Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pabalori ang Pinasahi nga Papel ni Jesus sa Katuyuan sang Dios

Pabalori ang Pinasahi nga Papel ni Jesus sa Katuyuan sang Dios

 Pabalori ang Pinasahi nga Papel ni Jesus sa Katuyuan sang Dios

“Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.”​—JUAN 14:6.

1, 2. Ngaa dapat kita mangin interesado nga usisaon ang pinasahi nga papel ni Jesus sa katuyuan sang Dios?

HALIN pa sang una, madamo na ang nagtinguha nga mangin tuhay sa iban, apang diutay lamang ang nagmadinalag-on. Mas diutay pa gid ang masiling naton nga nangin pinasahi sa talalupangdon nga paagi. Apang si Jesucristo nga anak sang Dios, pinasahi gid sa madamo nga paagi.

2 Ngaa dapat kita mangin interesado sa pinasahi nga papel ni Jesus? Bangod nadalahig sa sini ang aton mismo kaangtanan sa aton langitnon nga Amay nga si Jehova! Si Jesus nagsiling: “Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.” (Juan 14:6; 17:3) Usisaon naton ang pila ka paagi diin pinasahi si Jesus. Kon himuon naton ini, labi naton nga mapabaloran ang iya papel sa katuyuan sang Dios.

Ang “Bugtong nga Anak”

3, 4. (a) Ngaa makasiling kita nga pinasahi ang papel ni Jesus subong ang bugtong nga Anak? (b) Ngaa pinasahi ang papel ni Jesus sa pagpanuga?

3 Si Jesus indi lamang isa ka “anak sang Dios.” Amo sina ang tawag ni Satanas kay Jesus sang ginsulay niya sia. (Mat. 4:3, 6) Si Jesus nagakaigo nga tawgon nga “bugtong nga anak sang Dios.” (Juan 3:16, 18) Ang Griegong tinaga nga ginbadbad “bugtong” nagakahulugan sing “nagaisahanon lamang sa iya sahi,” ukon “pinasahi.” Si Jehova may ginatos ka milyon ka espiritu nga mga anak. Gani, ano ang buot silingon nga si Jesus nagaisahanon “sa iya sahi”?

4 Si Jesus pinasahi bangod sia lamang ang direkta nga gintuga sang iya Amay. Sia ang bugtong nga Anak. Sa katunayan, sia “ang panganay sa tanan nga tinuga.” (Col. 1:15) Sia “ang nahauna sa mga tinuga sang Dios.” (Bug. 3:14) Ang papel sang bugtong nga Anak sa pagpanuga pinasahi man. Indi sia ang Manunuga, ukon Ginhalinan, sang pagpanuga. Apang gingamit sia ni Jehova subong ahente, ukon paagi, sa pagtuga sang tanan iban pa nga butang. (Basaha ang Juan 1:3.) Si apostol Pablo nagsulat: “Sa pagkamatuod sa aton may isa ka Dios, ang Amay, nga ang tanan nga butang gikan sa iya, kag kita para sa iya; kag may isa ka Ginuo, si Jesucristo, nga ang tanan nga butang paagi sa iya, kag kita paagi sa iya.”​—1 Cor. 8:6.

5. Paano ginpadaku sang Kasulatan ang pagkapinasahi ni Jesus?

5 Kapin pa ang nadalahig sa pagkapinasahi ni Jesus. Madamo sia sing titulo ukon designasyon sa Kasulatan nga nagapadaku sang iya pinasahi nga papel sa katuyuan sang Dios. Usisaon naton karon sa Cristianong Griegong Kasulatan ang lima pa ka titulo nga naaplikar kay Jesus.

“Ang Pulong”

6. Ngaa nagakaigo nga tawgon si Jesus subong “ang Pulong”?

6 Basaha ang Juan 1:14. Ngaa gintawag si Jesus nga “ang Pulong,” ukon Logos? Ginapakita sini nga titulo kon ano anay ang iya katungdanan sang wala pa nagaluntad ang iban nga intelihente nga mga tinuga. Gingamit ni Jehova ang iya Anak sa pagpaalinton sang impormasyon kag mga instruksion sa iban pa nga espiritu nga mga anak, subong nga gingamit man sang Dios ang iya Anak sa pagpadala sang Iya mensahe sa mga tawo sa duta. Nangin maathag nga si Jesus amo ang Pulong, ukon Humalambal sang Dios sang ginsilingan niya ang mga Judiyo: “Ang akon ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon. Kon ang bisan sin-o nagahandum  sa paghimo sang Iya kabubut-on, mahibaluan niya sa panudlo kon bala gikan ini sa Dios ukon nagahambal ako gikan sa akon lamang kaugalingon.” (Juan 7:16, 17) Padayon gihapon nga ginadala ni Jesus ang iya titulo subong “Ang Pulong sang Dios” bisan sang nagbalik na sia sa iya langitnon nga kahimayaan.​—Bug. 19:11, 13, 16.

