Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Palambuon sa Tagipusuon sang Inyo Bata ang Gugma sa Dios

Kon Paano Palambuon sa Tagipusuon sang Inyo Bata ang Gugma sa Dios

 Kon Paano Palambuon sa Tagipusuon sang Inyo Bata ang Gugma sa Dios

ISA gid ka hangkat karon ang pagpalambo sing suod nga kaangtanan kay Jehova nga Dios. (Salmo 16:8) Subong gid sang gintagna sang Biblia, nagakabuhi kita karon sa “makahalanguyus nga mga tion.” Ang kalabanan nga tawo “mahigugmaon sa kinasadya sa baylo sang sa Dios.” (2 Timoteo 3:1-5) Malaka na lang karon ang tawo nga nagahigugma gid sa Dios.

Ang gugma kay Jehova nga Dios dapat naton palambuon sa tagipusuon sang aton kabataan. Kon luyag naton nga higugmaon sang bata ang Dios dapat gid naton sia buligan. Paano naton mahimo ini?

Tampad nga Paghambalanay

Mapalambo lamang naton sa tagipusuon sang aton mga kabataan ang gugma sa Dios kon ang aton mismo tagipusuon puno sang gugma sa iya. (Lucas 6:40) Ginhinambitan ini mismo sang Biblia sang ini magsiling: “Higugmaon mo ang GINOO nga imo Dios sa bug-os mong tagiposoon, kag sa bug-os mong kalag, kag sa bug-os mong kusug. Kag ining mga polong nga ginasogo ko karon sa imo manginsa imo tagiposoon; kag itudlo mo sila sing makugihon sa imo mga anak.”—Deuteronomio 6:4-7.

Paano naton mapalambo sa tagipusuon sang aton bata ang gugma sa Dios? Una, dapat naton hibaluon kon ano ang yara sa tagipusuon sang aton bata. Ikaduha, dapat naton ipakita sa aton bata kon ano ang yara sa aton tagipusuon.

Sang si Jesucristo kag ang iya duha ka disipulo nagapakadto sa Emaus, ginpalig-on niya sila nga ipabutyag ang ila mga ginalauman kag mga ginakabalak-an. Ginpamatian sila anay ni Jesus, dayon gintadlong niya ang ila panghunahuna paagi sa pagpaathag sa Kasulatan. Sang ulihi nagsiling sila: “Wala bala nagadabdab ang aton mga tagiposoon sa sulud naton sang nagpamolong sia sa aton?” Isa yadto ka halimbawa sang tampad nga paghambalanay. (Lucas 24:15-32) Paano naton mahibaluan kon ano ang ginabatyag sang aton bata?

Sining karon lang, ang pila ka ginikanan sang hamtong ukon nagahinupang nga mga kabataan nga nangin maayo nga mga halimbawa sa kongregasyon ginpamangkot tuhoy sa tampad nga paghambalanay. Halimbawa, si Glen nga taga-Mexico may apat ka hamtong nga kabataan. * Nagsiling sia: “Ang tampad nga paghambalanay sa tunga sang mga ginikanan kag mga kabataan nagakinahanglan sing panikasog. Mas ginapalabi namon nga makaupod ang mga kabataan sangsa paghimo sing di-tanto ka importante nga mga butang. Sang tin-edyer pa sila, kon kaisa bug-os nga gab-i kami nagaistoryahanay tuhoy sa bisan ano nga butang nga magsulod sa ila pensar. Kon tigkalaon naman, ginapamatian namon ang ila pag-istoryahanay kag kon makita gani namon nga daw sayop ang ila mga ideya ginatadlong namon ini sa malulo nga paagi nga sa masami indi nila mamulalungan.”

