Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Alagda si Jehova Samtang Bata Ka Pa

Alagda si Jehova Samtang Bata Ka Pa

 Alagda si Jehova Samtang Bata Ka Pa

“Magpadayon ka sa mga butang nga imo natun-an kag nabuyok ka nga patihan.”​—2 TIM. 3:14.

1. Paano ginatamod ni Jehova ang pag-alagad sang iya pamatan-on nga mga Saksi?

HAMILI gid para kay Jehova ang sagrado nga pag-alagad sang mga pamatan-on, amo kon ngaa nag-inspirar sia sing tagna tuhoy sa ila. “Ang imo katawohan nagahalad sang ila kaugalingon sing kinabubut-on sa adlaw sang imo gahum sa balaan nga pagpanaput,” amba sang salmista. “Gikan sa tiyan sang kaagahon may ton-og ka sang imo pagkapamatan-on.” (Sal 110:3) Huo, para kay Jehova bilidhon gid ang mga pamatan-on nga handa mag-alagad sa iya.

2. Ano nga mga impluwensia sang kalibutan ang ginaatubang sang mga pamatan-on karon tuhoy sa ila palaabuton?

2 Kamo nga mga pamatan-on, gindedikar na bala ninyo ang inyo kaugalingon kay Jehova? Madamo ang nabudlayan sa paghimo sini nga desisyon. Ini bangod ang mga negosyante, mga manunudlo, kag kon kaisa mga katapo sang pamilya pa gani ukon mga abyan ang nagahaylo sa mga pamatan-on nga himud-usan ang materyal nga mga butang. Masami nga ginayaguta sang kalibutan ang mga pamatan-on nga nagapanikasog nga mag-alagad kay Jehova. Apang ang matuod, ang pag-alagad sa matuod nga Dios amo ang pinakamaayo nga dalanon sang kabuhi. (Sal. 27:4) Tuhoy sini, binagbinaga ang tatlo ka pamangkot: Ngaa dapat mo alagaron ang Dios? Paano ka mangin madinalag-on subong dedikado nga alagad ni Jehova bisan pa kon ano ang isiling ukon himuon sang iban sa imo? Ano nga mga pribilehiyo sa pag-alagad ang bukas para sa imo?

Takus Gid nga Alagaron si Jehova

3. Ang apresasyon sa mga tinuga ni Jehova magapahulag sa aton nga himuon ang ano?

3 Ngaa dapat mo alagaron ang matuod kag buhi nga Dios? Ang panguna nga rason amo ang narekord sa Bugna 4:11: “Takus ka, Jehova, nga amon Dios, nga magbaton sang himaya kag dungog kag gahom, bangod gintuga mo ang tanan nga butang, kag bangod sang imo kabubut-on nagluntad sila kag natuga.” Si Jehova amo ang dalayawon nga Manunuga sang tanan nga butang. Daw ano katahom sang duta! Ang mga kakahuyan, kabulakan, kasapatan, kadagatan, kabukiran, kag mga busay, ini tanan gintuga ni Jehova. ‘Ang duta puno sang mga manggad sang Dios’ suno sa Salmo 104:24. Pasalamatan gid naton si Jehova kay bangod sa iya gugma gintuga niya kita nga may lawas kag hunahuna agod mangin malipayon kita sa pagkabuhi diri sa duta! Ang aton apresasyon sa iya makahalawhaw nga mga tinuga amo ang magapahulag sa aton nga alagaron sia, indi bala?

4, 5. Ano nga mga hitabo ang nagpasuod sang kaangtanan ni Josue kay Jehova?

4 Ang isa pa ka rason kon ngaa takus gid nga alagaron si Jehova amo ang masapwan sa mga pulong sang Israelinhon nga lider nga si Josue. Sang malapit na ang iya kamatayon, ginsingganan ni Josue ang katawhan sang Dios: “Nakahibalo kamo sa bug-os ninyo nga mga tagiposoon kag sa bug-os ninyo nga mga kalag, nga wala sing isa ka butang nga nakulang sa tanan nga maayo nga ginpamolong nahanungud sa inyo sang GINOO nga inyo Dios; ang tanan nahanabu sa inyo.” Ngaa nasiling ini ni Josue?​—Jos. 23:14.

