Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Apresyaha si Jesus—Ang Daku Pa nga David kag ang Daku Pa nga Solomon

Apresyaha si Jesus—Ang Daku Pa nga David kag ang Daku Pa nga Solomon

 Apresyaha si Jesus—Ang Daku Pa nga David kag ang Daku Pa nga Solomon

“Yari karon! ang isa nga daku pa kay Solomon yari diri.”—MAT. 12:42.

1, 2. Sa tawhanon nga pagtamod, ngaa daw mabudlay patihan nga si David amo ang pagahaplasan ni Samuel subong hari?

DAW indi sia hari kon tan-awon. Para kay manalagna Samuel, isa lang sia ka pamatan-on nga manugbantay sang karnero. Wala labot sini, ang iya dutang natawhan nga Betlehem, indi bantog. Ginlaragway ini subong “isa sa pinakagamay nga banwa sa Juda.” (Miq. 5:2, APD) Apang sa indi madugay, ining daw indi salapakon nga pamatan-on nga lalaki gikan sa gamay nga banwa pagahaplasan ni manalagna Samuel subong ang palaabuton nga hari sang Israel.

2 Ang pamatan-on nga si David indi amo ang una nga anak nga lalaki nga ginpresentar sang iya amay nga si Jesse kay Samuel para haplasan; indi man sia ang ikaduha ukon ikatlo. Sang nagkadto si Samuel sa panimalay ni Jesse agod haplasan ang isa sa mga anak sining matutom nga tawo para mangin masunod nga hari, wala gani didto si David.  Apang si David amo ang ginpili ni Jehova, kag amo ini ang mas importante.—1 Sam. 16:1-10.

3. (a) Ano ang pinakaimportante kay Jehova kon ginausisa niya ang isa ka indibiduwal? (b) Sang ginhaplasan si David, ano ang nag-abot sa iya?

3 Makita ni Jehova ang butang nga indi makita ni Samuel. Mahantop sang Dios kon ano ang yara sa tagipusuon ni David, kag nahamuot sia sa sini. Para sa Dios, indi importante ang naggua nga panagway. Ang importante sa iya amo ang nasulod nga pagkatawo sang isa. (Basaha ang 1 Samuel 16:7.) Gani, sang narealisar ni Samuel nga wala sing may ginpili si Jehova sa pito ka mas magulang nga mga anak ni Jesse, ginpatawag niya ang kamanghuran gikan sa halalban. Ang rekord nagsiling: “Ginpakadtoan [ni Jesse], kag gindala [si David] sa sulud. Karon mapulapula sia, kag labut pa matahum sing nawung, kag magayon nga tolokon. Kag ang GINOO nagsiling, ‘Tindug ka, haplasa sia; kay ini amo sia.’ Niyan ginkuha ni Samuel ang sungay nga may lana, kag ginhaplas sia sa tunga sang iya mga utud; kag ang Espiritu sang GINOO nag-abut sing gamhanan kay David kutub sadtong adlaw padayon.”—1 Sam. 16:12, 13.

Si David Naglandong kay Cristo

4, 5. (a) Ilaragway ang pila ka pagkaanggid ni David kag ni Jesus. (b) Ngaa si Jesus matawag nga Daku pa nga David?

4 Kaangay ni David, si Jesus natawo man sa Betlehem, mga 1,100 ka tuig sa tapos natawo si David. Para sa madamo, si Jesus daw indi man hari kon tan-awon. Indi sia ang sahi sang hari nga ginalauman sang madamo nga Israelinhon. Apang, kaangay ni David, sia amo ang ginpili ni Jehova. Ginhigugma man sia ni Jehova. * (Luc. 3:22) Ang espiritu ni Jehova nag-abot man sing gamhanan sa iya.

5 Madamo pa sing pagkaanggid si David kag si Jesus. Halimbawa, si David ginluiban sang iya manuglaygay nga si Ahitofel, kag si Jesus ginluiban man sang iya apostol nga si Judas Iscariote. (Sal. 41:9; Juan 13:18) Si David kag si Jesus pareho nga may daku nga kakugi sa balay sang pagsimba ni Jehova. (Sal. 27:4; 69:9; Juan 2:17) Si Jesus kaliwat man ni David. Sang wala pa natawo si Jesus, ang isa ka anghel nagsiling sa iya iloy: “Ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay.” (Luc. 1:32; Mat. 1:1) Bangod ang tanan nga saad tuhoy sa Mesias matuman kay Jesus, sia ang Mesianikong Hari nga madugay na nga ginahulat sang mga tawo, ang isa nga mas daku pa kay David.—Juan 7:42.

