Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginapabaloran ni Jehova ang Imo Pagkamatinumanon

Ginapabaloran ni Jehova ang Imo Pagkamatinumanon

 Ginapabaloran ni Jehova ang Imo Pagkamatinumanon

“Magmaalam ka, anak ko, kag pahalipaya ang akon tagipusuon.”—HULUBATON 27:11.

1. Ano nga espiritu ang lapnag sa kalibutan karon?

ANG espiritu sang pagkaindependiente kag pagkadimatinumanon lapnag sa kalibutan karon. Ginpaathag ni apostol Pablo kon ngaa amo sini sa iya sulat sa mga Cristiano sa Efeso: ‘Naglakat kamo sadto suno sa sistema sang mga butang sini nga kalibutan, suno sa manugdumala sang awtoridad sang hangin, ang espiritu nga nagapanghikot karon sa mga anak sang pagkadimatinumanon.’ (Efeso 2:1, 2) Huo, si Satanas nga Yawa, ang “manugdumala sang awtoridad sang hangin,” nagpalapnag sa bug-os nga kalibutan sang espiritu sang pagkadimatinumanon. Ginhimo niya ini sang nahauna nga siglo, kag labi na gid kutob sang gintagbong sia gikan sa langit sang nagdabdab man ang Bug-os Kalibutan nga Inaway I.—Bugna 12:9.

2, 3. Ngaa ginatuman naton si Jehova?

2 Apang, subong mga Cristiano, nahibaluan naton nga si Jehova nga Dios takus sang aton tinagipusuon nga pagkamatinumanon bangod sia ang aton Manunuga, ang Manugsakdag sang aton kabuhi, ang mahigugmaon nga Soberano, kag ang aton Manluluwas. (Salmo 148:5, 6; Binuhatan 4:24; Colosas 1:13; Bugna 4:11) Ang mga Israelinhon sang panahon ni Moises nakahibalo nga si Jehova amo ang ila Manughatag-Kabuhi kag ang ila Manluluwas. Gani, si Moises nagsiling sa ila: “Dapat ninyo tumanon ang ginasugo sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.” (Deuteronomio 5:32) Huo, si Jehova takus sang ila pagkamatinumanon. Apang, wala magdugay nangin di-matinumanon sila sa ila Soberano.

3 Daw ano ka importante ang aton pagkamatinumanon sa Manunuga sang uniberso? Ginsugo sadto sang Dios si manalagna Samuel nga silingan si Hari Saul: “Ang pagtuman maayo pa sangsa halad.” (1 Samuel 15:22, 23) Ngaa?

Kon Paano ang Pagtuman “Maayo Pa Sangsa Halad”

4. Paano naton masiling nga may mahatag kita kay Jehova?

4 Subong Manunuga, si Jehova ang tag-iya sang tanan nga materyal nga butang nga yara sa aton. Gani, may mahatag pa bala kita sa iya? Huo, mahatag naton sa iya ang isa ka bilidhon gid nga butang. Ano ini? Ang sabat makita naton sa sini nga laygay: “Magmaalam ka, anak ko, kag pahalipaya ang akon tagipusuon, agod masabat ko sia nga nagayaguta sa akon.” (Hulubaton 27:11) Mahatag naton sa Dios ang aton pagkamatinumanon. Kon magmatinumanon kita, bisan ano man ang aton kahimtangan kag gindak-an, masabat naton ang mapasipalahon nga panumbungon  ni Satanas nga Yawa nga ang mga tawo indi mag-unong sa Dios kon ginatilawan. Daw ano nga pribilehiyo!

5. Ano ang epekto sa Manunuga kon indi kita magtuman sa iya? Iilustrar.

5 Interesado ang Dios sa aton ginahimo nga mga desisyon. May epekto sa iya, kon indi kita magtuman. Ngaa? Nasakitan sia kon pilion sang isa ang di-maalamon nga dalanon. (Salmo 78:40, 41) Pananglitan ang isa nga may diabetes wala magsunod sa ginpanugyan nga mga pagkaon para sa iya kaayuhan kag padayon nga nagakaon sing kontra sa iya. Ano ayhan ang batyagon sang doktor nga nagaulikid gid sa iya? Mapat-od man naton nga si Jehova nasakitan kon ang mga tawo indi magtuman sa iya, kay nahibaluan niya ang malain nga mga resulta kon supakon ang iya mga sugo.