5 Bangod nagdaku si Josue sa Egipto, nahibaluan niya ang tuhoy sa ginsaad ni Jehova nga duta para sa mga Israelinhon. (Gen. 12:7; 50:24, 25; Ex. 3:8) Nasaksihan niya kon paano gintuman ni Jehova ang iya saad paagi sa pagpahanabo sing Napulo ka Kalalat-an amo nga napilitan ang batinggilan nga si Paraon nga hatagan sing kahilwayan ang mga Israelinhon. Isa si Josue sa mga  nakatabok sa Dagat nga Mapula, kag nasaksihan niya ang pagtabon sang dagat kay Paraon upod sa iya mga soldado. Sa malawig nga pagpanglakatan sang mga Israelinhon sa ‘daku kag makakulugmat nga kamingawan’ nga Desyerto sang Sinai, nakita niya mismo kon paano gin-aman ni Jehova ang ila mga kinahanglanon, amo nga wala gid sing isa nga napatay sa ila bangod sa gutom ukon kauhaw. (Deut. 8:3-5, 14-16; Jos. 24:5-7) Naeksperiensiahan man ni Josue kon paano ginsakdag sang Dios nga ginasimba niya kag sang mga Israelinhon ang ila hilikuton sang gindaug nila ang gamhanan nga mga pungsod sang Canaan kag ginpanag-iyahan ang Ginsaad nga Duta.​—Jos. 10:14, 42.

6. Ano ang magapahulag sa imo nga alagaron ang Dios?

6 Nahibaluan ni Josue nga gintuman ni Jehova ang Iya mga saad. Gani, nagsiling sia: “Nahanungud sa akon kag sa akon panimalay, magaalagad kami sa GINOO.” (Jos. 24:15) Kamusta naman sa imo bahin? Kon panumdumon mo ang mga saad ni Jehova nga natuman na, kag sa mga pagatumanon pa niya, luyag mo man bala nga alagaron sia kaangay ni Josue?

7. Ngaa importante gid ang pagpabawtismo?

7 Kon pamalandungan mo ang mga binuhatan ni Jehova kag ang iya makatilingala kag masaligan gid nga mga saad, mapahulag ka indi lamang sa pagdedikar sang imo kabuhi sa iya kundi simbuluhan man ini paagi sa pagpabawtismo sa tubig. Kon luyag mo mangin alagad sang Dios, dapat ka magpabawtismo. Maathag ini nga ginpakita sang aton Huwaran, si Jesus. Antes niya ginsugdan ang iya buluhaton subong Mesias, nagpabawtismo sia anay kay Juan Bautista. Ngaa? Sia nagsiling: “Nagpanaug ako gikan sa langit agod himuon, indi ang akon kabubut-on, kundi ang kabubut-on sang nagpadala sa akon.” (Juan 6:38) Gani, nagpabawtismo si Jesus agod ipakita nga ginhalad na niya ang iya kaugalingon sa pagtuman sa kabubut-on sang iya Amay.​—Mat. 3:13-17.

8. Ngaa nag-alagad si Timoteo sa Dios, kag ano ang dapat mo man nga himuon?

8 Binagbinaga man ang halimbawa ni Timoteo, isa ka pamatan-on nga Cristiano nga sang ulihi ginhatagan ni Jehova sing madamo nga buluhaton kag pribilehiyo. Ngaa nag-alagad sia sa matuod nga Dios? Ang Biblia nagsugid sa aton nga ‘natun-an niya ang mga butang kag nabuyok sia nga patihan ini.’ (2 Tim. 3:14) Kon natun-an mo na ang Pulong sang Dios kag kumbinsido ka nga matuod ang mga panudlo sini, kaangay ni Timoteo, kinahanglan mo man nga magdesisyon nga mag-alagad sa Dios. Ngaa indi mo pag-istoryahon ang imo mga ginikanan tuhoy sini? Upod sa mga gulang sa kongregasyon, buligan ka nila nga mahangpan ang mga pasad sa Biblia nga mga kinahanglanon agod makapabawtismo ka.​—Basaha ang Binuhatan 8:12.

