Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Posible ang Mapuslanon nga Kabuhi!

Posible ang Mapuslanon nga Kabuhi!

 Posible ang Mapuslanon nga Kabuhi!

MADAMO nga tawo ang nagatinguha sa pagtigayon sing kuarta kag sa mga butang nga mabakal sini. Ang iban nagatinguha nga mangin bantog sa kalibutan. Ginatinguhaan sang iban nga maperpekto ang ila mga kalantip sa taliambong. May mga tawo man nga nagatinguha sa pagbulig sa iban. Apang madamo ang wala makahibalo sang ila tulumuron ukon kon ngaa nagakabuhi sila.

Kamusta ka? Napamalandungan mo na bala kon ano ang katuyuan sang imo kabuhi? Ngaa indi naton pagbinagbinagon ang mga tulumuron nga ginatinguhaan sang mga tawo agod mahibaluan naton kon bala makahatag ini sing balatyagon nga may nahimuan kag kaayawan? Paano mangin malipayon ang kabuhi?

Ang Papel sang Kuarta kag Kasadyahan

Nagasiling ang Biblia sa Manugwali 7:12: “Kay ang kaalam pangapin subong nga ang cuarta pangapin; apang ang pagkalabaw sang ihibalo amo nga ang kaalam nagatipig sang kabuhi sang may iya sini.” Huo, mapuslanon ang kuarta. Kinahanglan mo ang kuarta agod mabuhi, ilabi na kon may pamilya ka nga ginasagod.—1 Timoteo 5:8.

Indi bala nga makahatag man sing kalipay ang kuarta? Bisan pa nagsiling si Jesucristo, ang Tagtukod sang Cristianismo, nga wala sia sing ulunlan, kon kaisa nakatigayon man sia sing manamit nga mga pagkaon kag ilimnon. Dugang pa, nagasuksok man sia sing malahalon nga bayo.—Mateo 8:20; Juan 2:1-11; 19:23, 24.

Apang, wala gid naghugod si Jesus sa paghingamo  sing kasadyahan. Nagpahamtang sia sing nagakaigo nga mga prioridad. Nagsiling sia: “Kay ang kabuhi sang tawo indi sa kabuganaan sang mga butang nga naangkon niya.” Nian ginsaysay niya ang isa ka ilustrasyon tuhoy sa isa ka manggaranon nga nakapatubas sing bugana kag nangatarungan sa iya kaugalingon: “Ano bala ang himoon ko, kay wala ako sing tiponan sang akon patubas? . . . Gub-on ko ang akon mga tambobo, kag magpatindug sing dalagku pa; kag dira tiponon ko ang bug-os ko nga patubas kag ang akon pagkabutang. Kag magasiling ako sa akon kalag, Kalag, may madamu ka nga pagkabutang nga natigana sa madamung tuig; magpatawhay ka, magkaon, mag-inum, magkasadya.” Ano ang sayop sa panimuot sang tawo? Nagpadayon ang ilustrasyon: “Ang Dios nagsiling sa [manggaranon], ‘Buangbuang! Karon nga gab-i ginakinahanglan sa imo ang imo kalag; kag ang mga butang nga imo naaman, sin-o bala ang magatag-iya sa ila?’” Bisan pa tipunon sang tawo ang iya patubas, sa tion sang iya kamatayon indi niya mapuslan ang manggad nga iya natipon. Sa paghinakop, ginsugid ni Jesus ang leksion sa iya tagpalamati: “Amo man sia nga nagatigana sing bahandi sa iya kaugalingon, kag indi manggaranon sa Dios.”—Lucas 12:13-21.

Huo, kinahanglan naton ang kuarta, kag ang kinasadya may papel man sa aton kabuhi. Apang, indi ang kuarta ukon ang kinasadya ang labing importante sa kabuhi. Ang labing importante nga butang nga dapat tinguhaan amo ang pagkamangin manggaranon sa Dios, buot silingon, pagkabuhi suno sa iya kabubut-on.

Importante Gid Bala nga Makilala?

Madamo nga mga tawo ang nagatinguha nga makilala sang iban. Indi man gid malain ang paghandum nga makilala kag madumduman sang iban. Ang Biblia nagsiling: “Ang maayo nga ngalan maayo pa sa bilidhon nga lana; kag ang adlaw sang kamatayon sang sa adlaw sang pagkatawo sang isa.”—Manugwali 7:1.

Mahimo mahibaluan naton kon ano nga sahi sang tawo ang isa sa adlaw sang iya kamatayon. Kon nakahimo sia sing maayong mga buhat, ang kamatayon sina nga tawo mas maayo gid kon ipaanggid sa iya pagkabun-ag kay sa tion sang pagkabun-ag wala pa mahibaluan kon mangin ano sia nga sahi sang tawo.

