Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nakasala Ka Bala Batok sa Balaan nga Espiritu?

Nakasala Ka Bala Batok sa Balaan nga Espiritu?

 Nakasala Ka Bala Batok sa Balaan nga Espiritu?

“May sala nga sa kamatayon.”—1 JUAN 5:16.

1, 2. Paano naton nahibaluan nga ang isa mahimo makasala batok sa balaan nga espiritu sang Dios?

“G INAPAMENSAR ko pirme nga nakasala ako batok sa balaan nga espiritu, kag ginatublag ako sini.” Sulat ini sang isa ka babayi nga taga-Alemanya, bisan pa nagaalagad sia sa Dios. Makasala gid bala ang isa ka Cristiano batok sa balaan nga espiritu, ukon sa aktibo nga puersa sang Dios?

2 Huo, mahimo nga makasala ang isa batok sa balaan nga espiritu ni Jehova. Si Jesus nagsiling: “Ang tagsa ka sala kag pasipala mapatawad sa mga tawo, apang ang pasipala batok sa Espiritu indi mapatawad.” (Mateo 12:31) Ginapaandaman kita: “Kon magpakasala kita sing kinabubut-on sa tapus nga aton nabaton ang pagkilala sang kamatooran, wala na sing halad tungud sa mga sala, kondi ang makahaladluk nga paghulat sang paghukom.” (Hebreo 10:26, 27) Nagsulat man si apostol Juan: “May sala nga sa kamatayon.” (1 Juan 5:16) Apang, ang isa bala nga nakasala sing mabug-at amo ang magapat-od kon bala nakahimo sia sing “sala nga sa kamatayon”?

Ang Paghinulsol Nagaresulta sa Kapatawaran

3. Ano ang ginapakita kon nagakasubo gid kita bangod sa sala nga nahimo naton?

3 Si Jehova amo ang katapusan nga magahukom sa mga nagahimo sang sala. Ang matuod, tanan kita dapat manabat sa iya, kag matarong pirme ang iya ginahimo. (Genesis 18:25; Roma 14:12) Si Jehova ang nagapat-od kon bala nakahimo kita sang sala nga indi mapatawad, kag mahimo niya kuhaon ang iya espiritu sa aton. (Salmo 51:11) Apang, kon nagakasubo gid kita bangod sa sala nga nahimo naton, ayhan ginapakita sini nga nagahinulsol gid kita. Apang, ano ang matuod nga paghinulsol?

4. (a) Ano ang kahulugan sang paghinulsol? (b) Ngaa makalugpay ang pinamulong sang salmista sa Salmo 103:10-14?

4 Ang paghinulsol nagakahulugan nga ginabag-o naton ang aton panimuot tuhoy sa sayop nga aton ginhimo ukon ginatuyo nga himuon. Nagakahulugan ini nga nagakasubo kita ukon nagahinulsol kag ginalikawan ang paghimo sing sayop. Kon nakasala kita sing mabug-at apang ginhimo naton ang dapat himuon agod ipakita nga naghinulsol gid kita, malugpayan kita sang pinamulong sang salmista: “Wala sia [si Jehova] maghisayo sa aton sono sa aton mga sala, ukon nagbalus sa aton sono sa aton mga kalautan. Kay subong nga ang mga langit mataas labaw sa duta, amo kadaku ang iya malig-on nga paghigugma ayon sa mga nagakahadluk sa iya; subong sa kalayo [“kalayuon,” NW] sang sidlangan sa katundan, amo kalayo ang iya pagpahilayo sa aton sang aton mga paglalis. Kaangay sang amay nga nagakaawa sa iya mga anak, sa amo ang GINOO nagakaawa sa mga nagakahadluk sa iya. Kay nakilala niya ang aton kahimtangan; nagadumdum sia nga kita yab-ok.”—Salmo 103:10-14.

5, 6. Ano ang ginapadaku sang 1 Juan 3:19-22? Ipaathag ang kahulugan sang pinamulong sang apostol.

