Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Buligi ang mga Napahilayo sa Panong

Buligi ang mga Napahilayo sa Panong

 Buligi ang mga Napahilayo sa Panong

“Magkasadya kamo upod sa akon, bangod nakita ko ang akon karnero nga nadula.”​—LUC. 15:6.

1. Paano ginpamatud-an ni Jesus nga isa sia ka mahigugmaon nga manugbantay?

ANG bugtong nga Anak ni Jehova nga si Jesucristo gintawag nga “ang daku nga manugbantay sang mga karnero.” (Heb. 13:20) Gintagna sang Kasulatan ang iya pag-abot kag ginpakita sini nga isa sia ka pinasahi nga Manugbantay nga nangita sang “nadula nga mga karnero” sang Israel. (Mat. 2:1-6; 15:24) Dugang pa, subong nga mahimo ihatag sang manugbantay ang iya kabuhi agod amligan ang iya mga karnero, ginhalad ni Jesus ang iya kabuhi bilang gawad para sa mga tulad-karnero nga nagpabalor sa sini.​—Juan 10:11, 15; 1 Juan 2:1, 2.

2. Ano ang pila ka rason ngaa nangin di-aktibo ang pila ka Cristiano?

2 Makapasubo nga ang iban nga daw nagpabalor man sa halad ni Jesus kag nagdedikar sang ila kabuhi sa Dios, wala na karon nagapakig-upod sa Cristianong kongregasyon. Ang pagluya sing buot, balatian, kag iban pa nga mga rason amo mahimo ang nagpaluya sa ila kakugi tubtob nga nangin di-aktibo sila. Apang, mabatyagan lamang nila ang kalinong kag kalipay nga ginlaragway ni David sa ika-23 sang Salmo kon bahin sila sang panong sang Dios. Halimbawa, nag-amba sia: “Ang GINOO akon manugpahalab, wala sing makulang sa akon.” (Sal. 23:1) Huo, ang mga yara sa panong sang Dios ginaamanan sang tanan nila nga kinahanglanon agod makapabilin nga mabakod ang ila kaangtanan sa Dios, apang indi amo sina ang kahimtangan sang mga napahilayo nga karnero. Sin-o ang makabulig sa ila? Paano sila mabuligan? Kag ano ang dapat himuon agod buligan sila nga makabalik sa panong?

Sin-o ang Makabulig?

3. Paano ginpakita ni Jesus kon ano ang kinahanglan agod mabuligan ang napahilayo nga mga karnero sa halalban sang Dios?

3 Kinahanglan gid ang panikasog agod buligan ang napahilayo nga karnero sa halalban sang Dios. (Sal. 100:3) Gin-ilustrar ini ni Jesus sang nagsiling sia: “Kon ang isa ka tawo may isa ka gatos ka karnero kag magtalang ang isa sini, indi bala bayaan niya ang kasiaman kag siam sa mga bakulod kag maglakat agod pangitaon ang isa nga nagtalang? Kag kon makita niya ini, nagasiling gid ako sa inyo, magakasadya sia sa sini sing labi pa sangsa kasiaman kag siam nga wala magtalang. Subong man indi luyag sang akon Amay nga yara sa langit nga ang isa sining mga kubos malaglag.” (Mat. 18:12-14) Sin-o  ang makabulig sa mga tulad-karnero nga napahilayo sa panong?

4, 5. Ano dapat ang panimuot sang mga gulang sa panong sang Dios?

4 Kon buligan sang Cristianong mga gulang ang mga di-aktibo, dapat nila tandaan nga ang panong sang Dios isa ka kongregasyon sang katawhan nga nadedikar kay Jehova​—huo, hamili nga ‘mga carnero sang halalban sang Dios.’ (Sal. 79:13) Ining pinalangga nga mga karnero nagakinahanglan sing pag-atipan, buot silingon, dapat nga may kabalaka sa ila ang mahigugmaon nga mga manugbantay. Ang mainabyanon nga pagduaw kag mahigugmaon nga laygay sang manugbantay mahimo makabulig agod mapasag-uli ang ila kaangtanan kay Jehova kag mapalig-on sila nga magbalik sa panong.​—1 Cor. 8:1.

5 Katungdanan sang mga manugbantay sang panong sang Dios nga duawon ang mga di-aktibo kag tinguhaan nga buligan sila. Ginpahanumdom ni apostol Pablo ang Cristianong mga gulang sa Efeso sang una sang ila salabton sa pagbantay, sang nagsiling sia: “Hatagi sang igtalupangod ang inyo kaugalingon kag ang bug-os nga panong, nga sa ila gintangdo kamo sang balaan nga espiritu subong mga manugtatap, agod bantayan ang kongregasyon sang Dios, nga ginbakal niya paagi sa dugo sang iya Anak.” (Binu. 20:28) Sing kaanggid, ginlaygayan man ni apostol Pedro ang hinaplas nga mga tigulang nga lalaki: “Bantayi ninyo ang panong sang Dios nga yara sa inyo pag-atipan, indi nga napilitan, kundi sing kinabubut-on; indi tungod sa gugma sa di-bunayag nga pagganar, kundi sing malangkagon; indi subong nagapakaginuo sa mga palanublion gikan sa Dios, kundi mangin mga halimbawa sa panong.”​—1 Ped. 5:1-3.