7. Paano naton mailog ang pagkamapainubuson ni Jesus sa iya papel subong “ang Pulong”?

7 Hunahunaa lamang kon ano ang ginapahangop sini nga titulo. Bisan pa si Jesus amo ang pinakamaalam sa tanan nga tinuga ni Jehova, wala sia nagasalig sa iya kaugalingon nga kaalam. Ginahambal lamang niya kon ano ang ginatudlo sa iya sang iya Amay. Si Jehova pirme ang iya ginapadunggan sa baylo nga ang iya kaugalingon. (Juan 12:50) Isa gid sia ka dalayawon nga halimbawa nga dapat ilugon! Gintugyanan man kita sing isa ka hamili nga pribilehiyo nga ‘ipahayag ang maayong balita tuhoy sa maayo nga mga butang.’ (Roma 10:15) Kon ginapabaloran naton ang halimbawa ni Jesus sa pagkamapainubuson, dapat naton likawan nga maghambal sang aton lamang kaugalingon nga mga ideya. Kon nagapaambit kita sang nagaluwas-kabuhi nga mensahe sa Kasulatan, indi kita dapat “magsobra sa mga butang nga nasulat na.”​—1 Cor. 4:6.

Ang “Amen”

8, 9. (a) Ano ang buot silingon sang tinaga nga “amen,” kag ngaa gintawag si Jesus nga ang “Amen”? (b) Paano gintuman ni Jesus ang iya papel subong ang “Amen”?

8 Basaha ang Bugna 3:14. Ngaa gintawag si Jesus nga ang “Amen”? Ang tinaga nga “amen” isa ka transliterasyon sang Hebreo nga tinaga nga nagakahulugan sing “kabay pa” ukon “pat-od gid.” Naggikan ini sa Hebreong tinaga nga nagakahulugan sing “mangin matutom” ukon “masaligan.” Ini nga tinaga ginagamit man sa paglaragway sa katutom ni Jehova. (Deut. 7:9; Isa. 49:7) Gani paano naton masiling nga pinasahi si Jesus sa iya titulo nga “Amen”? Talupangda ang sabat sang 2 Corinto 1:19, 20: “Ang Anak sang Dios, si Cristo Jesus, nga ginbantala sa tunga ninyo . . . , indi nangin Huo kag dayon Indi gali, kundi sa iya ang Huo nangin Huo. Kay bisan pa daw ano kadamo ang mga saad sang Dios, nangin Huo ini paagi sa iya. Gani paagi man sa iya ang ‘Amen’ ginasiling sa Dios agod maghatag kita sang himaya sa iya.”

9 Si Jesus ang “Amen” sang tanan nga saad sang Dios. Ang iya walay kasawayan nga kabuhi sa duta, lakip ang iya masinakripisyuhon nga kamatayon, nagapamatuod nga posible nga matuman ang tanan nga saad ni Jehova nga Dios. Paagi sa pagpabilin nga matutom, ginpamatud-an man ni Jesus nga indi matuod ang panumbungon ni Satanas, nga sa idalom sang mga kalisdanan, pag-antos, kag pagtilaw, ang mga alagad sang Dios magapanghiwala sa Iya. (Job 1:6-12; 2:2-7) Sa tanan nga tinuga sang Dios, ang bugtong nga Anak ang nakahatag sing labing makapakumbinsi nga sabat sa sinang panumbungon. Dugang pa, si Jesus naghatag sing pinakamaayo nga ebidensia nga nagasakdag sa iya Amay sa mas daku nga hulusayon tuhoy sa pagkamakatarunganon sang pagkasoberano ni Jehova sa bug-os nga uniberso.