5 Makalulugpay man ang pinamulong ni apostol Juan: “Sa sini makilala ta nga kita iya sang kamatooran, kag mapalig-on ang aton tagiposoon sa atubangan niya kon ang aton tagiposoon nagatagudili sa aton; kay ang Dios daku pa sa aton mga tagiposoon, kag nakakilala sia sang tanan nga butang. Mga hinigugma, kon ang aton mga tagiposoon wala nagatagudili sa aton, may pagsalig kita sa atubangan sang Dios; kag ang bisan ano nga ginapangayo ta mabaton ta sa iya, kay ginabantayan ta ang iya mga sogo kag nagahimo sang nahamut-an niya.”—1 Juan 3:19-22.

6 Nahibaluan naton nga “kita iya sang kamatooran”  bangod ginapakita naton ang utudnon nga gugma kag wala nagapaduyog sa pagpakasala. (Salmo 119:11) Kon nagabatyag kita nga nakasala bangod sang pila ka rason, dapat naton dumdumon nga “ang Dios daku pa sa aton mga tagiposoon, kag nakakilala sia sang tanan nga butang.” Si Jehova naluoy sa aton bangod nahibaluan niya ang aton “bunayag nga gugma sa mga kauturan,” ang aton pagpakig-away sa sala, kag ang aton panikasog nga himuon ang iya kabubut-on. (1 Pedro 1:22) Ang aton tagipusuon “wala nagatagudili sa aton” kon nagasalig kita kay Jehova, nagapakita sang utudnon nga gugma, kag wala nagapakasala sing hungod. May kahilwayan kita sa pagpakighambal sa Dios paagi sa pangamuyo, kag sabton niya kita bangod ginatuman naton ang iya mga sugo.

Nakasala Sila Batok sa Espiritu

7. Ano ang nagapat-od kon bala ang sala mapatawad ukon indi?

7 Ano nga mga sala ang indi mapatawad? Agod masabat ini nga pamangkot, binagbinagon naton ang pila ka halimbawa gikan sa Biblia. Makalugpay gid ini sa aton kon ginatublag gihapon kita bisan pa ginhinulsulan na naton ang aton mabug-at nga sala. Makita naton nga ang pagpatawad sa sala ukon indi, wala lamang nasandig sa kon ano nga sahi sang sala ang nahimo sang isa; kundi nasandig man ini sa motibo, sa kahimtangan sang tagipusuon, kag kon daw ano ang kasangkaron sang hungod nga pagpakasala.

8. Paano ang Judiyo nga mga lider sang relihion sang unang siglo nakasala batok sa balaan nga espiritu?

8 Ang Judiyo nga mga lider sang relihion sang  unang siglo nga nagpamatok kay Jesucristo nagpakasala batok sa balaan nga espiritu. Nakita nila ang pagpanghikot sang espiritu sang Dios kay Jesus sang naghimo sia sang mga milagro nga nagapadungog kay Jehova. Apang ginpatungod sang mga kaaway ni Cristo ining gahom kay Satanas nga Yawa. Suno kay Jesus, ang mga nagapasipala batok sa balaan nga espiritu sang Dios nakahimo sang sala nga indi mapatawad “bisan karon nga panuigon ukon sa palaabuton.”—Mateo 12:22-32.

9. Ano ang pagpasipala, kag ano ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa sini?

9 Ang pagpasipala nagapakanubo, nagahalit, ukon nagapakalain. Sanglit ang balaan nga espiritu nagagikan sa Dios, ang paghambal batok sa iya espiritu katumbas sa paghambal batok kay Jehova. Ang mga nagahambal sing subong sini kag wala nagahinulsol indi mapatawad. Ang ginsiling ni Jesus tuhoy sini nga sala nagapakita nga ginapatuhuyan ni Jesus ang mga nagapamatok sing hungod sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu sang Dios. Nagpanghikot ang espiritu ni Jehova kay Jesus apang nagsiling ang mga nagapamatok sa iya nga ini nga gahom naghalin sa Yawa. Bangod sini ginpasipalahan nila ang espiritu kag nakasala. Gani, si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga magpasipala sa Espiritu Santo wala gid sing kapatawaran, kundi malinapason sa sala nga walay katapusan.”—Marcos 3:20-29.

