Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Barsilai—Ang Tawo nga Nakahibalo sang Iya Masarangan

Barsilai—Ang Tawo nga Nakahibalo sang Iya Masarangan

 Barsilai​—Ang Tawo nga Nakahibalo sang Iya Masarangan

‘NGAA bala nga mangin lulan pa ako sa imo?’ Ang 80-anyos nga lalaki nga nagsiling sini kay Hari David sang Israel amo si Barsilai. Ang Biblia nagsiling nga sia “tama gid kamanggaranon nga tawo.” (2 Samuel 19:32, 35) Nagaistar si Barsilai sa Galaad, isa ka mabulubukid nga duog sa sidlangan sang Suba Jordan.—2 Samuel 17:27; 19:31.

Ano ang kahimtangan sang ginhambal ini ni Barsilai kay David? Kag ngaa amo sini ang ginhambal sa iya sining tigulang nga lalaki?

May Nagrebelde sa Hari

Yara sa katalagman si David. Gin-agaw sang iya anak nga lalaki nga si Absalom ang trono pagkatapos nga ‘nabihag niya ang mga tagipusuon sang mga tawo sang Israel.’ Pat-od gid nga patyon ni Absalom ang bisan sin-o nga magdampig sa iya amay. Gani si David kag ang iya mga alagad nagbiya sa Jerusalem. (2 Samuel 15:6, 13, 14) Sang nag-abot si David sa duog nga Mahanaim, sa sidlangan sang Jordan, ginbuligan sia ni Barsilai.

Si Barsilai kag ang duha niya ka kaupod nga sanday Sobi kag Maquir naghatag kay David sing madamo gid nga materyal nga mga kinahanglanon. Nahangpan gid sining tatlo ka matutom nga sakop nga mabudlay ang kahimtangan ni David kag sang iya mga tinawo kay nagsiling sila tuhoy sa ila: “Ang katawohan nagutum kag lapyo kag nauhaw sa kamingawan.” Sanday Barsilai, Sobi, kag  Maquir naghimo sang ila bug-os nga masarangan agod ihanda yadtong mga kinahanglanon paagi sa paghatag kay David kag sa iya mga tinawo sing mga higdaan, trigo, sebada, binukbuk, uyas nga sinanlag, mga lentejas, dugos, keso, mga karnero, kag iban pa nga mga kinahanglanon.—2 Samuel 17:27-29.

Makatalagam ang pagbulig kay David. Mahimo nga silutan gid ni Absalom ang bisan sin-o nga magdampig sa gintangdo sang Dios nga hari. Amo nga maisog gid si Barsilai bangod nagdampig sia kay David.

Nagbaliskad ang Kahimtangan

Wala madugay pagkatapos sini, ang mga hangaway ni Absalom nakig-away sa mga tinawo ni David. Natabo ang inaway sa kagulangan sang Efraim, ayhan malapit sa Mahanaim. Nalutos ang mga hangaway ni Absalom, “kag may daku nga pagpamatay” sadto nga adlaw. Walay sapayan sang pagtinguha ni Absalom nga makapalagyo, napatay gihapon sia.—2 Samuel 18:7-15.

Nangin mahidaiton na sa liwat ang paghari ni David. Ang iya mga sumalakdag indi na mga laaslaas. Dugang pa, bangod sang ila pag-unong kay David, gintahod kag gin-apresyar niya sila.

Sang manugpauli na si David sa Jerusalem, “si Barsilai nga Galaadnon nagdulhog gikan sa Rogelim; kag nagtabok sia sa Jordan upud sa hari, sa pagdol-ong sa iya sa tabok sang Jordan.” Sa sini nga tion, gin-agda ni David ang tigulang nga si Barsilai: “Kari upud sa akon, kag sakdagon ko ikaw upud sa akon sa Jerusalem.”—2 Samuel 19:15, 31, 33.

Pat-od nga ginpasalamatan gid ni David ang bulig ni Barsilai. Wala ini nagapahangop nga luyag lamang balusan sang hari ang kaayo ni Barsilai paagi sa paghatag sa iya sing materyal nga mga kinahanglanon. Indi ini kinahanglan bangod manggaranon na si Barsilai. Ayhan bangod sang maayo nga mga kinaiya sining tigulang amo nga luyag ni David nga magpuyo sia sa palasyo. Ang pagpuyo sa palasyo daku gid kuntani nga kadungganan para kay Barsilai bangod matigayon niya ang mga pribilehiyo nga mangin abyan sang hari.