10. Paano naton mailog ang pinasahi nga papel ni Jesus subong ang “Amen”?

10 Paano naton mailog si Jesus sa iya pinasahi nga papel subong ang “Amen”? Paagi sa pagpabilin nga matutom kay Jehova kag sa pagsakdag sang iya bug-os uniberso nga pagkasoberano. Sa paghimo sini, positibo ang aton sabat sa pangabay nga narekord sa Hulubaton 27:11: “Anak ko, magmaalam ka, kag pasadyaha ang akon tagiposoon, agud nga masabat ko sia nga nagapakahuya sa akon.”

“Ang Manugpatunga sang Isa ka Bag-o nga Katipan”

11, 12. Ngaa pinasahi ang papel ni Jesus subong Manugpatunga?

11 Basaha ang 1 Timoteo 2:5, 6. Si Jesus ang “isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo.” Sia “ang manugpatunga sang isa ka bag-o nga katipan.” (Heb. 9:15; 12:24) Apang, si Moises ginatawag man nga manugpatunga​—manugpatunga sang Kasuguan nga katipan. (Gal. 3:19) Paano, nian, nangin pinasahi ang papel ni Jesus subong Manugpatunga?

12 Sa orihinal nga lenguahe, ang tinaga nga ginbadbad “manugpatunga” isa ka legal nga termino. Ginapatuhuyan sini si Jesus subong isa ka legal nga Manugpatunga (ukon, buot silingon, kaangay sa isa ka abogado) sang bag-o nga katipan nga nagpaposible sa pagkabun-ag sang isa ka bag-o nga pungsod, “ang Israel sang Dios.” (Gal. 6:16) Ini nga pungsod ginahuman sang hinaplas sang espiritu  nga mga Cristiano, nga isa ka langitnon nga “harianon nga mga saserdote.” (1 Ped. 2:9; Ex. 19:6) Ang Kasuguan nga katipan, nga si Moises amo ang manugpatunga, wala nakapatubas sing isa ka pungsod nga kaangay sina.

13. Ano ang nalakip sa papel ni Jesus subong Manugpatunga?

13 Ano ang nalakip sa papel ni Jesus subong Manugpatunga? Bueno, ginaaplikar ni Jehova ang balor sang dugo ni Jesus sa mga indibiduwal nga nangin kabahin sang bag-ong katipan. Sa sini nga paagi, legal sila nga ginapahayag nga matarong. (Roma 3:24; Heb. 9:15) Mahimo sila tamdon sang Dios nga takus sa pagsulod sa bag-ong katipan upod ang paglaum nga mangin langitnon nga mga hari kag saserdote! Subong ila Manugpatunga, ginabuligan sila ni Jesus nga mahuptan ang matinlo nga tindog sa atubangan sang Dios.​—Heb. 2:16.

14. Ngaa ang tanan nga Cristiano, langitnon man ukon dutan-on, dapat gid magpabalor sa papel ni Jesus subong Manugpatunga?

14 Kamusta naman ang mga indi bahin sang bag-ong katipan, yadtong nagalaum nga mabuhi sing walay katapusan sa duta, kag indi sa langit? Bisan pa indi sila mga umalambit sang bag-ong katipan, mga benepisyaryo sila sini. Nagabaton sila sang kapatawaran sa ila mga sala kag ginapahayag nga matarong subong mga abyan sang Dios. (Sant. 2:23; 1 Juan 2:1, 2) Langitnon man ukon dutan-on ang aton paglaum, ang kada isa sa aton may rason gid nga pabaloran ang papel ni Jesus subong ang Manugpatunga sang bag-ong katipan.

“Mataas nga Saserdote”

15. Ngaa ang papel ni Jesus subong Mataas nga Saserdote tuhay sangsa iban nga lalaki nga nag-alagad anay subong mataas nga saserdote?

