Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa mga Tulun-an sang Juan kag Judas

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa mga Tulun-an sang Juan kag Judas

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa mga Tulun-an sang Juan kag Judas

ANG tatlo ka sulat ni apostol Juan nga mahimo ginsulat sang 98 C.E. sa Efeso, nalakip sa katapusan nga mga tulun-an sang inspirado nga Kasulatan. Ang una nga duha ka sulat nagapalig-on sa mga Cristiano nga padayon nga maglakat sa kapawa kag batuan ang amat-amat nga pagsulod sang apostasya. Sa ikatlo nga sulat, wala lamang nagpalig-on si Juan tuhoy sa paglakat sa kamatuoran kundi ginpalig-on niya ang Cristianong kooperasyon.

Sa iya sulat nga ginhimo sang yara sia sa Palestina, sang mga 65 C.E., ang utod sa iloy ni Jesus nga si Judas nagpaandam sa masigka-Cristiano nga ang mga malauton nakasulod sing tago sa kongregasyon, kag naghatag sia sing laygay kon paano batuan ang ila malain nga mga impluwensia. Ang pagtalupangod sa mensahe sang tatlo ka sulat ni Juan kag sang sulat ni Judas makabulig sa aton nga makapabilin sing malig-on sa pagtuo walay sapayan sang mga kabudlayan.​—Heb. 4:12.

PADAYON NGA NAGALAKAT SA KAPAWA KAG SA GUGMA KAG PAGTUO

(1 Juan 1:1–5:21)

Ginsulat ni Juan ang iya una nga sulat para sa bug-os nga kongregasyon sang mga nahiusa kay Cristo kag nagaunod ini sing mapuslanon nga laygay agod buligan ang mga Cristiano nga mabatuan ang apostasya kag makapabilin nga malig-on sa kamatuoran kag sa pagkamatarong. Ginpadaku niya nga kinahanglan ang padayon nga paglakat sa kapawa kag sa gugma kag pagtuo.

“Kon nagalakat kita sa kapawa subong nga [ang Dios] mismo yara sa kapawa,” sulat ni Juan, “nagapakig-ambit kita upod sa isa kag isa.” Kag bangod ang Dios amo ang Ginhalinan sang gugma, ang apostol nagsiling: “Padayon kita nga maghigugmaanay.” Samtang ang “gugma sa Dios” nagapahulag sa aton nga ‘tumanon ang iya mga sugo,’ madaug naton ang kalibutan paagi sa “aton pagtuo” kay Jehova nga Dios, sa iya Pulong, kag sa iya Anak.​—1 Juan 1:7; 4:7; 5:3, 4.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

2:2; 4:10—Paano si Jesus isa ka “nagapasag-uli nga halad”? Ang pagpasag-uli nagakahulugan sing “pagpahaganhagan” ukon “pag-uloulo.” Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi subong isa ka nagapasag-uli nga halad kay sa paghimo sini, mapahaganhagan niya, ukon mapun-an, ang kinahanglanon nga himpit nga katarungan. Paagi sa sinang halad, makapakita ang Dios sing kaluoy, kag mapatawad ang mga sala sadtong nagatuo kay Jesus.​—Juan 3:16; Roma 6:23.

2:7, 8—Ano nga sugo ang ginasiling ni Juan nga “daan” kag subong man “bag-o”? Ginapatuhuyan diri ni Juan ang sugo tuhoy sa nagasakripisyo nga gugma sa kauturan. (Juan 13:34) Ginsiling niya nga “daan” ini bangod ginhatag ini ni Jesus kapin na sa 60 ka tuig antes ginsulat ni Juan ang iya una nga sulat. Gani, nahibaluan na ini sang mga tumuluo “kutob pa sa ginsuguran” sang ila pagkabuhi subong mga Cristiano. Ini nga sugo “bag-o” man bangod indi lamang ini ‘paghigugma sa isigkatawo subong sa kaugalingon,’ kundi isa ini ka nagasakripisyo nga gugma.​—Lev. 19:18; Juan 15:12, 13.

3:2—Ano ang “wala pa mapadayag” sa hinaplas nga mga Cristiano, kag sin-o ang makita nila “kon ano gid sia”? Wala pa mapadayag sa ila kon mangin ano sila kon banhawon na sila sa langit nga may espiritu nga lawas. (Fil. 3:20, 21) Pero, nahibaluan nila nga “kon mapadayag [ang Dios] mangin kaangay [sila] sa iya, bangod makita [nila] sia kon ano gid sia,” subong “Espiritu.”​—2 Cor. 3:17, 18.

