Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Padunggi si Jehova Paagi sa Pagpakita sing Pagkadungganon

Padunggi si Jehova Paagi sa Pagpakita sing Pagkadungganon

 Padunggi si Jehova Paagi sa Pagpakita sing Pagkadungganon

“Ang tanan nga iya ginahimo puno sang kadungganan kag pagkahalangdon.”​—SAL. 111:3, Maayong Balita nga Biblia.

1, 2. (a) Ano ang buot silingon sang tinaga nga “kadungganan”? (b) Ano nga mga pamangkot ang binagbinagon sa sini nga artikulo?

SANG ginpamangkot ang dies anyos nga si Madison kon ano ang buot silingon sang tinaga nga “dungganon” gilayon sia nga nagsabat, “Disente mamayo.” Wala mahibaluan sining bata nga babayi nga ang Biblia nagasiling mismo nga ang Dios “napanaptan sing kadungganan.” (Sal. 104:1) Para sa mga tawo, ang disente nga pamayo isa ka pagpakita sang pagkadungganon. Halimbawa, ginpanugda ni apostol Pablo nga ang Cristianong mga babayi “magpamuni paagi sa mahipid nga pagpamayo nga may kaugdang kag maligdong nga hunahuna, indi paagi sa mga estilo sang pagsalapid sing buhok kag bulawan ukon mga perlas ukon malahalon gid nga panapton.” (1 Tim. 2:9) Apang kapin pa sa sini ang kinahanglan agod mabayaw ang “kadungganan kag pagkahalangdon” ni Jehova.​—Sal. 111:3, MB.

2 Sa Biblia, ang Hebreo nga tinaga para sa “kadungganan” mahimo man badbaron nga “pagkahalangdon,” “mahimayaon,” kag “dungganon.” Suno sa isa ka diksionaryo, ang “kadungganan” amo “ang kinaiya ukon kahimtangan sang pagkatakus, ukon pagkatalahuron.” Kag si Jehova lamang ang takus sang aton bug-os nga pagpadungog kag pagtahod. Gani, subong iya dedikado nga mga alagad dapat gid kita mangin dungganon sa aton paghambal kag mga buhat. Apang ngaa kita nga mga tawo sarang makapakita sing pagkadungganon? Paano napadayag ang pagkahalangdon kag pagkadungganon ni Jehova? Ano ang epekto sa aton sang pagkadungganon sang Dios? Ano ang matun-an naton kay Jesucristo sa pagpakita sining kinaiya? Kag paano naton mapadayag ang diosnon nga pagkadungganon?

Kon Ngaa Mahimo Kita Mangin Dungganon

3, 4. (a) Ano dapat ang himuon naton bangod sa ginhatag nga kadungganan sa aton? (b) Sin-o ang matagnaon nga ginapatuhuyan sang Salmo 8:5-9? (Tan-awa ang footnote.) (c) Sin-o ang ginpadunggan ni Jehova sang una?

3 Ang mga tawo mahimo mangin dungganon bangod ginhimo sila sa dagway sang Dios. Ginpadunggan ni Jehova ang una nga tawo paagi sa pagtangdo sa iya subong manug-atipan sang duta. (Gen. 1:26, 27) Bisan pa nagpakasala na ang tawo, wala ginkuha ni Jehova ang ila responsibilidad sa duta. Busa, “ginapurungpurungan” gihapon sang Dios ang tawo sing kadungganan. (Basaha ang Salmo 8:5-9.) * Bangod sini nagakaigo nga padunggan man naton si Jehova paagi sa pagdayaw sa iya halangdon nga ngalan upod ang pagtahod.

