Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Wala Ka Makahibalo Kon Diin ang Magauswag!

Wala Ka Makahibalo Kon Diin ang Magauswag!

 Wala Ka Makahibalo Kon Diin ang Magauswag!

“Sa kaagahon isab-ug ang imo binhi, kag sa kahaponon dili pagpunggi ang imo kamut; kay wala ka makahibalo kon diin ang magauswag.”​—MAN. 11:6.

1. Ngaa nga nahayanghag gid kita kag wala gid sing mapabugal kon masaksihan naton ang pagtubo sang mga tanom?

ANG mangunguma dapat magmapailubon. (Sant. 5:7) Kon makasab-ug na sia, dapat niya hulaton nga magpisik kag magtubo ang binhi. Kon maayo ang paniempo, amat-amat nga magatubo ang binhi kag magaulhot ang mga dahon sini. Nian, magadaku ini kag mangin tanom nga nagapatubas sing uyas. Sa ulihi, ang uma handa na nga anihon. Makahayanghag gid nga masaksihan ang pagtubo sang mga tanom! Wala gid kita sing mapabugal kon kilalahon naton ang Nagapatubo sini. Matuod, maatipan naton kag mabunyagan ang binhi. Apang, ang Dios lamang ang makapatubo sini.​—Ipaanggid ang 1 Corinto 3:6.

2. Sa mga ilustrasyon nga ginbinagbinag sang nagligad nga artikulo, ano nga mga punto tuhoy sa espirituwal nga pagtubo ang gintudlo ni Jesus?

2 Subong sang ginbinagbinag sa nagligad nga artikulo, ginpaanggid ni Jesus ang pagbantala sing Ginharian sa pagsab-ug sang mangunguma sing binhi. Sa ilustrasyon tuhoy sa nanuhaytuhay nga sahi sang binhi, ginpadaku ni Jesus nga bisan maayo nga binhi ang ginsab-ug sang mangunguma, ang kahimtangan sang tagipusuon sang isa amo ang magapat-od kon bala ang binhi magatubo tubtob sa pagkahamtong ukon indi. (Mar. 4:3-9) Sa ilustrasyon tuhoy sa manugsab-ug nga nagatulog, ginpadaku ni Jesus nga wala mahangpan sing bug-os sang mangunguma ang proseso sang pagtubo. Ini bangod ang gahom sang Dios amo ang nagapatubo, indi ang panikasog sang tawo. (Mar. 4:26-29) Binagbinagon naton karon ang tatlo pa ka ilustrasyon ni Jesus​—ang lamigas sang mustasa, ang lebadura, kag ang pukot. *

Ang Ilustrasyon Tuhoy sa Lamigas sang Mustasa

3, 4. Ano ang ginapatalupangod sang ilustrasyon sang lamigas sang mustasa tuhoy sa mensahe sang Ginharian?

3 Ang ilustrasyon tuhoy sa lamigas sang mustasa, nga mabasa man sa Marcos kapitulo 4, nagapatalupangod sang duha ka butang: una, ang daku nga pag-uswag sa kadamuon sang mga nagapamati sa mensahe sang Ginharian; ikaduha, ang pag-amlig sa mga nagabaton sa mensahe. Si Jesus nagsiling: “Sa ano naton ipaanggid ang ginharian sang Dios, ukon sa ano nga ilustrasyon naton ini ipaathag? Kaangay sa lamigas sang mustasa, nga sang ginsab-ug sa duta amo ini ang pinakagamay sa tanan nga binhi sa duta​—apang sang nasab-ug na ini, nagatubo ini kag nagadaku pa sa tanan iban pa nga mga utanon kag nagapananga sing dalagku, amo nga ang mga pispis sa langit nagahulon sa idalom sang landong sini.”​—Mar. 4:30-32.

4 Ginlaragway diri ang pagtubo sang “ginharian sang Dios” nga makita sa paglapnag sang mensahe sang Ginharian kag sa pagdamo sang Cristianong kongregasyon sugod sang Pentecostes 33 C.E. Ang lamigas sang mustasa isa ka gamay nga binhi nga nagarepresentar  sang tuman ka gamay nga butang. (Ipaanggid ang Lucas 17:6.) Apang, ang mustasa mahimo magtaas sing mga tatlo tubtob lima ka metros kag mabakod ang mga sanga sini, amo nga ginakabig ini nga kahoy.​—Mat. 13:31, 32.