6. Ano ang makabulig sa aton agod mangin matinumanon sa Dios?

6 Ano ang makabulig sa aton agod mangin matinumanon? Nagakaigo nga mangabay kita sa Dios sing “matinumanon nga tagipusuon,” subong sang ginhimo ni Hari Solomon. Nangabay sia sini agod “mahantop ang maayo kag malain” kon maghukom sia sa iya mga masigka-Israelinhon. (1 Hari 3:9) Kinahanglan naton ang “matinumanon nga tagipusuon” kon luyag naton hantupon ang maayo kag malain sa kalibutan nga puno sing espiritu sang pagkadimatinumanon. Gin-amanan kita sang Dios sang iya Pulong, mga bulig sa pagtuon sa Biblia, Cristianong mga miting, kag sing nagaulikid nga mga gulang sa kongregasyon agod mapalambo naton ang “matinumanon nga tagipusuon.” Ginapanginpuslan bala naton ining mahigugmaon nga mga aman?

7. Ngaa nagsiling si Jehova nga mas maayo ang pagkamatinumanon sangsa mga halad?

7 May kaangtanan sa sini, dumduma nga ginpahayag ni Jehova sa iya katawhan sang una nga ang pagkamatinumanon mas importante sangsa bisan ano nga mga halad nga sapat. (Hulubaton 21:3, 27; Oseas 6:6; Mateo 12:7) Ngaa ginsiling ini ni Jehova kay sia man ang nagsugo sa iya katawhan nga maghalad? Ti, ano ang motibo sang isa nga nagahalad? Ginahimo bala niya ini agod pahamut-an ang Dios? Ukon ginasunod lamang niya ang pila ka ritwal? Kon luyag gid sang isa ka sumilimba nga pahamut-an ang Dios, tumanon gid niya ang tanan nga sugo sang Dios. Indi kinahanglan sang Dios ang mga halad nga sapat, apang ang aton pagkamatinumanon isa gid ka bilidhon nga butang nga sarang naton mahatag sa iya.

Isa ka Nagapaandam nga Halimbawa

8. Ngaa ginsikway sang Dios si Saul subong hari?

8 Ang rekord sang Biblia tuhoy kay Hari Saul nagapakita sang importansia sang pagkamatinumanon. Sang primero, si Saul isa ka mapainubuson kag maugdang nga hari, nga ‘diutay sa iya kaugalingon nga itululok.’ Apang, sang ulihi ang bugal kag sayop nga pangatarungan nangibabaw sa iya mga desisyon. (1 Samuel 10:21, 22; 15:17) Isa ka bes, makig-away si Saul sa mga Filistinhon. Ginsilingan ni Samuel ang hari nga hulaton sia kay sia ang mahalad kay Jehova kag may ihatag pa sia nga dugang nga mga instruksion. Apang, naatrasar si Samuel, kag amat-amat nga nagpalauli ang mga katawan. Sang nakita ini ni Saul ‘nagdulot sia sing sinunog nga halad.’ Wala mahamuot si Jehova sa sini. Pag-abot ni Samuel, ginpakamatarong sang hari ang iya paglapas kag nagsiling nga tungod naatrasar si Samuel, ‘napilitan sia’ sa pagdulot sing sinunog nga halad agod matigayon ang kahamuot ni Jehova. Para kay Hari Saul, ang pagdulot sing halad mas importante sangsa pagtuman sa sugo sa iya nga hulaton si Samuel agod maghalad. Si Samuel nagsiling sa iya: “Nakahimo ka sing binuang. Wala mo gintuman ang sugo ni Jehova nga imo Dios nga ginsugo sa imo.” Bangod sang pagkadimatinumanon kay Jehova nawasi ni Saul ang iya pagkahari.—1 Samuel 10:8; 13:5-13.