4 Ginpadunggan ni Jehova ilabi na ang mga nagaalagad sa iya. Ginpadunggan sang Dios si Abel paagi sa pagbaton sang iya halad, apang ginsikway  niya ang halad ni Cain. (Gen. 4:4, 5) Ginsugo si Moises nga ‘butangan niya sang iya kadungganan’ si Josue, nga amo ang magabulos sa iya subong lider sang mga Israelinhon. (Num. 27:20) Tuhoy sa anak ni David nga si Solomon, ang Biblia nagsiling: “Ang GINOO nagpadaku kay Salomon, [Solomon, NW] sing lakas sa itololok sang bug-os nga Israel, kag naghatag sa iya sing subong nga harianon nga pagkahalangdon nga wala pa maagum sang bisan sin-ong hari nga una sa iya sa Israel.” (1 Cron. 29:25) Hatagan sang Dios sing pinasahi nga pagpadungog ang ginbanhaw nga hinaplas nga mga Cristiano, nga matutom nga nagdeklarar “sang himaya sang pagkahari sang iya ginharian.” (Sal. 145:11-13) Ginpakamaayo kag ginpadunggan man ang nagadamo nga kadam-an sang “iban nga mga karnero” ni Jesus bangod ginhimaya nila si Jehova.​—Juan 10:16.

Napadayag ang Pagkahalangdon kag Pagkadungganon ni Jehova

5. Daw ano ka dungganon si Jehova nga Dios?

5 Sa isa ka ambahanon nga nagpatuhay sang pagkagamhanan sang Dios sa pagkakubos sang tawo, si salmista David nag-amba: “O GINOO, Ginoo namon, daw ano kahalangdon ang imo ngalan sa bug-os nga duta! Ikaw nga nagpahamtang sang imo himaya sa ibabaw sang kalangitan.” (Sal. 8:1) Antes pa gintuga “ang mga langit kag ang duta” kag sa tapos matuman ang katuyuan sang Dios nga mangin paraiso ang duta kag mangin himpit ang katawhan, tubtob sa walay katubtuban, si Jehova nga Dios amo ang labing halangdon kag dungganon nga Persona sa uniberso.​—Gen. 1:1; 1 Cor. 15:24-28; Bug. 21:1-5.

6. Ngaa nakasiling ang salmista nga si Jehova napanaptan sing kadungganan?

6 Daw ano ka makatalandog para sa salmista nga nagakahadlok sa Dios ang pagtan-aw sa kalangitan sa kagab-ihon, nga puno sing bituon nga daw mga “hiyas” nga nagaigpat-igpat! Nagdayaw gid sia kon paano ang Dios ‘naghumlad sang mga langit kaangay sang tolda,’ ang salmista naglaragway kay Jehova nga napanaptan sing kadungganan bangod sang Iya halangdon nga ikasarang sa pagpanuga. (Sal. 104:1, 2, MB) Ang pagkadungganon kag himaya sang di-makita kag labing gamhanan nga Manunuga napadayag sa iya makita nga mga binuhatan.

7, 8. Ano nga mga ebidensia sang kadungganan kag pagkahalangdon ni Jehova ang makita naton sa kalangitan?

7 Halimbawa, talupangda ang Milky Way galaxy. Sa tuman kadamo nga mga bituon kag mga planeta sa sini, ang planeta nga Duta tuman kagamay amo nga daw kaangay lang ini sang isa ka balas sa daw walay latid nga baybayon. Apang, talalupangdon nga sa sining galaksiya lamang, may kapin na sa 100 ka bilyon nga bituon! Kon makaisip ka sang isa ka bituon sa kada segundo nga wala untat-untat sa sulod sang 24 oras, 3,000 ka tuig ang kinahanglan agod matapos isip ang 100 ka bilyon nga bituon.

8 Kon ang Milky Way galaxy lamang nagaunod na sing 100 ka bilyon nga bituon, ano pa gid ayhan ang bug-os nga uniberso? Ginabulubanta sang mga astronomo nga ang Milky Way isa lang sa mga 50 bilyones tubtob sa 125 bilyones ka galaksiya. Daw ano gid ayhan kadamo nga bituon ang yara sa bug-os nga uniberso? Indi gid matungkad sang aton panghunahuna ang ila kadamuon. Apang, “ginaisip [ni Jehova] ang kadamuon sang mga bitoon, ginatawag niya sila tanan sa ila mga ngalan.” (Sal. 147:4) Samtang nagadugang ang imo paghangop sa kon paano si Jehova napanaptan sang kadungganan kag pagkahalangdon, indi ka bala mapahulag nga dayawon ang iya ngalan?

9, 10. Paano ang gin-aman nga tinapay nagapadaku sang kaalam sang Manunuga?