5. Ano nga pag-uswag ang naeksperiensiahan sang kongregasyon sang mga Cristiano sang unang-siglo?

5 Ang pagtuo sang Cristianong kongregasyon diutay lang sang nagsugod ini sang 33 C.E. sang ginhaplasan sing balaan nga espiritu ang 120 ka disipulo. Wala magdugay, linibo ka tumuluo ang nangin katapo sining diutay nga kongregasyon. (Basaha ang Binuhatan 2:41; 4:4; 5:28; 6:7; 12:24; 19:20.) Sa sulod sang tatlo ka dekada lamang, nagdamo gid ang mga mangangani amo nga nakasiling si apostol Pablo sa kongregasyon sang Colosas nga ang maayong balita nabantala na “sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit.” (Col. 1:23) Daku gid ini nga pag-uswag!

6, 7. (a) Ano nga pag-uswag ang natabo sugod sang 1914? (b) Anong dugang pa nga pag-uswag ang matabo?

6 Sugod sang gintukod ang Ginharian sang Dios sa langit sang 1914, ang “kahoy” nga mustasa nagpananga sing labi sangsa ginapaabot. Nakita sang katawhan sang Dios ang literal nga katumanan sang tagna ni Isaias: “Ang diotay mangin-isa ka libo, kag ang diotay manginmabakud nga pungsud.” (Isa. 60:22) Wala gid ginhunahuna sang diutay nga grupo sang mga hinaplas nga nakigbahin sa pagbantala sang maaga nga bahin sang ika-20 nga siglo nga sa tuig 2008, mga pito ka milyon ka Saksi na ang manugbantala sa kapin sa 230 ka kadutaan. Talalupangdon gid ini nga pag-uswag, kaangay sa pagtubo sang lamigas sang mustasa sa ilustrasyon ni Jesus!

7 Tubtob diri lang bala ang pag-uswag? Indi. Maabot ang tion nga ang tanan nga tawo sa duta mangin sakop sang Ginharian sang Dios. Dulaon na ang tanan nga manugpamatok. Matabo ini indi sa panikasog sang mga tawo, kundi bangod magapasilabot na ang Soberano nga Ginuo nga si Jehova sa nagakatabo sa duta. (Basaha ang Daniel 2:34, 35.) Nian, masaksihan naton ang bug-os nga katumanan sang isa pa gid ka tagna ni Isaias: “Ang duta matugub sang pagkilala sa GINOO subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.”​—Isa. 11:9.

8. (a) Sin-o ang ginarepresentar sang mga pispis sa ilustrasyon ni Jesus? (b) Bisan sa karon, batok sa ano kita ginaamligan?

8 Si Jesus nagsiling nga ang mga pispis sa langit nagahulon sa idalom sang landong sini nga Ginharian. Ini nga mga pispis wala nagarepresentar sa kaaway sang Ginharian nga nagtuka sa maayong mga binhi, subong sa ginhimo sang mga pispis sa ilustrasyon sang tawo nga nagsab-ug sing binhi nga nagtupa sa nanuhaytuhay nga sahi sang duta. (Mar. 4:4) Sa baylo, ang mga pispis sa sini nga ilustrasyon nagarepresentar sa mga tawo nga may matarong nga tagipusuon kag nagapangita sing pangamlig sa sulod sang kongregasyon. Bisan sa karon, ginaamligan sila batok sa mahigko nga mga paggawi kag buhat sining malaut nga kalibutan, nga makahalit sa ila maayo nga kaangtanan sa Dios. (Ipaanggid ang Isaias 32:1, 2.) Sa iya tagna, ginpaanggid man ni Jehova ang Mesianiko nga Ginharian sa  isa ka kahoy nga nagasiling: “Sa bukid sang kataasan sang Israel itanum ko ini, kag magapananga ini kag magapamunga, kag manginmatahum nga cedro; kag sa idalum niya magapuyo ang tanan nga pispis sang tagsa ka pakpak; sa handong sang iya mga sanga magapuyo sila.”​—Ezeq. 17:23.

Ang Ilustrasyon Tuhoy sa Lebadura

9, 10. (a) Ano nga punto ang ginpadaku ni Jesus sa ilustrasyon tuhoy sa lebadura? (b) Sa Biblia, ano sa masami ang ginarepresentar sang lebadura, kag ano nga pamangkot ang binagbinagon naton tuhoy sa pagsambit ni Jesus sing lebadura?

