Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa mga Tulun-an sang Santiago kag Pedro

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa mga Tulun-an sang Santiago kag Pedro

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa mga Tulun-an sang Santiago kag Pedro

MGA 30 ka tuig pagkatapos sang Pentecostes 33 C.E., si disipulo Santiago nga utod ni Jesus sa iloy, nagsulat sa “napulog-duha ka tribo” sang espirituwal nga Israel. (Sant. 1:1) Ginsulat niya ining tulun-an sa tuyo nga palig-unon sila nga magmabakod sa pagtuo kag batason ang mga pagtilaw. Nag-aman man sia sing mga laygay agod matadlong ang makatulublag nga mga kahimtangan nga nagakatabo sa mga kongregasyon.

Antes ginhingabot ni Emperador Nero sang Roma ang mga Cristiano sang 64 C.E., ginpalig-on sila ni apostol Pedro sa iya una nga sulat nga magtindog nga malig-on sa pagtuo. Sa iya ikaduha nga tulun-an nga ginsulat gilayon pagkatapos sang una nga tulun-an, ginpalig-on niya ang iya mga masigkatumuluo nga talupangdon ang pulong sang Dios kag ginpaandaman sila sa nagahilapit nga adlaw ni Jehova. Makabenepisyo man kita kon talupangdon naton ang mga mensahe sa mga tulun-an sang Santiago kag Pedro.​—Heb. 4:12.

NAGAHATAG ANG DIOS SING KAALAM SA MGA ‘NAGAPANGAYO NGA MAY PAGTUO’

(Sant. 1:1–5:20)

“Malipayon ang tawo nga padayon nga nagabatas sang pagtilaw,” sulat ni Santiago, “kay bangod nahamut-an sia batunon niya ang purongpurong sang kabuhi.” Sa mga ‘padayon nga nagapangayo nga may pagtuo,’ si Jehova nagahatag sing kinahanglanon nga kaalam agod mabatas ang mga pagtilaw.​—Sant. 1:5-8, 12.

Ang pagtuo kag kaalam kinahanglan man sang “mangin mga manunudlo” sa kongregasyon. Sa tapos niya ginsiling nga ang dila “isa ka gamay nga bahin sang lawas” nga sarang ‘makahigko sa bug-os nga lawas,’ nagpaandam si Santiago batok sa mga kinaiya nga dayag sa kalibutan nga makaguba sang kaangtanan sang isa sa Dios. Ginsulat man niya ang dapat himuon sang nagamasakit sa espirituwal agod mapasag-uli ang iya maayo nga kaangtanan sa Dios.​—Sant. 3:1, 5, 6; 5:14, 15.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

2:13—Sa ano nga paagi “ang kaluoy labaw sa paghukom”? Sa tion nga hukman kita sang Dios, dumdumon niya ang kaluoy nga ginpakita naton sa iban kag patawaron kita suno sa halad gawad sang iya Anak. (Roma 14:12) Indi bala nga rason gid ini agod pirme kita magpakita sing kaluoy?

4:5—Ano nga kasulatan ang ginkutlo diri ni Santiago? Wala nagkutlo si Santiago sa isa ka espesipiko nga bersikulo. Apang, ining gin-inspirar sang Dios nga pinamulong mahimo nga ginbase sa mga kasulatan subong sang Genesis 6:5; 8:21; Hulu. 21:10; kag Galacia 5:17.

5:20—Kay sin-o kalag ang ginaluwas sang “nagapabalik sa makasasala gikan sa iya sayop nga dalanon”? Ang isa ka Cristiano nga nagabulig sa isa nga magliso gikan sa makasasala nga dalanon nagaluwas sang kalag sang isa nga mahinulsulon gikan sa espirituwal nga kamatayon kag mahimo gikan sa walay katapusan nga kalaglagan. Ang isa nga nagabulig sa makasasala sa sining paagi ‘magatabon man sang madamo nga sala [sang ginbuligan].’

Mga Leksion Para sa Aton:

1:14, 15. Ang sala nagasugod sa di-nagakaigo nga handum. Busa, dapat naton isikway ang sayop nga mga handum. Sa baylo, dapat naton ‘padayon nga hunahunaon’ ang mga butang nga makapalig-on kag pun-on ang aton hunahuna kag tagipusuon sining mga butang.​—Fil. 4:8.

2:8, 9. Ang ‘pagpakita sang paboritismo’ sumpakil sa “harianon nga kasuguan” sang gugma. Busa, ang matuod nga mga Cristiano wala nagapakita sing paboritismo.

2:14-26. “Ginluwas [kita] paagi sa pagtuo,”  ‘indi bangod sa mga buhat’ sang Mosaikong Kasuguan ukon sa pagtuman sang hilikuton subong mga Cristiano. Ang aton pagtuo indi lamang basta pagsiling nga nagatuo kita sa Dios. (Efe. 2:8, 9; Juan 3:16) Dapat magapahulag ini sa aton nga maggawi suno sa kabubut-on sang Dios.

