Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Matuod nga Espirituwalidad—Paano Mo Ini Matigayon?

Matuod nga Espirituwalidad—Paano Mo Ini Matigayon?

 Matuod nga Espirituwalidad​—Paano Mo Ini Matigayon?

“ANG paghunahuna sa unod kamatayon; apang ang paghunahuna sa espiritu kabuhi kag paghidait,” sulat ni apostol Pablo. (Roma 8:6, King James Version) Paagi sa sining pinamulong, ginapakita sang apostol nga agod mangin espirituwal nga tawo, indi lamang ang luyag ukon balatyagon sang isa ka tawo ang nadalahig. Sa katunayan, nagadalahig ini sa kabuhi kag kamatayon. Apang, sa ano nga kahulugan nagabaton sing “kabuhi kag paghidait” ang isa ka espirituwal nga tawo? Suno sa Biblia, ang espirituwal nga tawo may paghidait karon sa iya kaugalingon kag sa Dios kag sa ulihi, padyaan sia sing kabuhi nga walay katapusan. (Roma 6:23; Filipos 4:7) Indi katingalahan nga si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon”!—Mateo 5:3, NW.

Ang pagbasa mo sa sini nga magasin nagapakita nga interesado ka sa espirituwalidad kag isa ini ka maalamon nga dalanon. Apang, lainlain ang opinyon tuhoy sini, gani mahimo ka mamangkot: ‘Ano ang matuod nga espirituwalidad? Kag paano ini matigayon?’

“Ang Hunahuna ni Cristo”

Magluwas sa pagpatalupangod kon daw ano ka importante kag mapuslanon nga mangin mahunahunaon sa espirituwal nga mga butang, madamo sing masiling si apostol Pablo tuhoy sa kon ano gid ang matuod nga espirituwalidad. Ginpaathag ni Pablo sa mga Cristiano sa dumaan nga siudad sang Corinto ang kinatuhayan sa ulot sang pisikal nga tawo kag espirituwal nga tawo. Ginapasundan sang pisikal nga tawo ang kailigbon sang unod, samtang ginapabaloran naman sang espirituwal nga tawo ang espirituwal nga mga butang. Si Pablo nagsulat: “Ang tawong di-espirituhanon [“pisikal nga tawo,” NW] wala nagabaton sang mga hiyas sang Espiritu sang Dios, kay kabuangan sila sa iya.” Sa pihak nga bahin, ginpaathag ni Pablo nga ang espirituwal nga tawo may “hunahuna ni Cristo.”—1 Corinto 2:14-16.

Ang pagtigayon sing “hunahuna ni Cristo” nagakahulugan sing pagtigayon sing “hunahuna, nga yara man kay Cristo Jesus.” (Roma 15:5; Filipos 2:5) Buot silingon, ang espirituwal nga tawo amo ang isa nga nagahunahuna kaangay sang kay Jesus kag nagasunod sa Iya mga tikang. (1 Pedro 2:21; 4:1) Kon ang isa ka tawo pirme nagahunahuna kaangay sang kay Cristo, ang iya espirituwalidad mangin mas mabakod kag mas posible nga matigayon niya ang “kabuhi kag paghidait.”—Roma 13:14.

Kon Paano Mahibaluan “ang Hunahuna ni Cristo”

Apang, agod matigayon ang hunahuna ni Cristo, dapat mahibaluan anay naton ang iya hunahuna. Kon amo, ang una nga tikang agod mapalambo ang espirituwalidad amo ang paghibalo sa hunahuna ni Jesus. Apang paano mo mahibaluan ang hunahuna sang isa nga nagkabuhi sa duta mga 2,000 ka tuig na ang nagligad? Ti, paano mo bala, halimbawa, nahibaluan ang tuhoy sa mga tawo nga nagkabuhi anay sa inyo pungsod? Mahimo gid nga paagi sa pagbasa tuhoy sa ila. Sing kaanggid, ang pagbasa sa nasulat nga rekord tuhoy kay Jesus isa ka importante nga paagi agod mahibaluan ang hunahuna ni Cristo.—Juan 17:3.