9 Ang pagtubo masami nga indi naton makita. Ginpadaku ni Jesus ini nga punto sa iya masunod nga ilustrasyon. Nagsiling sia: “Ang ginharian sang langit kaangay sa lebadura nga ginkuha sang isa ka babayi kag ginsamo sa tatlo ka daku nga sukob sang harina, tubtob nga ang bug-os nga linamas nagkumbo.” (Mat. 13:33) Ano ang ginarepresentar sini nga lebadura, kag ano ang kaangtanan sini sa pag-uswag sang Ginharian?

10 Sa Biblia, masami nga ang lebadura nagarepresentar sa sala. Amo sini ang pagpatuhoy ni apostol Pablo sa lebadura sang naghambal sia tuhoy sa malain nga impluwensia sang isa nga nakasala sa kongregasyon sa Corinto sang una. (1 Cor. 5:6-8) Busa, ang lebadura bala nga ginsambit ni Jesus nagarepresentar sa pagtubo sang isa ka malain nga butang?

11. Paano gingamit ang lebadura sang panahon sang mga Israelinhon?

11 Antes naton sabton ini nga pamangkot, binagbinagon anay naton ang tatlo ka punto. Una, bisan pa nga gindilian ni Jehova ang paggamit sing lebadura sa tion sang kapiestahan sa Paskua, may mga tion nga ginabaton niya ang mga halad nga may lebadura. Ginabutangan sing lebadura ang mga halad para sa halad sang pagpasalamat. Boluntaryo ini nga mga halad agod mapakita sang nagahalad ang iya pagpasalamat sa mga pagpakamaayo ni Jehova. Ang pagkaon sini nga halad isa ka makalilipay nga okasyon.​—Lev. 7:11-15.

12. Ano ang matun-an naton sa paggamit sang Biblia sing mga simbulo?

12 Ikaduha, ang isa ka simbulo mahimo gamiton sang Kasulatan agod magrepresentar sa malain nga butang, apang sa iban naman nga higayon may maayo ini nga kahulugan. Halimbawa, sa 1 Pedro 5:8, agod ilaragway nga makatalagam kag mabangis si Satanas, ginpaanggid sia sa isa ka leon. Apang, sa Bugna 5:5, si Jesus ginpaanggid man sa leon​—“ang Leon gikan sa tribo ni Juda.” Sa bahin ni Jesus, ang leon nagasimbulo sing maisugon nga hustisya.

13. Ano ang ginapakita sang ilustrasyon sang lebadura tuhoy sa espirituwal nga pagtubo?

13 Ikatlo, sa ilustrasyon ni Jesus, wala sia magsiling nga indi na mapuslan ang bug-os nga linamas bangod ginsamuan ini sing lebadura. Ginsambit lamang niya ang kinaandan nga proseso sa paghimo sing tinapay. Ginbutangan sang babayi sing lebadura ang linamas, kag maayo ang resulta. Ang lebadura naglatom sa linamas. Sa amo, indi makita sang babayi kon paano ginapakumbo sang lebadura ang linamas. Ginapahanumdom sini sa aton ang tawo nga nagsab-ug sing binhi kag nagtulog sa gab-i. Si Jesus nagsiling nga ‘ang binhi nagatubo kag nagataas, nga wala mahibalui sang tawo kon paano.’ (Mar. 4:27) Isa gid ini ka simple nga paagi agod iilustrar ang indi makita nga proseso sang espirituwal nga pagtubo! Sa primero, mahimo nga indi hilmunon ang pagtubo, apang sa ulihi makita gid ang mga bunga sini.

14. Ano nga punto tuhoy sa pagbantala ang ginailustrar sang pagkumbo sang bug-os nga linamas?

 14 Bisan indi kitaon ini nga pagtubo, lapnag ini nga nagakatabo sa bug-os nga duta. Isa pa gid ini ka punto nga ginpadaku sa ilustrasyon tuhoy sa lebadura. Ginpakumbo sang lebadura ang bug-os nga linamas, nga amo ang “tatlo ka daku nga sukob sang harina.” (Luc. 13:21) Kaangay sa lebadura, nagsangkad gid ang pagbantala sing Ginharian kag nagresulta sa pagdamo sang mga disipulo, amo nga ang Ginharian nabantala na karon “tubtob sa ukbong sang duta.” (Binu. 1:8; Mat. 24:14) Isa gid ka daku nga pribilehiyo nga makapakigbahin sa talalupangdon nga pag-uswag sa hilikuton sang Ginharian!

