Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Gindayaw ni Job ang Ngalan ni Jehova

Gindayaw ni Job ang Ngalan ni Jehova

 Gindayaw ni Job ang Ngalan ni Jehova

“Padayon nga pakamaayuhon ang ngalan ni Jehova.”—JOB 1:21, NW.

1. Sin-o mahimo ang nagsulat sang tulun-an ni Job, kag san-o?

MGA 40 anyos si Moises sang nalagyo sia sa Egipto bangod sa kaakig ni Paraon kag nagpuyo sia sa Midian. (Binu. 7:23) Sang didto sia, mahimo nga nabatian niya ang pag-antos ni Job, nga nagapuyo anay sa Uz nga malapit sa Midian. Pila ka tuig sang ulihi, sang nagahingapos na sila sa pagpanglakaton sa kahanayakan, ang pungsod sang Israel yara malapit sa Uz, diin mahimo nahibaluan ni Moises ang tuhoy sa katapusan nga tinuig sang kabuhi ni Job. Suno sa Judiyong maragtas, ginsulat ni Moises ang tulun-an sang Job pagligad sang pila ka tion sa tapos napatay si Job.

2. Sa ano nga mga paagi ang tulun-an sang Job makapalig-on sa mga alagad ni Jehova sa moderno nga tion?

2 Ang tulun-an sang Job nagapabakod sang pagtuo sang mga alagad sang Dios sa moderno nga panahon. Sa ano nga mga paagi? Ang sugilanon nagabulig sa aton nga mahangpan ang isa ka importante katama nga hitabo sa langit kag ginapadaku sini ang hulusayon sang bug-os uniberso nga pagkasoberano sang Dios. Ang kasaysayan ni Job nagapadalom man sang aton paghangop kon ano ang kinahanglanon agod mahuptan naton ang aton integridad kag nagabulig sa aton nga mahangpan kon ngaa ginatugutan ni Jehova kon kaisa nga mag-antos ang iya mga alagad. Subong man, ginapakilala sa tulun-an sang Job nga si Satanas nga Yawa amo ang panguna nga Kaaway ni Jehova kag sang katawhan. Ginapakita man sang tulun-an sang Job nga ang di-himpit nga mga tawo kaangay ni Job makapabilin nga mainunungon kay Jehova wala sapayan sang tuman kabudlay nga pagtilaw. Usisaon naton ang pila sining mga hitabo sa tulun-an ni Job.

Gintilawan ni Satanas si Job

3. Ano ang nahibaluan naton tuhoy kay Job, kag ngaa luyag sia atakehon ni Satanas?

3 Si Job isa ka manggaranon kag maimpluwensia nga tawo. Maayo sia nga huwaran subong ulo sang pamilya. Mahimo nga ginatahod gid sia subong isa ka manuglaygay kag nagabulig sia sa mga nagakinahanglan. Labaw sa tanan, si Job may kahadlok sa Dios. Ginlaragway sia subong isa ka tawo nga “himpit [wala sing kasawayan, NW] kag matarung, isa nga mahadlukon sa Dios, kag nagalikaw sa malaut.” Ang diosnon nga debosyon ni Job—indi ang iya manggad ukon impluwensia—amo ang kabangdanan kon ngaa luyag sia atakehon ni Satanas.—Job 1:1; 29:7-16; 31:1.

4. Ano ang integridad?

4 Sa umpisa sang tulun-an ni Job, ginlaragway ang isa ka hitabo sa langit sa diin ang mga anghel nagtipon sa pag-atubang kay Jehova. Presente man didto si Satanas, kag ginsumbong niya si Job. (Basaha ang Job 1:6-11.) Bisan ginsambit ni Satanas ang mga pagkabutang ni Job, ginsentro niya ang iya panumbungon sa paghangkat sa integridad ni Job. Ang termino nga “integridad” nagakahulugan sing pagkatadlong, wala sing kasawayan, kag matarong. Sa Biblia, ang integridad sang tawo nagapatuhoy sa pagkabug-os sang iya debosyon kay Jehova.