Ang apat ka maathag nga rekord tuhoy kay Jesus mabasa sa mga Ebanghelyo nga ginsulat nanday Mateo, Marcos, Lucas, kag Juan. Paagi sa pagbasa sini, mahantop mo ang hunahuna ni Jesus, ang iya tudok nga balatyagon, kag ang katuyuan sang iya hilikuton. Kon pamalandungan mo ang imo nabasa tuhoy kay Jesus, mahanduraw mo kon ano sia nga sahi sang tawo. Bisan pa ginakabig mo na ang imo kaugalingon nga sumulunod ni Cristo, ang amo nga pagbasa kag pagpamalandong magabulig sa imo nga ‘magtubo sa bugay kag sa pagkilala sang aton Ginoo kag Manluluwas nga si Jesu-Cristo.’—2 Pedro 3:18.

 Samtang ginahunahuna ini, usisaon naton ang pila ka teksto sa Kasulatan agod hibaluon kon paano si Jesus nangin isa ka espirituwal nga tawo. Nian, pamangkuta ang imo kaugalingon kon paano mo mailog ang iya halimbawa.—Juan 13:15.

Espirituwalidad kag “ang Bunga sang Espiritu”

Suno sa manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas, ang balaan nga espiritu sang Dios ginpasagahay kay Jesus sang ginbawtismuhan sia kag ‘napuno sia sang balaan nga espiritu.’ (Lucas 3:21, 22; 4:1, NW) Ginpatudok naman ni Jesus sa iya mga sumulunod kon daw ano ka importante nga tuytuyan sila sang balaan nga espiritu sang Dios. (Genesis 1:2; Lucas 11:9-13) Ngaa importante gid ini? Bangod ang espiritu sang Dios may gahom sa pagpabag-o sa hunahuna sang tawo, amo nga magasugod sia sa paghunahuna kaangay sang kay Cristo. (Roma 12:1, 2) Ang balaan nga espiritu nagapatubas sa tawo sing mga kinaiya subong sang “gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalolo, pagkaayo, pagkatutum, pagkamapainubuson, pagpugung sang kaugalingon.” Ini nga mga kinaiya, nga ginatawag sang Biblia nga “bunga sang Espiritu,” nagapakilala sa isa gid ka espirituwal nga tawo. (Galacia 5:22, 23) Buot silingon, ang tawo nga mahunahunaon sa espirituwal nga mga butang amo ang isa nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios.

Ginpakita ni Jesus ang bunga sang espiritu sang yari sia sa duta. Makita gid ang mga kinaiya subong sang gugma, pagkalolo, kag pagkaayo sa pagpakig-angot niya sa ginkabig anay nga mga kubos sang katilingban. (Mateo 9:36) Talupangda, halimbawa, ang isa ka hitabo nga ginlaragway ni apostol Juan. Aton mabasa: “Sang iya [si Jesus] paglakbay, nakita niya ang tawo nga bulag kutub sa pagkatawo.” Nakita man sang mga disipulo ni Jesus ini nga tawo apang isa lamang ka makasasala ang pagtan-aw nila sa iya. “Sin-o bala ang nakasala,” pamangkot nila, “ining tawo ukon ang iya mga ginikanan?” Nakita man sia sang iya mga kasilingan, apang isa lamang ka manugpakilimos ang pagtan-aw nila sa iya. “Indi bala ini amo ang naglingkod kag nagpakilimos?” siling nila. Apang, ang pagtan-aw ni Jesus sa bulag isa nga nagakinahanglan sing bulig. Ginsugilanon ni Jesus ang bulag kag gin-ayo sia.—Juan 9:1-8.

Ano ang ginatudlo sa imo sini nga hitabo tuhoy sa hunahuna ni Cristo? Una, wala ginligaran ni Jesus ang mga kubos kundi ginpakitaan niya sila sing kaluoy. Ikaduha, naghimo sia sing una nga tikang agod buligan ang iban. Sa banta mo, ginailog mo bala ang halimbawa ni Jesus? Kaangay man bala sang kay Jesus ang pagtan-aw mo sa mga tawo, busa ginabuligan sila nga mag-uswag ang ila kabuhi kag magmaayo ang ila palaabuton? Ukon mas ginapaboran mo bala ang mga prominente kag wala mo ginasapak ang iban? Kon kaangay sang kay Jesus ang pagtan-aw mo sa mga tawo, ginailog mo gid ang iya halimbawa.—Salmo 72:12-14.