Sa tampad nga paghambalanay, dapat mahibaluan sang bata kon ano ang yara sa tagipusuon naton. Si Jesus nagsiling: “Ang maayong tawo sa maayong bahandi sang iya tagiposoon nagapagowa sang maayo, . . . kay sa kabuganaan sang tagiposoon nagapamolong ang iya baba.” (Lucas 6:45) Si Toshiki nga may tatlo ka kabataan nga mga payunir sa Japan, nagsiling: “Sulitsulit ko nga ginasugid sa ila kon paano ko napalambo ang pagtuo kay Jehova kag kon daw ano sia ka matuod sa akon. Ginasaysay ko man sa ila nga bangod sang akon mga inagihan sa kabuhi kumbinsido gid ako nga ang Biblia matuod kag amo ini ang pinakamaayo nga panuytoy sa kabuhi.” Si Cindy nga taga-Mexico nagsiling: “Nangin kinabatasan sang akon bana nga mangamuyo upod sa kabataan. Bangod ginapamatian nila ang iya tinagipusuon nga pangamuyo, nahangpan nila nga si Jehova isa ka matuod nga persona.”

Ang Daku nga Epekto sang Aton Halimbawa

Mas daku ang epekto sang aton ginahimo sangsa aton ginahambal, kay ginapakita sini sa aton mga  kabataan kon daw ano kadalom sang aton gugma sa Dios. Kon matun-an sang mga tawo nga si Jesucristo matinumanon gid kay Jehova, mahangpan nila nga ginahigugma gid niya ang Dios. “Agud nga makilala sang kalibutan nga ako nagahigugma sa Amay,” siling ni Jesus, “ginahimo ko ang sono sa ginsogo sang Amay sa akon.”—Juan 14:31.

Si Gareth nga isa sa mga Saksi ni Jehova sa Wales nagsiling: “Dapat makita sang amon mga kabataan nga ginatuman namon si Jehova bangod ginahigugma namon sia. Halimbawa, makita sang akon mga bata nga bilang pagtuman sa sugo sang Dios, ginabaton ko ang akon sala. Karon, amo man sini ang ginahimo nila.”

Si Greg nga taga-Australia nagsiling: “Luyag namon makita sang amon kabataan nga ginauna gid namon ang pag-alagad sa Dios. Kon magdesisyon kami tuhoy sa trabaho ukon paglingawlingaw, ginabinagbinag anay namon kon bala maapektuhan sini ang amon pag-alagad. Nalipay kami nga may amo man sini nga pagtamod ang amon 19 anyos nga bata nga babayi sa iya pag-auxiliary payunir.”

Pagbulig sa Aton Kabataan nga Makilala ang Dios

Mabudlay maghigugma ukon magsalig sa isa nga indi naton kilala. Sang ginpalig-on ni apostol Pablo ang mga Cristiano sa Filipos nga palambuon ang gugma kay Jehova, sia nagsulat: “Ginapangamuyo ko nga ang inyo gugma magbugana sing labi kag labi pa gid, sa ihibalo kag sa bug-os nga pagtalupangud.” (Filipos 1:9) Ang taga-Peru nga si Falconerio nga may apat ka bata nagsiling: “Ang regular nga pagbasa kag pagtuon sa Biblia upod sa ila nagapabakod sang ila pagtuo. Kon indi ko gani ini mahimo, natalupangdan ko nga nagaluya ang ila pagtuo.” Ang taga-Australia nga si Gary nagsiling: “Pirme ko ginapakita sa akon mga bata ang pamatuod nga ang mga tagna sa Biblia nagakatuman na. Ginapatalupangod ko man sa ila ang mga benepisyo nga matigayon nila kon iaplikar ang mga prinsipio sa Biblia. Daku man ang nabulig sang amon regular nga pagtuon sa Biblia subong pamilya agod magbakod ang ila pagtuo.”

Ang pagtuon mangin mahapos kag makalilipay para sa isa ka bata kon ang paagi sang pagtudlo malulo. (Santiago 3:18) “Bisan pa kon kaisa kagahod sang kabataan sa amon pagtuon sa Biblia subong pamilya, ginalikawan gid namon nga akigan sila,” siling ni Shawn kag ni Pauline nga taga-Britanya  nga may apat ka kabataan. “Nagagamit kami sing lainlain nga paagi sa pagtuon sa Biblia. Kon kaisa ginapapili namon ang kabataan kon ano nga topiko ang luyag nila. Ginagamit man namon ang mga video nga ginhimo sang organisasyon ni Jehova. Kon kaisa ginasulit namon ang isa ka bahin ukon ginapadulog namon ang video agod maistoryahan namon ini.” Ang isa naman ka iloy nga taga-Britanya nga si Kim nagsiling: “Nagahanda gid ako sing maayo para sa pagtuon sang pamilya agod makahimo ako sing mga pamangkot nga makapahunahuna sa mga bata. Masadya gid ang amon pagtuon. Pirme kami nagakinadlaw.”

