Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malapit Na ang Kaluwasan Paagi sa Ginharian sang Dios!

Malapit Na ang Kaluwasan Paagi sa Ginharian sang Dios!

 Malapit Na ang Kaluwasan Paagi sa Ginharian sang Dios!

“Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.”​—MAT. 6:10.

1. Ano ang panguna nga panudlo ni Jesus?

SANG ginhatag ni Jesucristo ang iya Sermon sa Bukid, ginlakip niya ang modelo nga pangamuyo nga nagasumaryo sang iya panguna nga panudlo. Gintudluan niya ang iya mga sumulunod nga mangamuyo sa Dios: “Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mat. 6:9-13) Naglibot si Jesus “sa mga siudad kag mga minuro, nga nagabantala kag nagapahayag sang maayong balita sang ginharian sang Dios.” (Luc. 8:1) Ginpalig-on ni Cristo ang iya mga sumulunod: ‘Padayon nga pangitaa anay ang ginharian kag ang pagkamatarong sang Dios.’ (Mat. 6:33) Samtang ginatun-an mo ini nga artikulo, mangita sing paagi agod magamit mo ang mga punto sa ministeryo. Halimbawa, binagbinaga kon paano mo sabton ini nga mga pamangkot: Daw ano ka importante ang mensahe sang Ginharian? Ngaa kinahanglan nga luwason ang katawhan? Paano ang Ginharian sang Dios makahatag sing kaluwasan?

2. Daw ano ka importante ang mensahe sang Ginharian?

2 Si Jesus nagtagna: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.” (Mat. 24:14) Ining maayong balita tuhoy sa Ginharian sang Dios importante gid. Ang matuod, amo ini ang pinakaimportante nga mensahe sa kalibutan! Sa kapin sa 100,000 ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga duta, mga pito ka milyon ka alagad sang Dios ang nagapakigbahin sa di-matupungan nga hilikuton nga pagbantala sa iban tuhoy sa natukod na nga Ginharian. Isa gid ini ka maayo nga balita bangod ang Dios nagtukod sing panguluhan sa langit nga amo ang magadumala sa tanan nga hilikuton sa duta. Sa paggahom sini nga Ginharian, matuman ang kabubut-on ni Jehova sa duta subong sang sa langit.

3, 4. Ano ang matabo kon ang kabubut-on sang Dios matuman sa duta?

3 Ano ang matabo sa katawhan kon ang kabubut-on sang Dios matuman sa duta? ‘Pahiran ni Jehova ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.’ (Bug. 21:4) Indi na magbalatian ukon mapatay ang mga tawo bangod  sang napanubli nga sala kag pagkadihimpit. Ang mga patay nga yara sa handumanan sang Dios may kahigayunan nga mabuhi sing dayon, kay ang Biblia nagasaad: “May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” (Binu. 24:15) Wala na sing inaway, balatian, ukon gutom, kag ang duta mangin paraiso. Mangin mahagop na bisan ang mga sapat nga makatalagam subong.​—Sal. 46:9; 72:16; Isa. 11:6-9; 33:24; Luc. 23:43.

4 Bangod sining tumalagsahon nga mga pagpakamaayo sa paggahom sang Ginharian, indi katingalahan nga ang Biblia nagatagna tuhoy sa pagkabuhi sa sini paagi sa sining matahom nga mga pinamulong: “Ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.” Apang ano ang matabo sa mga nagahimo sing kalautan? Ang Kasulatan nagatagna: “Sa diotay pa nga tion, kag ang malauton wala na.” Apang, “ang mga nagahulat sa GINOO magapanubli sang duta.”​—Sal. 37:9-11.

5. Ano ang matabo sa sistema sang mga butang karon?

5 Agod matabo ini tanan, dapat dulaon ang sistema sang mga butang karon upod ang nagailinaway sini nga mga gobierno, relihion, kag sistema sang komersio. Kag amo gid sini ang himuon sang langitnon nga panguluhan. Gin-inspirar si manalagna Daniel nga magtagna: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.” (Dan. 2:44) Ang Ginharian sang Dios, nga isa ka langitnon nga panguluhan, amo ang magagahom sa isa ka bag-o nga katilingban sa duta. Nian, may “bag-ong langit kag bag-ong duta . . . , kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.”​—2 Ped. 3:13.

