Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Binuhatan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Binuhatan

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Binuhatan

ANG tulun-an sang Binuhatan sa Biblia nagahatag sing detalyado nga kasaysayan tuhoy sa pagtukod sang Cristianong kongregasyon kag pagsangkad sini. Ginsulat ini ni Lucas nga isa ka doktor, kag ginapakita diri ang makakulunyag nga rekord sang Cristianong hilikuton sa sulod sang mga 28 ka tuig, kutob sang 33 C.E. tubtob 61 C.E.

Ang una nga bahin sang Binuhatan nagasugid tuhoy sa hilikuton ni apostol Pedro, kag ang ulihi nga bahin naman nagasugid sa hilikuton ni apostol Pablo. Ginapakita ni Lucas nga yara sia mismo sa pila ka mga hitabo, bangod naggamit sia sing pronombre nga “kita” kag “kami.” Kon talupangdon naton sing maayo ang mensahe sang tulun-an sang Binuhatan, labi naton nga maapresyar ang gahom sang nasulat nga Pulong sang Dios kag ang iya balaan nga espiritu. (Heb. 4:12) Mapalig-on man kita sini nga mangin masinakripisyuhon sa kaugalingon kag mapabakod ang aton pagtuo sa paglaum sa Ginharian.

GINGAMIT NI PEDRO “ANG MGA YABI SANG GINHARIAN”

(Binu. 1:1–11:18)

Sa tapos nga makabaton sang balaan nga espiritu, maisog nga nagpanaksi ang mga apostoles. Una nga gingamit ni Pedro “ang mga yabi sang ginharian sang langit” agod buksan ang ganhaan sang ihibalo kag kahigayunan nga makasulod sa Ginharian ang mga Judiyo kag mga proselita nga “nagbaton sang iya pulong.” (Mat. 16:19; Binu. 2:5, 41) Bangod sa sunodsunod nga mga paghingabot nag-alaplaag ang mga disipulo, apang nagsangkad pa gid ang pagbantala nga hilikuton.

Sang mabalitaan sang mga apostoles sa Jerusalem nga ginbaton sang mga Samarianhon ang pulong sang Dios, ginpadala nila dayon sanday Pedro kag Juan didto. Gingamit ni Pedro ang ikaduha nga yabi agod buksan ang kahigayunan nga makasulod sa Ginharian ang mga Samarianhon. (Binu. 8:14-17) Ayhan wala pa matuigan sang ginbanhaw si Jesus, nagbag-o si Saulo nga taga-Tarso kag nangin Cristiano. Sang 36 C.E., gingamit ni Pedro ang ikatlo nga yabi kag ang wala bayad nga dulot sang balaan nga espiritu ginbubo sa wala natuli nga mga tawo sang mga pungsod.—Binu. 10:45.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

2:44-47; 4:34, 35—Ngaa ginpamaligya sang mga tumuluo ang ila mga pagkabutang kag ginpanagtag ang bili sini? Madamo sa nangin mga tumuluo ang naghalin pa sa malayo nga mga lugar kag wala sila sing bastante nga gamiton sa ila pagtener sa Jerusalem. Walay sapayan sini, luyag nila nga magpabilin didto sing madugaydugay agod makatuon pa sing dugang tuhoy sa ila bag-o nga pagtuluuhan kag makapanaksi man sa iban. Agod buligan sila, ginbaligya sang iban nga mga Cristiano  ang ila mga propiedad kag ginpanagtag ang bili sini sa mga nagakinahanglan.

4:13—Indi bala makahibalo magbasa kag magsulat si Pedro kag si Juan? Makahibalo sila. Gintawag sila nga “wala sing tinun-an kag kinaandan lamang” bangod wala sila nakatigayon sing relihioso nga paghanas sa rabiniko nga mga eskwelahan.

5:34-39—Paano nahibaluan ni Lucas ang ginsiling ni Gamaliel sa isa ka pribado nga sesyon sa Sanhedrin? May yara di-magkubos tatlo ka posibilidad: (1) Si Pablo nga estudyante anay ni Gamaliel, amo ang nagsugid kay Lucas; (2) Ginpamangkot ni Lucas ang mahinangpanon nga katapo sang Sanhedrin nga si Nicodemus; (3) Gin-inspirar sia sang Dios sa pagsulat sini.