9 Lisuon naman naton ang aton igtalupangod halin sa makahalawhaw nga langit pakadto sa ordinaryo nga tinapay. Wala lamang si Jehova “naghimo sang langit kag duta” kundi “nagahatag [man sia] sing kalan-on sa mga gutum.” (Sal. 146:6, 7) Nadayag ang kadungganan kag pagkahalangdon sang Dios sa iya dalagku nga mga binuhatan, lakip na sa iya gin-aman nga mga tanom nga ginahimo nga tinapay. (Basaha ang Salmo 111:1-5.) Si Jesus nagtudlo sa iya mga sumulunod nga mangamuyo: “Hatagi kami karon sang amon pagkaon [tinapay] para sa sini nga adlaw.” (Mat. 6:11, footnote) Sang una, tinapay ang panguna nga ginakaon sang mga tawo, lakip na sang mga Israelinhon. Bisan pa ang tinapay makabig nga simple nga pagkaon, ang kemikal nga proseso nga nagakatabo sa paghimo sing tinapay indi lang amo sina ka simple.

10 Sang panahon sang Biblia, ang mga  Israelinhon nagagamit anay sing harina sang trigo ukon sebada kag tubig sa paghimo sang tinapay. Ginagamit kon kaisa ang lebadura sa paghimo sang tinapay. Ining simple nga mga substansia nagasamo kag nagahuman pa gid sing tuman ka damo nga bag-o nga mga substansia nga may kaangtanan sa isa kag isa. Ang kaangtanan sining mga substansia sa isa kag isa wala pa gid mahangpan sing bug-os. Dugang pa, kon paano ginatunaw sang lawas ang tinapay isa pa gid ka makatilingala kag masibod nga proseso. Walay duhaduha nga ang salmista nag-amba: “O GINOO, daw ano kadamu sang imo mga binuhatan! Sa kaalam ginhimo mo sila tanan; ang duta puno sang imo mga manggad.” (Sal. 104:24) Napahulag ka man bala nga magdayaw kay Jehova?

Ano ang Epekto sa Imo sang Kadungganan kag Pagkahalangdon sang Dios?

11, 12. Kon pamalandungan naton ang mga binuhatan sang Dios, ano ang mangin epekto sini sa aton?

11 Indi kinahanglan nga mangin astronomo kita agod madayaw ang kalangitan kon gab-i ukon mangin kemiko agod manamitan sa tinapay. Apang, agod maapresyar ang kadungganan sang aton Manunuga, kinahanglan naton nga pamalandungan ang mga binuhatan sang iya mga kamot. Ano ang mabulig sini sa aton? Ang resulta sini pareho man sa pagpamalandong sa isa pa ka binuhatan ni Jehova.

12 Tuhoy sa dalagku nga mga binuhatan ni Jehova para sa Iya katawhan, si David nag-amba: “Sang mahimayaon nga pagkahari sang imo kadungganan, kag sang imo makatilingala nga mga binuhatan, magapamalandong ako.” (Sal. 145:5) Ginapakita naton ang aton interes sa iya mga binuhatan paagi sa pagtuon sang Biblia kag sa pagpamalandong sang aton nabasahan sa sini. Ano ang epekto sini nga pagpamalandong? Ginapauswag sini ang aton apresasyon sa kadungganan kag pagkahalangdon sang Dios. Walay duhaduha, mapahulag kita nga magbuylog kay David sa pagdayaw kay Jehova kag magsiling: “Ako magapahayag sang imo pagkadaku.” (Sal. 145:6) Ang pagpamalandong sa makatilingala nga mga binuhatan sang Dios magapabakod sang aton kaangtanan kay Jehova kag magapahulag sa aton nga makigsugilanon sa iban tuhoy sa iya nga may kasidla kag determinasyon. Makugi ka bala nga nagabantala sang maayong balita kag nagabulig sa mga tawo nga apresyahon ang kadungganan kag pagkahalangdon ni Jehova nga Dios?

Himpit nga Ginpabanaag ni Jesus ang Pagkadungganon sang Dios

13. (a) Suno sa Daniel 7:13, 14, ano ang ginhatag ni Jehova sa iya Anak? (b) Subong Hari, paano gintratar ni Jesus ang iya mga sakop?

