Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ikaw Bala “Manggaranon sa Dios”?

Ikaw Bala “Manggaranon sa Dios”?

 Ikaw Bala “Manggaranon sa Dios”?

“Amo man sia nga nagatigana sing bahandi sa iya kaugalingon, kag indi manggaranon sa Dios.”—LUCAS 12:21.

1, 2. (a) Para sa ano handa ang mga tawo nga maghimo sing daku nga sakripisyo? (b) Ano nga hangkat kag katalagman ang dapat landason sang mga Cristiano?

SA SULOD sang malawig nga tinion, ang mga tawo sa madamo nga pungsod nagapanikasog kag nagapangabudlay gid sing lakas bangod luyag nila nga magmanggaranon. Halimbawa, sang may natukiban nga mga bulawan sa Australia, South Africa, Canada, kag sa Estados Unidos sang katuigan 1800, naengganyo ang mga tawo gikan sa malayo nga mga lugar nga biyaan ang ila puluy-an kag pamilya agod magpasimpalad sa wala nila maandan, kag kon kaisa, mabudlay sing kahimtangan nga mga lugar. Huo, madamo nga tawo ang luyag magpasimpalad kag magsakripisyo agod lamang magmanggaranon.

2 Bisan pa kalabanan nga tawo karon wala nagapangita sing bulawan, nagabakabaka sila agod mabuhi. Sa karon nga sistema sang mga butang ang paghimo sini mabudlay, makalalapyo, kag makapahuol. Mahimo mahapos mawili sa pagpangita sing pagkaon, panapton, kag puluy-an amo nga ang mas importante nga mga butang mapabay-an na ukon malipatan pa gani. (Roma 14:17) Naghatag si Jesus sing isa ka ilustrasyon, ukon parabola, nga nagalaragway gid sining tawhanon nga huyog. Mabasa ini sa Lucas 12:16-21.

3. Isaysay sing malip-ot ang ilustrasyon ni Jesus sa Lucas 12:16-21.

3 Ining ilustrasyon ginhatag man ni Jesus sang nagpamulong sia tuhoy sa paglikaw sa pagkamahamkunon, nga ginbinagbinag naton sing detalyado sa nauna nga artikulo. Pagkatapos sang iya paandam tuhoy sa pagkamahamkunon, nagpamulong si Jesus tuhoy sa isa ka manggaranon nga tawo nga indi pa kontento sa iya mga tambubo nga puno sang iya pagkabutang. Gani, ginpaguba niya ini kag nagpatindog sing mas daku nga tambubo agod sudlan sang mas madamo pa nga pagkabutang. Sang abi niya puede na sia makapatawhay  kag makapangalipay, ginsilingan sia sang Dios nga mapatay sia kag ang tanan nga pagkabutang sang amo nga tawo indi na niya mapuslan. Nian ginhinakpan ini ni Jesus: “Amo man sia nga nagatigana sing bahandi sa iya kaugalingon, kag indi manggaranon sa Dios.” (Lucas 12:21) Ano nga leksion ang matun-an naton sa sini nga parabola? Paano naton maaplikar ini?

Ang Tawo nga May Daku nga Problema

4. Ano nga sahi sang tawo ang ginlaragway ni Jesus sa iya parabola?

4 Madamo ang nakahibalo sining ilustrasyon ni Jesus. Madumduman naton nga ginsugdan ini ni Jesus paagi sa pagsiling: “Ang palangumhan sang tawo nga manggaranon nagpatubas sing madamo gid.” Wala nagsiling si Jesus nga natigayon sang tawo ang iya manggad sa pagpanunto ukon di-matarong nga paagi. Kon sa aton pa, indi sia malain nga tawo. Ang matuod, sa ginsiling ni Jesus mismo, makatarunganon nga hunahunaon nga ang tawo nagpangabudlay sing lakas. Mahangpan naton nga ining tawo may plano kag naghanda para sa palaabuton, ayhan ginahunahuna niya nga para ini sa iya pamilya. Busa, kon tamdon naton ini suno sa pagtamod sang kalabanan, sia mapisan gid kag responsable nga tawo.