Mas Kinahanglanon Karon ang Kaluwasan

6. Paano ginalaragway sang Biblia ang kalautan sining malaut nga kalibutan?

6 Sang nagrebelde sa Dios sanday Satanas, Adan, kag Eva, kay luyag nila nga sila ang mamat-od kon ano ang husto kag sayop, nagsugod ang malaglagon nga maragtas sang tawo. Pagligad sang mga 1,600 ka tuig, antes sang tugob-globo nga Anaw, “ang pagkamalaut sang tawo daku sa duta, kag nga ang tagsa ka painoino sang mga hunahuna sang iya tagiposoon malaut [gid] sing dalayon.” (Gen. 6:5) Pagligad sang mga 1,300 ka tuig, nasapwan ni Solomon nga tuman kalain ang kahimtangan amo nga nagsulat sia: “Gindayaw ko ang mga patay nga napatay sing dugay na labi pa sa mga buhi nga nagakabuhi pa; apang maayo pa sa ila nga duha ang pagkabig ko sa iya nga wala pa, nga wala makakita sang mga malaut nga buhat nga ginahimo sa idalum sang adlaw.” (Man. 4:2, 3) Pagligad pa gid sang tatlo ka libo ka tuig nga amo na ang aton tion sa karon, nagalala na gid ang kalautan.

7. Ngaa mas kinahanglanon na gid sa karon ang pagluwas sang Dios?

7 Bisan pa nga ang kalautan madugay na nga nagaluntad, mas kinahanglan naton karon ang Ginharian sang Dios sangsa nagliligad nga mga tion. Ngaa? Bangod ang kahimtangan sang nagligad nga 100 ka tuig mas naglain pa gid, kag padayon pa gid ini nga nagalain. Halimbawa, ang Worldwatch Institute nagsiling: “Tatlo ka pilo nga mas madamo ang napatay sa inaway sang ika-20 nga siglo sangsa tanan nga inaway sugod  sang nahauna nga siglo AD tubtob sang 1899.” Sugod sang 1914 kapin sa 100 ka milyon ang napatay sa inaway! Ginabanabana sang isa ka ensiklopedia nga mga 60 ka milyon ka tawo ang napatay sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II. Bangod sang mga nuklear nga hinganiban sang pila ka pungsod karon, ang mga tawo may ikasarang na sa paglaglag sa madamo gid nga pumuluyo sang duta. Kag bisan pa sang pag-uswag sang siensia kag medisina, kada tuig lima ka milyon ka kabataan ang nagakapatay bangod sa gutom.​—Tan-awa ang kapitulo 9 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia?

8. Ano ang napamatud-an sang linibo ka tuig nga paggahom sang tawo?

8 Wala gid matapna sang tawo ang paglapnag sang kalautan. Napaslawan gid ang pulitikal, komersial kag relihioso nga mga organisasyon sa pag-aman sang sadsaran nga kinahanglanon sang tawo para sa paghidait, kabuganaan kag maayong panglawas. Sa baylo nga masolbar nila ang mga problema sang tawo, sila pa ang nagpalala sini. Ang linibo ka tuig nga paggahom sang tawo nagpamatuod sa mga pinamulong: “Ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon, wala sa tawo nga nagalakat sa pagmando sang iya mga tikang.” (Jer. 10:23) Huo, “ang isa ka tawo may gahum sa isa sa iya kasamaran.” (Man. 8:9) Dugang pa, “ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob tubtob karon.”​—Roma 8:22.

9. Ano nga mga kahimtangan ang ginapaabot nga makita sang matuod nga mga Cristiano sa sining “katapusan nga mga adlaw”?

9 Tuhoy sa aton tion, ang Biblia nagtagna: “Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.” Pagkatapos malaragway ang mga kahimtangan sa katapusan nga mga adlaw sa idalom sang paggahom sang tawo, ang tagna nagasiling: “Ang malaut nga mga tawo kag mga impostor magalain kag magalain pa.” (Basaha ang 2 Timoteo 3:1-5, 13.) Amo sini ang ginapaabot sang mga Cristiano, kay “ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton,” si Satanas. (1 Juan 5:19) Apang ang maayong balita amo nga sa dili madugay luwason sang Dios ang nagahigugma sa iya. Dapat luwason sila sa sining kalibutan nga nagalain kag nagalain pa gid.

Ang Lamang nga Tuburan sang Kaluwasan

10. Ngaa si Jehova lamang ang aton masaligan nga Manluluwas?

10 Samtang nagabantala ka sang maayong balita, ipaathag nga si Jehova lamang ang masaligan nga Manluluwas. Sia lamang ang may gahom kag pagbuot sa pagluwas sang iya katawhan gikan sa katalagman. (Binu. 4:24, 31; Bug. 4:11) Makasalig gid kita nga luwason ni Jehova ang iya katawhan kag tumanon niya ang iya katuyuan, kay sia nagsaad: “Sono sa akon ginpainoino, amo ini ang mahanabu.” Ang iya pulong ‘indi magbalik sa iya nga wala sing pulus.’​—Basaha ang Isaias 14:24, 25; 55:10, 11.

11, 12. Ano ang ginapasalig ni Jehova sa iya mga alagad?

