Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Apresyaha ang Daku Pa nga Moises

Apresyaha ang Daku Pa nga Moises

 Apresyaha ang Daku Pa nga Moises

“Si Jehova nga Dios magatangdo para sa inyo sang isa ka manalagna kaangay sa akon gikan sa inyo mga kauturan. Dapat kamo magpamati sa iya.”—BINU. 3:22.

1. Paano nakaimpluwensia si Jesucristo sa maragtas?

SANG nabun-ag ang isa ka bata nga lalaki duha ka libo ka tuig ang nagligad, gindayaw sang tuman ka damo nga anghel sa langit ang Dios kag nabatian ini sang pila ka manugbantay sang karnero. (Lucas 2:8-14) Sang hamtong na ina nga bata pagligad sang treinta ka tuig, ginsugdan niya ang iya tatlo ka tuig kag tunga nga pagministeryo nga nagpabag-o sang maragtas. Ang istoryador nga si Philip Schaff sang ika-19 nga siglo nakasiling tuhoy sa sini nga tawo: “Bisan wala sia sing ginsulat nga libro, ang iya mga ginhimo kag ginhambal nangin inspirasyon sang madamo nga manunulat kag nangin tema sang mga ambahanon kag sermon, subong man sang mga taliambong.” Ginapakita sini nga daku gid ang iya impluwensia sa maragtas sangsa kay bisan sin-o nga bantog nga tawo sa dumaan kag moderno nga panahon. Inang talalupangdon nga tawo wala sing liwan kundi si Jesucristo.

2. Ano ang ginsiling ni apostol Juan tuhoy kay Jesus kag sa Iya ministeryo?

2 Si apostol Juan nagsulat tuhoy sa ministeryo ni Jesus kag naghinakop: “Sa katunayan, madamo pa nga butang ang ginhimo ni Jesus, nga kon isulat ini sing detalyado, sa banta ko indi makaigo sa kalibutan ang mga linukot nga ginsulat.” (Juan 21:25) Nahibaluan ni Juan nga diutay lamang nga impormasyon ang marekord niya tuhoy sa ginsiling kag ginhimo ni Jesus sa sulod sadtong tatlo ka tuig nga masako nga pagministeryo ni Jesus. Apang, bisan pa diutay lang nga impormasyon ang ginrekord ni Juan sa iya Ebanghelyo, ang iya ginsulat mapuslanon gid.

3. Paano naton mahangpan sing bug-os ang papel ni Jesus sa katuyuan sang Dios?

3 Magluwas sa ginsiling sang apat ka Ebanghelyo, ang iban nga bahin sang Biblia nagahatag man sing detalye tuhoy sa kabuhi ni Jesus nga makapalig-on sang aton pagtuo. Halimbawa, ang rekord sang Biblia tuhoy sa pila ka matutom nga mga tawo nga nagkabuhi antes kay Jesus nagaunod sing impormasyon nga makabulig sa aton nga mahangpan sing bug-os ang papel ni Jesus sa katuyuan sang Dios. Binagbinagon naton ang pila sa sini.

Matutom nga mga Tawo nga Nagalandong kay Cristo

4, 5. Sin-o nga mga tawo ang nagalandong kay Jesus, kag sa ano nga mga paagi?

4 Si Juan kag ang tatlo pa ka manunulat sang Ebanghelyo nagasugid nga sanday Moises, David, kag Solomon nagalandong kay Jesus subong ang Isa nga Hinaplas sang Dios kag gintangdo nga Hari. Sa ano nga paagi nagalandong kay Jesus ining mga alagad sang Dios, kag ano ang matun-an naton sa sini nga mga rekord?

5 Ang Biblia nagasugid sa aton nga si Moises isa ka manalagna, manugpatunga, kag manluluwas. Si Jesus amo man. Si David isa ka manugbantay sang karnero kag isa ka hari nga naglutos sa mga kaaway sang Israel. Si Jesus isa man ka manugbantay kag isa ka nagapangdaug nga hari. (Ezeq. 37:24, 25) Sang matutom pa si Solomon, isa sia ka maalam nga manuggahom, kag ang Israel may paghidait sang nagahari sia. (1 Hari 4:25, 29) Si Jesus may daku man nga kaalam kag gintawag sia nga “Principe sang Paghidait.” (Isa. 9:6) Maathag nga may pagkaanggid ang papel ni Jesucristo sa sining mga lalaki, apang ang papel ni Jesus sa katuyuan sang Dios indi matupungan. Una, ipaanggid naton si Jesus kay Moises kag hibaluon naton kon paano ini makabulig sa aton agod mahangpan sing bug-os ang papel ni Jesus sa katuyuan sang Dios.