Sunda ang Manugbantay nga Hari

6. Sa ano nga mga paagi si David isa ka maayo nga manugbantay?

6 Si Jesus isa man ka manugbantay. Ano ang mga kinaiya sang isa ka maayo nga manugbantay? Sia amo ang isa nga mainunungon kag maisugon nga nagatuytoy, nagapakaon, kag nagaamlig sa iya panong. (Sal. 23:2-4) Sang pamatan-on si David isa sia ka manugbantay, kag ginaatipan niya sing maayo ang mga karnero sang iya amay. Sang yara sa katalagman ang panong, maisugon niya nga ginrisgo ang iya kabuhi agod amligan ang mga karnero sa leon kag sa oso.—1 Sam. 17:34, 35.

7. (a) Ano ang naghanda kay David para sa iya mga hilikuton subong hari? (b) Paano napamatud-an ni Jesus nga sia ang Maayo nga Manugbantay?

7 Ang mga tinuig nga ginhinguyang ni David sa latagon kag mga pukatod sa pagbantay sang mga karnero naghanda sa iya para sa daku nga hilikuton kag mga responsibilidad sa pagbantay sa pungsod sang Israel. * (Sal. 78:70, 71) Ginpakita man ni Jesus paagi sa iya mga ginhimo nga isa sia ka huwaran nga manugbantay. Samtang ginabantayan niya ang iya “diutay nga panong” kag “iban nga mga karnero,” nangayo sia sing panuytoy kag kusog kay Jehova. (Luc. 12:32; Juan 10:16) Sa amo, ginapamatud-an ni Jesus nga sia amo ang Maayo nga Manugbantay. Kilala gid niya ang iya panong kag ang kada isa ginatawag niya sa ila ngalan. Ginahigugma gid niya ang iya mga karnero, amo nga sang yari sia sa duta, handa sia nga magsakripisyo para sa ila. (Juan 10:3, 11, 14, 15) Subong ang Maayo nga Manugbantay, may ginahimo si Jesus  nga indi mahimo ni David. Ang iya halad nga gawad nagbukas sing dalan agod maluwas sa kamatayon ang mga tawo. Wala sing makapugong sa iya sa pagtuytoy sa iya “diutay nga panong” nga makatigayon sing di-mamalatyon nga kabuhi sa langit kag sa iya “iban nga mga karnero” nga makatigayon sing kabuhi nga wala katapusan sa matarong nga bag-ong kalibutan nga wala na sing kaangay lobo nga mga kaaway.—Basaha ang Juan 10:27-29.

Sunda ang Nagapangdaug nga Hari

8. Ngaa masiling naton nga si David isa ka nagapangdaug nga hari?

8 Subong hari, si David isa ka maisog nga mangangaway nga nagaamlig sang duta sang katawhan sang Dios, kag ‘ginpadaug sang GINOO si David bisan diin sia magkadto.’ Sa pagpanguna ni David, ang mga dulunan sang pungsod nagsangkad halin sa suba sang Egipto tubtob sa suba sang Eufrates. (2 Sam. 8:1-14) Paagi sa kusog ni Jehova, si David nangin gamhanan katama nga manuggahom. Ang Biblia nagasiling: “Ang kabantugan ni David naglapnag sa bug-os nga kadutaan, kag ang GINOO nagdala sang kahadluk sa iya sa tanan nga pungsud.”—1 Cron. 14:17.

9. Ipaathag kon paano nagpangdaug si Jesus subong palaabuton nga hari.

9 Kaangay ni Hari David, wala sing kahadlok si Jesus sang yari sia sa duta. Subong palaabuton nga Hari, ginpasundayag ni Jesus ang iya awtoridad batok sa mga demonyo, kag ginluwas niya ang mga tawo nga nabiktima sang mga demonyo. (Mar. 5:2, 6-13; Luc. 4:36) Bisan gani ang panguna nga kaaway, si Satanas nga Yawa, wala sing gahom sa iya. Paagi sa pagsakdag ni Jehova, nadaug ni Jesus ang kalibutan nga yara sa gahom ni Satanas.—Juan 14:30; 16:33; 1 Juan 5:19.

10, 11. Ano ang pagahimuon ni Jesus subong Mangangaway nga Hari sa langit?