5. Ano ang panumbungon ni Satanas tuhoy kay Job?

5 Nangangkon si Satanas nga nagasimba lamang si Job sa Dios para sa iya personal nga bentaha kag indi bangod sa iya integridad. Nangangkon man si Satanas nga magapabilin lamang nga matutom si Job kon padayon sia nga pakamaayuhon kag amligan ni Jehova. Agod masabat ang panumbungon ni Satanas, gintugutan sia ni Jehova nga tilawan ining matutom nga tawo. Bangod sini, sa isa lang ka adlaw, nabalitaan ni Job nga ang iya kasapatan ginkawat kag ang iban nagkalamatay, ang kalabanan sang iya mga tinawo ginpamatay, kag ang iya napulo ka kabataan nagkalamatay man. (Job 1:13-19) Nangampo bala si Job sa pag-atake ni Satanas? Ginlaragway sang Biblia ang reaksion ni Job tuhoy sa iya malain nga  nadangatan: “Si Jehova ang nagahatag, kag si Jehova ang nagakuha. Padayon nga pakamaayuhon ang ngalan ni Jehova.”—Job 1:21, NW.

6. (a) Ano ang natabo sa isa pa ka pagtilipon sa langit? (b) Sin-o pa ang ginahunahuna ni Satanas sang ginhangkat niya ang integridad ni Job?

6 Sang ulihi, may isa pa ka pagtilipon sa langit. Sa liwat, ginsumbong ni Satanas si Job paagi sa pagsiling: “Panit sa panit! Ang tanan nga iya sang tawo ihatag niya tungud sa iya kabuhi. Apang untaya karon ang imo kamut, kag tanduga ang iya tul-an kag ang iya unud, kag sikwayon ka niya sa imo nawung.” Talupangda nga gindalahig ni Satanas ang iban nga tawo sa iya panumbungon. Paagi sa pagsiling nga “Ang tanan nga iya sang tawo ihatag niya tungud sa iya kabuhi,” ginhangkat sang Yawa indi lamang ang integridad ni Job kundi pati man ang integridad sang tanan nga “tawo” nga nagasimba kay Jehova. Pagkatapos sini, gintugutan sang Dios si Satanas nga hatagan si Job sing makangilil-ad nga balatian. (Job 2:1-8) Apang indi pa ini ang katapusan sang pagtilaw kay Job.

Kon Ano ang Matun-an Naton sa Panindugan ni Job

7. Sa ano nga mga paagi ginpabudlayan si Job sang iya asawa kag mga bisita?

7 Sang primero, ang pag-antos ni Job nabatyagan man sang iya asawa. Mahimo nga nagkasubo gid sia sa kamatayon sang ila kabataan kag sa pagkadula sang ila manggad. Mahimo nga nasakitan gid sia nga makita ang iya bana nga nagaantos sa makangilil-ad nga balatian. Nagsiling sia kay Job: “Ginahuptan pa bala nimo sing malig-on ang pagkatarung? Sikwaya ang Dios, kag panginmatay.” Dayon, nag-abot ang tatlo ka lalaki—sanday Elifaz, Bildad, kag Zofar—nga dapat kuntani maglugpay kay Job. Apang, naggamit sila sing sayop nga mga pangatarungan, kag sa amo nangin “kailo [sila] nga mga manuglipay.” Halimbawa, naghinakop si Bildad nga ang mga kabataan ni Job nakahimo sing sala amo nga takus sila sa ila kamatayon. Ginpahangop naman ni Elifaz nga ang pag-antos ni Job silot sa iya mga sala sang una. Ginduhaduhaan pa gani niya kon bala ginapabaloran sang Dios ang mga nagahupot sang ila integridad! (Job 2:9, 11; 4:8; 8:4; 16:2; 22:2, 3) Wala sapayan sang ila mga ginpanghambal, ginhuptan ni Job ang iya integridad. Matuod, nakasala sia sang “ginpakamatarung niya ang iya kaugalingon sang sa Dios.” (Job 32:2) Apang, nagpabilin sia nga matutom sa sini tanan nga pagtilaw.