9. Ano pa gid nga pagkadimatinumanon sa Dios ang ginhimo ni Saul?

9 Nakatuon bala sing leksion ang hari sa sining hitabo? Wala! Sang ulihi pa gid, ginsugo ni  Jehova si Saul nga papason ang pungsod sang mga Amaleknon, kay ginasalakay sini ang Israel bisan wala sing rason. Dapat laglagon ni Saul pati ang ila mga hinuptanan. Gintuman niya si Jehova paagi sa “pagpamatay sa mga Amaleknon kutob sa Havila tubtob sa Sur.” Sang nag-abot si Samuel sa pagsugata sa iya, malipayon ang hari tungod sa kadalag-an kag nagsiling: “Pakamaayuhon ka ni Jehova. Gintuman ko ang sugo ni Jehova.” Apang, kabaliskaran sa maathag nga mga instruksion nga ila nabaton, wala ginpatay ni Saul kag sang iya mga katawhan si Hari Agag kag “ang pinakaali sang panong kag kasapatan kag ang pinakamatambok kag . . . ang lalaki nga mga karnero kag . . . ang tanan nga maayo.” Ginpakamatarong ni Hari Saul ang iya pagkadimatinumanon sa pagsiling: “Ginkaluuyan sang akon mga katawhan ang pinakaali sang panong kag kasapatan, sa katuyuan nga ihalad ini kay Jehova nga imo Dios.”—1 Samuel 15:1-15.

10. Ano nga leksion ang wala matun-an ni Saul?

10 Gani, si Samuel nagsiling kay Saul: “May daku bala nga kahamuot si Jehova sa mga halad nga sinunog kag mga halad subong sang sa pagtuman sang tingog ni Jehova? Yari karon! Ang pagtuman maayo pa sangsa halad, kag ang pagpamati sangsa sapay sang mga lalaki nga karnero.” (1 Samuel 15:22) Bangod nagsiling si Jehova nga laglagon ini nga mga sapat, indi na ini puede ihalad.

Mangin Matinumanon sa Tanan nga Butang

11, 12. (a) Paano ginatamod ni Jehova ang aton mga panikasog nga pahamut-an sia sa aton pagsimba? (b) Paano ginalimbungan sang isa ang iya kaugalingon sa paghunahuna nga ginahimo niya ang kabubut-on sang Dios apang indi gali tanan ginatuman niya?

11 Nahamuot gid si Jehova nga makita ang iya matutom nga mga alagad nga nagapabilin nga malig-on bisan ginahingabot, nagabantala bisan wala ginasapak, kag nagatambong sa mga miting bisan pigado! Ang aton pagkamatinumanon sa sining importante nga mga aspekto sang aton espirituwal nga pagkabuhi nagapahalipay gid sa iya! Ang aton panikasog sa pagsimba kay Jehova bilidhon sa iya kon ginahimo ini tungod sa gugma. Ayhan indi pagsapakon sang mga tawo ang aton lakas nga panikasog, apang ginatalupangod kag ginadumdom sang Dios ang aton tinagipusuon nga mga dulot.—Mateo 6:4.

12 Apang, agod mangin kalahamut-an sing bug-os sa aton Dios, dapat mangin matinumanon kita sa tanan nga bahin sang aton pagkabuhi. Indi gid naton paglimbungan ang aton kaugalingon sa paghunahuna nga puede nga indi na naton pagsundon ang pila ka ginapatuman sang Dios kay ginasimba man naton sia sa iban nga aspekto sang aton kabuhi. Halimbawa, mahimo limbungan sang isa ang iya kaugalingon sa paghunahuna nga kon nagahimo sia sang pila ka bahin sang pormal nga pagsimba, indi sia pagsilutan kon maghimo sia sing imoralidad ukon iban  pa serioso nga sala. Sayop gid ini nga panghunahuna!—Galacia 6:7, 8.