10 Mga 60 ka tuig sa tapos napatay, nabanhaw, kag nagkayab si Jesus sa langit, nakabaton si Juan sang isa ka palanan-awon nga nagatagna sang pagahimuon ni Jesus subong Mangangaway nga Hari sa langit. Si Juan nagsulat: “Yari karon! isa ka puti nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini may pana; kag ginhatag sa iya ang isa ka korona, kag naglakat sia nga nagapangdaug kag sa pagtapos sang iya pagpangdaug.” (Bug. 6:2) Ang nagasakay sa puti nga kabayo amo si Jesus. “Ginhatag sa iya ang isa ka korona” sang 1914 sang ginpapungko sia sa trono subong isa ka langitnon nga Hari. Pagkatapos sina, “naglakat sia nga nagapangdaug.” Huo, kaangay ni David, si Jesus isa ka nagapangdaug nga hari. Sa tapos sia ginpapungko subong Hari sa Ginharian sang Dios, ginlutos niya sa inaway si Satanas kag gintagbong sa duta upod sa mga demonyo. (Bug. 12:7-9) Ang iya madinalag-on nga pagsalakay magapadayon tubtob ‘matapos ang iya pagpangdaug,’ kag laglagon niya sing bug-os ang malaut nga kalibutan ni Satanas.—Basaha ang Bugna 19:11, 19-21.

11 Apang, kaangay ni David, si Jesus isa ka maluluy-on nga hari, kag amligan niya ang “dakung kadam-an” tubtob sa Armagedon. (Bug. 7:9, 14) Magluwas sini, sa idalom sang paggahom ni Jesus kag sang iya kaupod nga mga manunubli, ang nabanhaw nga 144,000, may “pagkabanhaw sa mga matarong kag mga di-matarong.” (Binu. 24:15) Ang mga pagabanhawon sa duta may paglaum nga mabuhi sing wala katapusan. Isa gid ka matahom nga palaabuton ang nagahulat sa ila! Kabay nga mangin determinado kita tanan nga magpadayon sa ‘paghimo sing maayo,’ agod magkabuhi kita sa duta sa tion nga puy-an na ini sang matarong kag malipayon nga mga sakop sang Daku pa nga David.—Sal. 37:27-29.

Ginsabat ang Pangamuyo ni Solomon Para sa Kaalam

12. Ano ang ginpangayo ni Solomon sa iya pangamuyo?

12 Ang anak ni David nga si Solomon nagalandong man kay Jesus. * Sang nangin hari si Solomon, si Jehova nagpakita sa iya sa damgo kag nagsiling nga hatagan Niya sia sang bisan ano nga pangayuon niya. Makapangayo kuntani si Solomon sing dugang pa nga manggad, gahom, ukon mas malawig nga kabuhi. Apang, lain ang iya ginpangayo kay Jehova. Nagsiling sia: “Hatagi ako karon sing kaalam kag ihibalo agud makagowa ako kag makasulud sa atubangan sining katawohan, kay sin-o bala ang makahukom sining imo katawohan, nga tama kadaku?” (2 Cron. 1:7-10) Ginsabat ni Jehova ang pangamuyo ni Solomon.—Basaha ang 2 Cronica 1:11, 12.

13. Ngaa indi matupungan ang kaalam ni Solomon, kag diin ini naghalin?

 13 Tubtob nagaalagad sing matutom si Solomon kay Jehova, wala sing makatupong sa iya kaalam. Si Solomon nagpamulong sing “tatlo ka libo ka hulubaton.” (1 Hari 4:30, 32, 34) Madamo sa sini ang ginsulat kag ginapabaloran gid sang mga nagapangita sing kaalam. Ang reyna sang Sheba naglakbay sing mga 2,400 ka kilometro agod tilawan ang kaalam ni Solomon paagi sa “mabudlay nga mga pamangkot.” Nagdayaw gid sia sa ginsiling ni Solomon kag sa kahamungayaan sang iya ginharian. (1 Hari 10:1-9, Maayong Balita nga Biblia) Ginpakilala sang Biblia ang Ginhalinan sang kaalam ni Solomon, paagi sa pagsiling: “Ang mga tawo sa tanan nga nasyon nagatinguha nga makita si Solomon agod makapamati sila sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya.”—1 Hari 10:24, APD.

