Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Padayon Ka Bala nga Magalakat Suno sa Espiritu?

Padayon Ka Bala nga Magalakat Suno sa Espiritu?

 Padayon Ka Bala nga Magalakat Suno sa Espiritu?

“Maggawi sa Espiritu, kag dili ninyo pagtumana ang kailigbon sang unud.”—GALACIA 5:16.

1. Paano maghaganhagan ang kahangawa nga basi makasala kita batok sa espiritu?

MAY paagi agod maghaganhagan ang kahangawa nga basi makasala kita batok sa balaan nga espiritu ni Jehova. Ini amo ang paghimo sang ginsiling ni apostol Pablo: “Maggawi sa Espiritu, kag dili ninyo pagtumana ang kailigbon sang unud.” (Galacia 5:16) Kon magpatuytoy kita sa espiritu sang Dios, indi naton mahimo ang di-nagakaigo nga mga kailigbon sa unod.—Roma 8:2-10.

2, 3. Ano ang epekto sa aton kon padayon kita nga nagalakat suno sa espiritu?

2 Samtang padayon kita nga nagalakat suno sa espiritu, pahulagon kita sang aktibo nga puersa sang Dios nga tumanon si Jehova. Mapakita naton ang diosnon nga mga kinaiya kon yara kita sa aton ministeryo, sa kongregasyon, sa puluy-an, kag bisan diin. Mapadayag naton ang mga bunga sang espiritu sa pagpakig-angot naton sa aton tiayon, sa aton kabataan, sa aton mga masigkatumuluo, kag sa iban pa.

3 Makalikaw kita sa sala kon nagakabuhi kita suno sa espiritu sa pagtamod sang Dios. (1 Pedro 4:1-6) Kon ginatuytuyan kita sang espiritu, indi gid kita makahimo sang indi mapatawad nga sala. Apang ano pa nga mga kaayuhan ang aton maagom kon padayon kita nga nagalakat suno sa espiritu?

Magpabilin nga Suod sa Dios kag kay Cristo

4, 5. Ano ang epekto sang paglakat suno sa espiritu sa pagtamod naton kay Jesus?

4 Nagapabilin kita nga suod sa Dios kag sa iya Anak bangod nagalakat kita suno sa balaan nga espiritu. Sang nagsulat si Pablo tuhoy sa mga dulot sang espiritu, ginsilingan niya ang mga masigkatumuluo sa Corinto: “Busa ginapakilala ko sa inyo [mga nagasimba anay sa idolo] nga walay tawo nga nagapamolong paagi sa Espiritu sang Dios nga nagasiling ‘Si Jesus pinakamalaut!’ kag walay tawo nga makasiling ‘Si Jesus Ginuo’ kondi sa Espiritu Santo.” (1 Corinto 12:1-3) Ang bisan ano nga puersa nga nagapahulag sa mga tawo nga pakamalauton si Jesus nagagikan gid kay Satanas nga Yawa. Apang subong mga Cristiano nga nagalakat suno sa balaan nga espiritu, kumbinsido kita nga ginbanhaw ni Jehova si Jesus gikan sa mga patay kag ginbayaw sia labaw sa tanan nga tinuga. (Filipos 2:5-11) Nagatuo kita sa halad gawad ni Cristo kag ginabaton si Jesus subong gintangdo sang Dios nga Ginuo naton.

5 Ginpanghiwala sang iban nga nagapangangkon nga mga Cristiano sang unang siglo C.E. nga nagkari si Jesus subong unod. (2 Juan 7-11) Ginpatihan sang iban ining sayop nga pagtamod gani ginsikway nila ang matuod nga mga panudlo ni Jesus, ang Mesias. (Marcos 1:9-11; Juan 1:1, 14) Malikawan naton ini nga apostasya kon nagalakat kita suno sa balaan nga espiritu. Apang padayon lamang naton nga mabaton ang di-bagay nga kaayo ni Jehova kag padayon nga makalakat sa kamatuoran kon nagapabilin kita nga alisto sa husto nga mga panudlo kag sa pagtamod sang Dios nga masapwan sa Biblia. (3 Juan 3, 4) Gani mangin determinado kita nga isikway ang tanan nga sahi sang apostasya agod mahuptan naton ang mabakod nga kaangtanan sa aton Amay sa langit.

