Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagkasoberano ni Jehova kag ang Ginharian sang Dios

Ang Pagkasoberano ni Jehova kag ang Ginharian sang Dios

 Ang Pagkasoberano ni Jehova kag ang Ginharian sang Dios

“Imo, O GINOO, ang pagkadaku, kag ang gahum, kag ang himaya, kag ang pagdaug, kag ang pagkahalangdon; . . . imo, O GINOO, ang ginharian.”—1 CRONICA 29:11.

1. Ngaa may kinamatarong si Jehova nga mangin Soberano nga Manuggahom sang uniberso?

“ANG GINOO nagpalig-on sang iya trono sa kalangitan, kag ang iya ginharian nagagahum sa tanan.” (Salmo 103:19) Paagi sa sini nga pinamulong, ginpatalupangod sang salmista ang sadsaran nga kamatuoran tuhoy sa paggahom. Subong Manunuga, may kinamatarong si Jehova nga Dios nga mangin Soberano nga Manuggahom sang uniberso.

2. Paano ginlaragway ni Daniel ang paggahom ni Jehova sa langit?

2 Siempre pa, agod mapakita sang isa ka manuggahom ang iya pagkasoberano, kinahanglan nga may yara sia mga sakop. Sa umpisa, ginpakita ni Jehova ang iya pagkasoberano sa iya gintuga nga espiritu nga mga tinuga—una, sa iya bugtong nga Anak kag nian, sa mga anghel. (Colosas 1:15-17) Sang ulihi, nakita ni manalagna Daniel ang paggahom ni Jehova sa langit paagi sa isa ka damgo. Nagsiling sia: “Nakita ko, ginpahamtang ang mga trono kag ang isa nga [“Dumaan sang mga Adlaw,” NW] naglingkod; . . . Ang mga linibo sang mga linibo nag-alagad sa iya, kag linaksa sa mga linaksa nagtilindug sa atubangan niya.” (Daniel 7:9, 10) Sa sulod sang binilyon ka tuig, ang “Dumaan sang mga Adlaw,” nga si Jehova, nagagahom subong Soberano sa iya madamo kag mahim-ong nga espiritu nga mga anak, nga “mga manug-alagad” nga nagahimo sang iya kabubut-on.—Salmo 103:20, 21.

3. Paano nagsangkad ang pagkasoberano ni Jehova sa pisikal nga uniberso?

3 Sang ulihi, ginpasangkad ni Jehova ang iya paggahom sang gintuga niya ang malapad kag masibod nga pisikal nga uniberso, lakip ang duta. (Job 38:4, 7) Para sa isa ka manugpanilag sa duta, daw indi na kinahanglan sang mga butang sa kalangitan ang isa nga magatuytoy ukon magagahom sa ila kay nagapanghikot naman sila sing mahim-ong kag sibu. Apang, ang salmista nagsiling: “Nagsogo [si Jehova] kag natuga sila. Gintukud man niya sila sa gihapon kag sa gihapon; naghimo sia sing mando nga indi magtaliwan.” (Salmo 148:5, 6) Halin sa ginsuguran, ginpakita ni Jehova ang iya pagkasoberano sa pagdumala, pagtuytoy, kag pagmando sa mga hilikuton sang mga tinuga sa langit kag sa pisikal nga uniberso.—Nehemias 9:6.

4. Paano ginpakita ni Jehova ang iya pagkasoberano sa mga tawo?

4 Ginpakita ni Jehova ang iya pagkasoberano sa isa pa ka paagi sang gintuga niya ang nahauna nga mag-asawa. Wala labot nga  gin-amanan niya ang mga tawo sang tanan nila nga kinahanglanon agod magkabuhi sila sing malipayon kag may katuyuan, gintangduan sila ni Jehova nga gamhan ang mas manubo nga mga tinuga sa duta. (Genesis 1:26-28; 2:8, 9) Gani, maathag gid nga ang Dios indi lamang isa ka mabuot kag mainulikdon nga manuggahom kundi nagahatag man sing kadungganan kag dignidad sa iya mga sakop. Mientras nagapasakop sanday Adan kag Eva sa pagkasoberano ni Jehova, mahimo sila mabuhi sing dayon sa paraiso nga puluy-an sa duta.—Genesis 2:15-17.

