawan sini,” nagapadaku sang katutom sang Dios. (Bug. 15:2-4) Luyag ni Jehova nga ipakita man sang iya mga sumilimba ining maayo nga kinaiya.—Efe. 4:24.

Sa pihak nga bahin, ginahimo ni Satanas nga Yawa ang bug-os niya nga masarangan agod mahamulag ang mga alagad sang Dios gikan sa gugma sang Dios nga ila ginasimba. Sa gihapon, madamo ang nagapabilin nga matutom sa Dios bisan sa mabudlay gid nga mga kahimtangan. Nagapasalamat gid kita nga ginapabaloran ni Jehova ini nga sahi sang debosyon! Sa pagkamatuod, ginapasalig kita: “Ang GINOO nagahigugma sang katarungan; wala nagabiya sa iya mga balaan [“matutom,” NW].” (Sal. 37:28) Agod buligan kita nga mangin matutom, ginlakip niya sa iya  Pulong ang kasaysayan sang matutom niya nga mga alagad. Isa sa sini amo ang kasaysayan ni Ittai nga Githanon.

‘Isa ka Dumuloong kag Tinapok’

Si Ittai mahimo isa ka tumandok sang Gat nga isa ka kilala nga siudad sang mga Filistinhon. Amo ini ang lugar sang higante nga si Goliat kag sang iban pa nga kaaway sang Israel. Una nga ginsambit sa Biblia si Ittai subong isa ka eksperiensiado nga hangaway sa tion sang pagrebelde ni Absalom batok kay Hari David. Si Ittai kag ang 600 ka Filistinhon nga lalaki nga nag-upod sa iya, mga tinapok sadto sa Jerusalem.

Mahimo nga bangod sa kahimtangan ni Ittai kag sang iya mga kaupod, nadumduman ni David ang tion nga sia kag ang 600 ka Israelinhon nga hangaway naglaaslaas kag nakalab-ot sa teritoryo sang mga Filistinhon sa duog nga sakop ni Aquis nga hari sang Gat. (1 Sam. 27:2, 3) Ano ang himuon ni Ittai kag sang iya mga kaupod sang nagrebelde kay David ang iya anak nga si Absalom? Maapin bala sila kay Absalom, magpabilin nga neutral, ukon magabuylog kay David kag sa iya mga tinawo?

Handurawa si David nga nagpalagyo halin sa Jerusalem, kag nagdulog sa lugar nga ginatawag Bet-merhak nga nagakahulugan “Katapusan nga Balay.” Mahimo amo ini ang katapusan nga balay sa Jerusalem pakadto sa Bukid sang mga Olibo antes magtabok sa Nalupyakan sang Kidron. (2 Sam. 15:17) Sa sini nga duog, gintan-aw ni David ang iya hangaway samtang nagalakat sila. Nakita niya indi lamang ang matutom nga mga Israelinhon kundi pati man ang tanan nga Keretnon kag Peletnon. Dugang pa, ara man ang tanan nga Githanon, si Ittai kag ang iya 600 ka hangaway.—2 Sam. 15:18.

May patugsiling nga nagsiling si David kay Ittai: “Ngaa bala nga nagaupud ka sa amon? Balik ka, kag magpabilin upud sa hari [buot silingon kay Absalom], kay ikaw dumuloong, kag tinapok man gikan sa imo duug. Sa bagay nga kahapon ka lamang mag-abut, pataklaron kag padolhogon ka bala namon upud sa amon sining adlaw, sa ginatan-aw nga nagakadto ako sa wala ko mahibal-i? Balik ka, kag dalha pabalik ang imo mga utud; kag ang GINOO magpakita sang malig-on nga paghigugma kag katutum sa imo.”—2 Sam. 15:19, 20.