Si Hari Solomon amo ang nagsulat sang tulun-an sa Biblia nga Manugwali. Ang utod ni Solomon sa amay nga si Absalom luyag maghimo sang iya kaugalingon nga ngalan. Apang, ang iya tatlo ka anak nga lalaki, nga amo kuntani ang magapanubli sang iya ngalan, mahimo nga napatay sang mga bata pa sila. Ti, ano ang ginhimo ni Absalom? Nagsiling ang Kasulatan: “Si Absalom . . . nagpatindug nga sa iya sing haligi nga handumanan nga yara sa Nalupyakan sang Hari, kay nagsiling sia, ‘Ako wala sing anak nga magtipig sang handumanan sang akon ngalan’; gintawag niya ang haligi sa iya kaugalingon nga ngalan.” (2 Samuel 14:27; 18:18) Tubtob subong wala pa masapwan ang kagulub-an sini nga haligi. Apang si Absalom, nakilala sang mga nagatuon sing Biblia nga isa ka malaut nga rebelde nga nagtinguha sa pag-agaw sa trono sang iya amay nga si David.

Madamo karon ang nagatinguha nga madumduman paagi sa ila mga nahimuan. Luyag gid nila dayawon sang mga tawo, mga tawo nga sa pagligad sang panahon nagabag-o ang mga naluyagan. Apang, kamusta ini nga kabantugan? Nagsulat si Christopher Lasch sa libro nga The Culture of Narcissism: “Sa aton tion, mangin madinalag-on ka kon batan-on ka, makagalanyat, kag kon may  ginahimo ka nga tuhay sangsa iban, apang ini nga kadalag-an nagalabay lamang, kag yadtong bantog sa atubangan sang mga tawo nahadlok pirme nga basi madula nila ini nga kabantugan.” Bangod sini, madamo sing bantog nga mga tawo ang naggamit sing droga kag alkoholiko nga ilimnon, kag sa masami, amo ini ang kabangdanan sang ila hilaw nga kamatayon. Sa pagkamatuod, wala gid sing pulos ang paghingamo sing kabantugan.

Busa, kay sin-o kita dapat magtigayon sing maayong reputasyon? Nagapatuhoy sa mga nagasunod sa iya Kasuguan, nagsiling si Jehova paagi sa iya manalagna nga si Isaias: “Sa ila magahatag ako sa akon balay kag sa sulod sang akon mga kuta sing handumanan kag ngalan . . . Hatagan ko sila sing ngalan nga dayon nga indi mawala.” (Isaias 56:4, 5) Bangod sang ila pagkamatinumanon sa Dios, yadtong kalahamut-an sa Iya makatigayon sing “handumanan kag ngalan.” Dumdumon sang Dios ang ila ngalan sing “dayon” agod nga indi sila mawala. Amo ini nga sahi sang ngalan ang ginapalig-on sang Biblia nga tigayunon naton, isa ka maayong reputasyon sa atubangan ni Jehova, nga aton Manunuga.

Gintagna ni Isaias ang tion nga ang matutom nga mga tawo makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan sa Paraiso nga duta. Ang “kabuhi nga walay katapusan” sa sina nga Paraiso amo gid ang “kabuhi nga totoo,” ang kabuhi nga luyag sang Dios nga matigayon sang mga tawo sang gintuga niya sila. (1 Timoteo 6:12, 19) Sa baylo sang umalagi kag di-malipayon nga pagkabuhi, indi bala nga dapat naton tinguhaan nga matigayon ang kabuhi nga walay katapusan?

Indi Bastante ang Pagpanikasog sa Taliambong kag Pagkamabinuligon

Ginahandum gid sang madamo nga yara sa patag sang taliambong nga mapauswag ang ila kalantip agod malab-ot nila ang ginakabig nila nga perpekto nga taliambong. Apang, malip-ot lang ang aton kabuhi agod malab-ot ina. Sang mga 90 anyos na si Hideo, ang aton ginhinambitan sa una nga artikulo, nagpanikasog gid sia agod mapauswag ang iya kalantip sa taliambong. Bisan pa makalab-ot sa punto nga makontento na ang isa ka artist sa iya hinimuan, sa sina nga tion indi na niya masarangan pa nga maghimo sing madamo nga taliambong nga masarangan niya kuntani kon bataon pa sia. Apang, kamusta kon walay katapusan ang iya kabuhi? Handurawa ang mga posibilidad nga mapanami pa gid niya ang iya taliambong!