Pilia ang Ila mga Abyan

Mahapos para sa mga bata nga palambuon ang gugma kay Jehova kag apresasyon sa matuod nga pagsimba kon napalibutan sila sang mga tawo nga abyan sang Dios. Mahimo nagakinahanglan sing panikasog ang paghimo sing kahimusan nga ang maistorya kag makahampang sang aton mga bata makapalig-on sa ila. Apang takus gid ang imo panikasog! Makabulig man ang paghimo sing kahimusan nga makaupod kag makilala nila ang mga Saksi ni Jehova nga yara sa bug-os tion nga pag-alagad. Bangod sa pagpakig-upod sa sining makugi nga mga alagad sang Dios madamo nga kabataan ang nangin bug-os tion man nga mga ministro. Ang isa ka misyonera nagsiling: “Kon kaisa ginaagda sang akon mga ginikanan ang mga payunir nga magkaon sa balay. Malipayon gid sila sa ila pag-alagad sa Dios, gani ginhandum ko man nga ilugon sila.”

Siempre pa, mahimo maimpluwensiahan ang aton mga bata sa maayo ukon sa malain man. Diri karon matilawan ang ikasarang naton nga mga ginikanan kon paano sila buligan nga malikawan ang malain nga mga impluwensia. (1 Corinto 15:33) Kinahanglan ang kalantip sa pagtudlo sa mga bata nga likawan ang pagpakig-upod sa mga tawo nga wala nakakilala ukon nagahigugma kay Jehova. (Hulubaton 13:20) Si Shawn nga ginkutlo kaina, nagsiling: “Ginatudluan namon ang mga bata nga mangin mainabyanon sa eskwelahan. Apang, pagkatapos sang klase indi na sila puede nga mag-upod pa sa ila mga kabutho. Nahangpan man nila kon ngaa indi sila puede makigbahin sa ekstra nga mga aktibidades sa eskwelahan ukon sa mga isport.”

Ang Balor sang Paghanas

Kon ginahanas naton ang aton kabataan nga ipahayag ang ila pagtuo sa iban, ginabuligan naton sila nga ipabutyag ang ila gugma sa Dios. Si Mark nga taga-Estados Unidos nagsiling: “Luyag namon ipakita sa mga bata nga mahimo nila ipaambit ang ila pagtuluuhan sa bisan ano nga tion kag sa bisan diin sila, indi lamang sa tion sang pagpamalaybalay. Gani kon magkadto kami sa parke, baybay, ukon sa kagulangan sa pagliwaliwa, nagadala kami sing Biblia, pasad sa Biblia nga mga literatura, kag ginasugilanon namon ang mga tawo nga masumalang namon. Naluyagan gid sang mga bata ang di-pormal nga pagpanaksi upod sa amon. Nagapakigbahin sila sa paghambalanay kag ginasugid man nila sa mga tawo ang ila mga ginatuuhan.”

Madamo nga tawo ang nabuligan sang tigulang na nga si apostol Juan nga mapalambo ang gugma sa Dios. Tuhoy sa ila sia nagsulat: “Wala na ako sing kalipay nga labi pa sini, sa pagpamati nga ang akon [espirituwal nga] mga anak nagagawi sa kamatooran.” (3 Juan 4) Kon palambuon naton sa tagipusuon sang aton kabataan ang gugma sa Dios, maangkon man naton ang kaangay sini nga kalipay.

[Footnote]

^ par. 8 Ang iban nga mga ngalan ginbag-o.

[Mga piktyur sa pahina 9]

Ang tampad nga paghambalanay tuhoy sa aton mga ginatuuhan nagakinahanglan sing panikasog

[Piktyur sa pahina 10]

Hanasa ang inyo kabataan nga ipabutyag nila ang ila gugma sa Dios

[Credit Line]

Courtesy of Green Chimneys Farm