Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang “Masanag nga mga Mata” ni Jehova Nagausisa sa Tanan

Ang “Masanag nga mga Mata” ni Jehova Nagausisa sa Tanan

 Ang “Masanag nga mga Mata” ni Jehova Nagausisa sa Tanan

“Ang iya masanag nga mga mata nagausisa sa mga anak sang mga tawo.”​—SAL. 11:4, NW.

1. Ano nga sahi sang tawo ang luyag mo pakigsuoran?

PAANO mo ginatamod ang mga tawo nga interesado gid sa imo? Tampad sila nga nagasugid sang ila opinyon tuhoy sa imo kon pamangkuton mo sila. Handa sila sa pagbulig sa imo. Kon kinahanglan mo ang laygay, mahigugmaon sila nga nagalaygay sa imo. (Sal. 141:5; Gal. 6:1) Indi bala nga luyag mo gid makigsuod sa sini nga tawo? Bueno, amo man sina si Jehova kag ang iya Anak. Sa pagkamatuod, ang ila pag-ulikid sa imo mas labaw pa sangsa pag-ulikid sang bisan sin-o nga tawo, kag ang ila motibo indi gid makagod. Luyag gid nila nga buligan ka nga makapanguyapot “sing malig-on sa matuod nga kabuhi.”​—1 Tim. 6:19; Bug. 3:19.

2. Daw ano ka interesado si Jehova sa iya mga alagad?

2 Ginpabutyag ni salmista David kon daw ano gid ka interesado si Jehova sa aton sang nagsiling sia: “Ang iya masanag nga mga mata nagausisa sa mga anak sang mga tawo.” (Sal. 11:4, NW) Huo, wala lamang kita ginatan-aw ni Jehova, kundi ginausisa niya kita. Nagsulat man si David: “Nahibaluan mo ang akon tagipusoon, ginaduaw mo ako sa kagab-ihon. . . . Kag wala ka sing nakita nga malaut nga handom sa akon.” (Sal. 17:3, Maayong Balita) Maathag nga nakahibalo si David nga nagaulikid gid si Jehova sa iya. Nahibaluan ni David nga kon indi niya pag-isikway ang makasasala nga panghunahuna ukon ang mapahituon nga tagipusuon, indi niya mapahamut-an si Jehova. Si Jehova matuod gid para kay David, matuod man bala sia sa imo?

Si Jehova Nagatan-aw sang Tagipusuon

3. Paano ginpakita ni Jehova ang nagakaigo nga pagtamod sa aton di-kahimpitan?

3 Interesado gid si Jehova sa kon ano ang yara sa aton tagipusuon, kon sin-o gid kita sa sulod. (Sal. 19:14; 26:2) Palangga gid kita sang Dios kay wala sia nagaukot sa aton mga kaluyahon. Halimbawa, sang ang asawa ni Abraham nga si Sara nagpanghiwala sang iya ginsiling sa anghel nga nagmateryalisar, nakita sang anghel nga nahadlok sia kag nahuya, amo nga ginlaygayan lamang niya si Sara. (Gen. 18:12-15) Sang “ginpakamatarung [ni Job] ang iya kaugalingon sang sa Dios,” ginpakamaayo gihapon sia ni Jehova, bangod nakahibalo sia nga nag-antos gid si Job sa mga kamot ni Satanas. (Job 32:2; 42:12) Sing kaanggid, wala man naakig si Jehova sa mga ginpanghambal sang balo nga taga-Sarepta kay manalagna Elias. Nahangpan sang Dios nga nagapangalisod sia sing tuman sa pagkapatay sang iya bugtong nga anak.​—1 Hari 17:8-24.

4, 5. Paano ginpakita ni Jehova ang iya pagkamainayuhon kay Abimelec?