Maugdang kag Realistiko

Bilang sabat sa pangagda ni Hari David, si Barsilai nagsiling: “Kapid-an pa bala ang mga adlaw sang mga tuig sang ako kabuhi, nga ako magtaklad upud sa hari sa Jerusalem? Ako sini nga adlaw kawaloan ka tuig; makakilala pa ako bala sang maayo kag sang malain? Makapanglalim pa bala ang imo alagad sang ako ginakaon ukon sang akon ginainum? Makabati pa ako bala sang tingug sang nagaamba nga mga lalaki kag nagaamba nga mga babayi?” (2 Samuel 19:34, 35) Busa, matinahuron nga ginpangindian ni Barsilai ang pangagda kag wala niya pagbatuna ining tumalagsahon nga pribilehiyo. Apang ngaa?

Ang isa ka rason nga nangindi si Barsilai ayhan bangod tigulang na sia. Mahimo nagahunahuna sia nga indi na sia magadugay. (Salmo 90:10) Ginbuligan gid niya si David suno sa iya bug-os nga masarangan, apang nahibaluan man niya nga may mga butang nga indi na niya masarangan bangod sang iya katigulangon. Gani, bisan pa may kahigayunan sia nga mangin dungganon kag bantog, ginpangindian niya ini. Indi kaangay sang ambisyuso nga si Absalom, si Barsilai maalamon nga nagpakita sing kaugdang.—Hulubaton 11:2.

Ang isa pa ka rason kon ngaa nangindi si Barsilai ayhan bangod indi gid niya luyag nga makapabug-at pa sa gintangdo sang Dios nga hari. Si Barsilai nagpamangkot: “Ngaa bala niyan nga manginlulan pa ang imo alagad sa akon ginoo nga hari?” (2 Samuel 19:35) Bisan luyag gihapon niya  nga makabulig kay David, mahimo ginahunahuna ni Barsilai nga mas maayo kon isa ka lanubo nga lalaki ang magaabaga sang amo nga mga katungdanan. Ayhan nagapatuhoy sa iya anak nga lalaki, si Barsilai nagsiling: “Yari ang imo alagad nga si Camaam; pataboka sia upud sa akon ginoo nga hari; kag himua sa iya ang maayo sa imo.” Sa baylo nga maakig, ginpati ni David ang iya ginsiling. Ang matuod, antes magtabok sa Jordan, si David “naghaluk kay Barsilai kag ginpakamaayo sia.”—2 Samuel 19:37-39.

Kinahanglan ang Pagkabalanse

Ginapadaku sang kasaysayan ni Barsilai nga dapat kita mangin balanse. Sa isa ka bahin, indi naton dapat pangindian ang pribilehiyo sa pag-alagad ukon indi na panikasugan nga lab-uton ini bangod luyag naton nga magpatawhay ukon nagabatyag kita nga indi sangkol. Buligan kita sang Dios kon mangayo kita sa iya sing kusog kag kaalam.—Filipos 4:13; Santiago 4:17; 1 Pedro 4:11.

Sa isa pa ka bahin, dapat nakahibalo man kita sang aton masarangan. Halimbawa, ayhan tuman na kasako ang isa ka Cristiano sa mga hilikuton may kaangtanan sa iya pagsimba sa Dios. Narealisar niya nga kon batunon niya ang dugang nga pribilehiyo, mahimo nga indi na niya maatipanan ang iya Makasulatanhon nga mga responsibilidad kaangay sang pag-aman sa espirituwal kag materyal nga mga kinahanglanon sang iya pamilya. Sa amo nga kahimtangan, indi bala pagpakita sing kaugdang kag pagkabalanse sa iya bahin nga indi pagbatunon ang dugang nga pribilehiyo?—Filipos 4:5, NW; 1 Timoteo 5:8.

Nagpakita si Barsilai sing maayo nga halimbawa, kag dapat pamalandungan gid naton ini. Si Barsilai mainunungon, maisog, maalwan, kag maugdang. Labaw sa tanan, determinado sia nga unahon ang kabubut-on sang Dios.—Mateo 6:33.

[Mapa sa pahina 15]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Makalalapyo nga naglakbay ang 80-anyos nga si Barsilai agod buligan si David

GALAAD

Rogelim

Succot

Mahanaim

Suba Jordan

Gilgal

Jerico

Jerusalem

EFRAIM

[Piktyur sa pahina 13]

Ngaa ginpangindian ni Barsilai ang pangagda ni David?