Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Dapat Kita Magtambong?

Ngaa Dapat Kita Magtambong?

 Ngaa Dapat Kita Magtambong?

PAGKATAPOS sang 20 ka tuig nga pag-asawahay, hinali lamang nga ginbayaan si Christine sang iya bana. Dapat buhion ni Christine sing isahanon ang iya pito ka anak nga lalaki kag isa ka anak nga babayi. Siete tubtob 18 anyos ang ila edad. “Isahanon na lang ako karon nga magahimo sang tanan nga importante nga desisyon,” siling niya. “Nabug-atan gid ako sa responsibilidad kag handum ko gid nga may magbulig kag magtuytoy sa akon.” Diin sia nakakita sing kinahanglanon nga bulig?

“Importante gid sa akon kag sa akon pamilya ang Cristianong mga miting,” siling ni Christine. “Sa mga miting, ginaalay-ayan kami sang amon mga abyan kag ginatuytuyan sang Pulong sang Dios. Daku gid nga bulig sa tanan nga bahin sang amon kabuhi subong pamilya ang regular nga pagtambong sa mga miting.”

Sa sining “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon,” kita tanan may lainlain nga mga pagtilaw. (2 Timoteo 3:1) Kaangay ni Christine, mahimo mo tamdon ang mga miting sang mga Saksi ni Jehova subong kinahanglanon gid para sa imo pagtuo, nga isa ka importante nga bahin sang imo pagsimba kay Jehova. Ang lima ka miting sang kongregasyon kada semana nagapukaw sang imo gugma sa Dios, nagapabakod sang imo paglaum sa palaabuton, kag nagahatag sa imo sing pagtuytoy pasad sa Biblia kon paano atubangon ang mga pagtilaw.

Apang, nabudlayan ang iban sa pagtambong sing regular sa mga miting. Ginakapoy na sila sa gab-i, kag ang pag-ilis kag paglakbay pakadto sa miting daw makapabug-at. Ang iban naman indi makatambong bangod sang ila oras sang trabaho. Agod matambungan ang tanan nga miting, mahimo buhinan ang ila sueldo ukon posible nga madulaan sila sing trabaho. Ang iban mahimo nga indi makatambong sa mga miting bangod mas nasadyahan pa sila nga maglingawlingaw sangsa makig-upod sa kongregasyon.

Gani, ano nga importante nga mga rason ang nagapahulag sa imo sa pagtambong sa Cristianong mga miting? Paano mo himuon ining mga miting nga makapapagsik para sa imo? Agod masabat ini nga mga pamangkot, usisaon naton ang mapinalanggaon nga imbitasyon ni Jesus sa Mateo 11:28-30. Nagsiling sia: “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag paumpawan ko kamo. Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sang tagipusuon, kag makakita kamo sang kaumpawan sa inyo kaugalingon. Kay ang akon gota mahapos kag ang akon lulan mamag-an.”

“Kari sa Akon”

Si Jesus nagsiling: “Kari sa akon.” Ang isa ka paagi sa pagbaton sini nga  imbitasyon amo ang pagtambong sing regular sa mga miting. May rason gid sa pagtambong, kay sang isa pa ka okasyon, si Jesus nagsiling: “Kon diin may duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.”—Mateo 18:20.

Sang nahaunang siglo, personal nga gin-agda ni Jesus ang lainlain nga mga tawo sa pagsunod sa iya. Gani ginhatagan niya sila sing kahigayunan sa pagpakig-upod sing suod sa iya. Ginbaton gilayon sang iban ang iya imbitasyon. (Mateo 4:18-22) Ginpasulabi naman sang iban ang materyal nga mga butang. (Marcos 10:21, 22; Lucas 9:57-62) Amo ini ang ginpasalig ni Jesus sa mga nagsunod sa iya: “Wala ninyo ako ginpili, kundi ginpili ko kamo.”—Juan 15:16.

Sang mapatay sia kag ginbanhaw, si Cristo indi na kaupod sa pisikal sang iya mga disipulo. Apang kaupod gihapon nila sia sa kahulugan nga ginatuytuyan niya ang ila hilikuton kag makita niya ang reaksion nila sa iya laygay. Halimbawa, mga 70 ka tuig pagkatapos nga nabanhaw sia, naghatag si Jesus sing laygay kag pagpalig-on sa pito ka kongregasyon sa Asia Minor. Makita sa iya pinamulong nga nahibaluan gid niya ang maayo kag indi maayo nga mga kinaiya sang mga indibiduwal sa amo nga mga kongregasyon.—Bugna 2:1–3:22.