6. Ano nga mga kinaiya ang nangin bunga sang espiritu sang Dios sa mga nagalakat suno sa espiritu?

6 Ginlista ni Pablo ang mga buhat sang unod subong sa pagkamakihilawason kag pagkaulag. Apang nagpaathag sia: “Ang mga yara kay Cristo Jesus naglansang sang unud . . . kaupud sang iya balatyagon kag mga kailigbon. Kon nagakabuhi kita sa Espiritu, maggawi man kita sa Espiritu.” (Galacia 5:19-21, 24, 25) Ano nga mga kinaiya ang nangin bunga sang aktibo nga puersa sang Dios  sa mga nagakabuhi kag nagalakat suno sa espiritu? Si Pablo nagsulat: “Ang mga bunga sang espiritu amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon, kaayo, pagkamaayo, pagtuo, kalulo, pagpugong sa kaugalingon.” (Galacia 5:22, 23, NW) Binagbinagon naton ining mga bunga sang espiritu.

“Maghigugmaanay”

7. Ano ang gugma, kag ano pa nga mga kinaiya ang may kaangtanan sa sini?

7 Ang gugma isa ka bunga sang espiritu sang Dios kag masami nagalakip sang tudok nga pagpalangga kag indi makagod nga kabalaka sa iban, kag sang suod nga kaangtanan sa ila. Ang Kasulatan nagasiling nga “ang Dios gugma” bangod sia ang labing maayo nga halimbawa sini nga kinaiya. Ang isa ka halimbawa sang daku nga gugma sang Dios kag sang iya Anak para sa katawhan amo ang halad gawad ni Jesucristo. (1 Juan 4:8; Juan 3:16; 15:13; Roma 5:8) Subong mga sumulunod ni Jesus, nakilala kita bangod sa aton paghigugmaanay. (Juan 13: 34, 35) Ang matuod, ginsugo kita nga “maghigugmaanay.” (1 Juan 3:23) Kag nagsiling man si Pablo nga ang gugma mapinasensiahon kag maayo. Wala ini nagakahisa kag wala nagapabugal, wala ini nagagawi sang di-nagakaigo ukon nagapangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan. Indi ini maakigon ukon nagasapak sang kalautan. Nagakalipay ini sa kamatuoran, indi sa pagkadimatarong. Ang gugma nagabatas, nagatuo, nagalaum sang tanan nga butang. Dugang pa, wala ini nagauntat.—1 Corinto 13:4-8.

8. Ngaa dapat naton higugmaon ang aton mga masigkasumilimba kay Jehova?

8 Kon tugutan naton ang espiritu sang Dios nga magpamunga sang gugma sa aton, mapadayag ini sa aton kaangtanan sa Dios kag sa aton isigkatawo. (Mateo 22:37-39) “Ang wala nagahigugma nagapabilin sa kamatayon.” sulat ni apostol Juan. “Ang bisan sin-o nga nagadumot sang iya utod manugpatay, kag nakahibalo kamo nga walay manugpatay nga may kabuhi nga walay katapusan nga nagapabilin sa iya.” (1 Juan 3:14, 15) Sa Israel, ang nakapatay sing tawo makasulod lamang sa siudad nga dalangpan kon wala niya ginadumtan ang iya napatay. (Deuteronomio 19:4, 11-13) Kon ginatuytuyan kita sang balaan nga espiritu, higugmaon naton ang Dios, ang aton mga masigkasumilimba, kag ang iban pa.

“Ang Kalipay sang GINOO Among Inyo Kusug”

9, 10. Ano ang kalipay, kag ano ang pila ka rason nga dapat kita magkalipay?

9 Si Jehova isa ka “malipayon nga Dios.” (1 Timoteo 1:11, NW; Salmo 104:31) Nalipay ang Anak sa paghimo sang kabubut-on sang iya Amay. (Salmo 40:8; Hebreo 10:7-9) Kag “ang kalipay sang GINOO among [aton] kusug.”—Nehemias 8:10.

10 Ang kalipay nga ginahatag sang Dios makahatag sa aton sing kaayawan kon ginahimo naton ang iya kabubut-on bisan sa tion sang kabudlayan, kasubo ukon paghingabot. Daku gid nga kalipay ang ginahatag sa aton sang “ihibalo sang Dios!” (Hulubaton 2:1-5) Ang aton makalilipay nga kaangtanan sa Dios napasad sa sibu nga ihibalo kag pagtuo sa iya kag sa halad gawad ni Jesus. (1 Juan 2:1, 2) Nalipay kita kay bahin kita sang lamang matuod nga internasyonal nga paghiliutod. (Sofonias 3:9; Hageo 2:7) Nagakalipay kita bangod sa paglaum sa Ginharian kag sa daku nga pribilehiyo nga ibantala ang maayong balita. (Mateo 6:9, 10; 24:14) Nalipay man kita tungod sa paglaum nga kabuhi nga walay katapusan. (Juan 17:3) Dapat gid kita mangin malipayon bangod sining dalayawon nga paglaum.—Deuteronomio 16:15.