Espirituwalidad kag Pangamuyo

Ginapakita sang rekord sang mga Ebanghelyo nga si Jesus masami nga nagpangamuyo sa Dios. (Marcos 1:35; Lucas 5:16; 22:41) Sang yari sia sa duta, si Jesus may tion gid sa pagpangamuyo. Si disipulo Mateo nagsulat: “Sang napapauli niya ang mga kadam-an, nagtaklad [si Jesus] sing pahain sa mga  bakolod sa pagpangamuyo.” (Mateo 14:23) Bangod sang paghinguyang sing tion nga masugilanon ang iya langitnon nga Amay paagi sa pangamuyo, si Jesus nakatigayon sing kabakod. (Mateo 26:36-44) Sa karon, ang mga nagapakita sing matuod nga espirituwalidad nagapangita man sing mga kahigayunan nga masugilanon ang Dios, kay nakahibalo sila nga magapabakod ini sang ila kaangtanan sa Manunuga kag magabulig sa ila sa paghunahuna kaangay sang kay Cristo.

Si Jesus masami nga naghinguyang sing malawig nga tion sa pagpangamuyo. (Juan 17:1-26) Halimbawa, antes niya ginpili ang iya 12 ka apostoles, “nagkadto [si Jesus] sa mga bakolod sa pagpangamuyo, kag nagpadayon sia sa bug-os nga gab-i sa pagpangamuyo sa Dios.” (Lucas 6:12) Bisan pa wala ini nagakahulugan nga magpangamuyo sa bug-os nga gab-i, ginailog sang mga nagapakita sing matuod nga espirituwalidad ang halimbawa ni Jesus. Antes maghimo sing importante gid nga mga desisyon sa kabuhi, nagahinguyang sila sing nagakaigo nga tion sa pagpangamuyo sa Dios kag ginapangabay nila ang pagtuytoy sang balaan nga espiritu sa paghimo sing mga desisyon nga magapauswag sang ila espirituwalidad.

Dapat man naton ilugon ang tudok kag hanuot gid nga pagpangamuyo ni Jesus. Talupangda ang ginsulat ni Lucas tuhoy sa kon paano nagpangamuyo si Jesus sang gab-i antes sia mapatay. “Sa kasakit nagpangamuyo sia sing hanoot gid; kag ang iya balhas nanginkaangay sang dalagkung tinolo sang dugo nga nagatupa sa duta.” (Lucas 22:44) Antes sini, nagpangamuyo na si Jesus sing hanuot, apang sini nga tion, nagpangamuyo sia sing “hanoot gid” bangod sang pinakamabudlay nga pagtilaw nga gin-atubang niya diri sa duta kag ang iya pangamuyo ginsabat. (Hebreo 5:7) Ginailog sang mga nagapakita sing matuod nga espirituwalidad ang halimbawa ni Jesus. Kon nagaatubang sing mabudlay gid nga mga pagtilaw, nagapangamuyo sila sing “hanoot gid” sa Dios nga hatagan sila sing balaan nga espiritu, pagtuytoy, kag pagsakdag.

Si Jesus maathag gid nga pirme nagpangamuyo, gani indi makapakibot nga luyag man sia ilugon sang iya mga disipulo. Gani, nagpangabay sila sa iya: “Ginoo, tudloi kami sa pagpangamuyo.” (Lucas 11:1) Sa karon, ang halimbawa ni Jesus sa pagpangamuyo sa Dios ginailog man sang mga nagapakita sing matuod nga espirituwalidad kag luyag man nila nga tuytuyan sila sang balaan nga espiritu sang Dios. Ang matuod nga espirituwalidad kag pagpangamuyo magkaangot.