3:13-17. “Ang kaalam nga halin sa hitaas” matuod gid nga mas mataas sangsa “dutan-on, sapatsapaton, demonyohanon” nga kaalam! Dapat padayon naton nga ‘usisaon ang diosnon nga kaalam subong sang mga bahandi nga natago.’​—Hulu. 2:1-5.

3:18. Ang binhi sang maayong balita sang Ginharian dapat isab-ug nga may paghidait sang “mga nagapakighidait.” Importante nga mahidaiton kita kag indi bugalon, makiawayon, ukon magamo.

‘MAGTINDOG NGA MALIG-ON SA PAGTUO’

(1 Ped. 1:1–5:14)

Ginpahanumdom ni Pedro ang iya masigkatumuluo sang ila “buhi nga paglaum” nga amo ang langitnon nga palanublion. Nagsiling si Pedro sa ila: “Kamo ‘pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod.’” Sa tapos mahatagan sing espesipiko nga laygay tuhoy sa pagpasakop, ginpalig-on niya ang tanan nga “mag-isa sa hunahuna, nga nagapakita sang simpatiya, may utudnon nga pagpalangga, mapinalanggaon nga may kaawa, mapainubuson sa hunahuna.”​—1 Ped. 1:3, 4; 2:9; 3:8.

Bangod “ang katapusan sang [Judiyo nga sistema sang mga] butang malapit na,” ginlaygayan ni Pedro ang mga kauturan nga ‘magmaligdong sa hunahuna, kag magmabinantayon may kaangtanan sa mga pangamuyo.’ Ginsilingan niya sila: “Hupti ang inyo kaligdong, mangin mabinantayon. . . . Magtindog kamo batok [kay Satanas], nga malig-on sa pagtuo.”​—1 Ped. 4:7; 5:8, 9.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

3:20-22—Paano kita maluwas sang bawtismo? Ang bawtismo isa sa ginapatuman sa mga nagatinguha sang kaluwasan. Apang, ang bawtismo mismo indi makaluwas sa aton. Sa pagkamatuod ang kaluwasan matigayon “paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo.” Ang isa nga kandidato sa bawtismo dapat may pagtuo nga ang kaluwasan posible lamang bangod sa mahalaron nga kamatayon ni Jesus. Sa tapos sini ginbanhaw sia, kag yara na sia karon “sa tuo sang Dios,” nga may awtoridad sa mga buhi kag mga patay. Ang bawtismo nga napasad sa sini nga pagtuo daw kaangay sa ‘walo ka kalag, nga naluwas sa tubig.’

4:6—Sin-o ang “mga patay” nga ‘ginbantalaan sang maayong balita’? Sila ang mga tawo nga ‘patay sa ila mga paglapas kag mga sala,’ ukon mga tawo nga wala sing kaangtanan kay Jehova, antes sila makabati sang maayong balita. (Efe. 2:1) Apang, sa tapos nga tuuhan ang maayong balita, kaangay lang nga ‘nabuhi’ sila bangod may kaangtanan na sila karon kay Jehova.

Mga Leksion Para sa Aton:

1:7. Agod mangin daku ang balor sang aton pagtuo, dapat napamatud-an ukon natilawan ang kalidad sini. Ining mabakod nga pagtuo amo ang ‘magatipig nga buhi sang kalag.’ (Heb. 10:39) Indi kita magpadaug sa mga pagtilaw sa aton pagtuo.

1:10-12. Ang mga anghel naghandum nga mahibaluan ang madalom nga mga butang sang Dios nga ginsulat sang mga manalagna tuhoy sa ginhaplas nga Cristianong kongregasyon. Apang, ining mga butang nangin maathag lamang sang nagsugod si Jehova sa pagpakig-angot sa kongregasyon. (Efe. 3:10) Indi bala nga maayo nga ilugon naton ang halimbawa sang mga anghel kag tinguhaan nga usisaon ang “madalom nga mga butang sang Dios”?​—1 Cor. 2:10.

2:21. Subong mga manug-ilog ni Jesucristo, dapat handa kita mag-antos bisan pa tubtob kamatayon agod masakdag ang soberanya ni Jehova.

5:6, 7. Kon itugyan naton ang aton kabalaka kay Jehova, buligan niya kita nga unahon sa aton kabuhi ang matuod nga pagsimba sa baylo nga magkabalaka sing tuman kon ano ang matabo sa madason nga adlaw.​—Mat. 6:33, 34.

“ANG ADLAW NI JEHOVA MAGAABOT”

(2 Ped. 1:1–3:18)

“Ang tagna wala mag-abot paagi sa kabubut-on sang tawo,” sulat ni Pedro, “kundi ang mga tawo nagpamulong gikan sa Dios samtang ginatuytuyan sila sang balaan nga espiritu.” Ang paghatag sing igtalupangod sa matagnaon nga pulong makaamlig sa aton sa “di-matuod nga mga  manunudlo” kag iban pa makahalalit nga impluwensia.​—2 Ped. 1:21; 2:1-3.