5. Ano ang problema sang tawo sa parabola ni Jesus?

5 Ano man ang iya kahimtangan, gintawag ni Jesus ang tawo sa iya parabola nga manggaranon, buot silingon isa ka tawo nga nagapanag-iya sang madamo nga pagkabutang. Apang, subong sang paglaragway ni Jesus, ini nga tawo may daku nga problema. Wala niya ginapaabot nga madamo ang patubas sang iya uma, sobra ini sa iya ginakinahanglan ukon indi na niya ini masarangan tatapon. Ano ang iya ginhimo?

6. Ano nga mga desisyon ang ginaatubang sang mga alagad sang Dios karon?

6 Madamo nga mga alagad ni Jehova karon ang may kahimtangan nga kaanggid man sa iya sini nga tawo. Ang matuod nga mga Cristiano nagapanikasog nga mangin bunayag, maukod, kag mapisan nga mga trabahador. (Colosas 3:22, 23) Kon nagapang-empleyo sila, mahimo nga mataas ang ila posisyon kag kon may negosyo sila, masami nga matin-ad ini. Kon hatagan sing promosyon ukon may bag-o nga mga oportunidad nga mag-abot, dapat sila magdesisyon. Batunon bala nila ang promosyon ukon magganar sang madamo nga kuarta? Sing kaanggid, madamo man nga mga kabataan ang maalam sa ila eskwelahan. Amo nga ginatanyagan sila nga makaeskwela sing libre sa kilala nga mga eskwelahan. Sundon bala nila ang ginahimo sang iban kag batunon ang ginatanyag sa ila?

7. Paano ginsolbar sang tawo sa parabola ni Jesus ang iya problema?

7 Sa ilustrasyon ni Jesus, ano ang ginhimo sang tawo sang wala na sia sing mataguan sang iya tuman kadamo nga patubas? Nagdesisyon sia nga gub-on ang iya mga tambubo kag magpatindog sing mas dakudaku agod mataguan niya sang iya sobra nga mga patubas kag mga pagkabutang. Mahimo nga ining plano niya naghatag sa iya sing kalig-unan kag kaayawan gani naghunahuna sia: “Magasiling ako sa akon kalag, Kalag, may madamu ka nga pagkabutang nga natigana sa madamung tuig; magpatawhay ka, magakaon, mag-inum, magkasadya.”—Lucas 12:19.

Ngaa “Di-makatarunganon”?

8. Ano ang importante nga butang ang napasapayanan sang tawo sa parabola ni Jesus?

8 Apang, subong sang ginsiling ni Jesus, ang plano sang manggaranon nga tawo wala  makahatag sa iya sing matuod nga kalig-unan. Daw makatarunganon man ang iya ginhimo, napasapayanan niya ang importante nga butang—ang kabubut-on sang Dios. Kaugalingon lamang niya ang iya ginahunahuna, kon paano sia makapatawhay kag makakaon, makainom, kag magkasadya. Sa pamatyag niya bangod ‘may madamo sia nga pagkabutang,’ may “madamong tuig” man sia. Apang nagsayop gid sia. Subong sang ginsiling ni Jesus antes sini, “ang kabuhi sang tawo indi sa kabuganaan sang mga butang nga naangkon niya.” (Lucas 12:15) Sadto mismo nga gab-i, ang tanan nga pinangabudlayan sang tawo hinali nga nadula, kay ang Dios nagsiling sa iya: “Ikaw nga di-makatarunganon, karon nga gab-i pangayuon nila sa imo ang imo kalag. Gani, sin-o ang magapanag-iya sa mga butang nga gintipon mo?”—Lucas 12:20, NW.

