Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

‘Sul-ub Kamo sing Pagkakubus’

‘Sul-ub Kamo sing Pagkakubus’

 ‘Sul-ub Kamo sing Pagkakubus’

MAY isa ka tawo nga gikan sa isa ka bantog nga siudad. Natawo sia nga isa ka banwahanon nga Romano kag mahimo nga naghalin sia sa isa ka prominente nga pamilya. Natigayon niya ang pila sa labing maayo nga edukasyon sang una nga siglo C.E. Makahambal sia sing duha ka lenguahe kag katapo sia sang kilala nga relihioso nga grupo sang mga Judiyo—ang mga Fariseo. Sia amo si Saulo.

Ayhan natun-an ni Saulo nga tamayon ang ordinaryo nga mga tawo kag ipabugal ang iya pagkamatarong. (Lucas 18:11, 12; Binuhatan 26:5) Ang kaupod ni Saulo nga mga Fariseo nanamian magpaimportante kag nagapatawag sa mga ngalan nga nagapakita sang ila pagpati nga labaw sila sa tanan. (Mateo 23:6, 7; Lucas 11:43) Mahimo nga bangod sa iya pagpakig-upod sa sini nga mga tawo nga nangin arogante si Saulo. Nahibaluan naton nga isa sia ka makugi nga manughingabot sang mga Cristiano. Pila ka tuig sang ulihi, sang si apostol Pablo na sia, nagsiling sia nga sia anay ‘mapasipalahon kag manughingabot kag manugtampalas.’—1 Timoteo 1:13.

Huo, si Saulo nangin ang Cristianong si apostol Pablo, kag nagbag-o sing bug-os ang iya personalidad. Subong isa ka Cristiano nga apostol, mapainubuson sia nga nagsiling nga sia ang “labing kubus gid sa tanan nga balaan.” (Efeso 3:8) Isa sia ka maayo nga ebanghelisador, apang wala niya ginpadunggan ang iya kaugalingon tungod sini. Sa baylo, ginhatag niya ang tanan nga kadungganan sa Dios. (1 Corinto 3:5-9; 2 Corinto 11:7) Ginlaygayan ni Pablo ang mga masigka-Cristiano: “Sul-ub kamo,  . . . sing tagiposoon sang pagkaawa, pagkalolo, pagkakubus, pagkamapailubon, kag pagkamabinatason.”—Colosas 3:12.

May kapuslanan bala gihapon ini nga laygay karon? May kaayuhan bala ang pagkamapainubuson? Tanda gid ayhan sang kabakod ang pagkamapainubuson?

 Mapainubuson Bala ang Labing Gamhanan nga Manunuga?

Dapat naton binagbinagon ang pagtamod sang Dios kon ginahambalan ang pagkamapainubuson. Ngaa? Bangod sia ang aton Soberano kag ang aton Manunuga. Kon ipaanggid sa iya, may yara kita mga limitasyon nga dapat naton kilalahon kag batunon, samtang sia wala. Nagasandig kita sa iya. “Ang Makaako—indi kita makatungkad sa iya; lakas gid sia sa gahum,” siling sang maalam nga tawo sadto nga si Elihu. (Job 37:23) Ti, mapaubos gid kita kon binagbinagon naton ang malapad nga uniberso sa palibot naton! “Itangla ang imo mga mata sa hitaas kag tan-awa,” pangagda ni manalagna Isaias. “Sin-o bala ang nagtuga sini sa ila? Sia nga nagapagowa sang ila kasoldadosan sa isip, ginatawag niya sila tanan sa ngalan; paagi sa kadaku sang iya gahum, kag bangud nga makusug sia sa gahum wala sing isa nga nakulang.”—Isaias 40:26.