Interesado gihapon si Jesus sa tagsa ka disipulo niya. Nagasaad sia: “Yari karon! ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mateo 28:20) Nagakabuhi kita karon sa tion sang katapusan, kag gani dapat naton batunon ang imbitasyon ni Jesus nga magsunod sa iya. Sing bahin, kinahanglan regular nga tambungan naton ang mga miting. Luyag ni Jesus nga mamati kita sa iya kag mangin “natudluan paagi sa iya” sa mga pagtuon kag mga pamulongpulong pasad sa Biblia nga regular nga mga bahin sang mga miting. (Efeso 4:20, 21) Ginabaton mo bala ang imbitasyon ni Jesus: “Kari [ka] sa akon”?

“Kamo Tanan nga Ginabudlayan kag Ginabug-atan”

Ang isa ka importante nga rason sa pagtambong sa Cristianong mga miting amo agod makabaton sing pagpalig-on. (Hebreo 10:24, 25) Madamo sa aton ang “ginabudlayan [gid] kag ginabug-atan” sa lainlain nga mga paagi. Ayhan nabug-atan ka bangod sang personal nga mga kabalaka, subong sang mga balatian. Matigayon mo ang pagbayluhanay sing pagpalig-on sa Cristianong mga miting. (Roma 1:11, 12) Halimbawa, makabati ka sing nagapabakod sing pagtuo nga mga komento, mapahanumdom ka sang imo paglaum pasad sa Biblia, kag makita mo ang pagtuo sang iban nga nagabatas sing mga pagtilaw. Ini tanan makabulig sa imo nga batason kag tamdon ang mga problema sing timbang.

Binagbinaga ang ginsiling sang isa ka Cristianong babayi nga may madugay na nga balatian. “Kinahanglan ko kon kaisa nga magpaospital bangod sang akon balatian,” siling niya. “Pagkatapos maospital, mabudlay gid sa akon ang pagtambong sa mga miting, apang amo ini ang nagakaigo nga duog para sa akon. Ang pagpalangga kag gugma sang mga kauturan nagapasag-uli sang akon kalipay, kag ang panudlo kag pagtuytoy ni Jehova kag ni Jesus nagahatag sing katuyuan sa akon kabuhi.”

“Ang Akon Gota Mahapos kag ang Akon Lulan Mamag-an”

Talupangda nga sa teksto nga ginausisa naton, si Jesus nagsiling: “Magtuon kamo sa akon.” Paagi sa pagtuon kay Jesus, mangin mga disipulo niya kita, kag ginapas-an naton ang iya gota sang nagdedikar kita sa Dios kag nagpabawtismo. (Mateo 28:19, 20) Ang regular nga pagkomento sa mga miting importante gid sa pagpabilin naton nga mga disipulo ni Jesus. Ngaa? Bangod ginatudluan kita sa Cristianong mga miting tuhoy kay Jesus, sa iya mga panudlo, kag sa iya mga pamaagi.

Ano nga lulan ang luyag ni Cristo nga pas-anon naton? Ini man ang lulan nga ginpas-an niya—ang pribilehiyo nga himuon ang kabubut-on sang Dios. (Juan 4:34; 15:8) Kinahanglan panikasugan nga matuman ang mga sugo sang Dios, apang ini nga lulan indi tuman kabug-at pas-anon. Daw mabug-at ini kon kita lang ang magpas-an. Apang, kon mangayo kita sing espiritu sang Dios paagi sa pangamuyo kag himuslan ang espirituwal nga pagkaon nga ginahatag sa mga  miting, matigayon naton ang hatag-Dios nga “gahom nga labaw sa kinaandan.” (2 Corinto 4:7) Paagi sa paghanda para sa mga miting kag pagkomento sa sini, labi pa nga magabakod ang aton gugma kay Jehova. Kag kon ginapahulag kita sang gugma, ang mga sugo sang Dios “indi mabug-at.”—1 Juan 5:3.

