Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Tuguti ang mga Pinamulong ni Jesus nga Mag-impluwensia sa Imo

Tuguti ang mga Pinamulong ni Jesus nga Mag-impluwensia sa Imo

 Tuguti ang mga Pinamulong ni Jesus nga Mag-impluwensia sa Imo

“Ang isa nga ginpadala sang Dios nagahambal sang mga pinamulong sang Dios.”—JUAN 3:34.

1, 2. Sa ano mahimo mapaanggid ang mga pinamulong ni Jesus sa iya Sermon sa Bukid, kag ngaa masiling naton nga napasad gid ini sa “mga pinamulong sang Dios”?

ANG isa sa pinakadaku nga diamante karon amo ang 530-carat nga Star of Africa. Malahalon gid ini nga hiyas! Apang, mas malahalon pa gid ang espirituwal nga mga hiyas nga masapwan sa Sermon sa Bukid ni Jesus. Indi ini katingalahan kay si Jehova ang Ginhalinan sang mga pinamulong ni Cristo! Nagapatuhoy kay Jesus, ang Biblia nagsiling: “Ang isa nga ginpadala sang Dios nagahambal sang mga pinamulong sang Dios.”—Juan 3:34-36.

2 Bisan halos tunga sa oras lang ang Sermon sa Bukid, nagaunod ini sing 21 ka kinutlo gikan sa walo ka tulun-an sang Hebreong Kasulatan. Gani, napasad gid ini sa “mga pinamulong sang Dios.” Tan-awon naton karon kon paano naton maaplikar ang pila sa madamong bilidhon nga mga pinamulong nga masapwan sa sining pinakamaayo nga sermon sang hinigugma nga Anak sang Dios.

“Makighidait Ka Anay sa Imo Utod”

3. Pagkatapos mapaandaman ang iya mga disipulo sa epekto sang kaakig, ano ang ginlaygay ni Jesus?

3 Subong mga Cristiano, malipayon kag mahidaiton kita bangod yara sa aton ang balaan nga espiritu sang Dios, kag nalakip sa mga bunga sini ang kalipay kag paghidait. (Gal. 5:22, 23) Indi luyag ni Jesus nga madula sang iya mga disipulo ang ila paghidait kag kalipay, gani ginpaandaman niya sila nga ang paghupot sing kaakig mahimo  magresulta sa kamatayon. (Basaha ang Mateo 5:21, 22.) Nian nagsiling sia: “Gani, kon nagadala ka sang imo dulot sa halaran kag madumduman mo didto nga ang imo utod may butang nga batok sa imo, bayai ang imo dulot sa atubangan sang halaran, kag maglakat ka; makighidait ka anay sa imo utod, kag sa pagbalik mo, ihalad ang imo dulot.”Mat. 5:23, 24.

4, 5. (a) Ano nga “dulot” ang ginpatuhuyan ni Jesus sa Mateo 5:23, 24? (b) Daw ano ka importante ang pagpakighidait sa isa ka utod nga nasaklaw?

4 Ang “dulot” nga ginsambit ni Jesus nagapatuhoy sa bisan ano nga halad nga ginadala sa templo sa Jerusalem. Halimbawa, importante ang halad nga mga sapat bangod bahin anay ini sa pagsimba sang katawhan ni Jehova. Apang, ginpadaku ni Jesus ang mas importante pa nga butang—ang pagpakighidait sa nasaklaw nga utod antes ihalad ang isa ka dulot sa Dios.

5 Ang “makighidait” nagapahangop sing ‘pagpasag-uli.’ Gani, ano ang aton matun-an sa sining pinamulong ni Jesus? Ginapakita sini nga ang aton pagpakig-angot sa iban may direkta nga kahilabtanan sa aton relasyon kay Jehova. (1 Juan 4:20) Ang matuod, ang mga halad sa Dios sang una nga panahon wala sing pulos kon indi maayo ang kaangtanan sang nagahalad sa iya isigkatawo.—Basaha ang Miqueas 6:6-8.