4 Bangod ginausisa ni Jehova ang tagipusuon, ginapakitaan man niya sing konsiderasyon bisan ang mga di-tumuluo. Binagbinaga ang iya pagpakig-angot kay Abimelec nga hari sang Gerar, nga isa ka siudad sang mga Filistinhon. Bangod wala nakahibalo si Abimelec nga asawa ni Abraham si Sara, ginkuha niya si Sara agod mangin iya kuntani asawa. Apang, antes pa matandog ni Abimelec si Sara, ginsilingan sia ni Jehova paagi sa damgo: “Hoo, nakahibalo ako nga sa kalubus sang imo tagiposoon nahimo mo ini, kag ako man nagpugung sa imo sa pagpakasala batok sa akon; busa wala ko ikaw pagtuguti sa pagtandug sa iya. Niyan karon iuli ang asawa sa iya bana; kay manalagna sia, kag magapangamuyo sia tungud sa imo, kag magakabuhi ka.”​—Gen. 20:1-7.

5 Sa pagkamatuod, mahimo silutan ni Jehova si Abimelec, kay nagasimba sia sa butig nga mga dios. Apang sa sini nga tion, nakita sang Dios nga inosente sia. Bangod sini, ginhambalan ni Jehova ang hari kon paano sia mapatawad kag  “magakabuhi.” Indi bala nga amo sini nga Dios ang luyag mo simbahon?

6. Sa ano nga paagi nailog ni Jesus ang iya Amay?

6 Himpit nga gin-ilog ni Jesus ang iya Amay, ginatalupangod niya kon ano ang maayo nga mga kinaiya sang iya mga disipulo kag handa pirme sa pagpatawad sang ila mga kasaypanan. (Mar. 10:35-45; 14:66-72; Luc. 22:31, 32; Juan 15:15) Nahisanto gid ang panimuot ni Jesus sa iya pinamulong sa Juan 3:17: “Ginpadala sang Dios ang iya anak sa kalibutan, indi agod hukman niya ang kalibutan, kundi agod ang kalibutan maluwas paagi sa iya.” Huo, tudok kag wala nagabag-o ang paghigugma ni Jehova kag ni Jesus sa aton. Makita ini sa ila handum nga matigayon naton ang kabuhi. (Job 14:15) Ina nga sahi sang gugma nagapaathag kon ngaa ginausisa kita ni Jehova, kon paano niya kita ginatamod, kag kon paano sia nagahulag sa iya nakita.​—Basaha ang 1 Juan 4:8, 19.

Ginausisa Kita sing Mahigugmaon

7. Ano ang katuyuan ni Jehova sa iya pag-usisa sa aton?

7 Sayop gid hunahunaon nga si Jehova daw kaangay sang pulis nga nagabantay gikan sa langit agod madakpan kita sa aton pagpakasala. Si Satanas ang nagasumbong sa aton nga makagod kita. (Bug. 12:10) Nagapasibangod pa gani sia nga may malain kita nga mga motibo! (Job 1:9-11; 2:4, 5) Nagsulat ang salmista nahanungod sa Dios: “Kon ikaw, O GINOO, magtanda sang kalautan, O Ginoo, sin-o bala ang makatindug?” (Sal. 130:3) Wala gid sing may makatindog! (Man. 7:20) Sa baylo, ginatan-aw kita ni Jehova nga may maluluy-on kag mainayuhon nga mga mata, kaangay sang isa ka mainulikdon nga ginikanan nga luyag ipahilayo ang iya pinalangga nga mga kabataan sa katalagman. Pirme niya kita ginapaandaman sa aton di-kahimpitan kag mga kaluyahon agod indi naton mahalitan ang aton kaugalingon.​—Sal. 103:10-14; Mat. 26:41.

8. Paano ginatudluan kag ginadisiplina ni Jehova ang iya mga alagad?

8 Ang gugma sang Dios makita sa iya pagtudlo kag pagdisiplina nga napasad sa Kasulatan kag sa espirituwal nga pagkaon nga ginaaman “sang matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mat. 24:45; Heb. 12:5, 6) Ginabuligan man kita ni Jehova paagi sa Cristianong kongregasyon kag sa “mga dulot nga mga lalaki” sini. (Efe. 4:8) Dugang pa, ginatan-aw ni Jehova kon ano ang aton reaksion sa iya mga paghanas subong aton Amay, kag ginatinguhaan niya nga buligan pa gid kita. Nagsiling ang Salmo 32:8: “Ton-an ko ikaw kag tudloan ikaw sang dalanon nga dapat mo laktan; laygayan ko ikaw nga ang akon mata yara sa ibabaw nimo.” Gani, importante gid nga pirme kita mamati kay Jehova! Dapat man nga mangin mapainubuson kita, kag kilalahon sia subong aton mahigugmaon nga Manunudlo kag Amay.​—Basaha ang Mateo 18:4.