7:59—Nangamuyo bala si Esteban kay Jesus? Wala. Si Jehova nga Dios lamang ang dapat naton nga simbahon kag sa iya lamang kita dapat mangamuyo. (Luc. 4:8; 6:12) Masami na nga nagapangamuyo si Esteban kay Jehova sa ngalan ni Jesus. (Juan 15:16) Apang sa sini nga tion, nakita ni Esteban sa palanan-awon “ang Anak sang tawo nga nagatindog sa tuo sang Dios.” (Binu. 7:56) Wala nangamuyo si Esteban kay Jesus, kundi direkta sia nga nakighambal sa iya nga amligan ang iya espiritu kay nahibaluan niya nga ginhatagan si Jesus sing gahom sa pagbanhaw sa mga patay.—Juan 5:27-29.

Mga Leksion Para sa Aton:

1:8. Indi magmadinalag-on ang pagbantala sang mga sumilimba ni Jehova sa bug-os nga kalibutan kon wala ang bulig sang balaan nga espiritu.

4:36–5:11. Si Jose nga taga-Cipre gintawag nga Bernabe, nga nagakahulugan, “Anak sang Lugpay.” Mahimo nga gintawag sia sang mga apostoles sa sini nga ngalan bangod mapinalanggaon sia, maayo kag mabinuligon. Sia ang aton dapat nga sundon kag indi kanday Ananias kag Safira nga nagbinutig kag nangdaya.

9:23-25. Wala nagakahulugan nga matalaw kita kon ginalikawan naton ang aton mga kaaway agod makapadayon sa pagbantala.

9:28-30. Kon ang pagpanaksi sa pila ka duog ukon sa pila ka indibiduwal nangin makatalagam sa pisikal, sa moral ukon makahalit sa aton kaangtanan kay Jehova, dapat kita mangin mainandamon kag mapilion sa kon diin kag kon san-o kita magabantala.

9:31. Sa mga tion nga wala sing paghingabot, dapat naton palig-unon ang aton pagtuo paagi sa pagtuon kag pagpamalandong. Kon iaplikar naton ang aton natun-an kag mangin makugi sa ministeryo, makabulig ini sa aton nga magkabuhi nga may kahadlok kay Jehova.

ANG MAKUGI NGA PAGMINISTERYO NI PABLO

(Binu. 11:19–28:31)

Sang 44 C.E. nag-abot si Agabo sa Antioquia. Si Bernabe kag si Saulo nagabantala na didto sa “sulod sang isa ka tuig.” Gintagna ni Agabo ang “daku nga tiggulutom,” nga natuman mga duha ka tuig sang ulihi. (Binu. 11:26-28) “Sang natapos ang ila pag-alagad paagi sa pagdala sing bulig sa Jerusalem,” nagbalik sanday Bernabe kag Saulo sa Antioquia. (Binu. 12:25) Sang 47 C.E., mga 12 ka tuig sa tapos nangin Cristiano si Saulo, ginpadala sang balaan nga espiritu sanday Bernabe kag Saulo para sa isa ka paglakbay subong misyonero. (Binu. 13:1-4) Sang 48 C.E., nagbalik sila sa Antioquia, “diin gintugyan sila sa wala tupong nga kaayo sang Dios.”—Binu. 14:26.

Mga siam ka tuig sang ulihi, ginpili ni Pablo (ginatawag man nga Saulo) si Silas nga mangin kaupod sa iya ikaduha nga paglakbay. (Binu. 15:40) Nag-upod man sadto kanday Timoteo kag Lucas. Nagpabilin si Lucas sa Filipos. Samtang si Pablo naman nagdiretso sa Atenas dayon sa Corinto, diin  nagkitaay sila ni Aquila kag Priscila kag nagpabilin sia sang isa ka tuig kag anom ka bulan didto. (Binu. 18:11) Ginbilin niya si Timoteo kag si Silas sa Corinto, kag gin-upod si Aquila kag Priscila sa iya paglayag pakadto sa Siria sa maaga nga bahin sang 52 C.E. (Binu. 18:18) Gin-updan ni Aquila kag Priscila si Pablo tubtob sa Efeso kag sila nga mag-asawa nagpabilin didto.