8. Anong maayo nga halimbawa ang ginpakita ni Elihu para sa mga nagahatag sing laygay karon?

8 Pagkatapos sini, mabasa naton ang tuhoy kay Elihu, nga nagbisita man kay Job. Ginpamatian anay ni Elihu ang argumento ni Job kag sang iya tatlo ka kaupdanan. Bisan pa mas bata sia sangsa apat ka lalaki, ginpakita ni Elihu nga mas maalam sia sangsa ila. Ginpakita niya nga ginatahod niya si Job paagi sa paggamit sang ngalan ni Job sa pagpakighambal sa iya. Ginhatagan ni Elihu sing komendasyon si Job bangod sa iya pagkatadlong. Apang ginsiling man niya nga nasobrahan si Job sa pagpakatarong sa iya kaugalingon. Dayon, ginpasalig ni Elihu si Job nga ginapabaloran gid sang Dios ang mga nagaalagad sa iya sing matutom. (Basaha ang Job 36:1, 11.) Isa gid sia ka maayo nga  halimbawa para sa mga nagahatag sing laygay karon! Si Elihu nangin mapailubon, namati sing maayo, naghatag sing nagakaigo nga komendasyon, kag naghatag sing makapalig-on nga laygay.—Job 32:6; 33:32.

9. Paano ginbuligan ni Jehova si Job?

9 Sa katapusan, ginduaw si Job sang isa ka tuman ka makahalawhaw nga bisita! Ang rekord nagsiling: “Ang GINOO nagsabat kay Job paagi sa buhawi.” Paagi sa sagunson nga mga pamangkot, mainayuhon nga ginlaygayan ni Jehova si Job agod matadlong ang iya panghunahuna. Ginbaton gilayon ni Job ang pagsabdong, kag nag-ako sia: “Ako talamayon . . . nagahinulsul [ako] sa yab-ok kag abo.” Pagkatapos makigsugilanon si Jehova kay Job, ginpabutyag Niya ang Iya kaakig sa tatlo ka kaupod ni Job bangod wala sila nagpamulong “sang kamatuoran.” Kinahanglan ipangamuyo sila ni Job. Amo nga “sa tapos si Job makapangamuyo para sa iya tatlo ka mga abyan, ang GINOO nagpauswag sa iya liwat kag naghatag sa iya sing mga pagkabutang nga pilo ang kadamuon sang sa una.”—Job 38:1; 40:4; 42:6-10, MB.

Daw Ano Kadalom ang Aton Gugma kay Jehova?

10. Ngaa wala na lang ginbalewala ukon ginlaglag ni Jehova si Satanas?

10 Si Jehova amo ang Manunuga sang uniberso, kag ang Soberano sang tanan nga tinuga. Apang ngaa ginsapak pa niya ang panghangkat sang Yawa? Nahibaluan sang Dios nga kon balewalaon niya ang panumbungon ni Satanas ukon kon laglagon niya sia, indi masolbar ang isyu nga nag-utwas. Nangangkon ang Yawa nga ang matutom nga tawo nga si Job indi magpabilin nga mainunungon kon madula na ang iya manggad. Apang, nagpabilin nga mainunungon si Job wala sapayan sang pagtilaw. Dayon nangangkon si Satanas nga ang bisan sin-o nga tawo magabiya sa Dios kon mag-antos ini sa pisikal. Nag-antos si Job, apang wala mabungkag ang iya integridad. Gani napamatud-an nga butigon si Satanas paagi sa katutom sining di-himpit nga tawo. Kamusta naman ang iban nga sumilimba sang Dios?

11. Paano ginpakita sing maathag ni Jesus nga sala ang panumbungon ni Satanas?

11 Kon ang isa ka alagad sang Dios nagahupot sang iya integridad wala sapayan sang mga pagpamatok ni Satanas, ginapakita niya nga sala ang panumbungon sining mapintas nga kaaway. Sang nagkari si Jesus sa duta, ginpakita niya sing maathag nga sala ang panumbungon ni Satanas. Si Jesus isa ka himpit nga tawo, kaangay sang aton una nga amay nga si Adan. Ang katutom ni Jesus tubtob sa kamatayon nagahatag sing indi maduhaduhaan nga pamatuod nga si Satanas butigon kag sala ang iya mga panumbungon.—Bug. 12:10.