5. Ano ang aton masiling tuhoy sa pagpakita ni Jehova sang iya pagkasoberano?

5 Ano ang aton masiling sa sini tanan? Una, madugay na nga ginapakita ni Jehova ang iya pagkasoberano sa tanan niya nga tinuga. Ikaduha, ang Dios isa ka mabuot kag mainulikdon nga manuggahom kag nagahatag sing dignidad sa iya mga sakop. Ikatlo, ang aton pagpasakop kag pagsakdag sa paggahom sang Dios magaresulta sa dayon nga mga pagpakamaayo. Indi katingalahan nga si Hari David sang dumaan nga Israel napahulag sa pagsiling: “Imo, O GINOO, ang pagkadaku, kag ang gahum, kag ang himaya, kag ang pagdaug, kag ang pagkahalangdon; kay ang tanan nga yara sa mga langit kag sa duta imo; imo, O GINOO, ang ginharian kag ikaw ginbayaw subong nga pangolo labaw sa tanan.”—1 Cronica 29:11.

Ngaa Kinahanglan ang Ginharian sang Dios?

6. Ano ang kaangtanan sang pagkasoberano sang Dios kag sang iya Ginharian?

6 Sanglit ginapakita na sang Bug-os Uniberso nga Soberano, nga si Jehova, ang iya gahom kag awtoridad halin sa ginsuguran, ngaa kinahanglan pa ang Ginharian sang Dios? Masami nga ang isa ka soberano nagagamit sing isa ka ahensia sa pagpatuman sang iya awtoridad sa iya mga sakop. Busa, ini nga ahensia amo ang Ginharian sang Dios. Ginagamit ini sang Dios sa pagpakita sang iya bug-os uniberso nga pagkasoberano sa iya mga tinuga.

7. Ngaa nagtukod si Jehova sing isa ka bag-o nga paagi sa pagpakita sang iya pagkasoberano?

7 Ginpakita ni Jehova ang iya pagkasoberano sa lainlain nga mga paagi sa lainlain nga mga tion. Nagtukod sia sing isa ka bag-o nga paagi sa pagpakita sang iya pagkasoberano bilang sabat sa bag-o nga hitabo. Gintukod niya ini sang masulay sanday Adan kag Eva sang rebelde nga espiritu nga anak sang Dios, nga si Satanas, nga magrebelde batok sa paggahom ni Jehova. Isa yadto ka paghangkat sa pagkasoberano ni Jehova. Sa ano nga paagi? Paagi sa pagsiling kay Eva nga ‘indi sia mapatay nga totoo’ kon magkaon sia sang ginadilian nga bunga, ginpahangop ni Satanas nga si Jehova butigon kag busa, indi masaligan. Ginsilingan pa ni Satanas si Eva: “Ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magamuklat ang inyo mga mata, kag manginkaangay sang Dios kamo, nga nakakilala sang maayo kag malaut.” Ginpahangop ni Satanas nga magaayuhan sanday Adan kag Eva kon lapason nila ang sugo sang Dios kag mangin hilway sa iya. (Genesis 3:1-6) Isa yadto ka direkta nga paghangkat sa kinamatarong sang Dios sa paggahom. Ano ang ginhimo ni Jehova?

8, 9. (a) Ano ang himuon sang isa ka manuggahom kon may magrebelde sa iya ginharian? (b) Ano ang ginhimo ni Jehova sang may nagrebelde sa Eden?

