Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Hupti ang Imo Panulok sa Padya

Hupti ang Imo Panulok sa Padya

 Hupti ang Imo Panulok sa Padya

“Nagatinguha ako padulong sa lalambuton tungod sa padya.”—FIL. 3:14.

1. Ano nga padya ang gintanyag kay apostol Pablo?

SI APOSTOL Pablo nga ginatawag man nga Saulo sang Tarso, naghalin sa isa ka prominente nga pamilya. Natun-an niya ang relihion sang iya katigulangan kag ang nagtudlo sa iya amo si Gamaliel nga isa ka bantog nga manunudlo sang Kasuguan. (Binu. 22:3) Masiling sadto nga bangod sa iya tinun-an may maayo nga buas-damlag nga nagahulat kay Pablo; apang ginsikway niya ang iya relihion kag nangin Cristiano. Ginpili niya ang padya nga kabuhi nga dayon nga gintanyag sa iya—ang mangin di-mamalatyon nga hari kag saserdote sa Ginharian sang Dios sa langit. Ini nga Ginharian magagahom sa isa ka Paraiso nga duta.—Mat. 6:10; Bug. 7:4; 20:6.

2, 3. Daw ano gid ka importante para kay Pablo ang padya nga kabuhi sa langit?

2 Ginpabaloran gid ni Pablo ini nga padya kay nagsiling sia: “Ang mga butang nga bentaha anay sa akon, ginkabig ko ini nga kadulaan tungod kay Cristo. Tuhoy man sini, ginkabig ko gid nga kadulaan ang tanan nga butang tungod sa labaw gid nga balor sang ihibalo tuhoy kay Cristo Jesus nga akon Ginuo. Tungod sa iya ginbaton ko ang kadulaan sang tanan nga butang kag ginakabig ko ini nga mga basura.” (Fil. 3:7, 8) Ang mga butang nga ginakabig sang mga tawo nga importante subong sang posisyon, manggad, trabaho, kag kabantugan, ginkabig ni Pablo nga basura sang matun-an niya ang katuyuan ni Jehova para sa katawhan.

3 Sugod sadto, ang labing importante na para kay Pablo amo ang hamili nga ihibalo tuhoy kay Jehova kag kay Cristo. Tuhoy sa sini, si Jesus nagpangamuyo sa Dios: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Ang hanuot nga handum ni Pablo nga matigayon ang kabuhi nga dayon makita sa iya mga pinamulong nga narekord sa Filipos 3:14: “Nagatinguha ako padulong sa lalambuton tungod sa padya nga langitnon nga pagtawag sang Dios paagi kay Cristo Jesus.” Pat-od gid nga ang iya panulok nasentro sa padya nga kabuhi nga dayon sa langit subong bahin sang Ginharian sang Dios.

Kabuhi nga Walay Katapusan sa Duta

4, 5. Ano nga padya ang ginatanyag sa minilyon nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios karon?

4 Para sa kalabanan nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios, ang padya nga ginatinguhaan gid naton amo ang kabuhi nga dayon sa bag-ong kalibutan sang Dios. (Sal. 37:11, 29) Suno kay Jesus sigurado gid ini nga paglaum. Sia nagsiling: “Malipayon ang mga malulo, kay magapanubli sila sang duta.” (Mat. 5:5) Si Jesus amo ang panguna nga magapanubli sang aton duta, subong sang ginapakita sang Salmo 2:8, kag may yara sia 144,000 ka kaupod nga manuggahom sa langit. (Dan. 7:13, 14, 22, 27) Ang mga tulad karnero nga magakabuhi diri sa duta “magapanubli” sang dutan-on nga bahin sang Ginharian nga ‘gin-aman sa ila kutob sa pagtukod sa kalibutan.’ (Mat. 25:34, 46) Kag napat-od naton nga matuman ini bangod ang Dios nga nagsaad sini, “indi makabutig.” (Tito 1:2) May pagsalig man kita sa katumanan sang mga saad sang Dios kaangay sa pagsalig ni Josue sang ginsilingan niya ang mga Israelinhon: “Wala sing isa ka butang nga nakulang sa tanan nga butang nga maayo nga ginpamolong nahanungud sa inyo sang GINOO nga inyo Dios; ang tanan nahanabu sa inyo, wala sing isa ka butang nga nakulang sa ila.”—Jos. 23:14.

5 Ang kabuhi sa bag-ong kalibutan sang Dios indi kaangay subong nga puno sing kapaslawan  kag problema. Mangin tuhay gid ini: wala sing inaway, krimen, kaimulon, inhustisya, balatian, kag kamatayon. Ang mga tawo didto indi na gid magmasakit kag magapuyo sila sa isa ka paraiso nga duta. Mangin makaalayaw kag makalilipay gid ini nga kabuhi nga indi gid naton maeksperiensiahan karon. Ang kada adlaw puno gid sing kalipay. Isa gid ka dalayawon nga padya!