10. Ngaa gintawag ni Jesus si Judas nga “anak sang kalaglagan”?

10 Binagbinaga man ang natabo kay Judas Iscariote. Nangin indi sia bunayag. Nagpangawat sia gikan sa kahon sang kuarta nga gintugyan sa iya. (Juan 12:5, 6) Sang ulihi nagkadto si Judas sa Judiyo nga mga manugdumala kag nagsugot sia nga luiban si Jesus kabaylo sang 30 ka bilog nga pilak. Huo, ginkonsiensia si Judas kag nagkasubo sa tapos sang iya pagluib, apang wala gid sia maghinulsol sa iya hungod nga pagpakasala. Bangod sini, si Judas indi takus nga banhawon. Gani gintawag sia ni Jesus nga “anak sang kalaglagan.”—Juan 17:12; Mateo 26:14-16.

 Wala Sila Nakasala Batok sa Espiritu

11-13. Paano nakasala si Hari David upod kay Bat-seba, kag ano nga lugpay ang makuha naton gikan sa pagpakig-angot sang Dios sa ila?

11 Kon kaisa, may mga Cristiano nga nagtu-ad na sang ila mabug-at nga sala kag nagbaton na sang bulig gikan sa mga gulang sa kongregasyon agod mapasag-uli ang ila kaangtanan sa Dios. Wala sapayan sini, ginatublag sila gihapon kag nagakahangawa bangod sini nga paglapas sa kasuguan sang Dios. (Santiago 5:14) Kon subong sini ang aton ginabatyag, mahimo gid nga makabenepisyo kita sa pagbinagbinag sa ginasiling sang Kasulatan tuhoy sa mga nakasala nga ginpatawad.

12 Si Hari David nakasala sing mabug-at upod kay Bat-seba, nga asawa ni Urias. Sang nakita niya gikan sa atop sang iya balay ining matahom nga babayi nga nagapaligo, ginpakuha sia ni David kag gindala sa palasyo kag naghulid sa iya. Sang nahibaluan niya sang ulihi nga nagabusong si Bat-seba, ginpadihutan niya agod huliran si Bat-seba sang iya bana nga si Urias agod matago ang pagpakighilahi. Napaslawan yadto nga buko, gani ginhimuan sang paagi sang hari agod mapatay si Urias sa patag-awayan. Pagkatapos sadto, nangin asawa ni David si Bat-seba kag nagbun-ag sia sing isa ka anak nga napatay.—2 Samuel 11:1-27.

13 Ginhatagan sing igtalupangod ni Jehova ang natabo kay David kag kay Bat-seba. Ginpatawad sang Dios si David, ayhan bangod sang iya paghinulsol kag bangod sang ginpakigkatipan sa iya nga Ginharian. (2 Samuel 7:11-16; 12:7-14) Maathag nga naghinulsol man si Bat-seba, bangod nakapribilehiyo sia nga mangin iloy ni Hari Solomon kag nangin katigulangan ni Jesucristo. (Mateo 1:1, 6, 16) Kon nakasala kita, maayo nga dumdumon naton nga ginahatagan ni Jehova sing igtalupangod ang aton mahinulsulon nga panimuot.