9. Ano nga mga kinaiya ang dapat naton likawan kag ngaa?

9 Sa pihak nga bahin, kabay nga indi kita magpakatig-a bangod sang aton bugal, kakulang sang pagtuo, kag “madaya nga gahom sang sala.” (Heb. 3:13; Sant. 4:6) Masami nga nagasugod ini nga mga kinaiya kon tugutan sang isa ka tawo nga maglambo ang indi maayo nga mga panghunahuna kag mga handum. Sa ulihi, mahimo niya isikway ang laygay sang Kasulatan. Mas malain pa gid kon mabuyo sia sa iya malaut nga mga kinaiya ukon dalanon sang iya pagkabuhi kay mangin kaaway sia sang Dios. Mangin makatalagam gid kon amo ini ang matabo sa iya! (Hulu. 1:22-31) Binagbinaga  ang halimbawa ni Cain, ang subang nga bata ni Adan kag ni Eva.

Makita ni Jehova ang Tanan kag Nagapanghikot Sia sing Nagakaigo

10. Ngaa wala nahamuot si Jehova sa halad ni Cain, kag ano ang reaksion ni Cain?

10 Sang gindala ni Cain kag ni Abel ang ila tagsatagsa ka halad kay Jehova, interesado Sia indi lamang sa ila mga halad kundi sa ila man mga motibo. Bangod nakita sang Dios ang pagtuo ni Abel, nahamuot sia sa iya halad, apang wala sia nahamuot sa halad ni Cain bangod wala sia sing pagtuo. (Gen. 4:4, 5; Heb. 11:4) Imbes nga makatuon sa sini nga hitabo kag magbag-o, gindumtan pa gid ni Cain ang iya utod.​—Gen. 4:6.

11. Paano ginpakita ni Cain nga malimbungon ang iya tagipusuon, kag ano ang leksion sini sa aton?

11 Nakita ni Jehova ang malain nga panimuot ni Cain kag mainayuhon nga ginpatalupangod sa iya nga kon naghimo sia sing maayo, dayawon man sia. Sing makapasubo, wala ginpamatian ni Cain ang laygay sang iya Manunuga kag ginpatay niya ang iya utod. Nakita pa gid ang kalainan sa tagipusuon ni Cain sang di-matinahuron niya nga ginsabat ang Dios sang ginpamangkot sia: “Diin bala si Abel nga imo utud?” Nagsabat si Cain: “Ambut; manugbantay bala ako sang akon utud?” (Gen. 4:7-9) Malimbungon gid ang tagipusuon kay bisan gani ang direkta nga laygay sang Dios ginasikway sini! (Jer. 17:9) Gani, dapat nga makatuon kita sa sini nga mga hitabo kag isikway dayon ang sayop nga mga panghunahuna kag mga handum. (Basaha ang Santiago 1:14, 15.) Kon makabaton gani kita sing Makasulatanhon nga mga laygay, kabay nga pasalamatan kag tamdon naton ini nga pamatuod sang gugma ni Jehova.

Wala sing Matago nga Sala

12. Ano ang reaksion ni Jehova sa pagpakasala?

12 Ang iban mahimo magpati nga kon wala sing may nakakita sang ila pagpakasala, indi na sila masilutan. (Sal. 19:12) Apang ang matuod, wala gid sing may matago nga sala. “Ang tanan nga butang hublas kag dayag gid sa iya mga mata kag manabat kita sa iya.” (Heb. 4:13) Si Jehova isa ka Hukom nga nagausisa kon ano gid ang aton nga mga motibo, kag ginasilutan niya ang mga nakasala pasad sa iya himpit nga hustisya. Sia ang “Dios nga maloloy-on kag mainayohon, makuli sa pagpangakig, kag bugana sa malig-on nga paghigugma kag sa pagkatutum.” Apang sa mga di-mahinulsulon, “indi [sia] mas-a magpasaylo” kon ina nga mga indibiduwal ‘hungod nga nagahimo sang sala’ ukon magpakita sing malimbungon nga panimuot. (Ex. 34:6, 7; Heb. 10:26) Ini nga talaksan ginpadapat ni Jehova sang nakig-angot sia kanday Acan, Ananias kag Safira.