9. Ano ang mahimo nga reaksion sang iban kon magpabawtismo ka?

9 Kon nabawtismuhan ka na, isa gid ini ka maayo nga tikang sa pag-alagad sa matuod nga Dios. Sa paghimo sini, nag-entra ka sa isa ka dalaganon nga ang padya amo ang kalipay karon kag kabuhi nga walay katapusan sa palaabuton bangod ginhimo mo ang kabubut-on sang Dios. (Heb. 12:2, 3) Mapahalipay mo man ang imo pamilya kag ang imo mga abyan sa Cristianong kongregasyon nga nag-entra na sa amo nga dalaganon. Apang labaw sa tanan, mapasadya mo ang tagipusuon ni Jehova. (Basaha ang Hulubaton 23:15.) Mahimo nga indi mahangpan sang iban ang imo desisyon nga alagaron si Jehova kag indi sila mag-ugyon sa sini. Ukon mahimo pa gani nga pamatukan ka nila.  Apang malampuwasan mo ini nga mga kabudlayan.

Kon Pamatukan Ka sang Iban

10, 11. (a) Ano ang mahimo nga ipamangkot sang mga tawo sa imo tuhoy sa imo desisyon nga alagaron ang Dios? (b) Ano ang matun-an mo sa kon paano ni Jesus ginsabat ang mga pamangkot tuhoy sa matuod nga pagsimba?

10 Mahimo nga indi mahangpan sang imo mga kabutho, mga kaingod, kag mga paryente ang imo desisyon nga mag-alagad kay Jehova. Mahimo nagapalibog sila kon ngaa amo sina ang imo desisyon, kag pamangkuton ka nila kon ano ang imo ginapatihan. Paano mo sila sabton? Siempre pa, dapat mo anay usisaon ang imo hunahuna kag balatyagon agod mapaathag mo sa ila ang imo desisyon. Sa pagsabat mo sa ila mga pamangkot, maayo gid nga sundon ang halimbawa ni Jesus.

11 Sang ginpamangkot sang mga Judiyong lider sang relihion si Jesus tuhoy sa pagkabanhaw, gintuon ni Jesus ang ila igtalupangod sa kasulatan nga wala pa anay nila mahunahuna. (Ex. 3:6; Mat. 22:23, 31-33) Sang ginpamangkot sia sang escriba kon ano ang pinakadaku nga sugo, ginkutlo ni Jesus ang nagakaigo nga teksto sa Biblia. Nagpasalamat gid ang escriba sa sabat ni Jesus sa iya. (Lev. 19:18; Deut. 6:5; Mar. 12:28-34) Ang paggamit ni Jesus sang Kasulatan kag ang iya paagi sa pagpakig-istorya nagresulta sa ‘pagbahinbahin sang kadam-an’ amo nga wala sia mahalitan sang iya mga manugpamatok. (Juan 7:32-46) Kon ginapamangkot ka tuhoy sa imo pagtuo, gamita ang Biblia sa pagsabat upod ang “kalulo kag tudok nga pagtahod.” (1 Ped. 3:15) Apang kon indi ka kahibalo sang sabat, batuna ini kag isiling nga magapanalawsaw ka anay. Kon may yara ka sing Watch Tower Publications Index ukon Watchtower Library sa CD-ROM, gamita ini sa pagpanalawsaw. Paagi sa maayo nga paghanda, ‘mahibaluan mo kon paano ka dapat magsabat.’​—Col. 4:6.

12. Ngaa indi mo dapat pagtugutan ang paghingabot nga magapaluya sa imo?

12 Apang mahimo nga indi lamang sila mamangkot tuhoy sa imo tindog kag mga pagpati. Ini bangod ang kaaway sang Dios nga si Satanas nga Yawa amo ang nagagahom sa kalibutan. (Basaha ang 1 Juan 5:19.) Gani, maeksperiensiahan naton ang mga pagpamatok kag indi naton mapaabot nga batunon kita sang tanan ukon hatagan sing komendasyon. Mahimo nga ‘pakalainon’ ka sang pila kag padayon nila nga himuon ini. (1 Ped. 4:4) Apang, panumduma nga wala ikaw nagaisahanon. Si Jesus ginhingabot man. Amo man si apostol Pedro, gani sia nagsulat: “Mga hinigugma, indi kamo matingala sa pagpanunog [pag-antos] sa tunga ninyo, nga nagakatabo sa inyo subong pagtilaw, nga subong bala nga makatilingala nga butang ang nahanabo sa inyo. Sa baylo, padayon kamo nga magkasadya kay mga umalambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo.”​—1 Ped. 4:12, 13.