Kamusta naman ang pagkamabinuligon? Dalayawon gid ang isa ka tawo nga mabinuligon sa mga imol kag nagagamit sang iya manggad sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ang Biblia nagasiling: “Bulahan pa ang paghatag sang sa pagbaton.” (Binuhatan 20:35) Mahimo nga mangin makaalayaw ang pagbulig sa iban. Apang, daw ano kadaku ang mahimo sang isa ka tawo, bisan pa ihinguyang niya ang iya bug-os nga kabuhi sa sini nga hilikuton? Limitado lamang ang mahimo naton nga mga tawo agod pahaganhaganon ang pag-antos sang iban. Indi mahatag sang materyal nga butang ang panguna nga kinahanglanon sang kalabanan nga tawo kag bangod ginasikway nila ini nga kinahanglanon, wala gid sila magmalipayon. Ano ini nga kinahanglanon?

Importante Gid ang Pagtigayon sing Duna nga Kinahanglanon

Ginpatuhuyan ni Jesus sa iya Sermon sa Bukid ang pangunang duna nga kinahanglanon sang tawo sang nagsiling sia: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon, kay ila ang ginharian sang langit.” (Mateo 5:3, NW) Busa, suno sa Biblia, ang matuod nga kalipay wala nagadepende sa manggad, kabantugan, kadalag-an sa taliambong ukon sa pagkamabinuligon. Sa baylo, nagadepende ini sa pagbusog sang aton espirituwal nga kinahanglanon, ang pagsimba sa Dios.

Ginpalig-on ni apostol Pablo ang mga wala pa makakilala sa Manunuga nga mangusisa tuhoy sa iya. Nagsiling si Pablo: “Ginhimo [sang Dios] ang tagsa ka pungsud sang mga tawo sa pagpuyo sa bug-os nga nawong sang duta, nga napat-ud niya ang ila natangdo nga mga panag-on kag ang mga dulunan sang ila puluy-an, agud nga magpangita sila sa Dios, sa paglaum nga mahikapan nila sia kag makita sia. Apang indi sia malayo sa aton, kay ‘Sa iya nagakabuhi kita kag amo kita.’”—Binuhatan 17:26-28.

Ang pagsimba sa matuod nga Dios amo ang  yabi agod matigayon ang matuod nga kalipay sa kabuhi. Nagabulig man ini sa aton agod matigayon ang “kabuhi nga totoo.” Binagbinaga ang halimbawa ni Teresa, nga nangin bantog sa mga telebisyon sa ila pungsod sang sia nangin amo ang una nga Aprikana-Amerikana nga artista nga nagbida sa iya isa ka oras nga teleserye. Apang, sang ulihi gintalikdan niya ini tanan. Ngaa? Nagsiling sia: “Kumbinsido ako nga ang pagsunod sa laygay sang Pulong sang Dios amo ang pinakamaayo nga pagkabuhi.” Indi luyag ni Teresa nga maguba ang iya kaangtanan sa Dios paagi sa pagtungod sang papel sa isa ka programa sa telebisyon nga nagapadaku sang sekso kag kasingki. Nalimtan sia sang publiko, apang ginsugdan niya ang mapuslanon gid nga kabuhi, kay nag-alagad sia subong bug-os tion nga manugbantala sang maayong balita sang Ginharian sang Dios, nga nagapanikasog sa pagbulig sa iban nga matigayon ang maayong kaangtanan sa Dios.

Tuhoy sa pag-untat ni Teresa subong artista, ang isa niya anay ka kaupod nagsiling: “Nasubuan gid ako bangod naugot ako nga ginbiyaan niya ang ginkabig ko nga madinalag-on nga karera para sa iya. Apang maathag gid nga nasapwan niya ang mas importante kag makalilipay nga butang.” Sang ulihi, napatay si Teresa. Apang, sa sini nga tion, ang kaupod nga ginsambit kaina nagsiling: “Malipayon gid sia, kag amo gid sina ang luyag naton nga matigayon sa aton kabuhi. Pila bala sa aton ang makasiling nga malipayon sia?” Ang mga napatay nga nagtinguha sing maayong kaangtanan sa Dios, may dalayawon nga paglaum nga pagkabanhaw sa paggahom sang Ginharian.—Juan 5:28, 29.

May katuyuan ang Manunuga para sa duta kag sa mga tawo. Luyag niya nga mahangpan mo ini nga katuyuan kag matigayon ang kabuhi nga walay katapusan sa Paraiso nga duta. (Salmo 37:10, 11, 29) Karon na ang tion nga magtuon sing dugang pa tuhoy kay Jehova, ang Manunuga sang langit kag duta, kag tuhoy sa iya katuyuan para sa imo. Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar sa pagbulig sa imo nga matigayon ina nga ihibalo. Palihug kontaka sila, ukon magsulat sa mga manugbalhag sini nga magasin.

[Piktyur sa pahina 5]

Ano ang sayop sa panimuot sang manggaranon nga tawo sa ilustrasyon ni Jesus?

[Piktyur sa pahina 7]

Luyag mo bala matigayon ang kabuhi nga walay katapusan sa Paraiso nga duta?