11 Pat-uron ni Jehova nga luwason niya ang iya mga alagad kon laglagon na niya ang mga malauton. Sang ginpadala niya si manalagna Jeremias agod paandaman ang mga malauton, ang Dios nagsiling: “Dili ka mahadluk.” Ngaa? “Kay ako nagaupud sa imo sa pagluwas sa imo.” (Jer. 1:8) Sing kaanggid, sang buot na nga laglagon ni Jehova ang malauton nga Sodoma kag Gomorra, ginpadala niya ang duha ka anghel agod tuytuyan si Lot kag ang iya pamilya paggua sa sina nga lugar. “Niyan ginpaulan sang GINOO sa Sodoma kag sa Gomorra ang azufre kag kalayo.”​—Gen. 19:15, 24, 25.

12 Sarang man luwason ni Jehova ang mga nagahimo sang iya kabubut-on sa bug-os nga duta. Sang ginlaglag niya ang malaut nga kalibutan sa Anaw, “ginluwas niya si Noe, nga isa ka manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang pito pa.” (2 Ped. 2:5) Luwason man ni Jehova ang mga matarong kon laglagon na niya ang malaut nga kalibutan karon. Amo gani nga ang iya Pulong nagsiling: “Pangitaa ninyo ang GINOO, kamo tanan nga mapainubuson sang duta . . . pangitaa ang pagkamatarung, pangitaa ang pagkamapinaubuson; ayhan malipdan kamo sa adlaw sang kaakig sang GINOO.” (Sof. 2:3) Subong resulta sinang bug-os kalibutan nga kalaglagan, ‘ang matadlong magapuyo sa duta, apang ang malauton utdon gikan sa duta.’​—Hulu. 2:21, 22.

13. Paano maluwas ang nagkalamatay na nga mga alagad ni Jehova?

 13 Apang madamo na sa mga alagad sang Dios ang napatay bangod sang balatian, pagpamatok, kag iban pa. (Mat. 24:9) Gani, paano sila ginluwas? Subong nasiling na, “may pagkabanhaw sang mga matarong.” (Binu. 24:15) Daw ano ka makalulugpay mahibaluan nga wala sing makapugong kay Jehova sa pagluwas sa iya mga alagad!

Isa ka Matarong nga Panguluhan

14. Ngaa makasalig kita nga ang Ginharian sang Dios isa ka matarong nga panguluhan?

14 Sa imo pagbantala, mahimo ipaathag mo nga ang langitnon nga Ginharian ni Jehova isa ka matarong nga panguluhan. Matuod ini bangod ginapabanaag sini nga Ginharian ang makadalayaw nga mga kinaiya sang Dios, kaangay sang hustisya, pagkamatarong, kag gugma. (Deut. 32:4; 1 Juan 4:8) Ginhatag sang Dios ang pagdumala sini nga Ginharian kay Jesucristo, ang labing kalipikado sa paggahom sa duta. Gintuyo man ni Jehova nga may 144,000 ka hinaplas nga mga Cristiano nga kuhaon sa duta kag magkabuhi sa langit subong mga masigkamanunubli ni Cristo sa pagdumala sa bug-os nga duta.​—Bug. 14:1-5.

15. Ano ang kinatuhayan sang paggahom sang Ginharian sang Dios sa paggahom sang mga tawo?

15 Tuhay gid ang paggahom ni Jesus kag sang 144,000 kon ikomparar sa paggahom sang di-himpit nga mga tawo! Ang mga manuggahom sining sistema sang mga butang masami nga mapintas kag sila ang nagapanguna sa ila mga sakop sa mga inaway, nga nagresulta sa kamatayon sang minilyon. Amo kon ngaa ginlaygayan kita sang kasulatan nga indi kita magsalig sa mga tawo, “nga sa iya wala sing kaluwasan”! (Sal. 146:3 NW) Apang tuhay gid si Cristo kay ang iya paggahom mahigugmaon! “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan,” siling ni Jesus, “kag paumpawan ko kamo. Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sang kaumpawan sa inyo kaugalingon. Kay ang akon gota mahapos pas-anon kag ang akon lulan mamag-an.”​—Mat. 11:28-30.

Ang Katapusan nga mga Adlaw Malapit Na Matapos!

16. Paano matapos ining katapusan nga mga adlaw?

16 Ini nga kalibutan yara na sa katapusan nga mga adlaw, ukon yara na sa “katapusan sang sistema sang mga butang,” sugod sang 1914. (Mat. 24:3) Dali na gid lang mahanabo ang ginsiling ni Jesus nga “dakung kapipit-an.” (Basaha ang Mateo 24:21.) Ining kapipit-an nga wala sing kaanggid amo ang magalaglag sa bug-os nga kalibutan ni Satanas. Apang paano magasugod ang dakung kapipit-an? Kag paano ini matapos?