Importante ang Pagkamapainubuson

6, 7. Ngaa kinahanglan ang pagkamapainubuson kon ginatinguhaan naton nga magpakighidait sa aton utod nga nasaklaw?

6 Ang pagpakighidait sa nasaklaw nga utod mahimo magatilaw sa aton pagkamapainubuson. Ang mapainubuson nga tawo wala nagapakigbais sa iya mga masigkatumuluo agod pamatud-an nga husto sia, kay mahimo ini makapalala sa kahimtangan. May natabo nga kaanggid sini sa mga Cristiano sang una sa Corinto. Tuhoy sa sini nga kahimtangan, ginpautwas ni apostol Pablo ining makapahunahuna nga punto: “Ang inyo pag-asuntuhanay sa isa kag isa nagakahulugan gid sang kalutusan sa inyo. Ngaa indi na lang ninyo pagpabay-an nga himuan kamo sing sayop? Ngaa indi na lang ninyo pagpabay-an nga dayaan kamo?”—1 Cor. 6:7.

7 Wala ginsiling ni Jesus nga kadtuan naton ang aton utod agod kumbinsihon sia nga husto kita kag sayop sia. Ang aton tuyo amo ang pagpakighidait sa iya. Agod mahimo ini, dapat naton ipabutyag sing tampad ang aton balatyagon. Kinahanglan man naton hangpon nga nasakit ang iya balatyagon. Kag kon kita ang nakasayop, kinahanglan nga mapainubuson kita nga mangayo sing pasaylo.

“Kon ang Imo Tuo nga Mata Nagapasandad sa Imo”

8. Isumaryo ang pinamulong ni Jesus sa Mateo 5:29, 30.

8 Sa Sermon sa Bukid ni Jesus, naghatag sia sing maayo nga laygay tuhoy sa moralidad. Nahibaluan niya nga mahimo kita mahalitan sang aton di-himpit nga lawas. Gani nagsiling si Jesus: “Karon, kon ang imo tuo nga mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy. Kay maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas  sangsa ihaboy ang bug-os mo nga lawas sa Gehenna. Subong man, kon ang imo tuo nga kamot nagapasandad sa imo, utda ini kag ihaboy. Kay maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas sangsa makadto ang imo bug-os nga lawas sa Gehenna.”Mat. 5:29, 30.

9. Paano kita ‘mapasandad’ sang aton “mata” kag “kamot”?

9 Ang “mata” nga ginsiling ni Jesus nagapatuhoy sa ikasarang ukon abilidad sa pagsentro sang aton igtalupangod sa isa ka butang, kag ang “kamot” nagapatuhoy sa ginabuhat mismo sang aton kamot. Kon indi kita maghalong, ini nga mga bahin sang lawas mahimo nga ‘magpasandad’ kag magpauntat sa aton ‘paglakat upod sa Dios.’ (Gen. 5:22; 6:9) Kon sulayon kita nga supakon si Jehova, kinahanglan naton ang malig-on nga desisyon, nga daw kaangay sa paglukat sang isa ka mata ukon pag-utod sang isa ka kamot.

10, 11. Ano ang makabulig sa aton agod malikawan ang seksuwal nga imoralidad?

10 Paano naton mapunggan ang aton mga mata sa pagtan-aw sang imoral nga mga butang? “Nagapakigkatipan ako sa akon mga mata,” siling sang mahinadlukon sa Dios nga si Job. “Paano bala niyan ang pagtolok ko sa ulay?” (Job 31:1) May asawa si Job kag determinado sia nga indi paglapason ang kasuguan sang Dios tuhoy sa moral. Dapat amo man sini ang aton panimuot, minyo man kita ukon indi. Agod malikawan ang seksuwal nga imoralidad, kinahanglan nga magpatuytoy kita sa balaan nga espiritu sang Dios, nga nagapatubas sing pagpugong sa kaugalingon sa mga nagahigugma sa Iya.—Gal. 5:22-25.