15 Madamo nga lalaki ang nag-alagad subong mataas nga saserdote sang una, apang ang papel ni Jesus subong Mataas nga Saserdote pinasahi gid. Paano? Si Pablo nagpaathag: “Indi niya kinahanglan magdulot sang mga halad adlaw-adlaw, subong sang ginahimo sang mataas nga mga saserdote, una para sa iya kaugalingon nga mga sala kag nian para sa mga sala sang katawhan: (kay ginhimo niya ini sing makaisa gid lang sang ginhalad niya ang iya kaugalingon;) kay ang Kasuguan nagatangdo sang mga tawo nga may kaluyahon subong mataas nga mga saserdote, apang ang pulong sang panumpa nga nag-abot pagkatapos sang Kasuguan nagatangdo sa isa ka Anak, nga ginhimpit sing dayon.”​—Heb. 7:27, 28. *

16. Ngaa pinasahi gid ang halad ni Jesus?

16 Si Jesus isa ka himpit nga tawo, ang eksakto nga katumbas ni Adan antes ini nagpakasala. (1 Cor. 15:45) Bangod sini, si Jesus lamang ang tawo nga makadulot sing himpit, ukon kompleto nga halad​—isa ka sahi sang halad nga indi kinahanglan suliton. Sa idalom sang Mosaikong Kasuguan, ang mga halad ginadulot adlaw-adlaw. Apang, yadtong mga halad kag ang tanan nga hilikuton sang mga saserdote naglandong lamang sa pagahimuon ni Jesus. (Heb. 8:5; 10:1) Busa, ang pagkaepektibo kag pagkapermanente sang katungdanan ni Jesus subong Mataas nga Saserdote pinasahi gid.

17. Ngaa dapat naton pabaloran ang papel ni Jesus subong Mataas nga Saserdote, kag paano naton ini mahimo?

17 Kinahanglan naton ang serbisyo ni Jesus subong Mataas nga Saserdote agod buligan kita nga matigayon ang isa ka matarong nga tindog sa atubangan sang Dios. Kag dalayawon gid ang aton Mataas nga Saserdote! “Kita may mataas nga saserdote, indi ang isa nga indi mahanuklog sa aton mga kaluyahon,” sulat ni Pablo, “kundi ang isa nga natilawan sa tanan nga butang kaangay naton, apang wala sing sala.” (Heb. 4:15) Sa pagkamatuod, kon ginapabaloran naton ini nga kamatuoran, pahulagon kita sini nga ‘indi na magkabuhi para sa aton kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay para sa aton.’​—2 Cor. 5:14, 15; Luc. 9:23.

 Ang Gintagna nga “Binhi”

18. Ano ang gintagna pagkatapos makasala si Adan, kag ano ang ginpahayag sang ulihi tuhoy sa sining tagna?

18 Sadto sa Eden, sang daw nawasi na sang bug-os nga katawhan ang tanan nga butang​—maayo nga kaangtanan sa Dios, kabuhi nga walay katapusan, kalipay, kag Paraiso—​nagtagna si Jehova nga Dios sing isa ka Manluluwas. Ginpatuhuyan niya ining isa subong ang “binhi.” (Gen. 3:15, NW) Ining wala pa makilal-an nga Binhi amo ang tema sang madamo nga tagna sa Biblia halin pa sang una. Mangin kaliwat sia ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob. Magahalin man sia sa kaliwatan ni Hari David.​—Gen. 21:12; 22:16-18; 28:14; 2 Sam. 7:12-16.

19, 20. (a) Sin-o ang ginsaad nga Binhi? (b) Ngaa makasiling kita nga luwas kay Jesus may iban pa nga nalakip sa gintagna nga binhi?

19 Sin-o ining ginsaad nga Binhi? Ang sabat sa sining pamangkot masapwan sa Galacia 3:16. (Basaha.) Apang, sa ulihi nga bahin sang amo man nga kapitulo, si apostol Pablo padayon nga nagsiling sa hinaplas nga mga Cristiano: “Dugang pa, kon kamo iya ni Cristo, binhi gid kamo ni Abraham, mga manunubli suno sa saad.” (Gal. 3:29) Kon si Cristo amo ang ginsaad nga Binhi, ngaa may iban pa nga nalakip?

20 Minilyon ang nagapangangkon nga mga kaliwat sila ni Abraham, kag ang iban nagapanghikot pa gani subong mga manalagna. Ginahatagan gid sang daku nga importansia sang pila ka relihion ang ila pangangkon nga ang ila mga manalagna kaliwat ni Abraham. Apang sila bala ang ginsaad nga Binhi? Indi. Subong sang ginpatalupangod sang gin-inspirar nga si apostol Pablo, indi tanan nga kaliwat ni Abraham makapangangkon nga ginsaad nga Binhi. Ang kaliwat sang iban nga anak nga lalaki ni Abraham wala gingamit agod pakamaayuhon ang katawhan. Ang binhi nga magapakamaayo magahalin lamang kay Isaac. (Heb. 11:18) Sang ulihi, isa lamang ka tawo ang nangin panguna nga bahin sang gintagna nga binhi. Sia amo si Jesucristo, nga ang linya sang kaliwatan halin kay Abraham nasulat sa Biblia. * Ang iban sang ulihi nangin  segundaryo nga bahin sang binhi ni Abraham bangod “iya [sila] ni Cristo.” Huo, pinasahi gid ang papel ni Jesus sa pagtuman sining tagna.