8 Ano ang ginapaabot naton nga himuon sang isa ka manuggahom kon may magrebelde sa iya ginharian? Ang mga tawo nga pamilyar sa maragtas nakahibalo nga may subong sini nga mga hitabo. Sa baylo nga pasapayanan lamang ini, masami nga kabigon ini bisan sang isa ka mabuot kag mainulikdon nga soberano nga isa ka pagluib sa iya, kag hukman niya ang mga rebelde. Nian, mahimo nga magatangdo sia sing isa ka tawo nga magadugmok sa mga rebelde kag magapasag-uli sang kalinong. Sa kaanggid nga paagi, ginpakita ni Jehova nga kontrolado niya ang kahimtangan sang ginhukman niya dayon ang mga rebelde. Ginpamatbatan niya sanday Adan kag Eva nga indi takus sa dulot nga kabuhi nga walay katapusan,  kag gintabog sila sa hardin sang Eden.—Genesis 3:16-19, 22-24.

9 Sang ginhukman niya si Satanas, ginpahayag ni Jehova ang isa ka bag-o nga paagi sang pagpakita sang iya pagkasoberano agod mapasag-uli ang paghidait kag kahim-ong sa iya ginharian. Nagsiling ang Dios kay Satanas: “Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat [“binhi,” NW] kag sang iya kaliwat [“binhi,” NW]; sia magadugmok sang imo olo, kag dugmokon mo ang iya tikod.” (Genesis 3:15) Busa ginpahayag ni Jehova ang iya katuyuan nga hatagan sing gahom ang “binhi” agod dugmukon si Satanas kag ang iya mga demonyo kag agod pamatud-an ang kinamatarong sang Iya pagkasoberano.—Salmo 2:7-9; 110:1, 2.

10. (a) Sin-o ang “binhi”? (b) Ano ang ginsiling ni Pablo tuhoy sa katumanan sang nahauna nga tagna?

10 Ini nga “binhi” amo si Jesucristo, upod ang isa ka pinasahi nga grupo sang kaupod nga mga manuggahom. Sila ang nagahuman sa Mesianikong Ginharian sang Dios. (Daniel 7:13, 14, 27; Mateo 19:28; Lucas 12:32; 22:28-30) Apang, ini tanan wala dayon ginpahayag. Sa katunayan, ang katumanan sang nahauna nga tagna nagpabilin nga “sagrado nga likom nga ginhipsan sa sulod sang malawig gid nga mga tion.” (Roma 16:25, NW) Sa sulod sang mga siglo, ginkalangkagan sang matutom nga mga tawo ang tion nga ipahayag ang “sagrado nga likom” kag matuman ang nahauna nga tagna nga magabindikar sang pagkasoberano ni Jehova.—Roma 8:19-21.

Ang “Sagrado nga Likom” Amat-amat nga Ginpahayag

11. Ano ang ginsugid ni Jehova kay Abraham?

11 Sa pagligad sang tion, amat-amat nga ginpahayag ni Jehova ang mga aspekto sang “sagrado nga likom sang ginharian sang Dios.” (Marcos 4:11, NW) Ang isa sa mga ginsugiran ni Jehova amo si Abraham, nga gintawag nga “abyan ni Jehova.” (Santiago 2:23, NW) Nagsaad si Jehova nga himuon niya si Abraham nga “isa ka pungsud nga daku.” Sang ulihi, nagsiling pa gid ang Dios kay Abraham: “Mga hari magagikan sa imo,” kag “sa imo mga kaliwatan [“binhi,” NW] pakamaayohon ang tanan nga pungsud sang duta.”—Genesis 12:2, 3; 17:6; 22:17, 18.

12. Paano nadayag ang binhi ni Satanas pagkatapos sang Anaw?

12 Sang panahon ni Abraham, may nagtinguha na nga gamhan kag kontrolon ang iya isigkatawo. Halimbawa, tuhoy kay Nimrod, nga apo sa tuhod ni Noe, ang Biblia nagsiling: “Sia ang nagsugod nga mangin gamhanan sa duta. Ginpakita niya ang iya kaugalingon nga isa ka gamhanan nga mangangayam nga nagapamatok kay Jehova.” (Genesis 10:8, 9, NW) Maathag gid nga kontrolado ni Satanas si Nimrod kag ang iban pa nga naghimo sang ila kaugalingon nga mga manuggahom. Sila kag ang ila mga sumalakdag nangin bahin sang binhi ni Satanas.—1 Juan 5:19.