13. Paano ang malain nga panghunahuna nag-impluwensia sa malain nga paggawi ni Acan?

13 Hungod nga ginlapas ni Acan ang sugo sang Dios sang ginkawat niya ang ila mga inagaw sa siudad sang Jerico kag gintago ini sa iya tolda. Mahimo nga kahimbon niya sa sini ang iya pamilya. Sang nabuyagyag ang iya sala, nakamarasmas si Acan nga daku ang iya sala nga nahimo kay nagsiling sia: “Ako nakasala batok sa Ginoong DIOS.” (Jos. 7:20) Kaangay ni Cain, ginpalambo man ni Acan ang kalainan sa iya tagipusuon. Sa bahin ni Acan, ang kakagod amo ang panguna nga rason amo nga nangin malimbungon sia. Sanglit ang mga inagaw sa Jerico iya ni Jehova, sa amo ang Dios ang ginkawatan ni Acan. Subong resulta, ginpatay sia kag ang iya pamilya.​—Jos. 7:25.

14, 15. Ngaa wala nahamuot ang Dios sa ginhimo nanday Ananias kag Safira, kag ano ang leksion sini para sa aton?

14 Si Ananias kag ang iya asawa nga si Safira mga miembro sang unang Cristianong kongregasyon sa Jerusalem. Pagkatapos sang Pentecostes 33 C.E., may pundo nga gintipon para  ibulig sa bag-o nga mga tumuluo nga naghalin pa sa malayo nga mga lugar nga nagtener sa Jerusalem. Natipon ini nga pundo paagi sa boluntaryo nga mga amot. Nagbaligya si Ananias sang duta kag bahin lamang sang bili sini ang iya gin-amot sa pundo, kag nahibaluan man ini tanan sang iya asawa. Apang, ginpagua ni Ananias nga gin-amot niya ang bug-os nga bili sang duta. Wala sing duhaduha nga ginahingamo sining mag-asawa nga dayawon sila sa kongregasyon. Apang ang ila ginhimo malimbungon. Sa milagruso nga paagi, ginpadayag ni Jehova ang ila sala kay apostol Pedro. Ginpamangkot ni apostol Pedro si Ananias kon ngaa nahimo niya ini. Sa sadto mismo nga tion, natumba si Ananias kag nabugtuan sing ginhawa. Wala madugay, napatay man si Safira.​—Binu. 5:1-11.

15 Sanday Ananias kag Safira wala nakasala bangod sa kaluyahon, kundi nagpadihot kag nagbinutig sila agod limbungan ang mga apostoles. Ang malain pa gid kay ‘nagbinutig sila sa balaan nga espiritu kag sa Dios.’ Ang ginhimo ni Jehova maathag nga nagapakita nga handa sia nga amligan ang kongregasyon gikan sa mga salimpapaw. Huo, “makahaladlok ang mahulog sa mga kamot sang buhi nga Dios”!​—Heb. 10:31.

Maghupot sing Integridad sa Tanan nga Tion

16. (a) Paano ginatinguhaan ni Satanas nga sulayon ang katawhan sang Dios? (b) Ano nga mga pamaagi ang ginagamit sang Yawa agod masulay ang mga tawo sa inyo lugar?

16 Ginahimo ni Satanas ang tanan nga paagi agod sulayon kita kag madula naton ang kahamuot ni Jehova. (Bug. 12:12, 17) Ang malaut nga tuyo sang Yawa maathag nga ginapakita sang kalibutan nga nagasalimuang sa seksuwal nga imoralidad kag kasingki. Ang pornograpiya mahapos na lang matigayon paagi sa mga kompyuter ukon sa iban pa nga elektroniko nga mga kagamitan. Kabay pa nga indi kita magpadala sa mga pahito ni Satanas. Sa baylo, ilugon naton ang pagtamod ni salmista David nga nagsulat: “Magagawi ako sing maalamon sa himpit nga dalan. . . . Magalakat ako nga may tagiposoon nga himpit sa sulud sang akon balay.”​—Sal. 101:2.

