Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mag-uswag sa Espirituwal Paagi sa Pag-ilog sa Halimbawa ni Pablo

Mag-uswag sa Espirituwal Paagi sa Pag-ilog sa Halimbawa ni Pablo

 Mag-uswag sa Espirituwal Paagi sa Pag-ilog sa Halimbawa ni Pablo

“Nakapakig-away na ako sang maayo nga pagpakig-away, nadalagan ko na ang dalaganon tubtob sa katapusan, natuman ko na ang pagtuo.”​—2 TIM. 4:7.

1, 2. Ano ang ginbag-o ni Saulo nga taga-Tarso sa iya kabuhi, kag ano ang importante nga buluhaton ang ginhimo niya?

ISA sia ka maalam kag determinado nga tawo. Apang, ‘ginahimo niya ang mga butang nga ginahandum sang iya unod.’ (Efe. 2:3) Ginlaragway niya sang ulihi ang iya kaugalingon subong ‘manugpasipala, manughingabot kag tampalasan nga tawo.’ (1 Tim. 1:13) Ini nga tawo amo si Saulo nga taga-Tarso.

2 Apang sa pagligad sang tion, ginbag-o ni Saulo ang iya kabuhi. Ginbayaan niya ang iya anay mga dalanon kag naghimud-os sa pagkabuhi nga ‘wala nagapangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan kundi sang kaayuhan sang madamo.’ (1 Cor. 10:33) Nangin malulo na sia kag mapinalanggaon sa mga biktima sang iya kasingki sang una. (Basaha ang 1 Tesalonica 2:7, 8.) “Nangin ministro ako,” sulat niya, kag nagdugang: “Sa akon, nga isa ka tawo nga kubos pa sa labing kubos sa tanan nga balaan, ginhatag ining wala tupong nga kaayo, agod mapahayag ko sa mga pungsod ang maayong balita tuhoy sa di-matungkad nga kamanggaran ni Cristo.”​—Efe. 3:7, 8.

3. Paano makabulig sa aton ang mga sulat kag mga rekord sang pagministeryo ni Pablo?

 3 Madasig ang pag-uswag sa espirituwalidad ni Saulo, nga kilala man sa ngalan nga Pablo. (Binu. 13:9) Ang isa sa mga paagi agod mag-uswag man kita sa aton espirituwalidad amo ang pagtuon sa mga sulat kag rekord tuhoy sa ministeryo ni Pablo kag pag-ilog sa iya mga halimbawa sa pagpakita sing pagtuo. (Basaha ang 1 Corinto 11:1; Hebreo 13:7.) Tan-awon naton kon paano ini makapahulag sa aton sa paghimo sing maayo nga iskedyul sa personal nga pagtuon, pagpalambo sang aton gugma para sa mga tawo, kag pagtigayon sang husto nga pagtamod sa kaugalingon.

Kinabatasan ni Pablo nga Magtuon

4, 5. Paano nakabenepisyo si Pablo sa iya personal nga pagtuon?

4 Subong isa ka Fariseo nga nagbaton sang instruksion “sa tiilan ni Gamaliel, kag gintudluan sang estrikto nga panudlo sang Kasuguan sang mga katigulangan,” may diutay na nga ihibalo si Pablo sa Kasulatan. (Binu. 22:1-3; Fil. 3:4-6) Pagkatapos sia nga mabawtismuhan, ‘nagkadto sia sa Arabia,’ mahimo nga sa Desyerto sang Siria ukon sa pila ka malinong nga duog sa Arabian Peninsula nga nagakaigo gid sa pagpamalandong. (Gal. 1:17) Mahimo luyag ni Pablo nga pamalandungan ang mga pamatuod sang kasulatan nga si Jesus amo ang Mesias. Dugang pa, luyag niya nga mangin handa sa mga hilikuton nga nagahulat sa iya. (Basaha ang Binuhatan 9:15, 16, 20, 22.) Ginpanikasugan gid ni Pablo ang pagpamalandong sa espirituwal nga mga butang.