“Sa katapusan nga mga adlaw ang mga mayubiton magaabot nga may pagyubit,” paandam ni Pedro. Apang “ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang kawatan.” Naghinakop si Pedro paagi sa maligdong nga laygay sa mga ‘nagahulat kag pirme nagadumdom sang presensia sina nga adlaw.’​—2 Ped. 3:3, 10-12.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

1:19—Sin-o ang “kabugwason,” san-o sia nagsubang, kag paano naton nahibal-an nga natabo na ini? Ang “kabugwason” amo si Jesucristo sa tapos nga nangin Hari sia sa Ginharian sang Dios. (Bug. 22:16) Sang 1914, si Jesus nagsubang sa tanan nga tinuga subong ang Mesianikong Hari, nga nagapatimaan sang pagsugod sang bag-o nga adlaw. Ang pagbaylo-dagway nag-aman sing abanse nga palanan-awon sang himaya kag gahom ni Jesus subong Hari, nga nagpadaku sang pagkamasaligan sang matagnaon nga pulong sang Dios. Ang pagtalupangod sa sining pulong nagaiwag sang aton tagipusuon, kag tungod sini nakahibalo kita nga ang Kabugwason nagsubang na.

2:4, kag footnote​—Ano ang “Tartaro” kag san-o ginhaboy ang rebelyuso nga mga anghel sa sini? Ang tartaro isa ka tulad-bilangguan nga kahimtangan sa diin espiritu nga mga tinuga lang ang ginabilanggo kag indi mga tawo. Isa ini ka kahimtangan nga tuman kadulom sa hunahuna, wala sang espirituwal nga kapawa kag wala makahangop sang mga katuyuan sang Dios. Ang didto sa Tartaro wala sing paglaum sa palaabuton. Ginhaboy sang Dios ang malalison nga mga anghel sa Tartaro sang adlaw ni Noe, kag magapabilin sila sa sining ginpaubos nga kahimtangan tubtob nga laglagon sila.

3:17—Ano ang buot silingon ni Pedro sang ‘nahibaluan na nga daan’? Ginpatuhuyan ni Pedro ang abanse nga ihibalo tuhoy sa palaabuton nga mga hitabo nga ginsugid sa iya kag sa iban nga manunulat sang Biblia paagi sa pagtuytoy sang Dios. Bangod may latid ining ihibalo, ang pagtigayon sini wala nagpahangop nga nahibaluan sang mga Cristiano sang una ang tanan tuhoy sa palaabuton. Nahibaluan nila ang mahimo matabo apang indi ang kabug-usan nga detalye sini.

Mga Leksion Para sa Aton:

1:2, 5-7. Magluwas nga madugangan ang aton “sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios kag kay Jesus,” makabulig man ang kapin nga panikasog nga palambuon ang mga kinaiya subong sang pagtuo, pagbatas, kag diosnon nga debosyon agod indi kita “mangin di-aktibo ukon di-mabungahon” tuhoy sa sining ihibalo.​—2 Ped. 1:8.

1:12-15. Agod magpabilin nga ‘malig-on sa kamatuoran,’ kinahanglan kita pahanumdumon pirme, paagi sa aton matun-an sa mga miting sa kongregasyon, personal nga pagtuon, kag pagbasa sing Biblia.

2:2. Dapat mangin mainandamon kita sa aton paggawi nga indi ini magdala sing kahuy-anan kay Jehova kag sa iya organisasyon.​—Roma 2:24.

2:4-9. Bangod sa iya mga hinimuan sang una, makasalig kita nga “nahibaluan ni Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw, kag itigana ang di-matarong nga mga tawo agod laglagon sa adlaw sang paghukom.”

2:10-13. Ang “mga mahimayaon,” amo ang Cristianong mga gulang. Bisan may mga kakulangan sila kag mahimo makasayop kon kaisa, indi naton sila dapat pasipalahan.​—Heb. 13:7, 17.

3:2-4, 12. Ang paghatag sing igtalupangod sa “mga pulong nga ginsiling anay sang balaan nga mga manalagna kag ang sugo sang Ginuo kag Manluluwas” makabulig sa aton nga hunahunaon pirme nga malapit na gid ang adlaw ni Jehova.

3:11-14. Subong mga ‘nagahulat kag pirme nagadumdom sang presensia sang adlaw ni Jehova,’ dapat kita mangin (1) ‘balaan sa paggawi,’ nagapadayon nga matinlo sa pisikal, mental, moral, kag sa espirituwal; (2) masako sa mga buhat nga nagapadayag sang “diosnon nga debosyon,” kaangay sang pagbantala sang Ginharian kag paghimo disipulo nga hilikuton; (3) mahalungon agod ang aton paggawi kag personalidad “wala sing higko,” wala nadagtaan sang kalibutan; (4) “wala sing depekto,” nagahimo sang tanan nga butang nga may putli nga motibo; kag (5) ‘mahidaiton’​—may paghidait sa Dios, sa aton Cristianong mga kauturan, kag sa iban nga tawo.