11 Agod malikawan ang seksuwal nga imoralidad, maayo nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon, ‘Ginatugutan ko bala ang akon mga mata nga pukawon ang akon gana sa imoral nga materyal nga masapwan sa mga libro, TV, ukon sa Internet?’ Dumdumon man naton ining mga pinamulong ni disipulo Santiago: “Ang kada isa ginatilawan kon ginaganyat sia kag ginahaylo sang iya kaugalingon nga kailigbon. Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagabun-ag sang sala; ang sala naman, kon nahimo na, nagaresulta sa kamatayon.” (Sant. 1:14, 15) Sa pagkamatuod, kon ang bisan sin-o nga dedikado sa Dios “padayon nga nagatulok” nga may kailigbon sa tuhay nga sekso, kinahanglan nga maghimo sia sing daku nga pagbag-o nga daw kaangay sa paglukat sang iya mata kag paghaboy sini.—Basaha ang Mateo 5:27, 28.

12. Ano nga laygay ni Pablo ang makabulig sa aton agod mapamatukan ang imoral nga mga kailigbon?

12 Ang di-nagakaigo nga paggamit sang aton mga kamot mahimo magresulta sa serioso nga paglapas sa talaksan ni Jehova sa moral, gani dapat kita mangin malig-on sa pagpabilin nga matinlo sa moral. Busa, dapat naton sundon ang laygay ni Pablo: “Patya ninyo ang mga bahin sang inyo lawas nga yara sa duta may kaangtanan sa pagpakighilawas, kahigkuan, kailigbon sa sekso, makahalalit nga handum, kag pagkamahamkunon, nga isa ka idolatriya.” (Col. 3:5) Ang tinaga nga “patya” nagapadaku sang mabaskog nga pagpakigbato sa imoral nga mga kailigbon sa unod.

13, 14. Ngaa importante nga likawan ang imoral nga mga panghunahuna kag mga buhat?

13 Mahimo pilion sang isa ka tawo nga magpakumpol agod lamang mabuhi. Kinahanglan ang malaragwayon nga ‘paghaboy’ sang mata kag kamot agod malikawan ang imoral nga panghunahuna kag mga buhat nga makahalit sa aton espirituwalidad. Ang pagpabilin nga matinlo sa mental, moral, kag espirituwal amo lamang ang paagi agod malikawan ang dayon nga kalaglagan nga ginasimbuluhan sang Gehenna.

14 Bangod sang napanubli nga sala kag di-kahimpitan, kinahanglan ang panikasog agod makapabilin nga matinlo sa moral. “Ginasakit ko ang akon lawas kag ginahimo ini nga ulipon,” siling ni Pablo, “agod sa tapos ako makabantala sa iban, ako mismo sa bisan ano man nga paagi indi pagsikwayon.” (1 Cor. 9:27) Gani, kabay pa nga mangin determinado kita sa pag-aplikar sang laygay ni Jesus tuhoy sa moralidad, kag ipakita naton sa aton mga buhat nga ginapasalamatan naton ang iya halad gawad.—Mat. 20:28; Heb. 6:4-6.

“Ugalia ang Paghatag”

15, 16. (a) Paano si Jesus nagpahamtang sing halimbawa sa paghatag? (b) Ano ang kahulugan sang pinamulong ni Jesus sa Lucas 6:38?

15 Ang mga pinamulong kag ang pinakamaayo  nga halimbawa ni Jesus nagapalig-on sang pagkamahinatagon. Nagpakita sia sing daku nga kaalwan paagi sa pagkari sa duta para sa kaayuhan sang di-himpit nga mga tawo. (Basaha ang 2 Corinto 8:9.) Kinabubut-on nga ginbiyaan ni Jesus ang iya langitnon nga himaya agod mangin tawo kag ihatag ang iya kabuhi para sa makasasala nga katawhan, nga ang pila sa ila makatigayon sing manggad sa langit subong iya masigkamanunubli sang Ginharian. (Roma 8:16, 17) Kag pat-od gid nga ginpalig-on kita ni Jesus nga magmaalwan sang nagsiling sia:

16 “Ugalia ang paghatag, kag ang mga tawo magahatag sa inyo. Ibubo nila sa inyo sabak ang sukob nga maayo, nga dinasok, naligoligo kag nagaawas. Kay takson man nila kamo suno sa inyo pagtakus.” (Luc. 6:38) Ang ‘pagbubo sa sabak’ nagapatuhoy sa kinabatasan sang pila ka manugbaligya nga nagabubo sa bayo sang mga nagapamakal, agod himuon nga suludlan sang ila pinamakal. Ang aton kaalwan mahimo magresulta sa pagtigayon sing maayo nga balos, ayhan sa tion sang aton panginahanglan.—Man. 11:2.