13 Si Jesucristo nga anak sang Dios, makugi nga nagbantala sang maayong balita kag nagpadungog sa iya halangdon nga langitnon nga Amay. Ginhatagan ni Jehova ang iya bugtong nga Anak sing pinasahi nga kadungganan paagi sa paghatag sa iya sang ‘pagbulut-an kag ginharian.’ (Basaha ang Daniel 7:13, 14.) Apang si Jesus indi bugalon kag indi mabudlay palapitan. Mainawaon sia nga Manuggahom nga nakahangop sang limitasyon  sang iya mga sakop kag ginapadunggan niya sila kag ginatahod. Binagbinaga ang halimbawa kon paano si Jesus subong gintangdo nga Hari, nagtratar sa mga tawo nga iya nasumalang, ilabi na sa mga ginatamay.

14. Ano ang pagtamod sa mga aruon sa dumaan nga Israel?

14 Ang mga aruon sang una nga panahon masami nga nagaantos sing masakit kag mahinay nga kamatayon. Amat-amat nga ginauk-ok sang aro ang lawas sang aruon. Mabudlay gid sadto ayuhon ang isa ka aruon kay kaangay lang ini sa pagbanhaw sang isa ka patay. (Num. 12:12; 2 Hari 5:7, 14) Ang mga aruon ginakabig nga di-matinlo kag ginakangil-aran kag ginasikway sang mga tawo. Kon nagapalapit sa mga tawo, dapat magasinggit sila nga: “Dimatinlo, dimatinlo.” (Lev. 13:43-46) Ang isa ka aruon daw pareho lang sa isa ka patay. Suno sa rabiniko nga mga rekord, ang isa ka aruon ginapahanugutan lamang nga makapalapit sa distansia nga 1.7 metros sa mga tawo. Ginreport nga sang makita sang isa ka relihiosong lider ang isa ka aruon bisan malayo pa, ginbato niya ini agod tabugon.

15. Paano ginpakig-angutan ni Jesus ang isa ka aruon?

15 Apang talalupangdon ang reaksion ni Jesus sa isa ka aruon nga nagpalapit sa iya kag nagpakiluoy nga ayuhon. (Basaha ang Marcos 1:40-42.) Sa baylo nga tabugon ang aruon, ginkaawaan kag ginpadunggan ni Jesus ining ginakangil-aran nga tawo. Para kay Jesus, ining makaluluoy nga tawo nagakinahanglan sing kaumpawan. Napahulag gid si Jesus sang iya kaawa amo nga gintandog niya ang aruon, kag gin-ayo.

16. Ano nga leksion ang natun-an mo sa pagpakig-angot ni Jesus sa iban?

16 Maathag nga ginpadayag ni Jesus ang pagkadungganon sang iya Amay. Bilang mga sumulunod niya paano naton sia mailog? Ang isa ka paagi amo ang pagbaton nga ang tanan nga tawo nagakabagay padunggan kag tahuron, manggaranon man ukon imol, mapagros man ukon balatianon, bata man ukon tigulang. (1 Ped. 2:17) Ang mga may awtoridad kaangay sang mga bana, mga ginikanan, kag Cristianong mga gulang amo ang may panguna nga responsibilidad sa paghimo sini. Agod ipakita nga ginapatuman ini sa tanan nga Cristiano, ang Biblia nagsiling: “Sa utudnon nga gugma magpakita kamo sang mapinalanggaon nga balatyagon sa isa kag isa. Sa pagpadungog sa isa kag isa manguna kamo.”​—Roma 12:10.

Pagpadayag sing Pagkadungganon sa Pagsimba

17. Ano ang matun-an naton sa Kasulatan tuhoy sa pagpakita sing pagkadungganon kon nagasimba kay Jehova?

17 Ang Biblia nagpadaku nga importante ang pagpakita sing pagkadungganon ilabi na kon nagasimba kay Jehova. “Bantayi ang imo tiil kon magkadto ka sa balay sang Dios,” siling sang Manugwali 5:1. Si Moises kag si Josue ginsugo nga hukson ang mga sapin sa ila mga tiil sang nagtindog sila sa balaan nga duog. (Ex. 3:5; Jos. 5:15) Ang paghimo nila sini nagapakita sang ila pagtahod. Ginapatuman sa mga saserdote sa Israel sang una nga magsuksok sing poroy nga lino “sa pagtabon sang hublas nga unud.” (Ex. 28:42, 43) Nagaamlig ini sa ila nga indi mabihangan kon nagaalagad sa altar. Dapat  nga sakdagon sang tagsa ka katapo sang pamilya sang saserdote ang talaksan sang diosnon sa pagkadungganon.