6, 7. (a) Subong ginpakita sang mga ginhimo ni Jesus, ano ang mapaabot naton nga matabo sa bag-ong kalibutan sang Dios? (b) Paano hatagan sing bag-o nga kabuhi ang mga patay?

6 Sang yari si Jesus sa duta, ginhatagan sia sang Dios sing gahom paagi sa Iya balaan nga espiritu agod ipakita ang maayo nga mga butang nga matabo sa bag-o nga kalibutan. Halimbawa, ginsugo ni Jesus nga maglakat ang isa ka tawo nga paralitiko sa sulod na sang 38 ka tuig. Suno sa Biblia, ginhimo ini sang tawo. (Basaha ang Juan 5:5-9.) Isa pa gid ka bes, nakita ni Jesus ang “isa ka tawo nga bulag kutob sa pagkabun-ag” kag gin-ayo niya sia. Sang ulihi, ginpamangkot ining tawo tuhoy sa Isa nga nag-ayo sa iya, kag nagsabat sia: “Kutob sang una wala pa gid mabatian nga may isa nga nagbukas sang mga mata sang isa nga natawo nga bulag. Kon ini nga tawo indi gikan sa Dios, wala gid sia sing mahimo.” (Juan 9:1, 6, 7, 32, 33) Nahimo ini tanan ni Jesus bangod ginhatagan sia sang Dios sing gahom. Bisan diin man sia makadto, “gin-ayo [ni Jesus] ang mga nagakinahanglan ayuhon.”—Lucas 9:11.

7 Wala lamang gin-ayo ni Jesus ang balatianon kag may sablag kundi ginbanhaw man niya ang patay. Halimbawa, sang napatay ang 12 anyos nga bata nga babayi, nasubuan gid ang iya mga ginikanan. Apang si Jesus nagsiling: “Inday, ginasiling ko sa imo, Bangon ka!” Kag nagbangon sia! Mahanduraw mo bala ang reaksion sang iya mga ginikanan kag sang iban nga ato didto? (Basaha ang Marcos 5:38-42.) Sa bag-ong kalibutan sang Dios, may ‘daku gid nga kalipay’ kon banhawon na ang binilyon ka patay kay “may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” (Binu. 24:15; Juan 5:28, 29) Hatagan sila sing bag-o nga kabuhi kag puede sila nga mabuhi sing walay katapusan.

8, 9. (a) Sa Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo, ano ang matabo sa sala nga ginpanubli kay Adan? (b) Pasad sa ano hukman ang mga patay?

8 Ang mga banhawon hatagan sing kahigayunan nga matigayon ang kabuhi nga walay katapusan. Indi na sila paghukman sang ila nahimo nga mga sala antes sila mapatay. (Roma 6:7) Sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo, matigayon na ang tanan nga benepisyo sang halad gawad. Kay man, amat-amat nga mangin himpit ang matinumanon nga mga sakop sang Ginharian, kag sa ulihi madula na gid ang tanan nga epekto sang sala ni Adan. (Roma 8:21) Lamunon ni Jehova “sing dayon ang kamatayon, kag pahiran [niya] ang luha sang tanan nilang nawung.” (Isa. 25:8) Nagsiling man ang Pulong sang Dios nga may ‘bukaron nga mga linukot.’ Nagapakita ini nga ang mga nagakabuhi sa sini nga tion hatagan sing bag-o nga impormasyon. (Bug. 20:12) Samtang amat-amat nga mangin paraiso ang duta, “ang mga pumuluyo sang kalibutan magatoon sing pagkamatarung.”—Isa. 26:9.

9 Ang mga banhawon pagahukman, indi pasad sa sala nga napanubli nila kay Adan, kundi pasad sa kon ano ang ginpili nila nga buhaton. Ang Bugna 20:12 nagasiling: “Ang mga patay ginhukman pasad sa mga butang nga nasulat sa mga linukot suno sa ila mga buhat.” Nagapatuhoy ini sa ila mga buhat pagkatapos mabanhaw. Pamatuod gid ini sang katarungan, kaluoy, kag gugma ni Jehova! Dugang pa, ang ila mapait nga mga inagihan karon “indi na pagdumdumon ukon mag-abut sa painoino.” (Isa. 65:17) Ang kabuhi puno na sing maayo nga mga butang kag bag-o nga mga impormasyon gani indi na sila maapektuhan sang mga malain nga nagligad. Ining malain nga mga inagihan malipatan na. (Bug. 21:4) Amo man sini ang matabo sa “dakung kadam-an” nga makalampuwas sa Armagedon.—Bug. 7:9, 10, 14.