Espirituwalidad kag ang Pagbantala sing Maayong Balita

Mabasa naton sa Ebanghelyo ni Marcos nga gin-ayo ni Jesus ang madamo nga balatianon, kag ginhimo niya ini tubtob sa kagab-ihon. Sa kaagahon pagkadason nga adlaw samtang nagaisahanon sia nga nagpangamuyo, ang iya mga apostoles nag-abot kag ginsilingan sia nga madamo ang nagapangita sa iya, ayhan bangod luyag nila nga ayuhon niya sila. Apang, nagsiling si Jesus sa ila: “Makadto kita sa kasilingan nga mga banwa, agud makawali man ako didto.” Nian nagpaathag si Jesus kon ngaa: “Kay bangud sini nagkari ako.” (Marcos 1:32-38; Lucas 4:43) Bisan pa nga ang pagpang-ayo sa mga tawo importante para kay Jesus, ang pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios amo ang iya pinakaimportante nga hilikuton.—Marcos 1:14, 15.

Sa karon, ang pagbantala sing Ginharian sang Dios sa iban amo gihapon ang tanda nga nagapakilala sa mga may hunahuna ni Cristo. Para sa tanan nga luyag mangin mga sumulunod niya, ginhatag ni Jesus ang sugo: “Busa lakat kamo kag himoon nga mga gintoton-an ang tanan nga kapungsuran, . . . nga nagapanudlo sa ila  sa pagtuman sang tanan nga ginsogo ko sa inyo.” (Mateo 28:19, 20) Dugang pa, si Jesus nagtagna: “Iwali ining maayong balita sang ginharian sa bug-os nga kalibutan, subong nga saksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabut ang katapusan.” (Mateo 24:14) Sanglit ginapakita sang Pulong sang Dios nga ang pagbantala ginahimo sa bulig sang balaan nga espiritu, ang makugi nga pagpakigbahin sa sini isa ka tanda sang matuod nga espirituwalidad.—Binuhatan 1:8.

Ang pagbantala sa mensahe tuhoy sa Ginharian sa bug-os nga kalibutan nagakinahanglan sing nahiusa nga mga panikasog sang minilyon ka tawo. (Juan 17:20, 21) Indi lamang kinahanglan nga may matuod nga espirituwalidad sila kundi dapat organisado man sila sa bug-os kalibutan nga kasangkaron. Makilal-an mo bala ang mga tawo nga nagasunod sa mga tikang ni Cristo kag nagabantala sing maayong balita sang Ginharian sa bug-os nga kalibutan?

Espirituwal nga Tawo Ka Gid Bala?

Matuod, may iban pa nga mga kinaiya nga nagapakilala sa isa ka espirituwal nga tawo, apang sa mga nabinagbinag na, masiling mo bala nga isa gid ikaw ka espirituwal nga tawo? Agod mahibaluan ini, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Pirme ko bala ginabasa ang Pulong sang Dios, ang Biblia, kag ginapamalandungan ang akon nabasa? Ginapakita ko bala ang bunga sang espiritu sa akon kabuhi? Pirme bala ako nagapangamuyo? Luyag ko bala makig-upod sa mga tawo nga nagahimo sang bug-os kalibutan nga pagbantala sing maayong balita tuhoy sa Ginharian sang Dios?’

Ang bunayag nga pag-usisa sa imo kaugalingon makabulig sa imo nga mahibaluan kon daw ano kabakod ang imo espirituwalidad. Ginapalig-on namon nga maghimo ka karon sing kinahanglanon nga mga tikang agod maagom mo ang “kabuhi kag paghidait.”—Roma 8:6; Mateo 7:13, 14; 2 Pedro 1:5-11.

[Kahon/​Mga piktyur sa pahina 7]

MGA KINAIYA SANG ESPIRITUWAL NGA TAWO

◆ Mahuyugon sa pagbasa sang Pulong sang Dios

◆ Nagapakita sang bunga sang espiritu

◆ Pirme nagapangamuyo sing hanuot sa Dios

◆ Nagabantala sa iban sing maayong balita sang Ginharian

[Piktyur sa pahina 5]

Ang Biblia nagabulig nga mahibaluan mo “ang hunahuna ni Cristo”