Walay sapayan nga labing gamhanan sia, si Jehova nga Dios mapainubuson. Si Hari David nagpangamuyo sa iya: “Ikaw naghatag man sa akon sang taming sang imo kaluwasan, kag ang imo pagpaubus nagpakadaku sa akon.” (2 Samuel 22:36) Masiling naton nga ang Dios mapainubuson bangod ginakabalak-an niya ang mga kubos nga nagatinguha nga pahamut-an sia, kag ginakaluy-an niya sila. Daw subong bala nga gikan sa langit, nagaduko si Jehova agod makig-angot sing mainayuhon sa mga nagakahadlok sa iya.—Salmo 113:5-7.

Dugang pa, nahamuot si Jehova kon mapainubuson ang iya mga alagad. Si apostol Pedro nagsulat: “Ang Dios nagasumpung sang mga bugalon, apang nagabugay sa mga mapainubuson.” (1 Pedro 5:5) Tuhoy sa pagtamod sang Dios sa bugal, ang isa ka manunulat sang Biblia nagsiling: “Ang tagsatagsa nga bugalon sa tagiposoon kangil-aran sa GINOO.” (Hulubaton 16:5) Apang, paano mangin tanda sang kabakod ang pagkamapainubuson?

Kon Ano Gid ang Kahulugan sang Pagkamapainubuson

Sa pila ka kultura sang una, ang isa ka tawo nga kubos kinaandan na nga isa ka ulipon—manubo, makahuluya, kag makaluluoy. Apang indi makahuluya ang magpaubos. Ginapadaku sang Biblia nga ang pagkakubos nagadala sing kadungganan. Halimbawa, ang maalam nga tawo nagsulat: “Ang balus sang pagpaubus kag sang kahadlok sa GINOO amo ang manggad kag dungug kag kabuhi.” (Hulubaton 22:4) Kag sa Salmo 138:6, mabasa naton: “Ang GINOO mataas, apang sia nagatamud sa mga kubus; apang ang matinaastaason nakilala niya sa malayo.”

 Indi buot silingon nga ang isa ka kubos wala sing mga ikasarang ukon mga katigayunan. Halimbawa, wala gid nagsiling si Jesus nga indi sia ang bugtong nga Anak ni Jehova, kag wala gid sia nagpakunokuno nga indi importante ang iya ministeryo diri sa duta. (Marcos 14:61, 62; Juan 6:51) Apang, mapainubuson si Jesus kay ginpadunggan niya ang iya Amay sa iya mga hinimuan. Subong man, gingamit niya ang iya gahom agod alagaran kag buligan ang iban, indi agod kontrolon kag piguson sila.

Tanda sang Kabakod

Pat-od gid nga nakilala si Jesus sang iya mga kontemporaryo “paagi sa mga buhat nga gamhanan.” (Binuhatan 2:22) Apang, sa pagtamod sang iban, sia ‘kubus gid nga tawo.’ (Daniel 4:17) Magluwas nga simple lamang ang iya pagkabuhi, gintudlo man niya sing sulitsulit ang balor sang pagkamapainubuson. (Lucas 9:48; Juan 13:2-16) Pero bisan mapainubuson sia, indi sia maluya. Maisog nga ginpangapinan niya ang ngalan sang iya Amay kag gintuman ang iya ministeryo. (Filipos 2:6-8) Sa Biblia, ginlaragway si Jesus subong isa ka maisog nga leon. (Bugna 5:5) Ginpakita sang halimbawa ni Jesus nga ang pagkamapainubuson pamatuod sang kabakod.

Samtang ginatinguhaan naton nga mapalambo ang pagkamapainubuson, narealisar naton nga kinahanglan ang tuman nga panikasog agod mangin dalanon sang aton kabuhi ang pagpakita sing pagkakubos. Nalakip sa sini ang pagtuman sa kabubut-on sang Dios sa baylo nga himuon kon ano lang ang mahapos ukon sundon ang huyog sang aton unod. Ang pagpalambo sing pagkapamainubuson nagakinahanglan sing kabakod, kay dapat naton ipahigad ang aton mga luyag agod unahon ang pag-alagad kay Jehova kag ang kaayuhan sang iban.