Ang kinaandan nga problema sang mga tawo amo ang pagpangita sing palangitan-an, pag-atubang sa mga problema sa panglawas, kag paglubad sa personal nga mga problema. Apang, agod masolusyunan ini, wala kita nagasandig sa kaalam lamang sang tawo. Ang mga miting sa kongregasyon nagabulig sa aton nga ‘mag-untat na sa pagkabalaka,’ kay ginaaman ni Jehova ang aton mga kinahanglanon kag ginabuligan niya kita nga malubad ang aton mga problema. (Mateo 6:25-33) Sa pagkamatuod, ang Cristianong mga miting isa ka pagpakita sang gugma sang Dios sa aton.

“Ako Malulo kag Mapainubuson sang Tagipusuon”

Ugali ni Jesus nga magkadto sa sinagoga, diin ginabinagbinag ang Pulong sang Dios. Isa ka bes, ginkuha ni Jesus ang linukot ni Isaias kag nagbasa: “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon, bangod ginhaplas niya ako sa pagpahayag sing maayong balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihag kag pagpasag-uli sing panan-aw sa mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos, sa pagbantala sing tuig nga nahamut-an ni Jehova.” (Lucas 4:16, 18, 19) Makalilipay gid mabatian ang pag-aplikar ni Jesus sa sini nga mga pulong paagi sa pagsiling: “Karon ining kasulatan nga bag-o lang ninyo nabatian natuman”!—Lucas 4:21.

Si Jesus, ang malulo nga “puno nga manugbantay,” nagabantay gihapon sa iya mga sumulunod sa espirituwal nga paagi. (1 Pedro 5:1-4) Sa idalom sang iya pagtuytoy, “ang matutom kag mainandamon nga ulipon” nagtangdo sing mga lalaki subong mga manugbantay sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan. (Mateo 24:45-47; Tito 1:5-9) Ini nga mga lalaki ‘nagabantay sang kongregasyon sang Dios’ sing malulo kag nagapakita sing maayo nga halimbawa paagi sa pagtambong sing regular sa mga miting. Mapakita mo ang imo apresasyon sa sining “mga dulot nga lalaki” paagi sa pagtambong sa mga miting, diin mapalig-on mo ang iban paagi sa imo presensia kag sa imo komento.—Binuhatan 15:30-33; 20:28; Efeso 4:8, 11, 12.

“Makakita Kamo sang Kaumpawan sa Inyo Kaugalingon”

Kon nagatambong sa Cristianong mga miting, paano mo mapat-od nga makapaumpaw gid ini? Ang isa ka paagi amo ang pagsunod sa laygay ni Jesus: ‘Talupangda kon paano ka nagapamati.’ (Lucas 8:18) Ang mga tawo nga luyag gid magtuon namati sing maayo kay Jesus. Nangabay sila nga ipaathag niya ang iya mga ilustrasyon kag, subong resulta, nakatigayon sila sing mas madalom nga paghangop.—Mateo 13:10-16.

Mailog mo ining mga gutom sa espirituwal paagi sa pagpamati sing maayo sa mga pamulongpulong sa aton mga miting. (Mateo 5:3, 6) Agod makakonsentrar ka, tinguhai nga sundan ang pangatarungan sang humalambal. Pamensari ang mga pamangkot subong sang: ‘Paano ko iaplikar ini nga impormasyon sa akon kabuhi? Paano ko ini magamit agod buligan ang iban? Paano ko ipaathag ini nga punto?’ Dugang pa, pangitaa ang mga teksto nga ginagamit sang humalambal sa pagsuportar sang iya panguna nga mga punto. Kon labi mo nga ginatalupangod kon paano ka nagapamati, ang mga miting labi pa nga mangin makapaumpaw.

Pagkatapos sang miting, ipakighambal ang imo nabatian sa iban. Magkonsentrar sa materyal kag sa kon paano ini iaplikar. Paagi sa makapalig-on nga mga paghambalanay, ang mga miting mangin tuman ka makapaumpaw.

May maayo gid kita nga mga rason sa pagtambong sa mga miting. Pagkatapos marepaso ang mga benepisyo nga bag-o lang nabinagbinag, ngaa indi mo pamangkuton ang imo kaugalingon, ‘Ano ang akon sabat sa imbitasyon ni Jesus: “Kari [ka] sa akon”?’

[Mga piktyur sa pahina 11]

Ginaupangan bala sang iban pa nga mga hilikuton ang imo pagtambong sa mga miting?