17. Paano si Jehova nagpahamtang sing panguna nga halimbawa sa paghatag, kag ano nga sahi sang paghatag ang makapahalipay sa aton?

17 Ginahigugma kag ginapadyaan ni Jehova ang mga nagahatag sing malipayon. Nagpahamtang sia mismo sing panguna nga halimbawa paagi sa paghatag sang iya bugtong nga Anak “agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Si Pablo nagsulat: “Sia nga nagasab-ug sing bugana magaani man sing bugana. Maghimo ang kada isa suno sa ginpamat-od niya sa iya tagipusuon, indi sing paganot ukon ginapilit, kay ginahigugma sang Dios ang nagahatag sing malipayon.” (2 Cor. 9:6, 7) Ang paghatag sang aton tion, kusog, kag mga pagkabutang sa pagpalapnag sang matuod nga pagsimba pat-od gid nga makahatag sa aton sing kalipay kag bugana nga pagpakamaayo.—Basaha ang Hulubaton 19:17; Lucas 16:9.

“Indi Ka Magpatunog sang Trumpeta sa Imo Unahan”

18. Sa ano nga mga kahimtangan nga ‘wala kita sing padya’ gikan sa aton langitnon nga Amay?

18 “Mag-andam kamo nga wala kamo nagahimo sang pagkamatarong agod ipakitakita sa mga tawo; kay kon nagapakitakita kamo wala kamo sing padya gikan sa inyo Amay nga yara sa langit.” (Mat. 6:1) Ang ginpatuhuyan ni Jesus nga “pagkamatarong” amo ang paggawi nga nahisuno sa kabubut-on sang Dios. Wala niya ginapahangop nga indi puede ipakita sa publiko ang diosnon nga mga buhat, kay ginsilingan niya ang iya mga disipulo nga ‘ipaiwag ang ila kapawa sa atubangan sang mga tawo.’ (Mat. 5:14-16) Apang ‘wala kita sing padya’ gikan sa aton langitnon nga Amay kon ginahimo naton ini “agod ipakitakita” kag dayawon kaangay sang mga artista sa entablado. Kon amo sini ang aton motibo, indi naton matigayon ang suod nga relasyon sa Dios  ukon ang dayon nga mga pagpakamaayo sa paggahom sang Ginharian.

19, 20. (a) Ano ang ginapahangop ni Jesus sang nagpamulong sia bahin sa ‘pagpatunog sang trumpeta’ kon nagahatag sing “mga dulot tungod sa kaluoy”? (b) Ano ang buot silingon sang indi pagpahibalo sa wala nga kamot kon ano ang ginahimo sang tuo?