13. Paano matilawan ang aton pagkamatinumanon sa Dios bisan wala sing makakita sa aton?

13 Gani, sarang naton mapamangkot ang aton kaugalingon, ‘Ginatuman ko bala si Jehova sa akon adlaw-adlaw nga mga hilikuton, bisan sa pribado nga mga butang?’ Si Jesus nagsiling: “Ang tawo nga matutom sa gamay nga butang matutom man sa dalagku nga butang, kag ang tawo nga di-matarong sa gamay nga butang di-matarong man sa dalagku nga butang.” (Lucas 16:10) ‘Nagalakat bala kita sa integridad sang aton tagipusuon’ bisan ‘sa sulod sang aton puluy-an,’ diin indi kita makita sang iban? (Salmo 101:2) Sa pagkamatuod, bisan yara kita sa aton puluy-an, matilawan ang aton integridad. Sa madamo nga kadutaan diin ang kompyuter kinaandan na lang nga kasangkapan sa puluy-an, mahapos lang maglantaw sing malaw-ay nga mga laragway. Sang nagligad nga tinuig, indi makita ini nga mga laragway luwas kon magkadto ang isa sa mga lugar nga nagapagua sing imoral nga mga kalingawan. Mangin matinumanon bala kita kag pamatian ang mga pulong ni Jesus: “Ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi nga may kaibog sa iya nakapanghilahi na sa iya sa tagipusuon niya”? Huo, pamatukan bala naton bisan ang pagpasiplat lang sa imoral nga mga laragway? (Mateo 5:28; Job 31:1, 9, 10; Salmo 119:37; Hulubaton 6:24, 25; Efeso 5:3-5) Kamusta naman kon tuhoy sa masingki nga mga programa sa TV? Ginailog bala naton ang Dios, nga ang iya kalag ‘nagadumot sa bisan sin-o nga nagahigugma sa kasingki’? (Salmo 11:5) Ukon kamusta naman kon tuhoy sa pagpasobra sa alkoholiko nga mga ilimnon bisan wala sing makakita? Ginapakamalaut sang Biblia ang pagpahubog, apang ginapaandaman man sini ang mga Cristiano nga indi paghimuon nga mangin batasan ang pag-inom sing “madamo nga alak.”—Tito 2:3; Lucas 21:34, 35; 1 Timoteo 3:3.

14. Ano ang pila ka paagi nga mapakita naton ang aton pagkamatinumanon sa Dios may kaangtanan sa kuarta?

14 Ang isa pa ka butang nga dapat naton bantayan amo ang may kaangtanan sa kuarta. Halimbawa, maentra bala kita sa negosyo nga daku dayon ang ganansia apang halos pagpanunto na? Nasulay bala kita sa paghimo sing ilegal nga mga pamaagi agod malikawan ang pagbayad sing buhis? Ukon, sa baylo, ginatuman gid bala naton ang sugo nga “ihatag sa tanan ang mga natungod sa ila, sa iya nga nagapatuman sang buhis, ang buhis”?—Roma 13:7.

Pagkamatinumanon Bangod sa Gugma

15. Ngaa ginatuman mo ang mga sugo ni Jehova?

15 Ang pagkamatinumanon sa mga sugo sang Dios may mga pagpakamaayo. Halimbawa, paagi sa paglikaw sa pagpanigarilyo, pagkabuhi sing matarong, kag pagtahod sa pagkasagrado sang dugo, malikawan naton ang pila ka balatian. Dugang pa, paagi sa pagsunod sa mga kamatuoran sang Biblia sa iban nga aspekto sang kabuhi, makabenepisyo kita sa pinansial, sa aton pagpakig-angot sa iban, kag sa aton panimalay. (Isaias 48:17) Ining makita nga mga benepisyo matamod nga mga pagpakamaayo nga nagapamatuod nga praktikal ang mga kasuguan sang Dios. Apang, ang panguna nga rason sa aton pagtuman kay Jehova amo nga ginahigugma naton sia. Wala naton ginaalagad si Jehova tungod sa makagod nga mga rason. (Job 1:9-11; 2:4, 5) Ginhatagan kita sang Dios sing kahilwayan sa pagpili kon sin-o ang aton tumanon. Ginpili naton nga tumanon si Jehova bangod luyag naton nga pahamut-an sia kag himuon ang matarong.—Roma 6:16, 17; 1 Juan 5:3.