9. Ngaa gintawag nga di-makatarunganon ang tawo sa parabola ni Jesus?

9 Binagbinagon naton ang importante nga punto sa ilustrasyon ni Jesus. Gintawag sang Dios ang tawo nga di-makatarunganon. Ang Exegetical Dictionary of the New Testament nagasiling nga ang Griego nga tinaga para sa di-makatarunganon “masami nga nagakahulugan sing kakulang sing paghangop.” Suno sa sini nga diksionaryo, gingamit sang Dios ini nga tinaga agod ipakita nga “wala sing pulos ang mga plano sang manggaranon.” Ining tinaga nagapatuhoy, indi sa isa nga ignorante, kundi sa “isa nga wala nagapati nga dapat sia magsalig sa Dios.” Ang paglaragway ni Jesus sa manggaranon nagapahanumdom sa aton sa iya ginsiling sang ulihi sa mga Cristiano sang nahaunang siglo sa Laodicea: “Nagasiling ka, Manggaranon ako, nagbugana ako, kag wala na nagakinahanglan sing bisan ano; kag wala makahibalo nga ikaw ang kailo, makalolooy, imol, bulag, kag hubo.”—Bugna 3:17.

10. Ngaa ang pag-angkon sang ‘madamo nga pagkabutang’ indi garantiya para sa “madamong tuig”?

10 Dapat gid naton pamalandungan ang leksion. Mahimo ayhan nga mangin kaangay kita sang tawo sa parabola nga nagapangabudlay sing lakas agod makatigayon sing ‘madamo nga pagkabutang’ apang wala makahimo sang kinahanglanon agod makatigayon sang “madamong tuig”? (Juan 3:16; 17:3) Ang Biblia nagasiling: “Ang manggad walay kapuslanan sa adlaw sang kasingkal,” kag “ang nagasalig sa iya manggad mapukan.” (Hulubaton 11:4, 28) Busa, ginhinakpan ni Jesus ang iya parabola: “Amo man sina ang nagakatabo sa tawo nga nagatipon sang bahandi para sa iya kaugalingon apang indi manggaranon sa Dios.”—Lucas 12:21.

11. Ngaa wala sing pulos kon ang paglaum kag kalig-unan sang isa iya ginsalig sa materyal nga pagkabutang?

11 Sang nagsiling si Jesus nga “amo man sia,” ginpatalupangod niya nga ang natabo sa manggaranon sa ilustrasyon, matabo man sa mga nagsalig sang ila kabuhi—ang ila paglaum kag ang ila kalig-unan—sa materyal nga mga pagkabutang lamang. Ang sayop indi ang ‘pagtipon sing manggad’ kundi bangod napaslawan sia nga mangin “manggaranon sa Dios.” Kaanggid man sini ang ginpaandam ni disipulo Santiago sang nagsulat sia: “Kari karon, kamo nga nagasiling, ‘Karon nga adlaw ukon buwas makadto kita sa sining banwa kag magpabilin didto sing isa ka tuig kag magpatikang kita kag mag-agom sing daug’; sing ugai wala ninyo mahibalui kon ano ang sa buwas.” Ano ang dapat nila himuon? “Sa baylo sina dapat kamo magsiling, ‘Kon boot sang Ginoo, magkabuhi kita kag maghimo sini ukon sina.’” (Santiago 4:13-15) Bisan daw ano pa ka  manggaranon ang isa ka tawo ukon daw ano kadamo sang iya materyal nga pagkabutang, ini tanan mangin wala sing pulos kon indi sia manggaranon sa Dios. Ano nian ang buot silingon sang manggaranon sa Dios?

Mangin Manggaranon sa Dios

12. Ano ang aton dapat himuon agod mangin manggaranon kita sa Dios?

12 Sa sini nga parabola, ginpatuhay ni Jesus ang isa nga manggaranon sa Dios sa isa nga nagatipon sing materyal nga manggad para sa kaugalingon. Busa si Jesus nagsiling nga ang aton prioridad sa kabuhi indi dapat ang pagtipon sing materyal nga manggad ukon kaayawan sa aton materyal nga ginpanag-iyahan. Sa baylo, dapat gamiton naton ang aton pagkabutang agod pauswagon ukon palig-unon ang aton kaangtanan kay Jehova. Kon amo sini ang aton himuon sigurado gid nga manggaranon kita sa Dios. Ngaa? Bangod amo ini ang paagi nga matigayon naton ang bugana niya nga pagpakamaayo. Ang Biblia nagasiling: “Ang pagpakamaayo sang GINOO nagapamanggad, kag wala sia nagadugang sing kasubo sa sini.”—Hulubaton 10:22.