12. Ano ang oportunidad kag responsibilidad sang tagsa ka alagad ni Jehova?

12 Apang, padayon nga ginatilawan ni Satanas ang mga sumilimba ni Jehova. Ang kada isa sa aton may oportunidad kag responsibilidad nga ipakita nga nagaalagad kita kay Jehova bangod ginahigugma naton sia kag indi bangod sa makagod nga mga rason. Paano naton ginatamod ina nga responsibilidad? Ginakabig naton nga isa ka pribilehiyo nga mangin mainunungon kay Jehova. Makalilipay man nga mahibaluan nga ginahatagan kita ni Jehova sing kusog nga makabatas. Kag ginapakita sang eksperiensia ni Job nga ginalimitehan ni Jehova ang mga pagtilaw nga aton maatubang.—1 Cor. 10:13.

Si Satanas—Isa ka Masupog nga Kaaway kag Apostata

13. Ano nga mga detalye ang ginasugid sang tulun-an sang Job tuhoy kay Satanas?

13 Sa Cristianong Griegong Kasulatan, masapwan naton ang madamo nga impormasyon tuhoy sa pagpamatok ni Satanas kay Jehova, kag sa tulun-an sang Bugna, matun-an naton ang pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova kag ang kalaglagan ni Satanas. Ang Hebreong Kasulatan  nagahatag man sing mga detalye tuhoy sa makahuluya nga papel ni Satanas sa paghangkat kay Jehova kag sa pagpatalikod sa katawhan. Matun-an naton sa tulun-an sang Job ang pila pa ka detalye tuhoy sa pagrebelde ni Satanas. Sang nagtambong si Satanas sa mga pagtilipon sa langit, wala sia nagtambong agod dayawon si Jehova. Ang Yawa may malaut nga panimuot kag malimbungon nga tinutuyo. Sa tapos niya ginsumbong si Job kag ginpahanugutan nga tilawan sia, “naghalin si Satanas sa atubangan sang GINOO.”—Job 1:12; 2:7.

14. Ano ang pagtamod ni Satanas kay Job?

14 Gani ginpakita sa tulun-an sang Job nga si Satanas isa ka wala kaluoy nga kaaway sang katawhan. Wala nahibaluan kon daw ano kalawig ang bal-ot sang pagtilipon sa langit nga ginsambit sa Job 1:6 kag sa Job 2:1, nga amo ang tion sang mapintas nga pagtilaw kay Job. Bangod sa katutom ni Job, si Jehova nakasiling kay Satanas: “Ginahuptan pa [ni Job] sing malig-on ang iya pagkatarung, bisan pa gintandug mo ako batok sa iya, sa paglaglag sa iya sa wala sing kabangdanan.” Apang wala ginbaton ni Satanas nga napamatud-an nga sala ang iya mga panumbungon. Sa baylo, nag-insister sia nga hatagan pa gid si Job sing mabudlay katama nga pagtilaw. Sa amo, gintilawan sang Yawa si Job sa tion nga manggaranon sia kag sa tion nga pigado sia. Maathag nga si Satanas wala sing kaluoy sa mga imol kag sa mga biktima sang kalamidad. Ginadumtan niya ang mga tawo nga may integridad. (Job 2:3-5) Apang, bangod sa katutom ni Job napamatud-an nga butigon si Satanas.

15. Ano ang pagkaanggid sang modernong adlaw nga mga apostata kay Satanas?

15 Si Satanas amo ang una nga tinuga nga nangin apostata. Ang moderno nga adlaw nga mga apostata nagapakita sang mga kinaiya nga pareho sang Yawa. Ang ila panghunahuna nahiluan paagi sa pagmulay sa pila ka utod sa kongregasyon, sa mga gulang, ukon sa Nagadumala nga Hubon. Ang pila ka apostata nagapamatok sa paggamit sang balaan nga ngalan ni Jehova. Indi sila interesado sa pagtuon tuhoy kay Jehova ukon sa pag-alagad sa iya. Kaangay sang ila amay nga si Satanas, luyag nila halitan ang mga tawo nga may integridad. (Juan 8:44) Gani, amo sini ang rason kon ngaa ginalikawan gid sila sing bug-os sang mga alagad ni Jehova!—2 Juan 10, 11.