13. Ngaa nalipay ang mga Cristiano kon ginahingabot sila?

13 Kon tungod sang pagka-Cristiano nagabatas ka sing mga paghingabot, dapat ka magkalipay! Ngaa? Kay kon ginakahamut-an ka sang kalibutan, buot silingon nagakabuhi ka suno sa talaksan ni Satanas kag indi sa Dios. Nagpaandam si Jesus: “Kailo kamo, kon ang tanan nga tawo maghambal sing maayo nahanungod sa inyo, kay kaangay sini nga mga butang ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa butig nga mga manalagna.” (Lucas 6:26) Kon ginahingabot ka, nagapakita lamang ini nga akig si Satanas kag ang iya kalibutan sa imo bangod ginaalagad mo si Jehova. (Basaha ang Mateo  5:11, 12.) Gani, kon ‘ginapakahuy-an ka tungod sa ngalan ni Cristo’ isa ini ka rason sa pagkalipay.​—1 Ped. 4:14.

14. Ano nga mga benepisyo ang matigayon mo kon magpabilin ka nga matutom bisan pa may mga paghingabot?

14 Kon magpabilin ka nga matutom kay Jehova bisan pa may mga paghingabot, matigayon mo ang di-magkubos sa apat ka benepisyo. Makapanaksi ka tuhoy sa Dios kag sa iya Anak. Mapalig-on mo ang imo Cristianong mga kauturan paagi sa imo katutom kag pagbatas. Ang iban nga nagapanilag nga wala pa makakilala kay Jehova mahimo mapahulag nga kilalahon sia. (Basaha ang Filipos 1:12-14.) Samtang maeksperiensiahan mo ang ginaaman ni Jehova nga kusog agod mabatas mo ang mga pagtilaw, magadalom pa gid ang imo gugma sa iya.

“Isa ka Daku nga Ganhaan” ang Bukas Para sa Imo

15. Ano ang “daku nga ganhaan” ang ginbuksan kay apostol Pablo?

15 Tuhoy sa pagministeryo ni apostol Pablo sa Efeso, sia nagsulat: “Isa ka daku nga ganhaan nga nagadul-ong sa hilikuton ang nabuksan sa akon.” (1 Cor. 16:8, 9) Amo ini ang ganhaan para sa mas masangkad nga hilikuton sa pagbantala sang maayong balita kag paghimo sing disipulo sa sina nga siudad. Paagi sa pagbaton sini nga pribilehiyo, madamo sing nabuligan si Pablo nga makilala kag masimba si Jehova.

16. Sang 1919, paano nagsulod sa “bukas nga ganhaan” ang hinaplas nga nagkalabilin?

16 Sang 1919, ginbutang sang ginhimaya nga si Jesucristo ang “bukas nga ganhaan” sa atubangan sang hinaplas nga nagkalabilin. (Bug. 3:8) Nagsulod sila sa sini nga ganhaan paagi sa pagsugod sa pagbantala sang maayong balita kag pagtudlo tuhoy sa kamatuoran sa Biblia sing mas makugi kon ipaanggid sa mga nagliligad. Ano ang resulta sang ila pagministeryo? Sa karon, ang maayong balita nabantala na tubtob sa ukbong sang duta, kag halos pito ka milyon ka tawo ang may paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa bag-ong kalibutan sang Dios.

17. Paano ka makasulod sa “isa ka daku nga ganhaan nga nagadul-ong sa hilikuton”?

17 Tubtob karon, bukas gihapon para sa mga alagad ni Jehova ang “daku nga ganhaan nga nagadul-ong sa hilikuton.” Nabatyagan sang mga nagasulod sa sini ang kalipay kag kaayawan bangod nagapakigbahin sila sing bug-os sa pagbantala sing maayong balita. Kamo nga mga pamatan-on nga alagad ni Jehova, daw ano bala ka importante sa inyo ang pribilehiyo sa pagbulig sa iban nga “magtuo sa maayong balita”? (Mar. 1:14, 15) Nahunahuna mo man bala nga mag-auxiliary ukon magregular payunir? Nangin bukas man sa inyo ang pribilehiyo sa pagboluntaryo sa pagpatindog sang mga Kingdom Hall, pag-alagad sa Bethel, kag pagmisyonero. Bangod malapit na lang ang katapusan sining malaut nga kalibutan ni Satanas, ang pagsulod sa sining mga pribilehiyo sa pag-alagad para sa Ginharian mas labi na gid nga hilingagawon kada adlaw. Samtang may tion pa, indi ka bala magsulod sa sining “daku nga ganhaan”?

