Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Di-maalamon nga Desisyon sang Manggaranon nga Manuggahom

Di-maalamon nga Desisyon sang Manggaranon nga Manuggahom

 Di-maalamon nga Desisyon sang Manggaranon nga Manuggahom

ANG manggaranon nga manuggahom matarong, matinumanon sa kasuguan, kag relihioso. Sang magpalapit sia kay Jesus, nagluhod sia kag namangkot: “Manunudlo nga maayo, ano bala ang akon himoon agud mapanubli ko ang kabuhi nga walay katapusan?”—Marcos 10:17.

Bilang sabat sa iya, nagsiling si Jesus nga dapat niya tumanon ang mga kasuguan sang Dios agod matigayon niya ang kabuhi. Sang mamangkot sia kon ano nga sugo, si Jesus nagsabat: “Dili ka magpatay. Dili ka magpanglahi, Dili ka magpangawat, Dili ka magsaksi sing dimatuud, Tahora ang imo amay kag ang imo iloy, kag, Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” Sadsaran ini nga mga sugo nga nalakip sa Kasuguan nga ginhatag kay Moises. Nian, nagsiling sia: “Tanan ining butang ginbantayan ko; ano pa bala ang nakulang sa akon?”—Mateo 19:16-20.

Si Jesus ‘may paghigugma sa iya’ nga nagsiling: “Isa ka butang ang nakulang sa imo; lakat ka, ibaligya ang pagkabutang mo, kag ihatag sa mga imol, kag may bahandi ka sa langit; kag kari, magsonod sa akon.”—Marcos 10:18-21.

Dapat maghimo dayon sing isa ka importante nga desisyon ang lamharon nga manuggahom. Ano ang iya himuon? Bayaan bala niya ang iya mga pagkabutang kag magsunod kay Jesus, ukon indi? Magatipon bala sia sing mga bahandi sa duta, ukon mga bahandi sa langit? Mahimo nabudlayan gid sia sa pagdesisyon. Wala sing duhaduha nga interesado sia sa espirituwal nga mga butang kay ginatuman niya ang Kasuguan kag namangkot sia kon paano pa niya mapahamut-an ang Dios. Ano ang iya nangin desisyon? Naglakat sia nga “masinulub-on; kay sia may dakung pagkabutang.”—Marcos 10:22.

Indi maalamon ang nangin desisyon sang lamharon nga manuggahom. Kon matutom sia nga nagsunod kay Jesus, natigayon niya kuntani ang butang nga iya ginapangita—ang kabuhi nga walay katapusan. Wala na naton nahibaluan kon ano ang natabo sa iya. Apang, nakahibalo kita nga pagligad sang mga 40 ka tuig, ginlaglag sang Romanong mga hangaway ang Jerusalem kag ang kadak-an sang Judea.  Madamo nga Judiyo ang napatay kag nadula nila ang ila mga pagkabutang.

Indi kaangay sang lamharon nga manuggahom, si apostol Pedro kag ang iban pa nga mga disipulo naghimo sing isa ka maalamon nga desisyon. “Ginbayaan [nila] ang tanan” nila nga pagkabutang kag nagsunod kay Jesus. Ginpakamaayo gid sila tungod sang ila ginhimo nga desisyon! Ginsilingan sila ni Jesus nga bangod ginbayaan nila ang ila mga pagkabutang, magabaton sila sing madamo nga pagpakamaayo kag magapanubli sila sing kabuhi nga walay katapusan. Wala gid sila sing hinulsulan sa desisyon nga ginhimo nila.—Mateo 19:27-29.

Samtang nagakabuhi kita, nagahimo kita sing magagmay kag dalagku nga mga desisyon. Ano nga laygay ang ginhatag ni Jesus tuhoy sini? Sundon mo bala ini nga laygay? Kon sundon mo ini magabaton ka sing bugana nga pagpakamaayo. Binagbinagon naton karon kon paano naton mailog si Jesus kag kon paano kita makabenepisyo sa iya laygay.