Sa tapos makapaligad sang pila ka tion sa Antioquia sa Siria, ginsugdan ni Pablo ang iya ikatlo nga paglakbay sang 52 C.E. (Binu. 18:23) Sa Efeso, nagpabilin si Pablo sa sulod sang tatlo ka tuig kag ‘ang pulong ni Jehova padayon nga nagtubo kag nagmadinalag-on.’ (Binu. 19:20; 20:31) Sang Pentecostes 56 C.E., yara na si Pablo sa Jerusalem. Didto, gindakop sia, apang pagkatapos sini nagpanaksi sia sing masidla sa mga awtoridad. Sang didto naman sia sa Roma (59-61 C.E.), ginbilanggo sia sa puluy-an sa sulod sang duha ka tuig. Apang nangita gid sia sing paagi nga makabantala sang Ginharian kag makapanudlo “nahanungod kay Ginuong Jesucristo.”—Binu. 28:30, 31.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

14:8-13—Ngaa gintawag sang mga taga-Listra “si Bernabe nga Zeus, apang si Pablo nga Hermes”? Sa Griegong mitolohiya, si Zeus amo ang dios sang mga dios, kag ang iya anak nga si Hermes kilala nga talunsay maghambal. Bangod si Pablo ang nagapanguna sa paghambal, gintawag sia sang mga taga-Listra nga Hermes kag si Bernabe nga Zeus.

16:6, 7—Ngaa gindumilian sang balaan nga espiritu si Pablo kag ang iya mga kaupod nga magbantala sa distrito sang Asia kag Bitinia? Diutay lamang ang mga manugbantala. Gani, gintuytuyan sila sang balaan nga espiritu sa mas mabungahon nga mga duog.

18:12-17—Ngaa wala magpasilabot ang Proconsul nga si Galio sang ginbunal sang kadam-an si Sostenes? Mahimo nga ginhunahuna ni Galio nga nagakadapat lamang yadto sa iya bangod sia ang lider sang guban nga naghingabot kay Pablo. Apang, nangin maayo gid ang resulta sini nga hitabo kay nakumbertir si Sostenes subong isa ka Cristiano. Sang ulihi, ginpatuhuyan ni Pablo si Sostenes bilang “aton utod.”—1 Cor. 1:1.

18:18—Ano nga panaad ang ginhimo ni Pablo? Ang iban nga mga iskolar nagsiling nga si Pablo may panaad sa pagka-Nazareo. (Num. 6:1-21) Apang, ang Biblia wala nagasugid kon ano gid ang panaad ni Pablo. Dugang pa, wala nagasiling ang Kasulatan kon ginhimo niya ini nga panaad antes ukon sa tapos sia makumbertir bilang Cristiano. Kag wala man ini nagasugid kon panugod pa lang sang iya panaad ukon hingapusan na. Kon ano gid man ang rason, ang paghimo sini nga panaad indi sayop.

Mga Leksion Para sa Aton:

12:5-11. Dapat naton ilakip sa pangamuyo ang aton mga kauturan.

12:21-23; 14:14-18. Gin-angkon dayon ni Herodes ang kahimayaan nga dapat lamang ihatag sa Dios. Tuhay gid si Pablo kag si Bernabe kay gilayon nila nga ginpangindian ang pagdayaw kag pagpadungog nga indi para sa ila! Indi naton dapat paghandumon nga padunggan kita bangod sa aton mga hinimuan sa pag-alagad kay Jehova.

14:5-7. Ang pagkamainandamon makabulig sa aton nga magpabilin nga aktibo sa pag-alagad.—Mat. 10:23.

14:22. Ginapaabot na sang mga Cristiano ang mga kapipit-an. Indi nila luyag nga ikompromiso ang ila pagtuo tungod sa sini.—2 Tim. 3:12.

16:1, 2. Dapat panikasugan sang Cristianong mga pamatan-on ang ila pag-alagad sa Dios kag tigayunon ang maayo nga reputasyon sa bulig ni Jehova.

16:3. Dapat naton himuon ang aton masarangan suno sa mga prinsipio sang Kasulatan agod mabantala ang maayong balita sa iban.—1 Cor. 9:19-23.

20:20, 21. Ang pagpamalaybalay importante nga bahin sang aton ministeryo.

20:24; 21:13. Ang aton integridad sa Dios mas importante sangsa aton kabuhi.

21:21-26. Dapat nalangkag kita kag handa sa pagbaton sa maayo nga laygay.

25:8-12. Dapat panginpuslan sang mga Cristiano sa karon ang legal nga mga kahimusan sa “pagpangapin kag sa legal nga pagpamatuod sa maayong balita.”—Fil. 1:7.

26:24, 25. Dapat naton ipahayag ang “pulong nga matuod kag may maligdong nga hunahuna” bisan pa nga kabuangan ini sa “pisikal nga tawo.”—1 Cor. 2:14.

[Piktyur sa pahina 30]

San-o gingamit ni Pedro “ang mga yabi sang ginharian”?

[Piktyur sa pahina 31]

Indi magmadinalag-on ang bug-os kalibutan nga pagbantala kon wala ang bulig sang balaan nga espiritu