Mga Kaayuhan sang Pagkamapainubuson

Ang mapainubuson indi bugalon ukon hambog. Gingamit sang Kasulatan ang ekspresyon nga “pagkakubus” sa paglaragway sini. (Efeso 4:2) Mapalambo naton ang pagkamapainubuson kon kilalahon naton sing maayo ang aton kaugalingon—ang aton mga ikasarang kag mga kaluyahon, ang aton mga kadalag-an kag mga kapaslawan. May ginhatag si Pablo nga maayo nga laygay tuhoy sa sini sang nagsulat sia: “Nagasiling ako sa tagsa ka tawo nga yara sa inyo nga dili maghunahuna sang iya kaugalingon sing mataas pa sa dapat niya paghunahunaon, kondi maghunahuna sing but-anan.” (Roma 12:3) Ang bisan sin-o nga nagasunod sa sini nga laygay mapainubuson.

Ang pagkamapainubuson makita man kon ginauna naton ang kaayuhan sang iban. Si Pablo gin-inspirar sa pagsugo sa mga Cristiano: “Dili maghimo sang bisan ano gikan sa pagkamaiyaiyahon ukon pagpadayawdayaw, kondi sa pagpaubus magbilang sa iban nga maayo pa sa inyo kaugalingon.” (Filipos 2:3) Nahisuno ini sa sugo ni Jesus sa iya mga sumulunod: “Ang labing daku sa inyo, mangin-alagad ninyo; ang bisan sin-o nga magpakataas sang iya kaugalingon paubson, kag ang bisan sin-o nga magpaubus sang iya kaugalingon pataason.”—Mateo 23:11, 12.

Huo, ginabayaw sang Dios ang mga mapainubuson. Ginpadaku ini ni disipulo Santiago sang nagsulat sia: “Paubsa ang inyo kaugalingon sa atubangan sang GINOO kag bayawon niya kamo.” (Santiago 4:10) Sin-o ang indi luyag nga bayawon sang Dios?

Madamo nga kagamo kag binangig sang mga grupo kag mga indibiduwal ang natabo bangod sa kakulang sing pagkamapainubuson. Sa pihak nga bahin, madamo sing maayo nga mga resulta ang pagpaubos. Matigayon naton ang mahigugmaon nga kahamuot sang Dios. (Miqueas 6:8) May kalinungan kita kay ang mapainubuson masami nga mas malipayon kag kontento sangsa  isa nga bugalon. (Salmo 101:5) Ang aton pagpakig-angot sa aton mga abyan, kaupod sa trabaho, kag sa iban, mangin mas maayo kag makalilipay. Ginalikawan sang mga mapainubuson nga makasaklaw ukon ipamilit ang ila luyag, kay mahimo ini bangdan sang kaakig, paglas-ay sang balatyagon, paghinakit, kag paglain sang buot.—Santiago 3:14-16.

Huo, ang pagpalambo sing pagkamapainubuson isa ka positibo nga paagi agod mahuptan ang maayo nga kaangtanan sa iban. Makabulig ini sa aton sa pag-atubang sa mga kabudlayan sa sining kalibutan nga ang kalabanan maiyaiyahon kag nagakompetensiahanay. Sa bulig sang Dios, nalandas ni apostol Pablo ang iya pagkaarogante kag pagkabugalon anay. Sing kaanggid, dapat man naton batuan ang bisan ano nga huyog nga magbugalon ukon maghunahuna nga mas maayo kita sangsa iban. “Ang bugal nagauna sa kalaglagan, kag ang palabilabihon nga espiritu nagauna sa pagkapukan,” paandam sang Biblia. (Hulubaton 16:18) Kon sundon naton ang halimbawa kag laygay ni Pablo, mabatyagan naton ang kaayuhan sang ‘pagsul-ob sing pagkakubus.’—Colosas 3:12.

[Piktyur sa pahina 4]

Nalandas ni Pablo ang pagkaarogante kag bugal

[Piktyur sa pahina 7]

Mahuptan naton ang maayo nga kaangtanan sa iban kon mapainubuson kita

[Credit Line sang piktyur sa pahina 5]

Anglo-Australian Observatory/David Malin Images