Gindayaw ni Job ang Ngalan ni Jehova

16. Ano nga panimuot ang ginpakita ni Job kay Jehova?

16 Gingamit kag gindayaw ni Job ang ngalan ni Jehova. Bisan pa nasubuan gid sia sa kamatayon sang iya mga anak, wala niya ginpakalain ang Dios. Bisan pa naghunahuna sia nga sa Dios naghalin ang malain nga nagkalatabo sa iya, gindayaw gihapon ni Job ang ngalan ni Jehova. Sa isa sang mga hulubaton nga iya ginsambit sang ulihi, nagpahayag si Job: “Yari karon, ang kahadluk sa Ginoo, ina amo ang kaalam; kag ang pagtalikud sa malaut amo ang paghangup.”—Job 28:28.

17. Ano ang nakabulig kay Job nga mahuptan ang iya integridad?

17 Ano ang nakabulig kay Job nga mahuptan ang iya integridad? Maathag nga antes nag-abot sa iya ang mga kalamidad, nakapalambo na sia  nga daan sing suod nga kaangtanan kay Jehova. Bisan wala kita sing pamatuod nga nahibaluan ni Job ang panghangkat ni Satanas kay Jehova, determinado sia nga magpabilin nga mainunungon. Nagsiling sia: “Tubtub nga mapatay ako indi ko pag-isikway gikan sa akon ang akon pagkatadlong.” (Job 27:5) Paano napalambo ni Job ining suod nga kaangtanan? Wala duhaduha nga ginpamalandungan gid niya ang pagpakig-angot ni Jehova sa iya malayo nga mga paryente nga sanday Abraham, Isaac, kag Jacob. Kag mahimo nga nahantop ni Job ang madamo nga kinaiya ni Jehova paagi sa pagpanilag sa mga gintuga sang Dios.—Basaha ang Job 12:7-9, 13, 16.

18. (a) Paano ginpakita ni Job ang iya debosyon kay Jehova? (b) Sa ano nga mga paagi mailog naton ang maayo nga halimbawa ni Job?

18 Ang mga natun-an ni Job nagpahulag sa iya nga pahamut-an si Jehova. Regular sia nga nagahalad kay basi nakahimo sing sala ang mga katapo sang iya pamilya ukon “nagapasipala sang Dios sa ila mga tagiposoon.” (Job 1:5) Bisan pa nakaagi sia sing mabudlay nga mga pagtilaw, sa gihapon, naghambal si Job sing positibo nga mga butang tuhoy kay Jehova. (Job 10:12) Isa gid sia ka maayo nga halimbawa! Gani, dapat regular man kita nga magkuha sing sibu nga ihibalo tuhoy kay Jehova kag sa iya mga katuyuan. Dapat naton huptan ang maayo nga espirituwal nga mga rutina subong sang pagtuon, pagtambong sa mga miting, pangamuyo, kag pagbantala sing maayong balita. Subong man, himuon naton ang aton masarangan nga ipakilala ang ngalan ni Jehova. Kag subong nga ang integridad ni Job nagpahamuot kay Jehova, ang integridad sang mga alagad sang Dios karon nagapahalipay man sa Iya tagipusuon. Ini nga topiko pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo.

Madumduman Mo Bala?

• Ano ang nagganyat kay Satanas nga atakehon si Job?

• Ano nga mga pagtilaw ang ginbatas ni Job, kag paano niya ini gin-atubang?

• Ano ang makabulig sa aton nga mahuptan ang aton integridad kaangay ni Job?

• Ano ang matun-an naton sa tulun-an sang Job tuhoy kay Satanas?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 4]

Ang sugilanon tuhoy kay Job nagasugid sa aton sang importante nga hulusayon sang bug-os uniberso nga pagkasoberano sang Dios

[Retrato sa pahina 6]

Ano nga mga kahimtangan ang mahimo magtilaw sang imo integridad?