6. Ngaa kinahanglan gid subong sang mga karnero sang Dios ang pag-atipan sang mga manugbantay?

6 Dapat ilugon sang Cristianong mga manugbantay “ang maayo nga manugbantay” nga si Jesus. (Juan 10:11) Nabalaka gid si Jesus sa mga karnero sang Dios kag ginpadaku niya ang pagkaimportante sang pag-atipan sa ila sang ginhambalan niya si Simon Pedro nga ‘bantayan ang Iya gamay nga mga karnero.’ (Basaha ang Juan 21:15-17.) Kinahanglan gid subong sang mga karnero ini nga pagbantay, bangod ginpabaskog pa gid sang Yawa ang iya pagtinguha nga gub-on ang integridad sang mga nagdedikar sa Dios. Ginahingalitan ni Satanas ang mga kailigbon sang unod kag ginagamit niya ang mga pangganyat sang kalibutan agod sulayon ang mga karnero ni Jehova nga magpakasala. (1 Juan 2:15-17; 5:19) Ang mga di-aktibo mas mahapos madala sa mga pagsulay sang Yawa, gani kinahanglan gid nila ang bulig agod masunod nila ang laygay nga ‘maglakat suno sa espiritu.’ (Gal. 5:16-21, 25) Kinahanglan ang pagpangamuyo kag pagsalig sa Dios, pagtuytoy sang iya espiritu, kag malantipon nga paggamit sang iya Pulong agod mabuligan ini nga mga karnero.​—Hulu. 3:5, 6; Luc. 11:13; Heb. 4:12.

7. Daw ano ka importante sa mga gulang nga duawon kag buligan ang mga di-aktibo?

7 Ang manugbantay sa Israel sang una nagagamit sing sungkod agod tuytuyan ang iya panong. Amo nga kon magsulod ukon maggua ang mga karnero sa toril, ‘nagasohot sila sa idalum sang sungkud,’ kag gani maisipan sila sang manugbantay. (Lev. 27:32; Miq. 2:12; 7:14) Dapat nga kilala man sing maayo sang Cristianong manugbantay ang panong sang Dios kag nahibaluan ang kahimtangan sang tagsa ka karnero. (Ipaanggid ang Hulubaton 27:23.) Busa, ang pagbantay sa panong isa sa mga importante nga butang nga dapat hambalan sang hubon sang mga gulang. Nagalakip ini sing paghimo sang kahimusan agod buligan ang mga di-aktibo. Si Jehova mismo naghambal nga pangitaon kag buligan niya ang iya mga karnero. (Ezeq. 34:11) Gani nahamuot gid ang Dios kon amo man sini ang himuon sang mga gulang agod buligan ang mga di-aktibo nga makabalik sa kongregasyon.

8. Sa ano nga mga paagi personal nga mabuligan sang mga gulang ang di-aktibo?

8 Kon nagabalatian ang isa ka masigkatumuluo, makapahalipay kag makapalig-on gid ang pagduaw sang mga manugbantay sang panong sang Dios. Amo man sini ang batyagon sang nagamasakit sa espirituwal kon hatagan sia sing personal nga atension sang mga gulang. Ano ang himuon sang mga gulang? Mahimo sila magbasa sing Kasulatan, magrepaso sang isa ka artikulo, maghinun-anon sang mga punto nga gintun-an sa miting, magpangamuyo upod sa di-aktibo, kag iban pa. Mahimo nila ipadaku nga malipay gid ang mga kauturan nga makita sia sa mga miting sa kongregasyon.  (2 Cor. 1:3-7; Sant. 5:13-15) Daku gid ang mabulig sang pagduaw, pagtawag sa telepono, ukon sulat! Madugangan man ang kalipay sang Cristianong mga manugbantay, kon personal nila nga buligan ang di-aktibo.

Makabulig ang Tanan

9, 10. Ngaa indi lamang mga gulang ang dapat magkabalaka sa mga di-aktibo?

9 Nagakabuhi kita sa masako kag mabudlay nga mga tion, gani posible nga indi na naton matalupangdan nga nagakaanod na gali palayo sa kongregasyon ang isa naton ka utod. (Heb. 2:1) Apang, hamili gid sa pagtamod ni Jehova ang iya mga karnero. Subong nga importante ang tagsa ka bahin sang lawas sang tawo, importante man kay Jehova ang tagsa niya ka karnero. Gani, tanan kita dapat magkabalaka sa aton mga kauturan. (1 Cor. 12:25) May amo ka man bala sini nga kabalaka?