13. Paano “nagapamanggad” ang pagpakamaayo ni Jehova?

13 Kon magpakamaayo si Jehova sa iya katawhan, ang pinakamaayo pirme ang iya ginahatag. (Santiago 1:17) Halimbawa, sang ginhatagan ni Jehova ang mga Israelinhon sing duta nga ila mapuy-an, ‘duta ini nga nagailig sing gatas kag dugus.’ Bisan pa ang Egipto subong man sini, ang duta nga ginhatag ni Jehova sa mga Israelinhon tuhay sa isa ka importante nga butang. Kay siling ni Moises sa mga Israelinhon ang duta nga ginhatag sa ila “ginaalila sang GINOO nga [ila] Dios.” Buot silingon nga magauswag gid sila bangod si Jehova ang magasakdag sa ila. Mientras nga matutom ang mga Israelinhon kay Jehova, pakamaayuhon niya sila sing bugana kag ang ila pagkabuhi mas maayo sangsa mga pungsod sa ila palibot. Huo, ang pagpakamaayo ni Jehova ang “nagapamanggad”!—Numeros 16:13; Deuteronomio 4:5-8; 11:8-15.

14. Ano ang natigayon sang mga manggaranon sa Dios?

14 Ang dinalan nga “manggaranon sa Dios” ginbadbad man nga “manggaranon sa atubangan sang Dios.” (Maayong Balita nga Biblia) Ang mga manggaranon sa materyal masami nga nagakabalaka kon ano ang panan-aw sa ila sang iban. Makita gid ini sa ila estilo sang pagkabuhi. Luyag nila nga dayawon sila sang iban nga tawo paagi sa gintawag sang Biblia nga “pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa.” (1 Juan 2:16) Sa kabaliskaran, ang mga manggaranon sa Dios makabaton sing bugana nga kahamuot, pabor, kag wala tupong nga kaayo sang Dios kag may suod gid nga kaangtanan sa iya. Bangod sang ila suod nga kaangtanan sa Dios, malipayon sila kag nagabatyag sing kalig-unan, nga indi gid mahatag sang materyal nga manggad. (Isaias 40:11) Gani ang pamangkot amo, Ano ang aton himuon agod mangin manggaranon sa mga mata sang Dios?

Manggaranon sa Atubangan sang Dios

15. Ano ang aton himuon agod mangin manggaranon kita sa Dios?

15 Sa ilustrasyon ni Jesus, ang tawo nagplano kag nagpangabudlay sing lakas agod magmanggaranon sia, amo nga gintawag sia nga di-makatarunganon. Busa, agod mangin manggaranon sa Dios, dapat kita mangabudlay sing lakas kag makigbahin sa bug-os naton nga masarangan sa mga hilikuton nga matuod gid nga may kapuslanan kag importante sa mga mata sang Dios. Lakip sa sini ang ginsugo ni Jesus: “Busa lakat kamo kag himoon nga mga gintoton-an ang tanan nga kapungsuran.” (Mateo 28:19) Ang paggamit sang aton tion, kusog, kag ikasarang,  indi agod pauswagon ang aton pangabuhi, kundi agod ibantala ang Ginharian kag maghimo sing disipulo, daw kaangay nga nagakapital kita sa negosyo. Ang mga naghimo sini makaganar sang bugana nga pagpakamaayo sa espirituwal, subong nga ginapakita sang masunod nga mga eksperiensia.—Hulubaton 19:17.

16, 17. Anong mga eksperiensia ang imo masaysay nga nagapakita kon ano nga dalanon sang pagkabuhi nga makapamanggaranon sa isa ka tawo sa mga mata sang Dios?