Ang Pukot

15, 16. (a) Isaysay sing malip-ot ang ilustrasyon tuhoy sa pukot. (b) Ano ang ginarepresentar sang pukot, kag ano nga bahin sang pag-uswag sang Ginharian ang ginapatuhuyan sini nga ilustrasyon?

15 Ang mas importante sangsa kadamuon sang mga nagapangangkon nga disipulo ni Jesucristo amo ang kalidad sina nga mga disipulo. Ginpatuhuyan ni Jesus ini nga bahin sang pag-uswag sang Ginharian sang naghatag sia sing isa ka ilustrasyon tuhoy sa pukot. Sia nagsiling: “Sa liwat ang ginharian sang langit kaangay sa pukot nga ginladlad sa dagat kag nagakuha sang tanan nga sahi sang isda.”​—Mat. 13:47.

16 Ang pukot nagakuha sang tanan nga sahi sang isda. Nagarepresentar ini sa pagbantala sing Ginharian. Si Jesus padayon nga nagsiling: “Sang napuno na [ang pukot] ginpahigad nila ini sa baybay kag nagpungko sila kag gintipon ang maayo nga mga isda sa mga suludlan, apang ginpilak nila ang indi maayo. Mangin amo man sini sa katapusan sang sistema sang mga butang: magagua ang mga anghel kag magapain sang mga malauton gikan sa mga matarong kag idap-ong sila sa kalayuhon nga hurno. Didto magahibi sila kag magapabagrot sang ila mga ngipon.”​—Mat. 13:48-50.

17. Ang pagpainpain nga ginsambit sa ilustrasyon sang pukot nagapatuhoy sa ano nga hut-ong sang tion?

17 Ini bala nga pagpainpain nagapatuhoy sa katapusan nga paghukom sa mga karnero kag mga kanding nga suno kay Jesus matabo kon magkari sia sa iya himaya? (Mat. 25:31-33) Indi. Inang katapusan nga paghukom matabo sa tion sang pagkari ni Jesus sa dakung kapipit-an. Sa pihak nga bahin, ang pagpainpain nga ginsambit sa ilustrasyon sang pukot matabo sa tion sang “katapusan sang sistema sang mga butang.” * Amo ini ang tion naton karon​—ang tion nga nagapadulong sa dakung kapipit-an. Busa, paano ginahimo ang pagpainpain karon?

18, 19. (a) Paano ginahimo ang pagpainpain karon? (b) Ano dapat ang himuon sang bunayag sing tagipusuon nga mga tawo? (Tan-awa man ang footnote sa pahina 21.)

18 Sa karon, minilyon ka simbuliko nga isda gikan sa dagat sang katawhan ang nagasulod sa kongregasyon ni Jehova. Ang pila nagatambong sa Memoryal, ang iban nagatambong sa aton mga miting, kag ang iban naman nagabaton sing pagtuon sa Biblia. Apang, tanan  bala sila mangin matuod nga mga Cristiano? Mahimo nga ‘ginpahigad sila sa baybay,’ apang ginasugiran kita ni Jesus nga “ang maayo nga mga isda” lamang ang gintipon sa mga suludlan, nga nagarepresentar sa Cristianong mga kongregasyon. Ang indi maayo nga mga isda ginpilak, agod idap-ong sa simbuliko nga kalayuhon nga hurno, nga nagakahulugan sing kalaglagan.

19 Kaangay sa indi maayo nga mga isda, madamo sa mga nagtuon anay sing Biblia upod sa katawhan sang Dios ang nag-untat. Ang iban natawo sa pamilya sang mga Saksi, apang indi nila luyag nga mangin sumulunod ni Jesus. Wala sila magdesisyon nga alagaron si Jehova, ukon kon nag-alagad gid man sila, nag-untat sila sang ulihi. * (Ezeq. 33:32, 33) Kon amo, ang tanan nga bunayag sing tagipusuon nga mga tawo dapat gid nga magpatipon kag magpabilin sa pangamlig sang mga kongregasyon nga ginpaangay sa mga suludlan, antes mag-abot ang adlaw sang katapusan nga paghukom.