14. Paano ginpakita ang pagpatawad sang Dios sa natabo kay Hari Manases?

14 Ginpakita man ang pagpatawad ni Jehova sa natabo kay Hari Manases sang Juda. Ginhimo niya ang malain sa itululok ni Jehova. Si Manases nagpatindog sang mga halaran para kay Baal, nagsimba sa “bug-os nga kadam-an sang langit,” kag nagpatindog sang mga halaran sa duha ka luwang sang templo para sa butig nga mga dios. Ginpaagi niya sa kalayo ang iya mga anak nga lalaki, kag gintugutan niya ang pagpamakot, babaylan, espiritista, salamangkero, kag iban pa nga buhat kaangay sini. Ginhaylo niya ang mga pumuluyo sang Juda kag Jerusalem sa paghimo sing labi pa kalaut sangsa mga pungsod nga ginlaglag ni Jehova gikan sa atubangan sang mga anak sang Israel. Wala niya ginpamatian ang mga paandam sang mga manalagna sang Dios. Sang ulihi, ginbihag sang hari sang Asiria si Manases. Samtang isa ka bihag, naghinulsol si Manases kag mapainubuson nga nagpangamuyo pirme sa Dios. Ginpatawad sia sang Dios kag ginbalik sa paghari sa Jerusalem, diin ginpasanyog niya ang matuod nga pagsimba.—2 Cronica 33:2-17.

15. Anong hitabo sa kabuhi ni apostol Pedro nga nagapakita nga si Jehova nagapatawad “sing bugana”?

15 Siniglo sang ulihi, nakasala sing mabug-at si apostol Pedro sang ginpanghiwala niya si Jesus. (Marcos 14:30, 66-72) Apang, ginpatawad ni Jehova si Pedro “sing bugana.” (Isaias 55:7) Ngaa? Bangod matuod gid nga naghinulsol si Pedro. (Lucas 22:62) Singkuenta ka adlaw sang ulihi sang adlaw sang Pentecostes, ginhatagan sang pribilehiyo si Pedro nga magpanaksi sing maisog tuhoy kay Jesus. (Binuhatan 2:14-36) Gani, maathag gid nga ginpatawad sia sang Dios. Indi bala makapati gid kita nga ginapatawad sang Dios ang mga Cristiano karon nga matuod nga nagahinulsol? Ang salmista nag-amba: “Kon ikaw, O GINOO, magtanda sang kalautan, O GINOO sin-o bala ang makatindug? Apang may pagpatawad sa imo.”—Salmo 130:3, 4.

Pagpahaganhagan sa Kahangawa Tuhoy sa Sala

16. Sa ano nga mga kahimtangan nga nagapatawad ang Dios?

16 Ang ginsambit nga mga halimbawa nagabulig sa pagpahaganhagan sang aton kahangawa tuhoy sa pagpakasala batok sa balaan nga espiritu. Ginapakita sini nga ginapatawad ni Jehova ang mahinulsulon nga mga makasasala. Importante gid ang hanuot nga pagpangamuyo sa Dios. Kon nakasala kita, makapangayo kita sing patawad pasad sa halad gawad ni Jesus, sa kaluoy ni Jehova, sa aton napanubli nga di-kahimpitan, kag sa aton matutom nga pag-alagad. Bangod sang bugay  ukon di-bagay nga kaayo ni Jehova, makapangayo kita sing kapatawaran, kag nagasalig nga patawaron kita.—Efeso 1:7.

17. Ano ang dapat himuon kon nakasala kita kag nagakinahanglan sang bulig?

17 Ano abi kon nakasala kita apang bangod naguba ang aton kaangtanan kay Jehova, pamatyag naton indi kita makapangamuyo sa iya? Tuhoy sini, si disipulo Santiago nagsulat: “Magpatawag sia sang mga tigulang sang iglesia kag pangamuyoan nila sia, nga ginahaplas sia sing lana sa ngalan sang GINOO; kag ang pangamuyo sang pagtuo magaayo sang nagamasakit, kag ang GINOO magabangon sa iya; kag kon nakasala sia, patawaron ini sa iya.”—Santiago 5:14, 15.