5:5-8—Paano ang tubig, dugo, kag espiritu nagapanaksi nga “si Jesus amo ang Anak sang Dios”? Nagpanaksi ang tubig sang ginbawtismuhan si Jesus sa tubig, kay nagpabutyag si Jehova sang Iya kahamuot sa iya subong Iya Anak. (Mat. 3:17)  Ang dugo, ukon kabuhi, ni Jesus nga ginhatag niya subong “katumbas nga gawad para sa tanan,” nagapakita man nga si Jesus, Anak sang Dios. (1 Tim. 2:5, 6) Kag ang balaan nga espiritu nagpamatuod nga si Jesus Anak sang Dios sang nagkunsad ini sa iya sang ginbawtismuhan sia, gani “naglibot sia sa kadutaan nga nagahimo sang maayo kag nagapang-ayo sa tanan nga ginapabudlayan sang Yawa.”​—Juan 1:29-34; Binu. 10:38.

Mga Leksion Para sa Aton:

2:9-11; 3:15. Kon tugutan sang isa ka Cristiano ang bisan ano nga butang ukon bisan sin-o nga magguba sang iya gugma sa iya utod, nagalakat sia sa espirituwal nga kadudulman, kag wala nakahibalo sang iya padulungan.

PADAYON NGA “NAGALAKAT SA KAMATUORAN”

(2 Juan 1-13)

Gin-umpisahan ni Juan ang iya ikaduha nga sulat paagi sa pagsiling: “Halin sa gulang nga lalaki para sa pinili nga ginang kag sa iya mga anak.” Nalipay gid sia bangod nasapwan niya nga “ang pila sang [iya] mga anak . . . nagalakat sa kamatuoran.”​—2 Juan 1, 4.

Sa tapos mahatag ang pagpalig-on nga palambuon ang gugma, nagsulat si Juan: “Amo ini ang kahulugan sang gugma, nga padayon kita nga maglakat suno sa iya mga sugo.” Nagpaandam man si Juan tuhoy sa ‘manugdaya kag anticristo.’​—2 Juan 5-7.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

1, 13—Sin-o ang “pinili nga ginang”? Mahimo ginpatuhuyan ni Juan ang isa ka babayi nga ginatawag Kyria, ang Griegong tinaga para sa “ginang.” Ukon mahimo naggamit sia sing malaragwayon nga pulong agod patuhuyan ang isa ka partikular nga kongregasyon. Sa amo maligban ang mga manughingabot. Kon matuod ang ulihi nga nasambit, ang iya mga kabataan amo ang mga miembro sinang kongregasyon kag “ang mga anak sang [iya] utod nga babayi” amo ang mga miembro sang isa pa ka kongregasyon.

7—Paano ang mga manugdaya “wala nagapahayag” sang pagkari ni Jesus? Wala nagapati ang mga manugdaya sang pagkari ni Jesus sa unod. Ayhan ginpanghiwala nila nga nagkabuhi si Jesus ukon wala sila nagapati nga ginhaplasan sia sing balaan nga espiritu.

Mga Leksion Para sa Aton:

2, 4. Ang aton paghibalo sang “kamatuoran”​—ang kabug-usan sang Cristianong mga panudlo sa Biblia—​kag ang pagsunod sa sini kinahanglan para sa aton kaluwasan.​—3 Juan 3, 4.

8-11. Kon indi naton luyag madula “ang wala tupong nga kaayo, kaluoy kag paghidait gikan sa Dios nga Amay kag gikan kay Jesucristo,” kag subong man ang mahigugmaon nga pagpakig-upod sa mga masigka-Cristiano, dapat kita “mag-andam” sa aton espirituwalidad kag isikway naton yadtong mga “wala nagapabilin sa panudlo ni Cristo.”​—2 Juan 3.

MANGIN MGA “MASIGKAMANUGPANGABUDLAY KITA SA KAMATUORAN”

(3 Juan 1-14)

Ang ikatlo nga sulat ni Juan ginpatuhoy niya sa iya suod nga abyan nga si Gayo. “Wala na ako sing daku pa nga rason sa pagpasalamat sangsa sining mga butang,” sulat niya, “nga mabatian nga ang akon mga anak padayon nga nagalakat sa kamatuoran.”​—3 Juan 4.

Ginhatagan sing komendasyon ni Juan si Gayo bangod “matutom [sia] sa bisan ano nga hilikuton nga ginahimo” para buligan ang nagabisita nga mga kauturan. “Obligado kita nga abiabihon ini nga mga tawo,” siling sang apostol, “agod mangin  mga masigkamanugpangabudlay kita sa kamatuoran.”​—3 Juan 5-8.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

11—Ngaa nagahimo ang iban sing malain nga buhat? Bangod indi malig-on sa kamatuoran, ang iban wala nakakilala sa Dios sa ila mata sang paghangop. Kag bangod indi nila sia makita sa ila literal nga mga mata, nagagawi sila nga daw indi sila makita sang Dios.​—Ezeq. 9:9.