10 Bisan pa nga mga gulang ang nagapanguna sa pagduaw kag pagbulig sa mga di-aktibo, indi lamang Cristianong mga manugbantay ang dapat nga magkabalaka sa ila. May mahimo ang tanan sa kongregasyon. Mabuligan kag mapalig-on naton ang mga di-aktibo nga makabalik sa panong. Paano naton ini mahimo?

11, 12. Ano nga pribilehiyo ang mahimo itugyan sa imo agod buligan ang di-aktibo nga masigkatumuluo?

11 Mahimo nga pangabayon sang mga gulang ang hamtong nga mga manugbantala nga hiwatan sing pagtuon sa Biblia ang mga di-aktibo nga luyag magpabulig. Ang katuyuan sini amo nga mabalik liwat ang ila “una nga gugma.” (Bug. 2:1, 4) Mapalig-on kag mapabakod liwat ang espirituwalidad sining mga masigkatumuluo paagi sa pagbinagbinag sang mga gintun-an nga nawasi nila bangod wala sila nakatambong sa mga miting.

12 Kon pangabayon ka sang mga gulang nga hiwatan sing pagtuon ang masigkatumuluo nga nagakinahanglan sing espirituwal nga bulig, magpangamuyo nga tuytuyan kag pakamaayuhon ni Jehova nga Dios ang imo mga panikasog. Huo, “itugyan sa GINOO ang imo mga buluhaton, kag lig-onon ang imo mga katuyoan.” (Hulu. 16:3) Pamalandungi ang mga teksto sa Biblia kag ang makapalig-on sa pagtuo nga mga punto nga imo magamit sa pagtuon sa di-aktibo. Hunahunaa ang talalupangdon nga huwaran ni apostol Pablo. (Basaha ang Roma 1:11, 12.) Ginkalangkagan ni Pablo nga makita ang mga Cristiano sa Roma indi lamang agod magpalig-on kag magpaambit sing pila ka espirituwal nga dulot sa ila, kundi agod mapalig-on man sia. Indi bala nga dapat amo man sini ang aton panimuot kon luyag naton buligan ang mga di-aktibo?

13. Ano ang mahimo mo binagbinagon upod sa di-aktibo?

13 Sa tion sang inyo pagtuon, mahimo mo sia pamangkuton, “Paano mo natun-an ang kamatuoran?” Buligi sia nga madumduman ang kalipay nga iya nabatyagan sang aktibo pa sia sa pag-alagad. Palig-una sia nga isaysay ang iya di-malipatan nga mga eksperiensia sa tion sang miting, samtang nagabantala, kag sa mga kombension. Kon may makalilipay kamo nga mga eksperiensia sadto sa pag-alagad, ipahanumdom ini sa iya. Isugid man ang  imo kalipay sa pagpakigsuod kay Jehova. (Sant. 4:8) Ipabutyag ang imo pagpasalamat sa paagi sang Dios sa pag-atipan sa aton bilang iya katawhan, ilabi na sa paghatag sa aton sing lugpay kag paglaum sa aton mga kapipit-an.​—Roma. 15:4; 2 Cor. 1:3, 4.

14, 15. Ano nga mga pagpakamaayo nga natigayon sadto sang mga di-aktibo ang mahimo mo ipahanumdom sa ila?

14 Makabulig man kon pahanumdumon mo ang di-aktibo sang mga pagpakamaayo nga natigayon niya sadto bilang resulta sang iya pagpakig-upod sa kongregasyon. Halimbawa, nagauswag sia sadto sa ihibalo sang Pulong sang Dios kag sa Iya mga katuyuan. (Hulu. 4:18) Sang nagalakat pa sia “suno sa espiritu,” pat-od gid nga mas mahapos sa iya ang pagpamatok sa pagsulay nga magpakasala. (Gal. 5:22-26) Subong resulta, ang matinlo nga konsiensia nagbulig sa iya nga makapangamuyo kay Jehova kag gani naeksperiensiahan niya ang ‘paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna nga nagabantay sa aton tagipusuon kag ikasarang sa paghunahuna.’ (Fil. 4:6, 7) Tandai ini nga mga punto, magpakita sing sinsero nga interes, kag mahigugmaon nga palig-una ang imo Cristianong utod nga magbalik gilayon sa panong.​—Basaha ang Filipos 2:4.