13. Ano ang gintagna ni Jehova tuhoy kay Jacob?

13 Walay sapayan sang mga panikasog ni Satanas nga magbangon sing tawhanon nga mga manuggahom, gintuman gihapon ni Jehova  ang iya katuyuan. Paagi sa apo ni Abraham nga si Jacob, si Jehova nagsiling: “Ang cetro indi mahamulag kay Juda, ukon ang sungkud sang manuggahum gikan sa tunga sang iya mga tiil, tubtub nga mag-abut ang Silo; kag ang pagkamasinolondon sang mga katawohan manginsa iya.” (Genesis 49:10) Ang termino nga “Silo” nagakahulugan sing “Sia nga Tag-iya Sini,” ukon “Sia nga Nagapanag-iya Sini.” Busa, ginpakita sini nga tagna nga ang isa nga may legal nga kinamatarong magaabot agod batunon ang “cetro,” ukon pagkasoberano, kag ang “sungkud sang manuggahom” sa “mga katawohan.” Sin-o sia?

“Tubtub nga Mag-abut ang Silo”

14. Ano nga katipan ang ginhimo ni Jehova kay David?

14 Sa mga kaliwat ni Juda, ang una nga ginpili ni Jehova nga maghari sa iya katawhan amo ang manugbantay sang karnero nga si David, nga anak ni Jesse. * (1 Samuel 16:1-13) Walay sapayan sang iya mga kasal-anan kag mga kasaypanan, nahamuot si Jehova kay David bangod sang iya katutom sa pagkasoberano ni Jehova. Agod hatagan sing dugang nga kasanagan ang nahauna nga tagna sa Eden, si Jehova nakigkatipan kay David, nga nagasiling: “Bangonon ko ang imo kaliwat [“binhi,” NW] sa olihi nimo, nga magagikan sa imo mga kasudlan, kag palig-onon ko ang iya ginharian.” Indi lamang si Solomon, nga anak kag tal-us ni David, ang nadalahig sa sini, kay ang katipan nagsiling: “Palig-onon ko ang trono sang iya ginharian sing dayon.” Maathag gid nga, suno sa katipan nga ginhimo kay David, ang ginsaad nga “binhi” sang Ginharian magaabot sa ulihi paagi sa kaliwat ni David.—2 Samuel 7:12, 13.

15. Ngaa matamod ang ginharian sang Juda nga laragway sang Ginharian sang Dios?

15 Nagsugod kay David ang dinastiya sang mga hari nga ginhaplasan sang mataas nga saserdote sing balaan nga lana. Busa, ini nga mga hari matawag nga mga hinaplas, ukon mga mesias. (1 Samuel 16:13; 2 Samuel 2:4; 5:3; 1 Hari 1:39) Magalingkod sila sa trono ni Jehova kag magagahom subong mga hari para kay Jehova sa Jerusalem. (2 Cronica 9:8) Sa sini nga kahulugan, ginrepresentar sang ginharian sang Juda ang Ginharian sang Dios kag isa ini ka paagi sang pagpakita sang pagkasoberano ni Jehova.

16. Ano ang mga resulta sang paggahom sang mga hari sang Juda?

16 Sang ang hari kag ang mga tawo nagpasakop sa pagkasoberano ni Jehova, gin-amligan kag ginpakamaayo Niya sila. Ang paghari ni Solomon partikular na nga may di-matupungan nga paghidait kag kahamungaya, kag ginpakita sini ang matabo kon maggahom na ang Ginharian sang Dios. Ang impluwensia ni Satanas dulaon sing bug-os kag ang pagkasoberano ni Jehova bindikahon. (1 Hari 4:20, 25) Apang, ang kalabanan nga mga hari gikan sa kaliwat ni David wala magmatinumanon kay Jehova, kag ang katawhan nagsimba sa mga diosdios kag naghimo sing imoralidad. Gani, gintugutan ni Jehova nga laglagon sang mga Babilonianhon ang ginharian sang 607 B.C.E. Daw nagmadinalag-on si Satanas sa iya paninguha nga pakahuy-an ang pagkasoberano ni Jehova.