Ginpakita ni Ittai ang iya malig-on nga katutom paagi sa pagsiling: “Sa nagakabuhi ang GINOO, kag sa nagakabuhi ang akon ginoong hari, sa bisan anong duug nga didto ang akon ginoong hari, bisan sa kamatayon ukon sa kabuhi, didto man ang imo alagad.” (2 Sam. 15:21) Mahimo nga nadumduman ni David ang kaanggid man nga pinamulong sang iya lola sa tuhod nga si Rut. (Rut 1:16, 17) Natandog gid si David sa ginhambal ni Ittai amo nga ginsilingan niya sia: “Lakat niyan, magtabok” sa Nalupyakan sang Kidron. Gani, “nagtabok si Itai nga Githanon, kag ang tanan niya nga tawo kag ang tanan nga magamay nga upud sa iya.”—2 Sam. 15:22.

“Sa Pagtudlo sa Aton”

“Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton,” siling sang Roma 15:4. Gani, maayo nga mamangkot kita, Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Ittai? Binagbinaga kon ano ang nagpahulag sa iya nga mangin matutom kay David. Bisan isa sia ka dumuluong kag isa ka tinapok halin sa Filistia, ginkilala ni Ittai si Jehova subong ang buhi nga Dios kag si David subong hinaplas ni Jehova. Wala si Ittai nagbatyag sing pagpasulabi bisan pa nga nagaaway ang mga Israelinhon kag mga Filistinhon. Gintamod ni Ittai si David indi lamang subong isa nga nagpatay sa Filistinhon nga higante nga si Goliat kag sa iya mga kasimanwa. (1 Sam. 18:6, 7) Sa baylo, nakita ni Ittai ang gugma ni David kay Jehova kag ang iya maayo nga mga kinaiya. Bangod sini, ginpabaloran gid ni David si Ittai. Ginbutang pa gani ni David ang ikatlo nga bahin sang iya hangaway “sa idalum sang kamut ni Itai” sa katapusan nga inaway batok sa hangaway ni Absalom.—2 Sam. 18:2.

Dapat wala man kita sing pagpasulabi kag indi magdumot sa iban nga kultura ukon rasa kundi tan-awon naton ang maayo nga kinaiya sang  iban. Ang maayo nga kaangtanan nanday David kag Ittai nagapakita nga ang pagkilala kag paghigugma naton kay Jehova makabulig sa aton agod malikawan ang dumot kag pagpasulabi.

Samtang ginabinagbinag naton ang halimbawa ni Ittai, pamangkuton naton ang aton kaugalingon: ‘Nagapakita man bala ako sing katutom sa Daku Pa nga David, si Cristo Jesus? Ginapakita ko bala ang akon katutom paagi sa mapisan nga pagpakigbahin sa pagbantala sing Ginharian kag paghimo sing disipulo?’ (Mat. 24:14; 28:19, 20) ‘Tubtob diin ang akon katutom?’

Ang mga ulo sang pamilya makabenepisyo man kon pamalandungan nila ang katutom ni Ittai. Ang iya katutom kay David kag ang iya desisyon nga mag-upod sa ginhaplas sang Dios nga hari may epekto sa iya mga tinawo. Sing kaanggid, ang desisyon sang mga ulo sang pamilya agod sakdagon ang matuod nga pagsimba may epekto man sa ila pamilya kag mahimo pa gani magdala sang temporaryo nga mga kabudlayan. Pero, ginapasalig kita: “Matutom [si Jehova] sa mga matutom sa [iya].”—Sal. 18:25, Ang Pulong sang Dios.

Sa tapos sang pagpakig-away ni David kay Absalom, wala na ginsambit sa Kasulatan si Ittai. Pero, ang iya malip-ot nga kasaysayan sa Pulong sang Dios nagpakita sang iya talalupangdon nga kinaiya sa mabudlay nga tion sang kabuhi ni David. Kag nagapamatuod ini nga ginapabaloran kag ginapadyaan ni Jehova ang amo sini nga katutom.—Heb. 6:10.