Si Moises—Nagalandong kay Jesus

6. Paano ginpaathag ni apostol Pedro nga dapat pamatian si Jesus?

6 Wala madugay pagkatapos sang Pentecostes  33 C.E., ginsambit ni apostol Pedro ang isa ka tagna ni Moises nga natuman kay Jesucristo. Si Pedro nagatindog sa atubangan sang madamo nga sumilimba sa templo. Ang mga tawo “natingala gid” sang gin-ayo nanday Pedro kag Juan ang tawo nga nagapakilimos kag lupog kutob pa sa iya pagkabun-ag, kag nagdinalagan ang mga tawo agod mangusisa. Ginpaathag ni Pedro nga natabo ining makatilingala nga buhat bangod sa balaan nga espiritu ni Jehova nga nagapanghikot paagi kay Jesucristo. Dayon, ginsambit niya ang pila ka dinalan sa Hebreo nga Kasulatan, nga nagasiling: “Sa katunayan, si Moises nagsiling, ‘Si Jehova nga Dios magatangdo para sa inyo sang isa ka manalagna kaangay sa akon gikan sa inyo mga kauturan. Dapat kamo magpamati sa iya suno sa tanan nga butang nga ihambal niya sa inyo.’”—Binu. 3:11, 22, 23; basaha ang Deuteronomio 18:15, 18, 19.

7. Ngaa mahimo nga nahangpan gid sang mga tagpalamati ni Pedro ang iya ginsiling tuhoy sa isa ka manalagna nga daku pa kay Moises?

7 Mahimo nga pamilyar gid sa mga tagpalamati ni Pedro ang mga pulong ni Moises. Subong mga Judiyo, daku gid ang ila pagtahod kay Moises. (Deut. 34:10) Ginapaabot gid nila ang pagkari sang isa ka manalagna nga daku pa kay Moises. Ina nga manalagna indi lamang mangin isa ka mesias, ukon hinaplas sang Dios kaangay ni Moises, kundi mangin ang Mesias, “ang Cristo sang Dios, ang Isa nga Pinili” ni Jehova.—Luc. 23:35; Heb. 11:26.

Mga Pagkaanggid ni Jesus kag ni Moises

8. Ano ang pila ka pagkaanggid sa kabuhi ni Moises kag ni Jesus?

8 Sa pila ka paagi, ang kabuhi ni Jesus diri sa duta kaanggid man sa kabuhi ni Moises. Halimbawa, sang lapsag pa sila, pareho sila nga naluwas sa kamatayon sa mga kamot sang isa ka mapintas nga manuggahom. (Ex. 1:22–2:10; Mat. 2:7-14) Dugang pa, pareho sila nga ‘gintawag gikan sa Egipto.’ Si manalagna Oseas nagsiling: “Sang bata pa si Israel, niyan ginhigugma ko sia, kag gintawag ang akon anak nga lalaki sa Egipto.” (Os. 11:1) Ang pinamulong ni Oseas nagapatuhoy sa tion nga ang pungsod sang Israel gintuytuyan paggua sa Egipto paagi sa gintangdo sang Dios nga lider nga si Moises. (Ex. 4:22, 23; 12:29-37) Apang, ang mga pinamulong ni Oseas wala lamang nagapatuhoy sa isa ka butang nga natabo na kundi nagapatuhoy man ini sa isa ka butang nga mahanabo pa sa palaabuton. Ang iya mga pinamulong isa ka tagna nga natuman sang nagbalik sanday Jose kag Maria gikan sa Egipto kaupod si Jesus sang napatay na si Hari Herodes.—Mat. 2:15, 19-23.

9. (a) Ano nga mga milagro ang ginhimo ni Moises kag ni Jesus? (b) Ano ang dugang pa nga pagkaanggid ni Jesus kag ni Moises? (Tan-awa ang kahon nga  “Dugang Pa nga Pagkaanggid ni Jesus kag ni Moises,” sa pahina 26.)

9 Si Moises kag si Jesus pareho nga naghimo sing mga milagro, nga nagapamatuod nga ginasakdag sila ni Jehova. Sa pagkamatuod, si Moises amo ang una nga tawo nga narekord nga naghimo sing mga milagro. (Ex. 4:1-9) Halimbawa, si Moises naghimo sing mga milagro sa tubig. Paagi sa iya sugo, ang tubig sa Suba sang Nilo kag sa mga punong sini nangin dugo, ang Pula nga Dagat natunga, kag ang tubig naggua nga nagabusawak gikan sa bato sa desyerto. (Ex. 7:19-21; 14:21; 17:5-7) Si Jesus naghimo man sing mga milagro sa tubig. Ang iya pinakauna nga milagro amo ang paghimo sing tubig nga alak sa isa ka punsion sa kasal. (Juan 2:1-11) Ginpalinong niya ang mabaskog nga unos sa Dagat sang Galilea. Kag sang isa ka bes, naglakat pa gani sia sa ibabaw sang tubig! (Mat. 8:23-27; 14:23-25) Ang dugang pa nga pagkaanggid ni Moises kag sang Daku Pa nga Moises nga si Jesus, makita sa  kahon sa pahina 26.