17. (a) Ngaa ginabuyagyag ni Jehova ang mga sala? (b) Ano ang aton dapat panikasugan?

17 Sa karon, wala nagamilagro si Jehova agod mapahayag ang mabug-at nga sala kag ang malimbungon nga buhat kaangay sang una. Apang, makita niya gihapon ang tanan, kag sa iya natalana nga tion kag paagi, ibuyagyag niya ang natago nga mga sala. Si Pablo nagsiling: “Ang mga sala sang pila ka tawo dayag sa tanan, nga nagadul-ong gilayon sa paghukom, apang tuhoy sa iban nga mga tawo ang ila mga sala madayag man sa ulihi.” (1 Tim. 5:24) Ang gugma amo ang panguna nga nagapahulag kay Jehova sa pagbuyagyag sang sala. Ginahigugma niya ang kongregasyon kag luyag niya nga huptan ang kaputli sini. Dugang pa, ginakaluy-an niya ang mga nakasala nga nagapakita sing matuod nga paghinulsol. (Hulu. 28:13) Busa, panikasugan gid naton nga mangin bug-os pirme ang aton tagipusuon sa Dios kag isikway ang tanan nga kalainan.

 Hupti ang Bug-os nga Tagipusuon

18. Ano ang luyag ni Hari David nga mabatyagan sang iya bata para kay Jehova?

18 Nagsiling si Hari David sa iya bata nga si Solomon: “Kilalahon mo ang Dios sang imo amay, kag alagdon sia sa himpit nga tagiposoon kag sa handa nga hunahuna; kay ang GINOO nagausisa sa tanan nga tagiposoon, kag nagahangup sang tanan nga painoino sang mga hunahuna.” (1 Cron. 28:9) Luyag ni David nga indi lamang magpati ang iya anak sa Dios, kundi luyag niya nga mahangpan ni Solomon kon daw ano ka interesado si Jehova sa Iya mga alagad. Nagapasalamat ka bala nga interesado gid si Jehova sa iya mga alagad?

19, 20. Suno sa Salmo 19:7-11, ano ang nakabulig kay David nga mangin suod sa Dios, kag paano naton sia mailog?

19 Nakahibalo si Jehova nga ang mga tawo nga luyag makigsuod sa iya, magapalapit sa iya. Mangin suod man sila sa iya kon mahibaluan nila ang Iya maayo nga mga kinaiya. Luyag gid ni Jehova nga makilala naton sia kag mahibaluan ang iya dalayawon nga personalidad. Paano naton mahimo ini? Paagi sa pagtuon sang iya Pulong kag pagtigayon sang iya pagpakamaayo.​—Hulu. 10:22; Juan 14:9.

20 Ginabasa mo bala ang Biblia kada adlaw kag ginabaton ini nga gikan sa Dios? Nagapangamuyo ka bala sing bulig agod maaplikar ini? Nakita mo bala ang benepisyo sa pagsunod sa mga prinsipio sang Biblia? (Basaha ang Salmo 19:7-11.) Kon amo, padayon nga magauswag ang imo pagtuo kag gugma kay Jehova. Nian, magasuod pa gid sia sa imo, kag buligan ka niya sa tanan nga tion. (Isa. 42:6; Sant. 4:8) Pamatud-an ni Jehova ang iya gugma sa imo paagi sa pagpakamaayo kag pag-amlig sa imo espirituwalidad samtang nagalakat ka sa makitid nga dalan padulong sa kabuhi.​—Sal. 91:1, 2; Mat. 7:13, 14.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa ginausisa kita ni Jehova?

• Ngaa nangin mga kaaway sang Dios ang iban?

• Paano naton mapakita nga matuod gid si Jehova sa aton?

• Paano naton mahuptan nga bug-os ang aton tagipusuon sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 4]

Paano kita ginabantayan ni Jehova kaangay sang mahigugmaon nga ginikanan?

[Piktyur sa pahina 5]

Ano ang leksion sa aton sang natabo kay Ananias?

[Piktyur sa pahina 6]

Ano ang makabulig sa aton nga makapadayon sa pag-alagad kay Jehova sing bug-os tagipusuon?