Sunda ang Maalam nga Hari

14. Sa ano nga mga paagi si Jesus nangin “isa nga daku pa kay Solomon”?

14 Isa lang ka tawo ang nakalabaw sa kaalam ni Solomon. Ina nga tawo amo si Jesucristo, nga naglaragway sa iya kaugalingon subong “isa nga daku pa kay Solomon.” (Mat. 12:42) Si Jesus naghambal sang “mga pinamulong sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 6:68) Halimbawa, sa Sermon sa Bukid, gintudlo ni Jesus ang madamo nga prinsipio sang pila ka hulubaton ni Solomon kag ginpaathag niya ang kahulugan sini. Ginlaragway ni Solomon ang madamo nga butang nga makahatag sing kalipay sa isa ka sumilimba ni Jehova. (Hulu. 3:13; 8:32, 33; 14:21; 16:20) Sa bahin ni Jesus, ginpadaku niya nga ang matuod nga kalipay matigayon lamang gikan sa mga butang nga may kaangtanan sa pagsimba kay Jehova kag sa katumanan sang mga saad sang Dios. Nagsiling sia: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon, kay ila ang ginharian sang langit.” (Mat. 5:3) Yadtong mga nagaaplikar sang mga prinsipio nga masapwan sa mga panudlo ni Jesus nangin suod kay Jehova, “ang tuburan sang kabuhi.” (Sal. 36:9; Hulu. 22:11; Mat. 5:8) Si Cristo nagarepresentar sa “kaalam sang Dios.” (1 Cor. 1:24, 30) Subong Mesianiko nga Hari, si Jesucristo may “espiritu sang kaalam.”—Isa. 11:2.

15. Paano kita makabenepisyo sa kaalam nga gikan sa Dios?

15 Subong mga sumulunod sang Daku pa nga Solomon, paano kita makabenepisyo sa kaalam nga gikan sa Dios? Ginpahayag ni Jehova ang iya kaalam paagi sa iya Pulong, gani tinguhaan gid naton nga pangitaon ini paagi sa maukod nga pagtuon sa Biblia, ilabi na gid sa narekord nga pinamulong ni Jesus, kag paagi sa pagpamalandong sa aton nabasahan. (Hulu. 2:1-5) Dugang pa, kinahanglan kita magpadayon sa pagpangayo sa Dios sing kaalam. Ang Pulong sang Dios nagapasalig sa aton nga ang aton sinsero nga pagpangayo sing bulig sang espiritu sang Dios paagi sa pangamuyo pagasabton. (Sant. 1:5) Sa bulig sang balaan nga espiritu, makasapo kita sing bilidhon nga kaalam sa Pulong sang Dios nga makabulig sa aton nga malandas ang mga kabudlayan kag makahimo sing maalamon nga mga desisyon. (Luc. 11:13) Si Solomon gintawag man nga “manugtipon” nga ‘padayon nga nagtudlo sa katawhan sing ihibalo.’ (Man. 12:9, 10, NW) Subong Ulo sang Cristianong kongregasyon, si Jesus manugtipon man sang iya katawhan. (Juan 10:16; Col. 1:18) Gani, dapat gid kita magtambong sa mga miting sang kongregasyon, diin ‘padayon kita nga ginatudluan.’

16. Ano ang pagkaanggid ni Solomon kag ni Jesus?

16 Si Hari Solomon madamo gid sing nahimuan. Gin-organisar niya ang programa sang pagpanukod sa bug-os nga pungsod, nga nagadumala sa pagtukod sang mga palasyo, karsada, sistema sang patubig, siudad nga bulutangan sang iya mga bodega, mga kangga, kag mga manugkabayo. (1 Hari 9:17-19) Ang bug-os nga ginharian nakabenepisyo sa iya programa sang pagpanukod. Si Jesus isa man ka manunukod. Gintukod niya  ang iya kongregasyon sa “igang.” (Mat. 16:18) Pagadumalahan man niya ang pagpanukod nga hilikuton nga pagahimuon sa bag-o nga kalibutan.—Isa. 65:21, 22.

Sunda ang Hari sang Paghidait

17. (a) Ngaa talalupangdon ang paggahom ni Solomon? (b) Ano ang wala nahimo ni Solomon?