16, 17. (a) Paano ginpakita ni Jesus ang pagkamatinumanon sa Dios bangod sa iya daku nga gugma? (b) Paano naton mailog si Jesus?

16 Si Jesus nagpahamtang sing himpit nga halimbawa sa pagtuman kay Jehova bangod sang iya daku nga gugma sa Iya. (Juan 8:28, 29) Sang yari si Jesus sa duta, “nakatuon sia sang pagkamatinumanon gikan sa mga butang nga iya gin-antos.” (Hebreo 5:8, 9) Paano? “Nagpaubos si Jesus kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos.” (Filipos 2:7, 8) Bisan matinumanon na si Jesus sa langit, gintilawan pa gid ang iya pagkamatinumanon diri sa duta. Mapat-od naton nga si Jesus kalipikado gid nga mangin Mataas nga Saserdote para sa iya espirituwal nga mga kauturan kag  sa iban nga mga tumuluo gikan sa katawhan.—Hebreo 4:15; 1 Juan 2:1, 2.

17 Kamusta naman kita? Mailog naton si Jesus paagi sa pag-una sa kabubut-on sang Dios. (1 Pedro 2:21) Makasapo kita sing kaayawan kon tumanon naton ang mga sugo ni Jehova bangod ginahigugma naton sia, bisan kon kaisa ginaipit kita ukon ginasulay nga supakon sia. (Roma 7:18-20) Amo nga dapat naton tumanon ang panuytoy sang mga nagapanguna sa putli nga pagsimba, bisan indi sila himpit. (Hebreo 13:17) Ang aton pagkamatinumanon sa sugo sang Dios sa aton pribado nga pagkabuhi bilidhon sa mga mata ni Jehova.

18, 19. Ano ang resulta sang aton tinagipusuon nga pagkamatinumanon sa Dios?

18 Sa karon, ang aton pagtuman kay Jehova mahimo maglakip sing pagbatas sa paghingabot agod mahuptan naton ang aton integridad. (Binuhatan 5:29) Subong man, ang aton pagtuman sa sugo ni Jehova nga magbantala kag magpanudlo nagakinahanglan nga magbatas kita tubtob sa katapusan sining sistema sang mga butang. (Mateo 24:13, 14; 28:19, 20) Kinahanglan naton ang pagbatas agod makapadayon kita sa pagtipon upod sa aton mga kauturan, bisan pa nabatyagan naton ang mga pag-ipit sang kalibutan. Nahibaluan gid sang aton mahigugmaon nga Dios ang aton mga panikasog nga mangin matinumanon sa sining bahin. Apang, agod mangin matinumanon gid kita, dapat naton batuan ang aton makasasala nga unod kag magpalayo sa malain samtang ginapalambo naton ang gugma sa kon ano ang maayo.—Roma 12:9.

19 Kon nagaalagad kita kay Jehova bangod sa gugma kag upod ang mainapresyahon nga tagipusuon, para sa aton ‘manugpadya sia sa mga nagapangita sa iya sing hanuot.’ (Hebreo 11:6) Ang nagakaigo nga mga halad kinahanglanon kag kalahamut-an, apang ang bug-os nga pagkamatinumanon bangod sa gugma kay Jehova amo gid ang nagapahamuot sing bug-os sa iya.—Hulubaton 3:1, 2.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa masiling naton nga may mahatag kita kay Jehova?

• Ano nga mga sayop ang nahimo ni Saul?

• Paano mo mapakita nga nagapati ka nga ang pagkamatinumanon mas maayo pa sangsa halad?

• Ano ang nagapahulag sa imo nga tumanon si Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 26]

Ano ang batyagon sang isa ka nagaulikid nga doktor kon ang pasyente wala nagatuman sa iya mga panugyan?

[Piktyur sa pahina 28]

Ngaa nadula ang kahamuot ni Jehova kay Saul?

[Mga Piktyur sa pahina 30]

Ginatuman mo bala ang mga sugo sang Dios bisan wala sing makakita sa imo?