5 Paagi sa personal nga pagtuon natigayon ni Pablo ang ihibalo kag paghantop sa Kasulatan amo nga nangin epektibo sia sa pagtudlo sing kamatuoran. Halimbawa, sang yara si Pablo sa sinagoga sa Antioquia sa Pisidia, direkta niya nga ginkutlo ang di-magkubos sa lima ka teksto sa Hebreo nga Kasulatan sa pagpamatuod nga si Jesus amo ang Mesias. Madamo man nga beses nga ginsambit niya ang Hebreo nga Kasulatan. Makahalaylo gid ang iya pasad sa Biblia nga mga argumento, amo nga “madamo sa mga Judiyo kag sa mga proselita nga nagasimba sa Dios ang nagsunod kay Pablo kag kay Bernabe” agod makatuon sing dugang. (Binu. 13:14-44) Pagligad sang mga tinuig, samtang yara si Pablo sa iya dalayunan, ginkadtuan sia sang mga Judiyo nga nagapuyo sa Roma. Ginpaathagan sila ni Pablo “paagi sa pagpanaksi sing maid-id tuhoy sa ginharian sang Dios kag paagi sa paggamit sing makabuluyok nga pangatarungan sa ila tuhoy kay Jesus gikan sa kasuguan ni Moises kag sa sinulatan sang mga manalagna.”​—Binu. 28:17, 22, 23.

6. Paano si Pablo nakapabilin nga malig-on sa iya espirituwalidad sa idalom sang mga pagtilaw?

6 Sang nagaatubang si Pablo sing mga pagtilaw, padayon niya nga gin-usisa ang Kasulatan kag napalig-on gid sia sa inspirado nga mga mensahe sini. (Heb. 4:12) Sang yara sia sa bilangguan sa Roma kag malapit na lang pagapatyon, ginhangyo niya si Timoteo nga dal-on sa iya ang “mga linukot” kag “mga pergamino.” (2 Tim. 4:13) Mahimo nga bahin yadto sang Hebreo nga Kasulatan nga maukod gid niya nga gintun-an. Importante gid para kay Pablo ang iya kinabatasan sa pagtuon sa Biblia kag ang iya ihibalo sa Kasulatan agod makapabilin sia nga malig-on.

7. Ano nga mga benepisyo ang matigayon mo kon regular ka nga nagatuon sa Biblia?

7 Magauswag man ang aton espirituwalidad kon regular naton nga ginatun-an ang Biblia kag ginapamalandungan ini. (Heb. 5:12-14) Agod ipakita kon daw ano ka importante ang Pulong sang Dios, ang salmista nag-amba: “Ang kasogoan sang imo baba maayo pa sa akon sang linibo nga bulawan kag pilak. Ang imo mga sogo nagahimo sa akon nga maalam pa sa akon mga kaaway, kay sila yari sa akon gihapon. Ginpunggan ko ang akon tiil gikan sa tagsa ka malaut nga dalanon, agud nga matuman ko ang imo polong.” (Sal. 119:72, 98, 101) May kinabatasan ka bala sa personal nga pagtuon sa Biblia? Ginahandaan mo bala ang mga pribilehiyo sa pag-alagad sa Dios sa palaabuton paagi sa pagbasa kag pagpamalandong sa Biblia adlaw-adlaw?

Natun-an ni Saulo nga Higugmaon ang mga Tawo

8. Paano ginpakig-angutan ni Pablo ang mga di-katapo sang Judaismo?

8 Isa na ka relihioso nga tawo si Saulo antes pa sia nangin Cristiano, apang wala sia sing kabalaka sa mga indi katapo sang Judaismo. (Binu. 26:4, 5) Yara sia sang ginbato sang pila ka mga Judiyo si Esteban, kag gin-ugyunan ini. Mahimo para sa iya takus  gid kag makatarunganon ang pagbato kay Esteban. (Binu. 6:8-14; 7:54–8:1) Ang gin-inspirar nga rekord nagsiling: “Si Saulo malaglagon nga nakig-angot sa kongregasyon. Nagsulod sia sa mga balay kag ginganoy niya ang mga lalaki kag mga babayi kag ginpabilanggo sila.” (Binu. 8:3) ‘Ginhingabot niya pa sila tubtob sa iban nga mga siudad.’​—Binu. 26:11.