Mangin Mahidaiton kag Mapinasensiahon

11, 12. (a) Ano ang paghidait? (b) Ano ang epekto sa aton sang paghidait gikan sa Dios?

11 Ang paghidait, nga isa pa ka bunga sang espiritu, isa ka kahimtangan sang kalinong kag wala sing tublag. Ang aton Amay sa langit amo ang Dios sang paghidait kag ginapasalig kita: “Ang GINOO magapakamaayo sang iya katawohan nga may paghidait!” (Salmo 29:11; 1 Corinto 14:33) Si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Ang paghidait ginabilin ko sa inyo; ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo.” (Juan 14:27) Paano ini makabulig sa iya mga sumulunod?

12 Ang paghidait nga ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo nagpakalma sang ila tagipusuon kag hunahuna kag nagbuhin sang ila kahadlok. May paghidait sila ilabi na sang nabaton nila ang ginsaad sa ila nga balaan nga espiritu. (Juan 14:26) Naagom  naton ang indi mapaanggid nga “paghidait sang Dios,” nga nagapakalma sang aton tagipusuon kag hunahuna, kay ginatuytuyan kita sang espiritu kag ginasabat ang aton mga pangamuyo karon. (Filipos 4:6, 7) Dugang pa, ginabuligan kita sang espiritu ni Jehova nga mangin kalmado kag mahidaiton sa aton masigkatumuluo kag sa iban.—Roma 12:18; 1 Tesalonica 5:13.

13, 14. Ano ang pagkamapinasensiahon, kag ngaa dapat naton ipakita ini?

13 Ang pagkamapinasensiahon naangot sa pagkamahidaiton, kay nagapailob kita kon ginapaakig ukon ginahimuan kita sing sayop bangod nagalaum kita nga magaayo ang kahimtangan. Ang Dios mapinasensiahon. (Roma 9:22-24) Si Jesus mapinasensiahon man. Makabenepisyo kita sa sini kay si Pablo nagsulat: “Ginpakitaan ako sing kaluoy bangod paagi sa akon nga labing makasasala mapakita ni Cristo Jesus ang iya bug-os nga pagkamapinasensiahon subong isa ka sulundan sang mga magapasad sang ila pagtuo sa iya para sa kabuhi nga walay katapusan.”—1 Timoteo 1:16, NW.

14 Ang pagkamapinasensiahon nagabulig sa aton nga makabatas kon ang iban maghambal ukon maghimo sing indi maayo ukon walay pasunaid nga butang. Ginpalig-on ni Pablo ang masigka-Cristiano: “Mangin mapinasensiahon sa tanan.” (1 Tesalonica 5:14, NW) Luyag gid naton nga mangin mapailubon kag mapinasensiahon ang iban sa aton kon makasala kita sa ila bangod kita tanan indi himpit kag nagasala. Gani magpanikasog gid kita nga mangin mapinasensiahon nga may kalipay.—Colosas 1:9-12.

Ipakita ang Kaayo kag Pagkamaayo

15. Ipaathag kon ano ang kaayo, kag maghatag sing mga halimbawa.

15 Ginapakita naton ang kaayo kon magpakita kita sing interes sa iban paagi sa mainabyanon nga mga pulong kag mga buhat. Ginpakita ni Jehova kag sang iya Anak ang kaayo. (Roma 2:4; 2 Corinto 10:1) Dapat man magpakita sing kaayo ang mga alagad sang Dios kag ni Cristo. (Miqueas 6:8; Colosas 3:12) Nagpakita gani sing tumalagsahon nga kaayo ang iban nga wala sing suod nga kaangtanan sa Dios. (Binuhatan 27:3; 28:2) Gani, mapakita gid  naton ang kaayo kon padayon kita nga magalakat suno sa espiritu.