‘Tilawi kag Tan-awa nga si Jehova Maayo’

18, 19. (a) Ano ang nagpalig-on sa handum ni David nga alagaron si Jehova? (b) Paano ginpakita ni David nga wala gid sia naghinulsol sa pag-alagad sa Dios?

18 Ang gin-inspirar nga salmista nga si David nag-agda sa iban nga ‘tilawan kag tan-awon nga si Jehova maayo.’ (Sal. 34:8, NW) Sang bata pa si Hari David sang dumaan nga Israel kag isa pa ka manugbantay sang karnero, ginluwas sia ni Jehova gikan sa pagsalakay sang mabangis nga mga sapat. Ginbuligan sia sang Dios sa iya pagpakig-away kay Goliat kag ginluwas sia gikan sa iban pa nga mga katalagman. (1 Sam. 17:32-51; Sal. 18, superskripsion) Bangod sa wala tupong nga kaayo sang Dios, napahulag si David sa pagsulat: “O GINOO,  nga akon Dios, madamu ang makatilingala nga buhat nga imo nahimo, kag ang imo mga hunahuna ayon sa amon; dili sila mapaanggid sa imo!”​—Sal. 40:5.

19 Ginahigugma gid ni David si Jehova kag luyag niya nga dayawon Sia sa bug-os niya nga hunahuna kag tagipusuon. (Basaha ang Salmo 40:8-10.) Wala gid naghinulsol si David nga ginhinguyang niya ang iya kabuhi sa pagsimba sa matuod nga Dios. Ang pagkabuhi nga may diosnon nga debosyon amo ang labing bilidhon nga bahandi para sa iya, kag amo ini ang naghatag sa iya sing walay tupong nga kalipay. Sang tigulang na sia, si David nagsiling: “Ikaw akon paglaum, O GINOO, ikaw akon salaligan, O GINOO, kutub sa akon pagkapamatan-on. Gani bisan ako tigulang na kag ubanon, O Dios, dili ako pagbayai.” (Sal. 71:5, 18) Mas nangin malig-on ang pagsalig kag pagpakig-abyan ni David kay Jehova, bisan pa maluya na sia sa pisikal.

20. Ngaa ang pag-alagad sa Dios amo ang pinakamaayo nga sahi sang pagkabuhi?

20 Ang kabuhi nanday Josue, David kag Timoteo dugang nga nagpamatuod nga ang pag-alagad kay Jehova amo ang pinakamaayo nga sahi sang pagkabuhi. Ang temporaryo nga mga bentaha sa materyal nga makuha mo sa imo trabaho sa sining kalibutan, indi makatumbas sa dayon nga benepisyo nga matigayon mo kon ‘alagaron mo si Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag kalag.’ (Jos. 22:5, NW) Kon wala mo pa madedikar ang imo kabuhi kay Jehova paagi sa pangamuyo, pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ano bala ang nagapugong sa akon nga mangin Saksi ni Jehova?’ Kon bawtismado ka na, luyag mo bala nga mangin malipayon pa gid? Nian, pasangkara ang imo pag-alagad sa Dios kag magpadayon sa pag-uswag subong isa ka Cristiano. Ang masunod nga artikulo magapakita kon paano mo ini mahimo paagi sa pag-ilog sa halimbawa ni Pablo.

Ano ang Imo Sabat?

• Maghatag sing duha ka rason kon ngaa dapat naton alagaron ang Dios.

• Ano ang nakabulig kay Timoteo nga magdesisyon nga alagaron ang Dios?

• Ngaa kinahanglan mo nga mangin malig-on kon nagaatubang sang mga paghingabot?

• Ano nga mga pribilehiyo sa pag-alagad ang bukas para sa imo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 18]

Ang pag-alagad kay Jehova amo ang pinakamaayo nga sahi sang pagkabuhi

[Piktyur sa pahina 19]

Kon ginapamangkot ka tuhoy sa imo pagtuo, masabat mo bala ini?