9. Ano nga hitabo ang nakapahunahuna kay Saulo nga bag-uhon ang iya pagpakig-angot sa mga tawo?

9 Nagapakadto si Saulo sa Damasco agod hingabuton ang mga sumulunod ni Cristo, sang nagpakita si Ginuong Jesus sa iya. Bangod sang tuman nga kasanag sang Anak sang Dios, nabulag si Saulo kag nagsalig na lang sa bulig sang iban. Sang gingamit ni Jehova si Ananias agod ipasag-uli ang iya panulok, nagbag-o ang pagtamod ni Saulo sa mga tawo. (Binu. 9:1-30) Sang nangin sumulunod na sia ni Cristo, ginpanikasugan niya nga ilugon ang pagpakig-angot ni Jesus sa iban. Buot silingon, indi na sia masingki kundi ‘nagapakighidait na sia sa tanan nga tawo.’​—Basaha ang Roma 12:17-21.

10, 11. Paano ginpakita ni Pablo ang iya matuod nga gugma sa mga tawo?

10 Indi kontento si Pablo nga may yara lamang sia maayo nga kaangtanan sa iban. Luyag pa gid niya nga ipakita ang iya matuod nga gugma sa ila, kag nahimo niya ini paagi sa pagministeryo. Ginbantala niya ang maayong balita sa Asia Minor sang una sia nga naglakbay subong misyonero. Bisan pa mabaskog ang pagpamatok, ginsentro gihapon ni Pablo kag sang iya mga upod ang ila igtalupangod sa pagbulig sa iban agod mangin Cristiano. Ginbisitahan nila liwat ang Listra kag Iconio bisan pa nga luyag patyon sang mga manugpamatok didto si Pablo.​—Binu. 13:1-3; 14:1-7, 19-23.

11 Sang ulihi, ginpangita ni Pablo kag sang iya mga kaupod ang mga tawo nga luyag mangin suod sa Dios sa siudad sang Filipos sa distrito sang Macedonia. Nasapwan nila ang Judiyong proselita nga si Lidia nga namati gid sa ila kag sang ulihi nangin isa man ka Cristiano. Ginbunal sila sang mga awtoridad kag dayon ginpabilanggo. Apang, ginbantalaan ni Pablo ang manugbilanggo nga sang ulihi nangin sumilimba man ni Jehova upod ang iya pamilya.​—Binu. 16:11-34.

12. Paano ang anay tampalasan nga si Saulo nangin mahigugmaon nga apostol ni Jesucristo?

12 Ngaa ginbaton sang anay manugpamatok ang pagtuo sang iya nangin mga biktima? Ano ang nagpahulag sa anay tampalasan nga tawo nga mangin maayo kag mahigugmaon nga apostol, nga handa maghatag sang iya kabuhi agod makatuon ang iban sang kamatuoran nahanungod sa Dios kag kay Cristo? Ginpaathag ini mismo ni Pablo: “[Ang] Dios, nga . . . nagtawag sa akon paagi sa iya wala tupong nga kaayo, nga ipahayag ang iya Anak paagi sa akon.” (Gal. 1:15, 16) Nagsulat si Pablo kay Timoteo: “Ginpakitaan ako sing kaluoy bangod paagi sa akon nga labing makasasala mapakita ni Cristo Jesus ang iya bug-os nga pagkamapinasensiahon subong isa ka sulundan sang mga magapasad sang ila pagtuo sa iya para sa kabuhi nga walay katapusan.” (1 Tim. 1:16) Ginpatawad ni Jehova si Pablo, gani nabatyagan niya ang kaluoy kag walay tupong nga kaayo sang Dios. Bangod sini, napahulag sia nga higugmaon ang iban paagi sa pagpaambit sa ila sing maayong balita.

13. Ano ang magapahulag sa aton nga higugmaon ang iban, kag paano naton ini mahimo?

13 Sing kaanggid, ginapatawad man ni Jehova ang aton mga sala kag mga sayop. (Sal. 103:8-14) “Kon ang mga sayop amo ang imo ginabantayan, O Jah, O Jehova, sin-o bala ang makatindog?” pamangkot sang salmista. (Sal. 130:3, NW) Bangod sa kaluoy sang Dios sa aton, may yara  kita pribilehiyo nga mag-alagad sa iya kag may paglaum nga mabuhi sing walay katapusan. Nangin importante gid sa aton tanan ang wala tupong nga kaayo sang Dios. Gani, kaangay ni Pablo dapat mapahulag man kita nga higugmaon ang iban paagi sa pagbantala kag pagtudlo sa ila sing kamatuoran, kag paagi man sa pagpalig-on sa aton mga masigkatumuluo.​—Basaha ang Binuhatan 14:21-23.