17. Ano ang nagapakita nga si Jehova amo gihapon ang soberano walay sapayan sang pagkapukan sang ginharian ni David?

17 Ang pagkapukan sang ginharian ni David kag ang mas nauna pa nga pagkapukan sang naaminhan nga ginharian sang Israel indi pamatuod nga napaslawan si Jehova subong isa ka soberano. Sa baylo, pamatuod ini sang makaluluoy nga mga resulta sang paggahom ni Satanas kag sang indi pagpasakop sang tawo sa Dios. (Hulubaton 16:25; Jeremias 10:23) Agod ipakita nga sia gihapon ang soberano, si Jehova nagsiling paagi kay manalagna Ezequiel: “Kuhaa ang turbante, kag huksa ang purungpurung. . . . Kalaglagan, kalaglagan, himoon ko ini nga kalaglagan; manginwalay agi ini tubtub  nga mag-abut ang may kinamatarung sini; kag sa iya ihatag ko ini.” (Ezequiel 21:26, 27) Ginapakita sini nga pinamulong nga ang ginsaad nga “binhi,” ang Isa nga “may kinamatarung,” magaabot pa.

18. Ano ang ginsiling ni anghel Gabriel kay Maria?

18 Makadto kita karon sa tuig 2 B.C.E. Si anghel Gabriel ginpakadto kay Maria, nga isa ka ulay nga babayi sa Nazaret, isa ka siudad sang Galilea sa naaminhan nga Palestina. Nagsiling sia: “Yari karon, magapanamkon ka sa imo tiyan kag magaanak sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan Jesus. Mangindaku sia, kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas; kag ang Ginoong Dios magahatag sa iya sang trono sang iya amay nga si David, kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sa gihapon; kag ang iya ginharian walay katapusan.”—Lucas 1:31-33.

19. Ano nga makakulunyag nga mga hitabo ang malapit na nga mahanabo?

19 Malapit na ang tion nga ipahayag ang “sagrado nga likom.” Malapit na magaabot ang panguna sa ginsaad nga “binhi.” (Galacia 4:4; 1 Timoteo 3:16) Dugmukon sia ni Satanas sa tikod. Apang, dugmukon sini nga “binhi” ang ulo ni Satanas, gani si Satanas kag ang iya mga demonyo laglagon. Magapanaksi man sia nga paagi sa Ginharian sang Dios, ang tanan nga halit nga ginhimo ni Satanas dulaon kag ang pagkasoberano ni Jehova bindikahon. (Hebreo 2:14; 1 Juan 3:8) Paano ini himuon ni Jesus? Ano nga huwaran ang ginbilin niya agod ilugon naton? Mahibaluan naton ang mga sabat sa masunod nga artikulo.

[Footnote]

^ par. 14 Si Saul, ang una nga ginpili sang Dios nga maggahom sa Israel, naghalin sa tribo ni Benjamin.—1 Samuel 9:15, 16; 10:1.

Mapaathag Mo Bala?

• Ngaa may kinamatarong si Jehova nga mangin Soberano sa uniberso?

• Ano ang katuyuan ni Jehova sa pagtukod sing Ginharian?

• Paano amat-amat nga ginpahayag ni Jehova ang “sagrado nga likom”?

• Ano ang nagapakita nga si Jehova amo gihapon ang soberano walay sapayan sang pagkapukan sang ginharian ni David?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 23]

Ano ang ginpatalupangod ni Jehova paagi kay Abraham?

[Piktyur sa pahina 25]

Ngaa ang pagkapukan sang ginharian ni David indi pamatuod nga napaslawan ang pagkasoberano ni Jehova?