16. Ano ang pila ka kahimtangan nga magapahulag sa aton nga magpakita sing kaayo?

16 Mapakita naton ang kaayo bisan pa may rason kita nga mangakig bangod sa masakit nga mga hambal ukon walay pasunaid nga mga buhat sang iban. “Magpangakig apang dili magpakasala,” siling ni Pablo. “Dili pagpatunuri sing adlaw ang inyo kaakig, kag dili paghatagi sing kahigayonan ang yawa. . . . Magmainayuhon kamo ang isa sa isa, malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo nagpatawad sa inyo.” (Efeso 4: 26, 27, 32) Nagakaigo gid nga pakitaan sing kaayo ang mga nagaatubang sing mga pagtilaw. Siempre, ang isa ka gulang wala nagapakita sang kaayo kon indi sia maghatag sing laygay gikan sa Kasulatan bangod lamang nagalikaw sia nga masakit ang balatyagon sang isa nga maathag nga yara na sa katalagman nga biyaan ang dalanon nga “maayo kag matarong kag matuod.”—Efeso 5:9.

17, 18. Ano ang kahulugan sang pagkamaayo, kag ano ang papel sini nga kinaiya sa aton kabuhi?

17 Ang pagkamaayo isa ka maayo gid nga batasan kag moralidad ukon isa ka kinaiya ukon kahimtangan nga maayo. Ang Dios amo ang labing maayo. (Salmo 25:8; Zacarias 9:17) Si Jesus may maayo gid nga kinaiya kag moralidad. Apang wala niya ginbaton ang “Maayo” subong titulo sang gintawag sia nga Maayo nga Manunudlo. (Marcos 10:17, 18) Amo sini bangod ginkilala niya nga ang Dios amo gid ang labing maayo.

18 Ginaupangan kita sang aton napanubli nga sala sa paghimo sing maayo. (Roma 5:12) Apang mapakita naton ini nga kinaiya kon mangamuyo kita sa Dios nga ‘tudluan kita sang maayo.’ (Salmo 119:66) Ginsilingan ni Pablo ang mga masigkatumuluo sa Roma: “Ako contento nahanungud sa inyo, mga kauturan, nga kamo gid napun-an sang pagkaayo, napun-an sang bug-os nga ihibalo.” (Roma 15:14) Ang Cristiano nga manugtatap dapat nga “mahigugmaon sang maayo.” (Tito 1:7, 8) Kon ginatuytuyan kita sang espiritu sang Dios, makilala kita bangod sa pagkamaayo, kag si Jehova magadumdom sa aton bangod sa maayo nga ginhimo naton.—Nehemias 5:19; 13:31.

“Pagtuo nga Indi Salimpapaw”

19. Ipaathag kon ano ang pagtuo suno sa Hebreo 11:1.

19 Ang pagtuo, nga isa man ka bunga sang espiritu, “amo ang kasigurohan sang mga butang nga ginalauman, ang pagpamatuud sang mga butang nga indi makita.” (Hebreo 11:1) Kon may pagtuo kita, napat-od naton nga matuman gid ang tanan nga saad ni Jehova. Mabakod gid ang makapakumbinsi nga pamatuod sang indi makita nga katunayan amo nga ang pagtuo ginasiling nga katumbas sining pamatuod. Halimbawa, kumbinsido kita nga may Manunuga kay may mga tinuga. Mangin amo sini ang pagtuo naton kon nagalakat kita suno sa espiritu.

20. Ano “ang sala nga madali nagasalawid sa aton,” kag paano naton malikawan ini kag ang mga buhat sang unod?

20 Ang kakulang sing pagtuo amo “ang sala nga madali nagasalawid sa aton.” (Hebreo 12:1, NW)  Dapat kita magsalig sa espiritu sang Dios agod malikawan naton ang mga buhat sang unod, materyalismo, kag sayop nga panudlo nga makaguba sang pagtuo. (Colosas 2:8; 1 Timoteo 6:9, 10; 2 Timoteo 4:3-5) Paagi sa espiritu sang Dios, ang mga alagad ni Jehova karon may pagtuo kaangay sang mga saksi antes kay Cristo kag sa iban pa nga narekord sa Biblia. (Hebreo 11:2-40) Kag ang pagtuo naton nga indi salimpapaw mahimo magapabakod sang pagtuo sang iban.—1 Timoteo 1:5; Hebreo 13:7.

Ipakita ang Kalulo kag Pagpugong sa Kaugalingon

21, 22. Ano ang kahulugan sang kalulo, kag ngaa dapat naton ipakita ini?