15 Kon ikaw isa ka gulang nga nagaduaw, mahimo mo palig-unon ang di-aktibo nga mag-asawa nga pamalandungan ang tion nga natun-an nila ang kamatuoran gikan sa Pulong sang Dios. Dalayawon, makatarunganon, makaalayaw, kag makahilway gid sa espirituwal nga kadulom ang kamatuoran! (Juan 8:32) Pat-od gid nga napuno ang ila tagipusuon sing kalipay sang natun-an nila sang una ang tuhoy kay Jehova, sa iya gugma, kag sa iya dalayawon nga mga katuyuan! (Ipaanggid ang Lucas 24:32.) Ipahanumdom sa ila ang pagpakamaayo sang suod nga kaangtanan kay Jehova kag ang tumalagsahon nga pribilehiyo sang pangamuyo para sa dedikado nga mga Cristiano. Hanuot sila nga palig-una nga batunon liwat ang “mahimayaon nga maayong balita sang malipayon nga Dios,” nga si Jehova.​—1 Tim. 1:11.

Padayon Sila nga Higugmaa

16. Maghatag sing halimbawa nga nagapakita nga epektibo gid ang mga panikasog sa paghatag sing espirituwal nga bulig.

16 Epektibo gid bala ang ginsambit nga mga panugda? Huo. Halimbawa, isa ka pamatan-on nga nangin manugbantala sang Ginharian sa edad nga 12 ang nangin di-aktibo sang mag-15 anyos sia. Nangin aktibo sia liwat kag nagaalagad sing bug-os tion sing kapin na sa 30 ka tuig, bangod sa bulig sang isa ka Cristianong gulang. Daku gid ang iya pagpasalamat sa sining espirituwal nga bulig!

17, 18. Ano nga mga kinaiya ang kinahanglan mo agod mabuligan ang di-aktibo?

17 Ang gugma amo ang nagapahulag sa mga Cristiano agod buligan ang mga di-aktibo nga makabalik sa kongregasyon. Nagahambal sa iya mga sumulunod, si Jesus nagsiling: “Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ako nagahigugma sa inyo, maghigugmaanay man kamo. Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.” (Juan 13:34, 35) Makilala gid ang matuod nga mga Cristiano bangod sang ila gugma. Indi bala nga dapat ipakita man ini nga gugma sa bawtismado nga mga Cristiano nga nangin di-aktibo? Dapat gid! Apang kon nagabulig sa mga di-aktibo, kinahanglan naton ipakita ang pila ka Cristianong kinaiya.

18 Ano nga mga kinaiya ang kinahanglanon? Magluwas sa gugma, mahimo kinahanglan mo magpakita sing kaawa, kaayo, kalulo, kag pagbatas. Depende sa kahimtangan, mahimo nga kinahanglan man ang pagkamapinatawaron. Si Pablo nagsulat: “Panapti ang inyo kaugalingon sang  mapinalanggaon nga balatyagon nga may kaawa, kaayo, pagpaubos sang hunahuna, kalulo, kag pagkamapinasensiahon. Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag patawaron sing kinabubut-on ang isa kag isa kon may reklamo ang isa batok sa isa. Subong nga si Jehova nagpatawad sing kinabubut-on sa inyo, amo man ang himuon ninyo. Apang, dugang pa sa sining tanan nga butang, panapti ninyo ang inyo kaugalingon sang gugma, kay amo ini ang himpit nga higot sang paghiusa.”​—Col. 3:12-14.

19. Ngaa takus gid ang panikasog nga buligan ang mga tulad-karnero nga makabalik sa Cristianong kongregasyon?

19 Binagbinagon sa masunod nga artikulo kon ngaa ang iban napahilayo sa panong sang Dios kag kon ano ang mapaabot sang mga magabalik sa kongregasyon. Samtang ginapamalandungan mo ini nga tulun-an kag ginatun-an mo ang masunod nga artikulo, makasalig ka nga takus gid ang panikasog nga buligan ang tulad-karnero nga makabalik sa Cristianong kongregasyon. Sa sining sistema sang mga butang, madamo nga tawo ang nagahinguyang sang ila bug-os nga kabuhi agod magmanggaranon, apang mas labaw ang kabuhi sangsa tanan nga manggad sang kalibutan. Ginpadaku ini ni Jesus sa iya ilustrasyon tuhoy sa nagtalang nga karnero. (Mat. 18:12-14) Kabay nga dumdumon mo pirme ini nga punto samtang ginapanikasugan mo nga buligan nga makabalik gilayon sa panong ang mga pinalangga ni Jehova nga tulad-karnero nga napahilayo.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang salabton sang Cristianong mga manugbantay may kaangtanan sa mga tulad-karnero nga napahilayo sa panong sang Dios?

• Paano mo mabuligan ang mga di-aktibo sa kongregasyon?

• Ano nga mga kinaiya ang kinahanglan mo agod mabuligan ang mga di-aktibo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 10]

Mahigugmaon nga nagapanikasog ang Cristianong mga manugbantay agod buligan ang mga napahilayo nga makabalik sa panong sang Dios