Apresyaha si Cristo Subong Isa ka Manalagna

10. Ano ang isa ka matuod nga manalagna, kag ngaa si Moises isa sa sini?

10 Para sa kalabanan nga tawo, ang manalagna amo ang isa nga nagasugid sang palaabuton, apang isa lang ina ka bahin sang katungdanan sang isa ka manalagna. Ang matuod nga manalagna amo yadtong isa nga humalambal para kay Jehova, ang isa nga nagapahayag sang “halangdon nga mga butang sang Dios.” (Binu. 2:11, 16, 17) Nalakip sa iya hilikuton subong manalagna amo ang pagsugid sang mahanabo sa palaabuton, pagpahayag sang mga aspekto sang katuyuan ni Jehova, kag pagpahibalo sang mga paghukom sang Dios. Amo ina ang ginhimo ni Moises subong isa ka manalagna. Gintagna niya ang Napulo ka Kalalat-an nga natabo sa Egipto. Ginpahayag niya ang Kasuguan nga katipan sa Sinai. Kag ginpahibalo niya sa pungsod sang Israel ang kabubut-on sang Dios. Apang, may isa ka manalagna nga daku pa kay Moises nga magaabot.

11. Paano gintuman ni Jesus ang papel sang isa ka manalagna nga daku pa kay Moises?

 11 Sang una nga siglo, si Zacarias nagpanghikot subong isa ka manalagna sang ginpahayag niya ang katuyuan sang Dios tuhoy sa iya anak nga si Juan. (Lucas 1:76) Ang iya anak nga nangin si Juan nga manugbawtismo, nagpahibalo sang pag-abot sang madugay na nga ginahulat nga manalagna nga daku pa kay Moises—si Jesucristo. (Juan 1:23-36) Subong isa ka manalagna, madamo sing gintagna si Jesus. Halimbawa, gintagna niya ang tuhoy sa iya kamatayon, ginsugid niya kon paano sia patyon, kon diin sia mapatay, kag kon sin-o ang magapatay sa iya. (Mat. 20:17-19) Gintagna man ni Jesus ang kalaglagan sang Jerusalem kag ang templo sini nga nagpakibot gid sa mga nagpamati sa iya. (Mar. 13:1, 2) Ang iya mga tagna nagakatuman tubtob sa aton panahon.—Mat. 24:3-41.

12. (a) Paano nakapahamtang si Jesus sing sadsaran para sa bug-os kalibutan nga pagbantala? (b) Paano naton karon mailog ang halimbawa ni Jesus?

12 Subong manalagna, si Jesus nagbantala kag nagpanudlo. Ginbantala niya ang maayong balita sang Ginharian sang Dios, kag wala sing isa nga nakabantala sing mas masidla sangsa iya. (Luc. 4:16-21, 43) Wala sing manunudlo nga makatupong sa iya. “Wala pa gid sing tawo nga nakahambal kaangay sini,” siling sang pila nga nakabati sa iya. (Juan 7:46) Makugi si Jesus sa pagpalapnag sing maayong balita, amo nga napalig-on niya ang iya mga sumulunod nga mangin makugi man para sa Ginharian. Gani, nakapahamtang sia sing sadsaran para sa bug-os kalibutan nga pagbantala  kag pagpanudlo nga nagapadayon tubtob subong. (Mat. 28:18-20; Binu. 5:42) Sang nagligad nga tuig, mga pito ka milyon ka sumulunod ni Cristo ang naghinguyang sing mga 1,500,000,000 ka oras sa pagbantala sing maayong balita sang Ginharian kag sa pagtudlo sa interesado nga mga tawo sang mga kamatuoran sang Biblia. Ginahimo mo bala ang imo labi nga masarangan sa pagpakigbahin sa sina nga hilikuton?