17. Ano ang ginasugid sang Biblia tuhoy sa pamuno sang dakung kapipit-an?

17 Ang dakung kapipit-an magaabot sing hinali. Huo, ang “adlaw ni Jehova” mahanabo sa wala ginapaabot, “sa tion nga magsiling sila: ‘Paghidait kag kalig-unan!’” (Basaha ang 1 Tesalonica 5:2, 3.) Ang gintagna nga kapipit-an magasugod kon maghunahuna ang mga pungsod nga malapit na nila masolusyunan ang pila sang  ila dalagku nga mga problema. Ang hinali nga pagkapukan sang “Babilonia nga Daku,” ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion, magapakibot sa kalibutan. Ang mga hari kag ang iban pa mahayanghag kon ipadapat na ang paghukom sa Babilonia nga Daku.​—Bug. 17:1-6, 18; 18:9, 10, 15, 16, 19.

18. Ano ang reaksion ni Jehova sa pag-atake ni Satanas sa Iya mga katawhan?

18 Sa sinang ital-ital nga tion, may “mga tanda sa adlaw kag sa bulan kag sa mga bituon,” kag “makita sa langit ang tanda sang Anak sang tawo.” Gani mahimo na nga ‘magtindog kita bangod ang pagtubos sa aton malapit na.’ (Luc. 21:25-28; Mat. 24:29, 30) Balikdon ni Satanas, ukon ni Gog kag sang iya puersa, ang katawhan sang Dios. Apang nahanungod sa sadtong nagaatake sa iya katawhan, si Jehova nagsiling: “Sia nga nagatandog sa inyo nagatandog sang tawotawo sang akon mata.” (Zac. 2:8, NW) Gani, ang mga panikasog ni Satanas nga laglagon sila indi magmadinalag-on. Ngaa? Bangod ang Soberanong Ginuo nga si Jehova magahulag sa gilayon agod luwason ang iya mga alagad.​—Ezeq. 38:9, 18.

19. Ngaa makasalig kita nga laglagon sang mga hangaway sang Dios ang sistema ni Satanas?

19 Sa tion nga maghulag na ang Dios batok sa mga pungsod, ‘makilala nila nga sia amo si Jehova.’ (Ezeq. 36:23, NW) Ipadala niya ang iya manuglaglag nga mga hangaway, ang linaksa nga mga espirituhanon nga mga tinuga nga ginapangunahan ni Cristo Jesus, agod papason ang nagkalabilin sa sistema ni Satanas sa duta. (Bug. 19:11-19) Kon madumduman naton ang isa ka hitabo nga sa isa lamang ka gab-i ginpatay ang “isa ka gatus kag kawaloan kag lima ka libo” nga mga kaaway sang Dios, makasalig gid kita nga mahapos lang para sa langitnon nga mga kasuldadusan ang pagpapas sa tanan nga bahin sang sistema ni Satanas sa duta samtang ang dakung kapipit-an nagahingapos sa Armagedon. (2 Hari 19:35; Bug. 16:14, 16) Itagbong sa kadadalman si Satanas kag ang iya mga demonyo sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Sa ulihi patyon gid sila.​—Bug. 20:1-3.

20. Ano ang himuon ni Jehova paagi sa iya Ginharian?

20 Matinluan ang duta, kag ang matarong nga mga tawo magakabuhi sa walay katubtuban diri sa duta. Pamatud-an ni Jehova nga sia ang Dakung Manluluwas. (Sal. 145:20) Paagi sa Ginharian, ibindikar niya ang iya soberanya, pakabalaanon ang iya ngalan, kag tumanon ang iya katuyuan sa duta. Kabay nga malipay ka gid sa imo ministeryo samtang ginabantala mo ang maayong balita kag ginabuligan yadtong mga “husto nga nahuyog para sa kabuhi nga walay katapusan” nga marealisar nila nga malapit na ang kaluwasan paagi sa Ginharian sang Dios!​—Binu. 13:48.

Madumduman Mo Bala?

• Paano ginpatalupangod ni Jesus ang importansia sang Ginharian?

• Ngaa mas kinahanglan naton karon ang kaluwasan?

• Ano nga mga hitabo ang aton mapaabot sa tion sang dakung kapipit-an?

• Paano ipakita ni Jehova nga sia ang Dakung Manluluwas?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga piktyur sa pahina 12, 13]

Gintagna sang Pulong sang Dios ang di-matupungan nga pagbantala sa bug-os nga kalibutan sa aton panahon

[Piktyur sa pahina 15]

Subong nga ginluwas ni Jehova si Noe kag ang iya pamilya, luwason man Niya kita

[Piktyur sa pahina 16]

“Pahiran [ni Jehova] ang tagsa ka luha . . . , kag wala na sing kamatayon.”​—Bug. 21:4