16 Binagbinaga ang natabo sa isa ka Cristianong lalaki sa isa ka pungsod sa Asia. May mataas sia sing sueldo nga trabaho subong computer technician. Apang, bangod halos wala na sing tion sa iya pag-alagad sa Dios tungod sa iya trabaho, nagbatyag sia sing kaluya sa espirituwal. Sang ulihi, sa baylo nga manikasog nga mag-uswag pa sa iya ginatrabahuan, naghalin sia sa sini kag naghimo na lang sia sang sorbete kag naglibod sa dalan agod may tion sia nga mahinguyang sa iya espirituwal nga mga kinahanglanon kag mga katungdanan. Ginhikayan sia sang iya mga kaupod sa trabaho anay, apang ano ang nangin resulta sang iya ginhimo? “Ang matuod, mas maayo pa ang akon kahimtangan sa pinansial kon ipaanggid sadtong technician pa ako,” siling niya. “Mas malipayon ako karon bangod wala na akon ginahul-an kag nagakabalaka kon ipaanggid sadtong nagatrabaho pa ako. Kag labaw sa tanan, mas suod ako karon kay Jehova.” Bangod ginatugot sang iya kahimtangan ining Cristiano nagsulod sa bug-os tion nga ministeryo, kag nagaboluntaryo sia karon sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa ila pungsod. Ang pagpakamaayo ni Jehova amo gid ang “nagapamanggad.”

17 Ang isa pa ka halimbawa amo ang isa ka babayi gikan sa pamilya nga nagapabalor gid sa mataas nga edukasyon. Nag-eskwela sia sa mga unibersidad sa Pransia, Mexico, kag Switzerland kag posible gid nga mangin madinalag-on ang iya karera. “Madinalag-on gid ako; ginatahod kag may daku nga oportunidad nga magmanggaranon,” siling niya, “apang indi ako malipayon.” Nian nakatuon sia tuhoy kay Jehova nga Dios. Sia nagsiling: “Samtang nagsuod na ang akon kaangtanan sa Dios, ang akon handum nga pahamut-an si Jehova kag bangod luyag ko nga makabalos sa iya tungod sa mga butang nga ginhatag niya sa akon nakabulig sa akon nga makita sing maathag kon ano ang akon karera nga pilion—alagaron sia sing bug-os tion.” Naghalin sia sa iya trabaho kag ginbawtismuhan sang ulihi. Pagligad sang 20 ka tuig, malipayon gihapon sia sa bug-os tion nga ministeryo. “Abi sang iban gin-usikan ko ang akon ikasarang,” siling niya, “apang nakita nila nga malipayon ako, kag ginadayaw nila ang ginasunod ko nga mga prinsipio. Kada adlaw nagapangamuyo ako kay Jehova nga buligan niya ako nga mangin mapainubuson agod kahamut-an niya gihapon ako.”

18. Kaangay kay Pablo, paano kita mangin manggaranon sa Dios?

18 Si Saulo, nga nangin si apostol Pablo sang ulihi, may isa ka mainuswagon gid nga karera. Apang, sang ulihi sia nagsulat: “Sa pagkamatuod ginabilang ko ang tanan nga butang subong nga kadulaan bangod sang labaw gid nga kabilyanan sang pagkilala kay Cristo Jesus nga akon Ginoo.” (Filipos 3:7, 8) Para kay Pablo, ang manggad nga natigayon niya paagi kay Cristo mas labaw sangsa tanan nga butang nga mahatag sang kalibutan. Subong man, paagi sa pagsikway sang tanan nga makagod nga ambisyon kag sa pagkabuhi nga may diosnon nga debosyon, mangin manggaranon man kita sa mga mata sang Dios. Ang Pulong sang Dios nagapasalig sa aton: “Ang balus sang pagpaubus kag sang kahadluk sa GINOO amo ang manggad kag dungug kag kabuhi.”—Hulubaton 22:4.

Mapaathag Mo Bala?

• Ano ang problema sang tawo sa ilustrasyon ni Jesus?

• Ngaa gintawag nga di-makatarunganon ang tawo sa ilustrasyon ni Jesus?

• Ano ang buot silingon sang mangin manggaranon sa Dios?

• Paano kita mangin manggaranon sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 26]

Ngaa gintawag nga di-makatarunganon ang manggaranon nga tawo?

[Piktyur sa pahina 27]

Ngaa mangin daku nga hangkat ang oportunidad nga magmanggaranon?

[Piktyur sa pahina 28, 29]

“Ang pagpakamaayo ni Jehova nagapamanggad”