13. Ano ang makabulig sa aton nga ‘magpabilin nga nagamata’?

13 Wala duhaduha nga gintuman gid ni Jehova ang tagna nga magapadala sia sang isa ka manalagna nga kaangay ni Moises. Paano ini nga ihibalo nagaapektar sa imo? Nagahatag bala ini sa imo sing dugang pa nga pasalig nga ang mga tagna nga mahanabo sa indi madugay matuman gid? Huo, ang pagpamalandong sa halimbawa sang Daku pa nga Moises nagabulig sa aton nga ‘magpabilin nga nagamata kag nagahupot sang aton kaligdong’ sa kon ano ang pagahimuon sang Dios sa indi madugay.—1 Tes. 5:2, 6.

Pabalori si Cristo Subong Manugpatunga

14. Paano si Moises nangin manugpatunga sang Dios kag sang mga Israelinhon?

14 Kaangay ni Moises, si Jesus isa ka manugpatunga. Gingamit ni Jehova si Moises subong manugpatunga sang gintukod niya ang Kasuguan nga katipan upod sa mga Israelinhon. Kon tumanon sang mga anak ni Jacob ang mga kasuguan sang Dios, magapabilin sila subong Iya pinasahi nga pagkabutang, ang kongregasyon sang Dios. (Ex. 19:3-8) Ina nga katipan ginpatuman kutob sang 1513 B.C.E. tubtob sang unang siglo C.E.

15. Paano si Jesus nangin isa ka manugpatunga nga labaw pa kay Moises?

15 Sang 33 C.E., nagtukod si Jehova sing mas maayo nga katipan sa bag-o nga Israel, “ang Israel sang Dios,” nga nangin isa ka bug-os kalibutan nga kongregasyon sang hinaplas nga mga Cristiano. (Gal. 6:16) Ang mga kasuguan sang katipan nga ginpatung-an ni Moises ginsulat sang Dios sa bato. Pero, ang katipan nga ginpatung-an ni Jesus mas labaw kay ang mga kasuguan sini ginsulat sang Dios sa tagipusuon sang mga tawo. (Basaha ang 1 Timoteo 2:5; Hebreo 8:10.) Sa amo, “ang Israel sang Dios” nangin pinasahi nga pagkabutang sang Dios karon, “isa ka pungsod nga nagapatubas sang mga bunga” sang Mesianikong Ginharian. (Mat. 21:43) Ang mga katapo sining espirituwal nga pungsod amo ang mga umalambit sang bag-ong katipan. Apang, indi lamang sila ang makabenepisyo sa sini. Ang indi maisip nga kadam-an, lakip na ang mga nagtulog sa kamatayon, makabaton sang wala katapusan nga mga pagpakamaayo bangod sining mas labaw nga katipan.

Pabalori si Cristo Subong Manluluwas

16. (a) Sa ano nga mga paagi gingamit ni Jehova si Moises agod luwason ang Israel? (b) Suno sa Exodo 14:13, sin-o ang Ginhalinan sang kaluwasan?

16 Sa ila katapusan nga gab-i antes sang ila paggua sa Egipto, ang pila ka kaanakan sang mga Israelinhon yara sa daku nga katalagman. Sa indi madugay, ang anghel sang Dios magaagi sa Egipto, kag magapatay sa tanan nga panganay. Ginsilingan ni Jehova si Moises nga ang panganay sang Israel maluwas kon ipalhit sang mga Israelinhon ang dugo sang kordero sang Paskua sa uluhan sang ganhaan kag sa bakalan sang ila balay. (Ex. 12:1-13, 21-23) Amo sini ang ila ginhimo, gani naluwas sila. Sang ulihi, ang bug-os nga pungsod yara liwat sa daku nga katalagman. Nakibon sila. Natung-an sila sang Pula nga Dagat kag sang nagalagas nga hangaway sang Egipto. Sa liwat, ginluwas sila ni Jehova paagi kay Moises, nga milagruso nga nagtunga sang Pula nga Dagat.—Ex. 14:13, 21.

17, 18. Sa ano nga mga paagi si Jesus mas daku pa nga manluluwas sangsa kay Moises?

17 Yadto nga hitabo isa gid ka daku nga buhat sang pagluwas, apang mas daku nga pagluwas ang pagahimuon ni Jehova paagi kay Jesus. Paagi sa iya, ang matinumanon nga mga tawo luwason gikan sa pagkaulipon sa sala. (Roma 5:12, 18) Kag ina nga pagluwas isa ka “wala katapusan nga pagtubos.” (Heb. 9:11, 12) Ang ngalan nga Jesus nagakahulugan sing “Si Jehova ang Kaluwasan.” Subong aton Manunubos, ukon Manluluwas, si Jesus wala lamang nagluwas sa aton gikan sa nagligad nga mga sala kundi nagabukas man sing dalan  agod matigayon naton ang mas maayo nga kabuhi sa palaabuton. Paagi sa pagtubos sa ila gikan sa pagkaulipon sa sala, maluwas ni Jesus ang iya mga sumulunod gikan sa kaakig sang Dios kag mabuligan niya sila nga maagom ang mahigugmaon nga kaangtanan kay Jehova.—Mat. 1:21.