21. Ano ang nagpalig-on sa imo sa pagtuman ni Jesus sang iya pinasahi nga papel sa katuyuan sang Dios?

21 Ano ang natun-an naton sa sining malip-ot nga repaso sang pinasahi nga papel ni Jesus sa katuyuan ni Jehova? Sugod sang gintuga sia, ang bugtong nga anak sang Dios pinasahi gid kag wala sing kaanggid. Apang, ining pinasahi nga Anak sang Dios nga nangin si Jesus mapainubuson gid pirme nga nagaalagad nahisuno sa kabubut-on sang iya Amay, kag wala nagapangita sang iya kaugalingon nga himaya. (Juan 5:41; 8:50) Isa gid sia ka maayo nga halimbawa para sa aton tanan! Kaangay ni Jesus, kabay nga ‘himuon naton ang tanan nga butang para sa kahimayaan sang Dios.’​—1 Cor. 10:31.

[Mga footnote]

^ par. 15 Suno sa isa ka iskolar sang Biblia, ang tinaga nga ginbadbad “makaisa gid lang” nagapahangop sing isa ka importante nga ideya sa Kasulatan tuhoy sa “pagkapat-od, pagkapinasahi, ukon pagkatalalupangdon sang kamatayon ni Cristo.”

^ par. 20 Ang mga Judiyo sang unang siglo C.E. nagapensar nga ginapaboran sila nga katawhan bangod literal sila nga kaliwat ni Abraham. Walay sapayan sini, nagapaabot sila gihapon sa isa ka tawo nga mangin Mesias, ukon Cristo.​—Juan 1:25; 7:41, 42; 8:39-41.

Madumduman Mo Bala?

• Ano ang natun-an mo tuhoy sa pinasahi nga papel ni Jesus paagi sa iya mga titulo ukon mga designasyon? (Tan-awa ang kahon.)

• Paano mo mailog ang halimbawa sang pinasahi nga Anak ni Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/​Piktyur sa pahina 15]

Ang Pila ka Titulo nga Nagapakita sang Pinasahi nga Papel ni Jesus sa Katuyuan sang Dios

Ang Bugtong nga Anak. (Juan 1:3) Si Jesus lamang ang direkta nga gintuga sang iya Amay.

Ang Pulong. (Juan 1:14) Gingamit ni Jehova ang iya Anak subong Humalambal agod magpaalinton sang impormasyon kag mga instruksion sa iban pa nga tinuga.

Ang Amen. (Bug. 3:14) Ang walay kasawayan nga pagkabuhi ni Jesus sa duta, lakip ang iya masinakripisyuhon nga kamatayon, nagpamatuod kag nagpaposible sang katumanan sang mga saad ni Jehova nga Dios.

Ang Manugpatunga sang Bag-ong Katipan. (1 Tim. 2:5, 6) Subong legal nga Manugpatunga, ginpaposible ni Jesus ang pagkabun-ag sang isa ka bag-o nga pungsod, “ang Israel sang Dios,” nga ginatapuan sang mga Cristiano nga amo ang magahuman sang langitnon nga “harianon nga mga saserdote.”​—Gal. 6:16; 1 Ped. 2:9.

Ang Mataas nga Saserdote. (Heb. 7:27, 28) Si Jesus lamang ang tawo nga makadulot sing himpit nga halad, isa ka halad nga indi na kinahanglan suliton. Sarang niya kita matinluan gikan sa sala kag mahilway sa makamamatay nga epekto sini.

Ang Ginsaad nga Binhi. (Gen. 3:15) Ang panguna nga bahin sang gintagna nga binhi isa lamang ka tawo, si Jesucristo. Ang iban sang ulihi nga nangin segundaryo nga bahin sang binhi ni Abraham nangin “iya ni Cristo.”​—Gal. 3:29.