18. Kon ang isa ginsikway sa kongregasyon, ngaa indi buot silingon nga indi na gid mapatawad ang iya sala?

18 Bisan pa ang isa nga nakasala wala maghinulsol sa amo nga tion kag ginsikway sia sa kongregasyon, indi buot silingon nga indi na gid mapatawad ang iya sala. Tuhoy sa isa ka hinaplas sa Corinto nga ginsikway bangod nakasala, si Pablo nagsulat: “Tuman na sa iya ini nga silot nga ginhatag sang kalabanan; gani sa baylo pagpatawaron ninyo sia kag paglipayon, basi kon malumus sia sa iya lakas nga kasubo.” (2 Corinto 2:6-8; 1 Corinto 5:1-5) Apang, agod mapasag-uli ang ila kaangtanan kay Jehova, dapat batunon sang mga nakasala ang pasad sa Biblia nga bulig sang Cristianong mga gulang kag pamatud-an nila nga nagahinulsol gid sila. Dapat sila ‘magpatubas sing mga bunga nga takus sa paghinulsol.’—Lucas 3:8.

19. Ano ang makabulig sa aton agod makapabilin nga mapagros sa pagtuo?

19 Ngaa nagabatyag kita nga nakasala batok sa balaan nga espiritu? Ayhan bangod sang sobra nga pagkamabinatyagon ukon mapigaw nga kapagros sang lawas kag hunahuna. Sa sini nga kahimtangan, mahimo makabulig ang pangamuyo kag dugang nga pahuway. Indi gid naton pagtugutan si Satanas nga paluyahon ang aton buot agod mag-untat kita sa pag-alagad sa Dios. Bangod wala nahamuot si Jehova sa kamatayon sang isa nga malauton, pat-od gid nga wala sia malipay kon mag-untat sa pag-alagad ang isa sa iya mga alagad. Gani kon nagakahangawa kita nga nakasala kita batok sa espiritu, dapat padayon kita nga magbasa sa Pulong sang Dios, pati na ang makalulugpay nga mga bahin subong sang Salmo. Kinahanglan padayon kita nga magtambong sa mga miting sang kongregasyon kag makigbahin sa pagbantala sing Ginharian nga hilikuton. Kon himuon naton ini, mabuligan kita nga mangin mapagros sa pagtuo kag indi na magkahangawa nga basi nakahimo kita sang sala nga indi gid mapatawad.—Tito 2:2.

20. Ano nga pangatarungan ang makabulig sa isa agod makita nga wala sia nakasala batok sa balaan nga espiritu?

20 Ang bisan sin-o nga nagakahangawa nga nakasala sila batok sa balaan nga espiritu magpamangkot sa ila kaugalingon: ‘Ginpasipalahan ko bala ang balaan nga espiritu? Ginhinulsulan ko gid bala ang akon sala? Nagatuo bala ako sa pagpatawad sang Dios? Isa bala ako ka apostata nga nagsikway sang kapawa gikan sa Dios?’ Ayhan marealisar sining mga indibiduwal nga wala nila mapasipalahan ang balaan nga espiritu sang Dios, kag indi man sila nangin apostata. Mahinulsulon sila, kag padayon sila nga nagatuo sa pagpatawad ni Jehova. Kon amo, wala sila makasala batok sa balaan nga espiritu ni Jehova.

21. Ano nga mga pamangkot ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

21 Ang mapat-od nga wala kita nakasala batok sa balaan nga espiritu isa gid ka kaumpawan! Apang, may kaangtanan sa sini ang mga pamangkot nga binagbinagon sa masunod nga artikulo. Halimbawa, mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Ginatuytuyan gid bala ako sang balaan nga espiritu sang Dios? Ginapadayag ko bala ang mga bunga sini sa akon kabuhi?’

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa makasiling kita nga mahimo makasala ang isa batok sa balaan nga espiritu?

• Ano ang kahulugan sang paghinulsol?

• Sin-o ang nakasala batok sa espiritu sang yari si Jesus sa duta?

• Paano mapahaganhagan ang kahangawa nga nakahimo sang sala nga indi mapatawad?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 17]

Ang mga nagsiling nga naghimo si Jesus sang mga milagro paagi sa gahom ni Satanas nakasala batok sa balaan nga espiritu sang Dios

[Piktyur sa pahina 18]

Bisan pa ginpanghiwala ni Pedro si Jesus, wala sia makahimo sang sala nga indi gid mapatawad