18. Paano naton mapakita ang pagkadungganon sa aton pagsimba kay Jehova?

18 Busa ang kadungganan sa pagsimba nagadalahig sang pagpadungog kag pagtahod. Agod padunggan kita kag tahuron, dapat kita mangin matinahuron sa iban. Ang aton pagpadungog sa iban dapat tinagipusuon kag indi pakitakita lamang kay indi kaangay sang tawo makita ni Jehova kon ano ang yara sa aton tagipusuon. (1 Sam. 16:7; Hulu. 21:2) Dapat mangin dungganon kita kag makita ini sa aton paggawi, pamatasan, pagpakig-angot sa iban, kag bisan pa gani sa pagtan-aw naton sa aton kaugalingon. Busa, ang pagkadungganon dapat makita sa tanan nga tion, sa tanan naton nga ginahambal kag ginabuhat. Kon tuhoy sa aton paggawi, pamayo kag pamustura, ginadumdom gid naton ang ginsiling ni apostol Pablo: “Wala gid kami nagahatag sang bisan ano nga kasandaran, agod wala sing makita nga sayop sa amon ministeryo; kundi sa tagsa ka paagi ginarekomendar namon ang amon kaugalingon subong mga ministro sang Dios.” (2 Cor. 6:3, 4) “Sa tanan nga butang mapunihan [naton] ang panudlo sang aton Manluluwas, ang Dios.”​—Tito 2:10.

Padayon nga Ipakita ang Diosnon nga Pagkadungganon

19, 20. (a) Ano ang isa ka maayo nga paagi nga mapadunggan ang iban? (b) Tuhoy sa pagkadungganon, ano ang pamat-od naton?

19 Ang pagkadungganon ginapakita sang mga hinaplas nga Cristiano, nga “mga embahador . . . nga salili para kay Cristo.” (2 Cor. 5:20) Ang “iban nga mga karnero,” nga mainunungon nga nagasakdag sa ila, mga dungganon nga pinadala nga tiglawas para sa Mesianiko nga Ginharian. Ang embahador ukon ang pinadala nga tiglawas maisugon kag may pagkadungganon nga nagahambal para sa iya panguluhan. Busa, dapat kita maghambal nga may pagkadungganon sa pagsakdag sang panguluhan sang Dios, ang Ginharian. (Efe. 6:19, 20) Kag kon nagadala kita sa iban sing “maayong mga balita sang kaayohan,” indi bala nga ginapadunggan naton sila?​—Isa. 52:7.

20 Dapat kita mamat-od nga himayaon ang Dios paagi sa paggawi nahisanto sa iya pagkadungganon. (1 Ped. 2:12) Dapat naton ipakita ang tudok nga pagtahod sa iya, sa aton pagsimba, kag sa aton mga kauturan. Kag kabay nga si Jehova, nga napanaptan sing kadungganan kag pagkahalangdon, malipay sa aton dungganon nga paagi sang pagsimba sa iya.

[Footnote]

^ par. 3 Ang mga ginpabutyag ni David sa kapitulo 8 sang Salmo matagnaon man nga nagapatuhoy sa himpit nga tawo, si Jesucristo.​—Heb. 2:5-9.

Paano mo Sabton?

• Ano dapat ang epekto sa aton sang pagpabalor sa pagkadungganon ni Jehova?

• Ano ang matun-an naton tuhoy pagpadungog ni Jesus sa isa ka aruon?

• Paano naton mapadunggan si Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 12]

Paano ginpadunggan ni Jehova si Abel?

[Piktyur sa pahina 14]

Ang dalagku nga mga buhat ni Jehova makita bisan sa iya gin-aman nga tinapay

[Piktyur sa pahina 15]

Ano ang natun-an mo tuhoy sa pagkadungganon sa paagi sang pagpakig-angot ni Jesus sa isa ka aruon?

[Piktyur sa pahina 16]

Ang dungganon nga pagsimba nagalakip sang pagpadungog kay Jehova