17 Ang ngalan nga Solomon naghalin sa tinaga nga nagakahulugan sing “paghidait.” Si Hari Solomon naggahom sa Jerusalem, nga ang ngalan sini nagakahulugan sing “Pagpanag-iya sang Duha ka Sahi sang Paghidait.” May tumalagsahon nga paghidait sa pungsod sang Israel sa iya 40 ka tuig nga paggahom. Ang Biblia nagsiling tuhoy sadto nga mga tinuig: “Ang Juda kag Israel nagpuyo sing malig-on, ang tagsa ka tawo sa idalum sang iya uvas kag sa idalum sang iya higuera, kutub sa Dan tubtub sa Beer-seba, sa tanan nga adlaw ni S[o]lomon.” (1 Hari 4:25) Pero, bisan pa maalam katama si Solomon, indi niya mahilway ang iya mga sakop gikan sa mga balatian, sala, kag kamatayon. Apang ang Daku pa nga Solomon, magahilway sa iya mga sakop sa sini tanan.—Basaha ang Roma 8:19-21.

18. Ano nga mga kahimtangan ang aton karon naeksperiensiahan sa sulod sang Cristianong kongregasyon?

18 Bisan karon, may paghidait kita sa sulod sang Cristianong kongregasyon. Sa katunayan, naeksperiensiahan naton ang matuod nga espirituwal nga paraiso. May paghidait kita sa Dios kag sa aton isigkatawo. Talupangda ang gintagna ni Isaias tuhoy sa mga kahimtangan nga naeksperiensiahan naton subong: “Ang ila mga espada salsalon nila nga mga punta sang arado, kag ang ila mga bangkaw nga mga galab nga inughagbas, ang pungsud indi magbayaw sing espada batok sa pungsud, kag indi na sila magtoon sing inaway.” (Isa. 2:3, 4) Kon ginatugutan naton ang aton kaugalingon nga tuytuyan sang balaan nga espiritu sang Dios, nagabulig kita agod mahuptan ang katahom sang espirituwal nga paraiso.

19, 20. Ngaa may rason gid kita nga magkalipay?

19 Apang, mas maayo pa gid ang mahanabo sa palaabuton. Sa idalom sang paggahom ni Jesus, ang mga tawo magaeksperiensia sing wala tupong nga paghidait samtang amat-amat sila nga ‘pagahilwayon gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton’ tubtob malab-ot nila ang kahimpitan. (Roma 8:21) Kon malampuwasan nila ang katapusan nga pagtilaw sa tapos sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom, ang mga “mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.” (Sal. 37:11; Bug. 20:7-10) Pat-od gid nga ang paggahom ni Cristo Jesus magalabaw pa sa paggahom ni Solomon sa mga paagi nga indi naton mahanduraw!

20 Kon ang Israel nagkalipay sa idalom sang pagdumala nanday Moises, David, kag Solomon, mas labi pa gid nga kalipay ang aton maeksperiensiahan sa idalom sang paggahom ni Cristo. (1 Hari 8:66) Dapat gid naton pasalamatan si Jehova nga Dios sa pag-aman sa aton sang iya bugtong nga Anak—ang Daku pa nga Moises, David, kag Solomon!

[Mga Nota]

^ par. 4 Ang ngalan nga David mahimo nagakahulugan sing “Hinigugma.” Sa tion sang bawtismo kag pagbaylo dagway ni Jesus, si Jehova naghambal gikan sa langit kag nagtawag sa iya “ang akon Anak, ang hinigugma.”—Mat. 3:17; 17:5.

^ par. 7 Sa amo man nga tion, si David nangin kaangay sang kordero nga nagasalig sa iya manugbantay. Nagasalig sia sa iya Daku nga Manugbantay nga si Jehova, para amligan kag tuytuyan sia. “Ikaw, GINOO, amo ang akon manugbantay,” siling niya nga may bug-os nga pagsalig. “Indi ako pagkulangon.” (Sal. 23:1, APD) Ginpakilala ni Juan nga Manugbawtismo si Jesus subong “ang Kordero sang Dios.”—Juan 1:29.

^ par. 12 Talalupangdon nga ang ikaduha nga ngalan ni Solomon amo ang Jedidia, nga nagakahulugan sing “Hinigugma ni Jah.”—2 Sam. 12:24, 25.

Mapaathag Mo Bala?

• Paano si Jesus nangin Daku pa nga David?

• Paano si Jesus nangin Daku pa nga Solomon?

• Ano ang ginapabaloran mo kay Jesus subong Daku pa nga David kag Daku pa nga Solomon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 31]

Ang kaalam nga ginhatag sang Dios kay Solomon nagalandong sa kaalam sang Daku pa nga Solomon

[Retrato sa pahina 32]

Ang paggahom ni Jesus magalabaw pa sa paggahom ni Solomon kag ni David sa mga paagi nga indi naton mahanduraw!