18 Sa ulihi, ang pagtubos nga ginaaman ni Jesus magalakip sang kahilwayan gikan sa masakit nga mga epekto sang sala—ang balatian kag kamatayon. Agod mahanduraw ang kahulugan sini, binagbinaga ang natabo sang nagkadto si Jesus sa puluy-an sang isa ka tawo nga si Jairo, nga namatyan sing 12 anyos nga bata nga babayi. Ginpasalig ni Jesus si Jairo: “Indi ka magkahadlok, magtuo ka lamang, kag maluwas sia.” (Luc. 8:41, 42, 49, 50) Subong sang ginsiling ni Jesus, nabuhi liwat ang bata nga babayi! Mahanduraw mo bala ang kalipay sang iya mga ginikanan? Kon amo, mahanduraw mo man ang indi matupungan nga kalipay nga aton maeksperiensiahan kon ‘ang tanan nga yara sa handumanan nga lulubngan makabati sang tingog ni Jesus kag magagua.’ (Juan 5:28, 29) Matuod gid nga si Jesus isa ka Manluluwas, ang aton Manunubos!—Basaha ang Binuhatan 5:31; Tito 1:4; Bug. 7:10.

19, 20. (a) Paano nagaapektar sa aton ang pagpamalandong sa papel ni Jesus subong ang Daku pa nga Moises? (b) Ano ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

19 Bangod nahibaluan naton nga makabulig kita sa mga tawo nga makabenepisyo sang pagluwas ni Jesus, napahulag kita nga makigbahin sa pagbantala kag pagpanudlo nga hilikuton. (Isa. 61:1-3) Isa pa, ang pagpamalandong sa papel ni Jesus subong ang Daku pa nga Moises nagapalig-on sang aton pagsalig nga luwason niya ang iya mga sumulunod kon mag-abot na sia agod hukman ang mga malauton.—Mat. 25:31-34, 41, 46; Bug. 7:9, 14.

20 Huo, si Jesus amo ang Daku pa nga Moises. Naghimo sia sang madamo nga makatilingala nga mga butang nga indi mahimo ni Moises. Ang mga pinamulong ni Jesus subong isa ka manalagna kag ang mga ginhimo niya subong manugpatunga nagaapektar sa bug-os nga katawhan. Subong Manluluwas, wala lamang ginluwas ni Jesus ang katawhan sing temporaryo kundi sing wala katapusan. Apang, madamo pa kita sing matun-an tuhoy kay Jesus gikan sa matutom nga mga tawo sang una. Binagbinagon sa masunod nga artikulo kon paano si Jesus nangin Daku pa nga David kag Daku pa nga Solomon.

Mapaathag Mo Bala?

Paano si Jesus nangin daku pa kay Moises bilang

• manalagna?

• manugpatunga?

• manluluwas?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Retrato sa pahina 26]

  Dugang pa nga pagkaanggid ni Jesus kag ni Moises

□ Pareho nila nga ginbiyaan ang mataas nga posisyon para mag-alagad kay Jehova kag sa iya katawhan.—2 Cor. 8:9; Fil. 2:5-8; Heb. 11:24-26.

□ Pareho sila nga nag-alagad subong hinaplas, ukon ‘cristo.’—Mar. 14:61, 62; Juan 4:25, 26; Heb. 11:26.

□Pareho sila nga nagkari sa ngalan ni Jehova.—Ex. 3:13-16; Juan 5:43; 17:4, 6, 26.

□ Pareho sila nga mapainubuson.—Num. 12:3; Mat. 11:28-30.

□ Pareho nila nga ginpakaon ang madamo.—Ex. 16:12; Juan 6:48-51.

□ Pareho sila nga nag-alagad subong hukom kag manughatag sing kasuguan.—Ex. 18:13; Mal. 4:4; Juan 5:22, 23; 15:10.

□ Pareho sila nga gintugyanan nga magdumala sa panimalay sang Dios.—Num. 12:7; Heb. 3:2-6.

□ Pareho sila nga ginlaragway subong matutom nga saksi ni Jehova.—Heb. 11:24-29; 12:1; Bug. 1:5.

□ Sang napatay si Moises kag si Jesus, gintago sang Dios ang ila lawas.—Deut. 34:5, 6; Luc. 24:1-3; Binu. 2:31; 1 Cor. 15:50; Jud. 9.