10. (a) Ilaragway ang kabuhi sa bag-o nga kalibutan sang Dios. (b) Ano ang makabulig sa imo nga ituon ang imo panulok sa padya?

10 Sa bag-ong kalibutan sang Dios, indi na gid magmasakit ukon mapatay pa ang mga tawo. “Ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’” (Isa. 33:24) Kada adlaw, ang mga pumuluyo sang bag-o nga duta magabugtaw nga may maayo  nga pamatyag, kag may kalangkag sa isa naman ka makalilipay nga adlaw. Malipay sila sa ila mga hilimuon, kag magapakig-upod sa iban nga may kabalaka sa ila. Ini nga sahi sang kabuhi isa gid ka dalayawon nga padya! Palihog basaha sa imo Biblia ang mga tagna sa Isaias 33:24 kag 35:5-7. Handurawa nga yara ka man sa nagakatabo dira. Makabulig ini sa imo nga ituon ang imo panulok sa padya.

Ang Iban nga Wala Naghupot sang Ila Panulok sa Padya

11. Ilaragway ang maayo nga panugod sang paggahom ni Solomon.

11 Kon matun-an na naton ang tuhoy sa padya, tinguhaan gid naton nga huptan ang aton panulok sa sini kay posible ini nga madula sa aton panan-awan. Halimbawa, sang si Solomon nangin hari sa Israel sang una, mapainubuson sia nga nangamuyo sa Dios sing paghangop kag kaalam agod mahukman niya sing matadlong ang Iya katawhan. (Basaha ang 1 Hari 3:6-12.) Subong resulta, ang Biblia nagsiling, “Ginhatagan sang Dios si Salomon (Solomon) sing kaalam kag paghangup nga lakas.” Matuod gid, “ang kaalam ni Salomon naglabaw sa kaalam sang tanan nga katawohan sang sidlangan, kag sa tanan nga kaalam sang Egipto.”—1 Hari 4:29-32.

12. Ano ang paandam ni Jehova sa mangin hari sa Israel?

12 Antes sini, ginpaandaman ni Jehova ang bisan sin-o nga mangin hari nga indi “magpabuad nga sa iya sing mga kabayo” kag indi “magpadamu nga sa iya sing mga asawa, agud nga indi magpahilayo ang iya tagiposoon.” (Deut. 17:14-17) Ang pagpadamo sang iya mga kabayo nagapakita nga nagasalig ang hari sa iya kusog militar agod amligan ang iya pungsod, sa baylo nga magsalig kay Jehova nga iya Manug-amlig. Mangin makatalagam man ang pagpadamo niya sing asawa kay ang iban sa ila mahimo maghalin sa pagano nga mga pungsod sa palibot nga may butig nga pagsimba, kag mahimo nila patalangon ang hari palayo sa matuod nga pagsimba kay Jehova.

13. Paano ginsikway ni Solomon ang mga paandam sang Dios?

 13 Ginsikway ni Solomon ini nga mga paandam. Sa baylo, baliskad ang iya ginhimo. Nagtipon sia sing linibo ka kabayo kag mga manugkabayo. (1 Hari 4:26) May 700 man sia ka asawa kag 300 ka babayi, nga ang kalabanan sa ila naghalin sa pagano nga mga pungsod sa palibot. “Gindala nila sia sa pagsimba sa iban nga mga dios. Wala sia magmatutom sa GINOO nga iya Dios.” Nagbuylog si Solomon sa makangilil-ad nga butig nga pagsimba sang pagano nga mga pungsod nga ginahimo sang iya mga asawa. Gani, nagsiling si Jehova nga “kuhaon [niya] ang ginharian” kay Solomon.—1 Hari 11:1-6, 11, Maayong Balita nga Biblia.

14. Ano ang resulta sang pagkadimatutom ni Solomon kag sang pungsod sang Israel?

14 Nalimtan ni Solomon ang iya hamili nga pribilehiyo nga irepresentar ang matuod nga Dios. Nawili sia sa butig nga pagsimba. Sang ulihi, ang bug-os nga pungsod nangin apostata, amo nga nalaglag ini sang 607 B.C.E. Bisan pa ginpasag-uli sang mga Judiyo ang matuod nga pagsimba, nagsiling gihapon si Jesus pila ka siglo sang ulihi: “Ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sing mga bunga sini.” Amo gid sini ang natabo. Nagsiling pa si Jesus: “Yari karon! Ang inyo balay pabay-an sa inyo.” (Mat. 21:43; 23:37, 38) Bangod sang ila pagkadimatutom, nadula sang pungsod ang ila daku nga pribilehiyo nga irepresentar ang matuod nga Dios. Sang 70 C.E., ginlaglag sang Romano nga mga hangaway ang Jerusalem kag ang templo sini, kag madamo sang nagkalabilin nga Judiyo ang gin-ulipon.