14—Sin-o ang ginapatuhuyan subong “mga abyan”? Ang termino diri nga “mga abyan” wala lamang nagapatuhoy sa mga may suod nga kaangtanan sa isa kag isa. Gingamit ini ni Juan sa pagpatuhoy sa mga masigkatumuluo sa kabilugan.

Mga Leksion Para sa Aton:

4. Daku gid ang kalipay sang hamtong sa espirituwal nga mga kauturan sa kongregasyon kon makita nila nga ang mas bataon nga mga katapo “padayon nga nagalakat sa kamatuoran.” Kag indi man matupungan ang kalipay sang mga ginikanan kon nagmadinalag-on sila sa pagbulig sa ila kabataan nga mangin mga alagad ni Jehova!

5-8. Lakip sa mga nagapangabudlay sing lakas para sa ila mga kauturan bangod sa gugma sa ila kag kay Jehova amo ang mga nagalakbay nga manugtatap, mga misyonero, mga nagaalagad sa Puluy-an Bethel ukon sanga talatapan, kag mga payunir. Takus gid ilugon ang ila pagtuo, kag nagakaigo lamang nga sakdagon naton sila sing mahigugmaon.

9-12. Dapat naton ilugon ang halimbawa sang matutom nga si Demetrio kag indi ang nagawakal nga si Diotrefes, nga mapasipalahon.

“MAGPABILIN KAMO SA GUGMA SANG DIOS”

(Judas 1-25)

Ginalaragway ni Judas ang mga nagahalit sa kongregasyon subong “mga palakumod, mga reklamador tuhoy sa ila kahimtangan sa kabuhi, nga ginapasundan ang ila mga kailigbon, kag sila nagatinikal, samtang ginainto nila ang iban agod makabentaha sila.”​—Judas 4, 16.

Paano mapamatukan sang mga Cristiano ang malain nga mga impluwensia? “Mga hinigugma,” sulat ni Judas, “dumduma ninyo ang ginpamulong anay sang mga apostoles sang aton Ginuong Jesucristo.” Nagdugang sia: “Magpabilin kamo sa gugma sang Dios.”​—Judas 17-21.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

3, 4—Ngaa ginpalig-on ni Judas ang mga Cristiano nga “makig-away sing lakas para sa pagtuo”? Ini bangod ang ‘di-diosnon nga mga tawo nagsulod sing tago sa kongregasyon.’ Ginahimo sining mga tawo “ang wala tupong nga kaayo sang aton Dios nga balibad sa lugak nga paggawi.”

20, 21—Paano kita ‘makapabilin sa gugma sang Dios’? Mahimo naton ini sa tatlo ka paagi: (1) pagpalig-on sang aton kaugalingon sa “labing balaan nga pagtuo” paagi sa maukod nga pagtuon sa Pulong sang Dios kag paagi sa makugi nga pagpakigbahin sa pagbantala nga hilikuton; (2) pagpangamuyo “nga may balaan nga espiritu,” ukon nagapahisuno sa panuytoy sini; kag (3) pagtuo sa halad gawad ni Jesucristo nga makahatag sing kabuhi nga walay katapusan.​—Juan 3:16, 36.

Mga Leksion Para sa Aton:

5-7. Makapalagyo bala ang mga malauton nga katawhan sa paghukom ni Jehova? Suno sa tatlo ka nagapaandam nga halimbawa nga ginsambit ni Judas, imposible gid nila ini mapalagyuhan.

8-10. Dapat naton ilugon ang halimbawa ni Miguel nga arkanghel kag tahuron ang ginhatagan ni Jehova sing awtoridad.

12. Ang nagapakunokuno nga gugma sang mga apostata makatalagam sa aton pagtuo subong nga ang mga bato nga natago sa idalom sang tubig makatalagam sa barko kag sa mga manuglangoy. Ang butig nga mga manunudlo daw maalwan, apang kaangay sila sa panganod nga wala sing tubig kay wala sila sing espirituwalidad. Kaangay sila sang mga patay nga kahoy sa hingapusan sang tigragas nga wala sing bunga. Nagaatubang sila sing kalaglagan, subong sang gingabot nga mga kahoy. Maalamon nga likawan naton ang mga apostata.

22, 23. Ginadumtan sang matuod nga mga Cristiano ang malaut. Agod mabuligan ang “pila nga may mga pangduhaduha” gikan sa kalayo sang walay katapusan nga kalaglagan, ang mga hamtong sa kongregasyon, ilabi na ang gintangdo nga mga manugtatap nagabulig sa ila nga mapasag-uli ang ila pagtuo.

[Mga piktyur sa pahina 28]

Ang tubig, dugo, kag espiritu nagapanaksi nga “si Jesus amo ang Anak sang Dios”