14. Paano naton mapasangkad ang aton pagpakigbahin sa pagbantala?

14 Luyag ni Pablo nga pasangkaron kag pauswagon ang iya pagbantala sing maayong balita, kag napahulag gid sia sa halimbawa ni Jesus. Ginpakita sang Anak sang Dios ang iya walay tupong nga gugma paagi sa pagbantala nga hilikuton. Si Jesus nagsiling: “Ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mamumugon. Busa, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mamumugon sa iya alanyon.” (Mat. 9:35-38) Nakita ni Pablo nga madamo pa ang kinahanglan nga manugbantala. Gani, agod makapanghikot sia suno sa iya mga pangabay, nangin halimbawa sia sa kakugi sa pagbantala agod mahaylo man niya ang iban. Kamusta ikaw? Mapauswag mo pa bala ang kalidad sang imo pagbantala? Ukon mahimo ka bala makapayunir agod mapasangkad mo ang imo pagpakigbahin sa pagbantala nga hilikuton tuhoy sa Ginharian? Ipakita naton ang aton matuod nga gugma sa iban paagi sa pagbulig sa ila nga ‘makapanguyapot sing hugot sa pulong sang kabuhi.’​—Fil. 2:16.

Ang Pagtamod ni Pablo sa Iya Kaugalingon

15. Paano ginatamod ni Pablo ang iya kaugalingon kon ipaanggid sa iya mga masigka-Cristiano?

15 Subong isa ka Cristiano nga ministro, may isa pa ka kinaiya si Pablo nga takus gid ilugon. Bisan pa madamo na sia sing mga pribilehiyo sa kongregasyon, nahibaluan ni Pablo nga natigayon niya ini indi tungod sa iya mga ikasarang kag paghimud-os lamang. Nahangpan niya nga ining mga pagpakamaayo iya nabaton bangod sa wala tupong nga kaayo sang Dios. Nahibaluan niya nga ang iban nga mga Cristiano epektibo man nga mga ministro sang maayong balita. Bisan pa sang iya madamo nga pribilehiyo sa tunga sang katawhan sang Dios, nagpabilin sia nga mapainubuson.​—Basaha ang 1 Corinto 15:9-11.

16. Paano ginpadayag ni Pablo ang pagkamapainubuson tuhoy sa isyu sang pagtuli?

16 Binagbinaga kon ano ang ginhimo ni Pablo sang may nag-utwas nga problema sa Antioquia nga siudad sang Siria. Nagbahinbahin ang Cristianong kongregasyon bangod sa isyu sang pagpatuli. (Binu. 14:26–15:2) Si Pablo ang nanguna sa pagbantala sa mga wala matuli nga mga Gentil, bangod sini mahimo nga tamdon niya ang iya kaugalingon nga amo ang eksperto sa pagpakig-angot sa mga di-Judiyo kag gani sia lamang ang may ikasarang sa pagsolbar sang problema. (Basaha ang Galacia 2:8, 9.) Apang sang ang iya pagpanikasog wala nagmadinalag-on, mapainubuson niya nga ginsunod ang kahimusan nga dal-on ang kaso sa nagadumala nga hubon sa Jerusalem agod mabinagbinag ang problema. Ginpamatian sang hubon ang problema, naghimo sila sing desisyon kag gintangdo si Pablo nga mangin isa sa mga mensahero nila. Nagkooperar gid si Pablo sa ila desisyon. (Binu. 15:22-31) Gani, ‘nanguna si Pablo sa pagpakita sing dungog’ sa iya mga masigka-alagad.​—Roma 12:10b.

17, 18. (a) Ano ang napalambo nga balatyagon ni Pablo para sa kongregasyon? (b) Tuhoy sa reaksion sang mga gulang sa Efeso sang magbiya si Pablo, nagapakita ini nga ano sia nga sahi sang tawo?

17 Wala ginpain sang mapainubuson nga si Pablo ang iya kaugalingon sa mga kauturan sa mga  kongregasyon. Sa baylo, nangin suod pa gid sia sa ila. Sa hingapusan sang iya sulat para sa mga taga-Roma, gintamyaw niya ang kapin sa 20 ka tawo nga ginasambit gid ang ila tagsa ka ngalan. Ang kalabanan sa ila wala na mahinambitan sa Kasulatan, kag pila lamang ang may pinasahi nga pribilehiyo. Apang mainunungon sila nga mga alagad ni Jehova, amo nga palangga gid sila ni Pablo.​—Roma 16:1-16.