15. Maghatag sing halimbawa sang mga tawo nga wala naghupot sang ila panulok sa mas importante nga butang.

15 Si Judas Iscariote isa sa 12 ka apostoles ni Jesus. Nabatian gid ni Judas ang mga panudlo ni Jesus kag nakita ang mga milagro nga iya ginhimo sa bulig sang balaan nga espiritu sang Dios. Apang, wala ginbantayan ni Judas ang iya tagipusuon. Sia ang ginasaligan sang kahon sang kuarta nga iya ni Jesus kag sang 12 ka apostoles. Apang, “kawatan sia kag yara sa iya ang kahon sang kuarta kag ginakuha niya ang kuarta nga ginasulod sa sini.” (Juan 12:6) Tuman gid ang iya kakagod nga bisan si Jesus ginbaligya niya sing 30 ka bilog nga pilak sa puno nga mga saserdote. (Mat. 26:14-16) Ang isa pa amo ang kaupod ni apostol Pablo nga si Demas. Wala ni Demas ginbantayan ang iya tagipusuon. Si Pablo nagsiling: “Ginbayaan ako ni Demas bangod ginhigugma niya ang karon nga sistema sang mga butang.”—2 Tim. 4:10; basaha ang Hulubaton 4:23.

Leksion sa Kada Isa sa Aton

16, 17. (a) Daw ano ka gamhanan ang aton kaaway? (b) Ano ang makabulig sa aton nga masarangan ang tanan nga padihot ni Satanas?

16 Dapat hunahunaon gid sing maayo sang tanan nga alagad sang Dios ang mga halimbawa sa Biblia, kay ginasilingan kita: “Karon ini nga mga butang nahanabo sa ila subong mga halimbawa, kag ginsulat ini subong paandam sa aton nga naabtan sang katapusan sang mga sistema sang mga butang.” (1 Cor. 10:11) Nagakabuhi na kita karon sa katapusan nga mga adlaw sang malaut nga sistema sang mga butang.—2 Tim. 3:1, 13.

17 Si Satanas nga Yawa, ang “dios sining sistema sang mga butang,” nakahibalo nga “malip-ot na lamang ang iya tion.” (2 Cor. 4:4; Bug. 12:12) Himuon niya ang tanan agod hayluhon ang mga alagad ni Jehova nga gub-on ang ila integridad subong mga Cristiano. Si Satanas ang nagakontrol sini nga kalibutan, lakip ang ginapalapta sini nga mga impormasyon. Apang ang katawhan ni Jehova may butang nga mas gamhanan, “ang gahom nga labaw sa kinaandan.” (2 Cor. 4:7) Sa bulig sining gahom nga halin sa Dios, makasalig kita nga masarangan naton ang tanan  nga padihot ni Satanas. Gani, ginapalig-on kita nga mangamuyo pirme, nagasalig nga si Jehova “magahatag sang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya.”—Lucas 11:13.

18. Ano dapat ang aton pagtamod sa kalibutan karon?

18 Napalig-on man kita kay nahibaluan naton nga ang tanan nga sakop ni Satanas malapit na lang laglagon apang makalampuwas ang matuod nga mga Cristiano. “Ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.” (1 Juan 2:17) Bangod sini, kabuangan gid para sa isa ka alagad sang Dios kon nagapati sia nga may butang pa sa sini nga kalibutan nga mas importante sangsa iya kaangtanan kay Jehova! Ini nga kalibutan nga ginakontrol ni Satanas kaangay sang nagakalunod na nga barko. Ang Cristianong kongregasyon amo ang gin-aman ni Jehova nga “salbabida” para sa iya matutom nga mga alagad. Samtang nagapadulong sila sa bag-ong kalibutan, makasalig sila sa sini nga saad: “Utdon ang mga manughikot sing malaut; apang ang mga nagahulat sa GINOO magapanubli sang duta.” (Sal. 37:9) Gani, hupti ang imo panulok sa sining dalayawon nga padya!

Madumduman Mo Bala?

• Daw ano gid ka importante kay Pablo ang padya nga gintanyag sa iya?

• Pasad sa ano hukman ang mga mabuhi sing dayon sa duta?

• Ano ang maayo mo nga himuon subong?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 12, 13]

Kon magbasa ka sang Biblia, ginahanduraw mo bala ang imo kaugalingon nga nagabaton sing padya?