19 Kon may maayo kita nga panimuot, sundon naton ang laygay ni Jesus: “Gani kon nagahatag ka sang mga dulot tungod sa kaluoy, indi ka magpatunog sang trumpeta sa imo unahan, subong sang ginahimo sang mga salimpapaw sa mga sinagoga kag sa mga dalan, agod dayawon sila sang mga tawo. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, nabaton na nila ang ila bug-os nga padya.” (Mat. 6:2) Ang “mga dulot tungod sa kaluoy” amo ang mga amot agod ibulig sa mga nagakinahanglan. (Basaha ang Isaias 58:6, 7.) Si Jesus kag ang iya mga apostoles may pundo agod ibulig sa mga imol. (Juan 12:5-8; 13:29) Bangod ang paghatag sing limos literal nga wala ginaunahan sang pagpatunog sang trumpeta, maathag nga naggamit si Jesus sing hyperbole sang nagsiling sia nga indi kita dapat “magpatunog sang trumpeta” sa unahan kon nagahatag sing “mga dulot tungod sa kaluoy.” Indi naton dapat pag-iwaragwag ang aton paghatag kaangay sang ginahimo sang Judiyo nga mga Fariseo. Gintawag sila ni Jesus nga mga salimpapaw bangod ginawaragwag nila ang ila mga amot “sa mga sinagoga kag sa mga dalan.” Ini nga mga salimpapaw ‘nakabaton na sang ila bug-os nga padya.’ Ang pagdayaw sang mga tawo kag ang paglingkod sa atubangan sang mga sinagoga upod sa mga rabbi amo lamang ang ila natigayon nga padya, kay indi na sila pagpadyaan pa ni Jehova. (Mat. 23:6) Apang, paano dapat manghikot ang mga disipulo ni Cristo? Ginsilingan sila ni Jesus, kag kita man:

20 “Apang, kon nagahatag ka sang mga dulot tungod sa kaluoy, indi pag-ipahibalo sa imo wala nga kamot ang ginahimo sang imo tuo nga kamot, agod ang imo mga dulot tungod sa kaluoy mangin sa tago; nian ang imo Amay nga nagatan-aw sa tago magapadya sa imo.” (Mat. 6:3, 4) Masami nga nagapanghikot sing dungan ang aton mga kamot. Gani ang indi pagpahibalo sa wala nga kamot sang ginahimo sang tuo nagapahangop nga indi naton dapat iwaragwag ang aton pagbulig sa iban, bisan pa sa mga suod sa aton kaangay sang kasuod sang tuo sa wala nga kamot.

21. Ano ang nalakip sa padya nga matigayon gikan sa Isa nga “nagatan-aw sa tago”?

21 Kon wala naton ginapabugal ang aton pagbulig sa iban, ang aton “mga dulot tungod sa kaluoy” mangin sa tago. Nian ang aton Amay, “nga nagatan-aw sa tago,” magapadya sa aton. Bangod nagapuyo sa langit kag indi makita sang mga tawo, ang aton langitnon nga Amay nagapabilin “sa tago” kon tuhoy sa pagtamod sang katawhan. (Juan 1:18) Ang padya nga matigayon gikan sa isa nga “nagatan-aw sa tago” nagalakip sang pagpakigsuod ni Jehova sa aton, pagpatawad sang aton mga sala, kag paghatag sa aton sing kabuhi nga walay katapusan. (Hulu. 3:32; Juan 17:3; Efe. 1:7) Mas maayo gid ini sangsa pagdayaw sang mga tawo!

Mga Pinamulong nga Dapat Pabaloran

22, 23. Nga dapat naton pabaloran ang mga pinamulong ni Jesus?

22 Puno gid sang espirituwal nga mga hiyas ang Sermon sa Bukid kag madamo ini sing makagalanyat nga bahin. Nagaunod gid ini sing tuman ka bilidhon nga mga pinamulong nga makahatag sa aton sing kalipay bisan sa sining magamo nga kalibutan. Huo, mangin malipayon kita kon pabaloran naton ang mga pinamulong ni Jesus kag tugutan ini nga mag-apektar sa aton panimuot kag pagkabuhi.

23 Pakamaayuhon ang tanan nga “nagapamati” kag “nagahimo” sang gintudlo ni Jesus. (Basaha ang Mateo 7:24, 25.) Gani, mangin determinado gid kita sa pagsunod sa iya laygay. Ang dugang pa nga mga pinamulong ni Jesus sa Sermon sa Bukid pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa importante nga makighidait sa nasaklaw nga utod?

• Paano naton malikawan nga mapasandad kita sang aton “tuo nga mata”?

• Ano dapat ang aton panimuot sa paghatag?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 11]

Maayo gid nga “makighidait” sa nasaklaw nga masigkatumuluo!

[Retrato sa pahina 12, 13]

Pakamaayuhon ni Jehova ang mga nagahatag sing malipayon