21 Ang kalulo amo ang indi maakigon nga panimuot kag paggawi. Ang kalulo isa sa mga kinaiya sang Dios. Nahibaluan naton ini bangod si Jesus malulo nga tawo kag ginpabanaag niya sing himpit ang personalidad ni Jehova. (Mateo 11:28-30; Juan 1:18; 5:19) Gani, ano ang ginapatuman sa aton sang Dios subong mga alagad niya?

22 Subong mga Cristiano, dapat mangin malulo kita sa tanan nga tawo. (Tito 3:2) Nagapakita kita sing kalulo kon yara kita sa aton ministeryo. Ginalaygayan ang mga kalipikado sa espirituwal nga pasibuon ang nakasayop nga Cristiano sa “espiritu nga malulo.” (Galacia 6:1) Makaamot kita tanan sa aton paghiusa kag paghidait subong mga Cristiano paagi sa pagpakita sing mapainubuson nga hunahuna kag kalulo. (Efeso 4:1-3) Mapadayag naton ang kalulo kon padayon kita nga nagalakat suno sa espiritu kag nagapugong sa kaugalingon.

23, 24. Ano ang pagpugong sa kaugalingon kag paano ini makabulig sa aton?

23 Mapunggan naton ang aton sayop nga mga panghunahuna, hambal kag mga buhat kon kita may pagpugong sa kaugalingon. Si Jehova nagpugong sang iya kaugalingon sang nagapakig-angot sia sa mga taga-Babilonia nga naglaglag sang Jerusalem. (Isaias 42:14) Huwaran naton ang iya Anak kay nagpugong sia sa kaugalingon sang nagaantos sia. Ginlaygayan ni apostol Pedro ang mga masigka-Cristiano nga idugang sa ila ihibalo ang pagpugong sa kaugalingon.—1 Pedro 2:21-23; 2 Pedro 1:5-8.

24 Ang Cristianong mga gulang dapat nga may pagpugong sa kaugalingon. (Tito 1:7, 8) Ang matuod, ang tanan nga ginatuytuyan sang balaan nga espiritu makapugong sang kaugalingon kag gani makalikaw sa imoralidad, binastos nga hambal, ukon bisan ano pa nga di-kalahamut-an kay Jehova. Kon tugutan naton ang balaan nga espiritu nga magpamunga sing pagpugong sa kaugalingon sa aton, makita ini sing maathag sang iban bangod sa aton panghambal kag paggawi.

Padayon nga Maglakat Suno sa Espiritu

25, 26. Ano ang epekto sang paglakat suno sa espiritu sa aton mga kaangtanan karon kag sa aton paglaum sa palaabuton?

25 Kon nagalakat kita suno sa espiritu, mangin makugi kita nga mga manugbantala sing Ginharian. (Binuhatan 18:24-26) Mangin maayo kita nga mga kaupod kag malipay sa pagpakig-upod sa aton ilabi na ang mga tawo nga debotado sa Dios. Kaangay sa mga gintuytuyan sang balaan nga espiritu, mapalig-on man naton ang aton mga masigkasumilimba kay Jehova nga padayon nga maglakat suno sa espiritu. (Filipos 2:1-4) Indi bala amo ini ang dapat himuon sang tanan nga Cristiano?

26 Indi mahapos maglakat suno sa espiritu sa sining kalibutan nga kontrolado ni Satanas. (1 Juan 5:19) Apang, minilyon ang nagahimo sini karon. Kon bug-os tagipusuon kita nga nagasalig kay Jehova, mangin malipayon kita sa kabuhi karon kag makapadayon sa paglakat sing dayon sa matarong nga mga dalanon sang mahigugmaon nga Manug-aman sing balaan nga espiritu.—Salmo 128:1; Hulubaton 3:5, 6.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang epekto sang paglakat suno sa espiritu sa aton kaangtanan sa Dios kag sa iya Anak?

• Ano ang mga bunga sang balaan nga espiritu?

• Ano ang pila ka paagi nga mapakita ang mga bunga sang espiritu sang Dios?

• Ano ang epekto sang paglakat suno sa espiritu sa aton kabuhi karon kag sa aton paglaum sa palaabuton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 23]

Ang balaan nga espiritu ni Jehova nagapalambo sing gugma para sa aton mga masigkatumuluo

[Piktyur sa pahina 24]

Ipakita ang kaayo paagi sa mga pulong kag mga buhat nga makabulig