18 Ang pagkamainabyanon kag pagkamapainubuson ni Pablo nagpalig-on gid sa mga kongregasyon. Sang nakigkita sia sa mga gulang sa Efeso sa katapusan nga tion, “ginhakos nila si Pablo kag mapinalanggaon nga ginhalukan sia, bangod nasubuan gid sila sa pulong nga ginhambal niya nga indi na nila makita ang iya nawong.” Indi mangin amo sadto ang reaksion sang mga gulang kon nangin bugalon si Pablo.​—Binu. 20:37, 38.

19. Paano naton mapakita ang “pagpaubos sang hunahuna” kon nagapakig-angot sa aton mga masigka-Cristiano?

19 Kon luyag naton mag-uswag sa espirituwal, dapat man kita mangin mapainubuson kaangay ni Pablo. Ginpalig-on niya ang iya mga masigka-Cristiano nga mangin isa “nga wala nagahimo sang bisan ano bangod sa huyog nga makigbais ukon bangod sa sobra nga pagpaimportante sang kaugalingon, kundi may pagpaubos sang hunahuna nga nagakabig sa iban nga labaw sa inyo.” (Fil. 2:3) Paano naton masunod ina nga laygay? Ang isa ka paagi amo ang pagkooperar sa mga gulang sa kongregasyon, pagsunod sa ila mga panuytoy, kag pagbaton sa ila mga hudisyal nga desisyon. (Basaha ang Hebreo 13:17.) Dugang pa, tahuron man naton ang aton mga kauturan sa kongregasyon. Sa masami, naghalin sa nagkalainlain nga pungsod, kultura, kag rasa ang mga indibiduwal sa sulod sang isa ka kongregasyon. Indi bala nga dapat man nga mangin mahigugmaon kita kag walay pinasulabi kaangay ni Pablo? (Binu. 17:26; Roma. 12:10a) Ginapalig-on kita nga ‘batunon ang isa kag isa, subong nga ginbaton man kita ni Cristo, agod mahimaya ang Dios.’​—Roma 15:7.

“Magdalagan nga may Pagbatas” sa Dalaganon Padulong sa Kabuhi

20, 21. Paano kita mangin madinalag-on sa pagdalagan sa dalaganon padulong sa kabuhi nga walay katapusan?

20 Mahimo mapaanggid ang kabuhi sang isa ka Cristiano sa marathon. Si Pablo nagsulat: “Nadalagan ko na ang dalaganon tubtob sa katapusan, natuman ko na ang pagtuo. Sugod karon natigana sa akon ang purongpurong sang pagkamatarong, nga ihatag sa akon sang Ginuo, ang matarong nga hukom, subong padya sa amo nga adlaw, apang indi lamang sa akon kundi sa tanan man nga nagahigugma sang iya pagpadayag.”​—2 Tim. 4:7, 8.

21 Mangin madinalag-on man kita sa pagdalagan sa dalaganon padulong sa kabuhi nga walay katapusan kon ginailog naton ang halimbawa ni Pablo. (Heb. 12:1) Gani, paagi sa aton kinabatasan sa personal nga pagtuon, pagpalambo sang tudok nga gugma para sa mga tawo, kag pagpabilin nga mapainubuson, padayon nga magauswag ang aton espirituwalidad bisan ano man ang aton kahimtangan.

Ano ang Imo Sabat?

• Paano nakabenepisyo si Pablo sa iya regular nga pagtuon sa Kasulatan?

• Ngaa importante gid para sa mga Cristiano ang ila matuod nga gugma sa mga tawo?

• Ano nga mga kinaiya ang makabulig sa imo agod mangin walay pinasulabi ka sa iban?

• Paano makabulig sa imo ang halimbawa ni Pablo sa pagkooperar sa mga gulang sa inyo kongregasyon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 23]

Magkuha sing kalig-on gikan sa Kasulatan, kaangay ni Pablo

[Piktyur sa pahina 24]

Ipakita ang gugma paagi sa pagpaambit sing maayong balita sa iban

[Piktyur sa pahina 25]

Nakahibalo ka bala kon ngaa palangga gid sang mga kauturan si Pablo?