20, 21. (a) Ano ang natun-an naton sa aton pagrepaso sa ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa pagtubo? (b) Ano ang determinado mo nga himuon?

20 Ano ang aton natun-an sa aton malip-ot nga pagrepaso sa mga ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa pagtubo? Una, kaangay sa pagtubo sang lamigas sang mustasa, daku gid ang pag-uswag sa kadamuon sang mga nagapamati sa mensahe sang Ginharian diri sa duta. Wala sing makaupang sa paglapnag sang hilikuton ni Jehova! (Isa. 54:17) Dugang pa, ang mga “nagahulon sa idalom sang landong” sini nga kahoy, may pangamlig batok kay Satanas kag sa sining malaut nga kalibutan. Ikaduha, ang Dios amo ang nagapatubo. Kaangay sa lebadura nga nagsimpon sa bug-os nga linamas, ang pag-uswag masami nga indi hilmunon ukon indi mahangpan, apang nagakatabo gid! Ikatlo, indi tanan nga nagpamati napamatud-an nga maayo. Ang iban nangin kaangay sa indi maayo nga isda sa ilustrasyon ni Jesus.

21 Walay sapayan sini, makapalig-on nga madamo gid ang ginabuyok ni Jehova! (Juan 6:44) Makita ini sa talalupangdon nga pag-uswag sa madamo nga pungsod. Dapat gid nga dayawon si Jehova nga Dios sa sining tanan nga pag-uswag. Nakita naton ang pagdamo sang mga disipulo, gani dapat lang nga mapahulag kita tanan sa pagtuman sa sugo nga ginsulat siniglo na ang nagligad: “Sa kaagahon isab-ug ang imo binhi, . . . kay wala ka makahibalo kon diin ang magauswag, kon ini ukon ina, ukon kon sila nga duha mangin-alangay nga maayo.”​—Man. 11:6.

[Mga footnote]

^ par. 2 Ang masunod amo ang bag-o nga mga paathag tuhoy sa mga artikulo nga naggua anay sa Ang Lalantawan nga Hunyo 15, 1992, pahina 17-22, kag Abril 1, 1976, pahina 201-223.

^ par. 17 Ang Mateo 13:39-43 nagapatuhoy sa isa pa ka bahin sang pagbantala sing Ginharian nga hilikuton. Apang, ang katumanan sini dungan sa katumanan sang ilustrasyon tuhoy sa pukot nga matabo sa “katapusan sang sistema sang mga butang.” Ang pagpainpain sa simbuliko nga isda isa ka nagapadayon nga proseso, subong nga ang pagsab-ug kag pag-ani nagapadayon gihapon tubtob karon.​—Ang Lalantawan, Oktubre 15, 2000, pahina 25-26; Simbaha ang Lamang Matuod nga Dios, pahina 178-181, parapo 8-11.

^ par. 19 Nagakahulugan bala ini nga ang tanan nga nag-untat sa pagtuon ukon pagpakig-upod sa katawhan ni Jehova ginpilak na sang mga anghel kay indi sila maayo nga mga isda? Indi! Kon luyag gid sang isa nga magbalik, batunon sia ni Jehova.​—Mal. 3:7.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang ginatudlo sa aton sang ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa lamigas sang mustasa tuhoy sa pag-uswag sang Ginharian kag espirituwal nga pangamlig?

• Ano ang ginarepresentar sang lebadura sa ilustrasyon ni Jesus, kag ano nga kamatuoran tuhoy sa pag-uswag sang Ginharian ang ginpadaku ni Jesus?

• Ano nga punto tuhoy sang pag-uswag sang Ginharian ang ginpatalupangod sa ilustrasyon tuhoy sa pukot?

• Ano ang himuon naton agod makapabilin kita upod sa mga ‘gintipon sa mga suludlan’?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga piktyur sa pahina 18]

Ano ang ginatudlo sa aton sang ilustrasyon tuhoy sa lamigas sang mustasa tuhoy sa pag-uswag sang Ginharian?

[Piktyur sa pahina 19]

Ano ang matun-an naton sa ilustrasyon tuhoy sa lebadura?

[Piktyur sa pahina 21]

Ano ang ginalaragway sang pagpainpain sa maayo nga isda gikan sa indi maayo nga isda?